Page 1

1942 yılında Vefa lisesinden, 1946 yılında İ.Ü. Tıp Fakültesi Eczacı okulundan mezun oldu. 1953’te F. Kimya dalında doktorasını ve 1956’da aynı dalda doçentlik tezini hazırladı. Bu tezinde 10 Tiosemikarbozon türevini sentez etti ve bu türevlerin tüberkülostatik etkisini gösterdi. Kimya dalında Paris, Munih, Munster Üniversitelerinde çalıştı. Yayınları; ilaçların stabilitesi, analizi, kara bitkileri, liken, kara yosunları, deniz algleri ve deniz kirliliğidir. Yazarın 500’ün üstünde yayını vardır. (200’ü yabancı ülkede). Beş yabancı kitapta makalesi vardır. Yayınları 50 yabancı kitapta 250 defa site edilmiştir. Bunların pekçoğu dünya literatüründe ilktir.

Doç. Dr. Ferda Kaleağasıoğlu 1978 yılında Kadıköy Anadolu Lisesinden, 1984 yılında Cerrahpaşa Tıp Fakültesinden mezun oldu. 1986-1991 Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde farmakoloji ABD’de, 1989-1991’de Alman Kanser Araştırma Merkezi Kemoterapi ve Toksikoloji Enstitüsünde, 1991’de İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Onkoloji Enstitüsünde çalıştı. 1995’te farmakoloji dalında Doçent ünvanını aldı. 1996 yılında üniversiteden ayrıldı ve sırasıyla Servier İlaç, Janssen Cilag (Johnson & Johnson), UCB Pharma ilaç araştırma ve geliştirme bölümlerinde çalıştı. 2007 yılında ilaç sektöründen ayrıldı. Halen Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Departmanında ve Fen Bilimleri Enstitüsünde dersler vermektedir. Yayınlanmış 23 makalesi ve yabancı kitaplarda basılacak 3 derlemesi vardır.

İLAÇ İNDEKSİ

Prof. Dr. Kasım Cemal Güven

2012

İLAÇ İNDEKSİ 2012

Eczacı Hayriye Kıroğlu

Prof. Dr. Kasım Cemal Güven Doç. Dr. Ferda Kaleağasıoğlu Ecz. Hayriye Kıroğlu

1981 yılında Edremit Lisesinden, 1985 yılında Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesinden mezun oldu. 1986-1992 yıllarında hastane eczacısı olarak çalıştı. 1992 yılında sırasıyla Deva Holding, Eczacıbaşı İlaç, Janssen Cilag, Farma-Tek İlaç Sanayinde değişik görevlerde çalıştı. 2006’da ilaç sektöründen ayrıldı. Halen İzmit’te eczanesinde çalışmaktadır.

Prof. Dr. Kasım Cemal Güven Doç. Dr. Ferda Kaleağasıoğlu Ecz. Hayriye Kıroğlu

NOBEL TIP KİTABEVLERİ


İLAÇ İNDEKSİ

2012 Prof. Dr. Kasım Cemal Güven Doç. Dr. Ferda Kaleağasıoğlu Ecz. Hayriye Kıroğlu

NOBEL TIP KİTABEVLERİ


© 2012 Nobel Tıp Kitabevleri Ltd. Şti. İLAÇ İNDEKSİ 2012 Prof. Dr. Kasım Cemal Güven Doç. Dr. Ferda Kaleağasıoğlu Ecz. Hayriye Kıroğlu ISBN: 978-975-420-898-6

© NOBEL TIP ©012 2012 NOBEL K‹TABEVLER‹ © 2012 2012 NOBEL TIP K‹TABEVLER‹ K‹TABEVLER‹ NOBEL TIPTIP K‹TABEVLER‹ Bu kitabın, 5846 ve 2936 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasası Hükümleri gereğince yazarın yazılı izni olmadan bir bölümünden alıntı ‹NSAN ANATOM‹S‹ RES‹ML‹ ‹NSAN ANATOM‹S‹ RES‹ML‹ ‹NSAN ANATOM‹S‹ S‹ML‹RES‹ML‹ ‹NSAN ANATOM‹S‹ yapılamaz; fotokopi yöntemiyle çoğaltılamaz; resim, şekil, şema, Prof. Dr. Mehmet YILDIRIM Prof. Dr. Mehmet YILDIRIM Dr. Mehmet YILDIRIM . Dr.Prof. Mehmet YILDIRIM grafik, vb.’ler kopya edilemez. Her hakkı Nobel Tıp Kitabevleri Ltd. Şti’ne aittir. 1. – 2002 1.ask› Bask› – Eylül 2002 1.– Bask› Bask› – Eylül Eylül 2002 Eylül 2002 2. – fiubat 2.ask› Bask› – fiubat 20122012 2.– Bask› Bask› –2012 fiubat 2012 fiubat

ISBN: 978975420-??? SBN: 978975420-??? ISBN: 978975420-??? N: 978975420-???

Düzenleme: Nobel Tıp Kitabevleri - Hakkı Çakır Kapak:

Hakkı Çakır

Bu kitab›n, 5846 ve 2936 say›l› Fikir ve Sanat Eserleri Yasas› Hükümleri gere¤ince yazar›n Baskı Matbaacılık, Hadımköy-İSTANBUL kitab›n, 5846 ve 2936 say›l› Fikir ve Sanat Eserleri Yasas› Hükümleri gere¤ince yazar›n yaz›l› izni Bu5846 kitab›n, 5846 veNobel 2936 say›l› Fikir ve Sanat Eserleri Yasas› Hükümleri gere¤ince yazar›n yaz Bu Bu kitab›n, ve /Cilt: 2936 say›l› Fikir ve Sanat Eserleri Yasas› Hükümleri gere¤ince yazar›n yaz›l› izniyaz olmadan bir bölümünden al›nt› yap›lamaz; fotokopi yöntemiyle ço¤alt›lamaz; resim, flekil, olmadan bir bölümünden al›nt› yap›lamaz; fotokopi yöntemiyle ço¤alt›lamaz; resim, flekil, flema,flfl bir bölümünden al›nt› yap›lamaz; yöntemiyle ço¤alt›lamaz; resim, flekil, olmadan olmadan bir bölümünden al›nt› yap›lamaz; fotokopi fotokopi yöntemiyle ço¤alt›lamaz; resim, flekil, flema, grafik, vb.’ler kopya edilemez. Her hakk› Nobel T›p Kitabevleri Kitabevleri Ltd fiti’ne aittir. grafik, vb.’ler kopya edilemez. hakk› Nobel T›p Kitabevleri fiti’ne aittir. aittir. grafik, vb.’ler kopya edilemez. Her hakk› T›p Ltd fiti’ne grafik, vb.’ler kopya edilemez. HerHer hakk› Nobel T›pNobel Kitabevleri Ltd Ltd fiti’ne aittir.

Düzenleme: Nobel T›p Kitabevleri Kitabevleri & Hakk› Hakk› Düzenleme: Nobel T›p Kitabevleri & Hakk› Çak›r Çak›r Düzenleme: Nobel T›p & Çak›r Düzenleme: T›pNobel Kitabevleri & Hakk› Çak›r Cenk Kapak:Kapak: Cenk AKAY Kapak: Cenk AKAY AKAY Kapak: Cenk AKAY Bask› Nobel Matbaac›l›k, Bask› / Cilt: // Cilt: Nobel Matbaac›l›k, Bask› Cilt: Nobel Nobel Matbaac›l›k, Bask› / Cilt: Matbaac›l›k, Had›mköy-‹STANBUL Had›mköy-‹STANBUL Had›mköy-‹STANBUL Had›mköy-‹STANBUL

NOBEL TIP LTD. NOBEL K‹TABEVLER‹ LTD. fiT‹. fiT‹. NOBEL TIP K‹TABEVLER‹ K‹TABEVLER‹ LTD. fiT‹. NOBEL TIPTIP K‹TABEVLER‹ LTD. fiT‹. ÇAPA ÇAPA ÇAPA ÇAPA Millet Cad. No:111 Çapa-‹stanbul Millet No:111 Çapa-‹stanbul Millet Cad. No:111 Çapa-‹stanbul Millet Cad.Cad. No:111 Çapa-‹stanbul Tel: (0212) 83 33 Fax: (0212) (0212) 632 83632 33 Fax: 587 02587 17 02 Tel: 632 83 33(0212) Fax: 587 02 17 17 Tel: Tel: (0212) 632(0212) 83 33 Fax: (0212) 587(0212) 02 17

SAMSUN SAMSUN SAMSUN SAMSUN Ulugazi Mah. 19 Bulvar› Ulugazi Mah. 19 May›s Bulvar› 16/6 16/6 Ulugazi Mah. 19 May›s May›s Bulvar› 16/6 Ulugazi Mah. 19 May›s Bulvar› 16/6 Tel: (0362) (0362) 435 08435 03 08 Tel: 435 08 03 03 Tel: Tel: (0362) 435(0362) 08 03

CERRAHPAfiA CERRAHPAfiA CERRAHPAfiA CERRAHPAfiA Cerrahpafla T›p Fakültesi Cerrahpafla T›p Fakültesi Karfl›s›Karfl›s› Cerrahpafla T›pKarfl›s› Fakültesi Karfl›s› Cerrahpafla T›p Fakültesi Park içi içiPark Cerrahpafla-‹stanbul içi Cerrahpafla-‹stanbul Cerrahpafla-‹stanbul ParkPark içi Cerrahpafla-‹stanbul Tel: (0212) 586 17 58 (0212) 586 17586 58 17 58 Tel: Tel: Tel: (0212) 586(0212) 17 58

ELAZI⁄ ELAZI⁄ ELAZI⁄ ELAZI⁄ Yahya Kemal Cad. Mah. No: Yahya Kemal Cad. Üniversite 36/B Yahya Kemal Cad. Üniversite Üniversite Mah. No: 36/B 36/B Yahya Kemal Cad. Üniversite Mah.Mah. No: No: 36/B Tel: (0424) (0424) 233 43233 43 43 Tel: 233 43 43 43 Tel: Tel: (0424) 233(0424) 43 43

