Page 1

Gymnasiet 2013-14


Indhold Velkomst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Om gymnasiet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Studieretningsforløb . . . . . . . . . . . . . . 5 Hverdagen på NGHF . . . . . . . . . . . . . . 6 Aktiviteter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Vejen til gymnasiet . . . . . . . . . . . . . . . 10 Oversigt over studieretninger . . . . . . . 11 Matematik - Fysik - Kemi . . . . . . . . . . . 12 Matematik - Kemi - Fysik . . . . . . . . . . . 14 Matematik - Bioteknologi - Fysik . . . . 16 Biologi - Matematik - Idræt . . . . . . . . . 18 Samfundsfag - Engelsk - Matematik . . 20 USA-klassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Engelsk - Samfundsfag - Psykologi . . . 24 Musik - Engelsk - Drama . . . . . . . . . . . 26 Engelsk - Spansk - Tysk - Latin . . . . . . 28 Engelsk - Fransk - Tysk - Latin . . . . . . . 30 Græsk - Latin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Engelsk - Tysk - Drama . . . . . . . . . . . . 34

Mød os på facebook

På facebookgruppen Nørresundby Gymnasium og HFs ansøgere kan du læse mere om gymnasiet og få svar på dine spørgsmål.

2


Velkomst I dette hæfte kan du læse om dine muligheder hvis du vælger stx på Nørresundby Gymnasium & Hf. Vores uddannelser stiller store faglige krav, men de giver dig også meget. Vi har i år en række nye spændende studieretninger hvor der er specielle tilbud uanset om du interesserer dig for naturvidenskab, samfundsfag, sprog eller de kreative fag. Endelig har du også mulighed for at gå en i klasse hvor du tilbringer 8 uger af din gymnasietid i USA. Du vil komme til at arbejde i et fællesskab med andre unge, i et socialt liv på skolen med mange muligheder. I undervisningen og på skolen kan du lære og prøve nye ting, og du er velkommen til at sige din mening om det du lærer og oplever. Elever der ønsker faglig hjælp, kan gå i lektie-café eller få individuel vejledning af en lærer. Og særlige talenter kan benytte Master Class, projekt Forskerspire og Scienceakademi. På stx har du mange forskellige fag. Du vil få kreative fag (musik, drama, billedkunst eller mediefag), naturvidenskab, sprog, samfundsfag, matematik, og vi har idræt og fællesfag som dansk og historie. Fordi vi har så alsidige fag, taler vores uddannelser til alle sider af dig som et helt menneske. Derfor vil du hos os kunne lære et nyt menneske at kende: dig selv. Det gør gymnasiet og hf til et godt sted at blive voksen. Søren Hindsholm Mail: shi@nghf.dk Mobil: 61712833

NØRRESUNDBY GYMNASIUM & HF

2013-2014

3


Hvad er gymnasiet? Gymnasiet er din mulighed for i løbet af tre år at få en bred faglig viden og sammen med andre unge lære at tage stilling til og forstå det samfund, du lever i. Gymnasiet er den uddannelse, der mest effektivt leder frem til en mellemlang eller længere videregående uddannelse. Unge med en studentereksamen har altså gode muligheder for at komme videre i uddannelsessystemet. De tre år på gymnasiet er opdelt i et grundforløb på et halvt år og et studieretningsforløb på 2½ år. Grundforløbet Det første halve år følger du og din klasse et grundforløb. Her har du en række fag, som du allerede kender fra folkeskole bl.a. dansk, matematik, engelsk, historie, kemi. Foruden de almindelige fag har du to særlige forløb: Naturvidenskabeligt grundforløb og almen sprogforståelse. Her lærer du grundlæggende kompetencer indenfor naturvidenskab og sprog, således at du har et solidt fagligt grundlag indenfor for disse i resten af din gymnasietid. Studieretningsforløbet Studieretningsforløbet begynder i januar og varer, indtil du tager din studentereksamen 2½ år senere. Her vælger du den studieretning, som passer dig bedst. I studieretningsforløbet har du udover dine studieretningsfag også obligatoriske fag. Og du har på de fleste studieretninger også valgfag. Det meste af undervisningen får du på skolen. Men der er også ekskursioner, studieture og forløb, hvor noget af undervisningen er flyttet til virksomheder eller andre institutioner. Tværfagligt samarbejde. En af styrkerne ved det almene gymnasium er at du har mange forskellige fag. Nogle af dine undervisningsforløb foregår på tværs af fagene, dette betyder at hvis du fx har naturvidenskab i studieretning så arbejder alle fagene med emner som lægger tæt op af dine interesser. Derved bliver studieretningen tonet således at du dels får de emner der særligt interesserer dig og din klasse og emnet bliver belyst fra flere forskellige sider. Så den dag du er færdig med gymnasiet er du forberedt på, hvordan det vil være at tage en uddannelse efter gymnasiet.

Team Danmark, BGK-Nord og MGK Hvis du har særlige evner indenfor idræt, billedkunst eller musik har vi tre specielle tilbud til dig. Her forlænger du din uddannelse med et år således at du stadig har gode muligheder for at øve dig indenfor sport, billedkunst eller musik. Du kan rekvirere en pjece ved henvendelse på skolen eller læse mere om ordningerne på www.nghf.dk

4

NØRRESUNDBY GYMNASIUM & HF

2013-2014


Studieretningsforløb På Nørresundby Gymnasium og HF har vi 11 forskellige studieretninger. Det er fint med studieretninger, for så kan du vælge de fag, som du har særlig lyst til. På vores skole har vi for at gøre det nemmere for dig delt vores 11 studieretninger op på tre hovedområder: 1) naturvidenskabelige studieretninger 2) samfundsvidenskabelige og kunstneriske studieretninger 3) sproglige studieretninger

Siderne i dette hæfte vil være markeret med tre forskellige farver, så kan du læse om det område der interesserer dig mest. Derfor skal du først bestemme dig for det område, du vil ind på. Derefter skal du vælge, hvilken af studieretningerne på området du tror, du vil gå på efter grundforløbet. De fleste bliver på den studieretning, de har tilkendegivet i marts ved ansøgningen, men det er muligt at vælge om i løbet af grundforløbet. Niveauer På gymnasiet har man de enkelte fag på enten A-, B- eller C-niveauer. A-niveau er det højeste og C-niveau det laveste. På de kommende sider støder du efter fagene på bogstaverne A,B og C og disse henviser således til, hvilket niveau det pågældende fag er på. Til flere videregående uddannelser er der krav om, at man skal have nogle bestemte fag på bestemte niveauer; fx matematik B eller fysik B. Vi har indrettet vores tilbud sådan, at du kan få en studentereksamen med de fag der kræves. Alle har således kemi C, og de, der ikke har matematik B eller A i deres studieretning, kan vælge mindst matematik B som valgfag. På den måde har du gode muligheder på vores skole for at gøre dig helt parat til din videre uddannelse. Ved hver studieretning har vi nævnt nogle af de uddannelser, den giver direkte adgang til. Du kan finde de præcise oplysninger om alle uddannelser på www.ug.dk , hvis du under ’Uddannelser’ vælger ’Videregående uddannelser’. Hvis man mangler et eller flere fag, er der dog ikke sket en katastrofe. På Gymnasial Supplering (GS) kan man nemlig supplere med de fag og niveauer man mangler. Det er i øvrigt Nørresundby Gymnasium og HF, der vejleder og fordeler elever i hele Nordjylland til Gymnasial Supplering (www.gsdanmark.dk)

NØRRESUNDBY GYMNASIUM & HF

2013-2014

5


Hverdagen på NGHF

Hverdagen på NGHF Allerede kl. 8 begynder de første elever at ankomme til gymnasiet. En del af vores elever kommer langvejs fra med bussen, mens andre bor i lokalområdet. Så inden skoledagen begynder summer garderoberne, lokalerne og kantinen allerede af liv, når eleverne lige skal have snakket af, inden undervisningen starter kl. 8.15. En almindelig skoledag er normalt på max 5 lektioner og hver lektion varer 70 minutter. Midt på dagen er der spisefrikvarter. Her sidder de fleste elever i kantinen og hygger sig. Skolen har kantineudsalg med bredt udvalg, hvor der bl.a. sælges sandwich, pølsehorn, kage og hver dag er der buffet med varierende retter. I den daglige undervisning vil du møde en række forskellige lærere, som alle har et højt fagligt niveau. Vores elever karakteriserer lærerne som velforberedte med opdateret undervisningsmateriale og med plads til humor i undervisningen. Alle nye elever skal medbringe computer hver dag. Via skolens trådløse netværk og interaktive tavler kan lærere og elever nemt inddrage IT i undervisningen. Én gang om ugen samles alle elever til morgensamling. Her får eleverne praktisk information om skoleåret og der er fællessang og underholdning.

