Page 1

НАЦІОНАЛЬНИЙ НАУКОВИЙ ЦЕНТР "ІНСТИТУТ АГРАРНОЇ ЕКОНОМІКИ"

БАЛАНСИ сільськогосподарської продукції та продовольства

2013


УДК 339.13 : 63 Авторський колектив: Ю.О. Лупенко, О.М. Шпичак, В.Я. Месель-Веселяк, Ю.П. Воскобійник, О.В. Боднар, Є.В. Гаваза, М.К. Гащенко, О.Ю. Грищенко, І.В. Камінський, А.І.Камінська, Н.Г. Копитець, Т.М. Кучеренко, Л.М. Пархоменко, С.О. Пашко, Н.В. Сеперович. Технічна обробка інформації, комп'ютерний набір: Г.Ю. Шостак Видається за рішенням вченої ради ННЦ "Інститут аграрної економіки" (протокол № 1 від 6 лютого 2013 р.)

Баланси сільськогосподарської продукції та продовольства / [Ю.О. Лупенко, О.М. Шпичак, В.Я. Месель-Веселяк та ін.]. – К. : ННЦ ІАЕ, 2013. – 74 с. Баланси сільськогосподарської продукції та продовольства підготовлені науковими працівниками відділу ціноутворення, кон'юнктури та інфраструктури ринку Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки". Охоплює аналіз і прогноз балансів 32 видів агропродуктів: зернові та зернобобові культури, пшениця, жито, ячмінь, кукурудза, овес, рис, гречка, просо, тритікале, сорго, насіння соняшнику, насіння ріпаку, насіння сої, олія, цукор, овочі і баштанні культури, картопля, помідори, огірки, столові буряки, морква, цибуля, часник, капуста, плоди, ягоди і виноград, молоко та молочні продукти, м'ясо та м'ясні продукти, яловичина і телятина, свинина, м'ясо птиці, яйця. У збірнику вміщені дані про фонд споживання продуктів харчування за рік та середньодобове споживання у розрахунку на одного жителя України.

© ННЦ "Інститут аграрної економіки", 2013 © Лупенко Ю.О., Шпичак О.М. , Месель-Веселяк В.Я. та ін., 2013

2


ВСТУП Надзвичайно важливим елементом функціонування аграрного ринку, впровадження гнучких механізмів державного впливу на нього є вирішення проблеми формування оптимальних балансів основних продовольчих ресурсів країни на рік та прогнозування їх на майбутні періоди. Головною метою розроблення прогнозних балансів попиту і пропозиції є моделювання ситуації на ринках основних видів продовольства з урахуванням необхідності забезпечення продовольчої безпеки держави, нарощування фонду споживання продукції населенням України, збільшення експортних можливостей держави. Показники для визначення статей ресурсів і використання враховуються з перерахунком похідних продуктів у первинний продукт, по якому складається баланс. При визначенні ресурсної частини в балансах врахована зміна запасів продукції на кінець року в порівнянні з початком року. Загальні витрати продукції включають витрати в господарствах-виробниках, та при переробці, транспортуванні, зберіганні тощо. В обсяги витрат не включаються дані про втрати при збиранні сільськогосподарської продукції. В основу балансу попиту та пропозицій основних видів продовольства закладаються статистичні дані щодо обсягів його виробництва, експорту, імпорту та наявності залишків за попередні роки. Також здійснюються експертні оцінки щодо можливих обсягів надходження сировини для виробництва продукції, ураховуються тенденції розвитку внутрішнього ринку в звітних періодах, а також можливі зміни кон'юнктури внутрішнього та зовнішнього ринків продукції АПК. При складанні прогнозного балансу враховується необхідність збільшення норм споживання населенням основних продовольчих товарів з метою їх наближення до раціональних норм і прогноз демографічної ситуації в Україні. У нинішніх умовах важливим чинником забезпечення стабільності аграрного ринку має стати застосування системи заходів і механізмів державного регулювання, спрямованої на забезпечення балансування кількісних та якісних параметрів попиту і пропозиції. Така система охоплюватиме комплекс організаційних й економічних заходів. 3


ЗМІСТ стор.

Вступ …………………………………………………………… Зернові та зернобобові культури …………………………... Пшениця ………………………………………………………. Жито …………………………………………………………… Ячмінь …………………………………………………………. Кукурудза ……………………………………………………... Овес ……………………………………………………………. Рис ……………………………………………………………… Гречка …………………………………………………………. Просо …………………………………………………………... Тритікале ……………………………………………………… Сорго …………………………………………………………... Насіння соняшнику ………………………………………….. Насіння ріпаку ………………………………………………... Насіння сої …………………………………………………….. Олія (включаючи основні оліємісткі продукти, в перерахунку на олію) ………………………………………... Цукор …………………………………………………………... Овочі і баштанні культури ………………………………... Картопля ……………………………………………………… Помідори ………………………………………………………. Огірки …………………………………………………………. Столові буряки ……………………………………………….. Морква ………………………………………………………… Цибуля ………………………………………………………… Часник …………………………………………………………. Капуста ………………………………………………………... Плоди, ягоди і виноград …………………………………….. Молоко та молочні продукти ………………………………. М'ясо та м'ясні продукти (включаючи субпродукти та жир-сирець) …………………………………………………… Яловичина і телятина ……………………………………….. Свинина ……………………………………………………….. М’ясо птиці …………………………………………………… Яйця …………………………………………………………… 68

3 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66

БАЛАНСИ сільськогосподарської продукції та продовольства  

БАЛАНСИ сільськогосподарської продукції та продовольства

БАЛАНСИ сільськогосподарської продукції та продовольства  

БАЛАНСИ сільськогосподарської продукції та продовольства

Advertisement