Page 1

>>LopendVuur05 De krant van de nederlandse topsport >> juli 2012

leo van Vliet doet het op gevoel > 3

De belangrijkste Olympic venues in kaart > 4

Peter Verlooy over nederland meerkampland > 7

“We hebben er alles aan gedaan” Chef de mission Maurits Hendriks en de Olympische sporters in de amsterdam Rai tijdens de traditionele overdracht van Olympic team netherlands london 2012.

Als Maurits Hendriks op vrijdag 27 juli de openingsceremonie van de Olympische spelen ondergaat, weet hij één ding zeker: een intensieve periode van voorbereiding is voorbij. De normaal zo volle agenda van Hendriks is in Londen helemaal leeg, zodat de chef de mission op elk gewenst moment kan bijspringen.

>> Voor de camera bij Mart smeets, aan tafel bij Jack van Gelder, of zoals nu onderweg naar een afspraak: Hendriks is relaxed. “Deze baan is altijd wel druk, maar in zo’n laatste fase voor de spelen komen er wat scherpe kantjes bij. De media-aandacht groeit en ook de rechtszaken – aangespannen door enkele atleten – vragen tijd en aandacht.”

goede relatie

luidt zijn antwoord op de vraag op hoeveel medailles hij in Londen rekent steevast: “Op één medaille meer dan in Peking.” Ook na Londen blijft de top 10-ambitie van kracht en blijft de tegenstand groter worden. “we moeten echt heel erg scherp blijven en oppassen, want we staan onder druk. Als ik zie hoe

belangrijk topsport – en de bijbehorende nationale trots – in nieuwe economieën is geworden en hoeveel geld daarvoor beschikbaar wordt gesteld, dan realiseer ik me dat we op onze hoede moeten zijn. De tegenstand ontwikkelt zich en het is mij wel duidelijk dat de medailles steeds moeilijker te winnen zijn.”

De technisch directeur en chef de mission heeft deze Olympische cyclus veel tijd geïnvesteerd in het opbouwen van een goede relatie met de verschillende coaches en technisch directeuren. Ook in deze laatste fase voor de spelen bezoekt hij veel trainingskampen, zodat >> lees verder op pagina 2

London 2012: “eén medaille meer” Als hockeycoach was Maurits Hendriks vier keer aanwezig op de Olympische spelen, waardoor hij in het bezit is van twee gouden Olympische medailles (nederland) en één zilveren (spanje). De chef de mission houdt voor Londen natuurlijk vast aan de top 10-ambitie van nOC*nsF, maar realiseert zich terdege

hoe lastig het is om zo hoog in het medailleklassement te eindigen. Hendriks wijst op het gemak waarmee grootmachten Rusland, de Vs en China de gouden medailles binnenslepen en ziet ook dat Australië en Groot-Brittannië aan een opmars bezig zijn. Ondanks de almaar sterker wordende concurrentie

HeT LOPenD VuuR JuLi 2012 nOC*nsF 1

FOTO: AnP PHOTO

De nieuw Sportagenda heeft consequenties voor topsporters > 3


VeRVOLG PAGinA 1

men hem in Londen makkelijk kan vinden als er iets is. Half juni was hij in Düsseldorf nog op bezoek bij de hockeyheren. “Daar moesten de laatste mensen nog afvallen en dat is een extra spannend moment. Verder zie je dat de sporters alle randzaken afstoten om zich volledig op hun prestatie te kunnen focussen. De koppies staan wat strakker – en zo hoort het ook.” Hendriks werd in december 2008 door nOC*nsF aangesteld als technisch directeur en chef de mission. in Peking was nederland tot een twaalfde plaats in het medailleklassement gekomen en met de spelen-evaluatie in het achterhoofd zette hij koers richting Londen. een belangrijk punt in zijn voorbereiding was het aanstellen van meer technisch directeuren bij de

bonden om leiding te geven aan die topsportprogramma’s. Om de Olympische sporters weer naar behoren te kunnen ondersteunen heeft nOC*nsF het variabele stipendium ingevoerd en met de oprichting van een High Performance Team heeft Hendriks zaken als mentale weerbaarheid en topsportmedische begeleiding de aandacht gegeven die ze verdienen.

niet teruggeblikt in het laatste jaar voor de spelen liet Hendriks vijf Olympische medaillewinnaars de bijeenkomsten Dromen, Denken en Doen organiseren, om zo de Londen-gangers met elkaar in contact te laten komen, te informeren en te inspireren. Hendriks bekent dat hij al die tijd al niet meer heeft teruggeblikt. “we kunnen niet vlak voor de wedstrijd de ogen van het

doel afhalen. een onafhankelijke partij zal voor, tijdens en na de spelen met alle betrokkenen om tafel gaan zitten. we hebben er alles aan gedaan om het in Londen beter dan ooit geregeld te hebben en ik kijk met een erg goed gevoel terug op de voorbereiding.” Londen is dichtbij en dat wil Hendriks zo veel mogelijk een voordeel laten zijn. “we hebben de coaches enorm aangemoedigd om daar trainingen te organiseren. Omdat de vliegkosten deze keer niet zo hoog zijn, laten we de sporters straks op hun eigen ideale moment naar Londen vliegen. Ten slotte hebben we een aantal zaken wat makkelijker kunnen regelen, zoals bijvoorbeeld het High Performance Centre, dat net buiten het Olympisch dorp staat.” De perfectionist is er scherp op dat de geringe afstand tot nederland de komende weken niet ineens een nadeel wordt. Als voorbeeld

noemt hij de kennissen van sporters, die op het laatste moment nog afreizen en kaarten willen. “Zulke zaken mogen de focus niet verstoren.”

