Page 1

CosyCamping GeĂŻntegreerde proef

Noah De Lauw

6 Boekhouden Informatica

Abdijstraat 128, 2020 Antwerpen


CosyCamping GeĂŻntegreerde proef

Noah De Lauw

6 Boekhouden Informatica

Abdijstraat 128, 2020 Antwerpen


Voorwoord De aanleiding tot het opmaken van deze proef is het achterhalen of we als groep en als individu in staat zijn om een betekenis te kunnen geven aan cijfermateriaal zonder dat we hierover al te veel informatie krijgen. Het is ook de bedoeling dat we keuzes kunnen maken die de groei van ons bedrijf bevorderen en anderen hiervan kunnen overtuigen. Dit wordt gedaan in de vorm van een vakoverschrijdend eindwerk. Er worden dus verschillende vakken behandelt in deze proef zoals bedrijfseconomie, Nederlands, Engels, Frans, seminarie en godsdienst. Tot slot wil ik ook de raad van bestuur van CosyCamping bedanken. Zij hebben samen met mij het bedrijf op een degelijke manier gerund en onze IdeeĂŤn en projecten kunnen realiseren.


Inhoudsopgave Voorwoord ................................................................................................................................. 5 Inleiding ...................................................................................................................................... 9 1 Top Team ............................................................................................................................... 11 1.1 De opdracht ........................................................................................ 11 1.2 Eindvoorraad ....................................................................................... 11 1.3 Productiekost per eenheid...................................................................... 13 1.4 Huidige leverbetrouwbaarheid ................................................................ 15 1.5 Huidig marktaandeel omzet.................................................................... 15 1.6 SWOT analyse ..................................................................................... 17

2 Identiteit van ons bedrijf ........................................................................................................ 18 2.1 De opdracht ........................................................................................ 18 2.2 Kernbegrippen ..................................................................................... 18 2.3 Naam ................................................................................................. 18 2.4 Logo .................................................................................................. 19 2.5 Organogram en het team....................................................................... 20

3 Kapitaalverhoging .................................................................................................................. 21 3.1 De opdracht ........................................................................................ 21 3.2 Presentatie .......................................................................................... 21

4 Shareholdersanalyse .............................................................................................................. 25 4.1 De opdracht ........................................................................................ 25 4.2 Presentatie .......................................................................................... 25

5 FinanciÍle analyse van een concurrent ................................................................................... 36 (de Kampeerder)....................................................................................................................... 36 5.1 De opdracht ........................................................................................ 36 5.2 Activiteiten van de Kampeerder .............................................................. 37 5.3 Verticale analyse .................................................................................. 37 5.3.3 Vergelijking tussen liquiditeit in ruime –en enge zin ................................ 40 5.4 Horizontale analyse .............................................................................. 43 5.5 Conclusie ............................................................................................ 45

6 Analyse van de jaarrekeningen ............................................................................................... 46 6.1 De opdracht ........................................................................................ 46


6.2 Verticale analyse .................................................................................. 46 6.3 Horizontale analyse .............................................................................. 51 6.4 Masterplan voor 2020 ........................................................................... 53

7 Businessplan .......................................................................................................................... 56 7.1 The assignment ................................................................................... 56 7.2 Business idea (Company Summary) ....................................................... 56 7.3 Company Objectives ............................................................................. 57 7.4 Risk analysis........................................................................................ 58 7.5 Product description ............................................................................... 59 7.6 Ownership, management and personnel ................................................... 61 7.7 Markets and marketing.......................................................................... 63 7.8 Financial forecast ................................................................................. 65 7.9 Presentation ........................................................................................ 67

8 Promotion Plan ...................................................................................................................... 75 8.1 The assignment ................................................................................... 75 8.2 target customers .................................................................................. 75 8.3 Promotion tactics ................................................................................. 75 8.4 Costs.................................................................................................. 76 8.5 Defence of the plan .............................................................................. 77

9 Une offre d’emploi ................................................................................................................. 79 9.1 La consigne ......................................................................................... 79 9.2 Préparation de l’annonce d’emploi pour un assistant................................... 79 9.3 l’offre d’emploi ..................................................................................... 80

10 Brochure .............................................................................................................................. 82 10.1 La consigne ....................................................................................... 82 10.2 La brochure ....................................................................................... 82

11 Maatschappelijk verantwoord ondernemen ......................................................................... 85 11.1 De opdracht....................................................................................... 85 11.2 Deontologische code ........................................................................... 85

Besluit....................................................................................................................................... 88 Literatuurlijst ............................................................................................................................ 89 Bijlagen ..................................................................................................................................... 92


Inleiding De probleemstelling voor deze geïntegreerde proef is dat we een fictieve onderneming leiden en hierbij rekening houden met concurrenten, prognoses over de economische situatie en met de gevolgen van onverwachte gebeurtenissen. En dit allemaal op een degelijke manier. Ons verhaal begint op 19 september. Op deze dag vond het Top Team bedrijfsspel plaats in de Thomas More hogeschool in Antwerpen. Tijdens dit bedrijfsspel was het de bedoeling dat we als groep van vijf personen de productie van een rugzakproducent bepaalde. Na Top Team kregen we een fictief bedrijf toegewezen dat kampeeruitrusting verkoopt. We kregen dit bedrijf in een zeer goede staat. Het was dan ook aan ons om dit zo te houden. Vanaf dan kregen we als groep en individueel verschillende opdrachten waarin we de cijfers van ons bedrijf gingen bestuderen. Hierbij was het ook de bedoeling dat we de betekenis achter deze cijfers konden achterhalen. Er kwamen niet alleen cijfers aan te pas. We hebben ook zaken gedaan als een naam en een logo kiezen. We hebben opdrachten gemaakt voor de vakken seminarie, bedrijfseconomie, Engels, Frans, en godsdienst. Voor de vakken seminarie en bedrijfseconomie zijn deze opdrachten gericht op cijfers van onze jaarrekening en het berekenen van ratio’s. Voor Engels hebben we een businessplan en een promotieplan gemaakt. Voor Frans hebben we een brochure en een vacature gemaakt. En tot slot volgt een deel over maatschappelijk verantwoord ondernemen voor het vak godsdienst. Een groot deel van dit eindwerk is gemaakt door een groep. Deze groep is de raad van bestuur van CosyCamping. Dit team bestaat uit vijf personen. Ikzelf, Noah De Lauw, ben technisch directeur. U zult in dit werk ook het volledige organogram terugvinden en waarom een persoon een bepaalde taak heeft gekregen. Al deze kleine opdrachten samen vormen dit eindwerk. De laatste opdracht was dan ook om al deze opdrachten tot één geheel te vormen.


CosyCamping

Seminarie

Hoofdkantoor: Abdijstraat 128, 2020 Antwerpen • tel. +32 3 259 05 60 info@cosycamping.be • www.cosycamping.be

10


CosyCamping

1 Top Team 1.1 De opdracht Op dinsdag 19 september hebben wij (Bartjan, Noah, Lars, Babs en Mattijs) deelgenomen aan het Top Teamspel, een bedrijfssimulatie. In dit spel hadden wij negen concurrenten allemaal rugzak producenten. We konden twee types rugzakkenproduceren, namelijk een standaard rugzak en een luxe rugzak. Het doel van het spel was dus om zo veel mogelijk winst te maken. Om dat te bereiken konden wij kiezen uit de hoeveelheid machines, hoeveel elke machine produceert, de verkoopprijs, de distributiemarge, de reclame en de productontwikkeling. Om dit leerproces verder te zetten hebben wij onze cijfers beoordeeld. Daaruit kunnen wij beslissen wat we beter hadden kunnen doen.

1.2 Eindvoorraad 1.2.1 Standaard in jaar 3

Beoordeling We hebben voorraad voor meer dan 8 maanden. Dit is te veel aangezien we 1 tot 3 maanden nodig hebben om aan de behoefte van onze klanten te voldoen en rekening te houden met reserves. We zullen in de volgende maanden onze productie van 4 400 moeten laten dalen naar 3 000. Hierdoor zal onze eindvoorraad 2,25 maanden bedragen. Dit is genoeg om voor de eerstvolgende maand voorraad te voorzien en een kleine reserve te hebben. De productie is ook laag genoeg waardoor de kosten dalen. We blijven ook werken met 2 machines.

Hoofdkantoor: Abdijstraat 128, 2020 Antwerpen • tel. +32 3 259 05 60 info@cosycamping.be • www.cosycamping.be

11


CosyCamping

Tabel

Origineel

Oplossing

Eindvoorraad:

1903 Eenheden

Vraag januari:

223 Eenheden

Eindvoorraad in maanden:

8,53 Maanden

Originele productie:

4400 2 machines

Nieuwe productie:

3000 2 machines

Daling productie:

1400 Eenheden

Nieuwe eindvoorraad:

503 Eenheden

Nieuwe eindvoorraad in maanden:

2,26 Maanden

1.2.2 Luxe in jaar 3

Beoordeling We schakelen over van 2 machines naar 1 machine. Dit zal ervoor zorgen dat de productiekosten per eenheid lager liggen. We gaan onze productie ook verlagen met 850 eenheden. Van 1.500 eenheden gaan we naar 650 eenheden. Uiteindelijk komen we uit op een eindvoorraad van 2,29 maanden. Dit is al een stuk lager dan de originele eindvoorraad van 12,06 maanden. Dit is genoeg voor de komende maand te voorzien van goederen en nog een reserve te hebben. Deze reserve kost wel geld maar als de klant zijn product niet meteen kan meenemen of moet wachten om zijn product te krijgen, zal die geneigd zijn om naar de concurrentie te gaan. Als dit gebeurt, is er een grote kans dat de klant permanent bij de concurrentie blijft.

Hoofdkantoor: Abdijstraat 128, 2020 Antwerpen • tel. +32 3 259 05 60 info@cosycamping.be • www.cosycamping.be

12


CosyCamping

Tabel

Origineel

Eindvoorrraad: Vraag januari: Eindvoorraad in maanden:

Oplossing Originele productie:

1049 Eenheden 87 Eenheden 12,06 Maanden

1500 2 machines

Nieuwe productie:

650 1 machine

Daling productie:

850 Eenheden

Nieuwe eindvoorrraad:

199 Eenheden

Nieuwe eindvoorraad in maanden:

2,29 Maanden

1.3 Productiekost per eenheid

Hoofdkantoor: Abdijstraat 128, 2020 Antwerpen • tel. +32 3 259 05 60 info@cosycamping.be • www.cosycamping.be

13


CosyCamping In de eerste twee jaar van onze onderneming zijn deze resultaten positief dit komt doordat we rekening hebben gehouden met de meest economische productiegrootte. Bovendien hebben we genoeg budget overgelaten voor productontwikkeling. Dit zorgt ervoor dat we de afvalkosten kunnen drukken. In het derde jaar hebben we onze werkwijze veranderd. Dat is natuurlijk altijd een risico en zoals u kan zien in onderstaande grafiek was deze methode niet de beste. We hielden geen rekening met een optimale productiegrootte en ons afvalpercentage steeg. Dit resulteert meteen in een stijging van de productiekosten. Voor de standaardrugzakken een stijging van 5,8% en voor de luxelijn een stijging van 4,9%. Wat wij hieruit besluiten is dat we de tactiek van het tweede jaar moeten toepassen omdat het afvalpercentage toen het laagst was en er een evenwicht was tussen onze standaard -en luxeproducten.

