Page 1

Diego, Naira, MartĂ­n e Lily


A CÉLULA

Os seres vivos

A clasificación dos seres vivos foi desenvolvida pola bioloxía a partir dos estudos de Carl Von Line. A ta dos seres vivos conta cunha clasificación taxonómica clara, actualmente en cuestión en pro de novos criterios clasificatorios (ver abaixo) aínda que sen deixar de lado o concepto base de especie.


Hai que ter conta ademais, que decote son descubertas novas especies, e non só de pequenos animais (como por exemplo, insectos, a categoría máis numerosa con arredor de un millón de especies) senón mesmo de grandes animais, en particular mariños, aínda que de xeito máis raro. Asemade, unha clasificación dos seres vivos debe incluír non só os que están a extinguirse, senón ós xa extintos, conviviran ou non coa nosa especie.

O sistema nervioso


O sistema nervioso é o conxunto de tecidos e órganos que transmiten a todo o organismo os impulsos necesarios para os movementos dos músculos e as diversas funcións, e reciben do propio organismo e do mundo externo as sensacións e os estímulos.

O cerebro

O cerebro e o órgano maior do sistema nervioso central e o centro de control do corpo. O cerebro controla os movementos voluntarios e procesa información. O cerebro esta ubicado dentro da cabeza protexido polo craneo .

Esta dividido en dúas partes

SISTEMA NERVIOSO CENTRAL

SISTEMA NERVIOSO PERIFÉRICO


SISTEMA NERVIOSO CENTRAL Está composto polo encéfalo a médula espiñal e contén celulas nerviosas: neuronas. A MÉDULA:Conxunto de nerviosque transportan mensaxes entre o cerebro e outras partes. Está protexido pola columna. O SISTEMA CENTRAL:Recibe e información,regula as función vision,músculos etc

analiza a voluntarias:

SISTEMA NERVIOSO PERIFÉRICO Parte do cerebro que controla as extremidades e outros órganos. Divídese en dúas partes . Sistema somático:asociase coa accion dos musculos Sistema autónomo:Controla órganos como o corazón .Regula funcións involuntarias.

Creado por :Diego,Naira,Martín,Lily besitos de la loca.


OS SERES VIVOS

Elsa Fernández Pablo Carrera Roberto Montes Alex Martínez


Ă?ndice 1.1:Seres vivos 1.2:sistema nervioso 1.3: La cĂŠlula


1.1 Os seres vivos

Na terra existe unha variedade de seres vivos: todas as plantas,os animais e as persoas son seres vivos. Pero algúns son moi microscopicos como os microbios que solo se poden visualizar co microscopio. Todos os seres vivos teñen caracteristicas en común: Todos nacen: empeza o seu ciclo de vida. Todos crecen: cambian de temaño Todos de reproducen: teñen outros seres vivos similares a eles. Todos os seres vivos realizan as tres funcións vitais: Reprodución

Relación

Nutrición

Teñen un ser similar a eles

Comunícanse co medio ambiente e os seres que os rodean

Aliméntanse.


Os 5 reinos fungos

Plantas

Animais

Unicelulares superiores

Bacterias

Os fungos non poden desprazarse nen Fabricar o seu propio alimento senon Que alimentanse de restos mortos.

Poden ser Unicelulares E pluricelulares

As plantas son seres pluricelulares Non poden desprazarse.Fabrican o seu propio alimento que obteñen.

Poden ter flor Ou non.

Podense desprazar Son pluricelulares

Son unicelulares

Poden ter columna Vertebral ou non

As amebas..

Son os seres vivos mais pequenos

1.2 O sistema nervioso Anatomicamente, o sistema nervioso dos seres humanos (así como moitas outras especies de animais) son agrupados en distintos órganos, o que realmente forman estacións onde pasan as vías neuronais. Así, para fins de estudo, estes órganos poden ser agrupados segundo a súa localización en dúas partes: o sistema nervioso central e sistema nervioso periférico.


Esta formado por... Sistema nervioso central

Sistema nerviso periférico

O sistema nerviso O sistema nerviso central Central recibe e analiza Esta composto por Toda a informacion do corpo humano O encéfalo e a medula Espiñal.Conten moitas neuronas

Esta composto po los Nervios e o sistema Nervioso autónomo E sistema nervioso somático

Encargase de levar a información Ata o sistema nervioso central


A célula

A célula (do latín cellula, diminutivo de cella, oco) é a unidade morfológica e

funcional de todos os seres vivos. De feito, a célula é o elemento máis pequeno, que pode considerarse vivo. Así, pode cualificar os organismos vivos segundo o número que ten: Se só ten un, son chamados unicelulares (como protozoos ou bacterias, organismos microscópicos), se ten máis, son chamados multicelular. A célua este formado por : Núcleo:Dirixe as actividades da célula Citoplasma:Líquido que rodea ao núcleo.Nel atopamos os órganulos que son encargados de ralizar distintas funcións.

Membrana:Rodea toda a célula


Os

seres vivos

Irene Mariño Faro, Kevin Fortes Iglesias Iván Garcia Gil Lara Piñeiro Sotelino


Índice Tipos de seres vivos ● Funcións vitais dos seres vivos ● Funcións comúns dos seres vivos ● Que son as células? ● Como son ? ● Sistema nervioso ● Intelixencia ●


Os seres vivos son seres activos que realizan as funcións comúns: nacen:doutros seres vivos crecen:cambian de tamaño ao longo da súa vida morren:acaba o ciclo da súa vida. E tamén realizan as funcións vitais: nutrición:consiste en alimentarse e tomar as substancias necesarias para o ser vivo. Relación:consiste nos acontecen ao seu redor. Reprodución:consiste descendentes.

cambios en

ter

que mais


Os cinco reinos ●Unicelulares superior: ●Bacterias ●Fungos:poden pluricelulares.

ser

unicelulares

●Animais:vertebrados,invertebrados. ●

Plantas:con flores e sen flores.

y


A intelixencia A   intelixencia   é   a   capacidade   de  almacenar   informacion   e   resolver  problemas

Hai algúns autores como Gadner que falan de diferentes tipos de intelixencia: intelixencias múltiples.


A CÉLULA Todos os seres vivos,estamos formados polas células. As persoas son pluricelulares, é dicir, que teñen moitas células e os microbios, por exemplo, son unicelulares:teñen unha soa célula.

As células están vivas e son moi pequenas , non se ven a simple vista so se poden ver cun microscopio. As células realizan as tres funcións vitais: nutrición,relación e reprodución. Son de moi diferentes formas.


O SISTEMA

NERVIOSO. O sistema nervioso funciona como o sistema de información de todo o corpo humano: realiza, almacena e analiza toda a información. Está composto por: sistema nervioso central e o sistema nervioso periférico. ➢ O sistema nervioso central está composto por: o encéfalo e a medula espiñal. ➢ O encéfalo controla o equilibrio. ➢ A medula espiñal é un nervio que está protexido pola columna vertebral. ➢ O sistema nervioso periférico está composto por: nervios.


➢ Os nervios está composto por: sistema nervioso somático,e sistema nervioso autónomo. ➢ Sistema nervioso somático asóciase coa accións músculos do esqueleto. ➢ Sistema nervioso autónomo controla os órganos coma o corazon.

Traballos grupos unidade 1  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you