Voorbereid 9 juli is de laatste dag dat Hendriks de namen van de circa 180 nederlandse atleten door kan geven. na de bijbehorende accreditatievraagstukken heeft hij met een klein groepje mensen enkele dagen de tijd om het Olympisch dorp in te richten. “Op 16 juli gaat het dorp open en dan moet alles klaar zijn. Tussendoor bezoek ik ook nog de laatste trainingskampen.” Zijn agenda is tijdens de spelen geheel leeg, zodat hij dag en nacht bereikbaar is voor de sporters en coaches. “wees voorbereid op het onverwachte. Met zowel successen als teleurstellingen zullen we goed om moeten gaan.”

Whereaboutsverplichting tijdens Olympische Spelen Het niet correct naleven van de whereaboutsverplichting tijdens de Olympische spelen in Londen kan grote gevolgen hebben. Daarom kan het geen kwaad om kort voor aanvang van de spelen de verplichtingen nog eens op een rijtje te zetten. >> “Alle sporters die deelnemen aan de Olympische en Paralympische spelen moeten deel uitmaken van een Geregistreerde Testing Pool en tijdens de Olympische periode hun verblijfsgegevens aanleveren”, vertelt Femke winters, projectleider topsportbeleid van nOC*nsF. “sporters die door hun internationale federatie in een internationale Testing Pool (iTP) zijn gezet leveren hun whereabouts aan via het ADAMs-systeem, zij die in de nationale Testing Pool (nTP) zitten, die wordt beheerd door de Dopingautoriteit, leveren hun whereabouts aan via sportergegevens. Alle deelnemende nederlandse sporters die in het kwalificatietraject voor Londen hebben aangegeven dat zij op dat moment geen whereaboutsverplichting hebben, worden door de Dopingautoriteit toegevoegd aan de nTP. winters: “Deze sporters hebben een brief ontvangen van

de Dopingautoriteit, waarin wordt uitgelegd wat de whereaboutsverplichting inhoudt en hoe zij die moeten invullen.” Voor een aantal sporters zal het invullen van whereabouts dus nieuw zijn. “Als sporters specifieke vragen hebben over de werking van het systeem en hoe zij de whereabouts moeten invullen, dan kunnen ze daarvoor het beste contact opnemen met de Dopingautoriteit. Daarnaast is aanvullende informatie te vinden op hun website.”

three strikes out winters schetst ook de mogelijkheid dat een sporter tot voor kort in een internationale Testing Pool zat, maar daar in de afgelopen periode door de iF is uitgehaald. “Mocht dit het geval zijn, neem dan zo snel mogelijk contact op met nOC*nsF. wij zorgen dan voor de registratie in de nTP, zodat tijdens de

spelen alsnog aan de whereaboutsverplichting kan worden voldaan.” Het niet goed en/of niet tijdig aanleveren van whereabouts leidt tot een foutieve inzending ofwel een filing failure. Het niet beschikbaar zijn op de in de whereabouts aangegeven plek geldt als een missed test. Filing failures en missed tests worden ook wel strikes genoemd. wanneer bij een sporter binnen achttien maanden drie keer definitief een strike is vastgesteld, dan geldt dat als een overtreding van het dopingreglement. Cees-Rein van den Hoogenband, de chefarts tijdens de spelen, roept alle betrokkenen dan ook op om alert te zijn. Vooral omdat alleen sporters zelf weten hoeveel strikes zij op dit moment in totaal hebben gekregen. wanneer een iF een strike aan een sporter toekent, is de betrokken nederlandse bond daarvan mogelijk niet op de hoogte. Van den Hoogenband: “Voor sporters met één of twee strikes is het dus van extra groot belang om tijdens de spelen de whereabouts zorgvuldig in te vullen, de

NOC*NSF presenteert Olympische app Voor alle sportfans die Olympic en Paralympic Team netherlands willen leren kennen en volgen, heeft nOC*nsF een speciale app ontwikkeld. >> Voor de ware Olympische supporter is de app deze zomer onmisbaar. Je vindt gemakkelijk alle informatie over je favoriete sport en sporter. Het complete wedstrijdschema van alle nederlandse sporters is er in uitgewerkt. Via de app zet je de wedstrijden die je wilt volgen direct in je agenda. Alle Olympische en Paralympische locaties bekijk je via de app. en natuurlijk komen alle resultaten en

het overige Olympische nieuws direct bij je binnen. De app is onontbeerlijk voor degenen die het hele Olympic Team willen volgen. Op deze manier ben je direct op de hoogte als er ergens in Londen een mooie prestatie is geleverd. Je krijgt een melding in je agenda als de wedstrijd gaat beginnen. Alles wat je wil weten over de Olympiërs en

Paralympiërs is via de app terug te vinden. Bovendien zit er een competitie-element in de app verweven: Alles wat je ziet en doet kan je ‘liken’, je kan er opmerkingen over maken of delen via Twitter en Facebook. Met alles wat je in de app doet, verzamel je punten. Hoe actiever je hiermee bent, des te meer punten je krijgt. Je kan de Olympische app downloaden vin de Appstore en op Android Market.

gegevens op tijd te wijzigen, en te voorkomen dat een dopingcontrole wordt gemist. een derde strike binnen achttien maanden tijdens de spelen geldt dus als een dopingovertreding en kan resulteren in een sanctie van minimaal één tot maximaal twee jaar schorsing. wijs sporters hierop en help elkaar als dat nodig is!” >> Vragen? neem contact op met femke.winters@noc-nsf.nl of kijk voor meer informatie op de website van de Dopingautoriteit: dopingautoriteit.nl/doelgroepen/ sporters/Whereabouts.