KADIKÖY KADIKÖY KADIKÖY KADIKÖY R›ht›m Cad. Derya ‹fl Merkezi No: 7 R›ht›m Cad. Derya ‹fl Merkezi No: R›ht›m Cad. Derya ‹flNo: Merkezi R›ht›m Cad. Derya ‹fl Merkezi 7 7 No: 7 Kad›köy-‹stanbul Kad›köy-‹stanbul Kad›köy-‹stanbul Kad›köy-‹stanbul Tel: (0216) (0216) 336 60336 08 60 Tel: 336 60 08 08 Tel: Tel: (0216) 336(0216) 60 08

ANTALYA ANTALYA ANTALYA ANTALYA Meltem Mahallesi, Dumlup›nar Meltem Mahallesi, Dumlup›nar Bulvar›Bulvar› Meltem Mahallesi, Dumlup›nar Bulvar› Meltem Mahallesi, Dumlup›nar Bulvar› Falez Sit. Toros Apt. Falez Sit. Toros No:183/2 Falez Sit. Apt. Toros Apt. No:183/2 No:183/2 Falez Sit. Toros Apt. No:183/2 Tel: 0 (242) 0 (242) 15238 55 15 Tel: 0 238 (242) 238 15 55 55 Tel: Tel: 0 (242) 238 15 55 BURSABURSA BURSA BURSA Alt›parmak Cad. Burç Pasaj›, Alt›parmak Pasaj›, Bursa Bursa Alt›parmak Cad. Burç Pasaj›, Bursa Alt›parmak Cad.Cad. BurçBurç Pasaj›, Bursa Tel: (0224) (0224) 224 60224 21 60 Tel: 224 60 21 21 Tel: Tel: (0224) 224(0224) 60 21


ÖNSÖZ

İlk basısı 1978 yılında yapılan ve yayınına 2008 yılında ara verilen bu kitaba bu basısında bugün sayısı 10.000’lere varan ilaç eklenmiştir. Bu yeni şeklinde kitap farmakolojik diziden alfabetik diziye dönüştürülmüştür. Bir başka değişiklik, yan etki ve kontrendikasyonların aynı terkipteki ilaçlarda aynı olması sebebi ile sahife hacmini kısaltmak için etken maddelerine göre ayrı bölüm içinde verilmiştir. Keza eşdeğer ilaçlar etken maddelere göre aynı bölümde toplanmıştır. Bu bölümler arasında temel ortak nokta olarak etken madde alınmıştır. Bu kitabın bir özelliğide Türkiye’de bulunan çoğu USA menşeli bitkisel kaynaklı ilaçların (OTC preparatları) firmalara göre listelenmesidir. Bu kitabın tekrar yayınlanmasında bugüne kadar Tıb bilimine büyük katkısı olan Nobel Tıp Kitabevleri’ne hiç bir beklentisi olmadan desteği rol oynamıştır. Bu hizmetinden dolayı Nobel Tıp Kitabevleri’ne, bu kitabın dizgi/mizanpajında büyük yardımı dolayısıyla Nobel Tıp Kitabevleri’nden Hakkı Çakır’a teşekkür ederiz.

Prof. Dr. Kasım Cemal Güven Doç. Dr. Ferda Kaleağasıoğlu Ecz. Hayriye Kıroğlu

III


KISALTMALAR

K. - Kullanılış Y.E. - Yan etki Kont. - Kontrendikasyon İ.E. - İlaç etkileşimi M. - Muhafaza şartı A, B, C - Hamilelikte kullanılış (İlaç isminin yanına konmuştur)

IV


İÇİNDEKİLER

BÖLÜM 1 Alfabetik İlaç İndeksi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-588

BÖLÜM 2 İlaçların İçindeki Etken Maddelerin Yan Etki ve Kontrendikasyonu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 589

BÖLÜM 3 Eşdeğer İlaçlar (Etken maddelere göre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 735

BÖLÜM 4 Reçetesiz Satılan İlaçlar (OTC Preparatları). . . . . . . . . . . . . . . . . . . 813

BÖLÜM 5 Uluslararası Narkotik İlaç Listesi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 849

V


BÖLÜM 1

ALFABETİK İLAÇ İNDEKSİ

Bu bölümdeki ilaçlara ait yan etki ve kontrendikasyon için Bölüm 2 ve Eşdeğer ilaçlar için Bölüm 3’e bakınız.


A ABELCET

B

Gen İlaç

Flakon - Amfoterisin B 100 mg/20 ml /Amb. 1 adet K. - Cryptoc­co­cus, Ku­zey Ame­rika blas­tomy­co­cis, dis­se­mi­ne candi­di­asis, coc­ci­di­oi­ domy­co­sis, asper­gil­la­sis, his­top­las­mo­sis, ba­zı Ame­ri­kan mu­ko­ku­ta­nöz kish­mania­sis va­ka­la­rın­da. Doz. - i.v. en­füz­yon şek­lin­de 30-60 dak. sü­re için­de ve­rilir. Seyrelt­me 0.5 mg/ml şek­ lin­de ya­pı­lır. Doz 1 mg/kg ile baş­lar, ka­de­me­li olarak 3 mg/kg’ye yük­sel­ti­lir. 3-4 haf­ ta­lık sü­re­de ge­nel ola­rak 1-3 g kü­mü­la­tif am­fo­te­ri­sin do­zu kul­la­nı­lır. 3 aya ka­dar 16.8 g kü­mü­la­tif doz uy­gulan­mış­tır. Uy­gu­la­ma %5 glu­koz çö­zel­ti­sin­de çö­zün­dü­rü­le­rek ya­pılır. Se­rum fiz­yo­lo­jik kul­la­nıl­maz.

ABİLİFY

C

Bristol Myers Squibb

Tablet - Aripiprazol 5 mg, 10 mg, 15 mg ve 30 mg /Amb. 28 adet Oral solusyon Aripiprazol 1 mg/ml /Amb. 150 ml

ABİZOL

C

Nobel İlaç

Tablet - Aripiprazol 5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg ve 30 mg /Amb. 28 adet K. - Erişkinlerde ve ergenlerde (13-17 yaş), akut şizofreni epizodlarının tedavisinde, idame tedavisi sırasında klinik düzelmenin sürekliliğinin sağlanmasında; Erişkinlerde, bipolar I bozukluğa eşlik eden akut mani dönemlerinin tedavisi ve son zamanlarda bir mani dönemi ya da karma dönem geçirmiş bipolar I bozukluğu olan hastalarda sağlanmış olan stabilitenin sürdürülmesinde. Doz. - Şizofreni: Önerilen başlangıç dozu günde 1x10 veya 1x15 mg’dır. İdame dozu günde 1x15 mg’dır. Klinik çalışmalarda günde 15-30 mg aralığındaki dozların etkili olduğu gösterilmiştir. Bipolar mani: Önerilen başlangıç dozu günde 1x15 mg veya 1x30 mg’dır. Gerekliyse, doz ayarlamaları 24 saatten daha kısa sürede yapılmamalıdır. Manik epizodların tekrarlanmasını engellemek için, tedaviye aynı dozla devam edilmelidir. Günlük maksimum doz 30 mg’dır. Ergenlerde (13-17 yaş): Günde 1x10 mg. Tedaviye ilk 2 gün, 2 mg doz ile başlayarak sonraki 2 gün 5 mg’a titre edilmelidir. Önerilen günlük doz 10 mg’dır. Günlük maksimum doz 30 mg’ dır. Oral solüsyon: Tableti yutma zorluğu yaşayanlarda alternatif olarak kullanılır.

ABOUND PORTAKAL AROMALI TOZ

-

Abbott

Poşet - Amino asit (arginin, glutamine -59,2 kalori), beta-hidroksi-beta-metilbütirat (31 kalori) ve tatlandırıcı. Enerji dağılımı: Protein %65.1, yağ %0.2, karbonhidrat %34.7, Osmolarite: 434 mOsm/l, Osmolalite: 461 mOsm/ kg Su. 24 g /Amb. 30 adet K. - Enteral beslenme ürünü. Yara iyileşmesini destekleyen ve yağsiz vücut kitlesinin yeniden yapilanmasini sağlayan arginin, glutamin, beta hidroksi-beta-metilbütirat ve tatlandirici içeren özel tibbi amaçli beslenme ürünü. Doz. - Oral ve tüple beslenmeye uygundur. Günlük beslenmeye ek olarak günde 2 poşet.

ACARİS

B

Ali Raif

Akarboz 50 mg ve 100 mg /Amb. 30, 60 ve 90 tablet K. - Et­ki­si­ni bar­sak­ta­ki al­fa glu­ko­zi­daz­la­rı in­hi­be ede­rek po­li­sa­ka­rid oli­go­sak­ka­rit ve di­sa­ka­rit­ler­den sin­di­ri­mi­ni ge­cik­ti­rir ve glu­koz açı­ğa çık­ma­sı­nı ve ka­na ka­rış­ma­sı­nı ya­vaş­la­tır. Di­abe­tes mel­li­tus’un di­yet­le bir­lik­te te­da­vi­sin­de kul­la­nı­lır. Doz. - Baş­lan­gıç­ta gün­de 3 x 1 adet 50 ve­ya 100 mg’lık tab­let, son­ra 3 x 2 adet 50 mg ve­ya 3 x 1 adet 100 mg. Max. 3 x 2 adet 100 mg/gün. Di­ya­betik di­yet zo­run­lu­dur.

ACCUZİDE

D

Pfizer

Film tablet - Kinapril HCl 20 mg /hidroklorotiazid 12,5 mg /Amb. 30 adet Fort Film tablet - Kinapril HCl20 mg /hidroklorotiazid 25 mg /Amb. 30 adet 3


4

İlaç İndeksi

K. - Hipertansiyonda ACE inhibitörü ve diüretik. Doz. - Hipertansiyonda 20 mg/tek doz/gün. Doz 40 mg/gün’ü geçmemelidir. Diüretik ler ile kullanımda 5 mg/gün ile başlanır sonra doz ayarlaması yapılır. Böbrek yetmezliği (40 ml/dak/ 1.73 m2 kreatin klirensi) 5 mg/gün tek doz ile başlanır. Doz ar tımı 3-4 haf ta boyunca sürdürülür. Konjestif kalp yetmezliğinde 5 mg/gün doz 40 mg/gün/2 defa’ya kadar yükseltilebilir. Kombine tedavide doz 10-20 mg/ gün.

