Page 1

Nr. 1 / 29. 책rgang / Februar 2012


Indhold Leder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Generalforsamling . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Bestyrelsens beretning . . . . . . . . . . . . . . 6 Kerstin Søndergaard . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Hvad er Alrid? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 DM i Alrid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Havredal og Alrid . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Medlemmer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Gangartskursus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Klubaftener . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Springkursus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Hampen Sø . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Prisstigninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Lagkagetur i Rold Skov . . . . . . . . . . . . . 16

Ringridning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kr. Himmelfartsridt . . . . . . . . . . . . . . . . Fædrelandstur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fællestur til Hest & Rytter . . . . . . . . . . Orienteringsridt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Moesgaard hyggeridt . . . . . . . . . . . . . . Boghjørnet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Medlemsregistrering 2012 . . . . . . . . . . Anemonetur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sponsortilskud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Adresseliste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Blad & www . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kalender 2011 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16 17 17 19 19 20 21 21 22 22 23 23 24


Leder

Februar 2012 2012 er godt i gang.Vinteren har taget sig sammen og er i fuld gang med at vise sig fra sin hvide side. Det er hvidt herude, kyndelmisse slår sin knude overmåde hvas og hård… som St.St. Blicher skrev for ca. 175 år siden er også gyldigt i år.10-15 graders frost og snak om hård vinter flere uger frem i tiden – for tredje år i træk. Heldigvis har vi ikke fået så meget sne som de tidligere år, så det er noget lettere at færdes – både for menneske og dyr. Ofte er vinteren det tidspunkt hvor hest og rytter holder lidt mere fri end om sommeren. For bestyrelsen er det dog noget anderledes i år.Vi har valgt at priortere arbejdet med at arrangere Danmarksmesterskab i Alrid 2012 i Nökkvi. Et arrangement der forhåbentlig vil komme ti lat sætte Nökkvi på danmarkskortet for mange islænderryttere landet over. At dømme efter indlæggene på diverse sociale medier og andre steder er der allerede godt

gang i snakkene. Om mange har vist interesse for arrangementet. Det er en satsning som forhåbentlig også kan være med til at tiltrække sponsorer og andre bidragydere, så vi kan bruge DM til at bidrage til banens opgradering. En investering der vil vare mange år ud i fremtiden. Det kan være en investering der forhåbentlig fortsat kan og vil gøre det attraktivt for junior og ungdomsryttere at ride i Nökkvi. DM i Nökkvi bliver både for bredden og for eliten. For juniorer og seniorer. Licensklasser og træningsklasse. Da DI har åbnet mulighed for at købe licens til enkeltstævner, håber vi at mange vil deltage i licensklasserne. Men nu er det jo ikke alrid alt sammen, så vi har også fået arrangeret rigtig mange andre aktiviteter jævnt over hele året – både de kendte, og nogle nye tiltag. Der har været så mange ideer at det næsten kniber med at få kalenderen til at rumme det hele. En ny sæson nærmer sig for alvor – forberedelserne er god i gang. Bestyrelsen

Unghingste-/vallakfold 2012 Hos Søren Møller

Vi tager i 2012 imod 18 ungheste. Folden er på 15 hektar og beliggende ned til Karup Å, tæt på Karup Lufthavn. Den ligger i særligt følsomt naturområde, og er derfor hverken gødet eller sprøjtet. Der er adgang til naturligt vand, vitamin- og mineralblanding, og der er både skygge og læ. Dagligt tilsyn. Pris for hele perioden 1.maj - ca. 15. okt. (afhængigt af vejr). 1500 kr. inkl. moms. Henvendelse til Søren Møller, tlf. 2125 2658

3


Generalforsamling

Referat fra lørdag den 3. december 2011 1. Valg af dirigent og referent: Jørgen Jakobsen blev valgt til dirigent og Ulla Klitgaard til referent. Jørgen kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt varslet. 2. Bestyrelsens beretning: Mikael fremlagde bestyrelsens beretning som blev godkendt. 3. Kassererens beretning: 4. Marianne fremlagde regnskab. Der mangler opgørelse over bonus fra Land og Fritid. P.t. er der et overskud på kr. 6317,72. De fleste arrangementer har givet overskud. Der er p.t. 55 personlige medlemmer og 64 familiemedlemskaber. Kassebeholdningen er pr 30/9 2011 kr. 29.906,42. Anette Ravn har revideret regnskabet som blev godkendt. 5. Fastsættelse af kontingent: Det blev foreslået, at det skal være uændret. 6. Banens tilstand og fremtid: Der foreligger nu en lejekontrakt for banen i Havredal. Kontrakten lyder på leje af banen i 5 år for kr. 4000 i årlig leje, hvilket dækker baneleje for kr. 1500 og kr. 2500 for vedligehold af de grønne områder. Nökkvi kan opsige kontrakten med et års varsel. Spørgsmålet fra bestyrelsen er: Hvordan skal banen se ud og hvilken stand skal den have? Der var en overvejende positiv stemning for, at Nökkvi godt kunne koste noget på banen nu, da vi har en kontrakt på 5 år. Banen bliver brugt rigtig meget, både til træning, undervisning, herunder ikke mindst for juniorer, samt til det årlige Nökkvi stævne eller Alrid. Standen lige nu er ikke god, og der skal gøres noget. Spørgsmålet er, hvad og hvor meget der skal gøres. En afretning og et nyt lag stenmel vil koste omkring kr.40.000. Der blev nævnt at knust asfalt kunne være en ide til belægning. Denne belægning vil være en billigere

4

løsning, om end lidt hård at falde på. Det er et godt aktiv for klubben, at vi har adgang til en ovalbane. Der var stemning for, at et baneudvalg skal arbejde videre med sagen. Forskellige forslag til finansiering: Kontingentstigning, brugerbetaling for at bruge banen, ridekort, søgning af fonde. Der var dog enighed om, at det var op til udvalget og bestyrelsen at beslutte finansieringen. 7. Indkomne forslag: Ingen indkomne forslag. 8. Valg til formandsposten: Mette Helberg blev enstemmigt valgt. 9. Valg til bestyrelsen: Søren Møller og Ulla Klitgaard blev genvalgt. Kerstin Søndergaard blev valgt til nyt medlem af bestyrelsen i stedet for Hanne Dalgaard, som har valgt at gå ud. 10. Valg til revisor: Anette Ravn blev genvalgt. 11. Valg til udvalg under forsæde af bestyrelsen: Havredalbanen, blad og hjemmeside. Baneudvalg: Søren Møller, Bent Melvej, Marianne Rasmussen og Beth blev valgt. Blad og Hjemmeside: Jørn Klein, Jørgen Jakobsen, Anita Adler Rasmussen, Mette Helberg, Mikael Rolle blev alle genvalgt. 12. Evt. Anette har fundet den første Nökkvi protokol. Den opbevares i lokalhistorisk arkiv i Dollerup. I den kan bl.a. læses, at der var stiftende generalforsamling den 22/9 1977. Anette opfordrer bestyrelsen eller andre til at fejre 35 års jubilæum i 2012. Marianne kom med en anbefaling af, at klubbens kontingent, stævnegebyrer mm. fremover kunne betales gennem SPORTI. Det vil rent praktisk kunne sættes i værk i løbet af 2012.


