Page 1

06 | HÖGA KUSTEN-SATSNING

10 | MOT NYA HÖJDER

07 | ÖRNSKÖLDSVIK RÖR PÅ SIG

En engagerad kvartett storsatsar på ett nytt besöksmål i Höga Kusten.

På Nygatan byggs 165 nya bostäder och fler förändringar planeras.

Möjligheterna till träning är stora när nya gym etablerar sig och naturen finns runt knuten.

ATTRAKTIVA FÖRETAGSAMMA

FRÅN TRÄD TILL SOCKER

16

Forskningsvärldens blickar är riktade mot Örnsköldsvik. Här finns kunskapen om att bryta ner cellulosa till jäsbart socker som i förlängningen kan bli hållbara biobränslen. FOTO: Susanna Domeij

NATUR OCH KULTUR ATT NJUTA AV

12

Upplev både natur och kultur. High Coast Art Valley är ett projekt för att öka aktiviteten kring konst i kommunens södra delar. FOTO: Göran Omnell

FOTO: Tomas Thelin

HÖGTEKNOLOGISK KOMPETENS 16

Elforest Technologies är ett av företagen i Örnsköldsvik som gått från tillverkning till utveckling av högteknologiska komponenter. Även om elhybridtekniken är ny har Elforest Techno-

logies hunnit få tio års erfarenhet av elhybriddrivlinor genom sin tillverkning av elhybriddrivna skogsmaskiner. Idag är företaget ett teknikkonsultföretag som erbjuder kompetens, komponenter och licenser.

KULTURHUVUDSTADSÅRET ÄR INVIGT

20

Jon Henrik Fjällström var ett av dragplåstren när kultur­ huvudstadsåret invigdes i Örnsköldsvik. En stor mängd kulturyttringar samsades i staden under dagen som uppmärksammade firandet av den samiska årstiden Gijrra.


02

ATTRAKTIVA FÖRETAGSAMMA ÖRNSKÖLDSVIK JUNI | 2014

INLEDNING

ETT PUSSEL MED ÖRNSKÖLDSVIK I BLICKFÅNGET M

ångas ögon riktas idag mot Örnsköldsvik. Spännande bitar har fallit på plats och en kommun full av potential visar sig.

EN HÄNDELSE UTÖVER DET VANLIGA i år är kulturhuvudstadsåret, Umeå2014, där Örnsköldsvik agerar medarrangör. Kulturhuvudstadsåret är ett samarbete mellan många kommuner i norra Sverige och betonar Örnsköldsviks plats i det nordliga rummet. Ursprung och framtid får utrymme att lyftas med hjälp av olika kultur­yttringar och tanken är att det utrymmet ska bestå även efter att kulturhuvudstadsåret har passerat. ENLIGT DEN OMVÄRLDSANALYS som just nu tas fram, som en del i kommunens utvecklingsarbete, har Örnsköldsvik mycket som talar för sig. Staden har utveck­ lats en hel del de senaste åren och mer är på gång. Bland annat lyfts satsningar på Världsarvet Höga Kusten upp som något positivt. En allt hårdare konkurrens på marknaden för besöksnäring kräver mod och engagemang för att utveckla Höga Kusten som ett besöksmål i verklig världsklass.

STORA GLOBALA KONCERNER i världen vänder sig till Örnsköldsvik för teknisk kompetens och högteknologiska produkter. Historiskt räknas staden som en bruksort. Delar av det arvet finns fortfarande kvar som en värdefull del, men det har utvecklats till något mycket mer. De stora globala bolagen och de mindre konsultföretagen korsbefruktar sig med varandra och skapar stark utveckling som efterfrågas av kunder från när och fjärran. ÖRNSKÖLDSVIK BESTÅR AV MÅNGA DELAR som tillsammans skapar en bild av en kommun som är bra att leva och bo i. Helheten byggs av alla som bor och verkar här. I tidningen som du nu håller i din hand är ambitionen att berätta om några av delarna i den helheten.

FOTO: Nils Bjuggstam

NÅGOT UR INNEHÅLLET BRA BOENDE

UPPLEVELSERIKT

FÖRETAGSAMT

NÄRA TILL ALLT

En plats för alla. Stor variation av bostäder och natur­ sköna områden som tas tillvara på ett bra sätt. Läs mer om hur boendet i Örnsköldsvik blir ännu bättre.

Vissa upplevelser finns ständigt närvarande medan andra är på tillfälligt besök. Läs mer om vad du kan uppleva i Örnsköldsvik.

En företagstät kommun med många internationella företag, stark företagandetradition och stort utveck­ lingsfokus. Läs mer om företagsamma Örnsköldsvik.

Ett centrum med en bra mix av butiker att shoppa i, restauranger och upplevelser. Läs mer om vad som gör Örnsköldsviks stadskärna så attraktiv.

FRÅGOR OM INNEHÅLLET Helén Sahlin 0660-887 53, helen.sahlin@ornskoldsvik.se Sven Alveryd 0660-887 16, sven.alveryd@ornskoldsvik.se Peter Juneblad 0660-888 71, peter.juneblad@ornskoldsvik.se

ANSVARIG UTGIVARE Helén Sahlin TEXT OCH PRODUKTION Intressera Kommunikation 0660-101 04, www.intressera.se FOTO Intressera Kommunikation där inte annat anges

FORMGIVNING Nollnio 0660-29 99 80, www.nollnio.se TRYCK Sörmlands Grafiska

TIDNINGEN ÖRNSKÖLDSVIK Vi har mycket att vara stolta över i Örnsköldsvik. Vi vill berätta om detta i denna tidning som är utgiven av Örnsköldsviks kommun. Tidningen går ut till hushåll i Örnsköldsviks och Umeå kommun.

www.ornskoldsvik.se


ATTRAKTIVA FÖRETAGSAMMA ÖRNSKÖLDSVIK JUNI | 2014

03

SATSNINGAR PÅ CYKEL BÄST I LANDET

FOTO: Håkan Nordström

Ulf Nylanders Bilar i Örnsköldsvik har återigen tagit hem den prestigefyllda utmärkelsen Årets Subaru-handlare i Sverige. I hård konkurrens mot landets övriga 70 återförsäljare vinner de priset för andra gången. Subaru delar varje år ut pris till sina återförsäljare för olika prestationer. Det mest prestigefyllda priset är Årets återförsäljare. Utmärkelsen handlar inte bara om försäljningssiffror, även om Ulf Nylanders Bilar utmärkt sig även där med att sälja flest Subaru XV och genom att höja sin försäljning med 24 procent jämfört med förra året. Bedömningen baseras även på nöjd kund-index som genomförs årligen med hjälp av enkätundersökningar som skickas ut till företagens kunder. Årets återförsäljare handlar om företagen som helhet. – Det känns roligt att sätta Örnsköldsvik på kartan, säger Kicki Nylander som är säljare och ägare på Ulf Nylanders Bilar. Det är ett åtråvärt pris och det är en ära för oss att ta emot det i år igen. Det visar att vi gör ett bra jobb. Ulf Nylanders Bilar har funnits sedan 1969 och Ulf Nylander var en av de 15 första som började sälja det japanska märket Subaru i Sverige 1982. 1999 tilldelades företaget utmärkelsen årets återförsäljare första gången. Och nu får diplomet sällskap av ännu ett. – Att vi har funnits länge och är väl etablerade i staden tror jag är en trygghet för våra kunder. Vi försöker också ha hög servicegrad, berättar Kicki Nylander. Vi är noga med att se varje kund som kommer in eftersom de kommer in till oss av en anledning. Det tror jag gör skillnad. ★

MATAVFALL

BLIR TILL BRÄNSLE OCH NÄRING I år inför Örnsköldsviks kommun separat matavfallsinsamling för att minska hushålls­ sopornas miljöpåverkan. Separat matavfallsinsamling är ett sätt att ta tillvara all den energi som finns i vårt matavfall. Matavfallet i Örnsköldsviks kommun kommer att rötas, vilket ger störst miljönytta eftersom metoden tar till vara både energi och näringsämnen. Avfallet blir så småningom till fordonsgas och växtnäring. Alla fastighetsägare (ej företag) i Örnsköldsviks kommun kommer erbjudas möjlighet att sortera matavfallet separat i ett brunt 140-literskärl. Det är frivilligt att sortera ut sitt matavfall, men en miljöstyrande taxa kommer att tillämpas för att motivera till detta. Införandet av separat matavfallsinsamling sker områdesvis 2014-2017 och berörda hushåll kommer att få information i brevlådan. Först ut, med planerad första tömning i oktober, blir Själevad, Gullänget, Högland, Svartby, Järved, Bonäset, Husum-området samt Själevadsgatan, Örnsköldsgatan, Västra Dalgatan, och Terrassvägen i Örnsköldsvik. Fritidshus omfattas inte. ★

Om fler tar cykeln bidrar det till bättre luft i tätorten. Örnsköldsviks kommun satsar därför på att underlätta för alla som väljer att trampa i stället för att ta bilen.

2 2 12 1 NY 4 149

CYKELPUMPAR I CENTRUM CYKELBAROMETRAR PORTABLA CYKELSTÄLL LÅSBART CYKELSKÅP CYKELKARTA I FICKFORMAT CYKELKARTOR I PLÅT

BÄTTRE FÖRETAGSKLIMAT Örnsköldsviks kommun klättrar på Svenskt Näringslivs ranking över företagsklimatet i de svenska kommunerna. Företagens uppfattning om företagsservice och sam­ manfattande omdöme av företagsklimatet är områdena med största förbättringarna. Nyföretagsamhet och andel medborgare i arbete är andra exempel där det skett en tydlig förbättring. Svenskt Näringsliv rankar kommunernas företagsklimat varje år. Årets placering på plats 128 är den bästa sedan 2010 då kommunen låg på 103:e plats. ★

NYA CYKELSKYLTAR MED KILOMETEROCH ORTANVISNING

ÅRETS FRANCHISE­TAGARE I SVERIGE Mariann Domeij vid Make Up Store i Örnsköldsvik är årets svenska franchisetagare inom Make Up Store-kedjan. Under den senaste tiden har utmärkelserna bokstavligen rasat in över den lilla butiken i Örnsköldsvik. Mariann Domeij är stolt över priserna. – Jag har satsat högt och det är fantastiskt roligt att det ger resultat. Priserna är en väldigt fin belöning, säger Mariann Domeij och tillägger: – Att vi får priser beror på att jag har världens bästa personal. Jag ställer höga krav på serviceinriktning och vi satsar mycket på säljutbildningar och att skapa evenemang i butiken. Ja, det ligger helt enkelt mycket hårt arbete bakom det här. Priset Årets Franchisetagare 2013 delades ut vid FrannyGalan i Stockholm. Där hade varje franchisekedja möjlighet att utse en franchisetagare som presterat extra bra under 2013. Motiveringen till Make Up Stores vinnare löd så här: ”En engagerad butiksägare som driver sin butik med ett kreativt tänk men ändå med en fast och bestämd hand, samt med ledorden ”Allt är möjligt.” Genom detta har butiken gått från framgång till framgång under det gångna året och visat att hårt och kreativt engagemang lönar sig. Genom ett bra samarbete mellan franchisetagaren och huvudkontoret har denna butik bidragit till många goda idéer som övriga butiker runt om i världen kunnat ta del av.” ★ FOTO: Make Up Store


04

ATTRAKTIVA FÖRETAGSAMMA ÖRNSKÖLDSVIK JUNI | 2014

NORRLANDS STÖRSTA ARBETSMARKNAD Det är kaxigt och det är fakta. Tillsammans är Örnsköldsvik och Umeå Norrlands största arbetsmarknad. Den nya kampanjen ”Mooore that matters” är en faktabaserad kampanj för att visa på möjligheterna som finns i regionen.

S

ammanlagt 100 000 jobb i ett brett spektrum av yrken finns på den gemensamma arbetsmarknaden Umeå-Örnsköldsvik. De båda kompletterar dessutom varandra när det gäller yrkeskategorier. Och tack vare utmärkta pendlingsmöjligheter är det lätt att bo på ett ställe och jobba på ett annat.