nieuwe focus he Per 1 januari 2013 gaat de sportagenda 2016 in. Dit beleidsplan van nOC*nsF brengt een aantal veranderingen met zich mee en manager topsport Jeroen Bijl roept sportbonden en topsporters op om zich goed in de aankomende situatie te verdiepen. “er gaat écht iets veranderen.” >> De sportagenda 2016, die tijdens de ALV in januari met een grote meerderheid van stemmen werd aangenomen, telt twee hoofdambities: een sportparticipatie van 75 procent én structureel een plek in de top tien van de wereld. Met name die top 10-ambitie brengt voor de nederlandse topsporters enkele veranderingen met zich mee. Bijl: “wij willen bij de beste tien landen ter wereld horen, maar het geld is beperkt en daarom moeten we keuzes maken. Met de sportagenda 2016 focussen we ons op de sporten waarin

Colofon Lopend Vuur is een uitgave van nOC*nsF Ontwerp Diep Arnhem, Opmaak en druk DeltaHage, Den Haag, Hoofdredactie Friso schotanus

(Het sportbureau)/nOC*nsF, eindredactie Janneke westermann, Medewerkers Coen Kaaij, Roelof Jan Vochteloo, Romy Vooijs, Productie Arko sports Media, nieuwegein, Redactieadres nOC*nSF: Lopend Vuur T.a.v. Annemiek van der Meer, Postbus 302, 6800 AH ARnHeM, Tel.: 026 483 47 83, e-mail: lopendvuur@noc-nsf.nl, www.nocnsf.nl/lopendvuur

2

nOC*nsF HeT LOPenD VuuR JuLi 2012


De COaCH leO Van Vliet

“Met terpstra hebben we een topper in de ploeg, hij heeft een streepje voor” naam:

zomaar een massasprint. wij gaan zeker iets proberen, daar hebben we de renners voor. Ze kunnen Box Hill prima aan en ik kan er een goed team van maken.”

Leo van Vliet

Leeftijd: 56 jaar

Functie: bondscoach wegwielrenners

in dienst sinds:

Streepje voor

7 februari 2009

Zijn vijf renners maken deel uit van vier verschillende ploegen. Maakt niets uit, meent Van Vliet. “ik denk zelfs dat er bij het bekendmaken van de selectie al een team is ontstaan. Zoiets gaat vrij gemakkelijk. Ze geven aan dat ze blij zijn om te rijden en met Terpstra hebben we een topper in de ploeg, iemand die zelfvertrouwen uitstraalt. Hij heeft wel wat afgedwongen bij de andere jongens, ook tijdens het nK. Terpstra is geen kopman, maar heeft wel een streepje voor, laat ik het zo zeggen.” wereldkampioen Mark Cavandish is op voorhand de te kloppen man. De Brit richt zich volledig op Olympisch goud in zijn thuisland. Hij verloor zelfs vijf kilo aan lichaamsgewicht om de repeterende klim goed te kunnen bedwingen. niettemin heeft Van Vliet zijn twijfels. “Bij Cavandish kan het alles of niets zijn. Tijdens Milaan-san Remo werd hij genadeloos uit het wiel gereden. Bovendien zijn de ploegen te klein om renners bij hem in de buurt te houden. Het wordt een heel verrassende rit. Hij heeft de sprint, maar moet eerst negen keer over die berg heen zien te komen.”

“Alles een beetje op gevoel, zoals ik mijn hele leven al doe.” Van Vliet vat zijn werkwijze bondig samen; hij is geen man van wetenschappelijke analyses. wel beschikt hij over mensenkennis en het vermogen om zijn renners te prikkelen. Allicht is zijn verstandhouding met Lars Boom daar het beste voorbeeld van. “ik vind dat Boom veel beter kan dan dat hij laat zien. Hij benut zijn kwaliteiten niet honderd procent.” en dus wachtte Van Vliet lang met het selecteren van Boom, toch een nederlandse topper in eendagskoersen. “sommige renners moet je op een andere manier benaderen. ik heb hem een beetje willen triggeren en in de laatste weken was hij weer zoals hij moet zijn. Hij is toch een aparte coureur, een van de weinigen die

FOTO: AnP PHOTO

>> een uitgebalanceerde ploeg nederlandse wielrenners verschijnt een week na de Tour de France aan de start van de Olympische wegrit. “Het parcours is in ons voordeel”, denkt bondscoach Leo van Vliet.

leo van Vliet: “ik heb lars Boom een beetje willen triggeren en in de laatste weken was hij weer zoals hij moet zijn.”

plotseling Cavandish verslaat (onlangs in de ster ZLM Tour, red.). een echte kampioensrenner, die op bepaalde dagen kan pieken, en dan is het aan mij om hem daarvoor te prikkelen.”

afgerekend met veel pech. Hij rijdt nog steeds met een pen in z’n been. ik denk dat hij een heel belangrijke rol kan gaan spelen, want het parcours is toch heuvelachtig.” negen keer moeten de renners Box Hill over, een venijnige klim van 2,5 kilometer, net buiten Londen. “ik denk dat het een parkoers in ons voordeel is. ik geloof niet in een massasprint. uit de afgelopen Olympische wedstrijden blijkt dat de koers telkens heel moeilijk te controleren is geweest. Het werd nooit

londen: heuvelachtig parcours Ook sebastiaan Langeveld en Robert Gesink werden pas na het nK geselecteerd voor de spelen, terwijl niki Terpstra en Lieuwe westra al veel langer zeker waren van Londen. “Gesink is sowieso een van de beste nederlandse wielrenners, die de afgelopen jaren heeft

us heeft consequenties voor topsporters Jeroen Bijl: “Met de Sportagenda 2016 focussen we ons op de sporten waarin we nu en straks kans maken op de

FOTO: sOenAR CHAMiD

medailles.”

we nu en straks kans maken op de medailles. een andere voorwaarde voor financiering is dat de sport door de atleten echt als vak wordt bedreven.” nOC*nsF ondersteunt momenteel zo’n 200 topsportprogramma’s en volgens Bijl kan dat aantal wel eens teruggaan naar zo’n zeventig of tachtig. De manier waarop het geld verdeeld wordt zal ook anders zijn. “Voorheen lag dat heel bureaucratisch vast in uitgewerkte modellen, terwijl wij nu beslissingen kunnen nemen op basis van onze expertise.”