6

NØRRESUNDBY GYMNASIUM & HF

2013-2014


Den daglige undervisning foregår ikke kun på gymnasiet. Alle elever vil flere gange i løbet af skoleåret opleve undervisning uden for gymnasiet. Dette kan være i samarbejde med universitetet, teateret eller industrien. Vi har elever, der har sendt dåsesatellitter op i Nordnorge, lært tysk i Flensborg, beregnet røgrensning for Vattenfall og meget meget mere. Et af højdepunkterne i undervisningen er studieturen i 2.g. Her tilbydes alle elever en tur med fagligt indhold. Det seneste års studieture er gået til Rom, Berlin, London, Barcelona, Krakow mm. Efter skoletid er der lektiecafé på skolen. Her er der altid en lærer tilstede, således at man hurtigt og nemt kan få hjælp til lektierne. Mange elever benytter sig af tilbuddet og opdager at afleveringerne både er hurtigere at lave og oven i købet bliver bedre, når man lige har fået lidt hjælp. I løbet af gymnasietiden oplever nogle elever, at det er svært at få hverdagen til at hænge sammen. Man får ikke lavet sine ting og har måske svært ved at komme op om morgenen. På skolen har vi fire studievejledere ansat, som vil hjælpe og vejlede dig, hvis du har problemer. Endvidere har vi også tilknyttet en psykolog. Efter skoletid kører busser og skolebusser eleverne hjem. Her er der så tid til at lave afleveringer og lektier. Der er en del afleveringer på gymnasiet; og man må regne med at bruge ca. 2-3 timer hver dag på lektier og afleveringer. I 3.g er der flere afleveringer end de første to år; til gengæld har man også færre undervisningstimer.

NØRRESUNDBY GYMNASIUM & HF

2013-2014

7


Aktiviteter

Aktiviteter I løbet af skoleåret har vi flere aktiviteter for eleverne: Musical Går du med en musiker eller en skuespiller i maven, så har du mulighed for at deltage i skolens musical, som hvert år bliver set af lærere, elever, forældre og folkeskolelever. I uge 7 er du velkommen til at overvære dette års musical. Læs mere på www.nghf.dk når tiden nærmer sig. Elev Grand Prix Nørresundby Gymnasium og HF har sit helt eget MGP, hvor eleverne selv skriver og komponerer deres egne musiknumre. Numrene fremføres på en Grand Prix aften hvor de fleste af skolens elever deltager. Sinathing Hvert år i oktober samler hele Nørresundby Gymnasium og HF ind til to skoler i Sydafrika. Vi har i øjeblikket ti fattige elever, som vi har givet et fem årigt scholarship til High School. Idrætsdag I sensommeren kæmper klasserne mod hinanden om at blive den bedste idrætsklasse. Naturtalent Hver år deltager flere af vores naturvidenskabelige elever i konkurrencen om Jagten på naturtalentet. De seneste år er det blevet til flere første pladser i matematik eller kemi. Skolefester I løbet af skoleåret arrangerer skolen flere fester. Her er der mulighed for at hygge sig sammen med skolens øvrige elever i trygge rammer. Der vil være DJ som spiller op til dans, og vi har caféområde for de elever, der vil sidde og hygge sig over et brætspil.

8

NØRRESUNDBY GYMNASIUM & HF

2013-2014


Talentforløb Vi har flere tilbud til de dygtigste af vores elever. I øjeblikket er der mulighed for at tage ekstra forløb i fysik, samfundsfag og engelsk. I det kommende skoleår vil der også blive tilbudt forløb i andre fag. Kina Gymnasiet har startet et samarbejde med et gymnasium i Kina. Det er vores mål at lave udvekslingsrejse med en kinesisk skoleklasse, således at vi hvert skoleår kan sende en hel klasse til Kina i knap 2 uger. Projekt forskerspire Har du en særlig interessere eller ekstra fagligt overskud? Så er der mulighed for at deltage i Projekt forskerspire. Dette er en landsdækkende konkurrence, som kårer de bedste projekter. Du har et år til at lave dit projekt og du får en forsker fra fx universitetet tilknyttet til at hjælpe dig. Skolens fødselsdag Hvert år i november fylder skolen år. Dagen starter med underholdning i festsalen og bagefter er der kagemand til alle i skolens kantine. Den efterfølgende fredag holdes der stor fødselsdagsfest, hvor både lærere, nuværende og tidligere elever er inviteret. Som et festligt indslag danser afgangseleverne Les Lanciers og forældre er velkomne til at overvære dansen.

NØRRESUNDBY GYMNASIUM & HF

2013-2014

9


Vejen til gymnasiet I denne pjece har du sikkert allerede på de foregående sider, læst om hvad gymnasiet er, hvilket tilbud gymnasiet har til dig og hvordan hverdagen er. Du skal nu på jagt efter den studieretning, som passer bedst til dig. På siden overfor finder du en oversigt over vores studieretninger og på de kommende sider er det vores elever, der fortæller, hvordan de oplever deres studieretning og det at gå på gymnasiet. Mandag den 21. januar kl. 19.30 er der orienteringsmøde for kommende 1.g-elever og forældre her på gymnasiet. Her fortæller rektor og studievejledere mere om gymnasiet. Efterfølgende er der stande med de forskellige studieretninger i kantinen, her vil du møde alle eleverne fra studieretningspjecen samt nogle af lærerne. De fortæller om studieretningerne og du får mulighed for at stille spørgsmål. Du kan læse mere om skolen på skolens hjemmeside www.nghf.dk. Her er der også mulighed for at prøve studieretningsdesigneren, hvor du nemt kan få overblik over de fag du skal have. Har du spørgsmål allerede nu eller på et senere tidspunkt er du altid velkommen til at ringe til skolen på telefon 98172833 eller skrive en mail til skolen på post@nghf.dk

10


Oversigt over studieretninger Naturvidenskabelige studieretninger Disse studieretninger henvender sig primært til dig, som har interesse for de naturvidenskabelige fag. På gymnasiet har vi fem naturvidenskabelige fag: matematik, fysik, kemi, biologi og naturgeografi. Matematik A Fysik A Kemi B

Matematik A Kemi A Fysik B

Matematik A Bioteknologi A Fysik B

Biologi A Matematik B Idræt B

Læs mere s. 12-13

Læs mere s. 14-15

Læs mere s. 16-17

Læs mere s. 18-19

Samfundsvidenskabelige og kunstneriske studieretninger Disse studieretninger henvender sig primært til dig, som har interesser indenfor samfundsfag, musik og engelsk. Samfundsfag A Engelsk A Matematik B

Engelsk A Samfundsfag B Psykologi C

Musik A Engelsk A Drama C

Læs mere s. 20-23

Læs mere s. 24-25

Læs mere s. 26-27

Sproglige studieretninger Disse studieretninger henvender sig specielt til dig som interesserer dig for sprog. Du har mulighed for at vælge blandt hele seks sprog: Engelsk, fransk, tysk, spansk, græsk og latin. Engelsk A Spansk A Tysk B Latin C

Engelsk A Fransk A Tysk B Latin C

Græsk A Latin A

Engelsk A Tysk A Drama B

Læs mere s. 28-29

Læs mere s.30-31

Læs mere s. 32-33

Læs mere s. 34-35

NØRRESUNDBY GYMNASIUM & HF

2012-2013

11


Matematik – Fysik – Kemi På denne studieretning har du mulighed for at fordybe dig i matematik, fysik og kemi. Teori og praksis sammenkobles ved, at der bruges megen tid i laboratoriet. Der lægges vægt på anvendelsen af naturvidenskab i forskning og produktion, hvor der samarbejdes med Aalborg Universitet, Vattenfall og moderne industri i nærområdet. Denne retning giver adgang til næsten alle uddannelser. Se detaljer på www.ug.dk Er der enkelte uddannelser du ikke kan komme ind på, kan du komme ind via Gymnasial Supplering.

Studieretningsfag og valgblokke 1g

2g

3g

| | | | |

| | | |

| Matematik A | Fysik A | Valgfag

Matematik A Fysik A Kemi B Sprogfag Kreativt fag

Valgfag

Matematik A Fysik A Kemi B Sprogfag

– Her skal du vælge ét af fagene:

Engelsk A, kemi A, sprogfag A, idræt B, kreativt fag B, naturgeografi B, samfundsfag B, datalogi C, erhvervsøkonomi C, filosofi C, latin C, psykologi C. Sprogfag

– Her skal du vælge ét af fagene, som dækker begge blokke i 1g og 2g:

Tysk forsætter B, fransk forsætter B, fransk begynder B/A, italiensk B/A, spansk B/A. Vær opmærksom på at hvis du vælger et sprogfag på A-niveau, så har du dette fag i stedet for valgfag i 3.g. Kreativt fag

– Her skal du vælge ét af fagene:

Billedkunst C, drama C, mediefag C, musik C. Obligatoriske fag – Her har du: Dansk A, historie A, engelsk B, idræt C, naturgeografi C, oldtidskundskab C, religion C, samfundsfag C.

