Page 4

QYS

tieto problémy neriešia. A tak, keď sa vyvŕšia na teplých ľuďoch, prídu na rad ďalšie menšiny, až kým si spoločnosť neuvedomí, že to, na čom treba budovať základy krajiny, sú láska, rešpekt a vzájomná podpora. Uvedomí si to niekedy? Verme, že áno. 17. máj bol zvolený za Medzinárodný deň boja proti homofóbii, transfóbii a bifóbii pri príležitosti významnej udalosti pre teplú komunitu, keďže v ten deň v roku 1990 Svetová zdravotnícka organizácia vyradila homosexualitu z klasifikácie psychických porúch a jasne deklarovala, že mať homosexuálnu orientáciou nie je choroba. Urobila tak preto, lebo LGBTI ľudia sú

4

oprávnení užívať rovnakú ochranu ľudských práv ako všetky ľudské bytosti, bez rozdielu sexuálnej orientácie a/alebo rodovej identity. Tak to, prosím, rešpektujme a pracujme všetci pre blaho všetkých v našej spoločnosti. Andrej Kuruc

Profile for Nomantinels

QYS magazín • JAR19  

QYS magazín • JAR19  

Advertisement