Erfaringer fra klubben Gletta mht. SPORTI er, at kassereren er blevet en gladere mand/kvinde. Det er et stort arbejde at sende girokort ud. Det vil også fremover blive nemmere med tilmeldinger mm. Bestyrelsen arbejder videre med sagen. Der var stor ros til Mathilde og Beth for at arrangere Alrid, som fungerede rigtig godt. De vil gerne være med til at arrangere igen på be-

tingelse af, at det ikke afholdes på bekostning af et stævne, og at de næste gang kan få flere hjælpere. Alrid kunne evt. også vare i 2 dage. Der var forslag om, at der kunne arrangeres Alrid hvert 2. år og stævne hvert 2. år. I 2012 kunne det så evt. være et jubilæumsstævne. Det er op til bestyrelsen at arbejde videre med dette også. Ulla Klitgaard

pi

a Fodter Karup

Karup Fodterapi når du trænger til at få ordnet “hovene” Lisbeth Brøndum Jørgensen · Statsautoriseret fodterapeut Lindevej 21 · 7470 Karup · Tlf. 40 14 57 46

www.karupfodterapi.dk 5


Bestyrelsens beretning Generalforsamling 2011

Kære alle Endnu engang rigtig dejligt at se så mange der er mødt til denne traditionsrige generalforsamling i Nökkvi. Lige så dejligt er det at vide, at der har været så mange vellykkede arrangementer i og udenfor klubben. Stort set hver anden weekend har der været tilbudt en eller anden form for arrangement hvor klubbens medlemmer er indbudt til at deltage. Mange af de traditionelle ture der kører ”som de plejer”, og nogle nye ting der ikke har været prøvet før. Mettes ”Skadetur” – eller var det badetur? Til det nordjyske, har sat sig markante spor hos nogle af deltagerne. Katrinedalturen var også ny, og blev en dejlig oplevelse for dem der var med. Og som den største nye satsning, blev der arrangeret alrid. Et endags stævne som et forsøg, i stedet for at afvikle stævne. Et fantastisk stort stykke arbejde blev lagt for dagen. I bestyrelsen holdt vi et par ekstra møder for at følge forberedelserne, og der var en gang i mellem hvor vi nærmest blev helt forpustede ved tanken om det arrangement. Men efterhånden som sommeren gik, kunne vi se at der bare var styr på det hele. Alt var tænkt i gennem og forberedt til mindste detalje. OG da tilmeldingen åbnede, gik der ikke lang tid før der var fuldtegnet deltagerantal. Selve dagen blev en stor succes. Lutter lovord har jeg hørt efterfølgende. Alt klappede som planlagt. Godt gået til Mathilde og Beth der stod for det grundlæggende forarbejde! Juniorgruppen har igen haft et spændende program med mange aktiviteter fordelt over hele året, lige fra filmaftner, tur til Hest og Rytter, ridelejr med overnatning, ridemærkeundervisning, en aften med at pudse seletøj. Almindelige rideture og undervisning. Måske er det med seletøjspudsning noget vi skal

6

arrangere for os ”gamle” ryttere også? Måske nogle af aftenerne ude ved Anette? Hvor er det dejligt at opleve at der er så mange der har lyst til at arrangere noget, og at der så også er mange der gerne vil deltage i det der bliver arrangeret. Indimellem kan det være lidt svært at få kalenderplanlægningen til at gå op i en højere enhed, men det må vist siges at være et luksusproblem! Som nævnt i indkaldelse til denne generalforsamling, har vi et punkt lidt senere om banen i Havredal.Vi har jævnligt snakket om det i bestyrelsen. Hvilken stand skal den have, hvor meget vil vi ofre på at holde den ved lige, eller gøre den bedre, skal der lægges flere kræfter i den eller hvad. Der blev oprettet et specielt debatforum på hjemmesiden, men der er ikke kommet indlæg og holdninger, så dem håber vi kommer lidt senere, når vi når til det punkt på dagsordenen. Lad os få en god snak om mulighederne og ønskerne. Hjemmesiden har skiftet udseende i løbet af året, og eg syntes at den er blevet mere levende og spændende. Med det som med så meget andet, så handler det også om, at vi som medlemmer og bestyrelse bruger siden, sender materiale, husker at gå ind og se hvad der sker, og følger med i nyhederne. Bladet har der ikke været ændret på.Vi holder fast ved tre numre om året, hvilket passer os i bladudvalg og bestyrelse meget fint. Husk at sende artikler, historier og billeder, så I kan være med til at præge bladet. Tak til alle for indsatsen med at lave alle arrangementerne, tak til alle der deltog, tak til alle fordi I støtter klubben. Hvor er det dejligt at så mange har lyst til at lave arrangementer, og tilbyde dem til klubbens medlemmer! Tak for det. Godt nytår til alle!


Kerstin Søndergaard Portræt

Barndoms år hvor jeg prøvede at starte på rideskole 2 gange uden held. Det gik da super første gang, indtil hende der løb ved siden af, svirpede med en pisk, og lille brune Rikki bukkede mig af. 2. gang, ja, der var jeg vist bare for bange og en lille smule uegnet som rideskolepige?

”ikke igen”, med et smil på læberne. Har man en impulsiv kone, så ved man jo...

Ingen støtte fra min far, der som landmandssøn, som havde arbejdet med heste, IKKE var begejstret for, at hans datter skulle slåes ihjel af sådan nogle bæster, ja, så blev det mig og en fodbold i stedet.

Efter en tid, hvor jeg blev bange for den flinkeste hest i verden, hvis han flyttede en hov, når jeg stod ved siden af, hvor vi var så bange så bange ude ved bilerne osv., så blev det rigtig sjovt…og så lidt kedeligt, fordi han jo var den flinkeste hest i verden ;)

Teenage år, hvor jeg prøvede mig lidt som skovtursrytter, og hvor min mor ville give mig en hest, men jeg var for bange for heste til at turde sige ja. Så da blev det ikke til andet end noget sporadisk noget, hvor jeg var Swiftnick, når vi legede Dick Turpin ;) Hvorfor sender de mon aldrig den serie mere??? Alt andet bliver da genudsendt!!! Voksen år, hvor jeg altid, når jeg kom ud i noget lækkert natur tænkte; ” her skulle man sgu ride”…drømme drømme….. Tre børn senere, så skulle det være, og ud af det blå købte jeg en islænder uden at have forstand på noget som helst. Dejlig tølter, skøn farve... Fedt!!! To dage efter stak den af med mig, da den helt forståeligt blev bange for en stilleholdende traktor?! Retur med den (den ”trailervante” hest måtte bæres ind i traileren). Så var det nok det med den drøm, så kunne man lige så godt få barn nummer fire i stedet.