12

NØRRESUNDBY GYMNASIUM & HF

2013-2014


Søren S. Sørensen, 2.x Hej, Jeg hedder Søren, jeg er 17 år gammel, og jeg er netop startet på mit andet år på Nørresundby Gymnasium, hvilket vil sige, at jeg nu går i 2.x. Min studieretning er nok den de fleste vil betegne som en af de mest hardcore linjer i gymnasiet, da jeg har matematik og fysik på A-niveau samt kemi på B-niveau. Jeg kommer fra Tylstrup cirka 15 km. nord for Nørresundby, og 9. klasse tog jeg på Sulsted Skole, hvorefter jeg uden den store tvivl valgte at tage direkte i gymnasiet på den ovennævnte linje, da jeg havde brug for nogle udfordringer. Og udfordringerne har der været masser af - på den gode måde! Den første skoledag er jo i sig selv en fortælling værdig, men resultatet blev i hvert fald, at både mine klassekammerater og jeg er faldet godt til på gymnasiet, hvor vi har lært hinanden rigtigt godt at kende, da vi jo typisk er sammen 6-7 timer ad gangen, 5 dage om ugen. Udover samværet med ens klasse er der jo dog også et andet aspekt af den daglige skolegang, nemlig lektier og afleveringer, der typisk tager en god slat af ens tid, men det betyder langt fra, at man bliver nødt til at droppe alt muligt andet for at nå det hele, for det er blot et spørgsmål om planlægning. For mit eget vedkommende formår jeg da eksempelvis både at have et arbejde, lave alle mine afleveringer og lektier og stadig have overskud til et par andre småhobbyer af og til, så alt kan lade sig gøre, og desuden medvirker den dejlige seriøse og engagerede undervisning, der understøttes af den meget seriøse stemning, der præger undervisningen fra elevernes side, at man bliver endnu mere engageret i skolearbejdet, end man måske var i forvejen. Udover det normale skolearbejde er der jo selvfølgelig forskellige muligheder for at blive involveret i yderligere ting som eksempelvis elevrådet, hvor man kan blive medlem af diverse udvalg, hvis man brænder for noget specifikt. Der er desuden forskellige tilbud i de fag, man i forvejen er gode til, da skolen tilbyder flere forskellige slags talentudvikling. Bl.a. er jeg selv med i et projekt, hvor jeg og 4 andre elever fra de naturvidenskabelige klasser sendes til Sorø i alt 8 gange af cirka 3 dage, hvor vi bliver intenst undervist i et specifikt naturvidenskabeligt emne, som vi har sat os ind i på forhånd. På trods af alle disse faglige ting, så har vi selvfølgelig også diverse sociale arrangementer herunder primært fester og fredagscafeer, hvor man hygger sig om diverse ikke skolerelaterede sager, og hvor der er plads til alle. Eksempelvis er der både plads til de danseglæde og de mere stille til festerne, da der selvfølgelig er et dansegulv med tilhørende DJ, men også en såkaldt ”stillecafe” for de mere afdæmpede. Kort sagt er der plads til alle typer, og generelt har vi et rigtigt godt sammenhold og studiemiljø på skolen og internt i klassen. Mht. min specifikke linje, så vil jeg gerne anbefale denne til alle, som går og brænder for naturvidenskaben og har masser af blod på tanden for at lære noget om, hvordan verden hænger sammen og kan forklares. På linjen vil du møde dejligt mange udfordringer og flere udover den normale undervisning, hvis lysten rækker så langt! Desuden vil du helt sikkert møde rigtigt mange andre, der har de samme interesser som dig, og du vil få mange nye og spændende indtryk på denne herlige skole i din forhåbentlig kommende gymnasietid!

NØRRESUNDBY GYMNASIUM & HF

2013-2014

13


Matematik – Kemi – Fysik På denne studieretning har du mulighed for at fordybe dig i matematik, kemi og fysik. Teori og praksis sammenkobles ved, at der bruges megen tid i laboratoriet. Der lægges vægt på anvendelsen af naturvidenskab i forskning og produktion, hvor der samarbejdes med Aalborg Universitet, Vattenfall og moderne industri i nærområdet. Denne retning giver adgang til næsten alle uddannelser. Se detaljer på www.ug.dk Er der enkelte uddannelser du ikke kan komme ind på, kan du komme ind via Gymnasial Supplering.

Studieretningsfag og valgblokke – Matematik A – Kemi A – Fysik B 1g

2g

3g

| | | | |

| | | |

| Matematik A | Kemi A | Valgfag

Matematik A Kemi A Fysik B Sprogfag Kreativt fag

Valgfag

Matematik A Kemi A Fysik B Sprogfag

– Her skal du vælge ét af fagene:

Engelsk A, fysik A, sprogfag A, idræt b, kreativt fag b, naturgeografi b, samfundsfag B, datalogi C, erhvervsøkonomi C, filosofi C, latin C, psykologi C. Sprogfag

– Her skal du vælge ét af fagene, som dækker begge blokke i 1g og 2g:

Tysk forsætter B, fransk forsætter B, fransk begynder B/A, italiensk B/A, spansk B/A. Vær opmærksom på at hvis du vælger et sprogfag på A-niveau, så har du dette fag i stedet for valgfag i 3.g. Kreativt fag

– Her skal du vælge ét af fagene:

Billedkunst C, drama C, mediefag C, musik C. Obligatoriske fag – Her har du: Dansk A, historie A, engelsk B, idræt C, naturgeografi C, oldtidskundskab C, religion C, samfundsfag C.

14

NØRRESUNDBY GYMNASIUM & HF

2013-2014


Nidhusala Sivapatham 3.y Hej med jer! Mit navn er Nidhusala Sivapatham, jeg er 18 år og bor i Vodskov, godt 10 km nord for Nørresundby. Jeg er så godt som lige startet på mit tredje og sidste år her på Nørresundby Gymnasium. Hver morgen står jeg tidligt op, spiser min kedelige havregryn og traver afsted for at nå bussen – men det er altid med et smil på læben, da jeg hver dag glæder mig til at tilbringe en hel dag med min skønne klasse, 3.y. I 9. klasse blev jeg hurtigt klar over, at jeg ville på det almene gymnasium, da det åbner utallige døre mht. ens fremtid. Men hvorfor lige vælge Nørresundby Gymnasium og HF? Jo, for det første lå gymnasiet ikke langt fra mit hjem og for det andet, så havde jeg ikke hørt andet end positive udtalelser om skolen. Jeg havde b.la. hørt, at det var en skole, som satte det sociale i højsædet. Jeg måtte hurtigt tilkendegive, at dette udsagn var rigtigt. Da jeg for godt to år siden trådte ind ad dørene på Nørresundby Gymnasium og HF, blev jeg taget rigtig godt imod af lærere og elever og fik hurtigt nye venner. Jeg valgte at tage direkte på gymnasiet efter 9. klasse på Rebild Efterskole, da jeg i min senere barndom har været meget bevidst om, hvad jeg ville med mit liv mht. uddannelse og job. Jeg syntes dog, det var lidt svært at vælge studieretning, da jeg dengang havde vidt forskellige interesser og drømmejob. Mine fremtidige planer var dengang at være læge, psykolog, advokat eller sportsinstruktør. På baggrund af mine forskellige job interesser faldt mit valg af studieretning på MA –KE- Fy, som er matematik og kemi på A-niveau og fysik på B-niveau. Denne linje åbner muligheden for at blive næsten lige hvad jeg vil, selvfølgelig følger der et ansvar med i forhold til karakter, men med denne linje kan jeg nå at ændre mine drømmejob en million gange og stadig få mit drømmejob. Udover studieretningsfagene tilbyder Nørresundby Gymnasium også mange andre spændende valgfag. Jeg valgte at prøve kræfter med billedkunst, da jeg gerne ville afprøve mine kreative sider, og jeg blev hurtigt bidt af faget. Vi ved alle, at det sociale element spiller en stor rolle i unges hverdag, så hvorfor ikke vælge Nørresundby Gymnasium og HF, som har tilbud, der styrker sammenholdet mellem eleverne? F.eks. bliver der holdt klasseturneringer og der er styrketræningslokale, hvor du kan gå ned med dine venner i en fritime eller efter skole. Derudover bliver der afholdt fede gymnasiefester, som man ikke bør gå glip af! Sidst men ikke mindst er der fredagscaféerne, hvor man vender verdenssituationen, spiller spil og drikker et par øl. Jeg har aldrig været ét sekund i tvivl om, at mit valg af STX på Nørresundby Gymnasium og HF har været det helt rigtige for mig. Mine godt to år på gymnasiet har uden tvivl været nogle af de bedste, og jeg er sikker på, at hvis du har den rigtige indstilling, så vil dine år på Nørresundby Gymnasium også blive nogle af de bedste!

NØRRESUNDBY GYMNASIUM & HF

2013-2014

15


Matematik – Bioteknologi - Fysik Bioteknologi er et nyt fag i gymnasiet og indeholder både elementer fra biologi og kemi. I bioteknologi arbejdes specielt med den levende natur i biologi og stoffers kemiske forbindelser: Hvordan fungerer liv? Du lærer at bruge biologi, kemi, matematik og fysik til at forstå din hverdag og naturvidenskabelige problemer. Teori og praksis sammenkobles ved, at der bruges megen tid i laboratoriet. Der lægges også vægt på anvendelsen af naturvidenskab i forskning og produktion, så der er et samarbejde med Aalborg Universitet og moderne industri fra nærområdet. Denne retning giver adgang til næsten alle uddannelser. Se detaljer på www.ug.dk Er der enkelte uddannelser du ikke kan komme ind på, kan du komme ind via Gymnasial Supplering.