ACE PLUS SELENYUM 30

C

Koçak Farma

Yumuşak Kapsül - Beta Karoten /Amb. 30 adet K. - Vitamin gereksiniminde kullanılır. A, C ve E vitamini eksikliklerinde ve selenyumun gerekli olduğu durumlarda kullanılır. Doz. - Tedavi amacıyla günde 2-3 kapsül, destek amacıyla 1-2 kapsül kullanılır.

ACEPER

X

Generica

Tablet - Perindopril 4 mg veya 8 mg/Amb. 30 adet K. - Hafif‐orta şiddette hipertansiyon, konjestif kalp yetmezliği, stabil koroner arter hastalığı ve (indapamid ile beraber) serebrovasküler hastalık hikayesi olan hastalarda tekrarlayan inmeden korunmada endikedir. Doz. - Sabahları ve yemekten önce tek doz. Yaşlılarda genel olarak başlangıç dozu günde 2 mg’dır. Bir hafta sonra 4 mg’a ve takip eden hafta 8 mg’a yükseltilebilir. Böbrek yetmezliğinde sabahları günde bir kez 2 mg tablet. Hipertansiyon tedavisinde önerilen başlangıç dozu sabahları yemeklerden önce bir kez alınan 4 mg’dır. Gerektiğinde doz, tedaviden bir ay sonra 8 mg’a çıkarılabilir. Eğer mümkünse tedaviye başlanmadan 2‐3 gün önce diüretik kesilmelidir. Diüretiği kesilemeyen hipertansif hastalarda, perindopril tedavisi 2 mg ile başlatılmalıdır. Konjestif kalp yetmezliği tedavisinde potasyum tutucu olmayan diüretik ve/veya digoksin ve/veya betabloker ile birlikte yakın tıbbi gözetim altında sabahları alınan 2 mg’lık tavsiye edilen dozu ile verilmesi tavsiye edilir. Eğer tolere edilebilirse, doz 2 haftadan az olmayacak aralıklarla günde bir kez 4 mg’a yükseltilebilir. Stabil koroner arter hastalığı olan hastalarda kardiyak olay riskini azaltmada, konvansiyonel tedaviye ilave kullanılırsa ilk hafta günde bir kez 4 mg doz ile başlanmalı, daha sonra, renal fonksiyona göre, günde bir kez 8 mg’a yükseltilmelidir.

ACEPER PLUS

X

Generica

Plus Tablet - Perindopril/indapamid 4mg/1.25 mg /Amb. 30 adet K. - Esansiyel hipertansiyon, konjestif kalp yetmezliği, stabil koroner arter hastalığı ve serebrovasküler hastalık hikayesi olan hastalarda tekrarlayan inmeden korunmada endikedir. Doz. - Hipertansiyon tedavisinde tercihen sabahları aç karnına olmak üzere günde tek doz olarak(4 mg+1.25mg) alınır.

ACEPRİX

D

Ali Raif

Film tablet - Silazapril 1, 2,5 ve 5 mg /Amb. 30 adet Plus Film Tablet – Silazapril/hidroklorotiazid 5 mg/12,5 mg /Amb. 30 adet K. - ACE inhibitörü. Esansiyel ve renovaskülar hipertansiyonda, kronik kalp yetmezliğinde dijital ve diuretiklerle. Plus tablet monoterapi ile yeterince kontrol altına alınamayan, kombine tedavinin uygun olduğu hafif ve orta şiddette esansiyel hipertansiyonlu hastaların tedavisinde. Doz. - Günde 1 defa aynı saatte esansiyel hipertansiyonda 2.5-5 mg. İlk iki gün 2.5 mg tabletin yarısı verilir. Günde 5 mg ile yeterli sonuç alınamazsa potasyum tutmayan bir diüretik düşük dozda yardımcı olarak verilir. Renovasküler hipertansiyonda 0.5 mg ile başlanır, yüksek gelirse 0.5 mg altına düşülür. Diüretik alan hastalarda diüretik verilmesi kesilir ve 2-3 gün sonra başlanır. Kronik kalp yetmezliğinde günde 0.5 mg ile başlanır. 1 mg-2.5 mg idame dozu hastaya göre ayarlanır. Plus tablet: Her gün aynı saatte 1x1 tablettir.

ACETYLCYSTEİN 600 TROM

B

Adeka

Efervesan tablet - Asetilsistein 600 mg/Amb. 10 ve 20 adet


İlaç İndeksi

5

K. - Balgam eşliğinde solunum yolu rahatsızlıklarında, akut ve kronik bronşit, bronşiektazi, kronik astmatik bronşit, bronşiyal astım, trakeobronşit, tüberküloz, primer akciğer amiloidi. Doz. - 0-2 yaş için 200 mg/gün, 2-7 yaş için 400 mg/gün, 7 yaş yukarısına 600 mg/ gün.

ACLABON

D

Koçak Farma

Flakon - Zoledronik asit monohidrat 5mg/100 ml /Amb. 1 adet

ACLASTA

D

Novartis

Flakon - Zoledronik asit monohidrat 5 mg/100 ml iv infüzyon çözeltisi /Amb. 1 adet K. - Osteokalsik kemik rezorbsiyonu inhibitörüdür. Solid tümörlerin osteolitik, osteoblastik ve karışık kemik metastazlarının ve multipl myelomun osteolitik lezyonlarının ve maligniteye bağlı hiperkalsemi tedavisinde standart antineoplastik tedavi ile birlikte kullanılır. Doz. - Kemik metastazlarının tedavisinde ve osteolitik lezyonlarının tedavisinde 4 mg/3-4 haftada tek doz. maligniteye bağlı hiperkalsemide erişkinlerde 4 mg kullanılır. İlaç 100 ml SF veya %5 dekstroz solüsyonu içinde 15 dakikalık infüzyon şeklinde verilir.

ACMEL

Keymen

Ampul - Vitamin C 500 mg/5 ml /Amb. 5 adet K. - Vitamin C yetersizliği, skorbüt, Moeller-Barlow hastalığı, mukavemet azalması, enfeksiyonlar, zafiyet, nekahat devreleri, cerrahide, çocuklarda kemik ve diş gelişimi bozuklukları, enfeksiyona yatkınlık, hamilelik, diş etleri kanaması, gingivit, peteşial kanamalar. Doz. - Günde 50-200 mg, emilim bozukluğunda 500 mg-1 g, 6 aydan küçüklerde 30 mg, 6 ay-1 yaş 35 mg, 1-3 yaş 15 mg max. 400 mg/gün, 4-8 yaş 25 mg max. 650 mg/ gün, 9-13 yaş 45 mg max. 1200 mg/gün, 14-18 yaş 65-75 mg max. 1800 mg/gün.

ACNEDUR

D

Adeka

X

Biogen

Merhem - Tetrasiklin HCl /Amb. 20 g K. - Topikal akne tedavisi. Doz. - Günde 1-3 kez.

ACNEGEN

Yumuşak kapsül - İzotretinoin 10-20 mg /Amb. 30 adet K. - Nodülokistik akne, kistik akne, akne konglobata. Çocuklarda geleneksel tedaviye cevap vermeyen metastatik nöroblastoma ve lösemide deneniyor. Doz. - 0.5 mg/kg/gün ile başlanır. İdame dozu 4 hafta sonra 0.1-1 mg/kg. Tedavi 16 hafta sürer. Tedavinin tekrarlanması 8 hafta ara ile yapılır. Topik başka akne ilacı ve UV tavsiye edilmez. Güneş ışınından kaçınılır. Çocuklarda nöroblastoma tedavisinde idame doz 2x50-125 mg/metrekare/gün.

ACNELYSE

C

Abdi İbrahim

Krem - Vit. A asit (Retinoik asid) (% 0.1) 0.02 g/Amb. 20 g K. - Akne vulgaris, açık ve kapalı komedonlar, psoriasis, lameller, ichthyosis, epidermolitik hiperkeratosisde. Doz. - Günde l defa sabahları bütün yüze veya gerekli yerlere baget ucu ile sürülür. Kremi günde l defa tercihan sabah bütün yüze sürülür. İlaç tatbik edilen bölge er tesi sabah bütün yüze sürülür. İlaç tatbik edilen bölge er tesi sabaha kadar yıkanmaz.

ACNOR

B

Mentis

Tablet - 50 mg ve100 mg /Amb. 30, 60 ve 90 adet K. - Etkisini barsaktaki alfa glukozidazları inhibe ederek polisakarid oligosakkarit ve disakaritlerden sindirimini geciktirir ve glukoz açığa çıkmasını ve kana karışmasını yavaşlatır. Diabetes mellitus’un diyetle birlikte tedavisinde kullanılır.


6

İlaç İndeksi

Doz. - Başlangıçta günde 3 x 1 adet 50 veya 100 mg’lık tablet, sonra 3 x 2 adet 50 mg veya 3 x 1 adet 100 mg. Max. 3 x 2 adet 100 mg/gün. Diyabetik diyet zorunludur.

ACOMET

C

Keymen

Flakon - Levofl oksasin 500mg/Amb. 100 ml iv K. - Akut sinuzit, kronik bronşitin akut alevlenmesi, toplumdan kazanılmış pnomoni, pyelonefrit dahil komplikasyonlu üriner sistem enfeksiyonları, deri ve yumuşak doku enfeksiyonları. Doz. - Böbrek fonksiyonu normal olanlarda: Pnomonide günde tek doz veya 2x500 mg, piyelonefrit, uriner sistem enfeksiyonlarında günde tek doz 250 mg, deri ve yumuşak doku enfeksiyonlarında günde 2x500 mg. Böbrek yetmezliğinde kreatin klerensi 50-20 ml/dak. olanlarda sırası ile ilk doz 250-500 mg, sonra 125-250 mg/24 saat, 250 mg/12 saat 19-20 ml/dak. İlk doz 250-500 mg/48-24 saat, 125 mg/12 saat <10 ml/dak. ilk doz 250-500 mg, sonra 125 mg/48 saat, 125 mg/12 saat, 125 mg/24 saat. İnfüzyon sırasında hasta en az 60 dak. gözlenmelidir.

ACSERA

C

Vetal

Flakon - Androctonus antitoksini, Androctonus crassicauda akrep venomuna karsın immünoglobulin F(ab’)2 fragmanları (At Kökenli) 100 IU/ml/Amb. 5 ml K. - Akrep sokmasının neden oldugu zehirlenmelerin veya akabinde olası ölümlerin önlenmesinde Doz. - Doz doktorun önerisi ile zehirlenmenin şiddetine göre belirlenir. En çok 10 flakon uygulanır.

