Page 1


AĞIZ, DİŞ ve ÇENE HASTALIKLARI ATLASI

Prof. Dr. Hakkı TANYERİ İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı

NOBEL TIP KİTABEVLERİ


© 2012 Nobel Tıp Kitabevleri Ltd. Şti. AĞIZ, DİŞ ve ÇENE HASTALIKLARI ATLASI Prof. Dr. Hakkı Tanyeri

ISBN: 978-975-420-899-3 5846 ve 2936 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri yasası gereği herhangi bir bölümü, resmi veya yazısı, yazarların ve yayınlayıcısının yazılı izni alınmadan tekrarlanamaz, basılamaz, kopyası çıkarılamaz, fotokopisi alınamaz veya kopya anlamı taşıyabilecek hiçbir işlem yapılamaz.

Düzenleme: Baskı / Cilt:

Nobel Tıp Kitabevleri Cenk Akay Nobel Matbaacılık, Hadımköy-İSTANBUL

NOBEL TIP KİTABEVLERİ LTD. ŞTİ. ÇAPA Millet Cad. No:111 Çapa-İstanbul Tel: (0212) 632 83 33 Fax: (0212) 587 02 17 CERRAHPAŞA Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Karşısı Park içi Cerrahpaşa-İstanbul Tel: (0212) 586 17 58 KADIKÖY Rıhtım Cad. Derya İş Merkezi No: 7 Kadıköy-İstanbul Tel: (0216) 336 60 08

www.nobeltip.com

ANKARA Sağlık Sokak No:17/C Çankaya (Sıhhiye) Tel: (0312) 434 10 87 ANTALYA Meltem Mahallesi Dumlupınar Bulvarı Falez Sit. Toros Apt. No: 183/2 Tel: (0242) 238 15 55 BURSA Altıparmak Cad. Burç Pasajı, Bursa Tel: (0224) 224 60 21 ELAZIĞ Yahya Kemal Cad. Üniversite Mah. No: 36/B Tel: (0424) 233 43 43 SAMSUN Ulugazi Mah. 19 Mayıs Bulvarı 16/6 Tel: (0362) 435 08 03


Bu kitabımı her zaman yanımda olan kızım Tuğçe ve eşim Diş Hekimi Sengül Tanyeri’ye ithaf ediyorum...


ÖNSÖZ Son yıllarda diş hekimliği ve tıbbın çeşitli branşlarındaki ilerlemeler sayesinde ağız, diş, çene hastalıklarının teşhis ve tedavilerinin tıbbın diğer branşları ile ayrılmaz bir bütün teşkil ettiği kesinlik kazanmıştır. Bu açıdan bakıldığında uluslar arası terminolojide ‘oral medicine’ olarak tanımlanan ağız, diş, çene hastalıklarının; oral cerrahi, maksillofasiyal cerrahi, plastik cerrahi, pediatrik onkoloji, dermatoloji, kulak burun boğaz hastalıkları gibi çeşitli branşlar ile aynı yelpaze içinde bulunduğu görülmektedir. Diş hekimliğinde, zamanla birlikte artan bilgi erişimleri sonucunda elde edilen yeni çalışmaların sonuçları ve klinik verilerin değerlendirilmesiyle hangi hastalıklarda ne şekilde tedavi yapılabileceği ve tedavilerin güvenlik dereceleri belirginleşmektedir. Bu kitabımda, daha önce yazdığım kitaplardan da alıntılar yaparak yeni bilgileri son şekil-

leri ile sunmayı amaçladım. Oral ve maksillofasiyal bölgeyi ilgilendiren hastalıkların tanımlarından tedavilerine kadar tüm spesifik belirtilerini klinik deneyimler ile birleştirerek sundum. Ayrıca tüm hastalık belirtilerinin özelliklerini renkli resimler ile destekleyerek diş hekimliği öğrencilerinin, klinisyen diş hekimlerinin ve uzmanların hastalık tanımlamalarına katkıda bulunmayı amaçladım. 971 renkli resimden meydana gelen bu arşiv hekimlerin hastalıkları teşhisinde ve tedavisinde pratik bir yol izlemelerini sağlayacaktır. Sonuç olarak kitabımı yazarken amaçladığım en önemli nokta tıp ve diş hekimliği disiplinlerinin arasındaki kuvvetli ilişkinin vurgulanmasını ve hekimlerimizin hastalarımızı bu multidisipliner bir vizyon ile izlemesi gerekliliğini ortaya koymak olmuştur. Kitabımın tüm öğrencilerime ve diş hekimlerine yararlı olabilmesini temenni ederim.

