Page 1

>>LopendVuur07 De krant van de Nederlandse Topsport >> november 2011

Eetstoornissen in de sport: anorexia atletica > 2

CTO Papendal: alles binnen handbereik > 4

Schuil en Nummerdor kunnen het nog steeds > 7

Talent Steven Krol leeft voor het zeilen > 8

Experts en coaches delen een week lang kennis uit

FOTO: NOC*NSF

Nationaal Coach Platform in het teken van game readiness Het High Performance Team met in het midden chef de mission Maurits Hendriks.

Klaar zijn op het moment suprême, volledig geprepareerd om te kunnen vlammen op de Olympische Spelen. Die mentale en fysieke topconditie heet game readiness, en is het centrale thema tijdens het Nationaal Coach Platform dat op 31 oktober start.

>> De term game readiness is door prestatiemanager Frans van Dijk geïntroduceerd in de Olympische context en is naar zijn idee opgesplitst in drie fasen, die tijdens het Nationaal Coach Platform (NCP) uitgebreid aan de orde komen. Projectmanager Arjen Boonstoppel van NOC*NSF geeft

uitleg. “Dat is ten eerste de sporttechnische kant: Ben je in vorm voor de Spelen? De tweede fase is: Ben je klaar om in de context van de Olympische Spelen de gevraagde prestatie te leveren? Dan gaat het om de laatste fase van de voorbereiding, maar ook >> lees verder op pagina 2

Topsport Topics: brug tussen sport en wetenschap Tijdens het Nationaal Coach Platform wordt op 2 november het nieuwste element in het streven naar een top 10-positie gepresenteerd: Topsport Topics. Een helpdesk waar topcoaches hun vragen kunnen stellen aan wetenschappers, gecombineerd met een website waarop relevante en bruikbare informatie te

vinden is voor iedereen die geïnteresseerd is. Topsport Topics wordt gepresenteerd door prestatiemanager Wetenschappelijke Ondersteuning Topsport (WOT) Kamiel Maase. Waarom is Topsport Topics nodig? “Uit een enquête gehouden onder topcoaches is naar voren gekomen dat

zij met sportspecifieke vragen zitten die door de wetenschap kunnen worden beantwoord. Zo kan een wielrencoach een vraag hebben over de voedingssupplementen van één van zijn sporters. Of hij vraagt zich af hoe hoogtetraining toe te passen is in zijn programma. Denk ook aan coaches die meer willen weten over visuele training

voor hun specifieke sport. Of hoe sportpsychologen denken over hoe je sporters moet aansturen. Daar kan het Content Team onder leiding van oud-hoogleraar fysiologie Peter Hollander antwoord op geven. Als de vraag maar betrekking heeft op de relatie tussen (top)sportprestaties en wetenschap.” >> lees verder op pagina 7 het Lopend Vuur november 2011 noc*nsf 1

1110648 Lopend Vuur nr. 7.indd 1

20-10-2011 06:50:45


vervolg pagina 1

>> om de vraag wat je daar aantreft. Het is een unieke omgeving, een ervaring die je als sporter niet, of niet vaak hebt meegemaakt. De laatste fase begint bij het startschot: Ben je klaar om op de wedstrijddag, op dat uur, te presteren?” In workshops, geleid door experts van het High Performance Team, zullen deze aspecten van game readiness aan bod komen. Scott Dickinson, de expert op het gebied van strength and conditioning, zal de ‘fysieke kant’ belichten. Sportpsycholoog Rico Schuijers zal het mentale aspect behandelen, naast Kristin Collins (technologie). Tot slot zal Kamiel Maase, het jongste lid van het High Performance Team, vanuit het perspectief van de sporter vertellen over ‘klaar zijn’ voor de Spelen. “Alle experts zullen over drie genoemde fasen vertellen”, legt Boonstoppel uit. “Dat doen ze samen

met een aantal coaches, onder wie Bas de Bever (BMX) en Marcel Wouda (zwemmen). We kiezen voor de combinatie van experts en coaches om theorie en praktijk met elkaar te verbinden. Op de openingsavond vertelt Bert van Marwijk over zijn ervaringen tijdens het WK voetbal in

kunt wel zeggen dat je alles eerst een keer moet hebben meegemaakt, maar natuurlijk wil je ook de eerste keer gelijk goede prestaties neerzetten. Op alle mogelijke manieren waarop je de sporters kunt voorbereiden op wat gaat komen, moet je dat doen.”

"Je wilt de eerste keer meteen goede prestaties neerzetten"

Deze editie van het Nationaal Coach Platform, waaraan zo’n 150 coaches en technisch directeuren zullen deelnemen, kent een bijzondere keynote speaker, de ervaren Peter Davis. Als high performance manager verbonden aan het befaamde Australian Institute of Sport, bereidde hij de Australische sporters voor op de Spelen in eigen land in 2000. Nadien rekruteerde het Amerikaanse Olympisch Comité (USOC) hem, om daarna het sportwetenschappelijke deel van het Canadese Own the podium-programma te leiden. Tegenwoordig laat hij zijn expertise inhuren als directeur en oprichter van het bureau Sports Performance

2010. Over hoe hij zijn ploeg heeft klaargestoomd voor het evenement zelf, voor iedere opeenvolgende wedstrijd.” Het belang van een goede preparatie ligt voor de hand. Boonstoppel: “Je

Keynote speaker

Management. Deze editie van het Nationaal Coach Platform is geen op zichzelf staande tweedaagse bijeenkomst, maar onderdeel van een week waarin kennisuitwisseling op verschillende (topsport)niveaus plaatsvindt, legt Boonstoppel uit. “Je kunt het een high performance-week noemen. Gedurende de week organiseren we met Peter Davis een aantal sessies. In het kader daarvan hebben we op maandag en dinsdag een leergang voor technisch directeuren. Op woensdag 2 november hebben we een bijeenkomst voor talentcoaches. Op die dag worden ook de Topsport Topics aan de coaches gepresenteerd (zie kader op pagina 1 en 7). Het is dus meer dan alleen een NCP, het is een week waarin kennisuitwisseling op het hoogste niveau centraal staat.”