Studieretningsfag og valgblokke – Matematik A – Bioteknologi A – Fysik B 1g

2g

3g

| | | | |

| | | |

| Matematik A | Bioteknologi A | Valgfag

Matematik A Bioteknologi A Fysik B Sprogfag Kreativt fag

Valgfag

Matematik A Bioteknologi A Fysik B Sprogfag

– Her skal du vælge ét af fagene:

Engelsk A, fysik A, kemi A, sprogfag A, idræt B, samfundsfag B, kreativt fag B, datalogi C, erhvervsøkonomi C, filosofi C, latin C, psykologi C. Kreativt fag

– Her skal du vælge ét af fagene:

Billedkunst C, drama C, mediefag C, musik C. Sprogfag

– Her skal du vælge ét af fagene, som dækker begge blokke i 1g og 2g:

Tysk forsætter B, fransk forsætter B, fransk begynder B/A, italiensk B/A, spansk B/A. Vær opmærksom på at hvis du vælger et sprogfag på A-niveau, så har du dette fag i stedet for valgfag i 3.g. Obligatoriske fag – Her har du: Dansk A, historie A, engelsk B, idræt C, oldtidskundskab C, religion C, samfundsfag C.

16

NØRRESUNDBY GYMNASIUM & HF

2013-2014


Natasha Kristensen, 1.y Hey! Jeg hedder Natasha Kristensen, jeg er 16 år, og så går jeg i 1.y på Nørresundby Gymnasium og HF. Da jeg gik i 8. klasse, var jeg helt sikker på, at det var htx, jeg skulle gå på, jeg var endda derude til brobygning. Jeg har altid boet i Nørresundby og tænkte, at det ikke ville være et problem at tage bussen hver dag, men så hørte jeg en masse gode ting om Nørresundby Gymnasium, og så begyndte jeg at overveje, hvor det egentlig var, jeg helst ville hen. Jeg gav mig til at undersøge en masse om gymnasiet, og så gik det op for mig, det var her jeg skulle gå i de næste tre år! Grunden, til at jeg valgte bioteknologi-matematik, er fordi, jeg altid har haft stor interesse i de fag i folkeskolen, jeg tror også, at mine lærere i de fag har inspireret mig, desuden har biologi altid været mit ynglings fag. En anden god ting ved min linje er, at den giver adgang til et bredt udvalg af videregående uddannelser, hvilket selvfølgelig gør studiet meget mere attraktivt. Jeg var meget nervøs omkring lektier, afleveringer og det sociale lige inden jeg startede, men jeg havde været bange helt uden grund. Gymnasiet havde sørget for at lave en masse aktiviteter, der gør, at vi i klassen kom godt i kontakt med hinanden fra første dag. Mht. afleveringer og lektier var det overhovedet ikke, som jeg havde forventet, jeg havde hørt, at det vil blive meget mere svært end folkeskolen, og at man skulle bruge flere timer om dagen på lektier, men sådan er det slet ikke, det er lige som det skal være! Selvom jeg har arbejde, har jeg stadig rigtig meget fritid at gøre med. Gymnasiet stiller også en masse valgmuligheder op som f.eks. lektiecafe, lektiehjælp og meget mere. Jeg kan ikke andet end at varmt anbefale Nørresundby Gymnasium og HF!

NØRRESUNDBY GYMNASIUM & HF

2013-2014

17


Biologi – Matematik – Idræt I denne retning arbejder du specielt med samspillet mellem biologi, matematik og idræt. Du vil gennem uddannelsen stifte bekendtskab med mange forskellige idrætsgrene og kroppens funktioner i hvile og fysisk aktivitet. Teori og praksis kobles godt sammen ved at der bruges tid både i laboratoriet og på træningsbanen. Studieretningen giver endvidere mulighed for at anvende matematik til modeller og beregninger i både biologi og idræt. Hvis du vil vælger at læse videre indenfor naturvidenskab, skal du have matematik A og fysik B. Du har adgang til professionsbacheloruddannelser som fx bioanalytiker, sygeplejerske, jordemoder og lærer i folkeskolen. Se detaljer på www.ug.dk Er der enkelte uddannelser du ikke kan komme ind på, kan du komme ind via Gymnasial Supplering.

Studieretningsfag og valgblokke – Biologi A – Matematik B – Idræt B 1g

2g

3g

| | | | |

| | | |

| Biologi A | Valgfag 3g | Idræt B

Biologi A Matematik B Idræt B Kreativt fag Sprogfag

Valgfag 3g

Biologi A Matematik B Idræt B Sprogfag

– Her skal du vælge to af fagene, mindst det ene på A-niveau

Fysik B, kreativt fag B, samfundsfag B, kemi B, datalogi C, erhvervsøkonomi C, filosofi C, psykologi C, engelsk A, matematik A, sprogfag A. Kreativt fag

– Her skal du vælge ét af fagene:

Billedkunst C, drama C, mediefag C, musik C. Sprogfag

– Her skal du vælge ét af fagene, som dækker begge blokke i 1g og 2g

Tysk forsætter B, fransk forsætter B, spansk A, fransk begynder A, italiensk A. Vær opmærksom på at hvis du vælger et sprogfag på A-niveau, så har du dette fag i stedet for det ene valgfag i 3.g. Obligatoriske fag – Her har du: Dansk A, historie A, engelsk B, fysik C, kemi C, oldtidskundskab C, religion C, samfundsfag C.

18

NØRRESUNDBY GYMNASIUM & HF

2013-2014


Mikkel M. Andersen, 1u Hejsa! Mit navn er Mikkel, jeg er 16 år og går i 1.u på Nørresundby gymnasium og HF. Jeg kommer fra Langholt, som er en forstad til Vodskov. Jeg har gået på Vodskov skole i 3 år altså 7.-9. klasse. I min fritid spiller jeg fodbold og dyrker atletik. Da jeg bor i Langholt er jeg meget afhængig af bussen både når jeg skal til og fra skole, men også når jeg skal til fodbold eller atletik. Jeg er også klassens elevrådsrepræsentant. Dette er en vigtig post fordi det er en god mulighed for at elevernes ønsker bliver hørt, så en gang imellem holder vi nogle møder om hvordan det hele skal foregå. Jeg tog på Gymnasium lige efter 9. klasse så det var en stor omvæltning da det faglige niveau er en del højere på gymnasium end i folkeskolen, men det skal ikke skræmme jer fra at tage springet direkte fra folkeskole til gymnasium. Jeg valgte at springe lige på gymnasium fordi jeg selv syntes jeg var klar til det. Nørresundby Gymnasium og HF var også det gymnasium der lå tættest på hvor jeg bor og så går der en skolebus om morgenen som kører en lige til døren. Jeg havde heller ikke hørt noget som helst dårligt om skolen. Jeg havde også været på brobygning herude og det var der ti øren faldt, nu var spørgsmålet bare hvilken linje jeg ville have. Da jeg skulle vælge min linje var der ikke megen tvivl. Jeg havde tit gået og tænk på at jeg en dag ville være fysioterapeut. Derfor passer denne linje perfekt. Man har biologi på A-niveau, idræt på B-niveau og matematik på B-niveau. Gymnasiet er også en chance for at få helt nye venner både på tværs af klasserne og i klassen. På idrætslinjen er det primært folk der dyrker sport, men der er også plads til folk som bare godt kan lide at dyrke motion. Så hvis du er frisk på lidt mere end de andre så er dette helt klart linjen for dig. Når man starter som 1.g’er er det hele meget stort og man bliver nødt til at vænne sig til det faglige niveau. Man møder hele tiden nye indtryk, mange nye elever og lærere. Ud over det faglige er der også en masse fælles arrangementer for alle 1.g´erne og selvfølgelig de andre på gymnasiet. På Nørresundby gymnasium gør de meget ud af at klassen bliver rystet sammen fra starten, så det er til at overkomme gymnasiet.

NØRRESUNDBY GYMNASIUM & HF

2013-2014

19


Samfundsfag – Engelsk - Matematik På denne retning vil du få en grundlæggende indsigt i samfundsforhold i Danmark og i engelsksprogede lande specielt England og USA. Du lærer at anvende det engelske sprog i tale og i skrift og kommer til at beskæftige dig med både faglitteratur og skønlitteratur. Endvidere lærer du at anvende matematik i forbindelse med økonomiske modeller, spørgeskemaer og opinionsundersøgelser mm. Denne retning giver adgang til alle samfundsvidenskabelige uddannelser (økonomi kræver matematik A) og humanistiske uddannelser (Hvis man skal læse et sprog, kræves det at man har haft sproget på A niveau). Se detaljer på www.ug.dk Er der enkelte uddannelser du ikke kan komme ind på, kan du komme ind via Gymnasial Supplering.

