Page 1

inde i magasinet

No. 1 - oktober 2012

• Forstanderens blok • Køerne bisser

• Alletiders olympiade • Nyt fra bestyrelsen • En teenager på 125

ELEVMAGASINET

Din digitale opdatering

Læs også

Syv søskende på samme skole

1


Forstanderens

blok

af Brian Hoff Larsen

Så er det nye magasin i luften. Vi håber det bliver modtaget godt og glæder os til at få respons på det. Del det gerne med venner og bekendte og sørg endelig for, at andre bliver tilmeldt på vores hjemmeside ved at udfylde rubrikken ELEVMAGASIN. Vi er godt i gang med skoleår nummer 125 i Nørre Nissum Høj- og Efterskoles historie. Man bliver lidt ydmyg over, at skolen stadig har sin berettigelse og stadig kan være en skole i tiden. Trods det generelle billede af en skoleform i (en lille) krise, så kan vi være taknemmelige over, at interessen for Nørre Nissum Efterskole stadig er stor. Efter en meget velbesøgt efterskolernes Dag, kan vi allerede nu se, at skoleåret 13-14 også bliver med en fyldt skole. Det er godt, det er rart og det giver godt humør. Lars Kolind, tidligere direktør på Oticon udtalte engang, at det er i opgangstider, at firmaer går ned. Så hviler man på succesen og glemmer at lytte, evaluere og udvikle. Det har vi ikke tænkt os her på NNE. Blandt andet derfor bad vi forældrene om en evaluering til forældredagen, og vi fik mange gode råd, som vi kan bruge i vores dagligdag. Vi har en god, engageret forældrekreds og tak for det. Uden gode medarbejdere, baglandet, tidligere elever og forældre, ja, så havde vi ikke kunnet holde 125 års jubilæum.

OBS!

Læser du magasinet på en iPad eller iPhone kan du ikke klikke på links. De virker kun fra en computer.

Tilmeld dig elevmagasin 2


KØERNE BISSER TIL DEN GODE STEMNING 20. aug. 2012

Så er skoleåret skudt godt i gang på Nørre Nissum Efterskole med stjerneløb og en "Walk and Talk". 153 meget talende elever fik køerne til at "bisse" rundt på 5000 'eren. Indtryk og nye oplevelser har gjort sit til, at et godt energiniveau blev afløst af dyb søvn ved godnattid. Skønt at skolen igen er fyldt op med forventningsfulde elever. Stemningen var rigtig god den første dag, så det tegner godt.

Se videoklip

Se videoklip

3


HØJ PULS 30. aug. 2012

Nørre Nissum Efterskole deltog onsdag aften i Lemvig byløb, som igen i år havde rekorddeltagelse. Over 2200 løbere havde set frem til denne aften. De elever, som aldrig havde prøvet et løb med så mange mennesker før, fik en stor oplevelse med hjem. En god aften med masser af sol, smil og højt humør mellem eleverne. Desværre vandt vi ikke den interne konkurrence mellem efterskolerne. Drengene blev slået med 22 sekunder, og pigerne måtte afgive pokalen med sølle 3 sekunder. Alle gjorde, hvad de kunne, og kom trætte og tilpasse med bussen hjem og en rigtig god oplevelse rigere.

HVOR LYSET STOPPER.... ...FORTSÆTTER VILJEN 10. sept. 2012

500 elever, forældre og søskende mødtes til foredrag, musikalsk underholdning og fodbold på en smuk september søndag! Imens de yngre søskende morede sig i hallen med Tante Andante, var der lagt op til mere alvorlige overvejelser i salen. Sportspsykolog Erik Østenkjær holdt det tankevækkende foredrag ”Træn din vilje”, hvor tilhørerne fik et indblik i, hvordan vi kan træne og udvikle vores viljer, så vi bliver i stand til at udnytte vores talent. Efter en dejlig frokost var der tid til en fodboldkamp mellem elever og forældre, inden forældrene skulle mødes med deres barns kontaktlærer og diskutere forskellige emner.

4


ALLETIDERS OLYMPIADE 21. sept. 2012

Alletiders Olympiade blev mandag åbnet ved en stor ceremoni med deltagere fra Delphi-Athen-Troja-Makedonien-AttikaHellas-Athos-Sparta-Korinth-MykendeKreta-Kyrene. Udvalgte OL-kæmpere fra de forskellige områder, tændte sammen det Olympiske bål. Efter åbningsceremonien gik eleverne i gang med dagens dicipliner. Ugens puls har været lige så høj som solen på himmelen. Nye talenter er opdaget, og sammen har eleverne kæmpet om ære og hæder. Udover at blive klogere på egne uopdagede talenter, så er eleverne også blevet klogere på det gamle Grækenland og på Olympiadens historie.

