Page 37

MARIGOLD

/'.#0-1.+5-6 /'&/#4+)1.& De kommer frün Dalarna och albumdebuterar 22 juni. Musiken är bitterljuv pop och texterna tänkvärda. Musikskribent Anders Lundquist kontaktade bandets lütskrivare, süngare och gitarrist Daniel Wallsten och ställde ett antal frügor. Liksom i sitt lütskrivande visade sig Wallsten vara en genomtänkt person som ville fü tid pü sig att fundera igenom svaren, i stället fÜr att bara haspla ur sig nügot hastigt som mÜjligen skulle lüta coolt men riskera att sakna substans. Detta – och det faktum att han avslutade med att ställa ett antal frügor till intervjuaren om hur han uppfattade musiken – tyder pü en blandning av Üdmjukhet, noggrannhet och hÜgt ställda ambitioner. Finns det nügon rättvisa är framtiden ljus fÜr Marigold. 8I\X%RHIVW0YRHUYMWX *SXS6]ER+EVVMWSR

>>>Nolltva #6-2011  

Nolltvå Dalarnas fräschaste gratistidning

Nolltva #6-2011  

Nolltvå Dalarnas fräschaste gratistidning

Advertisement