ARBETA OCH LEVA I REGIONEN Ett av kampanjens huvudbudskap är, förutom att det handlar om Norrlands största arbetsmarknad, att här finns plats för hela livet. Utbudet av fritidsaktiviteter, bra boende, barnomsorg och annan service gör livspusslet enklare för

alla som väljer att bo och arbeta här. Regionen erbjuder en bra helhet.

STORT UTBUD, STORA MÖJLIGHETER Kampanjen släpptes lagom till yrkes-SM i mitten av maj. Unga människor på väg in i arbetslivet är en av målgrupperna. Även om Örnsköldsviks kommun och Umeå kommun tillsammans med Umeås kranskommuner står bakom kampanjen finns ingen tydlig avsändare till den. Tanken är att alla som behöver ska kunna använda informationen, till exempel kan arbetsgivare som ska rekrytera medarbetare visa på områdets fördelar.

– Vi vänder inte ryggen mot andra och vi vill inte heller säga att vi är bättre än något annat ställe, säger Johan Eklund på Örnsköldsviks kommuns tillväxtavdelning. Vi vill lyfta möjligheterna som finns här. I vår region finns det bra förutsättningar för både karriär och liv. En större arbetsmarknad ger fler utvecklingsmöjligheter för både individer och företag. Det är det vi vill lyfta fram med kampanjen. ★

UTMANINGAR OCH MÖJLIGHETER Örnsköldsvik påverkas av sin omvärld, både nationellt och internationellt. Det finns faktorer som verkar positivt för staden och områden som skapar utmaningar som behöver hanteras. Just nu genomförs en omvärldsanalys som en del i att hitta vägar för kommunens fortsatta utvecklingsarbete.

U

tvärderingen av Världsklass 2015 är i full gång. Tio år har snart passerat och det är dags att formulera nya mål och visioner. Parallellt med utvärderingen pågår en omvärlds­ analys där Örnsköldsvik beskrivs i förhållande till nationella och globala trender. Det är en viktig del i arbetet med att bestämma inriktningen på det framtida utvecklingsarbetet. Sweco Strategy, som fått uppdraget att göra omvärldsanalysen, har tittat på kommunen ur fyra perspektiv; Livsarena, Affärsarena, Besöksarena och Örnsköldsviks plats i världen. Det finns mycket som talar för Örnsköldsvik, säger Ulf Johansson på Sweco Strategy. Till exempel ses Örnsköldsvik som en bra kommun att göra affärer i. Ni har flera stora företag som verkar på en global marknad. Men det finns också utmaningar

att jobba mer med, bland annat frågan om utanför­ skap, som är aktuell i stora delar av Sverige och Europa. Örnsköldsvik är en av Sveriges tryggaste städer idag. För att fortsätta vara det bör man ha en beredskap för att hantera utanförskap och de främlingsfientliga krafter och spänningar som ofta följer i utanförskapets spår. Örnsköldsviks tillgänglighet har enligt Sweco Strategy i vissa avseenden ökat sedan den senaste omvärldsanalysen. Botniabanan och nya resecen­ trum har blivit verklighet och lyft tillgängligheten till staden. Pendlingsmöjligheterna skapar en dynamik i regionen som ännu inte utnyttjats till fullo. När arbetsmarknadsregionen växer blir det lättare att hitta bra boende och ett nytt arbete. Vi ser möjligheter att utveckla detta ytterligare, kanske

satsa ännu mer på att förenkla för pendlarna? Som besöksarena har Örnsköldsvik stor potential. Arbetet med att lyfta Höga Kusten som besöksmål är positivt men här ser Sweco Strategy att det finns mer jobb att göra. Konkurrensen hårdnar i besöksnäringen, det räcker inte med att vara världsarv. Vi tror att desti­ nationen behöver paketeras ännu bättre. Det ska finnas ett bra utbud av aktiviteter och bekvämlig­ het vid sidan av världsarvet. Det är också viktigt att inte glömma bort att de egna kommuninvånarna är de bästa ambassadörerna. Kommunen som besöksarena ska vara attraktiv även för dem. I slutet av året står det klart vilka mål och visioner utvecklingsarbetet kommer att ta sikte mot i framtiden. Omvärldsanalysen blir ett viktigt underlag i det arbetet. ★

FOTO: Peder Sundström


ATTRAKTIVA FÖRETAGSAMMA ÖRNSKÖLDSVIK JUNI | 2014

05

FRISKA

ÖRNSKÖLDSVIK

100 % MILJÖ Från och med 15 juni i år träder de nya kollektivtrafikavtalen för Västernorrland i kraft. Då blir det 100 procent miljöbussar som trafikerar gatorna i Örnsköldsviks tätort. Samtliga bussar i centrum kommer att köras med biodrivmedel. Utsläppen minskar liksom bränsleförbrukningen samtidigt som det innebär en tystare stadsmiljö. Fem av de nya bussarna är elhybridbussar. Dessa är utrustade med både dieselmotor och elmotor. Det som driver elmotorn är lagrad bromsenergi, det vill säga den energi som uppstår när bussen bromsar. Vid hållplatsstopp eller rödljus stängs dieselmotorn av och utsläppen upphör helt. Bussen startar sedan tyst och avgasfritt med elmotorn som fortsätter fungera i upp till cirka 20 km/h, då dieselmotorn åter tar över driften. Dessut­ om kommer den diesel som används att vara av typen RME, vilket är biodiesel gjord på rapsolja. De övriga bussarna kommer att drivas endast med RME. Det miljövänliga alternativet kollektivtrafik blir alltså från och med 15 juni ännu bättre ur miljöperspektiv. ★

Frisk luft, motion och möjlighet att upptäcka vår vackra natur med chans att vinna fina priser. Friska Örnsköldsvik är tillbaka i år igen. Örnsköldsviks kommun tillsammans med orienteringsklubbarna i kommunen och Tidningen 7 erbjuder enkla orienteringsbanor i området runt staden. Orienteringskartor finns att skriva ut från webben7.se/friska. På varje karta finns 40 kontroller markerade. Banorna har olika svårighetsgrad och det gäller att samla så många som möjligt eftersom varje stolpe som registreras motsvarar en lott. Kontrollerna sitter ute till den 26 oktober. ★

STÖRSTA SATSNINGEN I FÖRETAGETS HISTORIA Nordemans Bil i Örnsköldsvik satsar 70 miljoner kronor på ombyggnad och nya lokaler för lastbils- och personbilsverk­ samheten. I industriområdet i Arnäsvall investerar koncernen i en lastbilsanläggning. Fastigheten som företaget investerat i behöver byggas ut med 750 kvadratmeter för att räcka till för Bil Nord som är dotterbolag med Scaniaverksamhet.
 Dessutom byggs personbilsverksamheten om och koncentreras till ett ställe på Ångermanlandsgatan med tre nya bilhallar, verkstad och en ny begagnatdel. Arbetet planeras vara klart under våren 2016. ★

NORRBOTTEN BEHÖVER

FLER ÖRNSKÖLDSVIKSFÖRETAG

Örnsköldsviksföretag på plats i Norrbotten.

FOTO: ABB

Det finns mycket kompetens och erfarenhet i Örnsköldsvik som passar för gruvindustrin, en bransch som är hetare än någonsin. Här finns en guldgruva för företag som vill göra nya affärer. Roland Nordin, regionchef Norrland vid ABB, menar att affärerna är viktiga för Örnsköldsvik och vill se att fler företag tar tillvara de unika möjligheterna. Därför arrangerade han, tillsammans med Örnskölds­ viks industrigrupp och tillväxtavdelningen vid Örnsköldsviks kommun, en resa där intresserade Örnsköldsviksföretag fick besöka bland annat LKAB och Boliden. Gruvindustrin har Europas största tillväxt och LKAB och Boliden ökar investeringstakten. – Det händer mycket i Norrbotten nu, inte minst med flytten av Kiruna och flytten av Malmberget. LKAB planerar till exempel att investera cirka 6 miljarder kronor per år under de närmaste fem åren. Jag ser stora affärsmöjligheter för Örnsköldsviksföretag och det vore synd om de missar det här tåget. Europa har redan sina ögon på Norrbotten, så det gäller att hålla sig framme, säger Roland Nordin. Resan till Norrbotten ägde rum den 14–15 maj. Intresset var stort och 35 personer från 23 olika företag deltog i resan. Bland deltagarna fanns P.J. Jonsson & Söner, Spektrakon, Peab, Elforest Technologies och Nybergs. De besökte bland annat Bolidens och LKAB:s gruvor, träffade LKAB:s inköpsdirektör och mötte upp med ansvarig för flytten av Kiruna. Programmet var fullspäckat för att få ut så mycket som möjligt. – Jag har fått många positiva reaktioner från deltagarna. Resan var viktig för att få fler att inse vilka unika affärsmöjligheter som faktiskt finns där. Jag tror också att det skulle betyda mycket för Örnsköldsvik om vi kan nischa in oss mot gruvindustrin. Ju fler företag och ju mer kompetens vi har tillsammans, desto enklare blir det att sälja in Örnsköldsvik som kompetensort. Inte minst har det betydelse vid en eventuell gruva i Solberg, menar Roland Nordin och avslutar: – Norrbotten behöver just nu enormt mycket kompetens, som de själva inte har. Och framför allt har man inte tillräcklig lokal konkurrens. De behöver till exempel rådgivare och kompetens inom bygg, el, miljö, montage, ritningar, arkitektur, men också maskin- och bearbetningsföretag. Här gäller det bara att ta för sig. Örnsköldsvik har företag som är duktiga på att göra affärer i Stockholm och ute i Europa. Varför inte göra affärer i malmfälten också? ★


06

ATTRAKTIVA FÖRETAGSAMMA ÖRNSKÖLDSVIK JUNI | 2014

HÖGA KUSTEN – VÄRT ATT SATSA PÅ D

et finns hur mycket potential som helst i Höga Kusten-området, säger Göran Bennbom, en av initiativtagarna till satsningen. Det är så vackert. Jag tror inte folk som bor här förstår hur stort det är. Näske Krog har redan ett bra rykte som restaurang. Nu vill vi utveckla det och dessutom erbjuda turisterna ett vackert ställe att bo på och utgå ifrån när de njuter av Höga Kusten. I början av februari i år fanns Näske krog inte med i framtidsplanerna för någon av personerna i den nya ägarkonstellationen. Göran och Ann-Charlotte Bennbom såg att det finns mer efterfrågan på rum än de har sängar att erbjuda på sitt motell i Bjästa. I det sammanhanget hade de kontakt med Johnny Flodman för att diskutera eventuell utbyggnad av motellet. Där någonstans dök idén upp om att köpa Näske Krog. Johnny tipsade Göran om att anläggningen var till salu. Två månader senare, 17 april, öppnade portarna till nya Hotell Skulesjön med Nätra Motell och Brick Sweden som ägare. Även om inte alla bygglov ännu är på plats har kvartetten fixat allt som går att göra fram till att de är det. De har till exempel målat om och renoverat restaurangen och tagit vara på bygglovet för

På ena sidan dundrar omkring 20 000 potentiella kunder förbi på E4:an. På andra sidan byggnaden glittrar Skulesjöns vatten – och nationalparken finns inom synhåll. Här satsar en kvartett entu­siaster på ett nytt besöksmål i Höga Kusten, Hotell Skulesjön.

husbilsparkering som fanns sedan tidigare. – Jag fick veta i morse att bygglovet snart går ut så nu har vi sett till att märka ut området och schakta hit massor så den är snart gräsbeklädd och klar. Det är ganska typiskt för oss, det sitter inte fast. Vi är alla bra på att starta upp och färdigställa det vi bestämt oss för. Tror man på det man gör och är entusiastisk så händer det grejer. Och vi är ganska lika på det sättet. Vi vet när man ska gasa och när man ska bromsa.

MYCKET PÅ GÅNG Även om de inte känt varandra mer än ett par år känner de tydligt att de kompletterar varandra på ett bra sätt. Ann-Charlotte är vd i företaget och ansvarar för allt som har med köket att göra, Johnny ser till att lösa de byggnadstekniska frågorna, Sandra Gustafsson är intresserad av design och planerar bland annat hur hotellrummen ska utformas och Göran håller ihop det hela, samt ordnar med allt däremellan. Göran och Ann-Charlotte kommer också att stå för driften av restaurangen och hotellet.