Financiering uit de twee jaar geleden gedane studie ‘nederland in de top 10’ blijkt dat nederland tijdens Olympische Zomer- en winterspelen structureel medailles weet te behalen in hockey, judo, paardensport, roeien, schaatsen, wielrennen, zeilen en zwemmen. Deze bonden hoeven zeker niet te vrezen voor een daling of stopzetting van de nOC*nsF-financiën, maar volgens Bijl is het niet zo dat de kansrijke sporten automatisch een enorme zak met geld toegestopt krijgen. “De topsportprogramma’s van alle bonden worden aan

het eind van dit jaar beoordeeld en dan komt er ook duidelijkheid over definitieve bedragen en faciliteiten.” Bonden die vanaf 1 januari 2013 buiten de boot vallen, zullen een afbouwregeling krijgen op basis van hun huidige Lotto-gelden. sommige bonden weten al dat ze niet meer voor financiering in aanmerking komen, omdat hun sport tijdens een wK over te weinig landen beschikt. “Als jouw sport buiten de focus valt, dan bestaat in de nieuwe

cyclus de kans dat je stipendium, auto of andere voorziening wegvalt. Deze topsporters moeten zich bewust worden van de nieuwe situatie.” >> Voor meer informatie kunnen topsporters contact opnemen met eric Lankers, projectleider topsportbeleid nOC*nsF: eric.lankers@noc-nsf.nl.

Veranderingen voor topsporters

Met de sportagenda 2016 als vertrekpunt neemt nOC*nsF de komende periode de bestaande voorzieningen voor topsporters onder de loep. er wordt gekeken naar de huidige regelingen rondom statussen, stipendia, kostenvergoedingen en BROV en er zal ook ingezoomd worden op het bijbehorende kostenplaatje. Dit moet in eerste instantie leiden tot een nieuwe status- en stipendiumregeling. nOC*nsF streeft ernaar om sportbonden en topsporters dit najaar duidelijkheid te geven over de nieuwe contouren. Het is al wel bekend dat de sportagenda 2016 gevolgen heeft voor de sporten waaraan op een wK minder dan 24 landen deelnemen en de sporten die erkend zijn als internationale wedstrijdsport. Voor de topsporters die nadelige gevolgen ondervinden van de komende veranderingen zal nOC*nsF zorg dragen voor een zorgvuldige overgang. Bijl adviseert topsporters om in contact te blijven met hun sportbond en nOC*nsF. na de Olympische spelen zal nOC*nsF alle sporters nader informeren.

HeT LOPenD VuuR JuLi 2012 nOC*nsF 3


De Olympische kaart

Het Olympisch dorp

eton Manor

Het Olympisch dorp omvat naast de huisvesting voor de duizenden atleten winkels, restaurants, media-, medische en recreatievoorzieningen. in de zogenaamde internationale Zone kunnen atleten vrienden en bekenden ontmoeten. na de spelen krijgt het Olympisch dorp een woonbestemming; het wordt een mix van zo’n 3.000 koop- en huurwoningen.

eton Manor is het meest noordelijke gedeelte van het Olympic Parc en is gebouwd op het terrein van de eton Manor sports Club, dat stamt uit het begin van de twintigste eeuw. eton Manor is de trainingslocatie voor de wedstrijdzwemmers, waterpoloërs en synchroonzwemmers en omvat drie vijftig meter-trainingszwembaden. Tijdens de Paralympische spelen wordt in dit stadion het rolstoeltennis gehouden en blijven ook de zwemfaciliteiten in gebruik als trainingslocatie. na de Olympische spelen blijft eton Manor als sportcentrum voor tennis en hockey behouden.

Basketball arena De Basketball Arena is, de naam zegt het al, de basis voor de Olympische basketbalwedstrijden, met uitzondering van de finales. Die worden gespeeld in north Greenwich Arena 1 (het O2-stadium). De halve finales en de finale van het Olympisch handbal worden ook in de Basketball Arena (capaciteit: 12.000 bezoekers) gespeeld.

Velodrome Het Velodrome, de locatie voor het Olympisch en Paralympisch baanwielrennen is een van de meest een karakteristieke accommodaties. er komt zonlicht binnen door een glazen muur tussen de tribunes, die eveneens een prachtig uitzicht over Oost-Londen biedt. er is gebruikgemaakt van eenvoudige materialen, en natuurlijke ventilatie en het opvangen van regenwater dragen bij aan het ontlasten van het milieu.

4

nOC*nsF HeT LOPenD VuuR JuLi 2012

BMX track De BMX-baan bevindt zich naast het Velodrome. Het parcours is zo’n 470 meter lang en heeft een acht meter hoog startblok. na de spelen worden de tijdelijke zitplaatsen weggehaald en wordt het BMX-park onderdeel van het VeloPark, waarin onder andere een mountainbikeparcours komt. De BMX-baan die vorig jaar op Papendal is geopend, is een replica van het circuit in Londen.