Studieretningsfag og valgblokke – Samfundsfag A – Engelsk A – Matematik B 1g

2g

3g

| | | |

| | | |

| | | |

Samfundsfag A Engelsk A Matematik B Sprogfag

Valgfag

Samfundsfag A Engelsk A Matematik B Sprogfag

Samfundsfag A Engelsk A Valgfag Natur.valgfag

– Her skal du vælge ét af fagene:

Natur.valgfag A, matematik A, sprogfag A, fysik B, idræt B, kemi B, mediefag B, naturgeografi B, biologi C, datalogi C, erhvervsøkonomi C, filosofi C, latin C, psykologi C. Sprogfag

– Her skal du vælge ét af fagene, som dækker begge blokke i 1g og 2g:

Tysk forsætter B, fransk forsætter B, spansk A, fransk begynder A, italiensk A. Vær opmærksom på at hvis du vælger et sprogfag på A-niveau, så har du dette fag i stedet for valgfag i 3.g. Natur.valgfag

– Her skal du vælge ét af fagene:

Fysik B, kemi B, naturgeografi B. Obligatoriske fag – Her har du: Dansk A, historie A, fysik C, idræt C, kemi C, mediefag C, naturgeografi C, oldtidskundskab C, religion C.

20

NØRRESUNDBY GYMNASIUM & HF

2013-2014


Jacob Trudslev, 2.v Hey! Mit navn er Jacob, jeg er 18 år og går i 2.v på Nørresundby Gymnasium & HF. Jeg bor i en lille by som hedder Pandrup, ca. 23 km væk fra gymnasiet. Efter 9. klasse tog jeg på efterskole på Hørby Ungdomsskole. Da jeg var færdig med 10. klasse på efterskolen, valgte jeg, at jeg ville gå på gymnasium. Jeg kendte allerede et par stykker, som gik herude, og de sagde, at det var et godt gymnasium med gode transportmuligheder, fester og at man fik mange nye venner. Det var især vigtigt for mig, da jeg bor langt væk. På første skoledag var jeg ikke specielt nervøs, da det er lidt noget andet end et efterskoleophold, hvor du møder over 150 nye mennesker og lærer, og så kommer ind i en klasse med 28 – 29 elever. Jeg kendte allerede en i min klasse, så det skulle jo nok gå. Og det gik da meget fint, jeg har fået en masse gode nye venner og vi har et utroligt godt sammenhold i klasen. Min linje er samfundsfag og engelsk på A-niveau og matematik på B-niveau, derudover har jeg musik som valgfag på B-niveau. Jeg har valgt denne linje, da jeg elsker engelsk, samfundsfag og musik. Jeg har altid drømt om at rejse til USA, og bo der i et stykke tid, og så er det jo perfekt med engelsk på A-niveau. Niveauet på skolen er passende og det er til at følge med og klare sig, hvis man bare gider tage sig sammen, men det hænder, at man laver en aflevering dagen inden, at den skal afleveres ;) Men hvis I spørger mig om jeg har fortrudt det, så vil jeg svare nej. Klasserne er gode og lærerne er flinke og hjælpsomme. Gymnasiet er ved at blive renoveret og der bliver købt mange nye ting. Eleverne får selv noget at sige i udviklingen og jeg har f.eks. vejledt dem med køb af nye instrumenter og forstærkere. Vælg Nørresundby Gymnasium & HF, jeg tvivler på at du vil blive skuffet.

NØRRESUNDBY GYMNASIUM & HF

2013-2014

21


USA-klassen (Samfundsfag – Engelsk – Matematik) På denne retning vil du få en grundlæggende indsigt i samfundsforhold i Danmark og i engelsksprogede lande specielt England og USA. Du lærer at anvende det engelske sprog i tale og i skrift og kommer til at beskæftige dig med både faglitteratur og skønlitteratur. Endvidere lærer du at anvende matematik i forbindelse med økonomiske modeller, spørgeskemaer og opinionsundersøgelser mm. Som et led i den internationale dimension på denne studieretning er der inkluderet et 8 ugers ophold sammen med din klasse i Seattle, USA. Her vil du gå på High School og blive undervist af amerikanske lærere i forskellige fag. Fagene der undervises i er naturgeografi, engelsk, matematik, fysik, samfundsfag, historie og idræt. Rejseudgifterne er 25.000 kr., som dækker flybilletter, kost og logi. Vælger du denne linje inviteres du til informationsmøde, hvor du vil høre nærmere om denne linje. Hvis du ønsker det, tilbyder vi også en individuel samtale på gymnasiet. Denne retning giver adgang til alle samfundsvidenskabelige uddannelser (økonomi kræver matematik A) og humanistiske uddannelser (Hvis man skal læse et sprog, kræves det at man har haft sproget på A niveau). Se detaljer på www.ug.dk Er der enkelte uddannelser du ikke kan komme ind på, kan du komme ind via Gymnasial Supplering.

Studieretningsfag og valgblokke – Samfundsfag A – Engelsk A – Matematik B 1g

2g

3g

| | | |

| | | |

| | | |

Samfundsfag A Engelsk A Matematik B Tysk B

Valgfag

Samfundsfag A Engelsk A Matematik B Tysk B

Samfundsfag A Engelsk A Valgfag Natur.valgfag

– Her skal du vælge ét af fagene:

Natur.valgfag A, matematik A, tysk A, fysik B, idræt B, kemi B, mediefag B, naturgeografi B, biologi C, datalogi C, erhvervsøkonomi C, filosofi C, latin C, psykologi C. Natur.valgfag

– Her skal du vælge ét af fagene:

Fysik B, kemi B, naturgeografi B. Obligatoriske fag – Her har du: Dansk A, historie A, fysik C, idræt C, kemi C, mediefag C, naturgeografi C, oldtidskundskab C, religion C.

22

NØRRESUNDBY GYMNASIUM & HF

2013-2014


Thor Madsen, 1.v Hejsa! Mit navn er Thor Madsen, jeg er 16 år og går i 1.v (også kaldt USA klassen) på Nørresundby Gymnasium og HF. Jeg kommer fra en lille by ved navn Grindsted, som ligger omkring 15 km fra gymnasiet. Jeg kommer direkte fra 9. klasse fra Vodskov skole. Jeg var i 8. klasse i brobygning på gymnasiet og i den uge fik jeg et indblik i hvor stor skolen er, hvordan timerne foregår og hvordan det er at være elev på gymnasiet. I folkeskolen var mit yndlingsfag samfundsfag og jeg var ret god til det. Derfor vidste jeg med sikkerhed at samfundsfag skulle være et af mine A-fag. Der var mange muligheder, men efter grundige overvejelser valgte jeg linjen SA-EN-Ma. Oversat betyder det samfundsfag på A-niveau, Engelsk på A-niveau og Matematik på B-niveau. I studieretningen tilbød skolen et USA ophold i 8 uger. Dette syntes jeg vil være en kæmpe oplevelse, så derfor tilmeldte jeg mig straks! Nu er jeg endelig startet herude og jeg kan allerede mærke at det bliver 3 fantastiske år. Så hvis du er vild med Samfundsfag, Engelsk, Matematik og vil du gerne til USA i 8 uger og have 3 fantastiske år med en masse fantastiske mennesker, så skal du bare vælge denne studieretning og Nørresundby Gymnasium og HF.

NØRRESUNDBY GYMNASIUM & HF

2013-2014

23


Engelsk - Samfundsfag - Psykologi På denne retning lærer du at anvende det engelske sprog i tale og i skrift og kommer til at beskæftige dig med både faglitteratur og skønlitteratur. Derudover vil du få en grundlæggende indsigt i samfundsforhold i Danmark og i engelsksprogede lande: specielt UK og USA. Du lærer også om personlighedsudvikling og samspillet mellem individ og grupper. Eksempler på spørgsmål, der rummer facetter af retningens tre studieretningsfag, kunne være: Hvordan og hvorfor opstår hooliganisme? Hvad var omstændighederne omkring Vietnamkrigen og eftervirkningerne for de overlevne soldater? Denne retning giver adgang til samfundsvidenskabelige uddannelser (dog skal du vælge matematik på B som valgfag) og humanistiske uddannelser (Hvis man skal læse et sprog, kræves det at man har haft sproget på A niveau). Se detaljer på www.ug.dk Er der enkelte uddannelser du ikke kan komme ind på, kan du komme ind via Gymnasial Supplering.

Studieretningsfag og valgblokke – Engelsk A – Samfundsfag B – psykologi C 1g

2g

3g

| | | |

| | | |

| Engelsk A | Valgfag 3g | Natur.valgfag

Engelsk A Samfundsfag B Kreativt fag Sprogfag

Valgfag 3g

Engelsk A Samfundsfag B Psykologi C Sprogfag

– Her skal du vælge to af fagene, mindst det ene på A-niveau

Matematik A, samfundsfag A, sprogfag A, biologi B, fysik B, idræt B, kemi B, kreativt fag B, matematik B, psykologi B. Du skal vælge matematik B for at have samfundsfag A. Sprogfag

– Her skal du vælge ét af fagene, som dækker begge blokke i 1g og 2g

tysk forsætter B, fransk forsætter B, spansk A, fransk begynder A, italiensk A. Hvis du vælger et sprogfag på A-niveau, så har du dette fag i stedet for det ene valgfag 3.g. Kreativt fag C

– Her skal du vælge ét af fagene:

Billedkunst C, drama C, mediefag C, musik C. Natur.valgfag

– Her skal du vælge ét af fagene:

Biologi B, fysik B, kemi B. Obligatoriske fag - Her har du: Dansk A, historie A, biologi C, fysik C, idræt C, kemi C, matematik C, oldtidskundskab C, religion C.

