Page 14

REVALORITZEM ELS RECURSOS SOBRANTS

A què es dedica ACS RECYCLING? És una empresa de serveis mediambientals especialitzada en la gestió de residus d’aparells elèctrics i electrònics (RAEE), mitjançant reutilització, reciclatge, recuperació i valorització de components i matèries primeres, que treballa principalment per empreses productores, de distribució, institucions i usuaris professionals. • Col·laboren amb empreses i fundacions de reinserció social • Innovació constant en aprofitament d’equips i components

Pau Vila i Dinarès, 18 Polígon Can Torras Can Llobet 08192 Sant Quirze del Vallès Telf. 931 198 062 www.acsrecycling.es info@acsrecycling.es

• En tres anys han passat de 3 a 32 treballadors

Certificacions: ISO 9001 ISO 14001 EMAS.

Té acords amb els principals sistemes de responsabilitat ampliada del productor (SRAP). Codi de Gestor E-1508-14

Reutilitza equips informàtics, monitors, PAE...

Dona formació al client en gestió de residus d’aparells elèctrics i electrònics (RAEE)

Com ho fan? La gestió integral de RAEE es divideix en cinc etapes: Recollida

Transport

Entrada i classificació

Tractament

Sortida

1

2

3

4

5

Desmuntatge manual

Components

Tractament mecànic

CPR ACS Reuse

IMPULSEN

AMB EL SUPORT DE

Matèries primeres de segona generació Equips per a reutilització

Profile for Business center Nodus Barbera

Guia de bones practiques en simbiosi industrial 2018  

Guía de bones practiques en Simbiosi Industrial als polígons d'activitat econòmica del Vallès Occidental

Guia de bones practiques en simbiosi industrial 2018  

Guía de bones practiques en Simbiosi Industrial als polígons d'activitat econòmica del Vallès Occidental

Advertisement