FLER NYHETER ATT VÄNTA Restaurangen öppnade med nya ägare i mitten av april och målet är att även hotelloch husbilsdelarna ska vara redo redan i

Vi hoppas att Hotell Skulesjön ska bli ett naturligt stopp för människor som färdas längs kusten. Det är viktigt att få till en plats där folk kan stanna till ett par tre dagar.

sommar. Tanken är att Näske Krogs framgångsrika koncept till stora delar får vara kvar men att det också blir lite nyheter. – Vi tänker oss vägkrog och fin restaurang i bra blandning. Man ska ha råd att stanna här men restaurangen ska ha en skön känsla. Vägkrogens obligatoriska glassbox och möjligheten att beställa en fin oxfilé ska finnas på samma plats. Det är en utmaning, men vi har en tydlig bild över hur vi vill att det ska bli och vi har bråttom att komma dit. Förutom de första konkreta åtgärder­na som att renovera huvudbyggnaden, bygga 13 hotellrum och camping, ser Göran mer utvecklingsmöjligheter i framtiden. – Vi hoppas att Hotell Skulesjön ska bli ett naturligt stopp för människor som färdas längs kusten. Det är viktigt att få till en plats där folk kan stanna till ett par tre dagar, betonar Göran. – Som jag ser det måste vi alla hjälpa till att marknadsföra helheten, det vill säga Höga Kusten-området, och inte vara så upphakade på vår egen lilla del. Marknadsför vi hela regionen lyfter vi samtidigt de enskilda näringsidkarna. Och potentialen finns verkligen här. ★

Med världsarvet Höga Kusten runt hörnet har kvartetten Johnny Flodman, Sandra Gustafsson, Ann-Charlotte och Göran Bennbom stora förhoppningar på sin satsning Hotell Skulesjön i Näske.

FOTO: Peder Sundström


ATTRAKTIVA FÖRETAGSAMMA ÖRNSKÖLDSVIK JUNI | 2014

07

NORDIC WELLNESS DUBBELT UPP

Nordic Wellness har kommit till Örnsköldsvik. I dubbel bemärkelse. Det stora träningsintresset bland Örnsköldsviksborna gör att friskvårdskedjan vågar satsa på två klubbar. Magnus Wilhelmsson är vd vid Nordic Wellness och tycker att Örnsköldsvik är en utmärkt plats att etablera sig på. Magnus Wilhelmsson, vd Nordic Wellness – Det började med att vi fick en förfrågan av hyresvärden Cornerstone om lokalen i centrum. I samma veva hörde ägarna till Energihuset av sig och undrade om vi var intresserade av att köpa den klubben. Det var ett bra och enkelt erbjudande eftersom det redan fanns personal och medlemmar. Och med två klubbar har vi möjlighet att nischa dem lite olika, säger Magnus Wilhelmsson. Klubbarna i Örnsköldsvik är Nordic Wellness nordligaste. Koncernen har fått förfrågan från andra norrländska städer, men väljer att satsa i Örnsköldsvik. De vänder sig till hela familjen, med träning som pas-

TRENDIG TRÄNING UTE Nu vill vi ut. Ut och springa. Ut och vandra. Ut med träningsstavar. Trenden sveper över Sverige som en löpeld och träning utomhus har aldrig varit mer inne. Vid Naturkompaniet i Örnsköldsvik märker man tydligt av utvecklingen.

sar både barn, ungdomar, vuxna och seniorer. Tanken är att familjen ska kunna besöka klubben tillsammans. Vid Nordic Wellness menar man att det finns utrymme för fler träningslokaler i Örnsköldsvik eftersom invånarna är träningsintresserade och fler börjar träna, eller träna mer. – I dag är människor mer upplysta och medvetna. Vi vet att vi måste äta nyttigare och röra på oss för att må bra. Träning har också blivit ett sätt att umgås. Jag tror att det kommer att bli ännu mer vanligt att man träffar sina kompisar på löpbandet istället för över en fika, menar Magnus Wilhelmsson. ★

– Ta löpträning till exempel. Den ökar och kommer att fortsätta öka. Du behöver inte ha så mycket utrustning utan det är enkelt att ta på sig ett par skor och gå ut i skogen och springa. Jag tror också att löpning i fjällen kommer att bli väldigt populärt, säger Mats Nordin, butikschef vid Naturkompaniet. Naturkompaniet har under de senaste fem åren konstant ökat sin försäljning av friluftslivprodukter. Framför allt köper alltfler funktionskläder som fungerar i vardagen, även om det regnar. Örnsköldsviksborna har dessutom goda förutsättningar för ett aktivt friluftsliv. Få platser kan mäta sig med vår natur och för många av oss finns den utanför dörren eller runt hörnet. – Vår typiska kund är mellan 30-55 år. Ofta är det en traditionell familj som vill vara ute och aktivera sig. Samtidigt ser vi att det är fler utomstående som kommer hit och utnyttjar vår fantastiska natur, jämfört med vad Örnsköldsviksborna själva gör. Vi är nog lite hemmablinda helt enkelt, avslutar Mats Nordin. ★

Naturkompaniet Naturkompaniet är en butikskedja som säljer produkter för friluftsliv och resa. Det finns totalt 31 butiker i Sverige. Butiken i Örnsköldsvik har funnits sedan 1997, men gick under de första åren under namnen Fjällrävenbutiken och Friluftsbolaget. Örnsköldsviks butik ligger i Själevad och har sju anställda.

FOTO: Nordic Wellness

Gym i Örnsköldsvik Det finns ett flertal gym och träningsanläggningar i centrala Örnsköldsvik: Friskis&Svettis, Brux, 1Life, Sportsgym, High Coast Fitness, Curves och Nordic Wellness. Anläggningarna har olika inriktningar med allt från gym, gruppträning, barndans, seniorgympa till pass med personlig tränare.


08

ATTRAKTIVA FÖRETAGSAMMA ÖRNSKÖLDSVIK JUNI | 2014

STRATEGI FÖR HANDELNS BÄSTA

H

andel ger arbetstillfällen och invånarna tillgång till ett varierat och tillgängligt utbud. Den är också en av flera viktiga parametrar för hur kommunen upplevs av besökare. Mycket har hänt med staden de senaste åren. Örnsköldsvik har en profil som en plats med mysig småstadsshoppning. Den framtoningen är viktig att behålla, men det finns utrymme för mer. Därför tar Örnsköldsviks kommun fram en handelsstrategi som ska skapa förutsättningar för handeln att växa ytterligare. Örnsköldsvik är den starkaste handelsstaden längst kuststräckan mellan Sundsvall och Umeå. Handeln är betydelsefull för hela kommunen och ambitionen är därför att fortsätta vara den självklara handelsplatsen i Höga Kusten. Avsikten med strategin är att ge tydliga riktlinjer, skapa bättre infrastruktur och öka tillgängligheten när det gäller all slags handel i Örnsköldsvik. Den avser hela Örnsköldsviks kommun med fokus på stadskärnan och det som i förslaget till handelsstrategi kallas norra handelsområdet. Men även landsbygden med sina servicepunkter är en del av strategin. Förslaget till handelstrategi är ännu inte antaget i kommunfullmäktige men förhoppningen är att det blir klart under juni månad. ★

Kommunens mål för handeln: ★ Vi ska bevara en stark cityhandel och samtidigt skapa plats för en kompletterande externhandel.

★ Örnsköldsviks centrum ska vara den självklara handelsplatsen i Höga Kusten. ★ Vi ska ha en livfull sammanhållen stadskärna som fyller en social funktion som mötesplats.

★ Det ska finnas ett bra utbud av upplevelser i form av kultur, caféer, restauranger och aktiviteter i staden.

★ Servicepunkterna ska vara den givna mötesplatsen på landsbygden. ★ Vi ska utnyttja de fördelar som närheten till havet och järnvägen innebär. ★ Entré Norr och norra handelsområdet är prioriterade områden för extern handel, och bör göras tillgängliga genom en ny trafiklösning.

★ Långsiktigt bör kommunen fortsätta att förfoga över mark i de utpekade externa handelsområdena.

Anette Forsberg, ordförande i Örnsköldsviks Handel.

ETT CENTRUM ATT TRIVAS I För att skapa en mysig och levande stadskärna med en bra mix av stora affärskedjor och små butiker är det viktigt att Örnsköldsvik har en handelsstrategi. Det menar Anette Forsberg, tidigare butiksägare, nu ordförande i Örnsköldsviks Handel och centrum­ utvecklare i Cesam.

J

ag brinner verkligen för handeln i Örnsköldsvik, säger Anette. Går det bra för butikerna i staden är det bra för alla oss som bor här. Det är därför viktigt att vi som bor här väljer att handla i vår kommun i stället för på nätet eller i andra städer. Det ger arbetstillfällen, skatteintäkter här och är också en förutsättning för att företagen i kommunen ska lyckas med rekrytering.

Anette Forsberg ägde och drev under flera år leksaksbutiken Lajbans på Nygatan så hon är väl medveten om hur handeln fungerar i staden. Idag arbetar hon dels i lokalavdelningen av Svensk Handel, Örnsköldsviks Handel, och dels i Cesam, Centrum i samverkan. Engagemanget för att genom samverkan underlätta arbetet för de mindre butiksägarna är tydligt när hon berättar om sitt arbete. – Jag vill att Örnsköldsvik ska behålla småstadskänslan med unika mindre butiker. Samtidigt ska centrum locka stora affärskedjor också. En bra mix däremellan är viktigt för ett levande centrum tycker jag. Örnsköldsviks kommuns handelsstrategi är en viktig del i arbetet för att skapa ett sammanhållet centrum med puls, som har

Jag vill att Örnsköldsvik ska behålla småstads­känslan med unika mindre butiker. Samtidigt ska centrum locka stora affärskedjor också.

en lämplig kombination av små och stora butiker. – De stora kedjorna kräver ofta att kommunen har en strategi, en tanke och en vision för hur centrum ska utveckla sig för att de ska välja att etablera sig. Det är kanske det viktigaste syftet med strategin, säger Anette. Det är också viktigt att planera vilken typ av handel som ska etableras var i staden, att till exempel volymhandeln ligger i det norra handelsområdet istället för mitt i staden. Strategin är en vägledning för en bra utveckling. Min dröm är att Örnsköldsviks centrum skall vara en mötesplats för både gammal och ung. En naturlig samlingsplats vare sig man är sugen på en glass, en god bit mat, shopping eller att ”bara vara” där det rörs. ★


ATTRAKTIVA FÖRETAGSAMMA ÖRNSKÖLDSVIK JUNI | 2014

LÄGE FÖR BÄSTA LÄGET Jula är ett av de företag som valt att etablera sig i Örnsköldsviks norra handelsområde. Läget var avgörande i det valet. Företagen längs Terminalvägen är synliga för alla som passerar på E4:an norr om staden. Området är ett av fokusområdena i kommunens nya handelsstrategi.

V

i valde Örnsköldsvik för att det ligger strategiskt bra mellan Umeå och Sundsvall. Läget vid E4:an kändes också väldigt fördelaktigt, säger Peter Oldenborg, varuhuschef för Jula i Örnsköldsvik. Det låg en plåtverkstad här innan, men vi såg potential i läget. Jag tror dock inte att vi hade etablerat oss om inte Rusta och Willys redan låg här. Det är viktigt att det finns flera aktörer samlade på ett ställe, gärna med ett blandat utbud av varor. Då hjälps vi åt att dra kunder till området. Kommunens ambition är att den externa volymhandeln ska vara ett komplement till centrumhandeln. Enligt förslaget till ny handelsstrategi är det viktigt att etableringarna sker på de platser som är bäst lämpade för olika typer av varor. Det prioriterade området för extern handel är handelsområdet norr om staden med sina delområden. – Det är positivt att kommunen tar ett strukturellt grepp när det gäller detaljhandeln i kommunen, säger Peter. Vi har generellt ett bra samarbete med dem. Det känns som att de verkligen har vilja och engagemang för att det ska bli så bra som möjligt. Jula etablerade sig i Örnsköldsvik i maj 2012. Företaget har sammanlagt 71 anläggningar i tre länder; Sverige, Norge och Polen. Det geografiska läget är en faktor som avgör var företaget väljer att etablera sig.

