Page 3

Normes generals  

Horari d’entrada i sortida Puntualitat i assistència a l’escola: En cas d’absència o retard cal portar un justificant a l’agenda i del metge (en cas de visita mèdica) o avisar per telèfon. Si un alumne arriba tard sense justificació ha d’anar a Direcció on se li entregarà el document del retard que han de signar els pares. Actuació si un nen ha de sortir en horari escolar: Cal que ho diguin a les tutores (oralment o amb una nota ). El conserge pujarà a buscar el nen a l’aula, no pugeu vosaltres. Però el nen MAI pot sortir sol de l’escola, l’ha de venir a buscar un adult. En cas de que s’oblidin el material: per tal de fomentar l’autonomia us demanen que siguin els propis nens/es els que es responsabilitzin del seu material.

Reunió 6è Pere Viver  

Reunió inici curs 2012-13

Reunió 6è Pere Viver  

Reunió inici curs 2012-13

Advertisement