Prof. Dr. Hakkı TANYERİ İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş, Çene Hastalıkları ve Cerrahisi Anabilim Dalı

V


İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 DİŞ HEKİMLİĞİNDE TANI VE TEDAVİ METODLARI

BÖLÜM 2 DENTAL DEFEKTLER 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 2.12. 2.13. 2.14. 2.15.

3

11

Mikrodonti ......................................................12 Makrodonti .....................................................13 Konik Dişler .....................................................14 Dens İnvaginatus (Dens in Dente) ..........16 Füzyon ..............................................................17 Anadonti ..........................................................18 Hipodonti ........................................................19 Oligodonti .......................................................20 Süpernümerer Dişler ...................................21 Erüpsiyon Defektleri (Erken ve Geç Sürme) ..................................22 Mine Defekti (Mine Hipoplazisi) ..............24 Dişlerde Abrazyon ........................................25 Amelogenezis İmperfekta .........................26 Dentinogenezis İmperfekta ......................28 Dişlerde Renkleşmeler ................................30

BÖLÜM 4 MEKANİK VE KİMYASAL YARALANMALAR 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. 4.6. 4.7. 4.8. 4.9. 4.10. 4.11. 4.12. 4.13. 4.14. 4.15. 4.16. 4.17. 4.18.

Travmatik Ülserler.........................................54 Amalgam Tattoo ...........................................57 Isırma ile Meydana Gelen Ülserler ..........58 Piercing ............................................................60 Protez Stomatitis...........................................62 Epulis Fissuratum (İltihabi Fibröz Hiperplazisi) ......................65 Papiller Hiperplazi ........................................68 Fibroepitelyal Polip ......................................70 Ağır Metal Birikimi ........................................71 Radyasyona Bağlı Yaralanmalar ..............72 Stomatitis Venenata ....................................74 Bisfosfonatlara Bağlı Nekroz (BRONJ)....76 Osteoradyonekroz ........................................78 Kserostomi ......................................................80 Stomatitis Nikotina.......................................81 Taşkın Kök Kanal Dolguları ........................82 Stomatitis Medikamentoza .......................84 Çekim Komplikasyonları ............................85

BÖLÜM 5 ALERJİLER BÖLÜM 3 GELİŞİM ANOMALİLERİ 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. 3.9. 3.10. 3.11. 3.12. 3.13. 3.14.

33

Dudak Damak Yarıkları ...............................34 Fordyce Granülleri ........................................36 Dudak ve Dil Frenilumları ..........................38 Ekzostozlar ......................................................39 Multiple Ekzostoz..........................................40 Torus Palatinus ..............................................41 Torus Mandibularis ......................................42 Linea Albea .....................................................43 Lökoödem .......................................................44 Masseter Hipertrofisi ...................................45 Lenfanjiom ......................................................46 Ankloglossit ....................................................48 Hemifasiyal Hipertrofi .................................49 Hemifasiyal Atrofi .........................................50

5.1. 5.2. 5.3. 5.4.

87

Toksik Epidermal Nekrolisis (TEN) ..........89 Anjionörotik Ödem ......................................90 İlaç Alerjileri ....................................................92 Öjenole Bağlı Alerjik Stomatitis ...............94

BÖLÜM 6 PERİODONTAL HASTALIKLAR 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 6.6. 6.7.

53

95

Gingivitis ..........................................................96 Dişetinin Materia Albası .............................98 Lokalize Agresif Periodontitis...................99 Periodontitis ................................................ 100 Juvenil Periodontitis ................................. 102 Deskuamatif Gingivitis............................. 103 Herediter Gingival Fibromatosis (Elephantiasis Gingiva) ............................ 104 VII


VIII

İçindekiler

6.8. 6.9.

