Page 1


KLİNİK PRATİKTE HEMATOLOJİ dördüncü baskı
İÇERİK Önsöz...................................................................................................................... vii Bölüm 1 KIRMIZI KÜRE HÜCRE HASTALIKLARI................................... 1 Konu 1: Normal Eritropoez...................................................................................... 1 Konu 2: Anemiye Klinik Yaklaşım.......................................................................... 12 Konu 3: İlik Hasarında Anemi................................................................................ 27 Konu 4: Azalmış Eritropoetin Yanıtı ile İlişkili Anemiler....................................... 42 Konu 5: Demir Eksikliği Anemisi........................................................................... 53 Konu 6: Talasemi..................................................................................................... 65 Konu 7: Hemoglobinopatiler................................................................................... 80 Konu 8: Makrositik Anemiler................................................................................. 95 Konu 9: Displastik ve Sideroblastik Anemiler....................................................... 110 Konu 10: Kan Kaybına Bağlı Anemiler................................................................. 122 Konu 11: Hemolitik Anemiler.............................................................................. 134 Konu 12: Polistemi................................................................................................ 152 Konu 13: Porfiriler................................................................................................. 164 Konu 14: Hemokromatoz...................................................................................... 170 Bölüm 2 BEYAZ KÜRE HÜCRE HASTALIKLARI....................................183 Konu 15: Normal Myelopoez................................................................................ 183 Konu 16: Nötrofillerin Kantitatif ve Kalitatif Hastalıkları..................................... 197 Konu 17: Akut Myeloid Lösemi........................................................................... 206 Konu 18: Myeloproliferatif Hastalıklar................................................................. 220 Konu 19: Normal Lenfopoez................................................................................. 235 


Konu 20: Lenfopeni ve İmmün Yetmezlik............................................................. 245 Konu 21: Kronik Lenfositik Lösemi..................................................................... 253 Konu 22: Non-Hodgkin Lenfoma........................................................................ 263 Konu 23: Hodgkin Hastalığı................................................................................. 283 Konu 24: Akut Lenfositik Lösemi........................................................................ 293 Konu 25: Plazma Hücre Bozuklukları................................................................... 300 Konu 26: Makrofaj Hastalıkları............................................................................. 313 Bölüm 3 HEMOSTAZ İLE İLİŞKİLİ HASTALIKLAR..............................319 Konu 27: Normal Hemostaz................................................................................. 319 Konu 28: Kanama Bozukluklarına Klinik Yaklaşım............................................... 326 Konu 29: Vasküler Purpura.................................................................................... 334 Konu 30: Trombositopeni...................................................................................... 339 Konu 31: Trombosit Disfonksiyonu....................................................................... 357 Konu 32: Hemofili ve Diğer İntrinsik Yola Ait Defektler..................................... 368 Konu 33: Ekstrinsik ve Ortak Yol Koagülopatileri................................................ 380 Konu 34: Tüketim Koagülopatileri........................................................................ 387 Konu 35: Trombotik Hastalıklar............................................................................ 393 Konu 36: Trombotik Hastalıklara Yaklaşımda Antikoagülasyon........................... 411 Bölüm 4 TRANSFÜZYON TIBBI..............................................................431 Konu 37: Kan Ürünleri Tedavisi............................................................................ 431 İndex .................................................................................................................... 441 Renkli fotoğraflar 244 ve 245. sayfalardadır.

vi


ÖNSÖZ

Klinik pratikte Hematoloji, 4. baskı özellikle klinisyenler (öğrenciler, asistanlar, internler ve aile hekimler, klinik hematolog ve onkologlar) için hazırlanmıştır.Kırmızı küre, beyaz küre ve hemostazla ilişkili hastalıkların tanı ve tedavisinde pratik bir kılavuzdur. Her hastalık durumu altta yatan patofizyoloji, tanıyı düşündüren klinik görünümler, tanı ve ayırıcı tanıyı düşündüren laboratuar testleri ve güncel tedavi stratejilerini içerecek şekilde tartışılmıştır. Öğrenciler için, spesifik bölümler klinik eğitimde temeli oluşturan hematolojik hastalığı olan hastaya sistemik yaklaşımları ele almıştır. Kendi kişisel koleksiyonuna ait, lenfoma histopatolojisine ait renkli fotoğraflar için Dr. Joseph P. Fanning; Amerikan Hematoloji Cemiyetinin Ulusal Slayt Bankasından seçilen resimler için Dr. James McArthur ve çizimler için Catherine Hartung’a teşekkür ederiz.

vii


Klinik Pratikte Hematoloji  

Klinik Pratikte Hematoloji

Advertisement