Page 17

LEDARE

Möten i Norr, nr 2/2016

D

et är kanske den årliga marknaden som gjort Jokkmokk känt i vida kretsar. Den 2-4 februari 2017 hålls den 412:e i ordningen. Marknaden tillkom år 1605 efter ett påbud om att inrätta marknadsplatser i Lappmarken och är en internationell folkfest med en lång rad kulturaktiviteter. När mässan fyllde 400 år kom över 76 000 besökare till marknaden. I denna historiska kontext har Annika Fredriksson uppdraget att, som kommunikationsstrateg, föra ut Jokkmokks värden för världen. – Det finns ett stort behov av att tydliggöra vad Jokkmokk står för och vilket värde man har för såväl Sverige som världen. Jag vill uppdatera bilden av Jokkmokk, säger Annika Fredriksson. Att arbeta med platsers attraktivitet och betydelse är inget nytt för henne. 1999 grundade hon kommunikationsbyrån Vinter och kom att verka som varumärkesstrateg under många år. De senaste åren har Annika Fredriksson arbetat som vd på den regionala besöksnäringsorganisationen Swedish Lapland Visitors Board och hon har prisats under sin väg. Hon tilldelades Norrbottensakademiens pris Anisbrödet 2014, för insatser som betytt mycket för länet och dess innevånare, 2003 fick hon Luleå Norra Rotaryklubbs näringslivsstipendium, 2004 pris som Årets Företagare i Luleå och 2012 erhöll hennes tidigare företag Vinter Luleå Näringslivs pris som årets varumärke. Hon har kallats ”eldsjäl, inspiratör och förebild" vad gäller att sprida den nya attraktiva bilden av regionen såväl lokalt som regionalt samt nationellt och internationellt”. När hon nu berättar att hon brinner för uppdraget i Jokkmokk och för kommunen är det en sann eldsjäl och inspiratör som uttalar sig. Engagemanget för samhällsutveckling och kommunen går inte att ta miste på. - Vi på landsbygden har en stor utmaning att hantera då det är staden och det urbana som outtalat blivit normen för det moderna, innovativa, lyckade och attraktiva. Och det ställer jag inte upp på. Jag tycker att det nya moderna livet lika mycket är det hållbara, småskaliga, miljöanpassade och kvalitetsinriktade livet som landsbygden har att erbjuda. – Hela vår region i norr har i många stycken enorm potential att leva och utvecklas. Men det behövs politiskt mod och faktiskt ambitioner att värdera och synliggöra omlandets betydelse för staden, och tvärt om.

Jag tycker om småskaligheten och de hållbara affärsverksamheter som finns här med småskalig produktion av bland annat tjänster, produkter, livsmedel samt turistiska naturbaserade upplevelser parat med en livsstil med naturen inpå knuten. I den här kontexten är det svårt att inte bli påverkad. Jokkmokks attraktivitet är i växande. Det är bostadsbrist och kommunen som just färdigställer de första nya hyreslägenheterna på 25 år har fått se dem uthyrda på en vecka. Förskoleplatserna byggs ut med flera avdelningar, både på samiska förskolan Giella och i den kommunala verksamheten. Fler flyttar in till Jokkmokk än de som flyttar härifrån. Nyföretagandet spirar och man placerar sig som nummer 13 av alla kommuner i Sverige vad gäller antalet nystartade företag. Många av dessa är småskaliga tjänsteproducerade företag som ägs och drivs av kvinnor. Annika Fredriksson ser stora förutsättningar för Jokkmokk att ta en position vad gäller en levande landsbygd. – Alla måste ställa om till ett mer hållbart leverne och Jokkmokk har stora förutsättningar att visa vägen. Denna inriktning är attraktiv för den kategori människor som vill känna att man kan må gott och samtidigt bidra till en bättre värld. – Mötesplatsen Jokkmokk är ikonisk och har lång tradition med ambitionen om att utveckla fler arrangemang. Nya idéer gror genom dialog mellan bland annat politiker och intresseorganisationer kopplat till de frågor som finns på den lokala, nationella och internationella agendan. Kanske kan Jokkmokk rent av bli ett internationellt, arktiskt Almedalen? – Här finns en viktig öppenhet som utgör en plattform för att samarbeta och föra en konstruktiv dialog kring de olika och ibland motstridiga intressen som möts på platsen. Jokkmokk har ett öppet klimat som känns. Hon menar att Jokkmokk, genom att vara mångkulturellt, lockar moderna människor som vill leva, bo och verka i en multikulturell miljö där man berikar varandra på en logisk väg mot en globalt hållbar framtid. Men det är också de stora, enormt vackra och skyddade naturområdena som ger kommunen tillgångar och förutsättningar att locka besökare. – Besökarna tar också insikter och erfarenheter från sin vistelse i Jokkmokk med sig ut i världen.

Vi på landsbygden har en stor utmaning att hantera då det är staden och det urbana som outtalat blivit normen för det moderna, innovativa, lyckade och attraktiva. Och det ställer jag inte upp på.

Möten i norr - 17

Möten i Norr nr 2/2016  
Möten i Norr nr 2/2016  
Advertisement