Issuu on Google+

LA FUNCIÓ DE RELACIÓ Ciències de la Naturalesa 2n d’ESO Institut Joan Solà


ESTÍMULS Són les variacions del medi capaces de generar una resposta. Poden ser internes o externes i de naturalesa: ▫ Física (condicions del medi) ▫ Química (substàncies químiques) ▫ Biòtica (altres organismes)


QUIN TIPUS D’ESTÍMUL ÉS?

Estímul extern de tipus físic .


QUIN TIPUS D’ESTÍMUL ÉS?

Estímul extern de tipus biòtic .


QUIN TIPUS D’ESTÍMUL ÉS?

Estímul intern.


QUIN TIPUS D’ESTÍMUL ÉS?

Estímul extern de tipus físic .


QUIN TIPUS D’ESTÍMUL ÉS?

Estímul extern de tipus químic .


QUIN TIPUS D’ESTÍMUL ÉS?

Estímul extern de tipus biòtic .


QUIN TIPUS D’ESTÍMUL ÉS?

Estímul intern.


RECEPTORS Són les estructures que capten els estímuls. ▫ Animals: òrgans dels sentits


COORDINADORS Reben la informació dels receptors, la interpreten i elaboren una resposta. En animals: ▫ Sistema endocrí o hormonal ▫ Sistema nerviós


EFECTORS Estructures que duen a terme la resposta ▫ Músculs ▫ GlàndulesLa funció de relació (2n d'ESO)