Se videoklip

5


KAN MAN TJENE PENGE PÅ AT FOLDE SVANER?

må siges at være godkendt! I løbet af skoleåret vil

28. sept. 2012

De Globale få brug for deres erfaringer, når der skal laves arrangementer for at skaffe penge til projektet Keep Hope Alive.

600 GÆSTER OG 40 PARAPLYER 1. okt. 2012

Måske ikke, men det kan være en del af forberedelserne til en festlig aften for hele elevholdet. Og fredag aften pyntede 153 smukt foldede svaner tallerknerne, da elevholdet endelig nåede frem til spisesalen, hvor de skulle nyde de velfortjente lagkager. Forud var gået en festlig aften med badtaste fest, lagkage-smugler-løb i haven og afslutningsvis kom turen til spisesalen, hvor der var smukt pyntet med levende lys og de omtalte svaner, foldede af servietter; nu skulle lagkagerne samles og nydes i stearinlysenes skær. Aftenen var De Globale Teenageres svendestykke som organisatorer – og det

Omkring 40 paraplyer holdt gæsterne tørre på Efterskolernes Dag, da de skulle se fodboldbanen i en stille regn. De mange gæster kunne efter rundvisningen lune sig ved duften og synet af farvestrålende georginer og få varmen med kaffen i spisesalen. Eleverne havde gjort meget ud af at gøre dagen spændende og interessant for alle vores gæster. Rundviserne var igen i år tidligere elever, og de fik igen stor ros for deres engagement. At gæsterne var tilfredse med, hvad de både hørte og så, kunne ses på de mange tilmeldinger til de kommende skoleår. Tak til gæsterne for besøget og for de gode kommentarer undervejs.

6


En teenager på 125

fremmest bruges til at styrke og nære et sundt kristent livssyn. Unge mennesker skulle uddannes til at blive

af Kristian Jeppesen

Den – næsten – verdensberømte Nørre Nissum Efterskole er jo ung og frisk, og der sker hele tiden nye og gode ting på stedet på stedet. Alder ingen hindring! Vi er på forkant, som man siger. Og det, vi bygger på – og er gode til, hænger nøje sammen med de tanker, som er hele grundlaget for skolens eksistens. Den 3. november kan vi fejre skolens 125 års jubilæum, og så er det lige tid til at stoppe op et øjeblik for at hive lidt grundvand op fra rødderne. Tiden efter Dybbøl Hvordan så Danmark mon ud i 1887, da skolen blev oprettet? Dampmaskinen og damplokomotiver var opfundet. Tusinder emigrerede til Amerika for at søge lykken, hvor man netop officielt havde afskaffet slaveriet. Med Grundloven var der indført noget, der lignede demokrati, selvom kun de få havde stemmeret. Og man slikkede stadig sårene efter det store nederlag ved Dybbøl (1864), hvor vi efterfølgende mistede alt land syd for Kongeåen til Prøjserne. Grundtvig og andre kloge hoveder sagde, at det nu var tid til at få ungdommen ud af boglig og åndelig uvidenhed, og derfor oprettede han og hans tilhængere de første højskoler i landet. (1867) En sund sjæl Men der var også kommet en helt ny bevægelse i folkekirken, som godt nok gerne ville give ungdommen en større viden. Men denne indsigt skulle først og

gode kristne borgere i lokalsamfundene indtræde i sogneråd og menighedsråd. I Nørre Nissum var der på den tid en præst ved navn Ad. L. Hansen. Han snakkede med vennerne om at oprette en højskole i ”Indre Missions retning” – og det korte af det lange – 3.nov. 1887 slog han dørene op i sin præstebolig. 15 karle dukkede op for at lære kristendom, husflid, dansk og regning i præstens dagligstue. Og gymnastik – ikke at forglemme! I laden med det lerstampede gulv, fyldt med rottehuller, sprang man rundt for at styrke en sund sjæl i et sundt legeme. Sikke et syn! Vokseværk Dette var begyndelsen til den efterskole, vi kender så godt. På et tidspunkt blev den gamle præstegård for lille til at modtage de mange elever, der dukkede op med dagvognen fra Humlum. Endvidere havde Hansen oprettet et seminarium i nabolaget, så man kunne uddanne lærere til de mange nye IM-skoler, der blev oprettet i Nissums forbillede. Derfor byggede man i 1923 skolen på bakken ved kirken. Skolen, der senere blev kendt som NNE. Kom til skolens 125 års jubilæum, og se en flok af de nuværende elever (karlfolk!) lave en gymnastisk opvisning, som den kunne have set ud i 1887! 7