Brochure start gesprek over anorexia in topsport Voor een sporter is het lichaam heilig. Alles moet precies kloppen om het lichaam op het juiste moment te laten pieken; van trainingsschema’s tot voeding. Maar wat als die aandacht voor het lichaam doorslaat in een obsessie? Oud-roeister Kirsten van der Kolk schreef in opdracht van NOC*NSF een brochure over anorexia in de sport: anorexia atletica.

Vooral bij esthetische sporten als turnen en sporten met gewichtsklassen als roeien en judo is het gewicht belangrijk. “Deze sporten maken het lastiger voor begeleiders om anorexia te herkennen,” zegt de Olympisch kampioene van Peking. “Voor veel sporten is een bepaald gewicht belangrijk, maar wanneer slaat het bewust bezig zijn met gewicht door naar anorexia?” De scheidslijn is dun. In de brochure staan daarom symptomen, veranderingen in gedrag en psychische en lichamelijke signalen beschreven die van belang kunnen zijn bij het herkennen, zoals te veel bezig

zijn met lichaamsgewicht, negatief lichaamsbeeld en verminderde weerstand. Bij het schrijven van de brochure kwam Van der Kolk tot de ontdekking dat ze zelf als sporter aan veel criteria voldeed. Toch meent zij dat ze zelf nooit aan een eetstoornis heeft geleden. “Ik ben ook wel eens erg veel afgevallen. Toen besefte ik dat ik een grens naderde vanwaar ik makkelijk kon doorslaan. Gelukkig houd ik te veel van snoepen!” Naast herkenning moet de brochure zorgen voor een meer open gesprek over anorexia in de sport. Zowel binnen de sportbonden als tussen sporters en hun begeleiders. In de brochure staat dan ook hoe een sporter het beste benaderd kan worden door zijn omgeving als zij vermoeden dat deze anorexia heeft. Toch weet ook Van der Kolk dat het lastig zal zijn om een sporter te laten inzien dat hij of zij anorexia heeft. “Als mensen mij toentertijd hadden gevraagd of het wel

FOTO: SOENAR CHAMID

>> De brochure is bedoeld om de kenmerken van anorexia atletica bij begeleiders, coaches en ouders van sporters onder de aandacht te brengen. “Het is normaal al erg lastig om eetstoornissen, zoals boulimia en anorexia, te signaleren, maar bij sporters die zo gefixeerd zijn op het lichaam is het nog moeilijker om anorexia te constateren”, legt Van der Kolk uit.

Kirsten van der Kolk (rechts): “Gelukkig houd ik te veel van snoepen!”

goed met me ging en of ik misschien een eetstoornis had gehad, had ik waarschijnlijk gezegd ‘sodemieter op, bemoei je er niet mee’”, erkent ze.

>> Meer informatie: www.nocnsf.nl/eetstoornis en www.eetproblemenindesport.nl.

Colofon Lopend Vuur is een uitgave van NOC*NSF Ontwerp Diep Arnhem, Opmaak en druk DeltaHage, Den Haag, Hoofdredactie Friso Schotanus

(Het Sportbureau)/NOC*NSF, Eindredactie Janneke Westermann, Medewerkers Coen Kaaij, Christel van der Meer, Roelof Jan Vochteloo Productie Arko Sports Media, Nieuwegein, Redactieadres NOC*NSF: Lopend Vuur T.a.v. Annemiek van der Meer, Postbus 302, 6800 AH ARNHEM, Tel.: 026 483 47 83, E-mail: lopendvuur@noc-nsf.nl, www.nocnsf.nl/lopendvuur

2

noc*nsf het Lopend Vuur november 2011

1110648 Lopend Vuur nr. 7.indd 2

20-10-2011 06:50:48


De nieuwe dopinglijst 2012 Recent heeft WADA de nieuwe dopinglijst gepubliceerd zoals die per 1 januari 2012 van kracht zal worden. De belangrijkste verandering is dat het gebruik van het astmamedicijn formoterol per inhalatie bij lage doseringen is toegestaan. Voor hoge doseringen geldt dat er nog altijd een dispensatie aangevraagd moet worden.

dispensatie worden aangevraagd. Deze regeling is nu versoepeld.

Nieuwe regeling formoterol Per 1 januari 2012 geldt dat inname van formoterol per inhalatie, met een maximale dosering van 36 microgram per 24 uur, is toegestaan. Voor doseringen boven de 36 microgram per etmaal geldt dat er nog altijd een dispensatie aangevraagd moet worden. De maximale therapeutische dosering in Nederland is 72 microgram per dag.

