Page 1

la BomBe Citroën u ItgaVE Van DE c ItROË n I D/DS c Lu B n E DE RL an D

FOTOcOveRWeDSTRIJD

2008 bekendmaking van de prijswinnaars

nº 274 jaargang 30 januari 200


10

2


INHOUD LaBombe Nยบ 280 18

25

34

38

5

EDITOVAN DE VOORZITERVAN DE REDACTIE

5

VOORJAARSRIT 2007

7

UPDATE

10

DE DS IN MAGAZINES

1

VERTREK VAN HANS VAN HEES

15

UNDERCOVER CX

1

IK HEB EEN IDEE

23

CITROMOBILE

2

OOG VOOR DETAIL 51

25

INTERNET

31

MOTORKAPSCHAKELAAR

32

BOEKBESPREKING

33

LEZERS SCHRIJVEN

3

TOCH FRANKRIJK

3

WIELEN EN DOPPEN

37

MOOIE KLEUR

3

C5 AIRSCAPE

0

NIEUWE LEDEN

1

LA DS EN ROUTE DIGITALE

2

AGENDA

3

ADVERTENTIES

www.citroeniddsclub.nl

3

edito

Will spooren

Even voorstellen:

nieuw redactielid Schrijven gaat over het algemeen me gemakkelijk af maar dan heb ik het meer over wetenschappelijke stukken bedoeld voor ‘die-hard’ farmacologen. Dat ben ik - gedragsfarmacoloog - en mijn gebied van expertise is psychiatrie (angst, psychose, depressie). Schrijven voor la bombe Citroën is een nieuwe uitdaging maar een hele interessante.

“Schrijven voor

la bombe citroën is een nieuwe uitdaging maar een hele interessante

Will Spooren

T

ja, walt valt er over mij te schrijven – ik heb mijn levensverhaal al op papier gezet in la bombe Citroën nr. 260 – maar in een paar woorden kan ik het alsvolgt samenvatten – een levenlang DS liefhebber! We (Petra en ik) zijn geboren en getogen Nederlanders maar wonen in Frankrijk (al 12 jaar) - maar dat wist U al - we werken in Zwitserland (F. Hoffmann-La Roche) en verder doen we onze dagelijkse inkopen voornamelijk in Duitsland - EU burger dus.

Auto’s zijn een passie. Zelf heb ik slechts een handvol auto’s gehad – ik ben vrij trouw en heb ze meestal jaren. Mijn eerste auto (Citroen GSA) kocht ik tijdens mijn studie van Nard van der Meer (oud klasgenoot en mede studiegenoot). Tot mijn verrassing is Nard thans eigenaar van een Citroen garage zo bleek recent tijdens een reunie! Later kocht ik een Citroen BX (een ramp) om me vervolgens te werpen op Jappen – Mazda 323 en 626. Thans rijdt ik een Mercedes ML 270 – zeer comfortabel - ik rijd ongeveer 40.000 km per jaar - maar veel mankementen. Ik rijd natuurlijk ook DS en voor mijn gevoel de ultieme - 21 pallas, halfautomaat, jaargang 68. la bombe Citroën is super leuk en wordt gelezen op het moment dat het in het postvakje valt – een bijdrage aan dit clubblad is daarom op zijn plaats – hopelijk gaat dat de komende tijd een beetje lukken. M

www.citroeniddsclub.nl

5


Van de voorzitter

En wat houdt ons p zaterdag 5 januari jl. vond de eerste officiële activiteit van dit kalenderjaar plaats, de

Otraditionele nieuwjaarsreceptie, die dit keer in Fort Vechten bij Bunnik werd georganiseerd. De nieuwjaarsreceptie is bij uitstek een gelegenheid waar mensen die elkaar al een tijdje niet gezien hebben een een beetje kunnen bijkletsen en waarbij er kennis kan worden gemaakt met nieuwe leden. Ongedwongen, met een glas in de hand en een hapje onder handbereik wat keuvelen over zaken die ons bezighouden.

En wat houdt ons zoal bezig dezer dagen?

Enkele maanden geleden organiseerden wij een open dag. U kon daar in het novembernummer van La Bombe Citroën al het een en ander over lezen.

De aanleiding tot die open dag was een onverwacht grote hoeveelheid vacatures binnen de club, waardoor wij naarstig op zoek waren -en zijn- naar vrijwilligers die invulling kunnen geven aan de diverse taken die vervuld moeten worden. Van regioteamleden tot magazijnmedewerkers, van redacteuren en medewerkers voor het clubarchief, tot bestuursleden; een veelheid aan posten waarvoor ‘bemensing’ wordt gezocht. Gelukkig heeft u in groten getale gehoor gegeven aan de oproep om eens nader kennis te komen maken met onze club tijdens deze open dag en het was dan ook een geanimeerd samenzijn daar in ons magazijn in Tull en ‘t Waal. En niet zonder resultaat! Ter plekke verklaarden diverse mensen zich bereid om zich in te spannen voor ons gezamenlijk belang en werden volop contacten gelegd tussen de coördinatoren van diverse geledingen binnen onze club en verschillende enthousiaste nieuwe vrijwilligers. Hulde! Geweldig om te zien dat de gemeenschapszin zog zo springlevend is in onze vereniging. Ik heb het al diverse keren gezegd en neergeschreven en ik doe het hier opnieuw: het voortbestaan van onze club valt of staat met een voldoende hoeveelheid mensen die bereid zijn een deel van hun vrije tijd op te offeren om de club draaiende te houden. Dat brengt mij bij het woord ‘opofferen’ dat ik zojuist bezigde. U snapt natuurlijk, dat wanneer er een boel mensen wordt gezocht om anderen op te volgen, er ook een flink aantal mensen is dat stopt met de actievebezigheid voor de club. Van een aantal van hen hebben wij tijdens de nieuwjaarsreceptie afscheid genomen. Afscheid in figuurlijke zin vanzelfsprekend, want wie eenmaal zijn hart aan onze club verpand heeft komt daar niet zo gemakkelijk meer vanaf, dus ik weet zeker dat wij de mensen die wij op 5 januari in het zonnetje mochten zetten, bij een volgende clubactiviteit beslist weer zullen ontmoeten. Gelukkig maar. Vrijwilliger zijn binnen deze club betekent namelijk niet alleen dat je daarmee een deel van je vrije tijd ‘opoffert’, het levert ook een heleboel vriendschappen op die verder gaan dan het organiseren van activiteiten binnen clubverband. Maar voor hen die als vrijwilliger afscheid namen van de club is er nu -soms na vele jaren van activiteit- een periode aangebroken waarop er geen beslag meer wordt gelegd op hun vrije tijd en organisatietalent en is de tijd gekomen om ook eens op een andere manier met hun hobby bezig te zijn. Wellicht dat zij er nu aan toe komen om hun auto eens een keertje een extra poetsbeurt te geven. Het zij ze van harte gegund!