ACT

B

Adeka

Poşet - ACT Asetilsistein 100 mg /Amb. Tek dozluk eff .granül içeren 30 ve 60 adet Poşet - ACT Asetilsistein 200 mg /Amb. Tek dozluk eff .granül içeren 30adet Ampul - ACT Asetilsistein 300 mg/3 ml (% 10) /Amb. 5 ve10 adet K. - Balgam eşliğinde solunum yolu rahatsızlıklarında, akut ve kronik bronşit, bronşiektazi, kronik astmatik bronşit, bronşiyal astım, trakeobronşit, tüberküloz, primer akciğer amiloidi. Doz. - 0-2 yaş için 200 mg/gün, 2-7 yaş için 400 mg/gün, 7 yaş yukarısına 600 mg/gün.

ACT-HİB

C

Sanofi Pasteur

Flakon - Haemophilus infl uenzae tip B poliozidi, tetanoz proteini ile konjuge 10 µg/ Amb. 0,5ml im/sc K. - Haemophilus influenzae tip B poliozid, H. influenzae tip B’de koruyucu subkutan veya i.m. enjekte edilir (asla i.v. yapılmaz). Doz. - 1-2 ay ara ile 3 enjeksiyon.

ACTEDAY

C

Mentis

Film Tablet - Risedronat 35 mg /Amb. 4 adet K. - Postmenopozal osteoporoz ve erkek osteoporozunun tedavisinde endikedir. Doz. - Yetişkinlerde önerilen doz haftada bir kez alınan 35 mg tablettir. Tabletler her hafta aynı günde alınmalıdır.

ACTİDEM

C

Glaxo Smithkline

Şurup - Triprolidin 1.25 mg, psödoefedrin 30 mg, dekstrometorfan 10 mg/5 ml /Amb. 150 ml K. - Öksürük ve konjestiyon tedavisi, alerjik üst solunum yolu hastalıkları, alerjik rinitis, nasal dekonjestan, vazomotor rinit. Doz. - 12 yaş üstüne ve erişkinlere 3 defa 2 ölçek. 6-12 yaş için 3x1 ölçek, 2-5 için 3x2.5 ml, 6 ay-2 yaş için 3x1.25 ml.

ACTİFED

C

Glaxo Smithkline

Tablet - Psödoefedrin 60 mg, triprolidin HCl 2,5 mg /Amb. 30 adet


İlaç İndeksi

7

Şurup - Psödoefedrin 30 mg, triprolidin HCl 1.25 mg/5 ml/Amb. 150 ml K. - Nasal dekonjestan, alerjik nezle, vazomotor nezle, soğuk algınlığı, grip gibi hastalıklarda semptomatik etki sağlar. Doz. - 12 yaş üstüne ve yetişkinlere 3 defa 1 adet veya 2 ölçek, 6-12 yaş arası 3 defa 1 ölçek, 2-5 yaş arasına 3 defa 1/2 ölçek, 6 ay 2 yaş arasına 3x1/4 ölçek.

ACTILYSE

X

Boehrınger Ingelheım

Flakon - Alteplaz (Plas mi no jen ak ti va tö rü, rt-PA) 10, 20 ve 50 mg /Amb. 1adet K. - Akut trombotik koroner arter tıkanmalarının fibrinolitik tedavisinde. Doz. - Miyokard infarktüsünde iv bolus 15 mg, infüzyon 50 mg/30 dakikada, 35 mg/60 dak. (maksimum 100 mg). Akciğer embolisinde başlangıç bolus olarak 10 mg, sonra 2 saatte 90 mg infüzyon şeklinde. İskemik inmede en fazla 90 mg, %10 iv bolus, kalanı 60 dak. infüzyon şeklinde uygulanır.

ACTINOMA

B

Orva

Jel - Diklofenak sodyum % 3/Amb. 30 g K. - Periferik eklemlerin ve vertebral kolonun ağrılı osteoartroz ve periartropati gibi lokalize olmuş hastalıklar, burkulma, ezilme, incinme, tendovajinit, bursit, omuz-el sendromu gibi yumuşak doku romatizmasında. Göz, burun, çatlak cilde sürülmez. Doz. - Ağrılı yere 2-4 g, günde 3-4 defa sürülür.

ACTIQ

Genesis

Pastil - Fentanil 200, 400, 800 mcg oromukozal aplikatörlü /Amb. 3 adet K. - Kronik ağrıları için opioid idame tedavisi uygulanan kanser vakalarında, aniden ortaya çıkan şiddetli ağrıların kontrol altına alınmasında. Doz. - Pastil çiğnenmemeli, aplikatörü aracılığıyla ağızda dolaştırılarak emilmelidir. Başlangıç dozu 200 mcg’dır. Uygun analjezi elde edilemediyse, aynı doz 15 dakika sonra tekrarlanabilir, ancak tek bir ağrı krizi için 2 defadan fazla kullanılmamalıdır. 1600 mcg’lık uygulamada nadiren ikinci doza gerek duyulur. Günlük kullanım en fazla 4 dozla sınırlanmalıdır. Kronik ağrıları için kronik opioid tedavisine devam eden hastaların ani ve şiddetli ağrıları için gerek kalmadıysa tedavi hemen kesilebilir. Opioid tedavisinin tamamen kesilmesinin gerektiği durumlarda, yoksunluk belirtileri açısından, opioid dozunun azaltılarak kesilmesinde kullanılan doz dikkate alınmalıdır.

ACTIVELLE

X

Novo Nordisk

Film tablet Östradiol hemihidrat 1.03 mg, noretisteron asetat (sentetik progesteron) 0.5 mg /Amb. 28 adet K. - Postmenopozal birinci yıldan sonra kadınlarda gelişen östrojen eksikliğine bağlı artan şiddetli vazomotor semptomları (ciltte kızarma, atrofik üretrit) önlemede, menopoz sonrası kemik kaybı (osteoporoz) önlenmesinde, histerektomi geçirmemiş kadınlarda tek başına estrogen tedavisi ile ortaya çıkabilecek endometrium hiperplazisi ve endometrium kanseri riskinin azaltılması amacı ile, siklus bozukluğunda, sekonder amenore, dismenore ve hipomenorede. Doz. - Günde 1 adet/aynı saatte.

ACTONEL

C

Sanofi Aventis

Film Tablet - Risedronat sodium 5 mg, 35 mg ve 75 mg /Amb. 4 film tablet; 75 mg / Amb. 6 adet K. - 5 mg: Postmenopozal osteoporoz ve kortikosteroid kullanımına bağlı gelişen osteoporoz tedavisinde endikedir. 35 mg: Postmenopozal osteoporoz ve erkek osteoporozunun tedavisinde endikedir.75 mg: Omur ve kalça kırıklarına yönelik riski azaltmak üzere menopoz sonrası dönemdeki osteoporoz tedavisinde ve artmış osteoporoz riski bulunan, menopoz sonrası dönemdeki kadınlarda osteoporozun önlenmesinde endikedir. Doz. - 5 mg: Erişkinler için önerilen günlük doz, bir adet 5 mg tablettir. 35 mg: Yetişkinlerde önerilen doz haftada bir kez alınan 35 mg tablettir. Tabletler her hafta aynı günde alınmalıdır.75 mg: Yetişkinlerde önerilen doz bir ayda ardışık iki gün alınan oral 75 mg’lık bir tablettir.


