Page 59

v Prahe, Dubaji, New Yorku a tak

s myšlienkou vrátiť sa po vyše 35 ro-

podobne. Povedz nám niečo viac o

koch opäť k maľovaniu, ale spojiť foto-

týchto výstavách.

grafiu s maľbou. Tak uvidím, čo z toho

Na Slovensku som mal jednu autor-

vznikne.

skú výstavu v rodnom Ružomberku, ktorá mala trvať mesiac, ale bola inštalovaná celý rok. V Prahe som mal celkom 3 výstavy. V roku 2014 na Barrandove, v roku 2016 autorskú v Millionaire gallery, kde bola kmotrou práve Bára Basiková. V ten istý rok som bol ako spoluautor na Akta erotika, kde som mal aj svoj autorský deň za účasti médií a známych osobností. Ďalšia účasť bola v Dubaji na The Global Art Award pod záštitou The Wall Street Journal, kde som sa stal finalistom so svojou fotografiou nahého Ježi-

59

ša Krista pred chladničkou pijúceho kolu. V New Yorku išlo o výstavu mojich 14 veľkoformátových prác v galérii Artifact na Manhattane. Čo je tvojou víziou do budúcnosti, čo môžeme od teba očakávať? Mám mnohé ciele. Chcem sa vrátiť so svojou tvorbou do New Yorku, pretože to mesto mi nielen učarovalo, ale sú tam obrovské možnosti. K tomu je však potrebný veľký balík peňazí. Zároveň už rok mám v hlave prefotenie obrazu „Sen na salaši“ od Ľudovíta Fullu, ale tiež to vyžaduje istú investíciu. Taktiež mi behá po rozume projekt s bezdomovcami či prefotenie apoštolov. Momentálne sa pohrávam

JAR19

Profile for Nomantinels

QYS magazín • JAR19  

QYS magazín • JAR19  

Advertisement