Chris Hulsbus

bezig dezer dagen?

Nogmaals, vanaf deze plek, een welgemeend woord van dank aan allen die zich in het verleden hebben ingezet voor de club, maar ook aan allen die zich in de afgelopen maanden hebben gemeld om van die mensen het estafettestokje over te nemen! Ondanks het succes van de open dag zoeken wij nog diverse vrijwilligers. Elders in deze uitgave leest u bijvoorbeeld een oproep aan ge誰nteresseerden om zich te melden voor de vacature van landelijk penningmeester. Aan die oproep wil ik wel graag een persoonlijke noot toevoegen. Het zal u namelijk vast niet zijn ontgaan dat tijdens de ledenvergadering in juni jl. onze penningmeester, Marcel Douma, zijn functie heeft neergelegd. Ik mag u wel verklappen, dat wij van geluk mogen spreken dat Marcel bij die gelegenheid heeft aangegeven dat hij

bereid was zijn functie -ad interim- te blijven vervullen totdat wij voor hem een geschikte vervanger zouden vinden. Inmiddels zijn wij namelijk acht maanden verder en Marcel,.. hij ploetert nog immer voort! Ondertussen zijn wij Marcel Douma heel veel dank verschuldigd. Ondertussen hoop ik dat u zich net zo enthousiast zult blijven melden als tot nu toe. De open dag leverde ons heel veel nieuwe vrijwilligers op, maar we zijn er beslist nog niet, dus opzij met die hindernissen en praktische bezwaren en meldt u zich bij ons secretariaat: Willem Krijgsman; 071-5429996 of M secr.bestuur@citroeniddsclub.nl

www.citroeniddsclub.nl
Internet

“Nieuwe site biedt veel 

gebruiksplezier


herMan-pieter Van berkel

digitaal dorpsplEin Voor ds-riJdErs Door Gerald Willemsen Ook een club van liefhebbers van oude auto’s moet zich van tijd tot tijd in het nieuw steken. de meest recente vernieuwing binnen de id/ds-gelederen is de nieuwe internetsite. onder de vertrouwde naam www.citroeniddsclub.nl, of zelfs www.dsclub.nl staat sinds half oktober het nieuwe digitale visitekaartje van onze vereniging on line. onze nieuwe webmaster Herman-Pieter van Berkel stond samen met zijn voorganger Gert Timmerman aan de wieg van deze nieuwe site: “interactie. dat is het stokpaardje van deze nieuwe clubsite”.

e

ven de bestaande site een beetje opleuken was klaarblijkelijk niet voldoende. De oude, vertrouwde internetsite van de ID/DS-club was al wat jaartjes in de lucht. En ondanks het feit dat de meeste bezoekers de lay-out en applicatie nog wel konden waarderen, vonden kenners het hele geval niet meer van deze tijd. Clublid Herman-Pieter van Berkel is zo’n kenner. Want anders dan zijn DSpécial, is een internetsite regelmatig aan vernieuwing toe, volgens deze kenner. ,,Alles op het moderne WorldWideWeb heeft een korte levenscyclus. Mensen willen constant geprikkeld worden met iets nieuws’’, geeft HermanPieter aan. Daarom adviseerde hij het bestuur om een hele nieuwe site op te zetten. Nieuw vormgegeven en met veel meer interactie. De club laat zien dat ze echt naar haar leden luistert. Want naast de oproep van Herman-Pieter liet een ledenenquête van enkele jaren geleden ook al zien dat meer mogelijkheden met de site tot de wensen behoorde.

intypen, fotootje erbij plakken en klaar. Eigenlijk gaat dat niet zo simpel als het voor velen bekende Marktplaats. Ook kunnen de regiocoördinatoren zelf het regionieuws en de regioagenda aanvullen. ,,Niemand is meer afhankelijk van de internetcommissieleden en de site is vrijwel ieder uur ander. Zeg maar altijd up-to-date’’, legt Van Berkel uit.

Vrijwilligers en professionals Voor zo’n nieuwe site is alleen een initiatiefnemer niet genoeg. Een heel team moest eraan te pas komen. Naast site-ontwerper Herman-Pieter bestond dit team uit de site-technici Gert Timmerman, Frans Vossen en Harry Banks, aangevuld met annoncebeheerder Ton Otten. Nadat Herman-Pieter het ontwerp

Even zelf een annonce plaatsen Nu, een dikke twee jaar later is de nieuwe site online. Nieuw vormgegeven en met veel meer interactie. Medeinitiatiefnemer Herman-Pieter is tevreden. ,,Tuurlijk kan het altijd beter. Maar het interactieve zit er goed in’’, laat de site-expert met lichte trots kwijt. Hiermee bedoelt hij dat de leden zelf de site kunnen wijzigen. Zo kan ieder lid zelf een annonce plaatsen. Tekstje

Leden plaatsen zelf hun annonces, net zo simpel als op de populaire site Markplaats www.citroeniddsclub.nl

9


van de site aan het bestuur en de andere commissies presenteerde, nam het team de sitebouwer Snakeware (www. snakeware.nl) in de arm. Herman-Pieter: ,,Ons team bestaat uit louter vrijwilligers. Daarom besteedden we het arbeidsintensieve bouwen van de site uit.’’ Het vullen van de site nam het team zelf ter hand. ,,Ledenadministrateur Mischa Bart heeft veel werk verricht bij het vullen van de site. Ook technische man Cees Berkvens heeft zijn steentje bijgedragen. Hij regelde een meeting om de technische informatievoorziening te verbeteren op de site. Nu staan alle door Herman Galet ingescande artikelen uit la Bombe Citroën inline. Dus dat belooft wat’’, vertelt Herman-Pieter enthousiast.