Hoofdkantoor: Abdijstraat 128, 2020 Antwerpen • tel. +32 3 259 05 60 info@cosycamping.be • www.cosycamping.be

14


CosyCamping

1.4 Huidige leverbetrouwbaarheid 1.4.1 Standaard in jaar 3

Beoordeling In de echte bedrijfswereld zou de leverbetrouwbaarheid boven de 98% moeten liggen. Een leverbetrouwbaarheid van 92,71% is dus duidelijk te laag. Bijsturen beslissingen We zouden het volgend jaar een extra machine kunnen plaatsen met een jaarproductie van 1 000 eenheden. De leverbetrouwbaarheid van onze producten zou dan stijgen naar 100% en onze omzet zou dan verhogen met 17 745 euro. De eindvoorraad zou dan wel stijgen.

1.4.2 Luxe in jaar 3

Beoordeling In de echte bedrijfswereld zou de leverbetrouwbaarheid boven de 98% moeten liggen, wij hebben 100%. Bijsturen beslissingen Wij moeten niet bijsturen aangezien de betrouwbaarheid al 100% is.

1.5 Huidig marktaandeel omzet 1.5.1 Standaard jaar 3 Beoordeling Rekening houdend met het feit dat het gemiddelde marktaandeel 10% is komen we tot de conclusie dat desondanks een kleine stijging van het marktaandeel in vergelijking met het vorige jaar we nog altijd een te laag marktaandeel van 7,81% hebben.

Hoofdkantoor: Abdijstraat 128, 2020 Antwerpen • tel. +32 3 259 05 60 info@cosycamping.be • www.cosycamping.be

15


CosyCamping Beslissingen We hebben geprobeerd ons marktaandeel te verbeteren door meer geld te spenderen aan marketing. Om dit mogelijk te maken hebben we te weinig geld gespendeerd aan de contributiemarge. Hierdoor kregen onze producten geen aandacht in de winkel. In het volgende boekjaar moeten we een goede middenweg vinden tussen marketing en distributiemarge.

1.5.2 Luxe jaar 3

Beoordeling We hebben dit jaar een te klein marktaandeel van 6,09%. Dat is wel heel zwak aangezien onze competitie allemaal een marktaandeel hebben van ongeveer 10%.

Beslissingen We hebben dit jaar geprobeerd om onze winstmarge te vergroten door een superkleine distributiemarge te betalen. Daarbij hebben we ook te weinig gespendeerd aan reclame. Hierdoor kreeg ons product nauwelijks aandacht bij de consument. Het volgend jaar zullen wij dus meer geld moeten spenderen aan reclame en distributiemarge.

Hoofdkantoor: Abdijstraat 128, 2020 Antwerpen • tel. +32 3 259 05 60 info@cosycamping.be • www.cosycamping.be

16


CosyCamping

1.6 SWOT-analyse

• •

• •

Strengths Terugkerende klanten Veel geïnvesteerd in productontwikkeling Opportunities Grote voorraad Omdat we veel reclame hebben gemaakt gaan we in de toekomst meer klanten hebben

• •

• •

Weaknesses Te hoge verkoopprijs bij het standaardproduct Te lage marge bij de beide producten Threats Onze concurrenten zijn te gevestigd Toename behoeftes die we niet gaan kunnen bevredigen. omdat we maar 2 producten hebben Onze concurrenten hebben een veel groter marktaandeel dan wij

Uit onze SWOT-analyse kunnen we afleiden dat we in het derde boekjaar een paar cruciale fouten hebben gemaakt, zoals het foutief inschatten van de verkoopprijs. Daarnaast hebben we ook een te lage marge toegekend aan de winkels. Door die fouten hebben we veel producten niet kunnen verkopen, waardoor we met een grote voorraad overbleven. Maar we hadden ook een paar dingen goed ingeschat. We hebben bijvoorbeeld veel geïnvesteerd in reclame. Zo kent de klant onze onderneming en onze producten al, wat in de toekomst tot veel klanten kan leiden. Omdat we veel geïnvesteerd hebben in productontwikkeling kunnen we ons huidig marktaandeel vergroten. Dat gaan we proberen door in de toekomst klanten van de concurrenten af te nemen en ook aan onze huidige klanten meer dezelfde producten te verkopen.

Hoofdkantoor: Abdijstraat 128, 2020 Antwerpen • tel. +32 3 259 05 60 info@cosycamping.be • www.cosycamping.be

17


CosyCamping

2 Identiteit van ons bedrijf 2.1 De opdracht Als team hebben wij gewerkt aan de identiteit van ons bedrijf. Wij hebben onze naam, logo, kernwoorden en het organogram uitgewerkt. Bij het ontwerp van het logo hebben wij hulp ingeroepen van een deskundige ontwerper. Wij zijn allemaal geen vormgevers en vinden het belangrijk dat ons bedrijf een professionele uitstraling heeft. Tijdens een brainstormsessie hebben we de kernbegrippen van ons bedrijf benoemd zodat wij een duidelijke koers kunnen bepalen naar de toekomst toe. De komende periode zullen wij deze begrippen gebruiken als houvast en rode draad voor al onze bedrijfsactiviteiten.

2.2 Kernbegrippen Gezellig, fris, voorbereid en toegankelijk, dat zijn wij. Als wij aan kamperen denken, staat gezelligheid centraal. Met onze frisheid zorgen wij voor de leukste producten die het kamperen compleet maken.

2.3 Naam We hebben gekozen voor de naam CosyCamping, wat leterlijk betekent ‘gezellig kamperen’. Dit komt tot uitdrukking in ons assortiment. Naast grote tenten met voldoende ruimte voor bedden en zitgelegenheid, hebben wij ook lantaarntjes en buitenslaapzakken voor de romantici. Natuurlijk hebben wij ook vuurkorven, voor dat warme vuurtje uit ons logo. Uit onderzoek blijkt dat de naam CosyCamping nog niet gebruikt is door een andere onderneming in België.

Hoofdkantoor: Abdijstraat 128, 2020 Antwerpen • tel. +32 3 259 05 60 info@cosycamping.be • www.cosycamping.be

18


CosyCamping

2.4 Logo Ons logo is ontworpen door Imke Dick (H. Pius X-Instituut 6PUG). Het vuur met een warme oranje kleur staat voor de gezelligheid die wij met onze producten aan het kamperen willen toevoegen. Ook de achtergrond staat in thema van het kampeerleven, namelijk een nachtblauwe hemel waarbij onze naam letterlijk in de sterren geschreven staat.

Hoofdkantoor: Abdijstraat 128, 2020 Antwerpen • tel. +32 3 259 05 60 info@cosycamping.be • www.cosycamping.be

19


CosyCamping

2.5 Organogram en het team Achter sterke producten moet een sterk team staan. Daarom is het van belang dat ieders kwaliteiten volledig benut worden. Vorig jaar hebben wij al als team samengewerkt aan een minionderneming. Uit die ervaringen hebben we voor de volgende taakverdeling gekozen: •

Bartjan Henkemans is een zeer goede CEO. Hij neemt de eindverantwoordelijkheid, verdeelt de taken en plaatst ook iedereen bij een opdracht die het best bij die persoon past.

Babs Verhaegen is onze administratieve directeur omdat zij zeer goed georganiseerd is. Zij kan orde in de chaos maken, zelfs als dat nagenoeg onmogelijk lijkt.

Lars Duville is onze financiële directeur. Hij houdt de financiële positie van CosyCamping strak in de hand, zo gaat er geen cent verloren.

Noah De Lauw is onze technisch directeur. Hij zorgt ervoor dat onze productietechnologieën op en top zijn zodat wij producten van de hoogste kwaliteit kunnen aanbieden.

Mattijs Vens is onze marketingdirecteur die met zijn enthousiasme als de beste evenementen organiseert waardoor wij meer naambekendheid krijgen.

Bartjan Henkemans Algemeen directeur

Babs Verhaegen Administratief directeur

Lars Duville Financieel directeur

Noah De Lauw Technisch directeur

Hoofdkantoor: Abdijstraat 128, 2020 Antwerpen • tel. +32 3 259 05 60 info@cosycamping.be • www.cosycamping.be

Mattijs Vens Marketing directeur

20


CosyCamping

3 Kapitaalverhoging 3.1 De opdracht We hebben de eerste drie succesvolle jaren achter de rug. In deze woelige economische tijden willen we ons eigen vermogen versterken door middel van een kapitaalverhoging. Dit deden we door een buitengewone algemene aandeelhoudervergadering bijeen te roepen. Hier hebben we onze aandeelhouders weten overtuigen van deze noodzaak. De reden voor deze kapitaalverhoging was het uitbouwen van een webshop. Deze opdracht was in de vorm van een presentatie. Hieronder zult u de screenshots van de presentatie terugvinden.

3.2 Presentatie

Hoofdkantoor: Abdijstraat 128, 2020 Antwerpen • tel. +32 3 259 05 60 info@cosycamping.be • www.cosycamping.be

21


CosyCamping

Hoofdkantoor: Abdijstraat 128, 2020 Antwerpen • tel. +32 3 259 05 60 info@cosycamping.be • www.cosycamping.be

22


CosyCamping

Hoofdkantoor: Abdijstraat 128, 2020 Antwerpen • tel. +32 3 259 05 60 info@cosycamping.be • www.cosycamping.be

23


CosyCamping

Hoofdkantoor: Abdijstraat 128, 2020 Antwerpen • tel. +32 3 259 05 60 info@cosycamping.be • www.cosycamping.be

24


CosyCamping

4 Shareholdersanalyse 4.1 De opdracht Tijdens de algemene vergadering werd beslist door de aandeelhouders om te beleggen in de groeiende markt van groene energie en of duurzame productiemethodes. Hier is een vergelijkende analyse gemaakt van verschillende beursgenoteerde bedrijven die groene energie produceren. Er wordt rekening gehouden met aspecten als rendabiliteit, omzet en aantal personeelsleden. We proberen hier een antwoord te bieden op de vraag waarom CosyCamping zou investeren in één van deze bedrijven. Deze opdracht gebeurde in de vorm van een presentatie. Hieronder zult u screenshots vinden van deze presentatie.