En annan viktig faktor är kommunikationerna, som i detta fall var på gränsen enligt Peter. – Det ska helst finnas två vägar in till området, förklarar han. Här finns bara en väg och kvaliteten på vägarna är så där. Men det blev mycket bättre sedan rondellen byggdes och vi hoppas på fler förbättringar framöver. Det är bra för miljön att samla flera aktörer inom detaljhandeln på samma ställe anser jag. Det blir mindre bilåkande. Om dessutom busslinjerna går förbi området är även det ett plus för miljön. Idag har Jula i Örnsköldsvik cirka 20 årsanställda och dubbelt så många under sommarsäsongen. De är nöjda över första årets utveckling men ser fram emot det långsiktigt strategiska arbetet som ökar möjligheterna att exempelvis utmana nya Umeå Syd som är på väg att byggas. – Nu vet vi att vi valde rätt, säger Peter. Vi har nått första målet för butiken i Örnsköldsvik. Det har till och med gått lite bättre än förväntat, mycket på grund av att folk åker oväntat långt för att komma hit och handla. Vi har många kunder från Nordmaling, Junsele, Långsele, Kramfors. Men vår ambition är att ständigt växa och erbjuda ett så brett sortiment som möjligt. Det kräver ett fortsatt strategiskt arbete så vi behåller köpkraften här. ★

Vi har nått första målet för butiken i Örnsköldsvik. Det har till och med gått lite bättre än förväntat, mycket på grund av att folk åker oväntat långt för att komma hit och handla.

09

MÅNGA VILL STANNA LÄNGRE Det är ett drygt år sedan Elite Plaza Hotel öppnade dörrarna till det nya hotellet i Örnsköldsvik. Det har gått över förväntan enligt Charlotte Axenfalk, hotelldirektör och Nina Forslund, försäljningschef på Elite Plaza Hotel i Örnsköldsvik. – Det har hänt så mycket i Örnsköldsvik de senaste åren. Det känns verkligen att staden är het, inte minst på hotellmarknaden, säger Nina Forslund. Jag tror att det finns utrymme för alla hotell som redan är etablerade. Det ger ett gott intryck att det finns rum för gäster som kommer hit. Under året som gått har Elite Plaza Hotel utökat sin verksamhet med Arken konferens som ger hotellet 1 900 kvadratmeter större konferensdel, vilket innebär att de kan bredda utbudet för sina hotellgäster. Vardagar är det övervägande affärsresenärer som bor på hotellet och under helgerna tar turisterna över, vilket är situationen för de flesta stadshotell. Blandningen av gäster har varit bra och beläggning­ en på rummen bättre än planerat för första året. Förhoppningen är att de positiva trenderna håller i sig även när nyhetens behag har lagt sig. – Det är roligt att se hur turisterna gärna stannar en dag extra när de ser vilket utbud som finns i staden, säger Charlotte Axenfalk. Vi har många dragare, som till exempel äventyrsbad, hockey och skärgården. Att besökarna passar på att njuta en dag extra är en trend som vi hoppas fortsätter. Vi har också mycket internationella gäster eftersom det finns många företag i kommunen som verkar på en global marknad. Även om gästerna förändras, kom­ mer efterfrågan på rum med stor sannolikhet inte att minska, så vi ser absolut positivt på framtiden. ★


10

ATTRAKTIVA FÖRETAGSAMMA ÖRNSKÖLDSVIK JUNI | 2014

Nygatans siluett är på väg att förändras när de före detta kommunala kontoren byggs om till en fastighet med 165 bostäder.

FOTO: Fotomontage Näslund Arkitektur

SPÄNNANDE UTVECKLING FÖR NYGATAN Örnsköldsvik får 165 nya bostäder på Nygatan i en ny, intressant boendeform. De kooperativa hyresrätterna är en satsning som inte bara tillgodoser behovet av välplanerade och tillgängliga lägenheter, men också förväntas bidra positivt till utvecklingen av Nygatan.

D

en har varit så där lite vid sidan av den parallella Storgatan som traditionellt har haft den mesta handeln i Örnsköldsvik. Men nu händer det saker som förhoppningsvis kan få Nygatan att bli mer attraktiv och locka fler besökare. Med tillkomsten av 165 nya bostäder flyttar människor in som behöver all möjlig service i sitt närområde. – Det blir en större tillströmning av människor med mer liv och rörelse på och runt Nygatan som följd. Därför tror jag att servicebutiker kan vara en väldigt bra inriktning för Nygatan och därmed bli ett komplement till den shopping som nu finns mest på Storgatan. Det utesluter självklart inte annan shopping, vi hoppas att butiker av alla de slag ska söka sig till Nygatan, säger Anders Nordin, vd på Byggsigurd som är byggherre för de nya bostäderna.

ATTRAKTIVT FÖR ÄLDRE Kommunen har i dag verksamhet i stads­ husen nordväst om korsningen NygatanFabriksgatan, men lämnar kvarteret under

Nygatan 165 lägenheter fördelade på 1-4 rum och kök, med betoning på 2-rummare. Lägenheterna får modern design och hög standard samt blir tillgängliga för rullstolsburna. Husen har ändamålsenliga hissar och dörröppnare och hyresgästerna kan välja olika tilläggstjänster som gemensamt upphandlas, som fönsterputsning, städning med mera. Alla lägenheter får inglasade balkonger och på hustaken kommer boule­banor att anläggas.   Första inflyttning är under andra kvartalet 2016 och området beräknas helt klart under sista kvartalet 2017.

pengar under tiden man bor i sin lägenhet. Deponin gör att hyran blir lägre än motsvarande traditionell hyresrätt och vid avflyttning får man hela summan tillbaka, uppräknat enligt konsumentprisindex. – Du kan alltså inte sälja din lägenhet och därmed inte tjäna pengar på den genom spekulation, men å andra sidan förlorar du ingenting heller och summan du deponerar upplevs som överkomlig för många människor, säger Anders Nordin.

INFLYTANDE OCH GEMENSKAP 2015 för att flytta in i andra, befintliga lokaler. Byggstarten för de nya bostäderna är planerat till mitten av nästa år och första inflyttning beräknas ske under andra kvartalet 2016. – Redan i dag har vi cirka 230 intresse­ anmälningar till de 165 lägenheterna och många av dessa är pensionärer eller blivande pensionärer inom ett par år. Det här byggs inte som ett äldreboende, men det passar många äldre genom sin centrala placering, tillgängligheten och boendeformen, säger Nordin. Kooperativ hyresrätt kan enklast beskrivas som en mellanform mellan traditionell hyresrätt och bostadsrätt. Det innebär att man som hyresgäst deponerar en summa

Redan i dag har vi cirka 230 intresse­ anmäl­ningar till de 165 lägenheterna.

En annan viktig aspekt för den kooperativa hyresrätten är bildandet av gemensamma hyresrättsföreningar, så kallade boföreningar. Genom dessa föreningar får hyresgästerna inflytande i frågor runt sitt boende och vad föreningarna ska ägna sig åt. – Det är ett sätt att utveckla boendedemokratin och säkerställa att service, tjänster och bekvämlighet kan erbjudas, men också för att skapa gemenskap, trivsel och engagemang för de boende, säger Anders Nordin. Idén till och förebilden för bostäderna på Nygatan har varit de kooperativa hyresrätter som finns i Östersund. – Vi har besökt dem, pratat med boföre­ningen och sett på nära håll hur bra det fungerar och hur positiva hyresgästerna är. Vi har all anledning att tro att det blir precis lika bra här, säger Anders Nordin. ★


ATTRAKTIVA FÖRETAGSAMMA ÖRNSKÖLDSVIK JUNI | 2014

Enkätfråga:

På vilket sätt förändras Örnsköldsviks bostadsmarknad? Det byggs många nya bostäder i centrala Örnskölds­ vik. Vi frågade några av stans mäklare på vilket sätt det påverkar bostadsmarknaden i hela kommunen. Här ger mäklarna oss en snabb trendspaning i Örnsköldsviksbornas nya bostadsbehov. Christer Sjödin i arbete vid ramväggen som han fick inspiration till i en galleria i Budapest.

EN RAMMAKARE MED VISIONER Christer Sjödin har valt att placera sin butik BILDiRAM på Nygatan och har nu hållit öppet i ett par månader på den nya adressen. Christer är en erfaren handlare och vet vad han pratar om när han säger att det är ett kanonläge att ta ett omtag om Nygatan nu när lägenheter byggs och busstrafiken utreds.

M

ellan åren 2003 och 2008 var Christer Sjödin ägare till Gallerix-bu­ tiken i Örnsköldsvik, som först etablerades på just Nygatan. Hans butik var redan från start unik i landet på det sättet att han köpte in egen utrustning för att erbjuda kunderna ramarbeten. – Fler Gallerixhandlare hakade på min idé, men efter ett antal år tog kedjan ett beslut att i stället satsa mer på det som kallas för ”fun-sortiment” och som är exempelvis böcker, småprylar och fjäderpennor. Till slut fick jag bara montera och det var inte vad jag ville som utbildad rammakare, berättar Christer. Då Ö-viks ramverkstad blev till salu såg Christer chansen att utforma sin egen butik. Han tog över företaget, med ett stort sortiment av ramlist, kort efter att Gallerix gick i konkurs i Örnsköldsvik. – Så kom det sig att jag köpte tillbaka den butiksinredning jag skaffat som ägare till Gallerix, säger Christer och skrattar.

Nu har han skapat en butik med ett stort sortiment av pappersprodukter, färdiga ramar i standardformat och allt som krävs för att göra ramarbeten till privatkunder, muséer och kommuner. – Här är högre i tak än i den gamla lokalen, vilket är bra för ramlister­ na, och jag har fått en öppen och ljus yta där kunderna kan se hantverket samtidigt som de går runt i butiken. Starten här på Nygatan har varit positiv och jag har kunder ända från exempelvis Kramfors och Nordmaling.

NYGATANS GYLLENE LÄGE Christer Sjödin har en klar bild av vad han tycker om Nygatans framtid. Han vill inte reducera den till en restauranggata, utan tror att här finns plats för både butiker, närservice och matställen. – Byggsigurds lägenhetsplaner låter spännande. Det här är ett gyllene tillfälle att göra den här gatan mer attraktiv. Och då menar jag inte bara från kommunens sida, även om de har störst inflytande, utan även från övriga handlare och fastighets­ägare. Med många hundra nya boende här på gatan kommer exempelvis mataffären och blomsterbutiken att gynnas – och självklart även övriga butiker, inklusive min egen. ★

KONTORSCHEF OCH FASTIGHETSMÄKLARE SKANDIAMÄKLARNA

”Det är positivt att det byggs nya bostäder eftersom människor inte längre blir låsta vid sina boenden. Trenden är att allt fler vill flytta till centrum och att de flesta föredrar att äga sin bostad i stället för att hyra. Då det finns fler bostäder i centrum frigörs också fler villor runtom i kommunen. Det är bra för barnfamiljer som vill köpa hus.”

SARA NÄSLUND FASTIGHETSMÄKLARE ERA MÄKLARBYRÅ

”Förr bodde människor kvar i sina villor så länge som möjligt. I dag ser vi tydligt att 55–65-åringar vill lämna sina villor, flytta till lägenheter i centrum och köpa sommarstugor. Det finns bra efterfrågan på villor runt om i kommunen. Samtidigt känner jag viss oro för att vi i framtiden får ett överflöd av hus till salu. Det kan leda till att priserna pressas ned.”