İlaca Bağlı Gingival Hiperplaziler.......... 106 Akut Nekrotizan Ülseratif Gingivitis (ANUG) ........................................................... 109 6.10. Dişeti Çekilmesi .......................................... 110 6.11. Piyojenik Granüloma ................................ 112 6.12. Periferal Ossifiying Fibroma (POF) ....... 114

BÖLÜM 7 DUDAK HASTALIKLARI

117

7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 7.5. 7.6. 7.7. 7.8.

Chelitis Glandularis ................................... 118 Kontakt Chelitis .......................................... 119 Eksfoliatif Chelitis....................................... 120 Chelitis Granülomatoza ........................... 121 Angular Chelitis .......................................... 122 Dudak Yalama Chelitisi ............................ 124 Median Dudak Fissürü ............................. 125 Morsicatio Buccarum (Yanak Isırma) .............................................. 126 7.9. Friksiyonal Keratozis ................................. 128 7.10. Keratoakantoma ........................................ 130

BÖLÜM 8 DİL HASTALIKLARI 8.1. 8.2. 8.3. 8.4. 8.5. 8.6. 8.7. 8.8. 8.9. 8.10. 8.11. 8.12.

131

Coğrafik Dil .................................................. 132 Median Rhomboid Glossit ...................... 134 Crenated (Çentikli) Dil .............................. 135 Fissürlü Dil .................................................... 136 Kıllı Dil ............................................................ 138 Paslı Dil .......................................................... 140 Dilde Varis-Varikosel ................................. 142 Çilek Dil (Kızıl).............................................. 144 Makroglossi .................................................. 145 Atrofik Glossit .............................................. 146 Dilde Lenfanjiom ....................................... 147 Soliter Anjiokeratoma .............................. 148

BÖLÜM 9 ORAL PİGMENTASYONLAR

149

BÖLÜM 10 ÇENELERİN KİSTLERİ

159

10.A-1.1. Odontojenik Kistler Erüpsiyon Kisti ...................................... 160 10.A-1.2. Odontojenik Kistler Yeni Doğanda Gingival Kist ............. 161

10.A-1.3. Odontojenik Kistler Dentigeröz Kist ..................................... 162 10.A-1.4. Odontojenik Kistler Odontojenik Keratokist ..................... 164 10.A-1.5. Odontojenik Kistler Lateral Periodontal Kist ..................... 166 10.A-1.6. Odontojenik Kistler Yetişkinlerde Gingival Kist ................ 167 10.A-1.7. Odontojenik Kistler Glandular Odontojenik Kist (Sialoodontojenik Kist) ...................... 168 10.A-2.1. Non-Odontojenik Kistler Nazopalatin Kanal Kisti ...................... 169 10.A-2.2. Non-Odontojenik Kistler Nazolabial (Nazoalveoler) Kist ........ 170 10.B-1. İltihabi Kistler - Radiküler Kist.......... 171 10.B-2. İltihabi Kistler - Periapikal Kist ......... 174 10.B-3. İltihabi Kistler - Paradental Kist ....... 176

BÖLÜM 11 ORAL MUKOZANIN, YÜZÜN VE BOYNUN YUMUŞAK DOKU KİSTLERİ 11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 11.5.

177

Mukosel ......................................................... 178 Ranula ............................................................ 180 Lenfoepitelyal Kist ..................................... 182 Dermoid Kist ................................................ 183 Thyroglossal Kanal Kisti ........................... 184

BÖLÜM 12 TÜKÜRÜK BEZİ HASTALIKLARI

185

12.1. Tükürük Taşı (Siyaloit) .............................. 186 12.2. Sialoadenitis ................................................ 188

BÖLÜM 13 MUHTEMEL İMMUN PATOGENEZE SAHİP HASTALIKLAR

191

13.1. Rekürrent Aftöz Stomatitis (RAS) ......... 192 13.1.1. Minör Aftöz Ülserler ................................ 193 13.1.2. Major Aftöz Ülserler (MjAU) .................. 196 13.1.3. Herpetiform Ülserler ............................... 199 13.2. Reiter Sendromu ........................................ 201 13.3. Behçet Hastalığı (BH) ................................ 202 13.4. Wegener Granülomatosis (WG) ............ 204 13.5. Lignöz Konjunktivit ................................... 206