Da Jon Stenild ikke var til at forhandle med på prisen, så var Lotte kvik og lokkede ham til at levere hesten i stedet – hvilket var fint, for jeg turde nok ikke selv hente ham.

Derfor blev han solgt til en som trængte til lige præcis ham, og jeg købte MIN hest Håkon (grimt navn, jeg ved det). Så blev det rigtig sjovt og siden har vi været på masser af gode ture, til kurser, til Alrid stævne, til alm. stævner osv osv osv. Så ved jeg ikke liiiige hvad der skete, men Søren og Mette (fnis) fik lokket mig i bestyrelsen, hvor jeg har tænkt mig at se, om jeg kan gøre lidt gavn for alle, og ikke mindst for mine med-mule-ryttere herude fra ”Hjarbæk Fjord Kommune”, hvor vi efterhånden er min. 8 aktive ryttere. Jeg får stadig altid tanken; ”her skulle man ride” , og så GØR jeg det, og det ER fedt!!! Kerstin Søndergaard, Hjarbæk

Der var bare stadig tanken om, at det kunne være fedt at kunne ride på den her markvej, den her skovsti osv. Så en dag, for 2,5 år siden, lokkede jeg Lotte til at gi’ en tur på hendes ismule og tre uger efter kom min første hest kørende, imens min mand Jesper sukkede

7


“Den nye T2 hjelm har et sportsligt design, og er virkelig behagelig at ride med. et godt valg til den nye sæson.“

Innovativ sports hjelm Den nye T2 hjelm

Canadisk design & kvalitet i topklasse. highTec hjelm i lækker finish og nye faciliteter. ekstrem ventilerende og ergonomisk bygget. hagerem i blødt læder samt udtagelig & vaskbar inderkerne. Fås i 3 farver. Pris kr. 1.990,Oplev den nye T2 på cavall.dk

Intelligent udstyr til hest & rytter www.cavall.dk Tlf. 70 20 76 70

8

Ditte Søeborg WM-guldvinder, T1 for ungryttere


Hvad er Alrid?

En sammensætning af to ord Alrid er en sammensætning af de to ord alsidighed og ridelighed, forkortet til Alrid. Alrid er en aktivitet med hesten i centrum og med vægt på islænderens særlige kvaliteter. Alrid består af 5 discipliner for at vise den islandske hest´s mange forskellige egenskaber. Via de 5 discipliner kommer dens pålidelighed, villighed, samarbejdsvilje, modighed, styrke, udholdenhed og robusthed til udtryk. De 5 discipliner er: Udholdenhed Terrænlydighed Lydighed Gangarter og Hurtighed

Foreløbig regner vi med deltagelse af ca. 60 starter i flere forskellige klasser. I skrivende stund er vi ved at oprette en speciel hjemmeside om DM i Alrid 2012. På vores normale hjemmeside www.nökkvi.dk kommer et link til denne side.. På den nye side om DM i Alrid 2012 samles alle relevante oplysninger om vores nye arrangement. Det vil blive klubbens officielle side om Alrid 2012.

DM i Alrid

Med Nökkvi som arrangør I Nökkvi har vi været så heldige, at blive dette års arrangør af DM i senior- og junioralrid, samt samtidig at kunne afholde en alridklasse for ryttere, som gerne vil ride, men ikke ønsker at stille op i DM klasserne. Dette løber af stablen i weekenden 15.-16. september, og bliver et storslået arrangement over to dage. Dvs at det jo er vores ambition, at det skal være storslået, det bliver nemmest, hvis I Nökkvi­ryttere, -pårørende, -naboer, -børn osv., har lyst til at komme og give en hånd med, for mange hænder kommer det til at kræve. Vi skal bruge folk til alskens opgaver,

så vi kan helt sikkert finde opgaver, som lige passer til den enkeltes evner og lyster. Så hvis du kan afsætte noget tid denne weekend og synes det kunne være spændende at opleve et DM i Alrid helt tæt på, så vil vi meget gerne høre fra dig. Hvis dette er noget du har lyst til, så henvend dig endelig til en af nedenstående og lad os vide hvornår, hvor længe og hvad du gerne vil hjælpe med. Håbefulde hilsner fra Mette Helberg mobil: 2393 5284 og Kerstin Søndergaard mobil: 2972 0213

9


Havredal og Alrid

Lidt om banen i Havredal og DM i Alrid 2012 Igennem den sidst tid har der været orienteret om bestyrelsens tanker om banens fremtid, både på hjemmesiden, i bladet og til generalforsamlingen. Status er, at klubben har fået en kontrakt med Havredal Gamle Skole, om leje af banen m.v. i foreløbig 5 år. På den baggrund satser bestyrelsen på, at vi allerede i år kan få gjort banen langt mere brugbar. Det er baggrunden for, at vi efter nogle snakke i bestyrelsen valgte at satse på at afvikle DM i Alrid 2012. DI har godkendt at Nökkvi afholder danmarksmesterskabet. Lige nu – primo februar er der også truffet aftaler med lodsejere, skovejere, Havredal Skole m.fl. om at bruge arealer, veje, stier og bygninger. Ved at afholde DM mener bestyrelsen, at det vil vær væsentligt lettere at få sponsoraftaler og tilskud fra forskellig side, fremfor at søge tilskud i forbindelse med traditionelle stævner eller et en-dags alrid i lighed med det der blev afholdt i 2011. Den nuværende status er, at stolper og tov omkring banen bliver fjernet, banen rettet op og der skal udlægges et nyt lag stenmel. Herefter kommer nye stolper og tov omkring ovalbanen. Der skal laves en midlertidig dressurbane udenfor ovalbanen, da dressurbanen inde i valbanen ikke kan bruges under DM, da det er nødvendigt at afvikle aktiviteter på begge baner samtidig.

10

Bestyrelsen mener det er absolut realistisk at sammensætte finansiering af hele istandsættelsen ved dels startgebyret fra deltagerne, sponsorer, salg af programmer, annoncer, lidt fr klubkassen samt forskellige andre indtægtsklder. Af andre udvalg til DM kan bl.a. nævnes, opbygning af spring/ruteplanlægning, forplejning/overnatning, Afmærkning af Parkering, Folde mm. + telte, flag o.s.v,, DM hjemmeside, foto, PR, program, plakater og sponsorer, Hjælperkorps, Budget og regnskab, kontakt til Tvistur om erfaringer, Kommunekontakt, stævneledelse - klasser, sporti, program, dommere, Sekretariat. Der er brug for hjælp til forskellige ting allerede fra nu, og til DM er overstået i midten af september. Nogle opgaver er korte og afgrænsede, andre kører fra nu og til september Er der emner du har lyst til at hjælpe med – kan du henvende dig til Mette Helberg mobil: 2393 5284 eller Kerstin Søndergaard mobil: 2972 0213.


