3 minute read

Svalbard vil ha hydrogen fra Finnmark

- Hydrogen fra Finnmark skal gi Svalbard miljøvennlig energi. På sikt kan det redusere strømprisen til nesten en tredjedel av dagens nivå.

VIL TESTE HYDROGEN: Årsproduksjonen ved kullkraftverket Longyear Energiverk er er 108 GWh fordelt på 55 GWh kraft og 53 GWh fjernvarme. Nå ønsker det politiske flertall i Longyearbyen å teste om hydrogen kan erstatte kull. Foto: Erlend Bjørtvedt

Av - Jonas Ellingsen

Det er ambisjonen til det politiske flertallet i lokalstyret, Polfarersamarbeidet, som består av Ap, Høyre og Frp.

Ifølge pressemeldingen fra Longyearbyens politiske flertall har det vært tett dialog med Stortinget gjennom Energi- og miljøkomiteen sine medlemmer fra Høyre og Ap i denne saken. «For disse medlemmer i komiteen er det et mål at Longyearbyen skal bli utslippsfritt, og slik sett bli et godt eksempel på hvordan mindre samfunn kan drives ved hjelp av fornybar energi», heter det.

Billigere energi

Politikerne tror hydrogen er løsningen for nullutslipp på Svalbard og mener første trinn på vegen er en avtale med Varanger Kraft (VK) som produserer hydrogen av fornybar energi i Berlevåg. Gassen lagres i ammoniakk som senere kan brukes til energiproduksjon. Polfarersamarbeidet ønsker avtalen på plass før nyttår. Politikerne mener omstillingen vil gi langt billigere energi for innbyggerne på Svalbard .

– Kalkylene tilsier at vi skal klare å levere energi til ca. en tredjedel av prisen, sier lokalstyreleder Arild Olsen (Ap) til Svalbardposten. Idag er prisen 2,80 kroner per kilowatt time på Svalbard.

Pilotanlegg

I første omgang ser Polfarersamarbeidet for seg at Longyearbyen får sitt eget pilotanlegg som lager strøm av råstoffet. – Vi ønsker å teste om grønn hydrogen på lang sikt kan erstatte kull som energikilde i det lokale energiverket. Varanger Kraft kan være behjelpelig med leveranse av ammoniakk på kjøl både for pilotering og i en større skala, samt bidra til en pilotrigg, sier Olsen.

Ambisjonen til Polfarersamarbeidet er å gjøre Longyearbyen til et nullutslippssamfunn. I dag er det en av Europas mest forurensede byer målt i utslipp per innbygger, Politikerne tror hydrogen kan bli løsningen både for energiverket og som drivstoff for landtransport og skip.

– Som eier av dagens energisystem er vi i en ekstremt gunstig posisjon. Vi kan gjennomføre energiomstillingen effektivt samtidig som forsyningssikkerheten opprettholdes. Det er et prosjekt helt i tråd med regjeringens hydrogen-strategi. Svalbard kan bli et fyrtårn og et utstillingsvindu, poengterer Olsen.

Om ZEEDS

ZEEDS (Zero Emission Energy Distribution at Sea) er et initiativ fra de seks ledende nordiske selskapene Aker Solutions, Equinor, Grieg Star, DFDS, Kværner og Wärtsilä som tar sikte på å utforske de raskeste rutene fram til nullutslipp i skipsfarten. ZEEDS-initiativet er finansiert av Nordic Innovation gjennom prosjektet «Sea Meets Land». For mer informasjon, se https://zeedsinitiative.com/.

- Positivt partnerskap

POSITIV: Liv Kari Eskeland (H), medlem av Energi- og miljøkomiteen i stortinget. – Partnerskap med store norske aktører som representerer hele verdikjeden, slik denne konstellasjonen gjør, er absolutt nødvendig for at den grønne energiovergangen skal bli en suksess. Det lover godt for å finne en fremtidsrettet grønn løsning for skipsfarten og for energispørsmåletpå Svalbard, uttaler Liv Kari Eskeland, stortingsrepresentant for Høyre og medlem av Energi- og miljøkomiteen. - Gjennom å utnytte vår kultur for samarbeid og kunnskapsdeling på tvers av selskaper, er Norge i en unik posisjon for å løse utfordringene knyttet til utslipp fra transport og strømproduksjon både lokalt, men også i en global målestokk, legger hun til.

Fakta - hydrogen og ammoniakk

Hydrogen veier lite men har høyt volum. For å få så høy energitetthet som mulig må hydrogen enten komprimeres eller gjøres flytende ved å kjøle det ned til minus 253 °C. Både komprimert og flytende hydrogen må oppbevares i solide tanker. Disse veier mye, og dermed forsvinner også mye av vektfordelen. Ammoniakk består av hydrogen og nitrogen (NH3), er karbonfri og vil gi nullutslipp. Ammoniakk har nesten dobbelt så høy energitetthet som hydrogen når hydrogentankenes volum og vekt tas med i beregningen. Ammoniakk kan distribueres som væske i omgivelsestemperatur og lave trykk. I likhet med hydrogen kan amoniakk produseres helt uten karbonutsslipp. Produktet kalles da grønn amoniakk, til forskjell fra blå og grå amoniakk, som produseres med fossile energikilder - henholdsvis med og uten kabonfangst