Overige bèta-2 agonisten Voor de bèta-2 agonisten fenoterol en terbutaline is een dispensatie nog altijd vereist. Deze dispensatie dient ondersteund te worden met de resultaten van een longfunctietest. Het gebruik van salbutamol en salmeterol per inhalatie werd al eerder toegestaan.

toegepast. Het gebruik van bèta-2 agonisten in hoge doseringen kan leiden tot gezondheidsklachten, zoals misselijkheid, duizeligheid, beverigheid, rusteloosheid, hartritmestoornissen en spierkrampen.

Overige wijzigingen Per 1 januari 2012 is het gebruik van alcohol in de sporten kegelen en bowling niet meer verboden. Beide sporten vallen onder de Fédération Internationale des Quilleurs. Bètablokkers verdwijnen van de lijst voor bobslee en skeleton (FIBT), curling (WCF), moderne vijfkamp (UIPM), motorsport (FIM), zeilen (ISAF) en worstelen (FILA).

Bèta-2 agonisten als doping >> Formoterol valt onder de zogenoemde bèta-2 agonisten. Bèta-2 agonisten zorgen voor verwijding van de luchtwegen en zorgen door

ontspanning van het spierweefsel in de longen dat de longblaasjes verder open gaan staan. Tot op heden moest voor het gebruik van formoterol altijd een

Wanneer bèta-2 agonisten bewust als doping worden gebruikt, worden er doorgaans hogere doseringen toegediend dan wanneer ze als medicijn tegen astma worden

Atleten spreken zich uit over whereaboutssystemen In de Nederlandse topsport worden op dit moment twee whereaboutssystemen gehanteerd: sporters in een internationale testingpool leveren hun whereabouts meestal aan via ADAMS, het systeem van WADA. Sporters in de nationale testingpool leveren hun verblijfsgegevens aan via ‘Sportergegevens’, het systeem van de Dopingautoriteit. De Atletencommissie van NOC*NSF peilde de mening van 400 topsporters over beide systemen.

>> Via een korte vragenlijst werd de topsporters gevraagd naar hun ervaringen. De helft van de respondenten is alleen bekend met het systeem van de Dopingautoriteit, terwijl 20% ervaring heeft met zowel het systeem van de Dopingautoriteit als met ADAMS. Bijna 13% heeft alleen ervaring met ADAMS. De onbekendheid met ADAMS is dus groot. Sommigen vinden het systeem van de Dopingautoriteit gebruiksvriendelijker, anderen geven juist de voorkeur aan ADAMS. Overigens heeft WADA aangekondigd dat op 22 november een nieuwe versie van ADAMS wordt gepresenteerd. Deze zal verbeteringen in de gebruiksvriendelijkheid van het systeem moeten opleveren. De wens voor een applicatie voor smartphones wordt door sporters

breed gedeeld. Veel sporters geven aan dat een app voor hen een voorwaarde is om over te willen gaan op ADAMS. De app is nu nog alleen in ontwikkeling voor het Nederlandse whereaboutssysteem, maar er zijn gesprekken met WADA om deze ook voor ADAMS toepasbaar te maken.

Privacy 26% van de sporters vindt dat de Dopingautoriteit ADAMS nu al moet gaan gebruiken. Slechts 7% vindt van niet. Ruim 50% van de sporters wil eerst meer informatie over de gevolgen voor sporters op het gebied van privacy voordat zij een standpunt kunnen innemen over het gebruik van één mondiaal systeem. De inhoud van het privacyprobleem is nog

onvoldoende duidelijk. Sporters geven aan het vreemd te vinden dat ADAMS in Nederland niet gebruikt wordt in verband met privacyregelgeving, terwijl Nederlandse atleten vanuit een internationale federatie toch verplicht worden hun whereabouts in datzelfde systeem aan te leveren. De sporters hebben over het algemeen wel een voorkeur voor één systeem. Het meerdere malen moeten wisselen tussen de twee systemen wordt als vervelend ervaren. Overigens geeft bijna de helft van de sporters aan dat de Atletencommissie hen rechtstreeks kan benaderen om van gedachten te wisselen over het thema doping. De Atletencommissie maakt in de toekomst graag gebruik van hun mening, om het systeem zo optimaal mogelijk in te kunnen richten.

Maurits Hendriks blij met schrappen IOC-regel >> Chef de mission London 2012 Maurits Hendriks is blij met het schrappen van de IOC-regel die bepaalt dat sporters met een schorsing van een halfjaar of langer na het aflopen van die termijn niet aan de eerstvolgende Olympische Spelen mogen deelnemen. Het internationaal sporttribunaal CAS verklaarde afgelopen maand dat deze

zogenaamde Osaka Rule in strijd is met de eigen statuten van het IOC en dus geen stand kan houden. Het IOC kondigde eerder al aan zich bij de uitspraak neer te leggen. De uitkomst van de zaak is goed nieuws voor turner Yuri van Gelder en hordeloper Gregory Sedoc. Van Gelder keerde in 2010 terug na het uitzitten van een schorsing wegens cocaïnegebruik. Was het IOC in

het gelijk gesteld, dan had hij pas op de Spelen in Rio in 2016 deel kunnen nemen. De ringenspecialist moet zich nog nomineren voor London 2012. Sedoc is momenteel geschorst wegens administratieve fouten met zijn whereabouts. Zijn schorsing loopt op 22 juni 2012 af. Hij heeft al een Olympische nominatie binnen op de 110 meter horden. Maurits Hendriks:

“Deze heldere uitspraak van het CAS zal voor de sporters die het betreft een extra stimulans zijn om zich te kwalificeren voor London 2012. Ik wens hen daar alle succes bij en ik kijk uit naar de prestaties van Yuri van Gelder op het WK turnen in Tokyo.”

het Lopend Vuur november 2011 noc*nsf 3

1110648 Lopend Vuur nr. 7.indd 3

20-10-2011 06:50:48


FOTO: ANP PHOTO

Alles binnen handbereik op Papendal

Op Papendal wordt de lat zo hoog mogelijk gelegd, aldus de manager van het sportcentrum, Jochem Schellens.

