Page 1

Welkom Sofie Bernhagen / Nina Hagg Robbie Kusters / Marloes Pennings


DeVraag

“Betere promotie van de kernkwaliteiten van de straat.�


WelkeRichting

Positieve benaderen en uitbreiden Wat is er nu al i.p.v. wat is er nog niet


VoorWie?

Ondernemers


DrieUitgangspunten 1. Positiviteit 2. Verbinden 3. Delen


Positiviteit Sterke punten benadrukken Veel potentie/

Karakter/

Divers/ In beweging/

Creatief/

Vertrouwen/


Sfeerbeeld


Verbinden Eenheid straatbeeld Wijk aanduiding Website & Fold out


!"!"#$%! AB)C)"%#"D#E ?@F;<GH=?;@"H@8"=?G9"H="I;:;J@K

!64<6'=&7"()*%"89":;;<=>?@ *3#(&;%)+!1&46*()&'()$%*+&&0"()*%"65)/7(""#8) (%%*.+*,#*-$&&'"()*%"&'&&()& 1+$&)$'21$)+&4%6"+9#*.&/+)$'9#"&++"()*%"!'5# !"#$%&'()$%*+&,%-+&!"#$%"!"#$% /*#,+)0&$1+&/'/$1&#""'#(2+&+(&,#*3&/'+".)&+,"#$%"*+' 4%%-&!*+)+($#$'%(&+-"#$%",%-%

!"+(,-#

1#A"L1"$L%T"M#2L)(U

"+&56+))&71%8&+./!0"1#2",%-%

*+

8H=9I"H@8"=?G9"H="V;KFFJ@K

"+&56+))&71%8&&/+"3)$",%-%

.+&9+*4%67'(5&

)$#,!%$$+(#9%(.:&+4"5)6".)/0#11)2&3(41)"

'($%621#4"+)& 4*#9+&>.

!"#"$#$%&'$()$!%&'$()*(

$%&*%,+&7'$1&"%9+

!"&'()

!"12!3( L1(%#C)"M#N)

+$,-. /%'$011'$"2$%%3$!'411'$53$6%$7'4%89'%$:533%3!'16;$<%$!'411'$:%!'11'$=5'$%%3$ 25>$#13$6%'15?9136%?$@81;$A)BC$9"4%81$@81;$+)B$%3$65%3!'#%4?%3530$@81;$()B;$ D%32%4E%36$5!$9%'$04"'%$1136%%?$F%?G!'13650"36%43%2%4!891&;$<%$ 1G0%?"&%3$#5HG$H114$9%%G'$6%$!'411'$%%3$&"!5'5%#%$"3'I5EE%?530$6""40%211E'; <%$?%%0!'136$5!$1G0%3"2%3$'%4I5H?$%4$%%3$113'1?$J&14%?'H%!K$:5H0%E"2%3; *OP%#J$#M"Q"(#2#J1O"Q"+0J00>"R"00J00>

!"1.'! B)%"(%L$B%()"6#SO)2PC3"5)(%L2PO

(($LMN. /%'$011'$"2$%%3$!'411'$53$6%$7'4%89'%$:533%3!'16;$<%$!'411'$:%!'11'$=5'$%%3$ 25>$#13$6%'15?9136%?$@81;$A)BC$9"4%81$@81;$+)B$%3$65%3!'#%4?%3530$@81;$()B;$ D%32%4E%36$5!$9%'$04"'%$1136%%?$F%?G!'13650"36%43%2%4!891&;$<%$ 1G0%?"&%3$#5HG$H114$9%%G'$6%$!'411'$%%3$&"!5'5%#%$"3'I5EE%?530$6""40%211E'; <%$?%%0!'136$5!$1G0%3"2%3$'%4I5H?$%4$%%3$113'1?$J&14%?'H%!K$:5H0%E"2%3; *SBPJ1O"Q"(#2#J1O"Q"+0J00>"R"00J00>

!"&'#*#)

!"3'#0,-22!"# L1(%#C)"CTP1"W#()*B"6SC1(

+$,-. /%'$011'$"2$%%3$!'411'$53$6%$7'4%89'%$:533%3!'16;$<%$!'411'$:%!'11'$=5'$%%3$ 25>$#13$6%'15?9136%?$@81;$A)BC$9"4%81$@81;$+)B$%3$65%3!'#%4?%3530$@81;$()B;$ D%32%4E%36$5!$9%'$04"'%$1136%%?$F%?G!'13650"36%43%2%4!891&;$<%$ 1G0%?"&%3$#5HG$H114$9%%G'$6%$!'411'$%%3$&"!5'5%#%$"3'I5EE%?530$6""40%211E'; <%$?%%0!'136$5!$1G0%3"2%3$'%4I5H?$%4$%%3$113'1?$J&14%?'H%!K$:5H0%E"2%3; *OP%#J$#M"Q"(#2#J1O"Q"+0J00>"R"00J00>

!"%#0,((*3.-$ M#)(%SL1U

(($LMN. /%'$011'$"2$%%3$!'411'$53$6%$7'4%89'%$:533%3!'16;$<%$!'411'$:%!'11'$=5'$%%3$ 25>$#13$6%'15?9136%?$@81;$A)BC$9"4%81$@81;$+)B$%3$65%3!'#%4?%3530$@81;$()B;$ D%32%4E%36$5!$9%'$04"'%$1136%%?$F%?G!'13650"36%43%2%4!891&;$<%$ 1G0%?"&%3$#5HG$H114$9%%G'$6%$!'411'$%%3$&"!5'5%#%$"3'I5EE%?530$6""40%211E'; <%$?%%0!'136$5!$1G0%3"2%3$'%4I5H?$%4$%%3$113'1?$J&14%?'H%!K$:5H0%E"2%3; *OP%#J$#M"Q"(#2#J1O"Q"+0J00>"R"00J00>

!"+./'0+(*# JJJH="(#2#J@K


Delen

Elkaars producten in de winkel Try Out a.k.a. Buurthuis


HoeDan?

Verspreiden Openings fair Introductie SOVO


Bedankt!

Presentatie Mediabattle  

De presentatie van het eerste concept voor het Voorstraat project tijdens de Mediabattle, september 2012.