Riverbank arena Hier zullen de nederlandse hockeyers hun Olympische wedstrijden afwerken. De accommodatie biedt plaats aan 15.000 toeschouwers en zal tijdens de Paralympische spelen de thuishaven van (onder andere) de CP-voetballers zijn. in 2015 zal in het stadion het eK hockey worden georganiseerd.


aart van london 2012 Weymouth en Portland Sailing exCel Het exhibtion Centre London (exCeL), normaal gesproken een tentoonstellingsruimte annex conferentiecentrum, is tijdens de spelen het theater voor het judo, boksen, worstelen, gewichtheffen en taekwondo. De ruimte wordt verdeeld in vier zalen (op de foto in gebruik tijdens een testwedstrijd schermen) en heeft een capaciteit van 6.000 tot 10.000 bezoekers.

aquatics Centre Het opvallende Aquatics Centre in Londen is de eerste wedstrijdaccommodatie die bezoekers zien bij binnenkomst in het Olympic Park. Het stadion beschikt over twee zwembaden van Olympisch formaat en een bad voor het schoonspringen. Het Aquatics Centre biedt tijdens de spelen plaats aan maar liefst 17.500 toeschouwers.

De Olympische zeilwedstrijden worden 190 kilometer van Londen gehouden in de weymouth Bay, aan de zuidkust van engeland. De locatie is een samenvoeging van de weymouth en Portland national sailing Academy en de naastgelegen haven, en behoort tot ‘s werelds beste natuurlijke zeilwateren. De locatie was dan ook al vaak het toneel van grote zeilwedstrijden.

Het Olympisch Stadion

the Copper Box De ‘Copper Box’ (koperen doos, links op de foto) dankt zijn naam aan de immense hoeveelheid – gerecycled – koper waarmee deze sporthal is beslagen. De Copper Box telt 7.000 zitplaatsen en is de locatie voor handbal, schermen en de schietsport. Vanaf de halve finales verhuizen de handballers overigens naar de (grotere) Basketball Arena.

Hier vinden de openings- en afsluitingsceremonie plaats, net als de (veld)atletiekonderdelen. Volgens sebastian Coe, tweevoudig Olympisch kampioen op de 1.500 meter én voorzitter van het Olympisch organisatiecomité is de atletiekbaan een van de snelste banen ter wereld. Het stadion telt 80.000 zitplaatsen en zal na de spelen worden verkleind, waarna het dienst zal doen als thuishaven van Premier League-club west Ham united.

HeT LOPenD VuuR JuLi 2012 nOC*nsF 5


gOuD OP De WeRKVlOeR

arnhemhal bijna gereed

Inspiratielunch voor topsporters Vorige maand organiseerde Goud op de werkvloer, een initiatief van nOC*nsF, Randstad en sport & Zaken, een geslaagde ‘inspiratielunch’. Doel van de bijeenkomst: topsporters inspireren en enthousiasmeren elkaar voor een baan of stage. erben wennemars was aanwezig als een van de ervaringsdeskundigen. >> er waren zo’n 25 topsporters op de bijeenkomst afgekomen. De inspiratielunch resulteerde in een concrete ‘Tip Top Tien’, voor topsporters die op zoek zijn naar een passende baan of stage: Sport en werk: de combinatie 1. de zoektocht naar je droombaan gaat niet vanzelf. Gun jezelf ook hierin training. Je sportcarrière ging immers ook niet vanzelf;

2. stel jezelf concrete, behapbare doelen. Dit is in werk soms minder evident dan in de sport, maar zoek hier wel naar; 3. laat een werkgever zien wat jouw meerwaarde als topsporter kan zijn voor de interne communicatie. Je kunt de interne trots en het ‘wij-gevoel’ versterken door het geven van een clinic, het geven van een presentatie over je leven als topsporter en door collega’s te betrekken bij je sportprestaties.

Competenties

Amsterdam en Rotterdam gaan samen met de rest van nederland optreden bij een mogelijke kandidatuur voor de organisatie van de Olympische en Paralympische spelen in nederland. Amsterdam wordt hierbij de naamgevende stad, met Rotterdam als partnerstad. De Council van Olympisch Vuur 2028 steunde dit plan unaniem. in 2016 wordt besloten of nederland zich al dan niet gaat voorbereiden op een kandidatuur voor de Olympische en Paralympische spelen in nederland. De Amsterdamse wethouder eric van der Burg reageert verheugd op de beslissing: “Het is heel goed dat er nu een besluit is gevallen en dat we het niet door hebben geschoven naar 2016. Het is een van de belangrijkste mijlpalen op weg naar een eventueel bid voor de Olympische en Paralympische spelen van 2028. ik ben trots dat het eventuele bid onder de vlag van Amsterdam wordt uitgebracht. Zijn Rotterdamse collega Antoinette Laan, benadrukt de noodzaak tot samenwerken: “Geen enkele stad in nederland kan de Olympische en Paralympische spelen alleen organiseren. wil nederland een kans maken op de organisatie dan zullen de grote steden de krachten moeten bundelen. De samenwerking met Amsterdam levert voor beide steden uiteindelijk het meeste op.”

nOC*nsF HeT LOPenD VuuR JuLi 2012

Sollicitatie: tips & tricks 9. stel je niet te bescheiden op. Je presentatie is belangrijk. Laat zien wie je bent en waar je voor staat.

‘Open ronde’ 10. zoals je zelf verantwoordelijk bent voor je prestaties in de sport, zo ben je ook zelf verantwoordelijk voor persoonlijke groei en ontwikkeling en voor het vormgeven van je tweede carrière.