LÄTT ATT TA BUSSEN I LEVANDE CENTRUM Örnsköldsviks kommun vill gärna stimulera det kollektiva resandet och bidra till utveckling av handeln i centrum. En utmaning i detta arbete är att all busstrafik i både nordlig och sydlig riktning går via Nygatan – som samtidigt är en viktig handels- och restauranggata. Därför har kommunens projekt Hållbart Resande beställt en utredning av SWECO, på uppdrag av samhällsbyggnadsnämnden. Den ska förutsättningslöst utreda följande frågor: • Alternativa lösningar för att avlasta Nygatan mellan Järnvägsgatan och E4. • Är Örnparken är rätt som knutpunkt för tätortstrafiken? • Utreda om nuvarande linjesträckningar genom centrum för tätortsoch landsbygdstrafiken är de optimala. • Att visa möjligheter och eventuella fördelar med att öppna Nygatan mot sjukhuset för busstrafik. • Föreslå om det går att få till smidigare byten mellan tåg och buss. • Föreslå nödvändiga infrastrukturåtgärder. • Ta fram en översiktlig kostnad för föreslagna åtgärder.

TORBJÖRN SVERKER

Förslagen kompletteras med en konsekvens­analys över vad de nya lös­ ningarna innebär för resandet och handeln, tillsammans med kostnader för att flytta trafiken. Uppdraget ska vara slutfört och rapporterat till sista juni. – Vi vill framförallt minska de korta bilkörningarna på upp till fem kilometer. De områden SWECO nu tittar närmare på är alla viktiga för att vi ska lyckas med detta. Det här är en del i samhällsbyggnadsförvalt­ ningens uppdrag att se över tätortstrafiken, säger Kjell Yngvér som är enhetschef för trafik och parkering vid kommunen. Hela uppdraget med infrastrukturåtgärder och kostnader avrappor­ teras till samhällsbyggnadsnämnden i november 2015 för beslut. – Då vi har ett beslut att rätta oss efter kommer vi att korrigera våra avtal med buss­entreprenören. Det måste vi göra nästan ett år i förväg då det tar tid att genomföra tidtabellskiften. På sikt hoppas vi få till en lösning som både ökar antalet bussresenärer och ger handeln optimala förutsättningar att utvecklas, avslutar Yngvér. ★

HANS EDMARK FASTIGHETSMÄKLARE MÄKLARHUSET

”I dag har vi fler ensamhushåll samtidigt som människor flyttar mer och fler vill bo centralt. Folk är också mer medvetna och ställer höga krav på hur de bor. Tidigare har det i stor utsträckning saknats den typ av lägenhetsboenden som våra kunder efterfrågar. Men tack vare nyproduktion blir det enklare att uppfylla deras behov.”

11


12

ATTRAKTIVA FÖRETAGSAMMA ÖRNSKÖLDSVIK JUNI | 2014 Foto: Göran Omnell

BRYGGAN

HIGH COAST ART VALLEY

BARNENS VÄRLD NYTT KONSTVERK FJÄRILSRABATTEN

– KOMMUNENS NYA BESÖKSMÅL VIGSELPLATS

High Coast Art Valley, ett internationellt gångbart namn för kultur och natur som är värt för världen att ta del av. Med utgångspunkt i den konst som, genom Nätterlunds stiftelse, utsmyckar de södra kommundelarna vill Örnsköldsviks kommun utveckla och marknadsföra High Coast Art Valley som ett sammanhållet besöksmål för den kulturellt intresserade turisten.

KÖRSBÄRSALLÉN

D

et finns en konstskatt som alltför få tagit del av i Örnsköldsviks kommun. High Coast Art Valley är ett projekt med delmålet att öka aktiviteten kring konst som placerats ut i de södra kommundelarna med hjälp av Nätterlunds stiftelse. Besökarna får chans att vistas i en inspirerande värld med speciellt utvalda konstverk, vissa helt fristående och andra i anslutning till publika platser. Ett annat delmål är att skapa en kultur- och naturpark på Herrgårdsudden i Köpmanholmen. Parken kommer dels att fungera som start- och informationsplats för High Coast Art Valley, dels som en första anhalt för besökare på Grundversion väganvänds ut i skärgården. Svart logotyp på ljus bakgrund och vit

3 LOGOTYP -

version på mörk bakgrund. När dessa versioner

KULTUR SKAPAR TILLVÄXT

används bör övrigt material lyfta fram känslan av

HERRGÅRDSUDDEN BL

Projektet syftar till att skapa nya arbetstillfällen,Svart generera grundversion Vit grundversion Logotyp i profilfärg som finns i denna manual. ökad omsättning för näringen och bli en ny reseanledning till Örnsköldsvik. Fylld logotyp kommun har fått medel från EU:s I sammanhangÖrnsköldsviks där en professionell formgivare sätter formen kan logotypen fyllas texturer strukturfond ochmed Länsstyrelsen för att skapa nämnda Körsbärsblommor, äppelträd och tunnlar med lövtak ramar in natur- och kulturupplevelsen som väntar i eller bilderinfrastrukturåtgärder. som följer riktlinjerna för bildmanér. Med kommunens egen insats blir Köpmanholmen från och med sommaren 2014. Som en del i High Coast Art Valley återskapas udden där projektets totala budget nio miljoner kronor fördelat över Tre friare tillämpningar 18 månader. Att bygga och positionera ett varumärke tar den gamla herrgården låg. För att ytterligare förstärka känslan av överrasknaturligtvis längre tid avänenså. High Coast Art Valley pekas ut ning och frihet finns det tre fasta versioner omdisponerad versioner används somlogotyp. en avDessa ”dragarna” som är strategiskt viktiga i Höga Kusdden i sig bär en spännande hisbevaras för att berätta sin historia om hur endast i profilmaterial där kommunikationen kanför destinationsutveckling. Och tens gemensamma bolag toria. Det var här bruksdirektören direktören och hans familj byggde sig en vara mer lekfull. det här är startskottet för att under High Coast Art Valleys Logotyp fylld med fri textur eller bild och hans familj bodde. Det var här fantastisk omgivning som ofta besöktes av vingar fortsätta samla kvalitativ konst och kultur i Höga Tänk på att! konstnären Hans Hedberg växte upp. Det kungligheter och landets överklass. Här ska bland annat med LogotypenKusten, får aldrig ritas om eller förvanskas, ochgemensam marknadsföring. var här hans mamma Ingeborg Hedberg nu besökarna kunna strosa och njuta av inte heller tillämpas i så små format att den inte blir experimenterade med sin försöksträdgård unik natur och kultur med gammalt och läsbar. EttDET fritt utrymme omSTARTEN logotypen är viktigt HÄR ÄR runt BARA och startade en av Sveriges första barnomnytt i en inspirerande blandning. i alla sammanhang. Det arbetas för närvarande intensivt med sorgsverksamheter. Parken i Köpmanholmen kommer att hur varumärket ska vårdas i framtiden och vara kulturdalens centrum med sin starka vilken utveckling High Coast Art Valley ska industrihistoria. Mikko Anderssons stifUPPLEV HISTORIEN IDAG ha fortsättningsvis. Kulturresidens för nya telse, som har till uppgift att bevara och Nu städas och rustas hela parken upp konstformer eller en ny konsthall för Hans utveckla museiverksamheten i Bruksför att bli en upplevelse av natur, kultur Hedbergs museum? Den som lever får se.★ museet, har finansierat en utställning om och historia. Den gamla parkstrukturen

– en konstpark full av natur- och

färg. Logotypen kan även ha någon av profilfärgerna

U

Fri version 1 High Coast Art Valley - Grafisk manual

Fri version 2

Fri version 3

MALTE NYBERG

HANS HEDBERG

Malte Nyberg XII föddes 1929 i Nätra. Han var bildkonstnär och en färgens poet. Målningarna var ofta stora med kraftfulla färgytor, framför allt skapade i olja eller tusch. Malte Nyberg studerade vid Konstfack och Isaac Grünewalds målarskola i Stockholm. Han gjorde också studieresor till Italien, Spanien, Grekland och Sydafrika. Under 50 år ställde Malte Nyberg ut i sin ateljé i Tolvhamn, Bjästa. ★

Hans Hedberg föddes 1917 i Köpmanholmen som son till direktör Theodor Hedberg och Ingeborg Hedberg. Hans Hedberg var keramiker. Hans jättelika ägg, hjortron, äpplen och andra skapelser har fascinerat människor över hela världen i över ett halvt sekel. Formerna och den sprakande glasyren gör de gigantiska frukterna verklighetstrogna trots sin storlek och gör att man som betraktare vill röra vid och känna på dem. Med hjälp av sponsorer och ett starkt ideellt engagemang kunde Hans Hedberg Museum öppna i Arken Örnsköldsvik 1998. ★


ATTRAKTIVA FÖRETAGSAMMA ÖRNSKÖLDSVIK JUNI | 2014

UPPTÄCK KONST PÅ CYKEL

VITA TRÄGÅRDSMURAR MED UTSTÄLLNING OM TRÄDGÅRDEN

UTSTÄLLNING OM SÅGVERKSINDUSTRIN

Ett nytt spännande sätt att kombinera natur och kultur. Som en del i High Coast Art Valley kommer cykling att ligga högt på agendan. Att se konst och skulptur i ett magiskt vackert landskap i sjudande tystnad är en upplevelse i sig.

N

atur och kultur i kombination, är en av ledstjärnorna för projektet High Coast Art Valley. Det ska vara roligt att uppleva konst och kultur. Konsten med sin vackra omgivning ska beröra och överraska. Att titta på konst under en cykelutflykt genom Höga Kusten är ett sätt att åstadkomma detta. Konsten är utspridd från Sidensjö, Nätra, Bjästa, Köpmanholmen till Näske, Skule och Ulvön. Det är ett stort område med fina förutsättningar för cykelutflykter. Campingplatser och andra övernattningsmöjligheter ritas in på den nya turistkartan för att den som vill ska kunna välja ut en fin runda för sin cykeltur. Även matställen finns där det är lämpligt att ta en paus. Några av dessa ställen kommer att erbjuda uthyrning av elcyklar då det bitvis kan kännas som en ganska krävande cykling. Redan i sommar finns möjlighet att hyra cyklar. Mer information finns på den nya hemsidan highcoastart­valley.com. ★

BRUKSMUSÉET

FÖRSÖKSODLING INGEBORG HEDBERG UTSTÄLLNING

LIR KÄRLEKSUDDEN kulturupplevelser områdets sågverkshistoria som går att ta del av samtidigt som man vandrar under ett lövtak av al, björk och lind. Stiftelsen finansierar även utställningen om Ingeborg Hedberg vid den nya försöksträdgården. Här berättas om Köpman­holmens egen socialminister som skapade en plats för uttröttade husmödrar på Strängön. Försöksträdgården kommer likt den forna att bestå av framförallt fruktträd och bärbuskar som allmänheten får skörda av. Längst ut på udden kommer en skulptur av Helena Byström att placeras som ett minne av den samekvinna som sägs ha bott där innan bruket byggdes, och som i ett utbrott av frustration över att köras bort från sitt hem uttalade en förbannelse

över bruket. ”När poppeln dör kommer bruket att gå i konkurs”, vilket också visade sig stämma i viss mån. Konstverket finansieras av Nätterlunds stiftelse.

