Nolias Mässguide

Page 2

Företaget Nolia AB:s syfte är att skapa attraktiva mötesplatser som ger positiv tillväxt hos näringsliv och samhälle i Norrland. Det gör vi genom att arrangera mässor och andra event. Vi erbjuder även konsulttjänster som projektledning och uthyrning av lokaler, möbler och annan utrustning. Varje år arrangerar vi cirka 15 stora publik- och fackmässor i Norrland där Stora Nolia är den största. Tack vare oss träffas varje år över 250 000 människor för att utbyta erfarenheter, utvecklas och göra affärer.