Goud op de werkvloer

– werkt vanuit jouw werkvraag en zet jouw sport op één; – zoekt daar een passende werkgever en functie bij; – biedt je hierin begeleiding en coaching. >> Meer weten? bram.ronnes@nl.randstad.com.

Voorafgaand aan de teamoverdracht hebben de leden van het Olympic team netherlands hun derde en laatste bijeenkomst gehad in het kader van de Olympic Sessions. Het thema van deze derde sessie was ‘Doen’. na de eerdere bijeenkomsten ‘Dromen’ en ‘Denken’ volgde in het amstel Hotel in amsterdam een ontmoeting met oud-Olympiërs. tijdens deze bijeenkomst werden vooral Olympische verhalen uitgewisseld en spraken de sporters specifiek over de laatste fase van de voorbereiding op weg naar londen 2012.

6

7. als je gaat stoppen/gestopt bent met topsport heb je tijd nodig om afscheid te nemen van topsport. Gun jezelf deze tijd. Het kan helpen om de tijd te nemen voor oriëntatie op vervolgstappen; 8. je tweede carrière geeft nieuwe en vooral andere kansen en mogelijkheden dan je sportcarrière. Accepteer dat het andere werelden zijn en profiteer van je ervaringen.

FOTO: sAnDeR sTOePKeR

amsterdam wordt de naamgevende stad

4. word je bewust van je unieke topsportcompetenties. Deze zijn ook in het bedrijfsleven inzetbaar. Gebruik deskundigen als spiegel of klankbord om deze competenties te helpen vertalen; 5. bedenk goede, praktische (sport-) voorbeelden bij jouw competenties. Hoezo heb je discipline en doorzettingsvermogen? wanneer liet je zien dat je goed kan presteren onder druk? 6. je krijgt geen diploma voor tien jaar topsport, maar het is wel een hele zware en mooie opleiding. Maak hier gebruik van!

afscheid nemen van topsport

De bouw van de Arnhemhal, het multifunctionele sportcentrum op Papendal, is bijna gereed. Op 11 mei jongstleden werd het bereiken van hoogste punt gevierd en momenteel wordt de houten buitengevel aangebracht, zodat langzaam zichtbaar wordt hoe de hal er straks in werkelijkheid uit komt te zien. “Maar ook binnen wordt er hard doorgewerkt”, vertelt Jochem schellens, manager High Performance sport Facilities bij nOC*nsF. “De hal bestaat inmiddels uit twee etages. Boven bevinden zich de kracht- en herstelruimte, de vechtsporthal en de sprinthal en beneden de atletiekhal, krachtruimte en de twee velden ten behoeve van de zaalsporten, met badminton, volleybal en rolstoelbasketbal als hoofdgebruikers. en er komt een supermodern sportrestaurant. De binnenmuren zijn geplaatst waardoor de afzonderlijke ruimtes zichtbaar worden.” De laatste fase, waarbij de kleedkamers worden betegeld en verlichting, verwarming en ventilatie worden aangebracht, is ingegaan. Verder worden de laatste onderhandelingen gevoerd met de interieurbouwers en de meubelleveranciers. een van de belangrijkste elementen in de hal, de sportvloeren, wordt naar verwachting in september gelegd. “Kortom, we liggen op schema”, besluit schellens. naar verwachting zal de hal eind november in gebruik genomen kunnen worden.


OPVallenD SuCCeS

Nederland heeft zich ontwikkeld tot meerkampland Aan het Olympisch atletiektoernooi in Londen doen niet minder dan vier nederlandse meerkampers mee. Voorzichtig komt Oranje in de buurt van de wereldtop. Peter Verlooy, technisch directeur van de Atletiekunie, verklaart de opmars.

De Atletiekunie koos er jaren geleden voor gericht te investeren in disciplines waarin de kansen op succes groot zijn. “Die selectie hebben we gemaakt op basis van in het verleden behaalde resultaten, maar ook op basis van het aanwezige talent, zowel bij atleten als bij coaches. uiteindelijk kwamen we uit bij sprint/horden, middenafstand, kogel/discus, polsstokspringen en ook de meerkamp. we hebben een fulltimetrainingsprogramma op Papendal, zeven dagen in de week, met daarbij alle faciliteiten die nodig zijn om de wereldtop te halen.”

FOTO: PAuL VAn DeR LinDe

ingewikkelde puzzel

Verlooy denkt dat eelco Sintnicolaas met een schuin oog naar de medailles mag kijken.

>> Met eelco sintnicolaas, ingmar Vos, Dafne schippers en nadine Broersen is nederland uitstekend vertegenwoordigd op de meerkamp in Londen. Onverwacht succes? niet volgens Peter Verlooy. Hij betitelt de prestaties van de atleten liever als ‘logisch’. “Dit

is het resultaat van een goed trainingsproces. Bij de meerkamp sta je immers niet opeens aan de top, dat kost vele jaren. Alle vier hebben ze al successen behaald, zowel bij de junioren als bij de senioren. Dus op zich is dit niet zo verrassend.”