Binnen één vierkante kilometer alles kunnen doen wat je op een dag moet doen? Voor de vele duizenden filerijders die elke ochtend stilstaan, klinkt dit waarschijnlijk als een utopie. Dat het in werkelijkheid mogelijk is, blijkt bij Centrum voor Topsport en Onderwijs (CTO) Papendal: “Bij ons kun je als sporter alles gebruiken wat je nodig hebt, zonder dat je ver hoeft te reizen”, vertelt Jochem Schellens, manager sportcentrum van het CTO Papendal. >> Op het CTO Papendal wordt volgens Schellens alles geregeld voor een sporter, zodat deze zo optimaal mogelijk met sporten bezig kan zijn. Het gaat dan niet alleen om trainingsaccommodaties maar ook om huisvesting, onderwijs, eten en transport. “Er rijden busjes om sporters zo snel mogelijk van bijvoorbeeld een training op Papendal naar school te brengen”, zegt Schellens. “Op die manier verliezen sporters weinig reistijd en hoeven ze zich niet druk te maken over hoe ze ergens moeten komen. Zonder andere CTO’s te kort te willen doen, denk ik dat we het op Papendal ook meer dan goed voor elkaar hebben.” Schellens is dan ook zeer tevreden, maar ziet zeker punten die nog verbeterd kunnen worden. Als hij naar trainingscentra in het buitenland kijkt, ziet hij dat alles nóg meer op maat is gemaakt en er veel meer sprake van routine is. Dat zou hij ook graag op Papendal zien, hoewel ze daar al goed op weg zijn. Daarnaast zou hij ook graag de medische begeleiding verder willen optimaliseren, zodat medisch begeleiders niet alleen bij de dagelijkse trainingen betrokken zijn, maar zij de sporters ook tijdens wedstrijden begeleiden.

Arnhemhal Dat er aan de sporter gedacht wordt, blijkt ook uit het ontwerp van de nog te bouwen Arnhemhal. Hier zullen straks nog meer facetten die met sporten te maken hebben onder één dak vallen. “Voeding en herstel zijn al punten waar wij op Papendal mee bezig

4

zijn, maar straks zal dat in de Arnhemhal naar een hoger kwaliteitsniveau gaan en dat is nog optimaler werken voor een sporter”, legt Schellens uit. Daarnaast richt Papendal zich puur op het trainen. “Er worden bijvoorbeeld geen tribunes gebouwd in de Arnhemhal, omdat wij in dit complex alleen met trainen bezig zijn en niet met wedstrijden. Als uitzondering op de regel worden hier op Papendal wel BMX-bekerwedstrijden gehouden, maar dat is dan ook het enige.”

Niet ten dode opgeschreven Lange tijd kwamen er weinig sporters op Papendal trainen. “Het bleek voor sommige sporters lastig om hier te komen trainen, omdat zij wekelijks ook tijd kwijt waren aan commerciële activiteiten”, legt Schellens uit. Sinds zijn aanstelling in 2005 zet Schellens zich in om meer sporters op Papendal te laten trainen. Dit is gelukt doordat sportaccommodaties alleen gebruikt worden waar ze voor bedoeld zijn en veel minder voor commerciële nevenactiviteiten. Inmiddels maken steeds meer sporters gebruik van de faciliteiten op Papendal en dat is voor Schellens een reden om te blijven verbeteren. “We zijn goed bezig, maar alles kan beter.” De lat wordt op Papendal zo hoog mogelijk gelegd, om sporters in staat te stellen zo veel mogelijk medailles en titels te behalen. Achterover leunen en afwachten is er dan ook niet bij. “Je kunt niet zeggen dat je er al bent, want dan ben je ten dode opgeschreven.”

CTO Papendal Adres Papendallaan 60, Arnhem CTO gestart in vanaf 2006 fulltime programma’s. Geaccrediteerd CTO en operationeel kantoor vanaf maart 2009 Geschikt voor de sporten atletiek, baanwielrennen, BMX, badminton, handbal, handboogschieten, MTB, rolstoelbasketbal, schieten, taekwondo, tafeltennis, volleybal, vijfkamp en wielrennen Aantal actieve sporters per jaar (bij benadering) fulltime 275, parttime 250 Aantal actieve coaches 37 bondscoaches en 5 krachttrainers Aantal medische en paramedische begeleiders 18 begeleiders Bijzondere voorzieningen onder andere een Olympische BMX-baan Geplande wijzigingen/ambities medio 2012 worden de huidige accommodaties aangevuld met een twee verdiepingen tellende multifunctionele Arnhemhal met daarin ook het sportersrestaurant van de toekomst >> Meer informatie: www.ctopapendal.nl.

noc*nsf het Lopend Vuur november 2011

1110648 Lopend Vuur nr. 7.indd 4

20-10-2011 06:50:50


“Het is goed om samen te komen” Alle potentiële Nederlandse deelnemers aan de Paralympische Spelen verzamelden zich 26 september op Papendal voor een dag vol informatie en inspiratie. ‘Be prepared!’ was het motto van de bijeenkomst, die werd afgesloten met een gezamenlijk diner en een optreden van Brainpower.