İçindekiler BÖLÜM 14 BAKTERİYEL İNFEKSİYONLAR

209

14.1. Periapikal Abse ........................................... 210 14.2. Periodontal Abse ....................................... 212 14.3. Perikoronitis................................................. 213 14.4. Yumuşak Doku Absesi ............................. 214 14.5. Aktinomikoz ................................................ 215 14.6. Tüberküloz ................................................... 216 14.7. Alveolit........................................................... 218 14.8. Osteomiyelit ................................................ 220 14.9. Fistül ............................................................... 222 14.10. Akut Submandibular Sialoadenitis...... 224 14.11. Sifiliz ............................................................... 225 14.12. Kızıl .................................................................. 226

BÖLÜM 15 VİRAL ENFEKSİYONLAR

227

15.1. Primer Herpetik Gingivostomatitis (PHG).......................... 228 15.2. Sekonder Herpetik Gingivostomatitis ...................................... 230 15.3. Verruciform Xanthoma ............................ 232 15.4. Herpes Simpleks Virüs Enfeksiyonları .............................................. 233 15.5. El-Ayak-Ağız Hastalığı (Hand-foot-mouth) ................................... 237 15.6. Herpes Zoster (HZV) ................................. 238 15.7. Herpanjina.................................................... 240 15.8. Kondiloma Akuminatum......................... 241 15.9. Verruka Vulgaris (VV) ............................... 242 15.10. Fokal Epitelyal Hiperplazi (Heck Hastalığı)........................................... 244 15.11. Varicella-Zoster Virüs Enfeksiyonları ... 246 15.12. Papilloma ...................................................... 248 15.13. Squamoz Papilloma .................................. 251

BÖLÜM 16 FUNGAL ENFEKSİYONLAR

253

16.1. Kandidiazis (Kandidosis) ......................... 254 16.2. Aspergillosis................................................. 258

BÖLÜM 17 GECİKMİŞ İMMUN YETMEZLİK SENDROMU

259

17.1. AIDS ................................................................ 260 17.2. AIDS-Herpes Simpleks Virüs................... 262 17.3. AIDS-Oral Kıllı Lökoplaki.......................... 263

17.4. 17.5. 17.6. 17.7.

IX

AIDS-Oral Kandidiazis .............................. 264 AIDS-Kaposi Sarkoma (KS) ...................... 266 AIDS-Linear Gingival Eritem .................. 267 AIDS-Tükürük Bezi Büyümeleri ............. 268

BÖLÜM 18 GENETİK HASTALIKLAR ve SENDROMLAR

269

18.1. White Sponge Nevus (WSN) Beyaz Süngersi Nevus .............................. 270 18.2. Papillon-Lefevre Sendromu ................... 272 18.3. Ehlers-Danlos Sendromu ........................ 273 18.4. Down Sendromu (DS) .............................. 274 18.5. Nörofibromatozis....................................... 276 18.6. Diskeratosis Konjenita ............................. 278 18.7. Sturge-Weber Sendromu........................ 280 18.8. Gardner’s Sendromu ................................ 281 18.9. Lesh-Nyhan Sendromu (Herediter Motoriyal Sensorial Nöropati)....................................................... 282 18.10. Gorlin Goltz Sendromu ............................ 284 18.11. Fokal Dermal Hipoplazi Sendromu (Goltz-Gorlin Sendromu)......................... 285 18.12. Fanconi Sendromu .................................... 287 18.13. Cockyne Sendromu .................................. 288 18.14. Mandibuler Akral Displazi....................... 290 18.15. Addison Hastalığı....................................... 292 18.16. Herediter Gingival Fibromatosis (Elephantiasis) ............................................. 294 18.17. Hiper IgE Sendromu (HIES)..................... 298 18.18. Turner Sendromu ...................................... 299 18.19. Ektodermal Displazi .................................. 300 18.20. Klippel-Feil Sendromu (KFS) .................. 302 18.21. Golden Harr (Oculoacriculovertebral Dysplasia) ..... 304 18.22. Peutz-Jeghers Sendromu ....................... 306 18.23. Costello Sendromu ................................... 308 18.24. Williams Sendromu ................................... 309 18.25. Beckwitt-Wiedeman Sendromu ........... 310 18.26. Steven-Johnson Sendromu ................... 312 18.27. Osteopetrozis .............................................. 314 18.28. Laugier-Hunziker Sendromu ................. 316 18.29. Familial Osteodisplazi .............................. 317 18.30. Herediter Epidermolizis Bülloza (HEB) ............................................... 318 18.31. Pfeiffer Sendromu ..................................... 321 18.32. Hunter Sendromu...................................... 322 18.33. Robinow Sendromu .................................. 324