4.2 Presentatie

Hoofdkantoor: Abdijstraat 128, 2020 Antwerpen • tel. +32 3 259 05 60 info@cosycamping.be • www.cosycamping.be

25


CosyCamping

Hoofdkantoor: Abdijstraat 128, 2020 Antwerpen • tel. +32 3 259 05 60 info@cosycamping.be • www.cosycamping.be

26


CosyCamping

Hoofdkantoor: Abdijstraat 128, 2020 Antwerpen • tel. +32 3 259 05 60 info@cosycamping.be • www.cosycamping.be

27


CosyCamping

Hoofdkantoor: Abdijstraat 128, 2020 Antwerpen • tel. +32 3 259 05 60 info@cosycamping.be • www.cosycamping.be

28


CosyCamping

Hoofdkantoor: Abdijstraat 128, 2020 Antwerpen • tel. +32 3 259 05 60 info@cosycamping.be • www.cosycamping.be

29


CosyCamping

Hoofdkantoor: Abdijstraat 128, 2020 Antwerpen • tel. +32 3 259 05 60 info@cosycamping.be • www.cosycamping.be

30


CosyCamping

Hoofdkantoor: Abdijstraat 128, 2020 Antwerpen • tel. +32 3 259 05 60 info@cosycamping.be • www.cosycamping.be

31


CosyCamping

Hoofdkantoor: Abdijstraat 128, 2020 Antwerpen • tel. +32 3 259 05 60 info@cosycamping.be • www.cosycamping.be

32


CosyCamping

Hoofdkantoor: Abdijstraat 128, 2020 Antwerpen • tel. +32 3 259 05 60 info@cosycamping.be • www.cosycamping.be

33


CosyCamping

Hoofdkantoor: Abdijstraat 128, 2020 Antwerpen • tel. +32 3 259 05 60 info@cosycamping.be • www.cosycamping.be

34


CosyCamping

Bedrijfseconomie

Hoofdkantoor: Abdijstraat 128, 2020 Antwerpen • tel. +32 3 259 05 60 info@cosycamping.be • www.cosycamping.be

35


CosyCamping

5 Financiële analyse van een concurrent (de Kampeerder) 5.1 De opdracht Hier hebben we een concurrentieanalyse gemaakt, we kozen ervoor om het bedrijf de Kampeerder te analyseren omdat ze zeer sterk aanleunen bij CosyCamping. Wat houdt dat nu in een concurrentieanalyse? We hebben aan de hand van de jaarrekeningen van de nationale bank een horizontale en een verticale analyse gemaakt. Zo kunnen we de Kampeerder makkelijk vergelijken met CosyCamping. Om u een beter beeld te geven van de evoluties over de jaren heen hebben we grafieken en tabellen gemaakt van de ratio's die we hebben berekend. Toen we de jaarrekeningen van de Kampeerder aan het beoordelen waren merkten we op dat de gegevens die in de tabel “vorig boekjaar” in de jaarrekening van boekjaar 2016 staan niet overeenkomen met de tabel “huidig boekjaar” in de jaarrekening van boekjaar 2015. Daarom hebben we ervoor gekozen om de cijfers uit boekjaar 2016 te nemen omdat die het meest up-to-date zijn.

Hoofdkantoor: Abdijstraat 128, 2020 Antwerpen • tel. +32 3 259 05 60 info@cosycamping.be • www.cosycamping.be

36


CosyCamping

5.2 Activiteiten van de Kampeerder K2, oftewel de Kampeerder, verkoopt kampeeruitrusting via hun winkels in Antwerpen. Ze hebben 2 winkels gelegen in Antwerpen. Een is gelegen in de Frankrijklei en de andere in de Leopoldstraat. Ze verkopen hun producten aan de eindconsument. Deze producten zijn voornamelijk kampeerspullen en kleding. Ze verkopen ook klim toebehoren zoals musketons, klimgordels en klimschoenen. Op deze manier kan de Kampeerder haar doelgroep vergroten. Maar de manier waarop dat ze hun doelgroep het meest vergroten is door de verkoop van scoutskledij. Aangezien er veel jongeren in een scoutsgroep zitten en deze allemaal een scoutsuniform nodig hebben, zal dit een groot effect hebben op de verkoop van het bedrijf. Deze scouts zullen vaak niet alleen een uniform kopen, maar ook extra benodigdheden waardoor de verkoop nog meer zal stijgen. Het bedrijf heeft ook een webshop waar al hun producten online aangeboden worden. De producten worden vanaf een uitgave van € 30,00 gratis geleverd in de Benelux. Dit is zeer goed voor klanten die ver weg wonen van de winkel en er dus niet makkelijk kunnen geraken. Ook is het handig voor klanten die overdag geen tijd hebben om de winkel te bezoeken. De gratis levering vanaf een uitgave van € 30,00 zet klanten ook aan om meer uit te geven dan dit bedrag.

5.3 Verticale analyse 5.3.1 Liquiditeit in ruime zin

Dit wordt ook het current ratio genoemd. Deze ratio geeft aan of de schulden op korte termijn kunnen betaald worden met de vlottende activa. Deze ratio is best hoger dan 1. Dit wil zeggen dat ze meer vlottende activa hebben dan schulden op korte termijn.

Hoofdkantoor: Abdijstraat 128, 2020 Antwerpen • tel. +32 3 259 05 60 info@cosycamping.be • www.cosycamping.be

37


CosyCamping Een ideale ratio is tussen 1,5 en 2 omdat het bedrijf dan ook een reserve heeft. Een te hoge current ratio wordt als negatief beschouwd omdat er dan niets met de liquide middelen gedaan wordt.

De formule:

De Kampeerder had in 2016 een liquiditeit van 2 wat zeer goed is. Dit wil zeggen dat ze in staat zijn om met haar vlottende activa de schulden op korte termijn te betalen. Ze kunnen ook zeer goed onverwachte uitgaven opvangen met zo’n hoge current ratio. 5.3.2 Liquiditeit in enge zin

Dit ratio vertrekt uit hetzelfde principe als de liquiditeit in ruime zin. Alleen worden hier de voorraden verminderd van de vlottende activa. Er wordt dus van uit gegaan dat de voorraden niet snel in geld kunnen omgezet worden. Dit klopt ook voor de meeste bedrijven. Ook wordt er geen rekening gehouden met overlopende rekeningen om een realistischer beeld te geven van de huidige situatie.

Hoofdkantoor: Abdijstraat 128, 2020 Antwerpen • tel. +32 3 259 05 60 info@cosycamping.be • www.cosycamping.be

38


CosyCamping

De formule:

Als quick ratio heeft de Kampeerder nooit een ratio boven een gehaald, wat wil zeggen dat ze niet in staat zijn om met hun vorderingen en liquide middelen hun schulden op korte termijn te betalen. Omdat ze zo een hoge current ratio hebben en een lagere quick ratio laat dit duidelijk zien dat ze met een zeer grote voorraad zitten, wat na een tijd voor problemen kan zorgen.

Hoofdkantoor: Abdijstraat 128, 2020 Antwerpen • tel. +32 3 259 05 60 info@cosycamping.be • www.cosycamping.be

39


CosyCamping

5.3.3 Vergelijking tussen liquiditeit in ruime –en enge zin

In de laatste 3 jaar zijn beide, de current ratio en de quick ratio, sterk gestegen dat komt omdat ze doorheen de jaren steeds minder kosten hebben gemaakt. Hier ziet u nog eens dat het quick ratio een pak onder het current ratio ligt wat van de voorraad af hangt. 5.3.4 Bedrijfskapitaal Het bedrijfskapitaal is de liquiditeitsbuffer uitgedrukt in een getal. Met dit bedrag kan de onderneming onvoorziene omstandigheden opvangen.

De formule is: Vlottende activa - schulden op ten hoogste 1 jaar vorderingen op meer dan 1 jaar - overlopende rekeningen

Hoofdkantoor: Abdijstraat 128, 2020 Antwerpen • tel. +32 3 259 05 60 info@cosycamping.be • www.cosycamping.be

40


CosyCamping De Kampeerder heeft een enorme stijging ondergaan van het bedrijfskapitaal wat zeer goed is. Ze komen van -600 000 euro naar ongeveer 980 000 euro wat wil zeggen dat ze voorzien zijn op onverwachte uitgaven en zwaardere financiële tijden.

5.3.5 Solvabiliteit van het eigen vermogen tegenover totaal passiva

Met deze ratio kunnen we de verhouding zien tussen het eigen vermogen en het totaal passiva. Hier kunnen we duidelijk zien hoe groot het deel eigen vermogen is in de onderneming. Het zegt iets over het vermogen om schulden op korte -en lange termijn terug te betalen. Financiële instellingen zullen ook altijd om dit cijfer vragen bij het afsluiten van een lening. Een goede solvabiliteit begint vanaf 30%.

De formule:

De solvabiliteit in 2014 was 35% en is gestegen naar 40% in 2016 wat positief is voor de onderneming en dit wil ook zeggen dat ze solvabel zijn. Hun eigen vermogen is sterk genoeg om de schuldenlast op te vangen.

Hoofdkantoor: Abdijstraat 128, 2020 Antwerpen • tel. +32 3 259 05 60 info@cosycamping.be • www.cosycamping.be

41


CosyCamping 5.3.6 Cashflow

De cashflow, ook wel kasstroom genoemd, laat zien of er meer middelen binnen de onderneming komen of net meer buiten de onderneming gaan. Als de inkomsten groter zijn dan de uitgaven spreken we van een positieve cashflow. Als de uitgaven groter zijn spreken we van een negatieve cashflow. De formule: Resultaat van het boekjaar na belastingen + afschrijvingen + waardeverminderingen + voorzieningen voor risico’s en kosten

De Kampeerder had in 2016 een cashflow van 180 710,00 euro wat wil zeggen dat ze genoeg geldstromen genereren om tijdig hun schuldeisers te kunnen betalen en om een faillissement te voorkomen. 5.3.7 Rentabiliteit van het eigen vermogen

De rentabiliteit van het eigen vermogen geeft aan wat het rendement is op het geïnvesteerde eigen vermogen. Hoe hoger het rendement hoe beter. We gebruiken hiervoor het resultaat voor belastingen en het resultaat na belastingen om een zicht te krijgen wat het rendement is voor en na belastingen. Dit ligt best hoger dan het rendement op risicovrije beleggingen.

De formule:

Hoofdkantoor: Abdijstraat 128, 2020 Antwerpen • tel. +32 3 259 05 60 info@cosycamping.be • www.cosycamping.be

42


CosyCamping

De rentabiliteit van de Kampeerder is zeer sterk gedaald over de laatste 3 jaar. De oorzaak daarvan is dat de kosten vermeerderd zijn en de opbrengsten verminderd tegenover het basisjaar 2014. De rentabiliteit van het eigen vermogen ligt onder het rendement op een risicovrije belegging dus het is niet zo interessant voor eventuele aandeelhouders.

