Page 16

Çeviri Editörlerinin Önsözü Bu bir hayaldi… Acil Tıp, yirminci yüzyılın değişen şartlarından doğmuş bir klinik daldır. Daha önceleri acil servisler ve acil sağlık hizmetleri hem ülkemizde hem de dünyada sağlık sistemi içerisinde ihmal edilmiş ve öncelik taşımayan bir konumdaydılar. Yüzyılın ikinci yarısından itibaren dünyadaki büyük ekonomik, kültürel, siyasal ve teknolojik değişimler, acil tıbbın ayrı bir uzmanlık dalı olarak doğmasına ve hızla büyüyüp gelişmesine olanak sağladı. Ülkemizde Acil Tıp Uzmanlarının, acil sağlık hizmetleri içinde yerini almaya başlaması ile acil tıbbi bakımın etkinliği ve kalitesi olağanüstü şekilde değişmiş, deyim yerinde ise acil servisler çağ atlamıştır. Artık, Türkiye’deki acil tıp hizmetleri, dünyadaki gelişmiş acil tıp sistemleri arasında sınıflandırılmaktadır. Bugün onlarca Acil Tıp uzmanlık eğitim kurumundan mezun olup Acil Tıp Uzmanı sıfatını kazanmış büyük bir aileyiz. Acil Tıp Uzmanlarımız, kapsamlı eğitimleri ve üstün kapasiteleri nedeniyle aranan ve tercih edilen kaliteli sağlık iş gücünün temsilcileridir; günümüzde acil tıbbi bakım, sağlık hizmetlerinin kalite göstergelerinin önemli bir parçası haline gelmiştir. İşte bu kaliteli acil tıp uzmanlarının eğitimlerinin bir köşe taşı da “Emergency Medicine: A Comprehensive Study Guide” çalışma kitabıdır; Türkiye’de bu kitabı okumamış ya da en azından kaynak göstermemiş bir acil tıp uzmanı bulmak zordur.

Baş editörlüğünü saygıdeğer Prof. Dr. Judith E. Tintinalli’nin yaptığı ve ilk baskısı 1978 yılında Amerikan Acil Hekimleri Koleji’nce (ACEP) yapılan bu kitabın, 2011 yılında McGraw-Hill yayınevince yapılan yedinci baskısının Türkçeye çevrilmesinde görev almaktan mutluluk ve onur duymaktayız. “Acil Tıp: Kapsamlı Bir Çalışma Kılavuzu” nun yedinci baskısının bu Türkçe çevirisi, Türkiye Acil Tıp Derneği’nin himayesinde azami dikkat ve özenle gerçekleştirilmiştir. Kitap, içerik ve konuların işlenişi açısından öncelikli olarak acil tıp uzmanlık alanına yöneliktir; bu kitabın gerek uzmanlık eğitimi süresince gerekse mezuniyet sonrasında tüm acil tıp camiasının bir başucu kitabı olacağını umuyoruz. Kitabın kapsamlı içeriğinin özellikle acil olgularda hizmet veren diğer uzmanlık dallarındaki hekimler, acil tıp hizmetlerinde çalışan hemşireler, paramedikler, acil tıp teknikerleri ve acil tıp teknisyenleri için de önemli bir kaynak ve yol gösterici olacağını düşünüyoruz. Bu seçkin kitabın çevirisinde emek veren tüm çevirmenlere, çeviriyi titizlikle koordine eden Nobel Tıp Kitabevleri Çalışanlarından Sayın Hakan Özbek’e, kitabın çevirisini himaye eden Türkiye Acil Tıp Derneği’ne, Türk acil tıbbına yaptığı katkılarından dolayı ve gerçek bir Türk dostu olan saygıdeğer Prof. Dr. Judith E. Tintinalli’ye, tüm bu zahmetli zamanlarda yanımızda olan ailelerimize ve bu büyük hayalimizin gerçekleşmesinde bize inanan ve destekleyen herkese sonsuz teşekkürlerimizi sunarız.

xli

Tintinalli Acil Tıp  

Tintinalli Acil Tıp

Tintinalli Acil Tıp  

Tintinalli Acil Tıp

Advertisement