Bruin en groen Een ander belangrijk aspect vond Van Berkel de transparantie van de nieuwe site. ,,Zeker bij zoveel mogelijkheden wil je weten waar je bent en hoe je weer verder of terug moet.’’ Daarom heeft hij Snakeware exact aangegeven hoe de navigatie moet zijn. Ook de vormgeving is weer helemaal van deze tijd. De brede balk met een telkens wisselde close-up foto’s trekt bezoekers de site binnen. ‘’Door gebruik te maken van de kleuren groen en bruin zorgen we een beetje voor zo’n jaren ’70 sfeertje. En dat in een spannende combinatie met de moderne site-navigatie’’, brengt Herman-Pieter met trots. Ook laat Herman-Pieter als actief clublid even het forum-gedeelte zien: ‘’Hiermee kun je met andere leden snel schakelen over techniek of algemene clubzaken. Beide afdelingen zijn weer onderverdeeld. Zo bestaat het hoofdstuk techniek uit motor, hydraulique, plaatwerk en verder.’’ Nou is zo’n forum niets nieuws. Al jaar en dag is Citroën-liefhebbend Nederland en België actief op het www.citroenforum.nl. Herman-Pieter ziet dit niet als een bedreiging. ‘’Het Citroën-forum biedt ruimte voor alle soorten Citroëns. Ons forum gaat specifiek op de DS in. Het ideaalbeeld is wanneer beide fora bruisen van activiteit en onze nieuwe site een echte ontmoetingsplaats is voor DS-liefhebbers’’, besluit de initiatiefnemer. M

10


www.citroeniddsclub.nl

11


IK HEB EEn IDEE Door John Doe

Ikever van ’57 aan (door vrienden en kennissen

n militaire dienst schafte ik (in ’7) een zwarte VW

‘het zwarte gevaar’ genoemd), waarmee ik wekelijks de afstand Den Haag – Apeldoorn overbrugde. Achteraf gezien best wel gevaarlijk, ik denk niet dat een hedendaagse APK-keurmeester snel het stempel ‘goedgekeurd’ zou hebben afgegeven. De technische staat van onze latere (gezins)auto’s lag gelukkig op een hoger niveau. Eerst reden we in de Austin Mini van mijn vrouw, daarna in de Austin Glider die van haar moeder geweest was. Na twee nieuwe Eenden, werden er gebruikte auto’s aangeschaft: achtereenvolgens een Peugeot 0, een Renault 1 en een Toyota Crown, bij het groter worden van het gezin x een Familiale (Peugeot 50 en 505), helaas voor Citroën waren die Peugeots toen iets makkelijker te vinden dan de CX Fami-

12

liale en waren we misschien ten onrechte bang voor dure reparaties, trouwens de 50/505 was ook niet echt goedkoop in onderhoud (de Mini en de Glider waren in onze herinnering nog duurder).

10 BX 33 Pas na een 0 Break werd het (30 jaar later) weer een Citroën. Vorig jaar kochten we een C5 Break van een jaar oud, waarmee we opnieuw kennis maakten met het comfort van het hydraulische veersysteem van Citroën. (Opnieuw, want mijn schoonvader reed na een Traction Avant al in diverse DS’en, waaronder zelfs een cabriolet, indertijd gekocht bij de Scheveningse consessionnair Van Pernis). De langgekoesterde wens, aanschaf van een klassieke ID of DS werd pas afgelopen zomer serieus (met instemming van het thuisfront). Bij een paar DS-specialisten in de

Hoe kan iema een klassieke te schaffen. Ik uit te leggen hebber was i mijn broer no broer maakte en type. Op d paar vriendje wat veel indru er ook een pa stuk of vijf in 2 CV). Ook g merkdealers o meeste van d meer, of zijn de Haagse b industrieterrei


buurt heb ik, bijgestaan door een auto-technische schoonzoon, enkele auto’s bekeken, meestal zat daar toch nog wel wat werk aan, liever had ik toch een wat gaver exemplaar. Uiteindelijk vond ik bij Claus Klassiekers in Den Haag een gave ID 19 B van 197, rechtstreeks uit Zuid Frankrijk aangevoerd, kostte wel iets meer, maar dan heb je ook wat. De wagen had een mooi, kort kenteken, nog met de hand erop geschilderd!: 10 BX 33.

and zo ver komen om zich e auto van 0 jaar oud aan k zal een poging doen om hoe dat bij mij ging. Autoliefik als kind al. Afgekeken van oteerde ik autokentekens. Mijn e daarvan statistieken op merk de lagere school had ik een es met heel veel Dinky Toys, uk op me maakte (zelf had ik aar, waarvan ik er nog een bezit heb, waaronder een ging ik vaak langs allerlei om autofolders te vragen. De die bedrijven zij er al lang niet op zijn minst verhuisd van binnenstad naar een of ander in.

Door een speling van het lot, kreeg mijn ID hetzelfde nummer aan het eind: AM--33. Zij is een aantrekkelijke verschijning (tweede neus met verstralers), wel een keer (met de Franse slag?) overgespoten (dat was in Nederland misschien mooier gedaan), maar toch toont ze jonger dan haar leeftijd. Op 2 november brak de grote dag aan en werd ik eigenaar van deze prachtauto. Nostalgische gevoelens voerden de boventoon, al was het maar door de bediening van de verlichting.

Enthousiast clublid Die verdacht veel op die van mijn vroegere 2 CV uit 1973 lijkt. Nog geen week later wilde de auto niet starten, de startmotor, na een korte klik bij de eerste startpoging, was stilgevallen. De (nieuwe) accu kon de oorzaak haast niet zijn. Na een klein uurtje wachten kwam de wegenwacht in actie, kon het niet direct oplossen, maar uiteindelijk, na een tik met een hamer op de startmotor, was het euvel weer verholpen! Maar voor hoelang? Achteraf bleek – als ik het goed begrijp – de pluskabel van de startmotor los te zitten. Deze is weer vastgezet en hopelijk doet het euvel zich voorlopig niet meer voor. “Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore.

Vorig jaar kochten we een c5 Break veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim ad minima veniam, quis nostrum exercitationem ullam corporis suscipit laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur? Quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae consequatur, vel illum qui dolorem eum fugiat quo voluptas nulla pariatur?” “Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim ad minima veniam, quis nostrum exercitationem ullam corporis suscipit laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur? Quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae consequatur, vel illum qui dolorem eum fugiat quo voluptas nulla pariatur?”

