Page 1

Reinis Lodziņš Grieķija Prakses dienasgrāmata Projekta «Māksla. Vizuālās saziņas līdzekļu māksla. Starpnozaru apmācība» ietvaros


Analogā fotogrāfija Tika dota iespēja iepazīties ar analogās fotogrāfijas veidu. Projekta laikā devāmies fotoplenēros kā arī izmeģinājām filmas attīstīšanas procesu “tumšās istabas” darbnīcā.


Marmora kalšana Tēlnieka A. Kratidis vadībā tika apgūti dažādi tradicionālās grieķu marmora kalšanas paņēmieni un apstrādes tehnikas. Rezultātā tika radīti divi cilņi un viens telpisks darbs.


Rotkalšana Pasniedzējas L. Argirakou vadībā tika apgūta rotu kalšana un metāla apstrāde un radīts rotaslietu komplekts no bronzas un vara.


Apģērba dizains Nodarbībās tika dota iespēja iepazīties ar auduma apgleznošanas un tērpu dizaina procesu, kur bija iespēja izmēģināt savu daiļradi ņemot vērā cilvēka figūru kā pamatu zīmējumam.


Plenēri Brīvajā laikā tika veidoti darbus izmantojot dažādus formātis, izmērus un tehnikas, tā vienlaikus attīstot savu vizuālo valodu un izpētot apkārtni.


Plenēri Brīvajā laikā tika veidoti darbus izmantojot dažādus formātis, izmērus un tehnikas, tā vienlaikus attīstot savu vizuālo valodu un izpētot apkārtni.


Plenēri Brīvajā laikā tika veidoti darbus izmantojot dažādus formātis, izmērus un tehnikas, tā vienlaikus attīstot savu vizuālo valodu un izpētot apkārtni.

Reinis Lodziņš Grieģija  

Reinis Lodziņš ir 4.kursa multimediju nozares 4.kursa students. Reinis guva mēneša pieredzi Grieķijas skolā The Volos Municipality vocationa...

Reinis Lodziņš Grieģija  

Reinis Lodziņš ir 4.kursa multimediju nozares 4.kursa students. Reinis guva mēneša pieredzi Grieķijas skolā The Volos Municipality vocationa...

Advertisement