5.4 Horizontale analyse

Hoofdkantoor: Abdijstraat 128, 2020 Antwerpen • tel. +32 3 259 05 60 info@cosycamping.be • www.cosycamping.be

43


CosyCamping 5.4.1 Resultaat na belastingen

Als een bedrijf winst maakt moet het hier ook belastingen op betalen. Dit kan meer of minder zijn naargelang de situatie van het bedrijf. Nadat de belastingen worden verminderd van het resultaat voor belastingen, bekomen we het resultaat na belastingen. Voor het resultaat na belastingen zien we een sterk dalende lijn. De index staat op -9,07%. Dat wil zeggen dat ze zeer weinig belastingen moeten betalen maar dat maakt de onderneming niet aantrekkelijk voor investeerders en banken.

5.4.2 Bedrijfswinst

Het bedrijfsresultaat is wat overblijft wanneer alle bedrijfskosten van de netto-omzet afgetrokken worden. Hier wordt geen rekening gehouden met financiële opbrengsten -en kosten. Ook niet met uitzonderlijke opbrengsten en kosten. De index van de bedrijfswinst is -5,79% wat niet goed is. Ze hebben meer kosten als opbrengsten. Als ze zo doorgaan dan gaan ze uiteindelijk hun schulden niet meer kunnen afbetalen en zonder bedrijfswinst is het ook zeer moeilijk om uit te breiden. 5.4.3 Eigen vermogen en vreemd vermogen

Het eigen vermogen is het totaal van de inleg van de aandeelhouders vermeerderd met de bedrijfswinsten en de reserves. Het vreemd vermogen is opgebouwd uit de schulden en verplichtingen van een onderneming. De onderneming moet dus nog geld betalen aan schuldeisers.

Hoofdkantoor: Abdijstraat 128, 2020 Antwerpen • tel. +32 3 259 05 60 info@cosycamping.be • www.cosycamping.be

44


CosyCamping Hun vreemd vermogen heeft een index van 82,42% en een eigen vermogen index van 117,75% wat op zich wel goed is. Dat geeft als voordeel dat ze geen schulden hebben bij anderen en meer geld van hun eigen in de onderneming staken.

5.4.4 personeelsbestand

Dit is het totaal aantal personeelsleden van een bedrijf. Het personeelsbestand van de Kampeerder is niet zo veel veranderd de voorbije 3 jaar. In 2014 hadden ze gemiddeld 12,3 werknemers en in 2016 hadden ze maar 11,5 werknemers.

5.4.5 Voorraden

Dit zijn de aangekochte goederen van een bedrijf die verkocht of gebruikt kunnen worden in het productieproces. Dit zijn ook vaak half afgewerkte producten en producten die afgewerkt zijn. De Kampeerder heeft zeer veel voorraad. In 2016 hadden ze 1 133 248 euro aan voorraad. Zo een grote voorraad is zeker niet goed. Een stijging van de voorraad wil zeggen dat ze hun producten niet verkocht krijgen.

5.5 Conclusie Wat we nu kunnen concluderen uit deze cijfers is dat de ratio’s van het bedrijf goed zijn, maar de horizontale analyse toont aan dat ze in een dalende lijn aan het gaan zijn. Ze moeten iets veranderen aan hun strategie om deze dalende trend te doorbreken.

Hoofdkantoor: Abdijstraat 128, 2020 Antwerpen • tel. +32 3 259 05 60 info@cosycamping.be • www.cosycamping.be

45


CosyCamping

6 Analyse van de jaarrekeningen 6.1 De opdracht Zelfkennis is het begin van alle wijsheid. Daarom hebben wij onze drie meest recente jaarrekeningen geanalyseerd. Met deze analyse kunnen wij op korte -en lange termijnrealistische doelstellingen stellen voor CosyCamping. Opmerking In deze opdracht zullen de kerngetallen (zoals rentabiliteit en solvabiliteit) berekend worden. Deze zijn al uitgelegd in de financiële analyse van een concurrent. Als u de uitleg over deze termen wil lezen kunt u deze daar terugvinden.

6.2 Verticale analyse 6.2.1 Solvabiliteit

De solvabiliteit van CosyCamping in boekjaar 13 is 68,20%. Dit betekent dat de meerderheid van CosyCamping gefinancierd wordt door eigen middelen en dat wij bijgevolg niet heel afhankelijk van schuldeisers zijn. Dit betekent dat we ook in staat zijn op lange termijn onze schulden af te betalen aan onze schuldeisers. Ook zal dit ons toestaan om een lening aan te gaan bij de bank. We zien ook een duidelijke stijging door de jaren heen van de solvabiliteit. Dit is goed is voor CosyCamping. Dit komt door een sterke afbouw van vreemd vermogen.

Hoofdkantoor: Abdijstraat 128, 2020 Antwerpen • tel. +32 3 259 05 60 info@cosycamping.be • www.cosycamping.be

46


CosyCamping

6.2.2 Rentabiliteit

De rentabiliteit van CosyCamping in boekjaar 13 is 16,46%. Dit betekent dat voor elke euro aan eigen vermogen wij 0,1646 euro nettowinst hebben gemaakt. Dit is onwaarschijnlijk goed. Gemiddeld wordt uitgegaan van een rentabiliteit van 5% tot 10%. Volgens het CBS is de rentabiliteit van veel grote bedrijven na de kredietcrisis overigens gedaald naar gemiddeld slechts 3%. Een hoge rentabiliteit maakt CosyCamping aantrekkelijker voor investeerders en financiële instellingen omdat het risico van de investering afneemt en de kans op een hoger dividend toeneemt. Over het algemeen kennen we een stijging over de afgelopen drie boekjaren.

Hoofdkantoor: Abdijstraat 128, 2020 Antwerpen • tel. +32 3 259 05 60 info@cosycamping.be • www.cosycamping.be

47


CosyCamping

6.2.3 Nettobedrijfskapitaal Het nettobedrijfskapitaal van CosyCamping was in het laatste boekjaar € 21 081 000,00 Op basis hiervan kunnen wij concluderen dat CosyCamping een sterke liquiditeitspositie bezit. CosyCamping kan momenteel grote onverwachte uitgaven doen zonder zijn liquiditeit in gevaar te brengen.

CosyCamping zou deze sterke liquiditeitspositie kunnen gebruiken om een lening aan te gaan bij de bank. Hiermee zouden wij kunnen investeren en zo onze bedrijfsactiviteiten uitbreiden. Zoals eerder vermeld zou een lening ook niet direct de solvabiliteit van CosyCamping extreem aantasten. We hebben immers een sterke solvabiliteit van 68,20% CosyCamping doorgaat een stijging over de laatste drie boekjaren. Dit heeft te maken met een daling van vreemd vermogen binnen de onderneming en een sterke stijging van vlottende activa, ondanks een daling van voorraden.

Hoofdkantoor: Abdijstraat 128, 2020 Antwerpen • tel. +32 3 259 05 60 info@cosycamping.be • www.cosycamping.be

48


CosyCamping

6.2.4 Cashflow

De Cashflow van CosyCamping bedroeg € 2 288 000,00. De inkomende kasstromen zijn aanzienlijk groter dan de uitgaande. Weer zien we een stijging over de laatste 3 boekjaren. Dit heeft te maken met een vermeerdering van bedrijfsopbrengsten.

Hoofdkantoor: Abdijstraat 128, 2020 Antwerpen • tel. +32 3 259 05 60 info@cosycamping.be • www.cosycamping.be

49


CosyCamping 6.2.5 Liquiditeit in ruime zin

De liquiditeit in ruime zin van CosyCamping in het laatste boekjaar was 12,1. Dit is zeer goed. We zijn in staat om met onze vlottende activa de schulden op korte termijn te betalen. Hoe groter deze ratio, hoe beter we onverwachte uitgaven kunnen opvangen. CosyCamping beschikt over een zeer ruime buffer. CosyCamping zou momenteel 12 keer zijn schulden op korte termijn kunnen afbetalen. 6.2.6 Liquiditeit in enge zin

Net zoals de liquiditeit in ruime zin is de liquiditeit in enge zin zeer hoog. In het laatste boekjaar hadden we een liquiditeit in enge zin van 10,02. Dit wil zeggen dat CosyCamping, zonder rekening te houden met de voorraden, over een ruime buffer beschikt. CosyCamping zou momenteel 10 keer zijn schulden op korte termijn kunnen afbetalen. Over de laatste 3 boekjaren zijn zowel de liquiditeit in ruime zin als de liquiditeit in enge zin in het tweede jaar enorm gestegen, daarna terug gedaald. Ondanks de plotse daling blijft het een mooie stijging. Deze plotse daling komt door een sterke stijging van schulden op korte termijn.

Hoofdkantoor: Abdijstraat 128, 2020 Antwerpen • tel. +32 3 259 05 60 info@cosycamping.be • www.cosycamping.be

50


CosyCamping

6.3 Horizontale analyse

Boekjaar 11 Vlottende activa Basisjaar Voorraden Basisjaar Eigen vermogen Basisjaar Vreemd vermogen Basisjaar Schulden < 1 jaar Basisjaar Schulden > 1 jaar Basisjaar Omzet Basisjaar Bedrijfsopbrengsten Basisjaar Personeelskosten Basisjaar Afschrijvingskosten Basisjaar Bedrijfskosten Basisjaar Bedrijfsresultaat Basisjaar Resultaat gewone bedrijfsactiviteit Basisjaar Resultaat voor belastingen Basisjaar Belastingen Basisjaar Resultaat boekjaar Basisjaar

Boekjaar 12 102,87% 64,94% 114,01% 78,57% 18,33% 95,00% 110,97% 112,26% 126,13% 98,74% 107,61% 126,12% 137,96% 138,08% 138,11% 138,07%

Boekjaar 13 139,21% 45,98% 125,28% 80,72% 45,79% 90,25% 113,84% 109,81% 116,42% 86,27% 106,41% 119,99% 132,18% 137,00% 137,06% 136,98%

6.3.1 Vlottende activa Van 2011 naar 2013 stijgen de vlottende activa met 39,21%, wat vrij veel is. In dezelfde periode hebben we een daling van de voorraden van bijna 50%. We moeten de oorzaak dus ergens anders zoeken, meer bepaald bij de liquide middelen.

6.3.2 Eigen vermogen De toename van het eigen vermogen met ongeveer 25% kunnen we verklaren aan de hand van de toename van onze reserves. We hebben namelijk besloten om naast onze wettelijke reserves ook nog andere reserves op te bouwen.

Hoofdkantoor: Abdijstraat 128, 2020 Antwerpen â&#x20AC;˘ tel. +32 3 259 05 60 info@cosycamping.be â&#x20AC;˘ www.cosycamping.be

51


CosyCamping 6.3.3 Vreemd vermogen

Als we een kijkje nemen naar het vreemd vermogen, zien we dat dit is gedaald. Dit valt onder andere te verklaren door de sterke daling van onze schulden op korte termijn. Een daling van het vreemd vermogen kunnen we beschouwen als een positieve evolutie omdat dit wil zeggen dat onze schulden zijn afgenomen. Samen met de evolutie van het eigen vermogen zorgt dit voor een stijgende solvabiliteit.