Door een speling van het lot Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Nemo enim ipsam. www.citroeniddsclub.nl

13


ID met Pallas-verstralers in nieuwstaat qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim ad minima veniam, quis nostrum exercitationem ullam corporis suscipit laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur? Quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae consequatur, vel illum qui dolorem eum fugiat quo voluptas nulla pariatur?” consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim ad minima veniam, quis nostrum

14

exercitationem ullam corporis suscipit laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur? Quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae consequatur. Ik heb me natuurlijk aangemeld als lid van de ID/DSclub. Toen ik op 17 november informatie van de club kreeg thuisgestuurd, bleek er de volgende dag al een open dag te zijn. Als trotse eigenaar van mijn bordeauxrode schoonheid zette ik daarom koers naar Tull en ’t Waal. Daar heb ik kennis kunnen maken met een paar enthousiaste bestuurs- en clubleden. Het is een leuke ervaring om een heel stel ID’s en DS’en en hun eigenaars bij elkaar te zien. Ook s’avonds zal ik nu – als dat een keer nodig zou blijken – het onderdelenmagazijn wel kunnen vinden. Al met al kijk ik terug op een leuke eerste kennismaking M met de club.


ID met Pallas-verstralers in nieuwstaat

“Het is een leuke ervaring om een heel stel ID’s en DS’en en hun eigenaars bij elkaar te zien

www.citroeniddsclub.nl

15


REStauRatIE tOcH maaR In FRanKRIJK

Drie jaar geleden begon de zoektocht naar een adres om mijn DS op te knappen. Geen eenvoudige klus zo bleek. De onzekerheid over de mogelijkheid opgelicht te worden en de zekerheid dat de klus goed uitgevoerd zal worden voor een redelijke prijs bleek een spanningsveld waar geen oplossing voor om de hoek lag...of eigenlijk uiteindelijk toch? Door Will Spooren

Z

oals ik in La Bombe Citroën nummer 260 heb laten doorschemeren ben ik tevreden over het onderhoud dat mijn DS krijgt bij een Citroën garagiste

1

in St. Louis, maar een connaisseur is het echter niet. De ene ad hoc oplossing wordt genomen na de andere maar een systematische oplossing is niet echt bespreekbaar. Het interesse ontbreekt denk ik en er wordt niet echt winst op mijn auto gemaakt – even een spoilertje verwisselen op een Saxootje brengt wel snel geld in het laatje. Een ander probleem is dat een echte DS-garage zoals men die in Nederland kent dun gezaaid zijn hier in het Franse en ik kende er tot voor kort geen in de Haut Rhin. Ik wist inmiddels genoeg van andere Franse restauratiebedrijven dat die ook niet echt interesse hebben. En je hoeft al helemaal niet bij een Citroën-garage aan te kloppen. Zelfs voor onderhoud werd ik weggestuurd. Dus liet ik op een gegeven moment het idee maar vallen dat ze opgeknapt zou worden hier in de buurt. Overigens had ik ook bij mijn Zwitserse collega’s gevraagd en ook adressen gekregen maar na wat losse kontakten en een losse prijs opgaaf of drie werd mij duidelijk. Dat is niet voor mijn beurs.

Voor 3000 euro aan druppeltjes Een laatste poging bij mij oude adresje in St. Louis leverde echter een verrassend resultaat op. Mijn garagiste wilde wel mijn auto spuiten. Ik heb toen al snel aangedrongen op een offerte ofschoon die niet echt gemaakt kon worden (wat zijn de verwachtingen van een auto die


duidelijk plaatwerk- onderhoud nodig heeft?) leek me de opgegeven prijs wel haast onmogelijk (ongeveer 3000 euro). De volgende vraag was of ik dan even een auto kon zien die ze gedaan hadden – dat kon - zijn eigen Traction-Avant notabene. Dat bleek een grote teleurstelling. Het spuitwerk was echt slecht: je kon ‘druppeltjes’ zien. En voor 3000 euro vond ik dat erg duur, heel erg duur. Na lang aandringen deed hij het voorstel om een expert binnen te halen, iemand die een demonstratie kon komen geven. Een vertegenwoordiger bijvoorbeeld. Dat vond ik een goed idee en hij zou me terug bellen voor een afspraak. Nooit heb ik meer iets gehoord. Ik ben nog langs geweest en hem aan onze afspraak herinnert, maar ‘demain’ werd ‘jamais’. Na die teleurstelling heb ik besloten in Nederland te gaan zoeken waar anders in de wereld kun je je Citroën DS-garage uit kiezen. Mijn Franse collega’s en vrienden verklaren me altijd voor gek als ik hen uitleg ben dat je in Nederland Citroën DS-garages hebt. ‘’Non, non, non’’, zeg ik dan, ‘’geen Citroën-garage maar Citroen DS-garage. ‘’Ca n’existe pas!’’, is het standaard antwoord! ‘’Mais bien sur, made in Holland!’’ Maar Holland werd ook een teleurstelling. Waar is die oude koopmansgeest gebleven? Het ene scenario was eigenlijk nog erger als het andere, de kosten, de problemen…de groeten! Het is zo simpel. Zeg gewoon voor elke beurs hebben we wat. ‘’De goedkoopste en snelste oplossing is spuiten maar de

duurzaamheid van deze behandeling is kort. Volledige restauratie van plaatwerk is duur, maar het is wel de beste oplossing. Alles wat daar tussen zit doen we in nauw overleg met u en we gaan dat stap voor stap Met u bekijken.’’ Meer wilde ik eigenlijk niet. Je creëert vertrouwen en het gevoel dat je het proces onder controle hebt. In ieder geval heb ik met de meest belangrijke DS-specialisten gesproken maar niemand kon mij blij maken of enthousiast. Ik begon me af te vragen of dit nog wel zin had.