Het verhaal van Olympisch kampioen Maarten van der Weijden maakte diepe indruk op Scheffers. “Ineens besef je weer wat een geluksvogels we zijn, dat we ons fulltime op onze sport mogen richten.” André Cats, chef de mission van de Nederlandse delegatie, wees op het belang van de ultieme voorbereiding en André Bolhuis – voorzitter van NOC*NSF en als hockeyer en chef de mission op vier Olympische Spelen aanwezig – adviseerde zijn toehoorders om eenmaal in Londen de focus op de eigen prestatie te houden. Iets wat Scheffers in Peking goed lukte. “2008 was mijn eerste keer. Ik had er vooraf veel over gesproken met mijn maatje Esther Vergeer, maar toch: je weet niet

wat je daar allemaal overkomt. Als nummer acht van de wereld pakte ik brons. Achteraf is het dan misschien makkelijk praten, maar focussen is me toen goed afgegaan.”

Jaar vol succes De inwoner van Dorst is momenteel de beste dubbelaar ter wereld en in het enkelspel weet hij alleen de Olympisch kampioen Kunieda boven zich. Op Roland Garros, dat Scheffers dit jaar op zijn naam schreef, wist hij de

“Ik weet nu dat ik van iedereen kan winnen” Japanner voor het eerst te verslaan. Eerder dit jaar won hij samen met Kunieda de dubbeltitel op de Australian Open. Op Wimbledon was Scheffers samen met Ronald Vink de sterkste en eind augustus boekte hij in Turijn zijn zesde toernooiwinst van dit jaar vol succes. Olympisch goud is het doel van Scheffers, sinds kort

FOTO: SOENAR CHAMID

>> Rolstoeltennisser Maikel Scheffers (29) kijkt met een goed gevoel terug op het sportieve onderhoud. “We kregen onder andere tips over hygiëne en voeding. Nu let ik daar uit mezelf al goed op, maar toch steek je tijdens zo’n dag altijd weer wat op. Het is ook goed om samen te komen. Toen we de Paralympische kleding aan het passen waren, ontstond gelijk weer dat wij-gevoel.”

Scheffers: “Toen we de Paralympische kleding aan het passen waren, ontstond gelijk weer dat wij-gevoel.”

ambassadeur van Spieren voor Spieren. “Ik weet nu dat ik van iedereen kan winnen. Tegelijkertijd staat de top 16 zó dicht bij elkaar en er zijn voor die tijd nog veel grote toernooien waarop ik mijn ranking moet verdedigen.” Nottingham Indoor

is Scheffers’ volgende toernooi en begin november komt hij in actie op de Dubbel Masters in Amsterdam. >> Meer informatie: www.nocnsf.nl/paralympisch.

Kerstholt blij met CTO Heerenveen

FOTO: SOENAR CHAMID

In de vorige editie van Lopend Vuur werd het CTO Heerenveen belicht. Coördinator Willem Veldman gaf tekst en uitleg. Maar het belangrijkste is: Wat vindt de topsporter ervan? Wie die vraag aan Niels Kerstholt voorlegt, hoort een enthousiaste opsomming van complimenten. Volgens de shorttracker is het CTO “goed bezig”, “doen ze alles voor de sporter” en “hebben ze het top voor elkaar”. Waar komt het enthousiasme voor het CTO vandaan?

Kerstholt: “Het CTO denkt met de sporters mee en speelt in op hun behoeftes.”

>> De sporters worden door het CTO voorzien van alles wat zij nodig denken te hebben om een goede prestatie te leveren. Zo heeft het CTO gezorgd voor een krachthal naast het Thialfstadion waar sporters hun warming-up kunnen doen. “Eerder was er amper plek om je op te warmen, maar nu is er

genoeg ruimte voor iedereen”, vertelt Kerstholt. Dat de krachthal een succes is, blijkt ook uit het aantal sporters dat hier gebruik van maakt. “Het is propvol en je merkt dat de behoefte groot is,” verklaart Kerstholt. Volgens hem is het een goed teken dat zoveel verschillende sporters bij elkaar komen om te trainen. “Je praat met elkaar over bijvoorbeeld verschillende soorten warming-up en zo leer je van andere sporters.” Naast sportvoorzieningen regelt het CTO ook dat er goede huiswerkbegeleiding voor scholieren is. Voor Kerstholt komt die begeleiding nu te laat, aangezien hij met zijn studie bedrijfskunde op de universiteit bezig is. Toch wist het CTO hem wel te helpen toen hij een plek zocht om te studeren. “Ik vond het moeilijk om na het sporten thuis aan de slag te gaan. Toen ik dit aangaf bij het CTO werd er meteen een plek op kantoor voor mij vrijgemaakt.”

Het CTO heeft met het bouwen van de krachthal goed aan de wensen van de sporters gedacht. Kerstholt ziet hier ook de eerste stappen richting een nieuw Thialf: “Het is fijn dat alles nu dicht bij elkaar ligt, maar nog mooier zou zijn als in een nieuw Thialf alles onder één dak is.” Hij denkt dat de dag van een sporter optimaal ingedeeld kan worden als zowel training, ontspanning, studeren en eten op één plaats georganiseerd kunnen worden. Vooralsnog moet Kerstholt het doen met het ‘oude’ Thialf, maar heel erg lijkt hij dat niet te vinden: “Het CTO denkt met de sporters mee en speelt in op hun behoeftes. Dat is erg fijn werken.”

het Lopend Vuur november 2011 noc*nsf 5

1110648 Lopend Vuur nr. 7.indd 5

20-10-2011 06:50:53


Rogier Hofman: “Als De Lotto me wil hebben, zal ik het aanbod niet afslaan.”

