Page 1

Volksverhalen uit de streek

Proef de streek De bewoners van de Friese Wouden worden Wâldpyken (woudkippen) genoemd. Het was vroeger eigenlijk een scheldnaam voor de arme bewoners van de zandgronden. De naam Wâldpyk wordt nu met trots gedragen. Want de Wâldpyk is dwars (tegendraads), oars as oars (anders dan anders) en rûch (robuust, ruig). Vrijgevochten, authentiek, liever kleine baas dan grote knecht. Niet voor niets dat juist in deze streek oude en bijzondere streekgewassen volop in gebruik zijn. www.waldpyk.com

ar auwen h n, dy skre e rr o ru in b ei stik twa melken n wennen r to a e s m u n S e Yn eagen se soen ar. Doe s p in joun m O te swart, en . s k a E in ûnderen ar en Houw n m u fa S ie n e w k t sa bang i tus n, da woarden n sweve n lân, dat le e lâ rr t o a d ru r eb n. It lân wyts oe r. De beid to melke e t s w e n dêr hwat w e r e e n ait w almar hin a dêr no dat gong ong en h g m ro e ne w dat sy bin ne. n se. tstien bin n û r forkochte a m e en Su , dy freg man oan astemar E in n m e o r k m a r m nam ze. De de earste Hoe’t de er, dy skeat in haz mar dit is “ an, r, m e g g y ja d ja in ei de ,” sei s e g ,” n a o Der wie J J “ “ . r t?” astemar) at Suma ol ‘t hwa namme E ar.” Sa h him: “W e m d a s “ rp a r, o e g ge dat d sei de ja (Doe kri ” “Och,” t? a d jo n ne “hoe hie e krige. m de nam

als egeven zo jn weerg zi en al h en. De ver geschrev arsma op Ja am D door

Fietsroute Noardlike Fryske Wâlden

rsma a a J m a D

laar verzame en grote e s a w g t, dikan melin ijn verza n hulppre is in tleraar e ouden. Z s W n e ie ie uniek s d e d s d ri Go de F mvang in o n n he e le e a , ri n rh sve histo sc erhale van volk (cultuur) 0 volksv 0 re a .5 6 tb 1 a h e c ruim risch an ons bedraagt een histo ling is v verzame is hij zelf e u D N . . a e p rd Euro lijke waa schappe en weten worden. figuur ge

Bent u Neem in de No ard dan e ens e like Frysk en st e reekp Wâlden ? rodu ct me e.

Ontdek het verhaal van de Noardlike Fryske Wâlden

vond Op een a . rs e meer ro b ssen Sua en twee tu d n d o n o la w tuk het eer op een s its over In Suam ns iets w n melken e a e a en weer g in e e e z z aar he n zagen zouden n lm e a o n T e . was rmeer in n zwart en Ooste omkeerd n ondere a v t a d ze rechts , t n a e d g g e n li a b land v erden zo elken. broers w n gaan m e ij D z . r g e e in g ooit m en daar n maakten erkocht. ben ze v b n zijn. e h d n r ontstaa eg Het la e e m a u ro er en S n man v osterme haas. Ee O n n e e e p m o a t te maar Hoe de n en jager, die schoo is de eers it d r a temar]. a ens e “Ja, m eer [Eas i: e rm z te r s e o Er was e g O De ja de naam et ging. gen?” dat dorp g e hem of h re aar gekre k lk n e e r o o T o v .” t ar] da [earste m oe heb je mar].” Jeetje, h “ i: e z maar [sa o n z , h regen.” c A De ma mar] gek rdde: “ u o o [S r tw e n e a am De jager naam Su dorp de t a d ft e e Zo h

Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden, een ‘smûk’ landschap

Bezoek de boer

De 127 km fietsroute door het Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden is gebaseerd op het fietsknooppuntensysteem. De fietsroute voert u door afwisselend landschap, kleine dorpjes en langs 11 bijzondere picknickbanken. De kleurrijke picknickbanken met gebiedskaart vertellen u door tekst, spelletjes en foto’s het verhaal van de Noardlike Fryske Wâlden.