Deuk maakt snel handelen noodzaak Ook werd de Polen optie besproken. Mijn schoon familie heeft een directe familielijn naar Polen en mijn schoonmoeder brengt daar een groot gedeelte van de zomer door. Een prachtig land

trouwens! Maar dat avontuur durfde ik niet aan, niet met deze DS. Misschien met de volgende? Het geheel kwam in een acute en urgente fase op het moment toen ik in een enorme deuk in de auto reed. Dagen was ik er zwaar ziek van. Onze oprit buigt scherp naar links richting garage en bij het indraaien raakte ik de uitstekende punt van een tegel die bovenop een muur gemetseld is en de scheidslijn met de buren aangeeft. Dit was niet goed…de deuk was echt enorm en het plezier met het rijden met de auto was onmiddelijk over. Ik heb dagen niet naar de auto kunnen kijken (ik heb er zelfs geen foto van gemaakt). Uiteindelijk ben ik er weer mee gaan rijden maar ik had er geen plezier meer in. Pff, nog liever geen DS dan een gedeukte DS. Het opknappen moest dus nu snel gaan gebeuren. De gouden tip (maar dat zullen we in pas in maart 2008 weten) kwam uit onverwachte hoek. Een collega. Het had zich rondgesproken dat ik in een deplorabele staat verkeerde vanwege het ongeluk. De collega benaderde mij en vertelde me dat zij bevriend was met een garagiste die Citroën-specialist is en DS’en opknapt. Wie dan en waar dan? Welnu, ene zekere Mr. Lionel Reveillon, Carrosserie service in Ensisheim. Ikke zoeken op het grote web maar hij had dus geen site en dat vond ik verdacht. Vervolgens ben ik bij ze langs gegaan en dat was een goede zet. Laten we zeggen de ontvangsthal was niet geheel wat ik verwachtte. Het had eerder www.citroeniddsclub.nl

19


iets weg van een barak dan van een garage, maar de inhoud van de barak maakte alles goed. SM’s, CX’en en DS’en in verschillende staat van ontbinding en restauratie. Ik werd vriendelijk ontvangen. Ik had mijn bezoek per telefoon aangekondigd en we besloten eerst koffie te drinken. Het aftasten kon beginnen! Mijn Frans is inmiddels door het vele huiswerk met mijn zoon ‘au niveau’ en het gesprekje liep lekker. Hij wist veel van DS’en. Alle details, jaargangen et cetera werden even op me uitgeprobeerd en het maakte werkelijk indruk. Geen website misschien maar toch zeker wel een ‘connaisseur’. Ik werd vervolgens rondgeleid en hij liet doorschemeren dat hij alle klusjes aanneemt van volledige restauratie tot enkel en alleen een spuit ‘jobje’. Belangrijk detail voor mij was dat hij een eigen spuiterij heeft en naar mijn mening een hele goede kwaliteit aflevert.

20

Zwart of toch liever zwart? Er wordt wel eens gezegd dat de Fransen met de tuinslang spuiten, maar deze Fransman spuit dan toch wel met een echte ‘Gardena’. De discussie over de kleur beviel me niet. Zoals gezegd in La Bombe Citroën nummer 260, een echte DS is voor mijn gevoel een DS21 Pallas (half automaat) met zwart leder en zwarte lak. Lionel is zo’n type dat graag zijn creaties in ‘vrolijke’ kleuren ziet, zoals rood (Rouge corsaire – AC403) en lichte blauwe tinten zoals Bleu angora (AC624) en erger nog hij probeerde me ook nog te overtuigen. Zwart wilde hij al helemaal niet doen. Persoonlijk ben ik nu ook gaan twijfelen tussen zwart en Gris palladium (ook geen vrolijke kleur) omdat die laatste kleur een echt een Pallaskleur is. Maar de jaargang van mijn DS(1968) is net die Gris palladium die licht (AC108b) is en niet die iets don-

kere (AC108a) van de periode 1965 - 1966? Tja hier kan ik nog lang nagels over bijten. Toen waren we aangekomen bij de prijs. Hij schatte in dat een gehele en volledige restauratie van de carrosserie (inclusief buil) wat betekende al het blik kaal en strak maken inclusief roest behandeling uit zou komen op ongeveer 7000 euro. Na (Nederlandse) prijzen hebben gehoord van bijna 15 - 20.000 euro leek me dat een zeer aantrekkelijk aanbod. Overigens we waren intussen ook langs mijn auto gelopen en alle zwakke plekken langs gegaan. Een paar punten van zorg waren er wel (daarover later meer). Zonder te veel prijs te willen geven, heb ik laten weten me op korte termijn weer te melden op om mijn besluit hem mede te delen. Hierover meer in een van de volgende uitgaves van La Bombe Citroën. M


www.citroeniddsclub.nl

21


22


www.citroeniddsclub.nl

23


de ds in tiJdsChriFten

eeN RePORTAGe DIe De MI

2


paris MatCh

IST IN GING

“Vanwege een staking van

de franse drukpers”

Door Noël van Wilgenburg

De reportage van Paris Match met Gina Lollobrigida als fotomodel in september 1955 dat niet verscheen vanwege de staking van de drukpers. Twee weken later, na de staking laat Paris Match (weliswaar verkleind) de maquettes zien boven de nieuwe foto’s (zie pagina 28).

N

emo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim ad minima veniam, quis nostrum exercitationem ullam corporis suscipit laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur? Quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae consequatur, vel illum qui dolorem eum fugiat quo voluptas nulla pariatur?”

qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim ad minima veniam, quis nostrum exercitationem ullam corporis suscipit laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur? Quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt.

De revelatie van de Salon

Hoogtepunt

“Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos

Ut enim ad minima veniam, quis nostrum exercitationem ullam corporis suscipit laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur? Quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit. M www.citroeniddsclub.nl

2


Paris Match

Paris Match

2

Tw weken na de stak Paris Match verkleind) de zien boven fot


wee n later, king, laat h (weliswaar e maquettes de nieuwe o’s

Paris Match

Paris Match

www.citroeniddsclub.nl

29


the ds leGaCY

CITROテ起 LIJKT NERGENS O Behalve op een citroテォn: let op de achteruit die veel op die van de cX doet denken. Wat een wonderschone automobiele, we hebben het hier over de c5 aIRScaPE Door John Doe

c

itroテォn onthult op de IAA 2007 in Frankfurt de C5 Airscape. De C5 Airscape is een krachtig en dynamisch uitziende cabriolet met een exclusief interieurontwerp, waardoor zowel rijplezier als comfort voor de vier inzittenden is gegarandeerd. De concept car is niet alleen prachtig om te zien, ook de rijprestaties zijn indrukwekkend.