Sfeer

FOTO: SOENAR CHAMID

Hofman geeft aan dat de werksfeer heel informeel is. “Elke deur staat open, je kunt met iedereen een praatje maken. De betrokkenheid van mensen bij wat je doet is ook groot. Iedereen is heel sportgericht.” Ook beachvolleybalster Daniëlle Remmers (22) onderschrijft die instelling. “Ik voelde me heel snel thuis op de afdeling. Mijn begeleidster is zelfs bij het NK komen kijken. Heel leuk.” Remmers zocht aan het begin van het laatste schooljaar een stageplek en herinnerde zich het advies van collega-beacher Bram Ronnes, programmamanager van Goud op de Werkvloer. “Hij zei: ‘Als je nog eens op zoek bent naar een stage, dan kom je maar.’ Ik heb dat goed onthouden. Eén berichtje en het was snel geregeld.”

Toekomst

Goud op de Werkvloer

De Lotto: een gouden stage Een baan bij De Lotto naast je topsportcarrière is heel fijn, zoals roeister Dominique van der Pauw in de vorige editie van Lopend Vuur aangaf. Maar ook voor atleten die nog aan het studeren zijn, heeft het kansspelbedrijf een plaats. Beachvolleybalster Daniëlle Remmers werkt op de afdeling direct marketing en hockeyinternational Rogier Hofman doet onderzoek bij sales. Beiden zijn student aan de Randstad Topsport Academie van de Hogeschool Rotterdam. Via Goud op de Werkvloer konden ze een stageplaats bemachtigen en tegelijk blijven werken aan hun topsportcarrière.

>> De 25-jarige Hofman is ruim honderdvoudig international bij het Nederlands hockeyteam. Afgelopen augustus behaalde hij zilver op het EK in Duitsland. Een drukke zomer zorgde ervoor dat hij aan stage niet echt toekwam. “Dat is ook het mooie van een stage hier. Je vult in de agenda je beschikbaarheid in en er wordt rekening gehouden met je schema. Toen ik hier net kwam, kreeg ik klusjes toegeschoven om collega’s te helpen. Nu de drukte van het internationale seizoen voorbij is, komt er ook structuur in mijn werk. Ik ben drie dagen aanwezig en ik ontwikkel een retail dashboard, een tool om de losse verkopen van onze producten in de winkels te kunnen monitoren.”

Remmers is tijdens haar stage verantwoordelijk voor het Door 2 Doorbeleid. Dat zijn de verkopers die van deur naar deur gaan om abonnees te werven. Ze heeft het erg naar haar zin. “De Lotto is een mooi bedrijf om voor te werken. Ik vind het jammer dat ik half november al weer wegga.” Sportief liggen haar doelen eerst bij een kwalificatie voor Londen. Dat zal lastig worden na een iets teleurstellend seizoen dit jaar. Haar volgende doel ligt vier jaar verder in Rio. “Beachvolleyballen op het strand van Rio, dat is het paradijs.” Rogier Hofman gaat in eerste instantie voor een medaille volgend jaar tijdens de Spelen. “Voor die tijd wil ik eigenlijk afgestudeerd zijn. Na de zomer kan ik me dan oriënteren op mijn toekomst. Als De Lotto me wil hebben, zal ik het aanbod niet afslaan.”

>> Met de plaatsing van roeier Meindert Klem bij Imtech heeft Goud op de Werkvloer dit najaar een mijlpaal bereikt. Hij is de honderdste topsporter die via het programma aan de slag gaat bij een topsportvriendelijke werkgever. Dit feit werd tijdens het Goud op de Werkvloer-congres met het thema ‘van talent naar topprestatie’ bekendgemaakt. Goud op de Werkvloer is een initiatief van NOC*NSF, Randstad en Sport & Zaken en begeleidt topsporters naar een passende baan tijdens of na de sportcarrière. Volgens technisch directeur Maurits Hendriks is de 6

Nederlandse topsport gebaat bij dit programma. “Om de beste prestatie te kunnen leveren, moet een sporter gefocust zijn. Als de tweede carrière goed geregeld is, geeft dat een sporter rust en daarmee meer focus op de sportprestatie. Daar ligt het succes van Goud op de Werkvloer.” Bram Ronnes, programmamanager Goud op de Werkvloer: “De honderste plaatsing is natuurlijk op zichzelf al een mijlpaal, maar het gaat ook nog eens om een Olympische roeier, genomineerd voor de Spelen in Londen. Dat we Meindert op deze manier kunnen ondersteunen, is prachtig.”

FOTO: SANDER STOEPKER

Goud op de Werkvloer: roeier Meindert Klem is de honderdste

Hendriks: “Als de tweede carrière goed geregeld is, geeft dat een sporter rust en daarmee meer focus op de sportprestatie. Daar ligt het succes van Goud op de Werkvloer.”

noc*nsf het Lopend Vuur november 2011

1110648 Lopend Vuur nr. 7.indd 6

20-10-2011 06:50:56


Toernooiwinst opsteker voor ervaren duo

FOTO: SOENAR CHAMID

Opvallend succes Nummerdor & Schuil

Nummerdor (links) heeft er vertrouwen in dat hij en Schuil (rechts) in Londen goed voor de dag zullen komen.