6.3.4 Omzet De omzet kent doorheen drie jaren een goede stijging waardoor de bedrijfsopbrengsten ook toenemen. Toch merken we een kleine daling op in het laatste jaar, vooral te verklaren door de voorraadwijziging. Dit verklaart waarom onze cashflow in het laatste jaar stijgt ondanks een daling van bedrijfsopbrengst.

6.3.5 Bedrijfskosten Hoewel de lonen en salarissen over drie jaar toegenomen zijn, uit zich dit niet in de totale personeelskost. Dit kunnen we verklaren aan de hand van de evolutie van het aantal personeelsleden. In 2012 hebben we namelijk extra personeelsleden aangeworven, maar in 2013 is dit aantal weer aanzienlijk gedaald. Dit komt onder andere door de technologie van de machines die minder arbeiders vereist per machine. Verder dalen de afschrijvingskosten met ongeveer 13% en kennen de bedrijfskosten een kleine toename, geen ramp dus.

6.3.6 Conclusie opbrengsten en kosten De evolutie van de bedrijfsopbrengsten en –kosten zorgen doorheen de jaren voor een stijging van het bedrijfsresultaat.

Hoofdkantoor: Abdijstraat 128, 2020 Antwerpen • tel. +32 3 259 05 60 info@cosycamping.be • www.cosycamping.be

52


CosyCamping In 2013 merken we wel terug een lichte daling die voornamelijk te verklaren valt door de daling van bedrijfsopbrengsten. Dit is een punt waar we in de toekomst dus moeten aan werken. Aangezien de belastingen en het resultaat van het boekjaar rechtstreeks afhangen van het bedrijfsresultaat, kunnen we hier dus dezelfde evolutie waarnemen.

6.4 Masterplan voor 2020 Vanuit de cijfers van de vorige jaren weten we dat CosyCamping een gezond bedrijf is. Dit gezonde bedrijfsresultaat willen we behouden én verbeteren. In dit masterplan leggen we de focus op de relatie met onze klanten en het bevorderen van onze naamsbekendheid. Tegen 2020 moet het aantal klachten met 20% verminderd zijn. Dit willen we bereiken door duidelijk te communiceren met onze klanten over onze producten. Zo weten zij waar onze producten voor bedoeld zijn en hoe ze onze producten optimaal kunnen gebruiken. Hierdoor zullen klanten het juiste product bestellen en tevreden zijn met hun aankopen. Ook de verzending vanuit ons magazijn moet worden aangepast. Het is belangrijk om onze beloftes wat betreft verzending waar te maken. Hierdoor krijgen onze klanten hun producten op tijd, waardoor ze tevreden zullen zijn. Mocht er onverhoopt toch een probleem zijn met onze producten, dan moet onze klantendienst zo snel en efficiënt mogelijk de klacht behandelen. We moeten dus goed bereikbaar zijn voor onze klanten. Door onze klantendienst ook te openen na werkuren en in het weekend, kunnen klanten die het druk hebben toch hun problemen laten oplossen. Ook kunnen we onze klantendienst meer toegankelijk maken door een chatservice te maken. Via deze chatservice kunnen klanten kleine problemen oplossen zoals vragen over leveringen en producten.

Hoofdkantoor: Abdijstraat 128, 2020 Antwerpen • tel. +32 3 259 05 60 info@cosycamping.be • www.cosycamping.be

53


CosyCamping Ook lijkt het ons aangewezen om vandaag de dag een Facebook -en Twitterpagina aan te maken. Ook via dit kanaal kan de klant ons bereiken om zo belangrijke vragen te stellen. Via deze kanalen kunnen wij onze klanten op de hoogte houden van onze nieuwe promoties en producten. Dat brengt ons meteen bij ons volgende punt in het Masterplan 2020.

De komende jaren willen wij onze naambekendheid vergroten. Wij starten deze actie met een nulmeting naar onze naamsbekendheid. Wij willen een onderzoek laten uitvoeren onder lezers van vrijetijds- en reismagazines om uit te vinden hoe groot onze spontane naamsbekendheid is. Op basis van deze meting starten wij een marketingcampagne. De basis van deze campagne is dat wij via Pinterest, een sociaalmedia platform, onze producten gaan adverteren. Het idee is dat we dan gebruik gaan maken van “business pins”. Daarin worden onze producten in allemaal verschillende settings getoond om zo de Pinterest community inspiratie te geven over hoe ze onze producten kunnen gebruiken. Hierover kunt u meer lezen in het promotion plan voor Engels. Als laatste wil CosyCamping een gevestigde naam worden in onze buurlanden. Dit willen we doen door onze webshop te openen voor landen zoals Duitsland en Frankrijk. Hiervoor zullen we ons logistiek netwerk moeten uitbreiden. Dit lijkt ons, rekening houdend met onze sterke liquiditeit en solvabiliteit, geen probleem.

Hoofdkantoor: Abdijstraat 128, 2020 Antwerpen • tel. +32 3 259 05 60 info@cosycamping.be • www.cosycamping.be

54


CosyCamping

Engels

Hoofdkantoor: Abdijstraat 128, 2020 Antwerpen • tel. +32 3 259 05 60 info@cosycamping.be • www.cosycamping.be

55


CosyCamping

7 Businessplan 7.1 The assignment As part of our thesis (GIP) we were required to write a business plan for English. In this business plan we would like to address the following subjects: •

Company objectives

Risk analysis

Product description

Ownership, management and personnel

Markets and marketing

Financial forecast

7.2 Business idea (Company Summary) CosyCamping is a company specialized in selling camping equipment, accessories and other products related to camping. The goal of our company is to make camping not only fun for the rugged outdoors people, instead we would like to make camping something for everyone. Young, old, athletic or otherwise. In our vision everyone should be able to enjoy the amazing camping experience. In order to do that we sell camping equipment that's easy, convenient, durable and most importantly makes the camping experience cosy. We bought CosyCamping three years ago from its founder. Back then it was in a terrible state. The store was unattractive, the financial state was bad to say the least. To say that we have come from far would be an understatement. Nowadays the company flourishes. Primarily from our web shop (CosyCamping.com). Boasting a net profit of €5.556.000,00 last year alone. CosyCamping is a Ltd with 36004 shares. Each share with a face value of €500,00. However our shares have an intrinsic value of €956,89.

Hoofdkantoor: Abdijstraat 128, 2020 Antwerpen • tel. +32 3 259 05 60 info@cosycamping.be • www.cosycamping.be

56


CosyCamping

7.3 Company Objectives In order to bring our company to the next level we have to set ourselves some goals. There are a few categories in which we would like to improve, not only to make our company function better but at the same time give our customers the very best service we possibly can. Something we, as a company, care about the most is the service we give to our customers. When we bought CosyCamping three years ago the customer service was in the poorest state you can imagine, since then we came a long way. We were able to reduce the complaints by 45% and the waiting time on our online customer service decreased by half. This year we want to renovate our store in Antwerp to make it more attractive to customers. We are planning to build several little showrooms so our customers can get an example of their camping holiday. In the coming five years we would like to expand our business operation by opening new stores as well as enlarging the coverage of our web shop. So people, who live too far away from a store, can easily buy the products they need online. Our brand is already well established but we want to take it a step further. We have decided to start an online campaign to improve our brand awareness and in particular our web shop, nowadays most people buy their products online. Our shareholders are very important to us and the company, without them we would not be able to operate this business. Because of that we want to make sure our profitability increases with at least 12% in the next two years. We want to reward their loyalty to the company.

Hoofdkantoor: Abdijstraat 128, 2020 Antwerpen â&#x20AC;˘ tel. +32 3 259 05 60 info@cosycamping.be â&#x20AC;˘ www.cosycamping.be

57


CosyCamping

7.4 Risk analysis This is an explanation of the weaknesses and threats of our SWOT-analysis. Because we acquired the company in a horrendous state, our brand name is connected with poor quality, poor customer service and unattractive stores. We are going to solve these issues by renovating our stores, hiring new support staff and increasing our advertising budget to restore our brand name. Due to the outstanding quality of our products and the high production costs our price range is in the top of the camping branch. We know some customers will not be able to easily integrate into our ecosystem because of the high entry price. The customers that do join our ecosystem will be very satisfied. The camping market is highly competitive. Especially in the low cost segment of the market, which is not our main target, we produce and sell high-end, high quality products. The difficult part is to sell high quality products at a competitive price while still making profit. Big camping companies can afford to go overseas for low-cost production. All of our products are produced in Belgium this gives us flexibility and we can guarantee high quality. Because of that our labour costs will be higher and our products will be more expensive too. We are convinced the quality of our products outweighs the price disadvantage. Because we are a relatively small and new player on the market our brand is less known than other high priced camping equipment brands. We can eliminate this disadvantage by starting advertising campaign catered to the high-end of the market. By doing so we can increase our market share. We are a seasonal company. Therefore our sales figures occur from March until September. Winter season is mainly spent by doing R&D and preparing for the next camping season. Hoofdkantoor: Abdijstraat 128, 2020 Antwerpen â&#x20AC;˘ tel. +32 3 259 05 60 info@cosycamping.be â&#x20AC;˘ www.cosycamping.be

58


CosyCamping

7.5 Product description We have all camping must-haves. We sell tents, backpacks, air mattresses. We even have campers. Our main product categories are listed below. Our tents We sell all kinds of tents in all sizes. But we wouldn’t be CosyCamping if we didn’t have a few special tents too. In our festival assortment you can find a festival-tent for four party-animals. It’s a very basic tent, but what else does a teenage festival goer need.

We also have the perfect tent for a long camping trip; the living tipi. Your whole family can comfortably stay in this tent. The inside of the tent is comfortable, it has a big door and a canopy that gives you shelter from the rain. The warm sand colour gives a natural and romantic atmosphere inside the tent. Because of all the benefits this tipi is high-end.

Hoofdkantoor: Abdijstraat 128, 2020 Antwerpen • tel. +32 3 259 05 60 info@cosycamping.be • www.cosycamping.be

59


CosyCamping

Last but not least, the Volkswagen tent. Are you ready for a more exotic camping experience and want to win the prize for best-looking tent at the campsite, then this tent is for you. The Volkswagen tent boasts two bedrooms for two campers each. Both the rooms have their own door to enter and leave the Volkswagen. It is made of high quality, durable fabric. Even during the worst storm, you will stay dry and cosy.

Hoofdkantoor: Abdijstraat 128, 2020 Antwerpen â&#x20AC;˘ tel. +32 3 259 05 60 info@cosycamping.be â&#x20AC;˘ www.cosycamping.be

60


CosyCamping A special photo backpack When you go camping, there always is this one picture addicted person, right? Well, we have the perfect backpack for this person. It’s the Kånken Photo Insert. This backpack has enough room for your camera, two extra lenses, extra memory cards and batteries, a charger and other camera belongings. It includes many pockets so your equipment will be safe.