De auto beschikt over een z.g. Snow Motion antislipregeling van de laatste generatie, dat vrijwel niet onderdoet voor vierwielaandrijving, en het UrbanHybrid-systeem waardoor het brandstofverbruik en de uitstoot van CO2 sterk beperkt worden. Het profiel van de C5 Airscape is het resultaat van een zoektocht naar optimale aテォrodynamica. De lijn van het dak, het bijzonder grote glasoppervlak en de langwerpige verchroomde portiergrepen benadrukken de vloeiende vormen terwijl de hoge koets, de opvallende spatborden en de 19-inch velgen de C5 Airscape tot een auto van niveau maken. De krachtige uitstraling van zowel de voor- als achterkant van de auto weerspiegelt de wegligging van de C5 Airscape. De hooggeplaatste achterlichten in het verlengde van de koets geven de auto een optimale dynamiek en de dubbele verchroomde uitlaat versterkt het luxueuze karakter van de auto. Hiervoor zorgt ook de concave vorm van de achterruit (die sterk op die van de CX doet denken), waarmee de C5 Airscape zich in de rij van grote berlines van het merk schaart.


C5 airsCape

OP

SPECIFICATIES Concept Car C5-Airscape Luchtweerstand

CW-waarde 0,30

Zitplaatsen

4

Topsnelheid

250km/h

Acceleratie 0-100

6,2 sec (80-120 km/h 4,2 sec)

Gemiddeld verbruik

,5 l/100 km

CO -emissie

14 g/km

2

Motor

Hybride-diesel V6 HDi DPFS met roetfilter 2 elektromotoren in de achterwielen

Motor inhoud

2. liter

Versnellingsbak

6 vers Automatisch

Motor opstelling

Dwars voorin

Max. vermogen

208 pk (150 kw)‚ 2x 20pk (30 kw)

Max. koppel EM

400Nm per stuk

Transmissie

Automatische 6trapstransmissie

Besturing

Voorwielandrijving

MATEN Lengte

44 cm

Breedte

200 cm

Hoogte

124 cm

Wielbasis

300 cm

Deuren

4 vleugeldeuren

UrbanHybrid-systeem

Inhoud kofferr.

--------------

Het UrbanHybrid-systeem zorgt er als de auto stilstaat voor, dat het interieur vrij is van geluid en trillingen. Zo blijft het comfort gegarandeerd, zowel voor de inzittenden als voor de omgeving.

Tankinhoud

--------------

Massa leeg gew.

1400 kg

Tekening van Domagoj Dukec de ontwerper van de C5 Airscape


“De C5 Airscape is

niet alleen prachtig om te zien, ook de rijprestaties zijn indrukwekkend

�


Rijplezier en goede prestaties onder alle omstandigheden Dat de C5 Airscape tot het topsegment behoort, wordt nog eens bevestigd door de aanwezigheid van een 2.7 V6 HDi motor met roetfilter. Deze krachtige motor levert een vermogen van 150 kW (208 pk) bij 4.000 tpm en een koppel van 440 Nm bij 1.900 tpm. Al bij lage toerentallen heeft deze motor een gelijkmatig gespreid koppel voor een uiterst aangenaam gebruikscomfort. Een automatische zesversnellingsbak zorgt voor optimaal rijgedrag. Voor een hoog prestatieniveau en een optimale actieve veiligheid is de C5 Airscape voorzien van Snow Motion, een innovatieve antislipregeling met uitgebreide mogelijkheden. Deze aandrijving draagt zorg voor goed weggedrag op bijvoorbeeld een glad en besneeuwd wegdek. De voordelen hiervan, die al goed merkbaar zijn met conventionele banden, worden nog duidelijker als de concept car wordt uitgerust met winterbanden. In dat geval zijn de rijprestaties van de C5 Airscape te vergelijken met die van een auto met vierwielaandrijving.

m


Op de achterbank

“Als kind zag ik

nòòit een DS”

E

en nieuwe rubriek in La Bombe Citroën: op de achterbank. We plaatsen een bijzonder mens uit de DS-wereld op de achterbank van zo’n luxe voiture en praten over alles en nog wat. De auto, de club, de mens … In deze eerste aflevering maken we nader kennis met Mischa Bart (41), ledenadministrateur van onze club. “Als kind zag ik nooit een DS. Die had je niet, bij ons in Puttershoek.” 36


Micha Bart Door Maarten Bokslag

Mischa zit lekker onderuitgezakt op de brun tabac achterbank van zijn DSpécial. Een bijzonder exemplaar, dat hij vijftien jaar geleden zelf uit Frankrijk heeft gehaald. Dat is echt zo’n mooi achterbankverhaal. Mischa is opgegroeid met Eenden. Zijn vader reed er een en toen hij ging studeren aan de TU Delft werd het zijn studentenauto. Daar in Delft kwam hij ook in contact met de DS. “Eerst zag ik het alleen nog maar als een mooie, maar onbereikbare auto. Ik dacht ook dat je er ongetwijfeld alleen maar problemen mee zou hebben. Tot een vriend van me zo’n Snoek kocht. En die reed altijd, en nog heerlijk ook. Hij ging helemaal niet kapot. Ik raakte daar zo van onder de indruk dat ik een paar jaar later, toen ik voor het eerst een baan had, ook een DS wilde. In die tijd – het was in 1993 – kon je daarvoor nog heel goed in Frankrijk terecht. Met vier vrienden zijn we naar Parijs gegaan, waar we in een appartement konden logeren. Van daaruit hebben we in één week vijftien auto’s intensief bekeken en gekeurd. Een geweldige ervaring, werkelijk supergezellig. Deze DSpécial van 1973 was verreweg de beste die erbij zat. Helemaal strak en hard, nooit gerestaureerd.”

“Eerst zag ik het

alleen nog maar als een mooie, maar onbereikbare auto”

Internet De groei van de club is inmiddels ten einde. Sterker nog, het ledenaantal is langzaam aan het dalen. “Een logische ontwikkeling, met het verstrijken van de jaren blijven er steeds minder DS’en over. Nu komen er jaarlijks nog zo’n tweehonderd nieuwe leden bij. Dat gaat voor het allergrootste deel via internet: 98 procent van de nieuwelingen meldt zich aan via de website.” De vrijgekomen tijd besteedt Mischa graag aan het bestuurswerk. Hij is bijvoorbeeld aanspreekpunt voor de internetcommissie. “Daar is de laatste tijd heel veel werk in gaan zitten: oktober 2007 ging de nieuwe site van start. Een enorme sprong vooruit, want dankzij een goed Content Management Systeem kan elke commissie en regio zijn eigen berichten plaatsen en wijzigen.”