“Eindelijk weer een gouden plak! We kunnen het nog steeds.” Via Twitter deelde Reinder Nummerdor zijn blijdschap met de wereld. In het Marokkaanse Agadir won hij samen met zijn maatje Richard Schuil het laatste toernooi van het beachvolleybalseizoen.

Nederlands kampioenen staat 2012 helemaal in het teken van de Olympische Spelen. “We hebben nu zeven World Tour-toernooien gewonnen en ik zou graag nog een Grand Slam winnen, maar het echte doel is natuurlijk Londen. Daarvoor moeten we van NOC*NSF vormbehoud tonen. Als dat niet lukt, hebben we ook niets op de Spelen te zoeken.”

>> “Nee, ik was niet bang dat we het niet meer konden, maar ik ben lang geblesseerd geweest en het afgelopen seizoen was erg wisselvallig. Dan is het lekker om de bevestiging te krijgen dat je een paar toppers op rij kunt verslaan en in staat bent om een titel te winnen. Dat lukte ons voor het laatst in 2009.” Nummerdor (35) en Schuil (38), die in augustus nog de finale in Scheveningen verloren, beleefden een fantastische week in de brandende Marokkaanse zon. “We kwamen niet in de verliezersronde terecht en hoefden

dus niet meer wedstrijden te spelen dan noodzakelijk. Je zag andere jongens daaraan kapotgaan.” In de finale was het tweetal in drie sets te sterk voor de uit Duitsland afkomstige Europees kampioenen Brink en Reckermann.

Na een korte vakantie begint het duo op 1 november met de voorbereiding op het nieuwe seizoen, dat normaliter in april begint. Ook voor de vijfvoudig

Naar alle waarschijnlijkheid – “we hebben het nog niet serieus over stoppen gehad” – vormt Londen hun laatste kans op Olympisch goud. Schuil won dat eremetaal vijftien jaar geleden al eens. Als zaalvolleyballer behoorde hij in Atlanta tot de selectie die in een zinderende finale het favoriete Italië versloeg. Samen beleefden Nummerdor en Schuil de Olympische Spelen in Sydney (2000) en

vervolg pagina 1

samenwerking tussen NOC*NSF, de Rijksuniversiteit Groningen, de Vrije Universiteit Amsterdam en InnoSportNL, met ondersteuning van partner in sport DSM. Coaches kunnen de wetenschappers telefonisch of per mail hun sportgerelateerde vraag stellen. De vier leden van het Content Team zullen aan de hand van parate kennis, het bestuderen van literatuur of het raadplegen van collega’s snel gefundeerd antwoord geven op de vraag uit de coachpraktijk. De respons zal verschijnen in de vorm van een beknopt document in begrijpelijke taal.”

Wie kunnen er gebruik van maken? “Vanaf 2 november kan iedere coach op www.topsporttopics.nl de database raadplegen. De helpdeskfunctie is niet voor iedereen beschikbaar. Dat heeft te maken met capaciteit. Een select aantal coaches krijgt op persoonlijke titel een uitnodiging om zijn sportspecifieke vragen aan het Content Team te stellen. Daarnaast houden de leden van het Content Team constant bij wat er in de sportwetenschappelijke literatuur verschijnt. Als er aanleiding is om de sportpraktijk daarover in te lichten, zullen zij zelf stukken schrijven

Wie vormen het Content Team? “Susan Vrijkotte is bewegingswetenschapper en voormalig topvolleybalster. Haar werk voor Topsport Topics verricht zij via een aanstelling bij het Universitair Medisch Centrum Groningen. Ook Paul Schermers en Herman IJzerman zijn sportievelingen én bewegingswetenschappers. Zij verrichten hun werkzaamheden vanaf de VU in Amsterdam. De helpdesk en database van Topsport Topics zijn tot stand gekomen door een

Vormbehoud

Athene (2004), waarna ze als koppel de overstap naar het beachvolleybal maakten. In Peking (2008) werd het duo in de kwartfinale uitgeschakeld. “Zo’n kans krijgen we nooit meer”, stelde Nummerdor destijds. Nu: “We waren toen al niet meer de jongsten en ik wist niet hoe de wereldtop er vier jaar later uit zou zien. Door mijn kuit- en liesblessure zitten we daar niet meer zo constant in als toen, maar de Spelen staan op zich. Ik ben nu weer fit en heb er vertrouwen in dat we daar goed voor de dag kunnen komen.”