24

NØRRESUNDBY GYMNASIUM & HF

2013-2014


Anders H. Jensen, 3.b Mit navn er Anders Hammershøj Jensen. Jeg er 19 år gammel og går i 3.b på Nørresundby Gymnasium & HF. I min fritid spiller jeg en del fodbold. Før jeg startede her, florerede der en del rygter om en massiv mængde af lektier, hvilket afskrækkede mig en smule, da jeg gerne ville finde tid til mit fodbold. Jeg fandt dog hurtigt ud af, at rygterne ikke talte sandt. Jeg føler ikke på nogen måde, at lektierne kommer i vejen for min fritidsaktivitet. Det eneste det kræver, er en minimal portion planlægning for at få lektier og fritid til at spille sammen. Ydermere er lærerne også gode til at planlægge afleveringer, så man ikke ender med at have alt for mange afleveringer om ugen. Mit grundlag for at vælge ENSAPS-linjen herude var egentlig rimelig ligetil. Det skyldtes nemlig primært, at jeg dengang endnu ikke var sikker på, hvad jeg ønskede at være, når jeg blev voksen. Netop derfor valgte jeg ENSAPS-linjen, da man her har muligheden for at holde dørene åbne for en bred vifte af forskellige muligheder senere i livet, hvis man vælger matematik op på b-niveau. Nu hvor jeg har gået her i to år, har jeg også fået en vis indsigt i det sociale liv her på skolen. I løbet af året bliver der regelmæssigt arrangeret fredagscafé eller klasseturnering i forskellige idræts-discipliner. Derudover er der selvfølgelig skolefester i løbet af året, som altid høster stor opbakning fra eleverne, så derfor bliver det altid en fed aften.

NØRRESUNDBY GYMNASIUM & HF

2013-2014

25


Musik – Engelsk - Drama I musik arbejdes både praktisk med sang og sammenspil, og teoretisk med analyse af klassiske og rytmiske musikværker, musik arrangementer (pop-rock/visesatser/jazz-/koralharmonisering) , samt almen rytme- og nodelære. I dramatik lærer du at udtrykke dig performativt, både på scenen og ”i den virkelige verden”. Du arbejder teoretisk med teaterhistorie og dramaturgisk analyse af skuespil, og praktisk på gulvet med dramaøvelser og egne forestillinger. Du arbejder også med den engelsksprogede del af verdens kultur, litteratur, musik, dramatik og historie og bliver god til at tale og skrive engelsk. Studieretningen lægger vægt på et samarbejde mellem fagene, således at alle fag arbejder sammen om det at udtrykke sig og dermed omformer teori til praksis. Denne retning giver adgang til samfundsvidenskabelige og humanistiske uddannelser (Hvis man skal læse et sprog, kræves det at man har haft sproget på A niveau). Se detaljer på www. ug.dk Er der enkelte uddannelser du ikke kan komme ind på, kan du komme ind via Gymnasial Supplering.

Studieretningsfag og valgblokke – Musik A – Engelsk A – Drama C 1g

2g

3g

| Musik A | Engelsk A | Sprogfag

| | | |

| | | |

Valgfag

Musik A Engelsk A Drama C Sprogfag

Musik A Engelsk A Valgfag Natur.valgfag

– Her skal du vælge ét af fagene:

Sprogfag A, biologi B, drama B, fysik B, idræt B, kemi B, matematik B, samfundsfag B. Sprogfag

– Her skal du vælge ét af fagene, som dækker begge blokke i 1g og 2g:

Tysk forsætter B, fransk forsætter B, spansk A, fransk begynder A, italiensk A. Vær opmærksom på at hvis du vælger et sprogfag på A-niveau, så har du dette fag i stedet for valgfag B i 3.g. Natur.valgfag

– Her skal du vælge ét af fagene:

Biologi B, Fysik B, Kemi B. Obligatoriske fag – Her har du: Dansk A, historie A, biologi C, fysik C, idræt C, kemi C, matematik C, oldtidskundskab C, religion C, samfundsfag C.

26

NØRRESUNDBY GYMNASIUM & HF

2013-2014


Julia Østergård, 3.m Halløjsa! Mit navn er Julia, jeg er 18 år gammel, og er lige begyndt i 2m.. GUD NEJ, 3m… Det er slet ikke til at følge med. Jeg bor i en lille by ved navn Hou, så det tager ca. en time at komme til skole hver dag. Derfor er det første jeg tænker på, når min forfærdelige mobilalarm vækker mig KLOKKEN 06.10 HVER MORGEN, at jeg kan glæde mig til at sove i bussen, og selvfølgelig til at se min dejlige klasse, når skoledagen starter klokken 08.15. Efter 9. klasse besluttede mine veninder og jeg os for at begynde på efterskole, men så snart dagene virkelig nærmede sig, hoppede de ligeså stille fra. Det endte med, at jeg helt alene uden nogle gamle venner at støtte mig til, begyndte. Her lærte jeg ikke at være afhængig af andre og at være mig selv. Derfor var jeg fuld klar til at møde nye mennesker, da jeg skulle på gymnasium. Efter efterskolen besluttede jeg mig for at starte på Nørresundby gymnasium og HF, da jeg havde hørt at musiklinjen skulle være udfordrende og vildt god. Noget andet der talte for var beliggenheden, 5-10 minutter og så er du i Aalborg centrum, det kunne ikke være bedre. Jeg begyndte i 1m, og jeg husker tydeligt den første dag vi mødtes. Alle de mange nye indtryk var overvældende men samtidig utroligt spændende. Det gik hurtigt op for mig, at mine nye klassekammerater var en flok underlige og sjove personligheder (på en god måde). Jeg valgte linjen musik A, engelsk A og drama B, og det kunne ikke være bedre. – Jeg elsker at være kreativ, og det er også en af grundene til, at linjen passer så godt til mig. Der er ligeså mange forskellige personligheder i min klasse, som der findes musikgenrer, men forskelligheden gavner vores fællesskab, og vi lærer meget af hinanden. Der er nærmest ingen helt normale skole-uger, da fokusset på fællesskab, er enormt vigtigt på Nørresundby gymnasium og HF, ugerne er fyldte med klassearrangementer, klassefester, skolefester, studietur, MGP, koncerter mm. Det er en kæmpe del af dét, at gå på Nørresundby gymnasium og HF, hvilket er dejligt, da jeg personligt elsker at opleve nye ting, og hader faste rutiner. Jeg går i en fantastisk klasse, og jeg vil aldrig fortryde mit valg om at gå på Nørresundby gymnasium og HF, derfor vil jeg anbefale enhver at begynde her.

NØRRESUNDBY GYMNASIUM & HF

2013-2014

27


Engelsk – Spansk – Tysk - Latin Retningen har fokus på sprog og kultur – både i en national og international sammenhæng. Vi vil især arbejde med emner som har at gøre med kulturens betydning for samarbejde på alle niveauer – det kan være integration, kommunikation på tværs af kultur forskelle, samarbejde i internationale organisationer som EU og FN og lignende. Vi vil se på områder i vores dagligdag hvor viden om kultur og sprog er afgørende for, at målet bliver nået. Sprogligt vil vi udover at arbejde med at blive dygtige til fremmedsprogene også se på, hvordan vi bruger det danske sprog – i litteraturen, i journalistik, i reklamer osv. Som et led i arbejdet med sprog og kultur, skal klassen ud og bruge den indhøstede viden. Vi vil arbejde for, at klassen i 1.g skal til Tyskland, i 2.g til London og til København, og i 3.g til en anden europæisk storby med faglig relevans som fx Paris, Madrid eller Barcelona. På rejserne vil vi udover at møde studieretningsfagene i praksis også besøge kulturinstitutioner, organisationer og virksomheder som i deres dagligdag arbejder med dette fagområde. Du må påregne udgifter til rejser på ca. 8500 kr. over 3 år - mod ca. 4600 kr. i de andre af vores gymnasieklasser. Du kan søge skolens rejsefond om støtte til disse rejser, og endelig er der mulighed for at arbejde hjemme, hvis man ikke kan rejse med. Denne retning giver adgang til samfundsvidenskabelige uddannelser (dog skal du vælge matematik på B som valgfag) og humanistiske uddannelser (Hvis man skal læse et sprog, kræves det at man har haft sproget på A niveau). Se detaljer på www.ug.dk Er der enkelte uddannelser du ikke kan komme ind på, kan du komme ind via Gymnasial Supplering.

Studieretningsfag og valgblokke – Engelsk A – Spansk A – Tysk B – Latin C 1g

2g

3g

| | | | |

| | | | |

| Engelsk A | Spansk A | Valgfag 3g

Engelsk A Spansk A Tysk B Latin C Kreativt fag

Valgfag 2g

Engelsk A Spansk A Tysk B Latin C Valgfag 2g

– Her skal du vælge ét af fagene:

Biologi B, fysik B, kreativt fag B, idræt B, matematik B, samfundsfag B, kemi B, datalogi C, erhvervsøkonomi C, filosofi C, psykologi C. Valgfag 3g

– Her skal du vælge ét af fagene:

Tysk A, valgfag 2g A, biologi B, fysik B, kreativt fag B, matematik B, samfundsfag B, kemi B. Kreativt fag

– Her skal du vælge ét af fagene:

Billedkunst C, drama C, mediefag C, musik C. Obligatoriske fag – Her har du: Dansk A, historie A, biologi C, fysik C, idræt C, kemi C, matematik C, oldtidskundskab C, religion C, samfundsfag C.