Hoogtepunt

Drukke baan

De auto staat er nog steeds bij als een plaatje, in de bijzondere kleur Ivoire Borély. Net niet wit, net niet geel, overpeinst Mischa. Hij gebruikte de auto enkele jaren dagelijks, en nam steeds vaker deel aan evenementen van de club. “Ik wilde daar eigenlijk wel wat meer van weten. De auto beviel me geweldig goed, de evenementen en bijeenkomsten van de club waren gezellig. Vandaar dat ik me in 1998 na een oproep heb aangemeld als ledenadministrateur.” Zeker in het begin was dat een pittige job. Mischa: “Er was destijds een achterstand. Ik begon, het telefoonnummer werd omgezet en ik zat direct een hele week lang elke avond aan de telefoon. Ik werd continu gebeld. De club was in die tijd ook op het hoogtepunt. Per jaar kregen we er vierhonderd leden bij. Dan gaan er ook nog eens driehonderd leden per jaar weg. Gelukkig was – en is – er de ondersteuning door een administratiekantoor. Die nemen een deel van het werk voor hun rekening.”

Al met al kosten de werkzaamheden voor de club Mischa toch behoorlijk wat tijd, hij denkt zo’n vijf tot tien uur per week. Naast een drukke baan en een druk gezin – Mischa en Judith hebben twee kinderen – is dat zo’n beetje al zijn vrije tijd. Is de auto daarmee synoniem geworden aan de club? “Juist niet! Het vreemde is, dat ik aan het werk voor de club begon omdat ik meer met die auto wilde. Maar hoe langer je ermee bezig bent, hoe meer je je realiseert dat die club helemaal niet draait om auto’s. Het draait allemaal om M mensen.”

www.citroeniddsclub.nl

37


De DS in de Film

E

en nieuwe maandelijkse rubriek in La Bombe Citroën: de DS in de film. Terugkerend zet Maarten Bokslag een andere film in de spotlights, uiteraard met de bedoeling dat u direct in uw voiture stapt om deze film in de videotheek op te pikken.

Zazie dans le Metro Regie: Louis Malle, Frankrijk, 1960

N

iet helemaal nieuw natuurlijk, want over dit onderwerp is al veel bekend. Tijdens het evenement in Leek in 2005 was er zelfs een filmzaal voor ingericht. Toch blijft het smullen, al die films waarin onze favoriet meespeelt. Soms in de hoofdrol, soms als voorzichtige figurant. Dan gaat het vaak ook om producties van ver buiten Frankrijk. Omdat de snoek het symbool is van schoonheid, van snelheid, van vooruitgang. Het is de ultieme droom.

38

Soms komt de DS simpelweg in de film voor, omdat de wagen in de tijd dat de film werd gedraaid niet uit het straatbeeld was weg te branden. De film Zazie dans le Metro is er zo een. Deze uitermate grappige film verscheen in 1960 en werd geschoten in het centrum van Parijs. Het verhaal is absurdistisch en hangt van grappen en slapstick-achtige beelden aan elkaar. Regisseur Louis Malle wilde een kinderfilm maken in de vervreemdende stijl van de

nouvelle vague. Dat is uitstekend gelukt. Achtervolgingen in de Eiffeltoren, maar vooral ook in de enorme files van Parijs, waar de métro aan het staken is. Meisje Zazie zaait ondertussen overal onrust. De film toont ondertussen de meest waarzinnige voertuigen. Vooroorlogse exoten, zoals de Matford V8 Coupé de Ville. De Citroën U55 Currus toerbus, een dubbeldekker met boegspriet, steelt de show. Of


Maarten bokslaG

de Simca  Sport Cabriolet, die een groot deel van de film zonder carrosserie rondrijdt. En dan zijn er natuurlijk de snoeken, die in 1959 al volop in het straatbeeld aanwezig waren. De zwarte prefecture, de vele taxi’s in roze en bruin, de witte DS uit ’5 langs de Seine. Zazie dans le Metro is chaotische en snelle film. De vele details maken dat je de film gerust meerdere keren kunt draaien. Maar of het nou zo geschikt is als kinderfilm, daar heb ik zo mijn twijfels over: Zazie vloekt meer dan de doorsnee bootwerker. Gelukkig is de film nooit nagesynchroniseerd. M www.citroeniddsclub.nl

39


Annonces

40


www.citroeniddsclub.nl

41


Met andere oGen...

a

t vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos ducimus qui blanditiis praesentium voluptatum deleniti atque corrupti quos dolores et quas molestias excepturi sint occaecati cupiditate non provident, similique sunt in culpa qui officia deserunt mollitia animi, id est laborum et dolorum fuga. Et harum quidem rerum facilis est et expedita distinctio. Nam libero tempore, cum soluta nobis est eligendi optio cumque nihil impedit quo minus id quod maxime placeat facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Temporibus autem quibusdam et aut officiis debitis aut rerum necessitatibus saepe eveniet ut et voluptates repudiandae sint et molestiae non recusan-

dae. Itaque earum rerum hic tenetur a sapiente delectus, ut aut reiciendis voluptatibus maiores alias consequatur aut perferendis doloribus asperiores repellat Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam

lebon est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim ad minima veniam, quis nostrum exercitationem ullam corporis suscipit laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur? Quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae consequatur, vel illum qui dolorem eum fugiat quo voluptas nulla pariatur Excepteur sint occaecat cupidatat non perunt mollit anim id est laborum. M