Vi forhandler nu produkter fra

HESTEFODER FRA TJØRNEHØJ MØLLE Islænder-/pony Müesli • Koncentreret fuldfoder med dobbelt koncentration af vitamin og mineral • Ideelt til trivelige heste, der ikke tåler større mængder foder • Højt indhold af lucerne og lucernepiller Heste Müesli Light • Fuldfoder med lavt energiindhold • Indeholder havreskalmel som er rig på fordøjelige fibre og giver en god mæthedsfornemmelse • Proteinet kommer fra sojaskaller, hvor fiberandelen ligeledes er høj • Meget lille kornandel og dermed lavt stivelsesindhold

Kom ned i butikken og få professionel vejledning i fodering i din hest

Genvej 5 • 7470 Karup • Tlf. 33 68 62 90

11


Medlemmer 2012

Aage Ramsing Dollerupvej 129, Dollerup, 8800 Viborg Anette Elkjær Enghavevej 23, 7400 Herning, tlf. 41290043 Anette Andersen Bisballevej 50, 8800 Viborg, tlf. 86662257 Anette Klausen Sdr. Rindvej 153, 8850 Bjerringbro, tlf. 86639475 Anette Pettersen & Kjeld Viborgvej 76, 7470 Karup Anette Pedersen Dalvejen 4, Mammen, 8850 Bjerringbro, tlf. 86685207 Anette Ravn & Ejvind Nørgård Skelhøjevej 21, 8800 Viborg, tlf. 86639207, 23606056 Anita Adler Jensen Hybenvej 2, 7470 Karup Anne Sørensen Transiggårdvej 18, 8800 Viborg, tlf. 86626170 Annemette Andersen Johs. Jensensvej 3J, 7470 Karup J, tlf. 40340424 Anette Bentsen-Pedersen & Ulrik Transiggårdvej 16, 8800 Viborg, tlf. 86623410 Arne Dyekjær & Birgit Nonbo Hede 4, 8800 Viborg, tlf. 86638307 Arne Graversen & Ulla Ulvedalsvej 53, Skræ, 8620 Kjellerup, tlf. 86889034 Berit Flindt Lergravsvej 15, Bigum, 8830 Tjele Barbara Mortensen & Kaj Johs. Jensensvej 23, Frederiks, 7470 Karup J, tlf. 86661890 Benno Pedersen & Heidi Troldhøjgård, 8620 Kjellerup, tlf. 86668034 Bent Melvej Nielsen Røverdal 10, Dollerup, 8800 Viborg Bente Pedersen Karupvej 5, 7442 Engesvang, tlf. 22715344 Bente Andersen & Mikael Kokær 1, 8800 Viborg, tlf. 86671208 Bente Wildstrup Dybdalsvej 19, Lånum, 7850 Stoholm, tlf. 97548440 Beth Kongersgaard Viborgvej 1, 8840 Rødkærsbro Birgit Strunge & Morten Midgårdsvej 43, 8800 Viborg, tlf. 86614478 Birgitte Frank & Bo Junker Venning Byvej 6, 8920 Randers NV, tlf. 86466397 Birgitte Maabjerg Nørreåvej 3, 7451 Sunds, tlf. 60144578 Bjørk Mostrup Ranvstrupvej 57, Dollerup, 8800 Viborg, tlf. 86638695 Bodil Fryd Løvskal Landevej 69, 8850 Bjerringbro, tlf. 86686200 Camilla Jensen & Søren Uhrevej 80, Kølvrå, 7470 Karup, tlf. 26276100 Camilla Johansen Sløvkrog 50, 8850 Bjerringbro, tlf. 87735022 Camilla Bang & Ole Hørretvej 150, 8320 Mårslet, tlf. 31408101 Cecilie Axelsen & Henrik Holstebrovej 153B, Ravnstrup, 8800 Viborg, tlf. 25332984 Charlotte Schousboe Fælledvej 7, 8830 Tjele, tlf. 86654326 Connie Pallesen Ulvedalsvej 54, 8620 Kjellerup, tlf. 86871165 Ditte Staun Herningvej 46, 7800 Skive, tlf. 97544748

12

Dorothea Birna Vilhelmsdottir Pakhusvej 4, 1.TV., 8800 Viborg, tlf. 29451332 Dorothee Schmalstieg & Friedrich Vesterrisvej 6, 8800 Viborg Dorthe Pedersen & Henning Grøndalsvej 3, 8860 Ulstrup, tlf. 8646046 Else Ravn & Steen Apsøvej 8, 8620 Kjellerup, tlf. 86667567 Else Krogsgaard Romlundvej 44, 8831 Løgstrup, tlf. 86642460 Esben Gade & Hanne Rævehøjen 16, 8800 Viborg Eva Henriksen Uglehøjvej 1, 8831 Løgstrup, tlf. 86668889 Flemming Madsen & Bodil Ulvkærvej 21, Fly, 7800 Skive, tlf. 97545102 Georg Rosenkilde Firhusevej 1, Frederiks, 7470 Karup, tlf. 86662248 Gertie Kryschanofsky Kirketoftvej 21, 8850 Bjerringbro, tlf. 86682391 Githa Klein & Jørn Kastanievej 12, 7470 Karup, tlf. 97102404 Gitte Nielsen Fiskbækvej 13, 8831 Løgstrup, tlf. 51324157 Gitte Quint Skelhøjevej 5, Lysgård, 8800 Viborg, tlf. 20844452 Hanne Dalgaard & Brian Vallerbækvej 57, 7470 Karup J, Hanne Lange & Jørgen Jakobsen Stanghedevej 17, 8800 Viborg, tlf. 86673053 Helene Fruergaard Stendalvej 28, Havredal, 7470 Karup J, tlf. 86661819 Helle Albrechtsen Skærbækvej 45, 7400 Herning, tlf. 20613738 Henning Christensen Thestrupvej 6, Dollerup, 8800 Viborg, tlf. 86638442 Henriette Storgaard Sjørupvej 50, 7470 Karup J, tlf. 51748780 Henrik Pedersen & Lisbeth Løgstørvej 19, 8800 Viborg Henrik Balleby Batum Hedevej 1, 8830 Tjele, tlf. 86651199 Inge Ramsing Dollerupvej 105, Dollerup, 8800 Viborg, tlf. 97977515 Inge Middelhede Teglbrændervej 23, 8800 Viborg, tlf.86621117 Inge Hjort & Lars Bregnevej 50, 7470 Karup, tlf. 24241114 Inger Margrethe & Terje Hansen Klitrosevej 39, 7500 Holstebro, tlf. 51213339 Jan Broch & Ulla Bredmosevej 21, Elsborg, 8840 Rødkærsbro, tlf. 86659591 Johannes Østergaard Klosterlundvej 2, 7442 Engesvang, tlf. 86865108 Johnny Olsson & Bente Egedal 8, Hald Ege, 8800 Viborg, tlf. 86638309 Jørgen Skov Kastanievej 18, 7451 Sunds, tlf. 97161421 Karen Fodberg Lundøvej 126, 7840 Roslev, tlf. 97537397 Karen Ellerbæk & Thorkild Sangildvej 7, 7470 Karup Karen Larsen & Jørgen Batum Hedevej 16, 8830 Tjele, tlf. 86651098 Karoline Barner & Ivan Påruphøjvej 1, Stenrøgel, 8620 Kjellerup