X

İçindekiler

18.34. Silver-Russell Sendromu ......................... 326 18.35. Herediter Hemorajik Talenjiektazi ....... 328 18.36. Wilson Hastalığı .......................................... 330 18.37. Crouzon Sendromu................................... 331

BÖLÜM 19 DERİ HASTALIKLARI

333

19.1. 19.2. 19.3. 19.4. 19.5. 19.6.

Pemphigus ................................................... 334 Pemphigus Vulgaris .................................. 337 Sikatrisyel Pemphigoid ............................ 340 Eritema Multiforme (EM) ......................... 342 Dermatitis Herpetiformis ........................ 345 Toksik Epidermal Nekrolisiz (Lyell’s Hastalığı) ......................................... 346 19.7. Oral Liken Planus (OLP)............................ 347 19.8. Vitiligo ............................................................ 353 19.9. Psoriaisis........................................................ 354 19.10. Oral Likenoid Stomatitis .......................... 356

BÖLÜM 20 OTOİMMUN HASTALIKLAR

359

20.1. Sistemik Lupus Eritematozus (SLE)...... 360 20.2. Sjögren Sendromu .................................... 362 20.3. Graft-Versus-Host-Hastalığı (GVHD) (Graft Versus Host Diseases)................... 364 20.4. Dermatomyozit .......................................... 366 20.5. Skleroderma ................................................ 367 20.6. Myasthenia Gravis ..................................... 370 20.7. Behçet Sendromu ...................................... 372

BÖLÜM 21 GRANÜLOMATÖZ HASTALIKLAR 21.1. 21.2. 21.3. 21.4.

Sarkoidozis ................................................... 374 Crohn Hastalığı ........................................... 376 Melkerson-Rosenthal Sendromu ......... 377 Orofasiyal Granülomatozis ..................... 378

BÖLÜM 22 HEMATOLOJİK HASTALIKLAR 22.1. 22.2. 22.3. 22.4. 22.5. 22.6.

373

379

Demir Eksikliği Anemisi ........................... 380 Konjenital Nötropeni ................................ 381 Pernisiyöz Anemi ....................................... 382 Siklik Nötropeni .......................................... 384 Agranülositozis ........................................... 385 Aplastik Anemi............................................ 386

22.7. İdiopatik Trombositopenik Purpura ... 387 22.8. Hemofili ......................................................... 388 22.9. Myelofibrozis ............................................... 390 22.10. Esansiyel Trombositemi ........................... 391 22.11. Glanzman Hastalığı ................................... 392

BÖLÜM 23 METABOLİK HASTALIKLAR 23.1. 23.2. 23.3. 23.4.

393

Amiloidiozis ................................................. 394 Diabetes Mellitus (DM) ............................ 396 Histiositosis X .............................................. 397 Paget Hastalığı ............................................ 398