EN PLATS FÖR BARN ATT UPPTÄCKA OCH SKAPA Här finns också en plats för barnen i vad som kallas John Bauerskogen. Här skapas en pedagogisk plats för barn att lära om både kultur och natur. Insektshotell, citronträd och mystiska ljud. Överrasknings­­momenten är många och här skapar barnen själva rekvisitan. Den 28 juni är det invigning och parken ska vara klar. Då är det bara att packa picknick-korgen och åka till Köpmanholmen för att uppleva med hela familjen.★

NÄTTERLUNDS STIFTELSE

MIKKO ANDERSSONS STIFTELSE

Jonas Nätterlund föddes 1924 i Rössjö, Sidensjö. Han levde ett spartanskt och tillbakadraget liv i en omodern etta på Kungsholmen i Stockholm. Få människor kände honom riktigt väl och ingen visste vilken hemlighet han bar på. Genom sitt sparsamma liv och intresset för värdepapper och aktiebörsen kunde han vid sin död 1995 skänka en rejäl summa till sin hembygd. 24 miljoner kronor placerades i Sigrid, Johan och Jonas minnesfond, numera Nätterlunds stiftelse. Jonas uttryckliga vilja var att pengarna skulle användas till inköp av konst och skulpturer att placeras på offentliga platser i Nätra och Sidensjö. ★

Mikko Andersson kom till Köpmanholmen 1941 som krigsbarn från Finland. I mitten av 50-talet flyttade han till Stockholm där han arbetade på LM Ericsson och levde ett mycket sparsamt liv. Mikko Andersson bildade aldrig familj. När han avled 2008 testamenterade han sina sparade pengar till hembygden i form av en stiftelse, Mikko Anderssons stiftelse. Pengarna ska användas till att bevara och utveckla museiverksamheten i Bruksmuseet/Smedsgården och bevaring, arkivering, dokumentation och framtida forskning kring bygdens brukshistoria. ★

13


14

ATTRAKTIVA FÖRETAGSAMMA ÖRNSKÖLDSVIK JUNI | 2014

En stor del av försäljningen av flexite samt utförande av tjänster sker genom återförsäljare. På bilden syns Flexeuropes vd Stefan Karlsson som delar ut pris till årets flexiteBPMSåterförsäljare Monica Ivesköld på Resultat Direkt AB. Prisutdelningen sker på Flexeuropes konferens ”Inspiration days” som årligen turnerar runt på olika orter i Sverige. FOTO: Flexeurope

FLEXEUROPE – ETT STEG FÖRE MARKNADEN 10 000 kundbesök gjorda, kunder i 47 länder och huvudkontor i Örnsköldsvik. Företaget Flexeurope var tidigt ute med sitt processhanteringsprogram flexite. Idag har världen förstått storheten med process­ baserad verksamhetsutveckling och framgångarna har tagit fart på riktigt.

– Det svåraste för oss är att få folk att tro på att det är så enkelt, säger Stefan. Vi har säkert gjort 10 000 kundbesök för att berätta om flexite. Det var först för tre-fyra år sedan som marknaden började komma i kapp och förstå nyttan med en programvara som automatiserar processer och ser till att processer som definierats verkligen följs.

N

är vi tog över Framfabs Sundsvalls­ kontor år 2002 och valde att utveckla programmet flexite var det svårt för oss att förklara för våra potentiella kunder vad det skulle vara bra för, berättar Stefan Karlsson, vd på Flexeurope. Idag är processbaserad verksamhetsutveckling jättemycket i ropet och det tillkommer hela tiden nya kunder. Flexeurope är en avknoppning från Örnsköldsviksföretaget Malux. År 2000 tog Stefan Karlsson och Jörgen Schultze inom Malux Data över börsbolaget Framfabs Sundsvallskontor. De såg båda potential i, och valde att fokusera på, att utveckla programvaran flexite.

TA VARA PÅ MÖJLIGHETERNA – Jag gillade produkten eftersom det man ser är det man får, berättar Stefan. Det är snabbt och enkelt att visa hur det fungerar och vilken nytta man har av det. Dessutom passade programmet in i huvudägaren Malux övriga verksamhet. Malux har länge arbetat med skydd och säkerhet för kemi­ industri och flexite fokuserade från början på avvikelser inom just den branschen.

HELA VÄRLDENS PROCESSER Konferenser, utbildningar och workshops för att kartlägga intressenternas behov är ett avgörande inslag i arbetet med processorienterad verksamhetsutveckling och automatiserade processer. FOTO: Flexeurope Många organisationer och företag arbetar idag processorienterat. De har en rad processer som behöver dokumenteras och följas upp allt eftersom de fortgår. Det kan till exempel handla om fakturering, reklamationer och avvikelsehantering. Programvaran flexite är en plattform som hanterar samtliga dessa processer. Går en ny process att rita med penna på ett papper går det också relativt enkelt att modifiera den så att en dator förstår den. Fördelarna med flexite är flera; dels kan programmet hantera flera processer samtidigt så kunden inte behöver ha olika program för olika processer, dels kan exempelvis kommuner med liknande processer byta dessa mellan varandra så att alla inte behöver uppfinna hjulet på nytt.

Det svåraste för oss är att få folk att tro på att det är så enkelt. Vi har säkert gjort 10 000 kundbesök för att berätta om flexite.

Programmet flexite är idag översatt på sju olika språk och används av kunder i 47 länder. Men Sverige står fortfarande för den huvudsakliga marknaden. Ett 40-tal kommuner använder flexite. Bland annat kommunerna Trollhättan, Karlstad och Skellefteå som alla tre vunnit fina priser för sitt sätt att arbeta med processer. Hälso- och sjukvårdsorganisationer och avancerade teknikföretag, till exempel inom kemiindustrin, är förutom kommunerna stora målgrupper för Flexeurope. Det är organisationer som har intressenter med behov av processer med hög automatiseringsgrad som har mest nytta av ett system som flexite. – För oss är det en stor fördel att vi har hållit på så länge, säger Stefan. Det gör att vi kan svara ”Ja” på krav som ställs i offentliga upphandlingar. Nu siktar vi på att fortsätta växa. Vi har nyligen genomfört en omorganisation inom företaget för att kunna hantera tillväxt, så vi är optimistiska och tror på en positiv utveckling framöver. ★


ATTRAKTIVA FÖRETAGSAMMA ÖRNSKÖLDSVIK JUNI | 2014

15

NÄRINGSLIV I SAMVERKAN Företagarna, Örnsköldsviks Industrigrupp och Handels­kammaren agerar tillsammans för att förbättra företagsklimat och tillväxt i Örnsköldsvik. De ger röst till stora och små företag i ett brett spek­ trum av företag. Tillsammans kallar de sig Näringsliv i samverkan, NIS. Just den här dagen är de alla samlade på Torggatan där de har sina kontor.

D

et är lite unikt att vi lyckats hitta en tid när vi alla tre är på plats samtidigt, säger Lena Sellin, kontorschef för Företagarna Örnsköldsvik, en av de tre företagarorganisationerna som är del i NIS. Det är tre upptagna representanter för företagarorganisationerna som har samlats i lokalerna på Torggatan, i närhet till Örnsköldsviks kommuns näringslivsavdelning. Lokaliseringen skapar förutsättningar för samverkan mellan respektive organisation, men även med kommunen. Alla har välfyllda kalendrar eftersom de representerar och ger röst till Örnsköldsviks företag i många olika forum.

– Jag tror att vi tillsammans sitter på mycket kompetens när det handlar om allt som har med företagande att göra, säger Anders Eriksson regionchef vid Handelskammaren i Örnsköldsvik angående samarbetet. – Ja, tillsammans täcker vi in en bred andel av företagarna i Örnsköldsvik, från det lilla företaget med få anställda till stora koncernföretag, fyller Lena Tillsammans blir möjligheTerna fler Sellin i. – Vi täcker in cirka 600 företag i Örnsköldsviks kommun och för en dialog med kommunen kring företagens förutsättningar för tillväxt och hur klimatet kan utvecklas, säger Anna Edblad, vd Örnsköldsviks Industrigrupp. Att ha ett ställe att vända sig till för företagsfrågor Örnsköldsvik och Umeå har naturliga underlättar för kommunen och för företagen. kopplingar till varandra, sammanbundna av – Vi kan lotsa dem till den av oss som bäst kan svara på de specifika frågorna, säger Anna Edblad. Det 50 minuters tågresa. Tillsammans skapar innebär också att inte alla behöver springa på samtlistäderna ett gemensamt utbud av möjligheter ga bollar utan kan hjälpas åt att täcka upp så mycket som blir så mycket större, starkare och roligare. som möjligt och använda resurserna effektivt. Det enda som krävs är att vi tänker gränslöst Det handlar om tre organisationer som var och och ser resandet mellan våra respektive en har sin speciella nisch, men där det övergripankommuner som en naturlig del i vår livsstil. de syftet ändå är att förbättra företagsklimatet och tillväxten i Örnsköldsviks kommun. Tänk större, roligare och upptäck möjligheterna! – Samverkan är bättre för helheten, fortsätter Varje dag pendlar tusentals personer mellan Umeå Mellan Umeå och Örnsköldsvik och är detÖrnsköldsvik. endast 50 minuterDemed På ett enkelt Lena Sellin. Vi ser det inte som ett problem serBotniabanan. möjligheterna i att bo i Örn­ och trivsamt sätt når vi varandra och kan ta del av gemensamt utbud av möjligheter som att vi skulle konkurrera med varandra sköldsvik och jobba i Umeå eller vice versa. I och med tillsammans blir så mycket större, starkare och roligare. om medlemmar. Vårt syfte ligger på ett Botniabanans tillkomst har avståndet blivit kortare Allt blir så mycket mer – vår arbetsmarknad, våra utbildnings fritids-, bättre. annat plan och då väger fördelarna och förutsättningen attmöjligheter, pendla såvårtmycket nöjes-Det och kulturutbud, vår konkurrenskraft och vår attraktivitet. Det enda vi behöver göra mycket tyngre än nackdelarna. är att tänka gränslöst och se resandet mellan våra respektive kommuner som en livsstil. syftet gynnas av samarbete. ★ ETT ENORMT UTBUD AV MÖJLIGHETER

ORGANISATIONERNAS UPPDRAG

FÖRETAGARNA ÖRNSKÖLDSVIK

ÖRNSKÖLDSVIKS INDUSTRIGRUPP

Verkar för att förbättra förutsättningarna för att starta, driva och utveckla företag i kommunen, liksom att synliggöra före­ tagandet i olika former. Är kommunens största affärsnätverk med drygt 400 medlemsföretag och erbjuder en mängd aktiviter och tillfällen för företag att mötas, som exempelvis företagardag och företagskväll. Företagarna har ett aktivt deltagande i den regionala utvecklingen för samverkan mellan företagen i Örnsköldsvik och Umeå, Arbetsmarknadskunskap, Världsklass 2015 med flera.

Fokuserar på kompetensförsörjning och kommunikationer. Aktiva inom bland annat KomTek, Arbetsmarknadskunskap, Programråd och ledningsgrupper inom olika typer av utbildning. Ordnar industri­seminarium och samverkar med Teknikföretagen. Arbetar för en gemensam arbetsmarknad med Umeåregionen. Ett 50-tal medlemsföretag med fokus på tillverkande företag. Stödjer företagsetablering och företagsutveckling.

Närheten mellan Umeå och Örnsköldsvik ger tillgång till två universitet, ett dynamiskt näringsliv och ett rikt kulturliv. Samverkan och idéutveckling över kommungränserna ger goda möjligheter för människor och företag att utvecklas. www.ornskoldsvik.se/tillsammans Utbudet av kultur, idrott och utbildning är stort om vi ser över länsgränserna. På 50 minuters avstånd finns underhållningsarenor som Fjällräven Center, Norrlandsoperan, Bildmuséet och Paradiset. Till detta kommer mindre aktörer som kompletterar de stora arenorna. Örnsköldsviks medlemskap i Umeåregionen har medfört att kommunernas arbete blivit effektivare och att gemensamma resurser kan användas på ett HANDELSKAMMAREN bättre sätt, till exempel inom förvaltning, turism, ÖRNSKÖLDSVIK utbildning och näringslivsinriktade insatser. Sam­ Infrastruktur, internationell handel och verkan gör också handlingskraften större genom att innovation är huvudsakliga arbetsområden. kommunerna tillsammans kan erbjuda tjänster och Har exempelvis jobbat med StyrelseAkaservice till en lägre kostnad. demien för professionellt styrelsearbete, underleverantörnätverk i samarbete med 200 000 INVÅNARE ATT RÄKNA MED Handelskammaren Västerbotten, samt Tillsammans har vi en arbetsmarknad som blir ännu Järnvägsterminalen Arnäsvall. Under mer mångfacetterad och spännande. Sammanlagt hösten 2013 har Handelskammaren också rör det sig om drygt 13 000 företag som verkar inom skickat remissvar till Trafikverket, för industri-, tjänste- och handelsektorn I Umeå och regionens infrastruktursatsningar under Örnsköldsvik. En hel del av dessa företag agerar på perioden 2014- 2025. Organisationen har en nationell respektive internationell marknad. omkring 70 medlemsföretag i kommunen, Bland våra största företag och arbetsgivare och 390 stycken i regionen totalt. finns BAE Systems, Bosch Rexroth, Domsjö fabriker, Sanmina, Comhem, Ålö, Volvo Lastvagnar, Komatsu Forest, GE Healthcare, SCA och Norrmejerier. ★

arbeTsmarkna konkurrenskra nöjen• kulTur• f


16

ATTRAKTIVA FÖRETAGSAMMA ÖRNSKÖLDSVIK JUNI | 2014

SP PROCESSUM SÄTTER

ÖRNSKÖLDSVIK PÅ FORSKNINGSKARTAN I SP Processums lokaler i Örnsköldsvik står Emma Johansson och laborerar med gräs (mischantus) och majsblast. Hon är en viktig del i ett stort EU-projekt som ska hitta metoder för att produ­cera hållbara biobränslen och minska koldioxid­utsläppen. Projektet har plockat ihop spetskompetens från elva olika länder och forsk­ ningsvärldens blickar riktas nu mot SP Processum.