Kerstin Søndergaard Hjarbækvej 11, 8831 Løstrup, tlf. 86643101 Kim Vesterager Benslehøjvej 2, 7470 Karup Kirsten Haaning & Flemming Asmildhøjen 7, 8800 Viborg, tlf. 87258090 Kirsten Nielsen & Keld Fløjgårde 4, 7470 Karup, tlf. 97102289 Kirsten Metz Bavnevej 41A,Vorde, 8831 Løgstrup Kirstine Frank-Olesen Fyrrevænget 1, 8620 Kjellerup Lars Jensen Lysgårdvej 48, 7470 Karup, tlf. 86661347 Lene Elmbæk Skivevej 17, Grønhøj, 7470 Karup Lene Gehlert Syrenvænget 8, Hald Ege, 8800 Viborg Lene Daasbjerg Korreborgvej 40, 8850 Bjerringbro, tlf. 86685343 Lisbeth Christensen Markskellet 3, Almind, 8800 Viborg, tlf. 21803355 Lisbeth Jørgensen Lindevej 21, 7470 Karup, tlf. 40145746 Lotte Aastradsen Bavnevej 41c, 8831 Løgstrup Lotte Mørup Villumhøj 10, 8831 Løgstrup, tlf. 86642501 Louise Sørensen Pileallé 10, 8600 Silkeborg, tlf. 25120948 Ludvig Fischer & Bente Alskovvej 18, 7470 Karup, 57835433 Mai-Britt Didriksen Gl. Sundsvej 12, 7451 Sunds, tlf. 30249404 Malene Berg Skovbrynet 5, 8620 Kjellerup Malene Graversen Prangevej 4, 8620 Kjellerup, tlf. 22806017 Malene Kristensen & Torben Bøgevænget 14, 8800 Viborg Margrethe Berg & Preben Ålborgvej 74, Hvam, 8620 Kjellerup, tlf. 86668093 Marianne Rasmussen & Martin Røverdal 16, Dollerup, 8800 Viborg, tlf. 86637575 Marianne Bech Nybovej 17,7400 Herning, tlf. 20624907 Marie Hvidt & Michael Ravnsbjergvej 43, Dollerup, 8800 Viborg, tlf.86637301 Mathilde Landt Nørregade 11, 1, Frederiks, 7470 Karup, tlf. 51921581 Meldgaard Heste Sjørupvej 13, Grønnerup, 9640 Farsø, tlf. 96495900 Mette Bak Bådsgårdvej 72, 7840 Højslev, tlf. 97539095 Mette Helberg & Karsten Fløjgaarde 3, 7470 Karup J, tlf. 97100880 Mette Dahl Hoffmann Lyngparken 25, 7470 Karup J, tlf. 27139725 Mia Andersen & Torben Gedhusvej 19, 7451 Sunds, tlf. 97143066 Morten Kristensen Bygden 35, 7100 Vejle, tlf. 42791652 Niels Jakobsen Horsdalvej 41,Vinkel, 8800 Viborg, tlf. 20731022 Ole Pedersen & Marianne Kongenshusvej 6, Sdr. Resen, 7470 Karup J, tlf. 97456162

Orla Jakobsen & Karin Stanghedevej 32, Finderup, 8800 Viborg, tlf. 86647337 Peter Hollebeek Thestrupvej 7, Dollerup, 8800 Viborg, tlf. 26364860 Pia Mathiesen Skovvej 20, Frederiks, 7470 Karup, tlf. 26141539 Poul Christiansen & Pia Skelhøjevej 17, 8800 Viborg, tlf. 30313610 Ruth Flammild & Keld Erlenstrasse 23, 52525 Haren, D Søren Rask Sevelvej 16 C, 7830 Vinderup, tlf. 86623008 Susanne Mørch & Emil Mørch Klithusevej 23, 9460 Brovst, tlf. 60200690 Susanne Poulsen Vardevej 58, 7400 Herning, tlf. 22727304 Sven Skovfoged & Heike Herningvej 50, 8800 Viborg, tlf. 97566339 Svend Laursen & Anne Kirstine Hjermind Byvej 18, 9950 Bjerringbro, tlf. 86683495 Terje Hansen & Inger Margrethe Klitrosevej 39, 7500 Holstebro, tlf. 51213339 Thye Ahldal & Ulla Fussingøvej 18, Ålum, 8920 Randers NV, tlf. 86466414 Tina Åkerstrøm & Jegvan Stokholmvej 20, Stokholm, 7830 Vinderup, tlf. 23440434 Tina Lorenzen Bavnevej 22,Vorde, 8831 Løgstrup, tlf. 86643279 Tone Rasmussen & Ole Møllehøjsvej 1, 8653 Them, tlf. 31221155 Tove Andersen & Erik Tværgade 3, Frederiks, 7470 Karup J, tlf. 86662060 Trine Bjerre Vinkelvej 93, 8800 Viborg, tlf. 86674884 Ulla Stephansen & Niels Tapdrupvej 87, 8800 Viborg, tlf. 86672267 Ulla La Cour & Søren Ulvedalsvej 60, Skræ, 8620 Kjellerup, tlf. 86880513 Ulla Klitgaard & Jens Chr. Sortmosevej 9,Vinkel, 8800 Viborg, tlf. 30313152 Vagn Fentz & Mytte Bøgestedvej 170, Astrup, 9800 Hjørring, tlf. 98965526 Vibe Søndergaard Møllevang 6, 8831 Løgstrup, tlf. 22306421 Vibeke Grøn Dollerupvej 154, Dollerup, 8800 Viborg, tlf. 88627007 Vibeke Jørgensen Silkeborgvej 18, 8641 Sorring, tlf. 23328954 Vita Milling Vallerbækvej 107, ”Vallerbæk Søndergaard”, 7470 Karup, tlf. 57835490 Winnie Møller & Søren Viborgvej 88, Frederiks, 7470 Karup J, tlf. 86661089 Yvonne Laursen & Peter Vilhelm Skyttesvej 11, 8620 Kjellerup, tlf. 86667709

13


Gangartskursus

Lørdag den 21. april – kurset gentages den 5. maj, mere info på hjemmesiden Nu har du chancen for at deltage i et spændende kursus på hjemmebane.

Vi rider to og to om formiddagen i 30 min., og enkeltvis I ca 20 min. om eftermiddagen.

Vi har booket Mette Sørensen lørdag den 21. april

Undervisningen kommer til at foregå på Ovalbanen i Havredal, hvor de fleste nok kender forholdende ( Fællesfold, eller plads til at sætte egen op, skurvogn og toilet)

Mette er uddannet af Olil Amble på Island. Hun tilrider og træner heste, samt underviser ryttere både på stutteriet og i forskellige lokalklubber. Mette og hendes mand Bo Sørensen er ejere af Stutteri Legind på Mors. (www.stutterilegind.dk). Mette er rigtig god til hurtig at få en fornemmelse af de heste og de ryttere, som hun underviser og vil komme med brugbare redskaber til at få hesten til at gå bedst muligt i de forskellige gangarter, som hun og rytteren vurderer, at man er klar til at arbejde med. Instruktionen bliver formidlet gennem klare og logiske øvelser, som man umiddelbart kan bruge i sin videre ridning og træning. Kurset henvender sig til alle uanset om man blot ønsker at forbedre gangarterne mhp en dejlig skovtur, eller om man arbejder hen imod stævneridning.