28

NØRRESUNDBY GYMNASIUM & HF

2013-2014


Marlene H. Jensen, 2.e Hejsa Jeg hedder Marlene Højstrup Jensen, jeg er 17 år gammel og jeg går i 2.e på Nørresundby Gymnasium & HF. Jeg bor i Nørresundby, og jeg kommer direkte fra folkeskolen. Nørresundby Gymnasium var det oplagte valg for mig, da jeg bor i Nørresundby, men også fordi jeg har hørt gode ting om det fra mine venner og bekendte. Det tager 10 minutter at cykle derud, så det er intet problem, og der er selvfølgelig også stillet skolebusser til rådighed, hvis du er i den situation, at du bor længere væk. Jeg har altid gerne ville have en gymnasial uddannelse, da jeg synes det passer godt til mig. Da jeg startede i 1.g var det hele nyt og spændende. Man skulle lige vende sig til de nye lærere, de nye elever og det nye miljø. Men jeg synes man falder hurtigt til. Undervisningen og miljøet er meget anderledes, end hvad jeg er vant til. Man skal f.eks. gå rundt til et nyt lokale, hver gang man har et nyt fag, og i mange af lektionerne bruger man sin computer rigtig meget. Da jeg skulle vælge linje, var det et ret nemt valg. Jeg vidste det skulle være noget med sprog, da jeg er sproglig interesseret. Den linje som jeg oprindeligt havde valgt hed Engelsk A - Fransk A - Tysk B - Latin C. Den kunne jeg desværre ikke få, da vi ikke var nok til at kunne få fransk. Men jeg var så heldig, at jeg i stedet kunne vælge spansk og det er jeg rigtig glad for at jeg valgte, den dag i dag. Det er både sjovt og lærerigt og jeg elsker at lære nye sprog. Nu hedder min linje Engelsk A – Spansk A – Tysk B – Latin C. I 1.g skal man vælge et kunstnerisk fag, og jeg valgte musik. Det var jeg rigtig glad for, og man havde rig mulighed for at spille, synge og lære noder. Jeg kunne vælge at tage det op på B-niveau, men da jeg ikke rigtig ved hvad jeg vil senere hen i livet, valgte jeg at prøve noget helt nyt, nemlig psykologi. Jeg har kun haft psykologi i et par måneder, men jeg kan allerede sige, at jeg er rigtig glad for det. I min klasse er vi meget sproglige, men vi er samtidig meget forskellige, da vi er en såkaldt ”papegøje-klasse”, da vi har forskellige linjer. Der er både nogle der har en den samfundsfaglige linje, nogle der har græsk-latin linjen og så er der den jeg har valgt. Vi har derfor ikke altid de samme fag, så i nogle timer er man f.eks. kun 10-15 stykker, mens man i andre timer er fuldtallig. På Nørresundby Gymnasium har man idræt alle tre år. Jeg har valgt at tage det op på B-niveau i 3.g, men man behøver ikke, at tage den endelige beslutning med det samme. Da det er et grundforløb, har man mulighed for prøve nogle forskellige fag af, før man endeligt beslutter sig for, hvad det er man allerhelst vil. På denne linje er der årlige studieture. Du kommer et sted hen, som passer til din linje. F.eks. var jeg i Flensborg i 1.g, og jeg skal til London om ikke så lang tid, hvilket jeg ser rigtig meget frem til. Det er både sjove, lærerige og man får et bedre sammenhold i klassen. Jeg har intet ønskejob, men jeg håber det bliver noget med sprog, og jeg ville elske hvis jeg kom til at rejse endnu mere i fremtiden og opleve flere sprog og kulturer. Hvis du vælger Engelsk A – Spansk A – Tysk B – Latin C, kan du se frem til tre fantastiske år, som hovedsagligt kommer til at bestå af sprog og kultur.

NØRRESUNDBY GYMNASIUM & HF

2013-2014

29


Engelsk – Fransk – Tysk - Latin Retningen har fokus på sprog og kultur – både i en national og international sammenhæng. Vi vil især arbejde med emner som har at gøre med kulturens betydning for samarbejde på alle niveauer – det kan være integration, kommunikation på tværs af kultur forskelle, samarbejde i internationale organisationer som EU og FN og lignende. Vi vil se på områder i vores dagligdag hvor viden om kultur og sprog er afgørende for, at målet bliver nået. Sprogligt vil vi udover at arbejde med at blive dygtige til fremmedsprogene også se på, hvordan vi bruger det danske sprog – i litteraturen, i journalistik, i reklamer osv. Som et led i arbejdet med sprog og kultur, skal klassen ud og bruge den indhøstede viden. Vi vil arbejde for, at klassen i 1.g skal til Tyskland, i 2.g til London og til København, og i 3.g til en anden europæisk storby med faglig relevans som fx Paris, Madrid eller Barcelona. På rejserne vil vi udover at møde studieretningsfagene i praksis også besøge kulturinstitutioner, organisationer og virksomheder som i deres dagligdag arbejder med dette fagområde. Du må påregne udgifter til rejser på ca. 8500 kr. over 3 år - mod ca. 4600 kr. i de andre af vores gymnasieklasser. Du kan søge skolens rejsefond om støtte til disse rejser, og endelig er der mulighed for at arbejde hjemme, hvis man ikke kan rejse med. Denne retning giver adgang til samfundsvidenskabelige uddannelser (dog skal du vælge matematik på B som valgfag) og humanistiske uddannelser (Hvis man skal læse et sprog, kræves det at man har haft sproget på A niveau). Se detaljer på www.ug.dk Er der enkelte uddannelser du ikke kan komme ind på, kan du komme ind via Gymnasial Supplering.

Studieretningsfag og valgblokke – Engelsk A – Fransk A – Tysk B – Latin C 1g

2g

3g

| | | | |

| | | | |

| Engelsk A | Fransk A | Valgfag 3g

Engelsk A Fransk A Tysk B Latin C Kreativt fag

Valgfag 2g

Engelsk A Fransk A Tysk B Latin C Valgfag 2g

– Her skal du vælge ét af fagene:

Biologi B, fysik B, kreativt fag B, idræt B, matematik B, samfundsfag B, kemi B, datalogi C, erhvervsøkonomi C, filosofi C, psykologi C. Valgfag 3g

– Her skal du vælge ét af fagene:

Tysk A, biologi B, fysik B, kreativt fag B, matematik B, samfundsfag B, kemi B, valgfag 2g A. Kreativt fag

– Her skal du vælge ét af fagene:

Billedkunst C, drama C, mediefag C, musik C. Obligatoriske fag – Her har du: Dansk A, historie A, biologi C, fysik C, idræt C, kemi C, matematik C, oldtidskundskab C, religion C, samfundsfag C.

30

NØRRESUNDBY GYMNASIUM & HF

2013-2014


Helene Storm, 1.e Hej alle sammen! Mit navn er Helene Storm. Jeg er 16 år gammel og kommer ca. 20 km. nord fra Aalborg. Jeg går på Nørresundby Gymnasium og HF, hvor jeg er startet i 1.e. Jeg kom hertil efter 9. klasse, hvor jeg følte, at jeg var helt parat til gymnasiet på daværende tidspunkt. Jeg har egentlig altid været ret sikker på, at jeg ville vælge Nørresundby Gymnasium og HF. Før jeg kom hertil havde jeg kun hørt gode ting om gymnasiet, og jeg må i den grad sige, at det lever op til forventningerne! Jeg er utrolig glad for at have taget beslutningen om at vælge Nørresundby Gymnasium og HF. Da jeg startede på gymnasiet, var jeg meget nervøs, da jeg overhovedet ikke kendte nogle fra min klasse, men det ændrede sig hurtigt. Jeg vil faktisk sige, at det har været til min fordel, at jeg ikke kendte nogen. Så hvis du har planer om at vælge Nørresundby Gymnasium og HF, skal du overhovedet ikke være nervøs, så længe du vælger studieretning efter dine interesser, er jeg sikker på, at du vil få en masse nye venner! Med hensyn til valg af studieretning fandt jeg egentlig ret hurtigt ud af, at Engelsk(A), Fransk(A), Tysk(B) og Latin(C), var linjen for mig. Jeg har altid været bedst til de sproglige fag, og det har derfor altid interesseret mig mest. Derfor følte jeg, at det var det rigtige for mig. Jeg har altid godt kunne lide engelsk og tysk, og da jeg nu er så glad for sprog, synes jeg, at det kunne være fedt at lære et helt nyt. Derfor valgte jeg fransk. Ret hurtigt fandt jeg ud af, at latin er rigtigt godt, når man skal forstå de andre sprog, da du stort set har latinske betegnelser over alt. Hvis du er vild med sprog, kan jeg helt klart anbefale denne studieretning og Nørresundby Gymnasium og HF i det hele taget! Det faglige er helt i top, og det er det sociale som sagt også. Så hvis du er frisk på at møde en masse dejlige mennesker, så kom på Nørresundby Gymnasium og HF.

