Nolias Mässguide

Page 12

7 8 9

Genomförande • Monteragerande • Samla in kontaktuppgifter • Morgonmöte med målgenomgång

Uppföljning Följ upp med dina kunder inom en vecka!

Utvärdering • Utvärdera enligt planeringen • Fråga både personal och besökare