Maar de ontwikkeling tot meerkamper begint in nederland eerder. een jonge atleet die zich bij een atletiekclub aanmeldt, doet in eerste instantie alle onderdelen. “De jeugd krijgt een brede basistraining aangeboden, later volgt pas eventuele specialisatie. in veel andere landen gaat men direct sprinten of lange afstand lopen.” Verlooy omschrijft de meerkamp als ‘een ingewikkelde maar maakbare puzzel met veel prestatiebepalende eigenschappen’. een goed opgeleide coach is daarbij noodzakelijk. “Al vanaf de jaren negentig hechten we veel waarde aan samenwerking en

kennisoverdracht. Voordien waren het vaak eenlingen die succes boekten. in nederland hebben we een aantal goede, succesvolle coaches gehad die ook bereid waren hun kennis en kunde te delen. Dat is belangrijk geweest.”

top 6 Tijdens de Olympische spelen moeten deze investeringen worden omgezet in aansprekende prestaties. Verlooy denkt dat sintnicolaas met een schuin oog naar de medailles mag kijken. “Hij hoort bij het groepje tienkampers dat meestrijdt om een plaats in de top 6 en wellicht ook om de medailles. eelco groeit elk jaar door en zit nog lang niet aan het einde van zijn mogelijkheden. Voor Dafne en ingmar zou een top 8-positie een mooi resultaat zijn. nadine neemt voor het eerst deel aan een seniorentoernooi en het is al mooi dat ze erbij is.” Vier meerkampers op de spelen is echt iets om trots op te zijn,” vindt Verlooy, “want niet alleen is atletiek de grootste sport ter wereld, het is ook de belangrijkste Olympische sport. Als je daar successen in boekt, dan kun je echt iets.”

nederlands commentaar op Dopinglijst 2013 Het wereld Anti-Doping Agentschap (wADA) stelt ieder jaar een nieuwe Dopinglijst samen. Alle belanghebbende partijen mogen in dit proces reacties geven en opmerkingen plaatsen. namens nederland (Ministerie van Vws, nOC*nsF, AtletenCommissie nOC*nsF, Dopingautoriteit) wordt er traditioneel één gezamenlijke reactie geschreven. >> De reactie die ze samen formuleren, wordt gebaseerd op de volgende uitgangspunten: - de Dopinglijst heeft zo min mogelijk invloed op de goedwillende sporters, wat betekent dat de lijst zo kort mogelijk is, maar zo lang als noodzakelijk; - de Dopinglijst heeft zo min mogelijk invloed op de richtlijnen van goed medisch handelen en richt zich op het probleem van dopinggebruik binnen de sport;

- de Dopinglijst verbetert de mogelijkheid om valsspelende sporters (en bijbehorend begeleidend personeel) te betrappen door prioriteit te leggen op het criterium van prestatieverbetering; - de Dopinglijst kan gemakkelijk uitgelegd worden aan sporters, het begeleidend personeel en het publiek, zodat deze groepen zich niet afzetten tegen het algemene antidopingbeleid.

De reactie Deze uitgangspunten hebben in nederland geleid tot een aantal algemene commentaren op het jaarlijkse consultatie- en beslisproces. Zo wordt gepleit voor meer transparantie, meer duidelijkheid en het organiseren van een werksymposium. - meer transparantie – elke verandering in de Dopinglijst dient ondersteund te worden met een verklaring waarom deze verandering is doorgevoerd. Dit is tot op heden niet altijd het geval; - meer duidelijkheid – de omschrijvingen binnen de Dopinglijst zijn niet

altijd volstrekt eenduidig en geven ruimte voor interpretatieverschillen. Dit is onwenselijk, omdat het invloed heeft op duidelijkheid van de adviezen die de Dopingautoriteit kan geven aan sporters en hun artsen; – werksymposium – de Dopinglijst is zo belangrijk, dat het verschil in opvatting over een aantal belangrijke punten onvoldoende uitgediept kan worden via de geschreven commentaren. een gezamenlijke discussie tijdens een werksymposium is dus wenselijk.

Specifieke reacties Binnen de voorgestelde Dopinglijst 2013 zijn ook een aantal specifieke reacties gegeven. De drie belangrijkste zijn: - het voorkomen van dopingovertredingen door het nuttigen van met clenbuterol vervuild vlees. Dit kan bijvoorbeeld bereikt worden door het verhogen van de reporting levels bij de laboratoria, of door specifieke testen te ontwikkelen die de vleesvervuiling kunnen uitsluiten; - het toestaan van het gebruik van alle

geïnhaleerde bèta-2-agonisten (astmamedicatie). wetenschappelijk onderzoek heeft de laatste jaren namelijk uitgewezen dat het gebruik van geïnhaleerde bèta-2-agonisten geen prestatieverhogend effect heeft bij gezonde sporters; - het opstellen van een ander beleid omtrent cannabisgebruik, aangezien cannabis over het algemeen een negatieve invloed heeft op de prestaties. Hierdoor zou gebruik niet gezien moeten worden als een dopingprobleem en dus ook niet moeten leiden tot zware dopingsancties. >> De complete reactie van de nederlandse partijen op de Dopinglijst 2013 is te vinden op de website van de Dopingautoriteit: www.dopingautoriteit.nl.

HeT LOPenD VuuR JuLi 2012 nOC*nsF 7


agenDa lOnDOn 2012 16 juli: Opening Olympisch dorp 16 juli: Maurits Hendriks bezoekt beachvolleybalteam in londen 18 juli: Maurits Hendriks te gast bij zwemploeg in leeds 22 juli: Maurits Hendriks bezoekt Olympische hockeyheren in londen 25 juli: Persrondleiding in High Performance Centre 27 juli: Opening Olympische Spelen 28 juli: Bezoek van premier Rutte aan Olympisch dorp 2 augustus: Bijeenkomst go! voor Paralympic team netherlands 9 augustus: andré Cats aanwezig in het Olympisch Dorp 12 augustus: Sluiting Olympische Spelen 13 augustus: Welkom thuis Olympic team netherlands, Den Bosch 14 augustus: Huldiging Olympic team netherlands, Den Haag 16 augustus: Paralympisch Mediacafé 20 augustus: Paralympisch dorp toegankelijk 22 augustus Officiële opening Paralympisch dorp 27 augustus: Paralympic team Welcome Ceremony 29 augustus: Opening Paralympische Spelen 9 september: Sluiting Paralympische Spelen 10 september: Welkom thuis Paralympic team netherlands, Rotterdam airport 11 september: Huldiging Paralympic team netherlands, Den Haag 11 september: Oprichtingsdatum nederlands Olympisch Comité: 11 september 1912 18 december: Ontvangst medaillewinnaars bij Koninklijk Huis 18 december: nOC*nSF | nOS Sportgala

Het talent Daan Huizing

“Dit begint ergens op te lijken” Precies een jaar geleden won golfer Daan Huizing (20) zijn eerste internationale toernooi. een jaar later heeft hij een helder doel voor ogen: “een major winnen.”