BÖLÜM 24 BENİGN TÜMÖRLER

399

24.1. Papilloma ...................................................... 400 24.2. Hemanjiom .................................................. 402 24.3. Oral Melanotik Makül ............................... 405 24.4. Fibroma ......................................................... 406 24.5. Piyojenik Granüloma ................................ 408 24.6. Pleomorfik Adenoma ............................... 410 24.7. Spitz Nevus .................................................. 412 24.8. Miksom .......................................................... 414 24.9. Lipom ............................................................. 415 24.10. Periferal Ossifiying Fibroma (POF) ....... 416 24.11. Adenomatoid Odontojenik Tümör ..... 417 24.12. Ameloblastoma .......................................... 418 24.13. Heterotopik Ossifikasyon........................ 420 24.14. Odontojenik Miksom................................ 422 24.15. Keratokistik Odontojenik Tümör.......... 423 24.16. Mukosel ......................................................... 424 24.17. Plazmasitoma .............................................. 426 24.18. Sementoblastoma ..................................... 428 24.19. Ameloblastik Fibrom ................................ 430 24.20. Odontojenik Periferal Miksofibroma .............................................. 431 24.21. Odontoma .................................................... 432

BÖLÜM 25 FİBRO-OSSEÖZ ve DEV HÜCRELİ LEZYONLAR, NEOPLASTİK OLMAYAN KEMİK LEZYONLARI 435 25.1. 25.2. 25.3. 25.4.

Fibröz Displazi............................................. 436 Cherubizm .................................................... 438 Stafne Kemik Kisti ...................................... 439 Periferal Dev Hücreli Granüloma (DHRG) ................................... 440


İçindekiler 25.5. Santral Dev Hücreli Granülom (SDHG) ...................................... 442 25.6. Anevrizmal Kemik Kisti (AKK) ................ 444

BÖLÜM 26 PREKANSERÖZ LEZYONLAR 26.1. 26.2. 26.3. 26.4.

445

Lökoplaki ...................................................... 446 Eritroplaki ..................................................... 449 Kandidal Lökoplaki .................................... 450 Epidermolizis Bülloza ............................... 452

BÖLÜM 27 MALİGN NEOPLAZMALAR

455

27. Malign Neoplazmalar ............................... 456 27.1. Oral Squamoz Hücreli Karsinom (OSHK)........................................ 458 27.2. Verrüköz Hücreli Karsinoma .................. 464 27.3. Mukoepidermoid Karsinoma................. 467 27.4. Malign Melanom ........................................ 468 27.5. Asinik Hücreli Karsinoma ........................ 470 27.6. Adenoid Kistik Karsinoma (AKK)........... 472 27.7. Hodgkin Lenfoma ...................................... 473 27.8. Lösemi ........................................................... 474 27.9. Rabdomiyosarkoma.................................. 476 27.10. Ewing’s Sarkoma ........................................ 478 27.11. Osteosarkoma ............................................. 479

XI

27.12. Kondrosarkom ............................................ 480 27.13. Burkitt Lenfoma.......................................... 482 27.14. Multipl Myeloma ........................................ 484 27.15. Bazal Hücreli Karsinoma .......................... 486 27.16. Midline Lethal Granüloma ...................... 488 27.17. Kaposi Sarkomu.......................................... 489

BÖLÜM 28 KANSER TEDAVİSİ SONRASI MEYDANA GELEN KOMPLİKASYONLAR

491

BÖLÜM 29 DİŞ HEKİMLİĞİNDE LAZER

499

BÖLÜM 30 DİŞ HEKİMLİĞİNDE İMPLANT UYGULAMASI 513

BÖLÜM 31 TRANSPLANTASYON VE DOKU REJENERASYONU

519

Kaynaklar ....................................................................... 525 İndeks .......................................................................... 541


40

3-5 MULTİPL EKZOSTOZ

MULTİPL EKZOSTOZ TANIM

KLİNİK BELİRTİLER

Gelişimsel olarak çene kemiklerinde meydana gelen zarasız büyümelerdir.

Multipl ve asemptomatik, nodüler kemik büyümeleri ile karakterizedir. Normalde yapışık gingiva ile kaplıdır. Teşhis klinik verilere dayanarak konur.

ETYOLOJİSİ Bilinmemektedir. Genetik ve çevresel faktörler etkili olabilir.

TEDAVİ Protez yapılmadığı müddetçe gerekli değildir.

LOKALİZASYON Çenelerin bukkal bölgelerinde sık olarak rastlanır.

3-5.1.

3-5.2.

Palatinal bölgede ekzostoz.

Palatinal bölgede ekzostoz.

3-5.3.

