Page 42

QYS

Text: Andrej Kuruc

Fotografia: UnSplash.com

PORADŇA TIPY NA BEZPEČNÝ COMING OUT NA ŠKOLE 42

Čísla z prieskumu Iniciatívy Inakosť hovoria, že 47 % LGBTI ľudí sa vyoutovalo svojim spolužiakom/spolužiačkam. Všetkým spolužiakom sa vyoutovalo 22 %, jednému až dvom spolužiakom/spolužiačkam 25 %. Len 16 % LGBTI ľudí povedalo o svojej orientácii či rodovej identite svojim učiteľom a učiteľkám – celkovo (5,6 %), čiastočne (10 %) –, čo je nízke číslo a svedčí o tom, že LGBTI ľudia svojim učiteľom a učiteľkám buď nedôverujú, alebo majú pocit, že sa o tom s nimi nemôžu rozprávať.

Profile for Nomantinels

QYS magazín • JAR19  

QYS magazín • JAR19  

Advertisement