BÖLÜM 2

İLAÇLARIN İÇİNDEKİ ETKEN MADDELERİN YAN ETKİ VE KONTRENDİKASYONU


İLAÇLARIN İÇİNDEKİ ETKEN MADDELERİN YAN ETKİ VE KONTRENDİKASYONU A Vi­ta­mi­ni Y.E. - Aşı­rı doz­da baş ağ­rı­sı, baş dönme­si, bu­lan­tı, kus­ma, hal­siz­lik, çocuklar­da Ma­riaSee sen­dro­mu, yetişkinler­de ka­fa içi ba­sın­cı art­ma­sı, çift gör­me, papil­la öde­mi, ke­mik ve ek­lem ağ­rı­la­rı, epi­tel dö­kün­tü­ler. Kont. - Ka­ra­ci­ğer si­ro­zu, böb­rek yetmez­li­ği, hamile­lik (er­ken dö­ne­mi), em­zirme. Aba­ka­vir Y.E. - % 3 ölüm­cül aşı­rı duyarlık re­aksi­yo­nu gö­rül­müş­tür. Bu re­ak­si­yon­lar ateş, bu­ lan­tı, kus­ma, di­ya­re, ka­rın ağ­rı­sı, kı­za­rık­lık, le­tar­ji, düş­kün­lük, mi­yal­ji, mi­yo­li­zis, ar­tral­ ji, ödem, disp­ne, bo­ğaz ağ­rı­sı, ök­sü­rük, baş ağ­rı­sı, pa­res­te­zi, lenfa­de­no­pa­ti, mu­koz mem­bran lez­yon­la­rı, hi­po­tan­si­yon, kı­za­rık­lık, ka­ra­ci­ğer fonksi­yon de­ğer­ler­le­rin­de yük­sel­me, böb­rek bo­zuk­lu­ğu, anaf­lak­si. Aşı­rı duyarlık­ta ilaç bı­ra­kı­lır, tek­rar­lan­maz. Kont. - 3 yaş al­tı, em­zir­me. Abatasept Y.E. - Baş ağrısı, sersemlik, Alt solunum yolu enfeksiyonu (bronşit dahil), üriner sistem enfeksiyonu, herpes simplex, üst solunum yolu enfeksiyonu (trakeit, nasofarenjit dahil), rinit, Hipertansiyon, yüzde ve boyunda kızarma, öksürük, Karın ağrısı, diyare, bulantı, dispepsi, döküntü, yorgunluk, asteni, Kan basıncında artış, anormal karaciğer fonksiyon testleri Kont. - Abatasepte veya diğer bileşenlerine karşı alerjisi olanlarda; sepsis veya fırsatçı enfeksiyonlar gibi şiddetli ve kontrol edilemeyen enfeksiyonlarda Ac­tea ra­ce­mo­sa kök­le­ri­nin ku­ru eks­tre­si Y.E. - Mi­de ra­hat­sız­lı­ğı, me­me­ler­de duyarlık, ağır­lık his­si ve ağ­rı, mens­tu­ras­yo­na ben­ zer ka­na­ma. Kont. - Ha­mi­le­lik, em­zir­me. ACTH Y.E. - Tuz, su re­tan­si­yo­nu, kan ba­sın­cı yük­sel­me­si, hi­po­ka­le­mi, hi­perg­li­se­mi, en­fek­ si­yon eği­li­mi­nin art­ma­sı, Cus­hing sen­dro­mu, ruh­sal de­ği­şik­lik­ler, pep­tik ül­ser, os­te­ opo­roz, de­ri pig­men­tas­yo­nu, ki­lo ar­tı­şı, ak­ne, hir­su­tizm. Kont. - İla­ca duyarlık akut psi­koz, en­fek­si­yon­lu has­ta­lık­lar, pep­tik ül­ser, Cus­hing sen­ dro­mu, kalp yet­mez­li­ği 2 ya­şın­dan kü­çük ço­cuk­lar. As­tım­lı­lar. Adalimumab Y.E. - Solunum yolu enfeksiyonları, (alt ve üst solunum yolu enfeksiyonları, pnömoni, sinüzit, faranjit, nazofaranjit ve herpes virüsüne bağlı pnömoni dahil), Sistemik enfeksiyonlar (sepsis, kandidiyaz ve influenza dahil), intestinal enfeksiyonlar (viral gastroenterit dahil), deri ve yumuşak doku enfeksiyonları (paronisi, selülit, impetigo, nekrotizan fasiit ve herpes zoster dahil), kulak enfeksiyonları, oral enfeksiyonlar (herpes simpleks, oral herpes ve diş enfeksiyonları dahil), röproduktif sistem enfeksiyonları (vulvovajinal mikotik enfeksiyon dahil), üriner sistem enfeksiyonları (piyelonefrit dahil), fungal enfeksiyonlar, Selim neoplazma, melanom hariç deri kanseri (bazal hücre karsinomu ve skamöz deri karsinomu dahil), lökopeni, anemi, Yükselmiş lipid değerleri. Hipokalemi, yükselmiş ürik asit değerleri, anormal kan serum değerleri, hipokalsemi, hiperglisemi, hipofosfotemi, yükselmiş kan potasyum değerleri, baş ağrısı, parestezi, aşırı duyarlılık, alerjiler (mevsimsel alerji dahil), taşikardi, vertigo, Abdominal ağrı, bulantı ve kusma, raş, karaciğer enzimleri artışı, GI hemoraji, dispepsi, gastroözofajeal reflü hastalığı, sicca sendromu, Kas-iskelet ağrısı, kas spazmı Kont. - Adalimumaba veya ilacın içerdiği yardımcı maddelere karşı aşırı duyarlılık gösteren hastalar; aktif tüberküloz veya sepsis gibi şiddetli enfeksiyonlar ve fırsatçı enfeksiyonlar, orta dereceli veya şiddetli kalp yetersizliği (NYHA [new york heart association] sınıfı iii/iv) 591


592

İlaç İndeksi

Adapalen Y.E. - Eritem, kepeklenme, kuruluk, ciltte kaşıntı, iritasyon, sıcaklık / iğnelenme, güneş yanığı ve akne alevlenmesi. Kont. - İlaca aşırı duyarlık, ciltte yanık, kesik, ekzamatoz, çatlak deri, abrazyon, hamilelik, laktasyon, 12 yaş altı. Adefovir dipivaksil Y.E. - Bulantı, şişkinlik, ishal, olispensi, halsizlik, baş aeğrısı, karın ağrısı. Kont. - Hamilelik, emzirme, böbrek bozukluğu, siroz, ibuprofen Adrenalin Y.E. - Sıkıntı, tremor, baş ağrısı, renk solukluğu. Çarpıntı, taşikardi, hipertansiyon. Kont. - 2 yaşından küçükler, şoklar, (anaflaktik hariç) halotan anestezisi, hipertiroidizm, organik kalp rahatsızlıkları, kalp dilatasyonu, hipertansiyon, organik beyin hastalıkları, serebral ateroskleroz. Adriamisin (Doksorubisin) Y.E. - Alopezi, ağızda ülserasyon, kemik iliğinde depresyon gastroentestinal bozukluklar, taşikardi, kardiya toksisite. EKG’de ve S.T’ye etki eder. Konjestif kalp yetmezliği. Kont. - Kalp hastaları, ağızda ülserasyon, kemik iliği depresyonu, ağızda yanma, hamilelik, laktasyon. Agalsidaz beta Y.E. - Titreme, yüksek ateş, üşüme hissi, yorgunluk, göğüs rahatsızlıkları, sıcak basması, peripheral ödem, ağrı, halsizlik, göğüs ağrısı, yüz ödemi, hipertermi, ekstremitelerde ağrı, kas ağrısı, sırt ağrısı, kas spazmı, eklem ağrısı, kas sıkışması, iskelet kas sertliği, kasşntı, ürtiker, döküntü, eritem, genel kaşıntı, anjiyonörotik ödem, yüzde şişkinlik, makülopapüler döküntü, bulantı, kusma, karın ağrısı, üst karın ağrısı, karında rahatsızlık hissi, midede rahatsızlık hissi, oral duyu azalması, diyare, Dispne, burun tıkanıklığı, boğaz sıkışması hissi, hırıltılı solunum, öksürük, nefes darlığında alevlenme, Al basması (flushing), hipertansiyon, solgunluk, hipotansiyon, sıcak basması, taşikardi, çarpıntı, bradikardi, kulak çınlaması, baş dönmesi, Gözyası salgısında artıs, Baş dönmesi, uykululuk hali, duyu azalması, yanma hissi, halsizlik, bayılma, baş ağrısı, parestezi, nazofarenjit Kont. - Etkin madde veya formülasyonda yer alan yardımcı maddelerden herhangi birine karşı hayatı tehdit edici boyutlarda aşırı duyarlılık (anafilaktik reaksiyon). Agni custi meyvesi ekstresi Y.E. - Ürtiker, kaşıntı, huzursuzluk, konfüzyon, halusinasyon. Kont. - Hamilelik, emzirme. İ.E. - Dopamin reseptör antagonistleri. Akamprosat Y.E. - Diyare, bulantı, abdominal ağrı, eritem, cinsel soğukluk. Kont. - Renal ve hepatik yetmezlik, pediatrik ve geriatrik hastalar. Akarboz Y.E. - Barsak seslerinde artış, diyare, karın ağrısı. Transaminaz artışı. Hipoglisemi insulin veya sulfanilüre veya metformin olan hastalarda görülür. Buna karşı glukoz verilir. Kont. - 18 yaş altı, kronik barsak hastalıkları, barsakta gaz oluşumu arttığı durumlar, emzirme. İ.E. - Antiasitler, kolestıramin, sindirim enzimleri. Akrivastin Y.E. - Uyuklama, sersemlik, uyku bozukluğu, halusinasyon, cilt döküntüleri, üriner retansiyon. Kont. - Gebelik, emzirme, hipertansiyon, ciddi koroner hastaları, MAO inhibitörleri. Uyarı - Araç kullanılmamalı. Aktif kömür Y.E.- Kaşıntı, ilaç erepsiyonları.


BÖLÜM 3

EŞDEĞER İLAÇLAR (Etken maddelere göre)


EŞDEĞER İLAÇLAR ADAPALEN Differin % 0,1 jel 30 g Differin %0.1 30 G jel Palexil jel %0,1 30 g ADRENALIN Adrenalin 0,25 mg 10 ampul Adrenalin 0,5 mg 10 ampul Adrenalin 1 mg 1 ml 100 ampul Adrenalin 1 mg 10 ampul Adrenalin 1 mg biosel 1 mlx100 ampul Adrenalin 1/2 mg 1 ml 100 ampul Adrenalin 1/2 mg biosel 1 mlx100 ampul Adrenalin 1/4 mg 1 ml 100 ampul Adrenalin 1/4 mg biosel 1 mlx100 ampul Adrenalin bas galen 1 mg 10 amp Adrenalin bas galen 0,25 mg 10 ampul Adrenalin biofarma 0,25 mg 10 ampul Adrenalin biofarma 0,25 mg/1 ml 100 ampul Adrenalin biofarma 0,50 mg 10 ampul Adrenalin biofarma 0,5mg/1 ml 100 ampul Adrenalin biofarma 1 mg 10 ampul Adrenalin biofarma 1 mg/1 ml 100 ampul Adrenalin cod.Galen 0,5 mg 10 ampul Adrenalin drog. 0,25 Mg 10 ampul Adrenalin drogsan 0,5 mg 10 ampul Adrenalin drogsan 1 mg 10 ampul AESSIN + DIETILAMIN SALISILAT Prepagel 40 g jel Reparil 50 g jel AKARBOZ Acaris 50, 100 mg 30, 60, 90 tablet Acnor 100 mg 30 tablet Acnor 100 mg 60 tablet Acnor 100 mg 90 tablet Acnor 50 mg 30 tablet Acnor 50 mg 60 tablet Acnor 50 mg 90 tablet Arokan 100 mg 30 tablet Arokan 100 mg 60 tablet Arokan 100 mg 90 tablet Arokan 50 mg 30 tablet Arokan 50 mg 60 tablet Arokan 50 mg 90 tablet Glucar 100 mg 30 tablet Glucar 100 mg 60 tablet Glucar 100 mg 90 tablet Glucar 50 mg 30 tablet Glucar 50 mg 60 tablet

