Page 44

44 GARNISONENS DAG

Stora Nolia | 5-13 augusti 2017 i Umeå

Garnisonens dag Försvarsmakten är tillbaka på Stora Nolia i Umeå i stor stil

med monter och som värd för Garnisonens dag som hålls 12:e augusti. Den dagen blir bland annat fylld med musik, uppvisningar, föreläsningar och handfasta vardagstips.

Garnisonens dag på Stora Nolia – Vi vill visa upp oss och berätta vilka viktiga samhällsinsatser vi gör, men också berätta om allt från ett toppmodernt hemvärn till Umeås nationella kompetensnav kring Totalförsvarets skyddscentrum, säger chefen för Totalförsvarets skyddscentrum överstelöjtnant Michael Magnesten. Försvaret har varit en naturlig del av Stora Nolia sedan starten 1963 och efter ett kort uppehåll är det nu åter tillbaka på mässan som man tidigare varit. I takt med att samhället ställs in för nya utmaningar har Försvarsmakten fått en allt mer uppmärksammad roll. Detta samtidigt som många saknar kunskap om vad Försvarsmakten utför för uppgifter. Många vet exempelvis inte vilken omfattande verksamhet som bedrivs på det gamla regementsområdet i Umeå. Här finns Umeå garnison där bland annat Totalförsvarets skyddscentrum, SkyddC, och Västerbottensgruppen ingår. – Jag tror det är få som känner till att Försvarsmakten har närmare

200 fast anställda och uppemot 1100 kontraktsanställda i Umeå med en total budget på nära 240 miljoner kronor, säger SkyddC:s kommunikationschef Wilhelm Guldbrand. För att visa upp sig och kunna berätta mer om sin verksamhet kommer de att ha en monter där de inte bara presenterar SkyddC utan också Västerbottensgruppen, som tillhör I 19 i Boden men är placerad i Umeå där de bland annat utbildar det moderna hemvärn som har mycket lite att göra med den traditionella bilden av hemvärnet. – Det moderna hemvärnet, som består av insats- och bevakningskompanier, är ungt, välutrustat och välutbildat. Insatsförbanden har en medelålder på cirka 30 år och bevakningssoldaterna en medelålder på 40, säger major Stefan Janse som är chef vid utbildningsgruppen. Dessutom kommer flera av försvarets frivilligorganisationer att delta på mässan och visa upp sig. Men för många är säkert Total-

”I takt med att samhället ställs in för nya utmaningar har Försvarsmakten fått en allt mer uppmärksammad roll.” försvarets skyddscentrum extra spännande med sin nationella spjutspetskunskap. – Det är ett nationellt kunskapscentrum, med nationell och internationell beredskap, för skydd mot strålning, smitta och gift. Detta är ett centrum, som servar Totalförsvaret men även övriga myndigheter. Det handlar bland annat om Tull, Polis och Kustbevakning. Men det servar även samhället i stort med sin kompetens bland annat genom samverkan med Umeå universitet och Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) i

Umeå som tillsammans bildar ett internationellt konkurrenskraftigt nav. Dessutom förfogar centret över högspecialiserad materiel, som mobila analyslaboratorier – ett för vardera av kemiska, biologiska och radioaktiva substanser, säger Michael Magnesten. En sådan analysgrupp kommer att finnas på plats under garnisonens dag, lördag 12 augusti. Den dagen kommer hela Umeå att få ta del av Försvarsmakten, där bland annat Stridsbåt 90 kommer att köras efter älven med avfärd i höjd med Rådhusparken, där bilkåren kommer att erbjuda skjuts till Stora Nolia och där det blir en kortege med soldater och musikkår som inleds i Döbelns park klockan 10. – Musikkåren kommer också att spela på stora scenen klockan 13. Dessutom fylls dagen av föreläsningar, debatt, uppvisningar av personal och materiel men det kan också bli handfasta tips som hur man gör upp eld eller hälsar på en hund, berättar Wilhelm Guldbrand.

Profile for Nolia AB

Mässmagasin Stora Nolia 2017  

Mässmagasin Stora Nolia 2017  

Profile for noliaab0
Advertisement