T

a en spillråvara som mischantus eller majsblast och studera deras specifika genetiska uppsättningar. Bryt därefter ned råvaran biologiskt till jäsbart socker. Om processen är tillräckligt hållbar och ekonomisk har du en konkurrensmässig råvara med oändliga användningsområden, bland annat till att framställa etanol och proteiner. SP Processum vet hur man gör just detta. Här finns kunskapen om och erfarenheten av att bryta ned cellulosa. Den internationella forskningsvärlden inom området har fått upp ögonen

för deras expertis och Emma Johansson, FoU-ingenjör bioteknik, vid SP Processum är nu anställd i EU-projektet Sunlibb. – Vi fick frågan att vara med i projektet tack vare vår erfarenhet. Vi har en unik pilotpark med utrustning som kan bryta ned lignocellulosa till jäsbart socker i större skala, jämfört med vad andra aktörer klarar av. Vi är också mer industrinära i jämförelse med andra, vilket är viktigt i Sunlibb. Det är jätteroligt att vår kompetens och vår pilotpark uppmärksammas internationellt. Dessutom sätter det Örnsköldsvik på kartan när det gäller industrinära forskning, säger Emma Johansson och berättar vidare om projektet. – För att hitta en ekonomisk och hållbar process till att bryta ned råvaror till jäsbart socker är det viktigt att råvaran är både billig och enkel att bryta ned. I det här projektet har vi, tillsammans med övriga deltagare i Europa, börjat med att studera själva råvarorna och den del av växten som innehåller lignocellulosa, för att se vad som lämpar sig bäst att bryta

Vi måste hitta processer där det är möjligt att producera biobränsle så effektivt och lönsamt som möjligt. Därför är det här projektet så viktigt.

ned till jäsbart socker. Min och Processums del i projektet är att försöka bryta ned majs och mischantus med enzymer.

FÖR EN HÅLLBAR FRAMTID Det finns många andra råvaror som innehåller mer socker och som är enklare att bryta ned. Men då är det inte spillråvaror, utan till exempel livsmedel. Emma Johansson förklarar att SP Processum inte är intresserade av den typen av råvara, utan endast arbetar med cellulosabaserad råvara och hållbara alternativ. – Vi måste hitta processer där det är möjligt att producera biobränsle så effektivt och lönsamt som möjligt. Därför är det här projektet så viktigt, säger Emma Johansson och avslutar: – Ta oljan till exempel. Vi har baserat vår levnadsstandard på oljeprodukter. Samtidigt ser vi att oljeresurserna minskar. För att vi ska kunna behålla den standard som vi har gäller det att hitta alternativ. Och det finns alternativ. ★

HÄR FINNS KOMPETENSEN INOM ELHYBRIDTEKNIK Även om elhybridtekniken är ny, har Örnsköldsviksföretaget Elforest Technologies redan hunnit få tio års erfarenhet av elhybriddrivlinor. Företaget har gått från att producera hela arbetsfor­ don till att vara ett teknikkonsultföretag som erbjuder kompetens, komponenter och licenser.

Företaget grundades för att utveckla världens första skogsmaskin med elhybridteknologi i samarbete med Energimyndigheten och skogsföretagen. Så blev det också. – Vi lärde oss enormt mycket av den egna utvecklingen och tillverkningen. Till exempel betydelsen av fordonens körcykel, säger Per-Anders Bjuggstam som är vd på Elforest Technologies. Personalen är i dag specialister på att utveckla kundanpassade system för arbetsfordon och båtar. – I vår prototypverkstad hjälper vi företag att hitta lösningar på problem och dessutom att kon­ struera produkterna, från ritbord till färdigt fordon. Många innovationer stannar på ritbordet i brist på finansiering och den kompetens som krävs för framgångsrikt företagande. Tack vare vår största ägare, det statligt finansierade venture capital-företaget Fouriertransform, och deras nätverk har vi kunnat fortsätta utveckla elhybridtekniken, säger Per-Anders Bjuggstam.

ÖRNSKÖLDSVIK JOBBAR TILLSAMMANS Per-Anders framhåller Örnsköldsvik som en stad med många kompententa teknikkonsulter, till exempel hos Spektrakon och Knightec, och med fler företag vars eldrifter ligger i framkant, som BAE Systems och ABB. Vi samverkar gärna med andra duktiga företag i Örnsköldsvik. Med samarbete får vi ännu större möjligheter att ge våra kunder det absolut bästa och senaste.

EN VÄXANDE MARKNAD

Foto: Tomas Thelin

Marknaden för entreprenadmaskiner ökar med fem till tio procent per år och elhybridteknik efterfrågas allt mer av tillverkarna. Inte minst ur varumärkessynpunkt, då tekniken både ger förbättrad prestanda och bränsleekonomi. Det har helt enkelt blivit ”inne” att ha en elhybridmodell i sitt fordonsprogram. Tillverkare av arbetsfordon och båtar kommer i allt större utsträckning att erbjuda el- eller elhy­ briddrivna maskiner inom två till tre år. Kanske med elhybridteknik utvecklad i Örnsköldsvik? ★


ATTRAKTIVA FÖRETAGSAMMA ÖRNSKÖLDSVIK JUNI | 2014

Sunlibb/CeProBIO Sunlibb/CeProBIO är ett internationellt EU-projekt inom sjunde ramprogrammet. Här deltar aktörer från tio länder i Europa samt aktörer från Brasilien. I samarbetet delas kunskap och erfarenhet om försockring och fermentering. I delen som kallas Sunlibb deltar de europeiska länderna, där Processum är en aktör, och bidrar med sin kunskap om majs och jordbruksprodukter. I den andra delen, CeProBIO, bidrar Brasilien med sin vetskap om socker och bagass, det vill säga det som finns kvar av sockerröret när sockret utvunnits. Projektet har pågått sedan 2010 och SP Processums aktiva deltagande startade i februari 2014. Projektet avslutas i september 2014.

SP Processum SP Processum AB har funnits sedan 2003. Från att vara en teknikpark i Örnsköldsvik har de utvecklats till ett ledande bioraffinaderiinitiativ, både nationellt och internationellt. Deras kärnverksamhet är att stödja och initiera forskning och utveckling inom bioteknik, energiteknik, oorganisk kemi, organisk kemi och råvara med hållbarhetsfokus.
Tillsammans med andra bioraffinaderi­initiativ längs den norrländska kusten utgör SP Processum och universiteten ett viktigt nav för utveckling av nya produkter, energilösningar och bränslen från skogsrå­varor.
SP Processum AB ägs till 60 procent av SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut och till 40 procent av de 21 medlemsföretagen i Processums Intresseföre­ning. SP Processum är värd för tillväxtinitiativet Framtidens Bioraffinaderi.

VIDGADE VYER MED MACGREGOR MacGregor CMH i Örnsköldsvik är företaget man vänder sig till när det handlar om kranar. De är världsledande på mark­ naden. Då spelar det ingen roll att kranen i fråga ska lyfta turister på ett nästan fyrahundra meter långt kryssningsfartyg i Karibien. MacGregor utvecklar och tillverkar åkattraktionen North Star för världens näst största lyxkryssare. 500 – 1000 kranar produceras varje år av MacGregor CMH. Det är kranar framför allt till fartyg, hamnar och offshore, designade för att lyfta containrar och annan last på 5-450 ton. Dåvarande Hägglunds & Söner AB började med krantillverkning 1960. Idag sker ingen tillverkning i Gullänget men tre testkranar och labb finns kvar. Örnsköldsvik står i stället för kompetensen när det

gäller utveckling, konstruktion, försäljning & marknadsföring, ekonomi, kvalitetssäkring, produktionsplanering, inköp och logistik. Det är orsaken till att Royal Caribbean International valde att ge MacGregor uppdraget att ta fram en helt ny produkt för sina lyxkryssningsfartyg.

LYFTER EN STJÄRNA Uppdraget är att utveckla och tillverka en uppseendeväckande åkattraktion som ska monteras på tre av Royal Caribbean Inter­ nationals fartyg. – Frågan var först om företaget skulle anlita en berg-och- dalbanetillverkare eller en krantillverkare, säger Daniel Lundberg som är teknisk projektledare på MacGregor CMH och skrattar. Det är kanske mer åkattraktion än kran. Vi har lärt oss mycket under

processens gång och det är helt klart något utöver det vanliga. Åkattraktionen heter North Star och består av en kranarm som är 41 meter lång med en glasgondol längst ut. I gondolen finns det plats för 14 resenärer och en person ur besättningen. När turisterna klivit in i glaskupan lyfts de ut över havet. Som högst befinner de sig 90 meter ovan havsytan. – Vi har spetskompetens på området och i detta uppdrag har vi fått skruva upp den till det yttersta, säger Hans Sahlin, teknisk direktör på MacGregor CMH. Vi är vana vid ett högt säkerhets­ tänk, men det här har varit en riktig utmaning. Kranen ska lyfta människor som ska kunna stå upp och titta på utsikten utan att riskera att ramla omkull. Den stora utmaningen är att de ska kunna göra det trots att kranen står på fartygets tak ute på ett rörligt hav.

KOMPETENSEN FINNS I ÖRNSKÖLDSVIK Runt 17 000 konstruktionstimmar räknar företaget med att lägga ner på projektet. Förutom att de egna ingenjörerna fått lägga ner många timmar har MacGregor CMH också anlitat lokala konsultföre­ tag som Knightec, Spektrakon, Conex och ÅF. – Det är tur att det finns så mycket kompetens i staden, säger Hans Sahlin. Jag brukar säga att konsultföretagen och vi har en win-win-situation här. Vi kan anlita dem när vi har stora resurs­ krävande uppdrag som det här och de får jobb av oss. Tidsplanen har varit snäv. MacGregor CMH fick uppdraget vid midsommar 2013. Ett år senare, i juli 2014, ska kranen monteras på fartyget. Och redan i augusti sjösätts det och levereras slutligen till Royal Carribean i november. ★

17


18

ATTRAKTIVA FÖRETAGSAMMA ÖRNSKÖLDSVIK JUNI | 2014

Årets företagande kvinna Näringslivet i Örnsköldsvik och Örnsköldsviks kommun vill uppmärksamma och uppmuntra företagsamheten genom att dela ut priser. Utmärkelsen ”Årets företagande kvinna” delas ut av nätverket KlöverDam och årets motivering löd: ”Marica och Marie. Två företagare med ett brinnande intresse att få ordning och struktur på andras ekonomi, har på ett framgångsrikt sätt skapat ett företag med god tillväxt och bra resultat. Trots lågkonjunktur och stor konkurrens från andra bolag har de på kort tid fått sitt företag att expandera, och därigenom skapat fler arbetstillfällen och nya möjligheter för andra och sig själva.”

Testutrustning som utvecklats och tillverkats av Sanmina i Örnsköldsvik.

KUNSKAPEN FINNS I ÖRNSKÖLDSVIK Från att vara tillverkare av kablage och kretskort till att tillhandahålla ingenjörskompetens och utveckla avancerad medicinsk teknik. Sanmina har gjort en spännande resa från starten 1968 fram till idag.

