Page 29

Simbiosi industrial DE LES SEVES INVERSIONS...

10%

PROJECTES DE SOSTENIBILITAT

Les bones pràctiques de CAFOSA per la reducció de residus i evitar el destí final abocador Envasos

Reutilització d’envasos de matèries primeres

Segregació selectiva en origen:

Reciclatge de paper, plàstic, ferrall i fusta

Recuperació energètica de barreges de residus assimilables a domèstics de reducció de recursos 4 Pla Objectius per l’any 2020

energia GJ/Tn

GHG Tn CO2

aigua industrial m3/Tn

residus a abocador/Tn

2015*

1,85

2781

0,33

0

2017

1,76

2642

0,36

0

-15%

--

-2,1%

0

resultats

2017 respecte 2015

objectiu 2020 *Línia base plan 2015-2020

SUBPRODUCTES trobar altres usos per als nostres residus amb o sense tractament previ

COMPARTIR BONES PRÀCTIQUES en l’ús d’aigua i energia APROFITAMENT

GESTIÓ LOCAL DE RESIDUS menys impacte gasos GEH per transport

DE CALORS RESIDUALS 40% de l’energia consumida és per produïr vapor

ACCÉS A FONTS D’ENERGIA RENOVABLES sense emissions de GEH

Profile for Business center Nodus Barbera

Guia de bones practiques en simbiosi industrial 2018  

Guía de bones practiques en Simbiosi Industrial als polígons d'activitat econòmica del Vallès Occidental

Guia de bones practiques en simbiosi industrial 2018  

Guía de bones practiques en Simbiosi Industrial als polígons d'activitat econòmica del Vallès Occidental

Advertisement