Glucar 50 mg 90 tablet Glucobay 100 mg 30 tablet Glucobay 100 mg 90 tablet Glucobay 50 mg 30 tablet Glucobay 50 mg 90 tablet Glynose 100 mg 30 tablet Glynose 100 mg 60 tablet Glynose 100 mg 90 tablet Glynose 50 mg 30 tablet Glynose 50 mg 60 tablet Glynose 50 mg 90 tablet AKTIF KARBON Aqua-carbo 50 g/240 ml kullanıma hazır sulu aktif karbon içeren suspansiyon Char-flo aqua 206 mg 240 ml suspansiyon Eucarbon 100 tablet Farmacarbon 100 tablet Radyo karbon 150 mg 70 tablet ALENDRONAT MONOSODYUM TRIHIDRAT + VITAMIN D3 Bonenorm 70 mg/5600 iu 12 efervesan tablet Bonenorm 70 mg/5600 iu 4 efervesan tablet Fosavance 70 mg/2800 iu 4 tablet Vegabon plus d 5600 iu 12 tablet Vegabon plus d 5600 iu 4 tablet Vegabon plus d 70 mg/2800 iu 12 tablet Vegabon plus d 70 mg/2800 iu 4 tablet ALENDRONAT SODYUM Alemaks 70 mg 12 tablet Alemaks 70 mg 4 tablet Andante 10 mg 28 tablet Andante 70 mg 12 tablet Andante 70 mg 4 tablet Bonacton 70 mg 4 tablet Bonemax 10 mg 28 tablet Bonemax 70 mg 4 tablet Bonemax 70 mg 4 tablet Fosamax 10 mg 28 tablet Fosamax 70 mg 4 tablet Fosatab 70 mg 12 efervesan tablet Fosatab 70 mg 4 efervesan tablet Osalen 70 mg 4 tablet Osteomax 10 mg 28 tablet Osteomax 70 mg 12 tablet Osteomax 70 mg 4 tablet Osteomax oral çözelti Vegabon 10 mg 28 tablet Vegabon 70 mg 12 tablet Vegabon 70 mg 4 tablet

737


738

İlaç İndeksi

ALFUZOSIN HCL Xalfu xl 10 mg uzatılmış salımlı 30 tablet Xatral xl 10 mg 30 denetimli salim tablet Xatral xl 10 mg 30 tablet ALJINIK ASIT ve SODYUM ALJINAT + MAGNEZYUM ALJINAT Gaviscon 500 mg 200 ml likit Gaviscon 500 mg 200 ml likit Gaviscon 500 mg 60 tablet Gaviscon 500 mg 60 tablet Gaviscon infant 30 poşet Gaviscon infant oral çözelti için toz içeren 30 şase ALLERJEN Allergovit a+b(baslangic)3 ml 2 flk. Allergovit b(idame)3 ml 1 flk. Alutard 1x5 ml devam Alutard 4x5 ml baslangic Apsi alustal 1 x 5 ml Apsi alustal 4 x 5 ml Apsi phostal 1 x 5 ml Apsi phostal 4 x 5 ml Apsi staloral 2 x 10 ml Apsi staloral 4 x 10 ml Apsi staloral-300 2 x 10 ml Apsi staloral-300 3 x 10 ml Novo helisen depot/b 4 x 4,5 ml(basl.) Flk. Novo helisen depot/m 4,5 ml(idame) 1 flk. Novo helisen oral/b (basl)30 ml 4 damlalik. Fl Novo helisen oral/m (idame) 30 ml 1 flk. Novo helisen oral/m (idame) 30 ml 3 flk. Slit baslangic dozu 5x5 ml Slit devam dozu 2x5 ml ALLOPURINOL Allo-urik 300 mg 50 tablet Allogut 300 mg 50 tablet Urikoliz 300 mg 50 tablet ALPRAZOLAM Ansiox 0,5 mg 30 tablet Ansiox 1 mg 50 tablet Xanax 0,5 mg 30 tablet Xanax 1 mg 50 tablet AMBROKSOL HCL Ambreks 30 mg 150 ml şurup Ambreks pediatrik 15 mg 100 ml şurup Ambrol 15 mg 100 ml şurup Ambrol 30 mg 150 ml şurup Ambrol 30 mg 20 tablet Cofitus 15mg/5ml 100 ml pediatrik şurup Cofitus 30mg/5ml 150 ml şurup Fluibron 30 mg 20 tablet Fluibron 5 ml 30 mg 150 ml şurup Fluibron pediatrik 15 mg 150 ml şurup

Mukoral 30 mg 150 ml şurup Mukoral 30 mg 20 tablet Mukoral pediatrik 15 mg 100 ml şurup Mukoral pediatrik 15 mg/5ml 150 ml şurup Pulmor 30 mg 150 ml şurup Pulmor pediatrik 15 mg 150 ml şurup Sekrol 15 mg 6 ampul Sekrol 30 mg 150 ml şurup Sekrol 30 mg 20 tablet Sekrol 60 mg 20 eff. Tablet Sekrol pediatrik 15 mg 100 ml şurup Sekrol pediatrik 15 mg 150 ml şurup AMFOTERISIN B Abelcet 100 mg/20 ml iv inf. için. Sus. içeren 1 flakon Ambisome 50 mg 1 flakon Ambisome 50 mg 1 flakon Ambisome 50 mg iv infuzyon için liyofilize toz içeren 10 flakon Amphotec 50 mg/10 ml iv infuzyon için liyofilize toz içeren flakon Fungizone iv 50 mg 1 flakon Fungizone iv 50 mg 1 flakon+ampul AMIKASIN SULFAT Amijeksin 100 mg/2 ml im/iv enj. Sol. içeren 1 ampul Amijeksin 500 mg/2 ml im/iv enj. Sol. içeren 1 ampul Amikaver 100 mg 2 mlx100 ampul Amikaver 100 mg 2ml x 1 ampul Amikaver 250 mg 2ml x 1 ampul Amikaver 500 mg 1 ampul Amikaver 500 mg 1 flakon Amikaver 500 mg 2 mlx50 ampul Amiketem 2 ml 100 mg 1 ampul Amiketem 500 mg 1 ampul Amikozit 100 mg 1 flakon Amikozit 500 mg im/iv enj. çöz. içeren flakon, 1 flakon Mikasin 100 mg/2 ml im/iv 1 ampul Mikasin 500 mg 1 ampul Mikasin 500 mg 1 ampul AMINOFILIN Aminocardol 100 mg 20 tablet Aminocardol 240mg/10 ml 3 ampul Asmafilin forte 200 mg 30 kapsül Carena 240 mg 100 ampul Carena 240 mg 6 ampul Filinsel 24 mg/ml 10 ml 100 ampul Filinsel 24mg/ml 10 ml x 3 ampul Talotren 200 mg 30 kapsül Talotren 350 mg 30 kapsül AMIODARON HCL Amidovin 150 mg/3 ml iv 6 ampul Cordalin 150 mg 3 ml x 5 ampul Cordarone 150 mg 6 ampul Cordarone 150 mg 6 ampul Cordarone bt 200 mg 30 tablet


İlaç İndeksi Cordarone bt 200 mg 30 tablet AMISULPIRID Paxiprid 200 mg 60 tablet Paxiprid 400 mg 30 tablet Solian 100 mg/ml 60 ml oral solusyon Solian 200 mg 60 tablet Solian 200 mg 60 tablet Solian 400 mg 30 film tablet Solian 400 mg 30 film tablet AMITRIPTILIN HCL Laroxyl 10 mg 30 draje Laroxyl 25 mg 40 draje Triptilin 10 mg 30 tablet Triptilin 25 mg 40 tablet AMLODIPIN Amlodis 10 mg 20 tablet Amlodis 5 mg 20 tablet Amlohex 10 mg 20 tablet Amlohex 5 mg 20 tablet Amlokard 10 mg 30 tablet Amlokard 5 mg 30 tablet Amlovas 10 mg 20 tablet Amlovas 10 mg 30 tablet Amlovas 5 mg 20 tablet Amlovas 5 mg 30 tablet Amlovas 5 mg 90 tablet Dilopin 10 mg 20 tablet Dilopin 10 mg 30 tablet Dilopin 5 mg 20 tablet Dilopin 5 mg 30 tablet Fixodip 10 mg 20 efervesan tablet Fixodip 10 mg 30 efervesan tablet Fixodip 5 mg 20 efervesan tablet Fixodip 5 mg 30 efervesan tablet Lipinox 10mg 20 tablet Lipinox 5 mg 20 tablet Monovas 10 mg 30 tablet Monovas 5 mg 30 tablet Monovas 5 mg 90 tablet Nipidol 10 mg 20 tablet Nipidol 10 mg 30 tablet Nipidol 5 mg 20 tablet Nipidol 5 mg 30 tablet Norlopin 10 mg 30 tablet Norlopin 5 mg 20 tablet Norlopin 5 mg 90 tablet Normopres 10 mg 20 tablet Normopres 10 mg 30 tablet Normopres 5 mg 20 tablet Normopres 5 mg 30 tablet Norvadin 10 mg 20 tablet Norvadin 10 mg 30 tablet Norvadin 5 mg 20 tablet Norvadin 5 mg 30 tablet Norvasc 10 mg 30 tablet Norvasc 5 mg 30 tablet Norvasc 5 mg 90 tablet Penvasc 10 mg 20 tablet Penvasc 10 mg 30 tablet Penvasc 10 mg 30 tablet Penvasc 5 mg 20 tablet

739

Penvasc 5 mg 30 tablet Penvasc 5 mg 30 tablet Vasocard 10 mg 20 tablet Vasocard 10 mg 30 tablet Vasocard 10 mg 30 tablet Vasocard 5 mg 20 tablet Vasocard 5 mg 30 tablet Vasocard 5 mg 30 tablet Vasocard 5 mg 90 tablet Vasonorm 10 mg 20 tablet Vasonorm 10 mg 30 tablet Vasonorm 5 mg 20 tablet Vasonorm 5 mg 30 tablet Vazkor 10 mg 20 tablet Vazkor 10 mg 30 tablet Vazkor 5 mg 20 tablet Vazkor 5 mg 30 tablet Vazkor 5 mg 90 tablet Norvasc 10 mg 90 tablet Amlokard 10 mg 90 tablet Amlovas 10 mg 90 tablet Monovas 10 mg 90 tablet Norlopin 10 mg 90 tablet Penvasc 10 mg 90 tablet Vasocard 10 mg 90 tablet Vazkor 10 mg 90 tablet AMLODIPIN + VALSARTAN Cardolex 10/160 mg tedavi paketi Cardolex 5/160 mg tedavi paketi Exforge 10/160 mg 28 film tablet Exforge 5/160 mg 28 film tablet Imprida 10/160 mg 28 film tablet Imprida 5/160 mg 28 film tablet AMLODIPIN + VALSARTAN + HIDROKLOROTIYAZID Cardolex plus 10/160/12,5 mg tedavi paketi (28+28 film tablet) Cardolex plus 5/160/12,5 mg tedavi paketi (28+28 film tablet) Cardolex plus 5/160/25 mg tedavi paketi (28+28 film tablet) Exforge hct 10/160/12,5 mg 28 film tablet Exforge hct 10/160/25 mg 28 film tablet Exforge hct 10/320/25 mg 28 film tablet Exforge hct 5/160/12,5 mg 28 film tablet Exforge hct 5/160/25 mg 28 film tablet AMOKSISILIN + KLARITROMISIN + LANSOPRAZOL Helipak tedavi pk. 14 Tablet Helipak tedavi pk. 7 Tablet Trio 6x14 blister tedavi paketi Trio 6x7 blister tedavi paketi AMOKSISILIN + KLAVULANIK ASIT Amoklavin bid 1000 mg 10 film tablet Amoklavin bid 1000 mg 14 film tablet Amoklavin bid 1000 mg 20 film tablet Amoklavin bid 200/28 100 ml suspansiyon