S

tora företag runt om i världen vänder sig till Örnsköldsvik för att få hjälp att utveckla nya högteknologiska produkter och att testa redan befintliga. Sanmina i Örnsköldsvik har lyckats bygga en organisation med både tillverkning och en stark teknisk kompetens med gediget kvalitetstänk. – Vi har ett mycket högt kvalitetstänkande, berättar Marita Sjödin, NPI Manager på Sanmina i Örnsköldsvik. Det krävs i den här branschen, att vi sedan flera år tillbaka kan leva upp till dessa krav är en förutsättning för oss.

EN PLATS ATT VÄXA PÅ Sanmina har djupa rötter i Örnsköldsvik. Företagets grund lades redan 1968. Idag ägs företaget av det amerikanska storföretaget Sanmina, med fabriker över hela världen. Från början fanns flera Sanmina enheter i Sverige men idag finns bara fabriken i Örnsköldsvik kvar. Under en period då branschen till stor del flyttat till lågkostnadsländer har Sanmina i Örnsköldsvik vuxit. Det började med att vår vd Tord Berggren insåg att för att företaget ska överleva i Sverige måste vi erbjuda ett mervärde för våra kunder. Vi måste vara bäst på det vi gör och ge mera än andra, berättar Marita. Vi byggde tidigt upp en NPI-avdelning för teknisk support. Avancerad medicinsk utrustning har sedan länge varit en av grundpelarna i verksamheten i Gålnäs. Industri och försvarsindustri är de två andra delar som verksamheten bygger på.

MER UTRYMME FÖR INGENJÖRER Till en början var det två ingenjörer på NPI avdelningen. Idag har lokalerna byggts ut och närmare femtio ingenjörer arbetar med att hjälpa kunderna inom olika tekniska områden som support i val av komponenter och tekniska lösningar för tillverkning och tester och även att utveckla helt nya produkter. – En stor fördel för oss är att vi har en nära relation till våra kunder, samtidigt som vi har tillgång till Sanminas produktionsmöjligheter. Det betyder att vi kan utveckla en produkt hos oss och tillverka den så länge det sker i mindre volymer. När sedan produkten ska tillverkas i större volymer kan vi erbjuda produktion i någon av Sanminas andra fabriker. Tillverkning är fortfarande den största delen av företagets verksamhet. Men för att behålla kunderna är den tekniska utvecklingen avgörande och där har Sanmina i Örnsköldsvik sett till att göra sig en plats på kartan. ★

Marica Apelquist är företagaren som drivit upp en redovisningsbyrå från att sysselsätta en konsult till 13 på bara sex år. Det har skett i skuggan av en allvar­ lig ridolycka med diskbråck och frakturer i två ländkotor som följd. Drivkraften är en aldrig sinande lust till arbete.

VILJA AV JÄRN, J

ag älskar rådgivarrollen. Det har varit min drivkraft från det att jag startade Apelca redovisning tillsammans med Annika Carlsson år 1999 och till i dag, säger hon själv. Annika och Marica var ett radarpar i redovisningsbranschen fram till år 2007 då de bestämde sig för att gå vidare. – Fram till dess hade vi mest arbetat för att sysselsätta oss själva. Vi kom till en brytpunkt då vi måste välja mellan att ta anställning eller att satsa för expansion. Annika valde det förra och jag det senare, säger Marica. Ett par uppköpserbjudanden senare träffade Marica representanter för redovisningsbyråkedjan Modern Ekonomi på en kongress och bitarna föll på plats. Hon skulle bli franchisetagare. Modern Ekonomi erbjuder ett stort antal ekonomirelaterade tjänster med tillgång till en gemensam teknisk plattform och extraresurser, rådgivare, affärsutvecklare och finansieringshjälp. Koncernen är rikstäckande och växer hela tiden. – Eftersom jag ville fortsätta jobba med rådgivning mot kunder och inte drunkna i administration passade upplägget mig perfekt. Modern Ekonomi hade redan all dokumentation, uppfyllde alla etiska regler och hade mallar för det mesta.

VÄGEN TILLBAKA Marica anställde tre personer och allt gick som på räls. Fram till en ödesdiger dag i januari 2011 då hon under en ridtur med sin älskade häst råkade ut för en olycka. – Jag var ute och red då två skotrar skrämde hästen så jag föll i backen och hamnade på sjukhus med frakturer i två


ATTRAKTIVA FÖRETAGSAMMA ÖRNSKÖLDSVIK JUNI | 2014

KROPP AV STÅL, HJÄRTA AV GULD ” Marica Apelqvist och Marie Wiklund vid prisutdelningen.

FOTO: Håkan Nordström

ländkotor. Senare konstaterades även ett diskbråck. Efter olyckan gick jag med rullator i tre månader och hade fruktansvärda smärtor – även efter det att frakturerna läkt. Hästen kunde hon inte ha kvar men företaget vägrade hon släppa. Trots fantastiska insatser av de anställda, fick olyckan Marica att inse att det var en stor risk att ensam äga och driva företaget. En ny delägare var lösningen på detta och under hösten 2011 kom Marie Wiklund in i företaget. – Tack vare Marie har jag inte längre fingrarna i alla syltburkar. Men också tack vare vår kontorschef Bengt-Åke som vi anställde år 2013, säger Marica.

Jag var ute och red då två skotrar skrämde hästen så jag föll i backen och hamnade på sjukhus med frakturer i två ländkotor. Senare konstaterades även ett diskbråck.

Marica och Marie satte snabbt en strategi att satsa på uppköp av ett företag och redan 2013 inkluderades före detta UP Redovisning i bolaget, med sex anställda. Nu huserar Modern Ekonomi på två våningar i nya, fina lokaler vid Centralespla­ naden. – Nu är vi nöjda med storleken på bolaget. Jag anser att tio till femton anställda är optimalt. Då är man tillräckligt stor för att vara lönsam och samtidigt tillräckligt liten för att vara flexibel och personlig.

PRISAD FÖRETAGARE Marica arbetar en hel del på kvällar och helger och får ibland frågan om hon verkligen måste jobba så mycket. – För mig handlar det mer om att vilja. Jag tycker att det är otroligt roligt och jag brinner för att hjälpa företagare till en enklare vardag. Man är väl helt enkelt lite galen, säger hon med ett skratt. Självklart har ändå det intensiva arbetet med sammanslagningen och kampen för att komma tillbaka efter olyckan satt sina spår. Marica säger att energidepåerna mer eller mindre var uttömda under fjolåret. Desto mer tacksamt var det då att hon och kollegan Marie fick ta emot utmärkelsen ”Årets företagande kvinna” i Örnsköldsviks kommun under en galakväll i februari i år. – Det är roligt att folk uppskattar det vi gjort. Att det har satt avtryck. Jag hoppas att våra medarbetare och kunder känner sig delaktiga, för utan dem hade vi inte varit där vi är. ★

19


FOTO: Göran Omnell, Jessica Andersson

LYCKAD INVIGNING

AV KULTURHUVUDSTADSÅRET Det var en lördag fylld av kulturaktiviteter för alla åldrar. Trollkarl, konserter, utställningar, modevisningar och mycket mer. Det var kultur koncentrerad till en dag. Och ändå var det bara början. Kulturhuvudstadsåret i Örnsköldsvik har invigts med att fira den samiska årstiden Gijrra.

M

ed samiska toner ska det nordliga rummets melodi ljuda över nejden under hela 2014. Även om Umeå står som värd för arrangemanget är många kommuner involverade. Örnsköldsviks kommun var en av de första som stämde in i kören. Örnsköldsvik fick också äran att, tillsammans med

Sundsvall, ansvara för invigningen av en av de åtta samiska årstiderna, Gijrra, återvändandets tid. Stråket mellan torget och Örnsköldsviks museum var händelsernas centrum för en dag. På torgets stora scen blandades jojk och barnvisor med Kulturskolans trumensemble med flera. Anna-Stina Svakkos design tog plats i en modevisning på den mindre scenen, strax efter att gymnastik­ klubben visat upp sina kunskaper. Den månghövdade publiken kunde strosa genom Örnparken och den för dagen uppbyggda samebyn i miniformat. För att sedan besöka museet där Nolavondierna försökte förstå sig på barnen som undersökte deras historiesamlingar. Även om det fanns många upplevelser att njuta av under

invigningsdagen är tanken att kulturaktiviteter av olika slag ska ske under hela året. Kulturhuvudstadsåret handlar om att skapa dialog mellan aktörer inom kulturområdet och medborgarna i Örnskölds­ vik. Det är också ett sätt att stärka kulturens roll som drivkraft för en hållbar samhällsutveckling och kulturdriven tillväxt. Förhoppningen är att skapa förutsättningar för små och stora aktörer att visa upp sig under året men även en grund att stå på för att utveckla kulturutbudet i kommunen i framtiden. I kalendariet finns några smakprov på aktiviteter att skriva in i almanackan. Besök gärna vår hemsida www.ornskoldsvik.se/ kultur2014 för mer information om kulturhuvudstadsårets programpunkter. ★

KULTUREVENEMANG JUNI TILL SEPTEMBER 2014 Hela perioden Nolavonda historiesamlarna Örnsköldsviks museum 6/6 Picknickfestivalen Lugnviksparken 8/6-26/7 Genemons arkeologiska frisluftsmuseum, Domsjö 13/6 Adrenalin festival 2014 Fjällräven Center 14/6 Rock On the Docks Fjällräven Center 14/6 Tottas minne, Näske krog 17/6 MPC Stjärngolf Veckefjärdens golfbana 28/6-2/8 Brynge kulturområde Brynge, Sidensjö 28/6-26/7 Utställning Iréne Vestman Brynge konsthall 29/5-1/6 Summer Midnight Music,

internationellt läger, Sliperiet 27-28/6 Sommarfesten, Inre hamnen 27-29/6 Örncupen, ungdomsfotboll Skyttis 28/6-5/7 Invigningsvecka High Coast Art Valley, Köpmanholmen 3, 10, 17, 24/7 Sommarvågen, Inre hamnen 4-5/7 Skulefestivalen, Skuleberget 5/7-3/8 Utställning Inger Rådström Nyvellius och Martin Hanell, Östergensjö, Bredbyn 5/7 Rock´n roll High Coast Meet Moliden 7/7 Sjunde i sjunde kl 7, Agnes Strandparken 9-12/7 Ulvöregattan, jubileumsregatta ÖSS 140 år, Ulvön 11-13/7 Nätra marknad, Kornsjö

16/7 Sommarjazz – Peter Getz och Peter Lindqvist, Dekarsögården 2/8 Kubbyran, Sidensjö 3-4/8 Ulvödagarna, Ulvön 16-17/8 Dansoperan Blånagla Orrviken, Husum 18/7 V64, Solänget 2-3/8 Ulvödagarna, Ulvön 2/8 Three Corner Lake Meet Trehörningsjö 4/8 Kusk-EM, Solänget 7/8 Tomas Ledin & Höga Kusten kapellet, Skule 8-9/8 Vänortsmöte, Örnsköldsvik 8-10/8 Goldenspecialen, nationell hundtävling, Trehörningsjö 10/8 Swede On The Hill, extremlöpning, Varvsberget

24/8 Sensommarjazz – Erik Norström och Jan Allan, Dekarsögården 29-31/8 Barnens Dag Fjällräven Centerområdet 3/9 Antikrundan, Själevad 6/9 Höga Kusten Trail, 43 km Skuleberget 11/9 SHL, Modo Hockey hemma premiär, Fjällräven Center 19/9 Snacka San & SVER spelar ”Folkhall”, Merry Can 19-23/9 Briggen Tre Kronor Örnsköldsviks gästhamn 20/9 V 75, Solänget 22-23/9 Örnsköldsvik Sea & Water Conference, Arken 26-29/9 Örlogsbesök, ubåt och ubåts- räddningsfartyg, Hamnen

Attraktiva företagsamma Örnsköldsvik  

Vi har mycket att vara stolta över i Örnsköldsvik. Vi vill berätta om detta i denna tidning som är utgiven av Örnsköldsviks kommun.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you