7.6 Ownership, management and personnel Ownership CosyCamping is an Ltd with 36 004 shares. This means that our company's equity is owned by our shareholders. The board of directors represents them in our company. Currently the value if our share is 956,89 EUR per share.

Hoofdkantoor: Abdijstraat 128, 2020 Antwerpen • tel. +32 3 259 05 60 info@cosycamping.be • www.cosycamping.be

61


CosyCamping Management To have a strong product you need to have a strong team. It is therefore we make the most of everyone's quality. Last year we worked together as a team in a mini-enterprise, so we know out of experience who is best for the job: •

Bartjan Henkemans is a great CEO. He takes the end responsibility, divides the assignments and puts everyone at a place where he / she belongs the best.

Babs Verhaegen is our administrative director because she is really organised. She can make order out the chaos, even when it seems impossible.

Lars Duville is our financial director. He keeps track of the financial position of CosyCamping, he makes sure we don’t waste a single penny.

Noah De Lauw is our technical director who makes sure our product technology is on point. That way we can offer our products at the highest quality.

Mattijs Vens is our marketing director. With all his enthusiasm he organises the best events so we get improve our position in the market.

Bartjan Henkemans CEO

Babs Verhaegen Administrative director

Lars Duville Financial director

Noah De Lauw Technical director

Hoofdkantoor: Abdijstraat 128, 2020 Antwerpen • tel. +32 3 259 05 60 info@cosycamping.be • www.cosycamping.be

Mattijs Vens Marketing direcctor

62


CosyCamping

Personnel CosyCamping employs 159 employees across our store, offices and factory. We employ 125 labourers who produce our products. Also we employ 15 salesmen in our shop. Furthermore we employ 19 more people in our management (for instance: CEO, CFO, HRM, etc...). In general we try to make the work experience for everyone as good as possible. That's why we offer our labourers insurance, free products, many holidays, training sessions for personal development. Our salesmen have the same extras and depending on their sales results they can receive other bonuses. (for instance: a smartphone or a laptop) Our management receives all of the above and if they have to be on the road a lot they'll also have the use of a car. In our company we underline the huge importance of a good working environment. Amongst other policies we have a no bullying-policy. We're all a big cosy family.

7.7 Markets and marketing Market Analysis Summary The camping community is very active and has a great history. Our store is located in Antwerp, home to many campers and survivalists. The camping community also happens to be growing because of the many survival tvseries like Man VS Wild (Bear Grylls) Extreme Survival and many more. Those series make the average person interested in camping. Taking these factors into consideration, CosyCamping will focus on three main groups. •

Students

Middle-aged adults

Seniors

These groups comprise the majority of campers in the city, and we find them to be the ones with the disposable income to spend on camping apparel.

Hoofdkantoor: Abdijstraat 128, 2020 Antwerpen • tel. +32 3 259 05 60 info@cosycamping.be • www.cosycamping.be

63


CosyCamping Students are also more likely to go camping because they are more enthousiast when it comes to camping.

As you can see the majority of our customers are middle-aged adults and students. So we are mainly going to focus on those two groups.

Target Market Segment Strategy Because there are so many different sorts of camping styles and intentions of camping, there is a broad range of markets for the company to target. At your local CosyCamping, we will provide for all the needs of each group. We will stock a range of goods for the wide variety of our customers. Middleaged adults and students will not be the only groups that we will focus on. Focusing on seniors will also be key. Because they have the disposable income for our products.

Competition In Antwerp there are many competitors, like A.S. Adventure, de Kampeerder and many others. Our company is one step ahead of those companies because we can assure the customer that we have better quality. That is because we manufacture our products in Belgium. All our products are also easy to use this in term makes it easier to promote our products to a large audience.

Hoofdkantoor: Abdijstraat 128, 2020 Antwerpen â&#x20AC;˘ tel. +32 3 259 05 60 info@cosycamping.be â&#x20AC;˘ www.cosycamping.be

64


CosyCamping

Catering to the needs of different customers Having the correct camping equipment is very important for a hobby camper. Somebody who camps many days/weeks over the course of a year needs to have the right gear that not only lasts over time, but also protects you from the outside world. It is the same for a casual camper who needs a well-made tent to sleep in, but doesn’t want to pay too much for something that they are only going to use once or twice a year. We also strive to build personal relationships with our customers, in order to do this, we will need to attract customers so that they remember us. By building a trust relationship, we can be sure that our customers will come back to buy more of our products. As a bigger company we intend to provide both types of customers the products, support and knowledge they need to fulfil their goals.

7.8 Financial forecast Our company is in a very good financial state. The year we acquired the CosyCamping we had a problem with our liquidity. As you can see in the graph our quick ratio was quite small which means that we only could pay our suppliers once, but in the following years we were able to solve that. This is very important because with a high current and quick ratio you can build reserves in case we ever get into trouble again.

One major advantage we have is the profitability of our shares, which is very high. With a profitability of around 20 - 25 % our company is very attractive to its shareholders. But as mentioned in our company objectives, this number has to keep increasing, so it stays attractive to our shareholders.

Hoofdkantoor: Abdijstraat 128, 2020 Antwerpen • tel. +32 3 259 05 60 info@cosycamping.be • www.cosycamping.be

65


CosyCamping

Solvency shows the ratio between our equity balance and the total capital of the company. This is a very important ratio. For example if we as a company want to take a loan, the bank will ask about our solvency so they know we can pay our debts. If this number is below 33,33% we will not be able to take a loan if needed. When we bought the company the solvency was 50,02% which is already very good, but we managed to increase this every year.

Hoofdkantoor: Abdijstraat 128, 2020 Antwerpen â&#x20AC;˘ tel. +32 3 259 05 60 info@cosycamping.be â&#x20AC;˘ www.cosycamping.be

66


CosyCamping

7.9 Presentation

Hoofdkantoor: Abdijstraat 128, 2020 Antwerpen • tel. +32 3 259 05 60 info@cosycamping.be • www.cosycamping.be

67


CosyCamping

Hoofdkantoor: Abdijstraat 128, 2020 Antwerpen • tel. +32 3 259 05 60 info@cosycamping.be • www.cosycamping.be

68


CosyCamping

Hoofdkantoor: Abdijstraat 128, 2020 Antwerpen • tel. +32 3 259 05 60 info@cosycamping.be • www.cosycamping.be

69


CosyCamping

Hoofdkantoor: Abdijstraat 128, 2020 Antwerpen • tel. +32 3 259 05 60 info@cosycamping.be • www.cosycamping.be

70


CosyCamping

Hoofdkantoor: Abdijstraat 128, 2020 Antwerpen • tel. +32 3 259 05 60 info@cosycamping.be • www.cosycamping.be

71


CosyCamping

Hoofdkantoor: Abdijstraat 128, 2020 Antwerpen • tel. +32 3 259 05 60 info@cosycamping.be • www.cosycamping.be

72


CosyCamping

Hoofdkantoor: Abdijstraat 128, 2020 Antwerpen • tel. +32 3 259 05 60 info@cosycamping.be • www.cosycamping.be

73


CosyCamping

Hoofdkantoor: Abdijstraat 128, 2020 Antwerpen • tel. +32 3 259 05 60 info@cosycamping.be • www.cosycamping.be

74


CosyCamping

8 Promotion Plan 8.1 The assignment As part of our thesis (GIP) we were required to write a promotion plan for English. In this promotion plan we will address the following subjects: •

Target customers

Promotion tactics

Costs

Defence of the plan

8.2 target customers Our target customers are middle aged adults and students of all genders. We want to attract customers that have interests in a cosy camping experience. We don’t want to target the hardcore campers. Our products are not made for extreme camping. They are not lightweight or anything like that. But on the other hand our products are made from high quality materials. We want to give people that normally go to a hotel a little bit of both worlds. On one hand we want to give them an outdoor adventurous feeling but on the other hand we want to give them the feeling that they are taken care of. Not by personnel of a hotel but by the quality and reliability of our products.

8.3 Promotion tactics We want to use Google ads to advertise our products. With Google ads we can advertise our products to people all over the world via the internet. We will use banners on other websites that will have a link to our website. We can also advertise specific products on these banners. And when the user clicks on the ad, it will send him straight to the product page. We also want to use Google ads when a customer is searching for example, Camping store. Then CosyCamping is one of first website to pop up. And the last tactic we want to use is when you start typing you get suggestions based on your search criteria. We want CosyCamping to show up there as well. Hoofdkantoor: Abdijstraat 128, 2020 Antwerpen • tel. +32 3 259 05 60 info@cosycamping.be • www.cosycamping.be

75


CosyCamping

With Google ads we can choose how much we want to advertise. So on how many websites our ad will be placed, how high our website will be placed. These things will raise the cost of the advertisement. The ad system of Google is also very flexible. We can start or stop advertising whenever we want without extra costs. So we are not tied to a contract that we can not stop.

8.4 Costs With Google ads it depends on how many clicks you have on your ad how much you will pay for the ad. We can also real-time monitor the ads we post online. We can see how many people click on our ads from which website on which time of the day. We can also choose on which time of the day we want our ads to be the most active. We can also choose in which geographic location we want to advertise. Depending on how big the area is the costs will be higher or lower. The cost also depends on which words you use in the ad. For example, if you use the word insurance the cost per click will be around 50 euros. This is because a lot of insurance companies like to advertise their products on Google. Basically it is a supply and demand system for ads. For a camping ad the cost per click will be around $ 1,20. This is because there are way less camping retailers that advertise their products on Google. And so the supply of these ads will be higher in comparison to the demand of these ads.

Hoofdkantoor: Abdijstraat 128, 2020 Antwerpen â&#x20AC;˘ tel. +32 3 259 05 60 info@cosycamping.be â&#x20AC;˘ www.cosycamping.be

76


CosyCamping

8.5 Defence of the plan One of the best things about Google ads is that you can reach people that you would have never reached otherwise. These days a lot of things happen online and one of those things are ads. Another great thing about Google ads is that people get what they are searching for most of the time. Because of this people are more inclined to click on the ad. We only need to pay for the ad if someone clicks on the ad. This way we only need to pay if the ad is working for us. Google also states that companies using Google ads receive $ 2 for every

$ 1 spent. We don’t

know what we are going to need to pay. But if we earn the double of what we spent on ads we know that we will be able to pay for the ad. Also a big advantage about this system is that results are instant. The internet never sleeps so the moment our ad will go online, the ad will start driving traffic to our website.

Hoofdkantoor: Abdijstraat 128, 2020 Antwerpen • tel. +32 3 259 05 60 info@cosycamping.be • www.cosycamping.be

77


CosyCamping

Frans

Hoofdkantoor: Abdijstraat 128, 2020 Antwerpen • tel. +32 3 259 05 60 info@cosycamping.be • www.cosycamping.be

78


CosyCamping

9 Une offre d’emploi 9.1 La consigne Pour cette consigne, nous avons fait une offre d'emploi pour un assistant technique. Nous avons pris en compte les tâches essentielles que le nouvel assistant doit effectuer. Nous listons également les caractéristiques et les connaissances nécessaires du nouvel assistant.