3-5.4.

Palatinal bölgede ekzostoz.

Palatinal bölgede ekzostoz.


TRAVMATİK ÜLSERLER 4-1

4-1.2.

4-1.3.

Dilde mekanik travma.

Palatinal bölgede travmatik ülser.

4-1.4.

4-1.5.

Maksilla anterior bölgede mekanik travma.

Dilde travmatik ülser.

4-1.6.

4-1.7.

Dilde travmatik ülser.

Palatinal bölgede travmatik peteşi.

55


İLACA BAĞLI GİNGİVAL HİPERPLAZİLER 6-8

6-8.2.

6-8.3.

İlaca bağlı gingival hiperplazi.

İlaca bağlı gingival hiperplazi.

6-8.4.

6-8.5.

İlaca bağlı gingival hiperplazi.

İlaca bağlı gingival hiperplazi.

6-8.6. İlaca bağlı gingival hiperplazi.

107


KILLI DİL 8-5

8-5.2.

8-5.3.

Kıllı dil.

Kıllı dil.

8-5.4.

8-5.5.

Kıllı dil.

Kıllı dil.

8-5.6.

8-5.7.

Kıllı dil.

Kıllı dil.

139


156

9 ORAL PİGMENTASYONLAR

9-1.

9-2.

Dişetlerinde pigmentasyon.

Yanak mukozasında pigmentasyon.

9-3.

9-4.

İnterdental papillalarda pigmentasyon.

Dudakta pigmentasyon.

9-5.

9-6.

Yanak mukozasında pigmentasyon.

Alveolar sulcusta ve dişetlerinde pigmentasyon.


ODONTOJENİK KİSTLER - DENTİGERÖZ KİST 10A-1.3.

10A-1.3.3.

10A-1.3.4.

Dentigeröz kist.

Mandibulada dentigeröz kistler.

10A-1.3.5.

10A-1.3.6.

Mandibulada dentigeröz kist (Dental volumetrik analiz yöntemi).

Dental volumetrik analiz ile lingual açıdan dentigeröz kist.

10A-1.3.7. Mandibulada dentigeröz kist.

163


KANDİDİAZİS (KANDIDOSIS) 16-1.

16-1.2.

16-1.3.

Palatinal bölgede akut pseudomembranöz kandidiazis.

Dilde kronik mukokütanöz kandidiazis.

16-1.4.

16-1.5.

Dilde kandidiazis.

Dilde kandidiazis.

16-1.6.

16-1.7.

Dilde kronik mukokütanöz kandidiazis.

Yanak mukozasında kronik mukokütanöz kandidiazis.

255


256

16-1. KANDİDİAZİS (KANDİDOSİS)

16-1.8.

16-1.9.

Dilde eritematöz kandidiazis.

Anguler chelitis.

16-1.10.

16-1.11.

Dilde kronik mukokütanöz kandidiazis.

Dilde yaygın kandidiazis.

16-1.12.

16-1.13.

Dilin lateralinde kandidiiasis.

Dilde kronik mukokütanöz kandidiazis.


338

19-2. PEMPHİGUS VULGARİS

19-2.3.

19-2.4.

Pemphigus Vulgariste eritem ve erozyonlar.

Dilde Pemphigus Vulgaris.

19-2.5.

19-2.6.

Yanak mukozasında eritem ile karakterize Pemphigus Vulgaris.

Pemphigus Vulgariste eritem erozyonlar.

19-2.7.

19-2.8.

Yumuşak damak mukozasında yayılan lezyonlar.

Pemphigus Vulgariste yaygın erozyon ve pseudomembranöz lezyonlar.


496

28. KANSER TEDAVİSİ SONRASI ORTAYA ÇIKAN ORAL KOMPLİKASYONLAR

28.7.

28.8.

Osteoradyonekroz.

Osteoradyonekroz.

28.9.

28.10.

Osteoradyonekroz.

Osteoradyonekroz.

28.11.

28.12.

Yaygın Kole çürükleri.

Mukozititis.

Agiz,Dis ve Cene Hastaliklari Atlasi  

Agiz,Dis ve Cene Hastaliklari Atlasi

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you