>> Meer informatie www.nummerdor-schuil.com.

die op de site verschijnen. De meest concurrentiegevoelige stukken komen terecht op een afgeschermd gedeelte van de site dat alleen toegankelijk is voor de geselecteerde coaches. Deze voorziening kost namelijk veel energie en sommige stukken wil je verspreiden binnen een zo klein mogelijk groep om je kennisvoorsprong te behouden.” >> Meer informatie over wetenschappelijke ondersteuning van sport: www.nocnsf.nl/wot.

het Lopend Vuur november 2011 noc*nsf 7

1110648 Lopend Vuur nr. 7.indd 7

20-10-2011 06:50:57


agenda London 2012 27-29 oktober André Cats bezoekt EK Tafeltennis in Split, 27 oktober Maurits Hendriks bij intakegesprekken selectie personeel Holland Heineken House,  28 oktober London Calling – the Olympic sessions, 1-2 november Nationaal Coach Platform, 6 november André Cats bezoekt Rolstoeltennis Masters dubbels, Amsterdam 10 november Nationaal Gala voor de Gehandicaptensport, 25 november-4 december Jeroen Bijl en Maurits Hendriks brengen een eerste informeel werkbezoek aan Rio de Janeiro, 5-9 december Maurits Hendriks bezoekt WK dames handbal in Sao Paulo, 5-6 december André Cats vergadert met IPC Paralympic Committee, Peking, 7-12 december André Cats bezoekt de IPC Assembly, Peking, 12 december Sportgala,  13-19 december Maurits Hendriks bezoekt WK zeilen in Perth

het talent steven krol

“Snelheid is het leukst” FOTO: SOENAR CHAMID

“De combinatie van hard lichamelijk werk, materiaal tot in de details verzorgen en het tactische spelletje in de buitenlucht maken zeilen in de 470-klasse tot de mooiste sport.” De 24-jarige Steven Krol leeft voor het zeilen. Samen met Steven Le Fevre vormt hij Team Steven. Team Steven is klaar voor London 2012.

>> In 2007 besloten de twee Stevens samen in de Olympische 470 te stappen. “Daarvoor voeren we tegen elkaar in eenmansboten als de laser”, zegt de grote, blonde Steven Krol. “We hebben hetzelfde idee over hoe je een boot snel kunt laten varen. Vandaar dat het geen probleem was om samen de 4.70 meter lange boot te besturen. Ik ben de grootste van ons beide, vanzelfsprekend vorm ik de bemanning. Steven Le Fevre stuurt de boot en daar heb ik veel vertrouwen in. We zijn compleet verschillende types: ik ben gecontroleerd, tactisch. Steven is emotioneler, vaart meer op zijn gevoel. Maar we zijn een echte twee-eenheid. We voelen elkaar perfect aan en hoeven niet eens naar elkaar te kijken om te weten wat we moeten doen. Als

wij voor de wind varen, kunnen we feilloos op de golf surfen. We ontwikkelen dan enorm veel snelheid.”

Passie Steven Krol is een jongen van uitersten. Aan de ene kant is hij de kalme, berekenende zeiler die te allen tijde zijn hoofd koel houdt. Op andere momenten is hij een adrenalinejunkie die enorm geniet van de snelheid op het water, maar ook op de weg. Als hij even zijn zinnen moet verzetten, pakt hij zijn motor en trekt eropuit. “Op de motor kan ik alles lekker vergeten. Volle focus op de weg, de snelheid, de kracht. Ook daar wil ik het uiterste eruit halen.” Een andere passie van Krol is de technische kant van de sport. Hij doet een opleiding maritieme

nieuws

NOS verdubbelt zendtijd Paralympische Spelen De NOS gaat voor de Paralympische Spelen van London 2012 de zendtijd ten opzichte van de Spelen in Peking verdubbelen. Toen zond de NOS in de vooravond één programma van een half uur uit. Straks moet dat dus twee keer zo veel worden. Die ambitie

1110648 Lopend Vuur nr. 7.indd 8

techniek aan de TU in Delft. Tot de Spelen heeft hij zijn opleiding wel even stilgezet, maar in de tot nu toe gevolgde lessen heeft hij veel opgestoken. “Ik heb geleerd over mastbuigingen bijvoorbeeld en gebruik van materialen. Ik heb daardoor wel een voorsprong, ik kan ook in de boot snel redeneren en de geleerde kennis toepassen.”

nomineert, dan volgt er in mei een onderlinge strijd. “Team Coster is ook heel goed. De concurrentie drijft ons in ieder geval tot een hoger niveau en we zullen tot het uiterste moeten gaan om ze te verslaan. We zijn er klaar voor.” >> Meer informatie: www.teamsteven.com

Strijd Krol hoopt er volgend jaar augustus bij te zijn als de finalerace van de Spelen gevaren wordt in Weymouth. Daarvoor zullen hij en Steven Le Fevre zich eerst moeten nomineren. Op het WK in Perth in december is de eerste mogelijkheid. Als de concurrentie, in de vorm van de broers Sven en Kalle Coster, zich ook

nieuws

sprak Peter Kloosterhuis, hoofd projecten bij de NOS, uit tijdens de recente bijeenkomst voor Paralympiërs die in Londen aan de Spelen hopen mee te doen (‘Be prepared’, zie pagina 5). “In de late avond komt nu dagelijks een samenvattingprogramma van alle belangrijke wedstrijden van die dag”, aldus Kloosterhuis.

Keurmerk ‘Topsportvriendelijke werkgever’ voor Pon Pon, de leverancier van de Volkswagens voor de Olympische topsporters die op weg zijn naar London 2012, mag zich ‘Topsportvriendelijke werkgever’ noemen. Op het Pon Fit Symposium ontving het bedrijf het keurmerk uit handen van Erben

Wennemars. Het keurmerk Topsportvriendelijke werkgever wordt deze zomer uitgereikt aan werkgevers die een topsportvriendelijke stage- of werkplek hebben aangeboden aan (actieve) topsporters binnen het programma Goud op de werkvloer, een initiatief van NOC*NSF, Randstad en stichting Sport & Zaken.

20-10-2011 06:50:44

Lopend Vuur 7, november 2011  

Lopend Vuur 7, november 2011

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you