Nyt fra bestyrelsesarbejdet af formand Hans Old Jensen

Der er mange gode ting at fortælle. Skolen er fyldt op med elever og stemningen er god. Ledelse og ansatte sprudler af energi. Og næste skoleår ser også ud til snart at være på plads elevmæssigt. Dermed kan vi fastholde den gode økonomi, og de udviklingsmuligheder det giver. Det er næsten ikke til at få armene ned. Bestyrelsen har besluttet at fortsætte med projektet Global Teenager med kontakten til Palæstina. Dette på baggrund af to engagerede lærers fremlæggelse om de gode erfaringer hidtil. Vi forsætte i yderligere 3 år end det hidtil planlagte, hvilket vil sige frem til 2016.

Strategi og PR udvalg: Henrik og medarbejdeudvalg – opgaven er at sikre det optimale pr. arbejde i en tid hvor medierne bliver mindre på papir og mere på elektroniske medier. Jubilæumsudvalg: Bjarne og repræsentanter fra skolen – opgaven er at forberede efterårets store jubilæum d. 3. november. Byggeudvalg: Bjarne og Gitte – opgaven er at være sparringspartner for Gunner (pedel) og viceforstander Poul i arbejdet med at fastholde skolens gode bygningsmæssige standard.

Visioner Der er blevet fremlagt visioner for 10. klasse på NNE. Tanken er at sætte fokus på projektledelse, i håb om at eleverne kan rejse fra skolen med færdigheder, der kan bruges i hele vort samfund. Bestyrelsen bakkede op om tankerne. I forbindelse med planlægningen af bestyrelsens kommende arbejde, blev det tydeligt, at vi har behov for at sætte en visionsproces i gang. Der er mange store beslutninger der skal tages. Vi skal udvælge os et nyt bygge projekt, og vi skal have tænkt tanker om skolens elevantal. Der er ønsker om renovering af de naturfaglige lokaler og også musikfaciliteterne trænger til et løft. Dette vil vi sætte ind i en visionsproces først i det nye år. Derefter blev der nedsat følgende udvalg: Vedtægter og rep.møde: Ellen, Hans og Stine – opgaven er at vurdere om vi skal revidere vedtægterne og evt. ændre på vores organisatoriske opbygning. Økonomiudvalg: Ole og Niels – opgaven er at være sparringspartner for viceforstander Poul. 8


Syv søskende på samme skole

af Helle Ringgaar, Ansatz Kommunikationsbureau Foto: Per Harslund, familien Kjær og Houmann foto

Allan Kjær går i 10. klasse på Nørre Nissum Efterskole. Da den ældste af hans brødre begyndte i 8. klasse samme sted, var Allan ikke født endnu; fra 1996 til 2012 har efterskolen kun haft ét skoleår uden mindst en elev fra familien Kjær i Resen. Allan kan være svær for familien at få fat på i ugens løb, for der sker så meget herog-nu, at hans mobiltelefon bliver uinteressant. Det er nyt; de ældre søskende var til at få i tale i stilletimen gennem elevvagten ved skolens to telefonbokse. I dag bruges de til opbevaring og mønttelefonerne er nedlagt. ”Vi har oplevet konstante forandringer og udvikling de år, vi har haft vores syv børn på Nørre Nissum Efterskole, men skolens værdier og blik for børnene er forblevet de samme”, siger Poul Kjær. Han og Nora Kjær ledte bevidst efter en efterskole med en kristen grundholdning, da deres søn Jesper som den første skulle skifte skole efter 7. klasse i den lokale folkeskole.

begejstre vores børn, så de ville blive – og deres søskende har haft lyst at komme her”, fortæller Poul Kjær.

De syv børn har aldrig været forpligtet til at vælge Nørre Nissum Efterskole eller til at blive som elever i alle tre år fra 8. til 10. klasse. Faktisk var de ældste skrevet op til andre efterskoler, hvis de senere ville prøve noget andet. Den mulighed blev aldrig brugt, og det selvstændige 10. klasses forløb står som det bedste for flere af Kjær-børnene. ”Nørre Nissum blev trend i familien, efter Jesper havde gået her. Skolen har et bredt tilbud, og i forhold til os har det klart været et plus, at sportsfaciliteterne og holdene er så gode. Internt har vi haft en del konkurrence om, hvor mange førstehold vi hver især var på”, siger Emil Kjær, NNE ’00-’03. Familien Kjær har leveret spillere til de bedste hold i fodbold, håndbold, badminton og volleyball. Emil Kjær er synligt tilfreds med at kunne udpege det DM-guldbæger, hans volleyhold anbragte i et af skolens ni pænt fyldte pokalskabe.