9.2 Préparation de l’annonce d’emploi pour un assistant Liste des activités •

Appeler des fournisseurs.

Lire et envoyer des mails.

Suivre les événements actuels: Politique, économie, les évenements sociales.

Vendre des produits.

Connaissances de base Excel et Word.

Négocier les prix et les délais de livraison des produits avec les fournisseurs.

Identifier les besoins d'approvisionnement de l'entreprise et prospecter ou analyser le marché des fournisseurs et des produits. Trouve les meilleurs prix et trouve de bons fournisseurs.

Sélection d’activités et responsabilités essentielles •

Vous êtes responsable de l'envoi des demandes de prix, l'envoi des commandes, la livraison en temps opportun et la disponibilité des produits requis.

Vous rédigez des appels d'offres ou des spécifications pour les fournisseurs ou les fournisseurs de services.

Vous prenez en charge l'approbation technique des bons de commande.

Vous demandez des devis et vous les comparez.

Hoofdkantoor: Abdijstraat 128, 2020 Antwerpen • tel. +32 3 259 05 60 info@cosycamping.be • www.cosycamping.be

79


CosyCamping La dénomination du poste Responsable des achats. Le profil d’un sollicitant Formation: Formation de Bachelor ou Master. Connaissances linguistiques de l’anglais et du français. Expérience: Vous vous avez quelques années d'expérience, mais si vous êtes convaincu de vos capacités, vous pouvez également postule. Personnalité: Vous devez être capable de gérer une charge de travail élevée. Vous devez être capable de bien travailler avec vos collègues et vos fournisseurs. Vous devez avoir des capacités relationnelles et de l’empathie.

9.3 l’offre d’emploi Profil d'entreprise CosyCamping, une entreprise basée à Anvers, fournit toutes sortes d'équipements de camping tels que des tentes, des sacs de couchage et des sacs à dos. Nous voulons également mettre de nouveaux produits sur le marché afin de rester en tête de la concurrence. Dans le but d'avoir la plus grande part de marché. Cela nécessite une bonne relation avec divers fournisseurs. C'est pourquoi nous recherchons un responsable des achats.

Hoofdkantoor: Abdijstraat 128, 2020 Antwerpen • tel. +32 3 259 05 60 info@cosycamping.be • www.cosycamping.be

80


CosyCamping Description du job En tant que responsable des achats, vous devez envoyer des demandes de prix. Vous comparez ensuite ces demandes de prix. Vous êtes également responsable de la livraison en temps opportun. Vous rédigez également des appels d’offre aux.

votre profil Vous avez un formation Bachelor ou Master d'une étude en logistique ou en économie. Vous avez quelques années d'expérience, mais si vous êtes convaincu de vos capacités, vous pouvez également vous présenter. Vous devez être capable de gérer une charge de travail élevée. Vous devez être capable de bien travailler avec vos collègues et vos fournisseurs. Vous devez avoir des capacités relationnelles et de l’empathie. Vous êtes pointilleux précis. Vous pouvez bien gérer les ordinateurs, vous avez une bonne connaissance / expérience d'Excel et de Word. Contactez-nous Si vous pensez que vous êtes la bonne personne, vous pouvez nous contacter via notre adresse e-mail info@cosycamping.be . Vous pouvez également nous joindre via le numéro de téléphone +32 3 259 05 60 ou vous pouvez venir à notre bureau à Abdijstraat 128, 2020 Anvers.

Hoofdkantoor: Abdijstraat 128, 2020 Antwerpen • tel. +32 3 259 05 60 info@cosycamping.be • www.cosycamping.be

81


CosyCamping

10 Brochure 10.1 La consigne Ici, nous avons fait une brochure pour les globe-trotters. Nous accueillons de futurs aventuriers dans notre magasin.

10.2 La brochure

Hoofdkantoor: Abdijstraat 128, 2020 Antwerpen â&#x20AC;˘ tel. +32 3 259 05 60 info@cosycamping.be â&#x20AC;˘ www.cosycamping.be

82


CosyCamping

Hoofdkantoor: Abdijstraat 128, 2020 Antwerpen • tel. +32 3 259 05 60 info@cosycamping.be • www.cosycamping.be

83


CosyCamping

Godsdienst

Hoofdkantoor: Abdijstraat 128, 2020 Antwerpen • tel. +32 3 259 05 60 info@cosycamping.be • www.cosycamping.be

84


CosyCamping

11 Maatschappelijk verantwoord ondernemen 11.1 De opdracht In deze opdracht hebben we een deontologische code geschreven voor ons bedrijf. Dit zijn de ethische richtlijnen voor ons bedrijf, zowel wat de werking van het personeel binnen het bedrijf betreft, als hoe we als bedrijf handelen naar de buitenwereld toe.

11.2 Deontologische code Drie p’s Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) of duurzaam ondernemen kunnen we in 3 dimensies verdelen: profit, people en planet. Ofwel de sociale, de milieu en economische aspecten van ondernemen. Profit Vooraleer we aan maatschappelijk verantwoord ondernemen kunnen doen moeten we ervoor zorgen dat niets ons tegenhoudt. We moeten genoeg financiële middelen hebben om hierin te kunnen investeren. We zullen er dus eerst op letten dat we genoeg winst maken voor we gaan focussen op de twee andere dimensies. Doordat we winst maken zullen we ook belastingen moeten betalen. Op deze manier dragen we ons steentje bij aan de maatschappij. Het is onze plicht tegenover de consument en de samenleving dit te doen. People Een tweede aspect van het MVO is people. Dit staat voor de zorg van de mensen binnen en buiten het bedrijf. Dit is dus niet enkel gericht naar onze werknemers, maar op de hele samenleving. Om een zo klein mogelijk risico te lopen op enige schending van de mensenrechten laten we onze producten in België maken. Hoofdkantoor: Abdijstraat 128, 2020 Antwerpen • tel. +32 3 259 05 60 info@cosycamping.be • www.cosycamping.be

85


CosyCamping Ook kunnen we zo beter controleren of de arbeidsomstandigheden goed zijn. Binnen het bedrijf willen we ook dat de arbeidsverhoudingen correct zijn. We geven niet te veel macht aan een persoon zodat we zeker niet een soort van dictatuur krijgen. Maar we willen vooral werknemers ook niet te weinig macht of verantwoordelijkheid geven. Zo voelen ze dat ze van belang zijn binnen de onderneming en gaan ze zich beter voelen en worden ze gemotiveerd. En als werknemers zich beter voelen blijven ze ook langer in het bedrijf. Naast onze werknemers is er ook nog de samenleving waar we zorg voor moeten dragen. We willen vooral investeren in de lokale samenleving en overleg voeren met de samenleving. Dit levert niet altijd financiële winsten op, maar voordelen die financieel niet uit te drukken zijn. De buurt behoort ook tot de lokale samenleving. We willen geen hinder veroorzaken voor de buurtbewoners. Het produceren noch het verkopen van kampeeruitrusting zorgt voor lawaai-of geurhinder. De mobiliteit in de buurt kan ook een probleem zijn. Bij onze fabriek zal dit probleem zeer beperkt blijven omdat onze werknemers in ploegen werken en dus niet allemaal tegelijkertijd naar het werk moeten gaan. We hebben ook een parking waar onze werknemers hun wagen kunnen parkeren. Verkeer rond onze winkels Dan zijn er nog onze winkels. Veel verkeer rond deze winkels zal veroorzaakt worden door klanten die iets willen kopen of een kijkje komen nemen in een van onze winkels. Onze winkels bevinden zich allemaal in dichtbebouwde steden. Hierdoor is het voor ons niet mogelijk om een parking aan te leggen waar onze klanten en werknemers hun wagen kunnen parkeren. Bij onze winkels is het van groot belang dat we de smalle straten rondom onze winkel niet blokkeren door leveringen. Daarom laten we onze producten vroeg in de ochtend of laat in de avond leveren. We zorgen er vooral voor dat de leveringen zeker niet tijdens de spitsuren gebeuren.

Hoofdkantoor: Abdijstraat 128, 2020 Antwerpen • tel. +32 3 259 05 60 info@cosycamping.be • www.cosycamping.be

86


CosyCamping Planet En tot slot is er nog planet. Hier gaat het om een positieve instelling tegenover het milieu en het oplossen van eventuele milieuproblemen waarop de onderneming een invloed op zou kunnen hebben. Bij de productie van kampeeruitrusting zijn er niet al te veel negatieve invloeden op het milieu. Er wordt veel elektriciteit gebruikt in dit proces. We weten niet altijd waar onze elektriciteit geproduceerd wordt. Dit kan van milieu verantwoorde bronnen afkomstig zijn. Maar het is ook mogelijk dat deze elektriciteit afkomstig is van kerncentrales of steenkoolcentrales wat een zeer negatief effect heeft op het milieu. Daarom hebben we zonnepanelen gelegd op het dak van onze fabriek. Zonnepanelen wekken enkel elektriciteit op als de zon schijnt dus hebben we nog steeds elektriciteit van het net nodig. Maar we beperken onze uitstoot wel. Op onze winkels hebben we ook zonnepanelen gelegd. Aangezien de winkels niet zo veel elektriciteit nodig hebben in vergelijking met de fabriek, volstaan de zonnepanelen voor al het energieverbruik. We moeten dus geen elektriciteit van het net gebruiken. Hierdoor hebben onze winkels wat betreft elektriciteit geen negatieve invloed op het milieu. Een groot deel van de CO2 uitstoot is afkomstig van het verkeer. We willen er dus zeker voor zorgen dat op dit vlak onze uitstoot kan verminderd worden. Dit doen we door enkel elektrische bedrijfswagens aan te schaffen voor onze werknemers. Bijkomstig hebben we ook milieuvriendelijke vrachtwagens gekocht voor de leveringen aan onze winkels. Deze vrachtwagens rijden dan niet op diesel maar op aardgas, wat een pak minder vervuilend is. Dit zijn de drie grote punten waarop CosyCamping zich focust in verband met maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Hoofdkantoor: Abdijstraat 128, 2020 Antwerpen â&#x20AC;˘ tel. +32 3 259 05 60 info@cosycamping.be â&#x20AC;˘ www.cosycamping.be