BÖLÜM 4

REÇETESİZ SATILAN İLAÇLAR (OTC PREPARATLARI)


DR. QUICK PREPARATLARI Acai Berry Vit. C, Vit. A, Ca, demir, kalsiyum, aminoasit (aspartik, glutamik asit), oleik, palmitik asitleri, beta-sitosteroller, polifenoller içerir. Antioksidan etkisi vardır. Bağırsak temizliği, kilo kontrolünde 60 kapsül. Arthi-Fx Glukozamin 1.500 mg, chondroitin 1.200 mg, MsM 750 mg. Kıkırdak yapışı takviyesinde 90 ve 180 tablet. Arti Choke Enginar (Cynara cardunculus, protein, karbohidrat, yağ, fosfor, kalsiyum, demir, sodyum, potasyum, magnezyum, çinko, Vit. A B1, B2, B6, C içerir. Karbhidrat olarak malin sindirime dirençlidir. Sindirimi kolaylaştırır. 100 kapsül. B Complex with Vitamin C Vit. B grubu, Vit. C. Takviye için 100 tablet. Bee Pollen Doğal polenleri içerir. Polen içeriğinde vitaminler, mineraller, linoleik, ara şidonik asitleri, zeaksantin, b-carotene, licopin, xanthoplhyl, amino asitler, enzimler vardır. 750 mg, 100 kapsül. Bilberry Yaban mersini (Vaccinium myrtillus) ekstresi 1.000 mg göz ve damar sistemine etkili bioflavonoidler içerir. Gece körlüğü, görme ve retina bozuklukluklarında kullanılır. İçinde %25 antosiyanidin, %7 tanen ve alkaloidler (Myrtine, epimyrtin), 12 fenolik asit, 3 glikozid (kuersitrin ve isokuersitrin, hiperosid) vardır. 100 kapsül. Biotin Complex Vit. B1, niasin (B3), biotin, çinko, içerir. 100 adet. Coenzyme Q-10 Coenzyme Q-10 mitokondrilerde enerji üretiminde rol oynar yapısı K vit. benzer. Takviye için kullanılır. 100 mg 60 soft jel. Cranberry Kırmızı ayı üzümü (V. vitis-idaca) meyvesi ekstresi (25:1 oranlı). Flavonoidler vit.ler ve mineraller içerir. Antioksidan özelliği vardır. 600 mg, 100 kapsül. Echinacea Echinacea purpurea bitkisi ekstresi %4 ekinakosid, kafeik asit türevleri, triglikozit, betain, seskiterpenler, karyofilen, Cu, Fe, tanen, protein yağ asitleri, Vit. A, C, E içerir. Bağışıklık için. 400 mg 100 kapsül. Evening Primrose Cuha çayı (Oenethera biensis) tohumlarından elde edilen yağ. %72 omega 6, %9.5 gama-linolenik asit içerir. Beslenme desteği. 1000 mg, 100 soft jel. Fasial Jelly Yüz kapsülleri, avokado özlü nemlendirici, squalenc ozlu doğal dezenfektan, royal jell doğal canlandırıcı, rose hips özlü anti-aging. Tek kullanımlık üstten koparmalı jel. Sabah akşam yüz ve boyuna parmak ile surülür. ve kimyasal içermez. 90 soft jel. Garlic Sarımsak yağı konsentresi 1.500. Vit. A, B1, B2 ve C, alisin ve dialil sulfit içerir. 1 g 815


816

İlaç İndeksi

alisin= 15 OE penisilin aktivitesi. Bronş dezenfektanı, cilt hastalıkları, LDL düşürülmesinde. 500 soft jel. Ginseng Complex Standardize Panax ve Amerikan Ginseng ekstrakt karışımı. Ginsenositler içerir. Destek için kullanılır. 1000 mg soft jel. Grape Seed Siyah üzüm çekirdeği, yaban mersini ekstresi, fermente üzüm suyu ekstresi, Fransız sahil camı ekstresi, yeşil çay ekstresi, biberiye eksresi, turunçgil ekstresi. Vit. C., quercetin içerir. 119 mg bitkisel karışım. Antioksidan. 100 tablet. Milk Thistle Milk thistle meryem ana dikeni, devedikeni, yabani enginar olarak bilinir. Silymarin flavonoidini içeren ekstre. Karaciğer koruyucusu. 500 mg, 120 kapsül. Mushroom Tricomplex Farklı 3 mantar (Reishi 240 mg, Shiitake 180 mg, Maitake 18 mg) karışımı. İmmün sistemi destekleyici 100 kapsül. Omega 3-6-9 Omega 3, omega 6, omega 9 içerir. Vit E 40 IU EPA 720 mg, DHA 480 mg kalp, damar, görme ve zihin bozukluklarında 1000 mg. 100 ve 200 soft jel. Omega 3-6-9 Classic Cuha çiçeği 200 mg, keten tohumu yağı 200 mg, balık yağı 1600 mg. 100 ve 200 soft jel. Propolis Arı kovanlarında temizlik ve yalıtım için kullanılan sütlü kahve rengli ekstre. Flavonoidler terpenler, aromatik ve alifatik asitler ve esterleri, amino asitler, ketonlar, hidrokarbonlar içerir. Antioksidan. İmmünsistemi kuvvetlendirici. 1000 mg, 200 soft jel. Reishi Ganoderma lucidum mantarı (Reishi). İmmunsistemi düzenleme, histamine bağlı allerji, bronşit, besleyici. 1200 mg, 100 kapsül. Royal Jelly Arı sütü %66 su, %14.5 karbohidrat, %4.5 lipid, %13 amino asit, vit A b grubu, C. D. E. yağ asitleri içerir. Besin destekleyicisi. 1.000 mg, 100 soft jel. Saw Palmetto Complex Saw palmetto 250 mg, kabak çekirdeği ekstresi 150 mg, çinko 15 mg içerir. Prostat büyümesi, cilt yaşlanmasında. 100 kapsül St. John’s Wort Sarı kantoron (Hypericun perforatum) ekstraktı %3 hiperisin içerir. Endişe, uyuşukluk, fazla uyuma, depresyonda. 600 mg, 100 kapsül. Valerian root Valeriana officinalis kökü, aktinidin, catinidin, valerian ve izovalerian asidi, alkaloidler, ucucu yağlar içerir. Sinir sistemi bozukluklarında 1000 mg, 100 soft jel. Vitamin C with Rose Hip Vit. C 750 mg ve kuşburnu ekstresi 350 mg içerir. 100 tablet. Vitamin E Vit. E 400 IU. Antioksidan, besleyici. 100 soft jel


İlaç İndeksi

817

GNC PREPARATLARI Acetyl-L-Carnitine alpha lipoidic acid Acetyl-L-carnitin HCI 500 mg, alpha lipoidic acid 200 mg. Sporcular, yaşlanma etkilerini gerciktirmede günde 2 adet, 60 tablet. Alpha Lipoic Acid 100 Alfa lipoik asit 100 mg. Beslenme desteği olarak günde 1-2 adet, 60 kapsül Alfa Triple Alfa alfa (Medicago sativa) ekstresi (5:1) 300 mg. Beslenme desteği günde 1 adet. 90 tablet. Bunda 6 adet. 90 tablet Amino Burst 300 İçinde 18 amino asit ve L-carnitin vardır. Vejetariyen beslenenlerde, sporcularda günde 3 adet, 90 tablet. Antioxidant Formula Vit. A 2000 IU, C 1 g, E 300 IU, Se 50 mcg, 2n 15 mg, Cu gluconate 2 mg, mangenez sulfat 2 mg, citrus flavonoidleri 5 mg, hesperidin kompleks 5 mg, rutin 5 mg, coenzim Q10 75 mcg, piknojenol 1 mg, RNA 750 mcg, DNA 750 mcg, superosit 570, dismutaz, ginkgo biloba ekstresi 2 mg, silimarin ekstresi 2 mg. Antioksidan, ginkgo dolaşım sistemi, zihinsel fonksiyon destekleyicisi, Co-enzyme Q10 kalp damar, piknogenol damar ceperleri, flavonoidler karaciğer sağlığı için günde 3 adet, 60 kapsül. Apple Cider Vinegar Elma sirkesi 600 mg, Capsicum frutescens (Çayen biber meyva tozu 100 mg, Ginger kökü tozu 100 mg, Garciana cambogia meyva ekstresi 100 mg. Çevre toksinlerine karşı günde 2 adet 120 tablet. Arginmax (Men’s) Vit. A, C, E, B1, B2, B6, B12 niacin, folik asit, biotin, pantotenic acid, Zu gluconate, Se silinat, L-aginin, Ginsenk (Kore ve Amerika), Ginkgo, bilabo Erkek sağlığı için günde 2 defa 3 adet, 90 tablet. Argimax (Women’s) Karbohidrat 1g, lif 0.75g, vit. A.C.E. B1, B2, B6, B12, niasin, folikasit, biotin, pantotenik asit, kalsiyum karbonat, demir, çinko, L-arginin ginseng, bilabo, damiana yaprağı Basic multiple Vit A, C, D, E, K, B1, B6, B12, niacin, pantotenik asit, Ca, Fe, P, I, Mu, Zn, Se, Cu, Ma, Cr, MO. Beslenme desteği olarak günde 3 tablet. Beta-Carotene Vitamin A 6 mg (10.000 I.U). Göz, cilt sağlığı için. Beslenme desteği günde 1 adet 100 soft jel. Big 50 Vit. B1, B2, B6, B12, biotin, pantotenik asit, kolin, inositol, PBA. Beslenme desteği olarak günde 1 adet, 100 tablet. BCAA 1800 L-losin 900 mg, L-isolosin 630 mg, L-valin 270 mg, vit. E. 12 IU. Beslenme desteği günde 6 adet. 120 kapsül


BÖLÜM 5

ULUSLARARASI NARKOTİK İLAÇ LİSTESİ* International Narcotics Control Board Yellow List Annex to Forms A, B and C 49th edition, December 2010 Prepared by the INTERNATIONAL NARCOTICS CONTROL BOARD

*Orijinal şekli ile konmuştur.