”Sportsfaciliteterne endte med at gøre udslaget, men egentlig var det ret tilfældigt, at det blev Nørre Nissum i første omgang. Siden har skolen så evnet at 9


Men det er alligevel noget større end sportshallerne, som fylder mest i eftertanken om tre års liv på Nørre Nissum Efterskole: ”Den personlige udvikling, og den vennekreds jeg har herfra og stadig ses med i Aarhus”, siger Jette Kjær, NNE ’02-’05. ”Min udvikling fra stille pige og til slet ikke at have lyst til at sidde alene på mit værelse – simpelthen fordi jeg var bange for at gå glip af noget! Jeg blev meget bedre til det sociale”, siger Lise Kjær, NNE ’04-’07. ”De sociale kompetencer vokser meget her; man lærer at forholde sig til mange forskellige mennesker og indgå i et fællesskab. På gymnasiet kunne jeg tydeligt mærke på mine klassekammerater, hvem der havde gået på efterskole og hvem der stadig havde mest travlt med sig selv og med at køre teenagekamp mod familien”, siger Emil Kjær. Allan Kjær forholder sig mest til nutiden. Han har gjort Nørre Nissum Efterskole til sin egen; han har indtaget metalværkstedet, han skal på skitur til januar og med Global Teenager-linjen til Palæstina, inden 10. klasse er slut. Skolen føles hverken slidt eller nedarvet fra de ældre søskende. Heller ikke selv om

flere af lærerne har undervist alle Kjærbørn. ”Her er kommet mange nye ting, og eleverne er nogle andre, så jeg er ligeså meget hjemmefra på egne ben. Selvfølgelig kendte jeg skolen og har hørt om den hele mit liv, men når noget fungerer godt, hvorfor så ikke tage det?”, siger Kjær-familiens foreløbig sidste elev på Nørre Nissum Efterskole. Her er de i dag:

Ph D., -’99, civilingeniør, Jesper Kjær, NNE ’96 doc på Aalborg st ansat som erhvervspo Universitet. erings-’00, Nordeas invest Johan Kjær, NNE ’97 tikn, kandidat i matema afdeling i Københav Universitet. økonomi fra Aarhus som 3, skriver speciale Emil Kjær, NNE ’00-’0 sitet. er arks Tekniske Univ civilingeniør, Danm ogi, -’05, studerer psykol Jette Kjær, NNE ’02 Aarhus Universitet. og 7, læser Ernæring Lise Kjær, NNE ’04-’0 . Sundhed, VIA Aarhus 9, HTX, ansat hos AB Erik Kjær, NNE ’06-’0 Catering, Brøndby. -’13 Allan Kjær, NNE ’10 lens e sidder i eftersko Både Jesper og Jett repræsentantskab.

10


Elevernes trivsel, god mad og sund økonomi har altid været udgangspunktet for køkkenet på Nørre Nissum Efterskole. Men meget er forandret på tallerknerne de seneste 30 år. af Helle Ringgaard, Ansatz Kommunikationsbureau Foto: Karsten Poulsen, NNE

Ornekødet og fiskebollerne fra dåse var noget af det første Gundhild Damgaard Møldambjærg fjernede fra madplanen, da hun trådte til som køkkenleder på Nørre Nissum Efterskole. Det var i 1980. Dengang da køkkenet en gang om ugen modtog en hel gris fra genboerne på Kongsgaard Landbrugsskole. Grisen blev finparteret torsdag eftermiddag efter arbejdstid. Eller det vil sige; dengang var der ingen fast arbejdstid, der var en månedsløn og så var der arbejdet, som skulle gøres. Køkkenholdet havde tit flere vagter samme dag. Alt svinekød blev brugt. Også indmaden. Gundhild var en mester i forklædningens kunst.