Maatstaf eind juni was Huizing actief op de Palmer Cup, een wedstrijd tussen de beste amateurs van europa en Amerika. “Dat toernooi zie ik als maatstaf voor waar ik sta ten opzichte van de top aan de andere kant van de wereld.” Hij bezet momenteel de vijfde plek op de mondiale amateurranglijst. “Als het goed is, ga ik een aantal van die jongens later weer tegenkomen. Op de Palmer Cup deed ik met de besten mee, dus dan moet ik ze later toch ook kunnen verslaan?”

Mijlpaal Binnen een jaar wil hij de stap naar de profs maken. een belangrijke mijlpaal, al zal er in principe weinig veranderen. “ik ga aan andere toernooien deelnemen en ik ga om geld spelen. Verder blijft het hetzelfde, ik leef namelijk nu al als een professional. Dat moet wel, anders leg je het af tegen de wereldtop.” Toch doet hij er nog een studie naast; economie aan de universiteit van utrecht. “Daar ben ik nu drie jaar mee bezig. ik zie het als back-up, er is namelijk geen garantie dat je het als prof gaat maken. ik moet nog een halfjaar, dan heb ik mijn bul op zak. Ja, dat is vrij snel gegaan, de studie viel me echt mee.”

FOTO: sOenAR CHAMiD

Huizing is nu topamateur, de beste amateurgolfer van europa zelfs. in rap tempo heeft hij zichzelf het afgelopen jaar verbeterd, niet minder dan zes internationale zeges sleepte hij binnen. Hij heeft zichzelf verbaasd. “Voorheen had ik nooit een hoge pet op van mijn eigen spel. Pas geleidelijk is dat gekomen, met het winnen van toernooien vorig jaar. ik dacht: dit begint ergens op te lijken. sinds dit jaar heb ik het idee dat ik in de toekomst om de overwinning in een major mee kan doen.”

amerika Bovendien is de jonge golfer uit soest sinds kort in het bezit van een HP-status. “super. Met deze extra inkomsten kan ik extra trainingskampen in het buitenland doen. Voor golf moet je toch over de grens zijn om onder wedstrijdomstandigheden te kunnen trainen. Daar kan ik dat geld goed voor gebruiken. De

Daan Huizing wil binnen een jaar de stap naar de profs maken.

omstandigheden zijn niet goed in nederland. Dat ligt vooral aan het klimaat; het is niet warm genoeg, dus groeit het gras niet goed. Je hebt gladde en snelle greens nodig, die heb

je hier niet. Je moet dus naar spanje of, nog beter, naar Amerika. Verder verandert er niet veel, omdat mijn programma gedurende het seizoen wel vastligt.”

nieuws

nieuws

Olympische goudenmedaillewinnaars geëerd met eigen postzegel

Sauerbreij blijft de honderste

in het kader van het honderdjarig jubileum van het nOC dit jaar, zijn tien goudenmedaillewinnaars geëerd met hun eigen postzegel. ger Jacobs, commercieel directeur van Postnl, reikte de postzegels begin deze maand in het Olympisch Stadion in amsterdam uit aan Sjoukje Dijkstra, ellen van langen en nico Rienks. Op het postzegelvel zijn zwart-witfoto’s afgebeeld van deze drie sporters, anton geesink, leontien zijlaard-van Moorsel,

Bij het koppelen van de historische databases van infostrada en het iOC is een lang omstreden roeimedaille op de Spelen van 1900 in Parijs – in feite een bronzen beeldje – officieel toegewezen aan nederland. Omdat de nederlandse roeiers François Brandt, Hermanus Brockman en Roelof Klein als eersten over de finish kwamen met een Frans stuurmannetje, werd die prijs toegekend aan de gemengde teams. Bij het opmaken van de klassementen door infostrada is dat roeisucces nu alsnog toegeschreven aan nederland. Dit heeft echter geen consequenties voor de telling van de medailles. “in 1900 werden er nog geen medailles uitgereikt”, aldus woordvoerder geert Slot. “Daarom scharen we het succes van Brandt, Brockman en Klein niet in die categorie.” De gouden medaille van nicolien Sauerbreij in Vancouver (2010) blijft dus in de boeken staan als de honderdste voor nederland.

esther Vergeer, Maarten van der Weijden, anky van grunsven, nicolien Sauerbreij en een (anonieme) hockeyer als symbool voor de vele nederlandse gouden hockeysuccessen. Door het postzegelvel te scannen met de app Chameleon eXplorer op een smartphone hoor je een geluidsfragment van sportcommentator Christiaan Scheen die roept: “nederland heeft goud!” De app is te downloaden via www.postnl.nl/apps.

Profile for nocnsf nocnsf

2012 Lopend Vuur nr. 5  

2012 Lopend Vuur nr. 5, de krant van topsportend Nederland

2012 Lopend Vuur nr. 5  

2012 Lopend Vuur nr. 5, de krant van topsportend Nederland

Profile for nocnsf
Advertisement