Vi tager selv mad og drikke med til en hyggelig fælles frokost, hvorunder Mette vil besvare de evt spørgsmål, som er dukket op i løbet af formiddagens ridning eller andre mere teoretiske spørgsmål. Så skynd dig at tilmelde dig, da der kun er 12 pladser. Prisen er 350 kr. Bindende tilmelding med tlf. og mail til Lotte Aastradsen på 6021 3496 eller Kerstin Søndergaard på 2972 0213 Tilmeld dig inden den 7. april, hvorefter det endelige program lægges.

Klubaftener Hos Annette

Så er der igen mulighed for at mødes i Annettes fine Anneks. Der vil være tændt op i brændeovnen. Følg med på hjemmesiden for tider og indhold! Medbring kaffe/the og evt lidt hjemmebag, så kan vi få en snak, eller gang i strikketøjet, læderarbejdet, filtningen eller historierne om Annettes mange hesterejser! På gensyn på Skelhøjevej 21, Skelhøje.

14


Ridetur i Fussingø Søndag den 1. juli 2012 kl. 16.00

Vi vil gerne invitere jer til en ridetur i det smukke Fussingø, søndag den 1. juli 2012. Vi mødes på Stutteri Amhøj,Venning Byvej 6.

Efter rideturen nyder vi den medbragte mad i vores rytterstue. Tilmelding til Bo på tlf. 2029 3567. Hilsen Bo og Birgitte

Hampen Sø

Ridetur rundt om Hampen Sø og i Palsgård Skov Rideturen er på ca. to timer i op til middel tempo og der er mulighed for at ride i søen til sidst på turen. Fredag den 27. april kl. 17.00, Vi rider ud kl. 17.30. Mødested: P-plads ved A 13.

Rutevejledning A13 sydover, gennem Hjøllund, forbi Cafeteriakroen, herefter ca. 1,3 km til P-plads på venstre side. (Det er ca. 200 m før lysregulering). Tag selv madpakke, kaffe/drikkevarer med. Kontakt Lars Jensen på tlf. 8666 1347 eller mobil 5328 8246.

Prisstigninger Prisstigning på visse arrangementer. På sidste generalforsamling blev der nedsat en arbejdsgruppe der skal se på mulighederne for at gøre banen i Havredal bedre. Der er ingen tvivl om, at det kommer til at koste foreningen nogle penge til forbedring af banen, og i den forbindelse blev forskellige muligheder for at samle penge ind vendt. Et af forslagene var, at arrangørerne af nogle af de ture der bliver i løbet af året, tager en lille overpris, der så tilfalder bane-renoveringen. Derfor vil nogle opleve, at enkelte arrangementer bliver lidt dyrere end de plejer. Bestyrelsen

15


Lagkagetur i Rold Skov Den 13. maj kl. 11.00

Vi er blevet inviteret på tur af rideklubben Húginn og Múninn, så kom og mød endnu en flok glade islænderheste entusiaster! Vi mødes den 13. maj kl. 11.00 på den store P-plads ved spillemandsmuseet - Cimbrervej 2, Rebild, 9520 Skørping. Vi er tilbage ved trailerne ca. kl. 15.30. Herfra rider vi til Mosskov pavilionen ved Store Økssø (www.mosskov.com) hvor vi tøjrer hestene ved bomme, mens vi selv får kaffe og lækker lagkage, inden vi rider videre. Pris ca. 75 kr. som afregnes på stedet. Tilmelding til Helle Skall senest 1. maj på tlf. 3216 6911 eller hfskall@gmail.com

Ringridning

Lørdag den 9. juni 2012 kl. 13.00 Igen i år afholdes ringridning hos Søren og Winni Møller,Viborgvej 88, 7470 Karup lørdag d 9. juni 2012 kl. 13.00. Vi starter med en hyggetur på ca. et par timer, i området omkring den gamle banelinie. Efter turen er der kaffe og hjemmebagt kage. Vi starter op igen med ringridning og flødebollestafet ca. kl. 17.00. Derefter er der fælles hygge ved grillen. Har du/i lyst til kun at deltage i dele af arrangementet er du/i velkomne til det. Medbring selv Det gode humør, bestik, tallerkner og mad til aften, så sørger vi for at grillen er tændt. Prisen er 25 kr. Øl og sodavand kan købes. Tilmelding senest tirsdag den 4. juni 2012 på tlf. 2125 2658 eller 8666 1089.

16


Kr. Himmelfartsridt Torsdag den 17. maj 2012 kl. 9.30

Nökkvi inviterer til Kr. Himmelfartsridt, torsdag den 17. maj 2012, kl. 09.30 præcis. Vi samles på lejrpladsen, Naturskolen ved Hald Hovedgård, 8800 Viborg. Her deles vi i hold på 3-5 ekvipager. Der rides i to sløjfer/ture med poster undervejs og med en samlet længde på ca. 25 km. Der vil være fælles frokost mellem de to sløjfer. Husk madpakke. Rytterfest Torsdag aften, efter ridtet, er der rytterfest med god mad og musik.Vi gentager succesen fra tidligere år, og har hyret det samme band. Rigtig god og levende musik hvor det er umuligt at sidde stille. Praktisk information Du kan ankomme allerede onsdag aften. Der er mulighed for gratis overnatning i shelters eller i eget telt på Naturskolens lejrplads. Ellers kan man overnatte i pilgrimsherberget (fælles sovesal med badefaciliteter) på Naturskolen. Der vil være stor fællesfold med vand. Evt. separatfold skal medbringes.

Priser Orienteringsridt: 75 kr. Fest med mad og musik: 300 kr. Overnatning i herberget: 80 kr. (skal bestilles ved tilmelding) Tilmelding Hurtig tilmelding til festen tilrådes, da der er plads til maksimalt 50 personer. Senest søndag den 6. maj til Ulla Klitgaard på nedenstående oplysninger. Mail: vinkelhede@gmail.com Mobil: 3031 3152 Husk ved tilmelding på mail at angive navn(e), antal heste, antal personer til fest, og om du ønsker overnatning i herberget Vi glæder os til at se dig

Fædrelandstur

Lørdag den 16. juni 2012 kl. 10.00 Igen i år står det på “en tur i fædrelandet” lørdag den 16. juni 2012. Vi mødes kl. 10.00 hos Lars i Skelhøje på adressen Lysgårdvej 48, Skelhøje, 7470 Karup. Turen går ud i fædrelandet, og når vi kommer tilbage laver vi nogle rytterlege, mens grillen bliver varm.