”Jeg gør det altså ikke”, understreger køkkenets nuværende leder, Margit Bro. ”Jeg introducerer meget forskellig mad for eleverne, men jeg vil ikke snyde noget i dem. Så indmad må de spise hjemme i weekenderne; her vil der gå alt for meget til spilde.” Margit Bros store ønske, da hun tiltrådte sit lederjob i 1999, var at få lokket mere grønt i eleverne ad frivillighedens vej. ”Tanken var, at jo mere forskelligt eleverne havde at vælge imellem, jo mere ville de med tiden turde prøve. Så i stedet for at sætte en skål med broccolisalat på bordet, udviklede vi en tag-selv buffet med skåret grønt og en enkelt blandet

11


salat eller to”, fortæller Margit Bro. Salatbuffeten blev en succes, og er i dag en fast bestanddel af middagsmaden. Desserten forsvandt til hverdag Slet så let og hurtigt gik Margit Bros anden køkkenrevolution ikke. For så længe Gundhild Damgaard Møldambjærg havde stået for madplanerne, fik eleverne på Nørre Nissum Efterskole dessert hver dag. Brød man sig ikke om den ene ret, var der håb for, at man kunne spise sig mæt i den anden. ”Dessert har aldrig rigtig sagt mig andet, end at det tager man hurtigt på af at spise hver dag. Så først skar jeg ned til at servere dessert to gange om ugen, og så i 2005 forsvandt det helt. Trods en del protester og underskriftsindsamling blandt eleverne”, fortæller Margit Bro. Nu serverer køkkenet på Nørre Nissum Efterskole dessert den ene dag om måneden, hvor fødselarerne blandt eleverne i fællesskab sammensætter dagens ønskemenu. ”Hvad så med kage? Kommer eleverne stadig ud for at slikke skålen for dej, når I bager?”, spørger Gunhild Damgaard Møldambjærg sin efterfølger. Margit Bro ser bestemt ikke glad ud ved tanken. ”Nej! Og min hygiejnesans ville nok gå helt i selvsving. Det tror jeg, eleverne fornemmer, så det er nok ikke noget, de tør spørge om”, indrømmer hun. Mindre snak – mere kostpolitik Kravene til køkkenets kontrol, sikkerhed og dokumentation er taget til de seneste

10 år. Den faglige professionalisering mærkes blandt andet i forhold til eleverne. Mens det på Nørre Nissum Efterskole aldrig har været brugt at lade eleverne gå glip af en uges undervisning for at gå til hånde ved gryderne, så stod køkkenet og folkestuen i mange år som et frirum. Et varmt sted at søge hen for elever, som i perioder følte sig klemte. Enten i forhold til kammerater, af hjemve eller af lærernes forventninger. ”Så fik vi måske en snak. Det var noget, vi bare gjorde, men ledelsen så bestemt også gerne, at vi tog os tid til det”, husker Gunhild Damgaard Møldambjærg. Den type tværfagligt arbejde har tidens tempo taget en bid af.

Hindbærdrøm: de Let sukkerdrysse med hindbær dækkes urt sammenpisket yogh naturel og piskefløde. lag Herover et tyndt rørsukker. Dæk lad fadet med film og er. trække natten12ov


Køkkenet i dag er nærværende i elevernes liv på en anden måde; med frisk frugt til fri afbenyttelse, med hjemmebagt, langtidshævet brød og med en meget bevidst kostpolitik, som bygger på, at voksende hjerner og kroppe skal mættes med sund, grøn mad i stedet for hurtige sukker-fix. ”Vores elever vokser, ja, men de tager ikke på, i hvert fald ikke af de seks måltider, vi stiller på bordet!”, erklærer Margit Bro.

Elevfavoritter nu:

Pizza

Elevfavoritter før:

Boller i karry

Tidsløs klassiker

Varm leverpostej

Når lejligheden er til det, finder køkkenleder Margit Bro stadig gerne opskrifterne på husets søde favoritter frem. På kaffebordet ved 125 års jubilæet møder gæsterne: • Æblekage a la Elinor • Muffins med hindbærfrosting • Hindbærtærte • Metas frugttærte • Små snegle • og kagemand!

Efterskolemad, som tiden løb fra: Ornekød Fiskeboller på dåse

sert Nissum des

et Røget medister, glaser med brun farin og sennep og serveret med opbagt, hvid sovs.

og 1 dl. 4 dl. ymer piskes piskefløde fordeles sammen og g s, pærer o over anana ra dåse). ferskner (f med ristet Drys godt kokosmel.

Kogt svinenakke Stegt lever Millionbøf m. knust hjerte Hvidt brød

13


Redaktion: Brian Hoff Larsen Anne Marie Hauvskov Karsten Poulsen Journalist: Helle Ringgaard Foto Karsten Poulsen Per Harslund Houmann Foto Layout: Henrik Helms, dBA MEDIA Se mere p책: www.nissum.dk

ELEVMAGASINET

Din digitale opdatering

14

Elevmagasin no. 1  

Din digitale opdatering fra Nørre Nissum Efterskole

Advertisement