Issuu on Google+

t7

LLENGUATGE VISUAL Recuperació - 1º AVALUACIÓ

Activitats Resum Esquema Autoevaluació

NOM: ........................................................................................... CURS: ..................


INSTRUMENT DE DIBUIX: EL COMPÀS El compàs s´utilitza per a traçar corbes, circumferències o arcs de circumferències. És un instrument de fàcil utilització i gran precisió. ACTIVITAT 1 Fes una composició lliure a base de circumferències. Utilitza el compàs amb adaptador per a retolar a color i l´allargador per a traçar circumferències més grans.

MATERIALS - Compàs - Llapis de colors - Retoladors - Adaptador per al compàs

ALLARGADOR

COMPÀS ADAPTADOR

Nom:

CL_ACT 1

Curs:

Tema 7 : TRAÇATS GEOMÈTRICS

Fecha: Nota:


INSTRUMENTS DE DIBUIX: ESCAIRE I CARTABÓ El traçat de rectes paral·leles i perpendiculars es fa facilment amb escaire i cartabó.

ACTIVITAT 2 Completa el dibuix combinant rectes paral·leles i perpendiculars de colors diferents.

Nombre:

CL_ACT 2

MATERIALS - Escaire i cartabó - Retoladors

Curso:

Tema 7 : TRAÇATS GEOMÈTRICS

Fecha: Nota:


TRAÇATS GEOMÈTRIC I Els traçats geomètrics bàsics són importants per a construccións més complexes

ACTIVITAT 3 Divideix el segment AB en sis parts iguals. 1. Traça una semirecta amb qualsevol inclinació des d´un dels extrems del segment donat. 2. Usant el compàs i amb una mesura arbitrària, divideix aquesta semirecta en sis parts iguals. 3. Uneix l´última marca amb l´extrem del segment B i traça paral·leles des de cada divisió de la recta traçada.

A

B

ACTIVITAT 4 Traça la bisectriu de l´angle C 1. Amb una obertura qualsevol, traça amb el compàs un arc des del vèrtex V que talle els dos costats que defineixen l´angle C. 2. Des d´aquests punts, i amb la mateixa obertura del compàs, traça dos arcs que es tallen. 3. Unint aquest punt de tall amb el vèrtex V, obtens la bisectriu

^ C V

MATERIALS - Llàpis de grafit - Compàs - Escaire i cartabó

Nom:

CL_ACT 3 CL_ACT 4

Curs:

Tema 7 : TRAÇATS GEOMÈTRICS

Fecha: Nota:


TRAÇATS GEOMÈTRIC II La circumferència és una línia corba i tancada els punts de la qual equidisten del centre.

ACTIVITAT 5 Traça una circumferència que passa pels punts A, B i C. B 1. Uneix els punts A i B i dibuixa la mediatriu d´aquest segment. 2. Fes el mateix amb els punts B i C. 3. El punt de tall entre ambdós rectes és el centre de la circumferència.

A

C

4. Amb centre en aqueix punt i radi la distància entre el centre i qualsevol dels tres punts donats, traça la circumferència.

ACTIVITAT 6 Dibuixa les circumferències que s´indiquen respecte a la que apareix en la imatge. 1. Una circumferència exterior. 2. Una circumferència tangent interior. 3. Una circumferència secant. 4. Una circumferència concentrica

O

MATERIALS - Llàpis de grafit - Compàs - Escaire i cartabó

Nom:

CL_ACT 5 CL_ACT 6

Curs:

Tema 7 : TRAÇATS GEOMÈTRICS

Fecha: Nota:


LA GEOMETRIA PLANA EN EL DISSENY La geometria és un element de gran importància en el llenguatge plàstic, tant com a suport, per a traçar l´estructura bàsica de l´obra, com des d´un punt de vista compositiu ACTIVITAT 7 Fes una composició lliure utilitzant com a recurs plàstic tots els elements geomètrics que conegues: punts, línies rectes i corbes, plans, angles, etc. Pinta la composició com més t´agrade.

MATERIALS - Llàpis de grafit - Compàs amb adaptador - Escaire i cartabó

- Retoladors - Compàs amb allargador

Nom:

CL_ACT 7

Curs:

Tema 7 : TRAÇATS GEOMÈTRICS

Fecha: Nota:


1

2 Xx P

Rr

Trazado de recta paralela a la dada.

Trazado de recta perpendicular a la dada por un punto exterior P

3

4

A

B

A

C

D

B

C

D

Suma los segmentos AB + CD

Resta los segmentos AB - CD

5

6

A

B

A

Divisi贸n de un segmento en dos partes iguales (mediatriz).

Divisi贸n del segmento AB en 7 partes iguales

Nombre:

7.1

B

Curso:

Tema 7 : Trazados geom茅tricos

Fecha: Nota:


7

8 B

A

B

A

Suma de ángulos A + B = C

Resta de ángulos A - B = C

9

10

x B

X

x

C X

A

x

X

Bisectriz del ángulo A

Trazado de una circunferencia a partir de tres puntos no alineados

11

12

X

X

O

Posiciones relativas de la recta y la circunferencia

Posiciones relativas de dos circunferencias

Nombre:

7.2

O

Curso:

Tema 7 : Trazados geométricos

Fecha: Nota:


Tema 7: Traçats geomètrics