Page 1

CICLO DE CONFERENCIAS

COLABORAN

Entrada libre ata completar aforo

PLAN DIRECTOR DA CATEDRAL DE SANTIAGO INICIATIVAS PARA A XESTIÓN E A POSTA EN MARCHA DUNHA ESTRUTURA ESTABLE DE RESTAURACIÓN E MANTEMENTO

PARADOR HOSTAL DOS REIS CATÓLICOS SANTIAGO DE COMPOSTELA 13-16 DE XUÑO DE 2011


Ciclo de conferencias PLAN DIRECTOR DA CATEDRAL DE SANTIAGO

13

DE XUÑO LUNS

SESIÓN INAUGURAL DO CURSO: 16:35 h. Presentación das xornadas. Xosé Manuel Villanueva Prieto, Xerente do Consorcio de Santiago. CONFERENCIA INAUGURAL 16:45 h. “Os oficios da pedra na Catedral”. Miguel Sobrino González. Escultor e debuxante. Escola Técnica Superior de Arquitectura de Madrid (ETSAM). 17:30 h. “O Plan Director da Catedral de Santiago”. Javier Alonso de la Peña. Arquitecto redactor do Plan Director da Catedral de Santiago. 18:15 h. Pausa 18:45 h. “Eloxio da cooperación, a solidaridade e a constancia nos procesos de construción. O exemplo da Sagrada Familia de Barcelona”. Jordi Faulí. Arquitecto Director adxunto das obras do templo da Sagrada Familia de Barcelona. 19:30 h. Consultas do público asistente e conclusión da xornada. Modera Xosé Manuel Villanueva Prieto, Xerente do Consorcio de Santiago.

INICIATIVAS PARA A XESTIÓN E A POSTA EN MARCHA DUNHA ESTRUTURA ESTABLE DE RESTAURACIÓN E MANTEMENTO

14

DE XUÑO MARTES

16:30 h. “O proceso de restauración do Pórtico da Gloria”. Fundación Pedro Barrié de la Maza. 17:15 h. “A xestión da fábrica Catedral de Sevilla” Francisco Navarro. Coengo Xerente de Patrimonio da Catedral de Sevilla. 17:45 h. “A Oficina Técnica da Catedral de Sevilla” Alfonso Jiménez. Arquitecto Mestre de obras da Catedral de Sevilla 18:30 h. Pausa 19:00 h. “A Fundación Catedral Santiago de Compostela e o proceso de xestión, restauración e mantemento da Catedral de Santiago co horizonte do próximo Ano Santo 2021”. Daniel Lorenzo. Director da Fundación Catedral Santiago de Compostela. Cabildo da Catedral de Santiago. 19:45 h. Consultas do público asistente e conclusión da xornada. Modera: Daniel Lorenzo. Director da Fundación Catedral Santiago de Compostela. Cabildo da Catedral de Santiago.

15

16:00 h. “Vida nas pedras da Catedral de Santiago. Da hemogloblina á clorofila”. DE XUÑO Jesús Izco Sevillano MÉRCORES e Jesús Domínguez Conde. Universidade de Santiago 16:45 h. “A Catedral de Santiago de Compostela - camiños e camiños extraviados cara ao Finis Terrae: últimas investigacións das Universidades de Cottbus e Berna”. Bernrd Nicolai, Universidade de Berna. Anke Wunderwald, Universidade de Cottbus. 17:30 h Pausa 18:00 h. “A evolución da fábrica da Catedral e a simultánea consolidación da trama urbana da cidade”. Victoriano Nodar. Universidade de Santiago 18:45 h. Consultas do público asistente e conclusión da xornada. Modera: Ángel Panero Pardo, Director da Oficina Técnica do Consorcio de Santiago. No marco do Encontro de literatura de viaxes LitVi, que se celebra adscrito á programación cultural promovida con motivo do 800 Aniversario da Catedral de Santiago, reséñase a seguinte actividade: 20:00 h. “As catedrais, fontes de inspiración”. Julio Llamazares, escritor. (Conferencia na Fundación Gonzalo Torrente Ballester, na rúa do Vilar, 7).

16

DE XUÑO XOVES

SESIÓN DE CLAUSURA 16:45 h. “Compromiso da Direccion Xeral de Patrimonio Cultural co patrimonio catedralicio” Manuel Chaín. Arquitecto. Dirección Xeral de Patrimonio Cultural da Xunta de Galicia. 17:15 h. “Os Planes Nacionais de Patrimonio Cultural”. Alfonso Muñoz. Director do Instituto de Patrimonio Cultural de España. 18:00 h Pausa 18:30 h. CONFERENCIA DE CLAUSURA “A obra dunha catedral. Orden, construción e estabilidade”. Santiago Huerta. Arquitecto Universidade Politécnica de Madrid 19:15 h. Consultas do público asistente e conclusión da xornada. Modera: José María Díaz, Deán da Catedral de Santiago. 19:30 h. Clausura das xornadas. José María Díaz, Deán da Catedral de Santiago. Tras a clausura do ciclo de conferencias procederase a: 20:30 h.- INAUGURACIÓN DA EXPOSICIÓN DIVULGATIVA DO PLAN DIRECTOR DA CATEDRAL DE SANTIAGO, NO SALÓN PRINCIPAL DO PAZO DE XELMÍREZ.

Conferencias sobre o Plan Director (Programa)  

INICIATIVAS PARA A XESTIÓN E A POSTA EN MARCHA DUNHA ESTRUTURA ESTABLE DE RESTAURACIÓN E MANTEMENTO

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you