Page 1

17


18


19


20

Deo romana "Veštački mladež" Milorada Pavića  

Radnja jednog od "tri kratka nelinearna romana o ljubavi" koja čine knjigu Milorada Pavića "Veštački mladež" (Matica Srpska, 2009) dešava se...

Deo romana "Veštački mladež" Milorada Pavića  

Radnja jednog od "tri kratka nelinearna romana o ljubavi" koja čine knjigu Milorada Pavića "Veštački mladež" (Matica Srpska, 2009) dešava se...

Advertisement