Page 1

Ké·t arany bl\jszál. l.

A söt~tség ~ala. '. Zuhogott az eső, Bürü sötétség Bzállt' le a völgyre. Az a sötétség, melyet csak tud- szőni : éjszakából, .feketéeen-söld .galyak sürüjéból, fekete, füstös nehéz ·őszi ködből. . Az a sötétség; melyben imbolyog a sötétség nehéz _.puha tömege, hogy itt-ott még. sürubbre sötéted... . jék..Melyben kitágul a .szem, hogy belefurődjék a sötétség falának náraony-nehéa, bársony-fekete éjjelébe. . . ' Allt a sötétség fala és mégis mozgott. Moz"~c1:watlan v~lt és mégis ide-oda. folyt. :Néha egy-egy -felhőfoszlány megakadt afá- , . - . kon, de csakmínt egy .fehérebb Böt~tség függött a sürü galyak között. Ha elhusödott, egyes rongygyá Bzéttépve maradta fenyö -tlln. . E sötétségbe, zugott a patak morajló hulláma folytonos egyformaséggal, de közbe megujuló .erővel, mely 'ismét. elgyöngült, mínt egy örökös melódia örökké Visszatérő üteme. '-, . ' Szinte láttatta e hang, a patak, hol lapka után kapó fehér macakékként felugráló habját, hol ismét jégtükörszerUen elsimuló vizét. , .: : Néha még egy más, hang iB hallatszott' a sötétben: 'patkók dobbanása a távol .köves. uton. 'S~dovec _ fenyőerdő

1,·

Profile for Írónők a hálón

Czóbel Minka: Két arany hajszál  

Czóbel Minka: Két arany hajszál  

Profile for noirok
Advertisement