NØRRESUNDBY GYMNASIUM & HF

2013-2014

31


Græsk-Latin Som klassisksproglig får du et godt kendskab til den græske og romerske kultur, både deres tekster og deres kunst og filosofi. Du lærer at arbejde præcist med sprog, og hvad sproget betyder. Fordi disse to kulturer har præget den europæiske kultur, er denne retning et godt grundlag for en videre uddannelse i fag, hvor man arbejder med sprog, historie og kultur. Som et led i arbejdet med sprog og kultur, skal klassen ud og bruge den indhøstede viden. Vi vil arbejde for, at klassen i 1.g skal til Tyskland, i 2.g til London og til København, og i 3.g til en anden europæisk storby med faglig relevans som fx Rom eller Athen. På rejserne vil vi udover at møde studieretningsfagene i praksis også besøge kulturinstitutioner, organisationer og virksomheder som i deres dagligdag arbejder med dette fagområde. Du må påregne udgifter til rejser på ca. 8500 kr. over 3 år - mod ca. 4600 kr. i de andre af vores gymnasieklasser. Du kan søge skolens rejsefond om støtte til disse rejser, og endelig er der mulighed for at arbejde hjemme, hvis man ikke kan rejse med. Denne retning giver adgang til samfundsvidenskabelige uddannelser (dog skal du vælge matematik på B som valgfag) og humanistiske uddannelser (Hvis man skal læse et sprog, kræves det at man har haft sproget på A niveau). Retningen giver også adgang til teologi. Se detaljer på www.ug.dk Er der enkelte uddannelser du ikke kan komme ind på, kan du komme ind via Gymnasial Supplering.

Studieretningsfag og valgblokke – Græsk A – Latin A 1g

2g

3g

| | | |

| Græsk A | Latin A | Sprogfag

| Græsk A | Latin A | Valgfag

Græsk A Latin A Sprogfag Kreativt fag

Valgfag Sprogfag A, Engelsk A, Biologi B, Fysik B, Kemi B, Idræt B, Kreativt fag B, Matematik B, Samfundsfag B. Sprogfag

– Her skal du vælge ét af fagene, som dækker begge blokke i 1g og 2g:

Tysk forsætter B, fransk forsætter B, fransk begynder B/A, italiensk B/A, spansk B/A. Vær opmærksom på at hvis du vælger et sprogfag på A-niveau, så har du dette fag i stedet for valgfag i 3.g. Kreativt fag

– Her skal du vælge ét af fagene:

Billedkunst C, drama C, mediefag C, musik C. Obligatoriske fag – Her har du: Dansk A, historie A, engelsk B, biologi C, fysik C, idræt C, kemi C, matematik C, religion C, samfundsfag C.

32

NØRRESUNDBY GYMNASIUM & HF

2013-2014


Liv S. Bach, 2.e Hej med dig! Mit navn er Liv Susanne Bach, og jeg går i 2.e på Nørresundby Gymnasium og HF (helt sikkert det bedste gymnasium). Jeg kommer fra Vodskov, der ligger cirka 8 km fra gymnasiet og bruger min fritid på venner, sport og selvfølgelig et par fester. Hvorfor skal du vælge Nørresundby Gymnasium og HF? Svaret er enkelt. Nørresundby gymnasium giver dig et dejligt undervisningsmiljø, engagerede lærere og massevis af muligheder for en god fremtid. Med de mange studieretninger bliver du godt rustet til en fremtid indenfor alle fagområder. Selv var jeg ikke i tvivl om at jeg skulle vælge Nørresundby gymnasium og HF, da jeg kun har hørt gode ting om stedet. Tiden på gymnasiet starter med et hurtigt, men effektivt introkursus, hvor du lærer din klasse godt at kende. Derefter et halvt års grundforløb, der er både lærerigt og opsamlende, kommer så det svære valg af studieretning. Hvorfor vælge Græsk A og Latin A? Græsk A og Latin A giver dig en kæmpe kultur- og sprogforståelse. Du lærer, hvordan hele vores kultur er opbygget med grundtankerne bag både videnskaben, filosofien, politikken og meget mere. Du får daglige AHA-oplevelser og bliver godt rustet til at lære mange nutidige sprog. Lærerne på linjen er sjove, skøre og engagerede (slet ikke, hvad man ellers kunne forvente af klassikerlærere). Timerne er super sjove og flyver af sted (helt uden hjælp fra facebook!) Så er du glad for sprog (og muligheden for at lære flere i fremtiden), daglige AHA-oplevelser og sjove facts, intensive timer med engagerede og dedikerede lærere. Så er Græsk A og Latin A lige noget for dig! Vi glæder os til at se dig på Nørresundby Gymnasium og HF, hvor vi selvfølgelig kan fortælle meget mere ;-)

NØRRESUNDBY GYMNASIUM & HF

2013-2014

33


Engelsk – Tysk – Drama På denne retning lærer du at anvende det engelske og det tyske sprog i tale og på skrift. Du kommer til at beskæftige dig med både faglitteratur og skønlitteratur. I drama lærer du at udtrykke dig performativt, både på scenen og ”i den virkelige verden”. Der lægges specielt vægt på det kulturelle aspekt i landene, hvor storbyliv, ungdomskulturer og terror blot er nogle få eksempler på temaer, der rummer facetter af retningens tre studieretningsfag. Denne retning giver adgang til samfundsvidenskabelige uddannelser (dog skal du vælge matematik på B som valgfag) og humanistiske uddannelser (Hvis man skal læse et sprog, kræves det at man har haft sproget på A niveau). Se detaljer på www.ug.dk Er der enkelte uddannelser du ikke kan komme ind på, kan du komme ind via Gymnasial Supplering.

Studieretningsfag og valgblokke – Engelsk A – Tysk A – Drama B 1g

2g

3g

| Engelsk A | Tysk A | Drama B

| | | |

| | | |

Valgfag 2g

Engelsk A Tysk A Drama B Valgfag 2g

Engelsk A Tysk A Natur.valgfag Valgfag 3g

– Her skal du vælge ét af fagene:

Biologi B, fysik B, idræt B, kemi B, matematik B, samfundsfag B, datalogi C, erhvervsøkonomi C, filosofi C, latin C, psykologi C. Valgfag 3g

– Her skal du vælge ét af fagene:

Valgfag 2g A, biologi B, fysik B, idræt B, kemi B, matematik B, psykologi B, samfundsfag B Psykologi B kræver at du har valgt psykologi i 2g. Natur.valgfag

– Her skal du vælge ét af fagene:

Biologi B, fysik B, kemi B Obligatoriske fag – Her har du: Dansk A, historie A, biologi C, fysik C, idræt C, kemi C, matematik C, oldtidskundskab C, religion C, samfundsfag C.

34

NØRRESUNDBY GYMNASIUM & HF

2013-2014


Ida L. Wiesneck, 3.e Hejsa! Jeg hedder Ida, og jeg går i 3.e på Nørresundby Gymnasium. Efter jeg afsluttede 10. klasse, var jeg meget i tvivl om, hvad jeg egentlig skulle. Jeg ville ikke for langt væk fra, hvor jeg boede, men jeg ville heller ikke være et sted, hvor jeg kendte alle. Jeg ville ud og møde nogle nye mennesker. Så derfor blev mit valg altså Nørresundby Gymnasium. De første skoledage er altid lidt problematiske: hvor ligger lokalerne, hvordan skal vi nogensinde kunne finde ud af, hvor A- og B-gangen ligger, synes folk jeg er sød, får jeg nye venner osv.! Men allerede efter den første dag, var jeg kommet i snak med de fleste fra min nye klasse. Inden jeg startede, kom valget jo så om, hvilken studieretning jeg ville have. Men eftersom, at jeg hverken er god til matematik eller kemi, var mit valg rimelig klart, det skulle være en sproglig linje. Så derfor valgte jeg linjen Engelsk – Spansk – Tysk – Latin, og som valgfag valgte jeg drama. Denne kombination er nu den nyoprettede linje engelsk, tysk og drama. Fagene kan kobles sammen, bl.a. med grammatik, som for mig har været svært. Der har latin været en stor hjælp. Derudover er der jo forskellige arrangementer på skolen, bl.a. musical, som jeg har været en del af siden 1.g. Her lærer man en masse nye elever at kende, både fra samme årgang men også fra andre årgange. Det er enormt hyggeligt med god stemning og seriøst arbejde. Og så er der selvfølgelig masser af kage! ☺ Ja, der er en del lektier, og ja, det er hårdt og kræver meget tid, men gymnasietiden er virkelig 3 år, som man aldrig glemmer! Og sammenholdet er helt fantastisk, både i sin egen klasse men også med de andre klasser. Man forbereder sig både fagligt og socialt gennem gymnasietiden, så man er klar til at indtage den ”virkelige” verden. Og bare rolig, der er et liv ved siden af, med masser af tid til venner, kæreste, fester osv. Nørresundby Gymnasium er et dejligt sted!

NØRRESUNDBY GYMNASIUM & HF

2013-2014

35


Studievej 14 路 DK-9400 N酶rresundby 路 Tlf: (+45) 98 17 28 33 e-mail: post@nghf.dk 路 www.nghf.dk

Studiepjece for STX  

nghf, Studiepjece for STX

Advertisement