Medbring selv kød til grillen og drikkevarer. Salaten har Lars lovet at lave mod mindre et ’gebyr’. Tilmelding til Lars på tlf. 8666 1347 eller mobil 5328 8246, senest onsdag den 13. juni. Vel mødt!

17


e rne Juni e Junior iorsider rsidJeur uniorJuniorsideurniorsidern io s r J o i e erneorJsuinderne Juen n erne Jun neidJeuniorsidneiorn r d i e s d r i n s r r o i uni Juniorsid uniorsiderrsiderne Juiderne Jun e Juniorsid unieorsidJeu Junio e JuniorJsuniorsidernniorsiderneidJ erne erne J s u uniorJsuidniorsideurnnieorsidern e r J J n o i r e n e n r u d i niorside iderne J s r J o i e n n ioAktiviteter r u J e id rsiderneforidjunior rne dJuerne Juniors e Jun 1.rJshalvår J s r nioafn2012 o i u si r o i n iorsider e Juen u J rne d februar:  rsi18. Jun • Onsdag Fastelavn (fælles med de voksne). nioden u J • Søndag den 19. februar: Toppurs vinterstævne. • • • • • •

Lørdag den 10. marts:  Heste og rytter i Messecenter Herning. Lørdag den 14. april:  Pudse seletøj hos ????. Lørdag den 28. april:  Ridetur i Ulvedal Plantage Søndag den 20. maj:  St. Bededags stævne Herning Dyreskueplads Lørdag/søndag den 16.-17. juni:  Ridekursus med ???? JULI SOMMERFERIE

Alle datoer og aktiviteter er med forbehold og kan blive ændret.

Ulvedal Opstaldning

Opstaldning i løsdrift tilbydes Vinterfodring med tørt wrap, svingelfrøgræs. I sommerperioden stribegræsning samt jord/græs folde. Round pen og ridebane (græs). Adgang til statsskoven - 500 m - med fri ridning. Mulighed for at benytte ridehus. Tæt på Nökkvi´s ovalbane. Ulla og Arne Graversen Ulvedalsvej 53, 8620 Kjellerup Tlf. 4061 8398

18

Githa


e rne Juni e Junior iorsider rsider urnieorJuniorsideurniorsidern io s r J o i e erneorJsuinderne Juen n erne Jun neidJeuniorsidneiorn r d i e s d r i n s r e r n o i eur i Juniorsid niorsider iderne Ju erne Jun Juniorsid nieorside Juniorse JuniorJsuidniorsidernnieorsiderneidJuerne derne Ju JuniorJsui niorsidJeurnnieorsidern idernnieorsiderneidJuerne Juniors s r o i e n n ioFællestur r u J e e Hest rs JuRytter rsid iorsiderntil erne& Jun Lørdag ne Junio sidkl. r r2012 e n denne10.Ju o i d u i J n s marts 11.00 r o iorsider Juni Jun Juniorsiderne

Har du og måske dine forældre lyst til at være med til en fælles shoppetur til Hest & Rytter i Messecenter Herning, så mødes vi lørdag d. 10. marts kl. 11.00 i hal E, ved trappen på den lange gang mellem hal D og hal F.

På Hest & Rytter kan du købe alt muligt rideudstyr til din hest og til dig selv. Der er rigtig meget at se på og at købe. Der er også mulighed for at komme ind og se staldende med alle hestene i.

Er du mellem 5 og 11 år koster det kr. 80,00 kr. at komme ind. Er du fyldt 12 år koster det kr. 120,00. Du kan købe billet på nettet. Adressen er www.hestogrytter.dk. Så slipper du måske for at stå i kø. For der kommer rigtig mange mennesker. Men du kan selvfølgelig også købe billet ved indgangen.

Har du ikke mulighed for at blive kørt der til, kan du ringe til mig (Githa), så finder vi ud af det. Har du spørgsmål, kan du også ringe til mig. Mit telefonnummer er 22 96 74 75. Ring også til mig hvis du/i bliver forsinket. Githa

Orienteringsridt

Stendal Plantage – Ikke juniorarrangement Tid: Lørdag den 17. marts 2012 kl. 10.00 Sted: Ulvedalsvej 50, 8620 Kjellerup Pris: 20 kr. Vi mødes hos Arne og Ulla Graversen til et orienteringsridt i Stendal Plantage. Der vil være ca. to timers ridning efter kort. Du kan vælge at ride alene, eller i mindre hold af 2-3 ryttere. Tempoet er op til det enkelte hold, og holdene laver vi på dagen, så mød bare op, selv om du ikke på forhånd har nogen at ride med! Efter turen spiser vi de medbragte madpakker hos Arne og Ulla Tilmelding til Arne på tlf. 4061 8398 senest den 14. marts 2012.

19


Moesgaard hyggeridt

Skov, strand samt hestesvømning den 5.-6. april Vi gentager den gode ridetur fra sidste år, så kom og vær med til nogle hyggelige dage! Vi mødes på Egely Horsecare. Her er der plads til trailere og heste, og skoven støder lige op til. Efter ankomsten startes der kl. 10.00 med formiddagskaffe og får sadlet op, så vi er klar til afgang kl. ca. 11.00. Turen går igennem skovene og ud til Moesgaard Strand, som vi vil ride langs. Ole kender en masse gode steder i skovene og ved stranden. På turen spiser vi den medbragte frokost, og ridningen slutter hen ad eftermiddagen. Tilbage på Egely vil der være aftensmad og hygge. Der vil være mulighed for overnatning i eget telt eller inden for i svømmehallen. Og så er der selvfølgelig folde til hestene.

5. april Kl. 10.00 Ankomst på Egely Horsecare, Hørretvej 150, 8320 Mårslet hvor der vil blive serveret formiddagskaffe. Kl. 11.00 Vi rider ud i skovene og til Moesgaard Strand. Kl. 18.30 Middag på Egely Horsecare og overnatning i telt eller inde på staldområdet. 6. april Kl. 8.00 Morgenmad. Kl. 09.00 Hestesvømning med foredrag om svømning og tandpleje. Kl. 13.00 Afslutning.

Søndag starter vi med morgenmad og herefter vil der være foredrag af Ole om hestesvømning og hestens tandpleje. Alle tilmeldte heste vil få mulighed for at svømme.Vi har med vilje delt det op i to dage, da det vil være for meget for hestene både at ride og svømme på samme dag. For dem som skulle ønske det, kan Ole lave tandbehandling for 300 kr.

Husk Frokost til lørdag samt drikkevarer. Dog kan der købes drikkevarer for små priser også. Evt. foder til hestene skal man selv medbringe. Vi sørger for formiddagskaffe lørdag, eftermiddagskaffe og kage, aftensmad samt morgenmad søndag. Prisen er 300 kr. pr. person inkl. hest for spisning og svømning. Ekstra person uden hest koster 150 kr. Evt. tandraspning for 300 kr. Vi håber meget på at se jer og heste! Ole H. Gustavsson og Camilla W. Bang www.egelyhorsecare.dk Tilmelding kan ske senest den 23. marts til Camilla på 3140 8101 eller på camillaheksen@gmail.com

20


Boghjørnet Anmeldelser

Islandshestens farver Bogen er skrevet af den prisbelønnede islandske fotograf Fri∂pjófur Þhorkelsson, og Anne Phaff Ussing-Rosenkilde har oversat bogen til dansk.