İlaç İndeksi

851

Section 1 Drugs Included in Schedule I of the 1961 Convention Narcotic drugs

Description/Chemical name

Acetorphine

3-O-acetyltetrahydro-7α-(1-hydroxy-1methylbutyl)-6,14-endo-ethenooripavine

Acetyl-alpha-methylfentanyl

N-[1-(α-methylphenethyl)-4-piperidyl]acetanilide

Acetylmethadol

3-acetoxy-6-dimethylamino-4,4-diphenylheptane

Alfentanil

N-[1-[2-(4-ethyl-4,5-dihydro-5-oxo-1H-tetrazol-1-yl) ethyl]-4-(methoxymethyl)-4-piperidinyl]-Nphenylpropanamide

Allylprodine

3-allyl-1-methyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidine

Alphacetylmethadol

α-3-acetoxy-6-dimethylamino-4,4-diphenylheptane

Alphameprodine

α-3-ethyl-1-methyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidine

Alphamethadol

α-6-dimethylamino-4,4-diphenyl-3-heptanol

Alpha-methylfentanyl

N-[1-( -methylphenethyl)-4-piperidyl]propionanilide

Alpha-methylthiofentanyl

N-[1-[1-methyl-2-(2-thienyl)ethyl]-4-piperidyl] propionanilide

Alphaprodine

α-1,3-dimethyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidine

Anileridine

1-p-aminophenethyl-4-phenylpiperidine-4carboxylic acid ethyl ester

Benzethidine

1-(2-benzyloxyethyl)-4-phenylpiperidine-4carboxylic acid ethyl ester

Benzylmorphine

3-benzylmorphine

Betacetylmethadol

b-3-acetoxy-6-dimethylamino-4,4-diphenylheptane

Beta-hydroxyfentanyl

N-[1-(b-hydroxyphenethyl)-4-piperidyl]propionanilide

Beta-hydroxy-3-methylfentanyl N-[1-(b-hydroxyphenethyl)-3-methyl-4-piperidyl] propionanilide Betameprodine

b-3-ethyl-1-methyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidine

Betamethadol

b-6-dimethylamino-4,4-diphenyl-3-heptanol

Betaprodine

b-1,3-dimethyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidine

Bezitramide

1-(3-cyano-3,3-diphenylpropyl)-4-(2-oxo-3propionyl-1-benzimidazolinyl)piperidine

Cannabis and cannabis resin and extracts and tinctures of cannabis

Indian hemp and resin of Indian hemp

Clonitazene

2-(p-chlorobenzyl)-1-diethylaminoethyl-5nitrobenzimidazole

Coca leaf Cocaine

methyl ester of benzoylecgonine*

Codoxime

dihydrocodeinone-6-carboxymethyloxime

Concentrate of poppy straw

the material arising when poppy straw has entered into a process for the concentration of its alkaloids when such material is made available in trade

Desomorphine

dihydrodeoxymorphine

Dextromoramide

(+)-4-[2-methyl-4-oxo-3,3-diphenyl-4-(1-pyrrolidinyl) butyl]morpholine

Diampromide

N-[2-(methylphenethylamino)propyl]propionanilide

Diethylthiambutene

3-diethylamino-1,1-di(2’-thienyl)-1-butene

Difenoxin

1-(3-cyano-3,3-diphenylpropyl)-4phenylisonipecotic acid

Dihydroetorphine

7,8-dihydro-7 α-[1-(R)-hydroxy-1-methylbutyl]6,14-endo-ethanotetrahydrooripavine

Dihydromorphine Dimenoxadol

2-dimethylaminoethyl-1-ethoxy-1,1-diphenylacetate

Dimepheptanol

6-dimethylamino-4,4-diphenyl-3-heptanol

Dimethylthiambutene

3-dimethylamino-1,1-di(2’-thienyl)-1-butene


İlaç İndeksi

A Abitran Acetorphine Acedicon Acetomorphine Acetyl-alpha-methylfentanyl Acetyldemethylodihydrothebaine Acetyldihydrocodeine Acetyldihydrocodeinone Acetylmethadol 3-acetylmorphine 6-acetylmorphine Actiq Adanon Adibeta Adolan Adolens Afebralgo Aferin Afluol Alcioid Alfentanil Algafan Algantine Algedol Algeril Algidon Algiespas Algifene Algil Algolysin Algoxale Allay Allylprodine Alodan Alperidine Alpha-methylfentanyl Alpha-methylthiofentanyl Alphacetylmethadol l-alphacetylmethadol Alphameprodine Alphamethadol Alphamin Alphaprodine Althrose Alvodine Amacodone Ambenyl Amidalgon Amidiaz Amidol Amidone Amidosan Aminobutene Amiorel Amphosedal Amtussin Anakod Analmorph Anamorph Anexsia Anileridine Anodynos DHC Anolor DH5 Anopridine

Codeine bak sayfa 851 ve 854 Thebacon Heroin bak sayfa 851 ve 854 Thebacon bak sayfa 854 Thebacon bak sayfa 851 Morphine Morphine Fentanyl Methadone Codeine Methadone Pethidine Codeine Codeine Methadone Dextromoramide bak sayfa 851 Dextropropoxyphene Pethidine Morphine Propiram Methadone Codeine Dextropropoxyphene Pethidine Methadone Methadone Hydrocodone bak sayfa 851 Pethidine Allylprodine bak sayfa 851 ve 854 bak sayfa 851 ve 854 bak sayfa 851 ve 854 alphacetylmethadol bak sayfa 851 bak sayfa 851 Alphamethadol bak sayfa 851 Methadone Piminodine Hydrocodone Hydrocodone Dioxaphetyl Butyrate Morphine Dimepheptanol Methadone Methadone Dimethylthiambutene Codeine Pethidine Hydrocodone Codeine Morphine Morphine Hydrocodone bak sayfa 851 Hydrocodone Hydrocodone Piminodine

855


856

İlaç İndeksi

Antidol Antiduol Antigrippine Antispasmin APC Apex Apodol Apolo Morfina Arkodin Artifene Artifene N Asekod Aseptobron Unicap Asmalina Assicodid Assilaudid Astramorph PF Atenorax Atenos Atuss MS Azdone

Pethidine Pethidine Codeine Pethidine Codeine Codeine Anileridine Morphine Codeine & Ethylmorphine Dextropropoxyphene Dextropropoxyphene Codeine Hydrocodone Pethidine Hydrocodone Hydromorphone Morphine Etoxeridine Etoxeridine Hydrocodone Hydrocodone

B Ban-Tuss Bancap HC Beatryl Bellalgina Bemidone Benamine Expectorans Benzethidine Benzokodin Benzylmorphine Beta-hydroxy-3-methylfentanyl Beta-hydroxyfentanyl Betacetylmethadol Betameprodine Betamethadol Betaprodine Bezitramide Biatos Biocodone Biohisdex DHC Biohisdine DHC Biomorphyl Bionin Bionone Biphenal Bisolvon Compositum Boncodal Brevafen Bromocod N Bromocodeina Bronchocodine Bronchodin Bronchofluid Bronchol Broncodid longum Broncoton Bronquibasol Brontuss Bronchotussine Brosol Burgodin Buscalginol Butalgin

Hydrocodone Hydrocodone Fentanyl Pethidine Hydroxypethidine Codeine bak sayfa 851 Codeine bak sayfa 851 bak sayfa 851 ve 854 bak sayfa 851 ve 854 bak sayfa 851 bak sayfa 851 bak sayfa 851 bak sayfa 851 bak sayfa 851 Hydrocodone Hydrocodone Hydrocodone Hydrocodone Hydromorphone Oxycodone Oxycodone Hydroxypethidine or Pethidine Codeine Oxycodone Alfentanil Codeine Codeine Codeine Hydrocodone Codeine Codeine Hydrocodone Codeine Codeine Dihydrocodeine Codeine Codeine Bezitramide Codeine Methadone


İlaç İndeksi

875

TABLES SHOWING THE PURE ANHYDROUS DRUG CONTENT OF DRUGS LISTED IN THE SCHEDULES OF THE 1961 CONVENTION Table 1

Drugs and conversion factors for esters, ethers and salt Calculated on the basis of the pure anhydrous drug contents Drug

Ester/ether/salt Approximatepure pure anhydrous drug content (percentage)

Acetorphine

Hydrochloride

Acetyldihydrocodeine

Hydrochloride

90

Alfentanil

Hydrochloride (1H2O)

88

Allylprodine

Hydrochloride

89

Alpha-methylfentanyl

Hydrochloride

91

Alpha-methylthiofentanyl

Hydrochloride

91

Alphacetylmethadol

Hydrochloride

91

Alphaprodine

Hydrochloride

88

Dihydrochloride

83

Phosphate

78

Hydrobromide

82

Hydrochloride

91

Hydrochloride

91

Benzylmorphine

Methylsulfonate

80

Beta-hydroxyfentanyl

Hydrochloride

91

Beta-hydroxy-3-methylfentanyl Hydrochloride

91

Betaprodine

Hydrochloride

88

Bezitramide

Hydrochloride

93

Hydrochloride

91

Methylsulfonate

80

Benzoate

71

Borate

83

Citrate

83

Formate

87

Hydriodide

70

Hydrobromide

79

Hydrochloride

89

Lactate

77

Nitrate (2H2O)

83

Salicylate

69

Sulfate

76

Tartrate

80

Base (1H2O)

94

Acetate (2H2O)

76

Allobarbiturate

59

Barbiturate

62

Camphosulfonate

56

Anileridine Benzethidine

Clonitazene

Codeine

93

Ilac Indeksi 2012  

Ilac Indeksi 2012

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you