87


CosyCamping

Besluit Een antwoord bieden op de probleemstelling voor dit eindwerk is niet eenvoudig. De probleemstelling was dat we een fictief bedrijf leidden gedurende drie jaar op een goede manier. Er is geen kort antwoord op deze vraag. Of iets goed is, is voor iedereen immers anders. Zelf vind ik dat we dit tot een goed eind hebben gebracht. Wat CosyCamping betreft, hebben we een positieve evolutie gekend. Onze winst in doorheen deze drie jaar gestegen. We hebben het bedrijf gekocht met een winst van 1.6 miljoen euro. Uiteindelijk zijn we geëindigd met een winst van 5.5 miljoen euro. Dit is zeer goed voor een periode van drie jaar. Ook hebben we ervoor gezorgd dat onze voorraad drastisch verlaagd is. Dit zorgt voor minder vooruitbetaling en dus minder schulden. We hebben ook enkele cruciale beslissingen gemaakt wat een goede toekomst voor CosyCamping garandeert. Zo hebben we een promotieplan opgemaakt wat voor extra naamsbekendheid zal zorgen. Ook hebben we gekozen om te investeren in een webshop wat onze verkoop zal verhogen omdat we zo meer mensen bereiken. Naast deze beslissingen zijn er nog een heleboel andere die vermeld zijn in dit eindwerk. Mijn ervaringen zijn dat er nogal weinig informatie gegeven is over ons bedrijf. Tijdens het schrijven hebben we bij bepaalde cijfers lang moeten nadenken voor de betekenis achter dit cijfer. Naast het schrijven over de cijfers, schreven we ook over verschillende manieren hoe we ons bedrijf in de toekomst zien en hoe we het willen laten groeien. Dit was fijner om te doen aangezien we hier meer vrijheid kregen over de keuzes die we maakten. We konden hier wat minder naar de feiten kijken en meer een mening geven over wat ons de beste keuze leek te zijn. Een van de moeilijkheden van het opstellen van dit eindwerk was het ordelijk bijhouden van alle afzonderlijke opdrachten. Dit moest gebeuren om uiteindelijk alles samen te voegen. We moesten er ook zeker voor zorgen dat we de verbeterde versie van de opdracht namen. Hierbij dank ik u voor het lezen van mijn eindwerk. Hoofdkantoor: Abdijstraat 128, 2020 Antwerpen • tel. +32 3 259 05 60 info@cosycamping.be • www.cosycamping.be

88


CosyCamping

Literatuurlijst Abengoa, ‘Shareholders and investors’, internet, 2018-01-23, (http://www.abengoa.com/web/en/accionistas_y_gobierno_corporativo/hr_y _otras_comunicaciones/2017/). Abengoa, ‘Press Room’, internet, 2018-01-23, (http://www.abengoa.com/web/en/noticias_y_publicaciones/noticias/historic o/2017/11_noviembre/20171114_NP.html). Boekhouder, ‘Ratio analyse’, internet, 2018-02-20, (http://www.boekhouder.be/pdf/analyse%20jaarrekening.pdf). CosyCamping, ‘Financieel rapport CosyCamping jaar 11/12/13’, intern document, 2017-10-18. CropEnergies, ‘Home’, internet, 2018-01-23, (http://www.cropenergies.com/en/Home/). CropEnergies, ‘Food and Animal feed’, internet, 2018-01-23, (http://www.cropenergies.com/en/Lebens-Futtermittel/). CropEnergies, ‘Bioethanol’, internet, 2018-01-23, (http://www.cropenergies.com/en/Bioethanol/). CropEnergies, ‘Quarterly statement’, internet, 2018-01-23, (http://www.cropenergies.com/en/Downloads/Finanzberichte/Finanzberichte Dateien/Geschaeftsjahr_2017_18/QB_3_2017_18/CE_Quartalsmitteilung_Q3 _2017_EN.pdf). de Kampeerder, ‘de Kampeerder’, internet, 2018-02-07, (http://www.kampeerder.be). de kampeerder, ‘jaarrekening de Kampeerder’, internet, 2018-02-20, (https://cri.nbb.be/bc9/web/catalog;jsessionid=F71741620B7E29FCAE943B 21EA1A9B2C?execution=e1s2#). Hoofdkantoor: Abdijstraat 128, 2020 Antwerpen • tel. +32 3 259 05 60 info@cosycamping.be • www.cosycamping.be

89


CosyCamping De Vlaamse overheid, ‘Maatschappij en buurt’, internet, 2018-02-25, (https://www.mvovlaanderen.be/thema/maatschappij-en-buurt). Faber, A., Vael, K., Walgraef, E., Van Haegenbergh, A., ‘GiP Handleiding’, 2017-09-01, 30 pagina’s. Graydon, ‘Rentabiliteit’, internet, 2018-02-27, (https://www.graydon.nl/wiki/rentabiliteit). InfoNu, ‘Checklist kampeerbenodigdheden’, internet, 2018-01-30, (https://reizen-en-recreatie.infonu.nl/kamperen/158535-checklistkampeerbenodigdheden.html). Nationale bank België, ‘Jaarrekening raadplegen’, internet, (https://cri.nbb.be/bc9/web/catalog;jsessionid=AD33FAF36B670A15C04509 552A8F756A?execution=e1s1). Shewan, D., ‘How Much Does Google AdWords Cost?’, internet, 2018-01-27, (https://www.wordstream.com/blog/ws/2015/05/21/how-much-doesadwords-cost). Siemens, ‘Rail solutions’, internet, 2018-01-23, (http://www.mobility.siemens.com/mobility/global/en/railsolutions/pages/rail-solutions.aspx). Siemens, ‘Siemens Renewable Energy’, internet, 2018-01-23, (https://www.energy.siemens.com/hq/en/renewable-energy/). Siemens, ‘Financial results & presentations’, internet, 2018-01-23, (https://www.siemens.com/investor/en/publications_calendar.php?active=e vents&key=&fromyear=2017&toyear=2017). Willems, G., Palmans, J., en Smits, C., ‘Rapporteren’, Licap, Brussel, 2016, 24 pagina’s. Jaarrekening boekjaar 2016 van De Kampeerder, internet, De Kampeerder,28-07-2017, (cri.nbb.be) Jaarrekening boekjaar 2015 van De Kampeerder, internet, De Kampeerder,22-06-2016, (cri.nbb.be) Hoofdkantoor: Abdijstraat 128, 2020 Antwerpen • tel. +32 3 259 05 60 info@cosycamping.be • www.cosycamping.be

90


CosyCamping Jaarrekening boekjaar 2014 van De Kampeerder, internet, De Kampeerder,30-06-2015, (cri.nbb.be)

Hoofdkantoor: Abdijstraat 128, 2020 Antwerpen • tel. +32 3 259 05 60 info@cosycamping.be • www.cosycamping.be

91


CosyCamping

Bijlagen Logboek

Hoofdkantoor: Abdijstraat 128, 2020 Antwerpen • tel. +32 3 259 05 60 info@cosycamping.be • www.cosycamping.be

92


CosyCamping

Hoofdkantoor: Abdijstraat 128, 2020 Antwerpen • tel. +32 3 259 05 60 info@cosycamping.be • www.cosycamping.be

93


CosyCamping

Hoofdkantoor: Abdijstraat 128, 2020 Antwerpen • tel. +32 3 259 05 60 info@cosycamping.be • www.cosycamping.be

94


CosyCamping

Jaarrekeningen CosyCamping

Hoofdkantoor: Abdijstraat 128, 2020 Antwerpen • tel. +32 3 259 05 60 info@cosycamping.be • www.cosycamping.be

95


CosyCamping

Hoofdkantoor: Abdijstraat 128, 2020 Antwerpen • tel. +32 3 259 05 60 info@cosycamping.be • www.cosycamping.be

96


CosyCamping

Hoofdkantoor: Abdijstraat 128, 2020 Antwerpen • tel. +32 3 259 05 60 info@cosycamping.be • www.cosycamping.be

97


CosyCamping

Hoofdkantoor: Abdijstraat 128, 2020 Antwerpen • tel. +32 3 259 05 60 info@cosycamping.be • www.cosycamping.be

98


CosyCamping

Hoofdkantoor: Abdijstraat 128, 2020 Antwerpen • tel. +32 3 259 05 60 info@cosycamping.be • www.cosycamping.be

99


CosyCamping

Hoofdkantoor: Abdijstraat 128, 2020 Antwerpen • tel. +32 3 259 05 60 info@cosycamping.be • www.cosycamping.be

100


CosyCamping

Hoofdkantoor: Abdijstraat 128, 2020 Antwerpen • tel. +32 3 259 05 60 info@cosycamping.be • www.cosycamping.be

101


CosyCamping

Hoofdkantoor: Abdijstraat 128, 2020 Antwerpen • tel. +32 3 259 05 60 info@cosycamping.be • www.cosycamping.be

102


CosyCamping

Hoofdkantoor: Abdijstraat 128, 2020 Antwerpen • tel. +32 3 259 05 60 info@cosycamping.be • www.cosycamping.be

103


CosyCamping

Hoofdkantoor: Abdijstraat 128, 2020 Antwerpen • tel. +32 3 259 05 60 info@cosycamping.be • www.cosycamping.be

104


CosyCamping

Hoofdkantoor: Abdijstraat 128, 2020 Antwerpen • tel. +32 3 259 05 60 info@cosycamping.be • www.cosycamping.be

105


CosyCamping

Hoofdkantoor: Abdijstraat 128, 2020 Antwerpen • tel. +32 3 259 05 60 info@cosycamping.be • www.cosycamping.be

106


CosyCamping

Hoofdkantoor: Abdijstraat 128, 2020 Antwerpen • tel. +32 3 259 05 60 info@cosycamping.be • www.cosycamping.be

107


CosyCamping

Hoofdkantoor: Abdijstraat 128, 2020 Antwerpen • tel. +32 3 259 05 60 info@cosycamping.be • www.cosycamping.be

108


CosyCamping

Hoofdkantoor: Abdijstraat 128, 2020 Antwerpen • tel. +32 3 259 05 60 info@cosycamping.be • www.cosycamping.be

109


CosyCamping

Hoofdkantoor: Abdijstraat 128, 2020 Antwerpen • tel. +32 3 259 05 60 info@cosycamping.be • www.cosycamping.be

110


CosyCamping

Hoofdkantoor: Abdijstraat 128, 2020 Antwerpen • tel. +32 3 259 05 60 info@cosycamping.be • www.cosycamping.be

111


CosyCamping

Hoofdkantoor: Abdijstraat 128, 2020 Antwerpen • tel. +32 3 259 05 60 info@cosycamping.be • www.cosycamping.be

112


CosyCamping

Cijfers Top Team

Hoofdkantoor: Abdijstraat 128, 2020 Antwerpen • tel. +32 3 259 05 60 info@cosycamping.be • www.cosycamping.be

113


CosyCamping

Hoofdkantoor: Abdijstraat 128, 2020 Antwerpen • tel. +32 3 259 05 60 info@cosycamping.be • www.cosycamping.be

114


CosyCamping

Hoofdkantoor: Abdijstraat 128, 2020 Antwerpen • tel. +32 3 259 05 60 info@cosycamping.be • www.cosycamping.be

115

GiP 6Bin Noah De Lauw  

Geïntegreerde proef van Noah De Lauw 6Bin

GiP 6Bin Noah De Lauw  

Geïntegreerde proef van Noah De Lauw 6Bin

Advertisement