I denne bog kan du lære om arveanlæg, om grundfarver, om farveveksler, om hvad er vildhestetegn, og om blegende faktorer som blak og meget andet.

I denne bog gives et klart indblik i islandshestens mange farver og farvekombinationer. Alle farver og aftegninger er tilladt indenfor islandshesten. Der er så mange, at det ofte kan være et problem at vide, hvilke farve føllet har, når det skal registreres og chipmærkes, da føllet skifter farve under hele opvæksten.

Du kan låne bogen på biblioteket eller købe den på nettet. Den koster ca. 300 kr. Githa

Alle de mange farver og farvenuance den islandske hest findes i, er en fantastisk skat, som det er lykkes hesteavlere at bevar og berige. Men fordi der findes så mange farver og farvekombinationer, har rytter og andre hestefolk ofte svært ved at finde ud af farven på deres hest.

Medlemsregistrering 2012 Info

På Nökkvis generalforsamling den 3. december 2011, blev det besluttet at vores fremtidige medlemsregistrering og kontingentbetaling skal foregå via sporti. Begrundelsen for denne beslutning er, at det letter kasserens arbejde. Med det aktivitetsniveau vi har i Nökkvi i disse år, vurderer jeg at det er nødvendigt at lave foreningsarbejdet på den lettest mulige måde, ellers bliver arbejdsopgaven for stor, til et stykke frivilligt arbejde – derfor sporti 2012. De ryttere/medlemmer der har deltaget i arrangementer udbudt af DI, vores Alrid stævne i 2011 eller forskellige arrangementer i andre lokalklubber, har lavet deres betaling via sporti.dk og er dermed oprettet med profil

i sporti, den kan de bruge til vores medlemsregistrering. De ryttere/medlemmer der ikke har været til et arrangement betalt via sporti, skal oprettes i sporti, for at kunne betale Nökkvi medlemsskab 2012/2013. Jeg ved, at der vil være nogle af vores medlemmer som måske ikke er interesseret i at ordne medlemskabet i Nökkvi via computer - og det er bare helt i orden. Jeg sender gerne et girokort ud til dem, der gerne vil have sådan et. Først på foråret vil i derfor alle blive kontaktet personligt af en fra bestyrelsen og der aftale, om i frem over lader jer registrere som medlemmer af Nökkvi gennem sporti eller via girokort. Marianne Rasmussen, kasserer i Nökkvi

21


Anemonetur

Lørdag den 14. april 2012 Lørdag den 14. april er der traditionen tro anemonetur i Vindum Skov.

Efter rideturen er der varm suppe, fri bar, kaffe m.m.

Turen starter fra Ulla og Jens Chr. på Sortmosevej 9 i Vinkel kl. 13.00. Ved ankomst kan der parkeres på ridebane.

Pris 50 kr. (overskud går til banerenovering).

Rideturen varer ca. to timer med en indlagt pause. Der rides i roligt tempo, så alle har mulighed for at deltage.

Tilmelding senest den 10. april til: Ulla på tlf. 3031 3152, eller på mail vinkelhede@gmail.com

Sponsortilskud Sponsortilskud fra Land og Fritid. I lighed med 2010 havde Nökkvi i 2011 en aftale med Land og Fritid om sponsorat. Ale medlemmer af Nökkvi har fået et ”købekort” fra Land og Fritid, og ved forevisning i forbindelse med køb af artikler til hest og hund har Land og Fritid indsat et beløb til klubben. I 2011 blev det til ca. 6.300 kr. TAK til Land og Fritid for ordningen, og TAK til medlemmerne der huskede at vise kortet ved handel hos Land og Fritid.

22


Adresseliste Bestyrelsen i Nökkvi

Mette Helberg Fløjgårde 3, 7470 Karup Tld. 9710 0880 /2393 5284 Helbergx4@gmail.com

Søren Møller Viborgvej 88, Frederiks, 7470 Karup Tlf. 8666 1089 / 2125 2658 viborgvej88@gmail.com

Marianne Rasmussen Røverdal 16, Dollerup, 8800 Viborg Tlf. 8663 7575 / 2020 5373 Mariannerasmussen16@live.dk

Mikael Rolle Kokær 1, 8800 Viborg Tlf. 8667 1208 / 2122 7426 mikarolle@gmail.com

Ulla Klitgaard Sortmosevej 9,Vinkel, 8800 Viborg Tlf. 3031 3152 vinkelhede@gmail.com

Kerstin Søndergaard Tlf. 2972 0213 kerstinsoendergaard@hotmail.com

Lars Jensen Lysgårdvej 48, Skelhøje, 7470 Karup Tlf. 8666 1347

ak hestepraksis Dyrlæge & heste kiropraktor Anders Kragh

86 600 940

Telefontid på hverdage fra 7 - 9

Døgntelefon for akut hjælp

Blad & www Info

Jørgen Jakobsen Stanghedevej 17, 8800 Viborg Tlf. 8667 3053 / 2428 7031 jakobsenjorgen@hotmail.com Jørn Klein Kastanievej 12, 7470 Karup Tlf. 2291 3142 jrnkln@gmail.com Hjemmeside www.nökkvi.dk noekkvi@hotmail.com

Bisballevej 40 •8800 Viborg Tlf. 86 600 940 • Fax. 86 600 944 Mob. 28 569 959 eller 26 166 940

www.akhestepraksis.dk 23


Kalender 2011

Følg med på www.nökkvi.dk Februar

August

18. Fastelavnsarrangement

Marts

4. Silkeborgskovene 7. Bestyrelsesmøde, Kerstin 19. Katrinedalstur

13. Bestyrelsesmøde, Søren 17. Orienteringsridt

September

April

15.-16. DM i Alrid 29. Heldagstur til Klosterheden Plantage

5.-6. Moesgaardstur 14. Anemonetur 21. Gangartskursus 27. Hampen Sø

Maj

Oktober 9. Førstehjælp til hest 16. Bestyrelsesmøde, Marianne 21. Springkursus

8. Bestyrelsesmøde, Mikael 13. Lagkagetur, Rebild 17. Kr. Himmelfartsridt

November

Juni

1. Generalforsamling

9. Ringridning 16. Fædrelandstur

Juli 1. Fussingø-tur

4. Hubertus

December Mere hjælp Har du hørt noget spændende, oplevet noget sjovt eller andet der kan bruges på hjemmeside eller i bladet, så hører vi meget gerne fra dig. Send indlæg til noekkvi@hotmail.com eller kontakt redaktionen.

Nökkvi Nyt Februar 2012  

Klubblad, februar 2012, Islænderhesteklubben Nökkvi