Page 2

05

Andrej Dúbravský: Keď ľudia vedia, že obraz namaľoval gej, pozerajú sa naň inak

14

Ikona: Pred sto rokmi zomrel známy slovenský výtvarník Ladislav Mednyánszky (1852 – 1919), ktorému sa páčili muži

20

Kristián Németh: Pre videoart Mreže ma exkomunikovali z cirkvi

28

Queer ikona: Keith Haring upozorňoval na AIDS, keď mocných nezaujímal

34

Fotografka Dorota Holubová: Prekvapuje ma, že ani v 21. storočí nemajú všetci rovnaké podmienky

42

Poradňa: Tipy na bezpečný coming out na škole

48

Dúhový bedeker ako symbol tolerancie na vysokej škole

52

Fotograf Peter ERZVO Zvonár: Vyzliekam sa neustále, ale svoju dušu málokomu odhalím

60

Queer film: Favoritka: Kde sa dve bijú, vyhrá tretia

63

Queer hudba: Umenie nejestvuje bez bolesti: Keď sú naše emócie pretavené do hudby a tanca

67

Hon Chong: Chýbal mi typ podujatia, kde ľudia prídu a povedia svoj pravdivý osobný príbeh

72

Queer kniha: Na konci naozaj všetci zomrieme

75

Queer poviedka: Konečne

MAGAZÍN QYS • ROČ. 4 • VYDANÉ 17/5/2019 • ŠTVRŤROČNÍK MAG. • ISSN 2453-9023 • EV 5428/16 • Č.1/2019 Vydavateľ: Nomantinels O.Z.,

Macko • Róbert Pakan • Matej

Realizované s finačnou podpo-

Višňová 5, 831 01 Bratislava

Somr • Marek Hudec • Radovan

rou Fondu na podporu umenia

IČO: 42182603

Jankovič • Jakub Kováč

Kontakt: info@nomantinels.sk Šéfredaktor: Andrej Kuruc

Titulná fotografia: A.Dúbravský

Redakčná rada: Andrej Kuruc •

Web: qys.sk

Jana Jablonická Zezulová • Ria

Facebook: MagazinQYS

Gehrerová • Dominika Chrastová • Veronika Valkovičová • Martin

Profile for Nomantinels

QYS magazín • JAR19  

QYS magazín • JAR19  

Advertisement