Page 15

till industrin, berättar Ulf Sandström. visning av skogsmaskiner med SCA Skog. Dessutom visades Han tycker att det är viktigt att kunna samlas kring maskinförarskogens förädlade produkter av Kappa Kraftliner, Martinssons yrket och att nå eleverna i så nära tid som möjligt inför deras beslut trä och Stenvalls Trä. av gymnasieprogram. – Anderstorpskolan visade upp byggande av vägar och trans– Jag tror att man får störst effekt nära porter av material samt grävmaskiner och inpå när valet ska göras, vilket innebär att vägbyggnader. I arrangörernas monter Jag tycker att det är man bör koncentrera sig på de som går fanns möjlighet att provköra simulatorer, våren i årskurs åtta eller hösten i årskurs nio. superbra att lyfta fram miniskotare och minigrävare. Där hölls Ulf Sandström menar att maskinförare har också utslagsmomentet tornbyggnad som branschen på det här mer gemensamt än vad som skiljer dem åt. kom att avgöra tävlingen, säger Sandström. sättet. Vi har sett ett – Därför tycker jag att det var naturligt SMF Skogsentreprenörerna höll under trendbrott i antalet att maskinutbildningarna och ME samlades fredagen skotartävlingar mellan elever från under ett tak, säger han. Kalix och Burträsk naturbruksgymnasier, en elever på naturbruksPå mässan fick alla elever gå en kunskapstävling som Kalix gick vinnande ur. programmet och slinga med frågeformulär där varje klass Det var många nöjda röster i samband det tror jag beror på delades in i olika lag med fem-sex elever i med satsningen. varje. Efter slingan fanns tio stationer, var – Jag tycker att det är superbra att marknadsföring och en med sitt speciella ämne. lyfta fram branschen på det här sättet. Stationerna var bland annat skoglig Vi har sett ett trendbrott i antalet elever på föryngring och markbehandling som hölls av Holmen skog, ungsnaturbruksprogrammet och det tror jag beror på marknadsföring kogsröjning med Sveaskog, gallring med Norra Skogsägarna, naturoch att vi visar upp oss, säger Mona Sundkvist, rektor på Kalix och miljövård i dagens skogsbruk med Skogsstyrelesen och Naturbruksgymnasium.

Möten i norr - 15

Möten i Norr nr 2/2016  
Möten i Norr nr 2/2016  
Advertisement