Page 71

Hon Chong založil Medzinárodnú spoločnosť pre umenie a kultúru (ISAC) ako strešné občianske združenie, v ktorom sú všetky jeho kreatívne projekty. Jej cieľom je, aby umenie a kultúra boli dostupné každému, využívanie umenia na zvyšovanie medzikultúrneho povedomia a vytvorenie zdravých a progresívnych komunít. ISAC verí, že umenie a kultúra nás spájajú a učia nás o sebe a svete. Funnylicious Improv Theatre a Story Night medzinárodné udalosti sú projekty realizované ISAC. V budúcnosti by chceli pripravovať filmy a divadelné hry, ktoré bojujú proti rasizmu, homofóbii, radikalizmu.

71

Webové stránky: funnylicious.eu, isac-eu.org, storynights.eu

JAR19

Profile for Nomantinels

QYS magazín • JAR19  

QYS magazín • JAR19  

Advertisement