“Sed ut perspiciatis unde omnis iste� 2


www.citroeniddsclub.nl

43


la Bombe Citroën

Jaargang 30, Nummer 280 september 2008. La Bombe Citroën verschijnt 10X per jaar. In de maanden juli en augustus geen verschijning. Oplage 3.400 Sluitingsdatum kopij en annonces nr.282: 1 juni 2008. Anleveren kopij: op CD met tekstuitdraai of per e-mail. Faxberichten worden niet als kopij geaccepteerd. Lidmaatschap Lidmaatschap van de Citroën ID/DS Club Nederland: Inschrijfgeld € 18,- .Jaarcontributie € 50,Foreign members: € 55,Banknr:  41.00.72.850 t.n.v. Citroën ID/DS Club Nederland te Rijswijk. IBAN: NL68 ABNA 0410 0728 50, Swift/BIC: ABNANL2A Ledenadministratie: Mischa Bart, Hofzoom 48, 2614 VD Delft, t: 015 219083, e: ledenadmin@citroeniddsclub.nl De Citroën ID/DS Club Nederland is aangesloten bij de FEHAC. FEHAC-coördinator: Hans Bohlmeijer. t: 010 4705592. Statuten en Huishoudelijke Reglement vindt u op de website van de club: www.citroeniddsclub.nl Redactie Redactie-adres: la Bombe Citroën, Maurikstraat 27, 5453 NA Langenboom. Redactiecoördinator: Gerald Willemsen t: 0486 453029 e: labombe@citroeniddsclub.nl Redactieteam: Maarten Bokslag/ Michael Buurma/ Bram Oude Elberink/ Hanjo Scheltens/ Will Spooren/ Catalijne Veenboer/ Gerald Willemsen. Advertenties: Wouter Gransbergen e: advertenties@citroeniddsclub.nl Vormgeving & Opmaak: Carconcept Magazine, Apeldoorn Druk: Weemen Grafische Groep, Haps Internet www.citroeniddsclub.nl Redactie: Harry Bank, e: int.red@citroeniddsclub.nl Webmaster: Herman-Pieter van Berkel, e: webmaster@citroeniddsclub.nl Annonces: Ton Otten, e: annonces@citroeniddsclub.nl Bestuur Voorzitter: Chris Hulsbus, Dr. Lelylaan 9, 1271 LG Huizen, t: 035 5268746, e: voorzitter@citroeniddsclub.nl Et harum quidem: Rerum facilis est et expedita distinctio. Nam libero tempore, cum soluta nobis est eligendi optio cumque nihil impedit quo minus id. Quod maxime: Placeat facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Temporibus autem quibusdam et aut officiis. Faciliteiten Technische vraagbaak: Chris Hulsbus, Dr. Lelylaan 9, 1271 LG Huizen, t: 035 5268746, e: voorzitter@citroeniddsclub.nl Cepturi sint occaecati cupiditate non provident, similique sunt in culpa qui officia deserunt mollitia animi, id est laborum et dolorum fuga. Et harum quidem: Rerum facilis est et expedita distinctio. Nam libero tempore, cum soluta nobis est eligendi optio cumque nihil impedit quo minus id. Quod maxime: Placeat facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Temporibus autem quibusdam et aut officiis.

D

e redactie van la Bombe behoudt zich het recht voor zonder berichtgeving aan de afzender artikelen in te korten of eventueel te weigeren en correcties in stijl en spelling aan te brengen. At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos ducimus qui blanditiis praesentium voluptatum deleniti atque corrupti quos dolores et quas molestias excepturi sint occaecati cupiditate non provident, similique sunt in culpa qui officia deserunt mollitia animi, id est laborum et dolorum fuga. Nam libero tempore, cum soluta nobis est eligendi optio cumque nihil impedit quo minus id quod maxime placeat facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Temporibus autem quibusdam et aut officiis debitis aut rerum necessitatibus saepe eveniet ut et voluptates repudiandae sint et molestiae non recusandae. Itaque earum rerum toestemming van de uitgever.

44

RallY Gesc

Van 30 mei tot 5 juni a.s. wordt door de Stichting Inter Tour Rally in samenwerking met de Association Peugeo Route des Orange georganiseerd. Deze zevendaagse tourrally zal verreden worden in Du Nederland en doet onderweg verschillende plaatsen a verbonden zijn met de Koninklijke familie.

Op dit moment wordt nog druk gewerkt aan de definitieve route en pleisterplaatsen, dus onderstaande gegevens zijn nog indicatief en geval een goede indruk van hetgeen de deelnemers aan dit unieke Er zal worden gestart op vrijdag 30 mei op een nader te bepal De eerste etappe eindigt die dag in Winterberg, Sauerland, waarn naar Goslar Hahnenklee, Hartz voert. Zondag 1 juni wordt gestart voor de etappe naar Leipzig, waar tw doorgebracht. Maandag 2 juni is een vrije dag, die naar eigen in Voor de liefhebbers bestaat er die dag echter –tegen geringe mee een speciale etappe af te leggen in de omgeving van Leipzig (telt klassement). De vijfde etappe, op dinsdag 2 juni, voert naar de omgeving van waaruit de volgende dag de voorlaatste etappe naar Winterberg worden gestart. Na de laatste overnachting in Winterberg, zal op plaatsvinden in Nederland.

Alle 6 overnachtingen wordt u ondergebracht in drie- en vier sterre prijs is inclusief ontbijt, lunch en diner. Koffiestops, theepauzes en zijn echter voor eigen rekening. De gebruikte rallysystemen Route aanduiding in totaalafstand en tussenafstand met Li. en Re. Bol-Pijl: met afstanden, kortste weg van punt naar punt, ingetekende lijn en het zogenaamde Monte Carlo systeem op weg nummers. Afstanden per dag ca. 200 tot 250 km, dus in totaal zult u ruim 1.500 km afleggen. Per equipe wordt u voorzien van een rallybord en vanzelfsprekend een uitgebreid rallyboek. Natuurlijk is er ook een bezemauto met trailer aanwezig en een super monteur die voor de nodige technische ondersteuning kan zorgen. De prijs van dit alles zal circa 1600 euro bedragen. INFORMATIE Op het moment is het al mogelijk om in te schrijven, de deelname zal echter worden beperkt tot ± 75 equipes. Voor inschrijvingen en nadere informatie kunt u terecht bij : Carl Greif, tel. 035-58258885


Volgende keer in La Bombe

chiedenis van DE DS

rnational ot Hollande de

uitsland en an die historisch

n het vastleggen van de diverse n onder voorbehoud, maar geven in elk e evenement te wachten staat: len plaats in het oosten van Nederland. na de volgende dag de tweede etappe

wee nachten worden nzicht kan worden besteed. erkosten- de mogelijkheid niet mee voor het

de stad Kassel, van in het Sauerland zal p 5 juni de finish

en hotels. De drankjes

www.citroeniddsclub.nl

45


LA BOMBE_CONCEPT_01  
LA BOMBE_CONCEPT_01  

Club blad van de Citroen DS en ID is aan een nieuwe face lift toe. Ik heb een voorstel gemaakt.

Advertisement