De Noardlike Fryske Wâlden tussen Dokkum en Drachten is een Nationaal Landschap. Het gebied dankt deze titel aan de unieke combinatie van landbouwgrond, natuur en cultuurhistorie. Je ziet hier houtwallen, weidegronden, meren, moerassen en zandpaden. De natuurwaarde en biodiversiteit zijn er bijzonder groot. Het eeuwenoude coulisselandschap met elzensingels en dykswâlen met daaronder (bramen)struiken is vrijwel intact gebleven. Dat maakt het uniek in heel Europa. Doordat de boeren de bomen destijds hebben geplant als veekering, is een fijnmazig Verschillende boerenbedrijven in de Noardlike Fryske Wâlden richten zich naast hun (melk)veehouderij ook op recreatie en toerisme. Er is van alles verkrijgbaar en te beleven. Wat te denken van ambachtelijke kaas en biologisch vlees in een boerderijwinkel, boerengolf spelen, kamperen en overnachten in een appartement op het boerenerf? Ook is het op sommige bedrijven mogelijk te boogschieten, kano’s te huren of een educatieve rondleiding te krijgen. Deze boerderijen - zie www.noardlikefryskewalden.nl - zijn een bezoek meer dan waard!

patroon ontstaan met een besloten karakter. Een smûk (knus) landschap noemen we dat hier. Naast de prachtige cultuurhistorische eigenschappen, roemen kenners de grote variatie aan flora en fauna. Sporen van eeuwen geleden zijn nog zichtbaar in het landschap, zoals pingo’s uit de ijstijd, hoge zandgronden en veenafgravingen. Samen met natuurorganisaties onderhouden ruim duizend betrokken boeren en particulieren dit kleinschalige coulisselandschap door aan agrarisch natuur- en landschapsbeheer te doen. Zij zijn aangesloten bij de vereniging Noardlike Fryske Wâlden.

espot #Boer g en! ld @deWâ ryske Wâlden, eF oardlik From N nd Friesla

Ontde k fietsp de pracht ig ad ric hting ste pingo ’s Twijze lerheid langs het e.

Tips van de boswachter

boswandeling bij Maak een mooie bij in Veenklooster of te Sta h Fogelsang k. jer nts Oe in te Stania Sta

-K

-Ol

npad

Op pa

d met

ma m Wed ad Me

de bos

-

enp Laarz

eld aswer de moer ef de enpost aan le e b km. Buit k en Ontde Mieden bij pad is ca. 2 t e e d g. H van terwe Rohels

wacht er

?

Voor a c www.s tiviteiten in d taatsb osbeh e natuur kijk eer.nl/ noard op: fryslan

Mooi u

itzicht

s op! Het is prima als je Los de enrevinbu . d het juiste woord Los de rebus op gezocht wordt and. Het woord dat hulp vraagt van iem ke Fryske Wâlden. rdli Noa de t me heeft te maken

Bezoek d mar en e uitkijktore n de vog elkijkh aan de Burgu ut in de m Soestp erolder.

Mei mooglik makke troch de provinsje Fryslân

‘Stil. Hoor je dat?’ Even verderop vliegt een bruine kiekendief. De grauwe ganzen vliegen luid gakkend over. ‘Zo waarschuwen ze elkaar voor de kiekendief. Ze beschermen hun jonge kroost.’ Op De Leijen overnachten veel vogels. ‘Vooral ’s avonds is het hier prachtig’, zegt boswachter Jeffrey. ‘Je ziet ze ‘s avonds met hele groepen tegelijkertijd aankomen. Ik heb hier ook wel eens een visarend gezien, met een spanwijdte van twee meter. Prachtig gezicht.’

Leuke dingen doen In de Noardlike Fryske Wâlden kun je nog lekker ouderwets ravotten, hutten bouwen, slootje springen en mag je gerust heel vies worden. Er zijn meerdere laarzenpaden (kijk op de kaart bij ) en speelbossen waar je je helemaal kunt uitleven.

nk.nl

a rhalenb

www.ve

Leuke dingen doen, lekker in de buitenlucht. Kijk op: www.dwaande.nl/recreeren/ontdek

Fietsroutekaart NFW achterzijde  
Advertisement