{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 12

TEKSTI NMT/SIRPA KORHONEN KUVAT KUOPION KAUPUNGIN KUVAPANKKI, FINNPULP

FINNPULP TUO KASVUA KUOPIOON Finnpulp Oy:n biotuotetehtaan Sorsasalon investoinnin suuruus on 1,4 miljardia euroa ja tavoiteaikataulun mukaan tehdas käynnistyy vuoden 2020 aikana.

K

uopion kaupungin yritysasiamies Jukka Pitkäsen mukaan hankkeen sosioekonomiset ja aluetaloudelliset vaikutukset ovat poikkeuksellisen mittavat. Rakentamisen aikainen kokonaistyöllistävä vaikutus Suomessa on 5 700 henkilötyövuotta, joista noin 3 000 kohdistuu Pohjois-Savoon. – Täydessä kapasiteetissaan toimiessaan tehtaan suorat ja eri kerrannaisvaikutukset synnyttävät noin 1,1 miljardin

euron vuosittaisen taloudellisen toiminnallisuuden ympärilleen, kertoo Pitkänen. Suomen suurimman teollisen investoinnin sijoittuminen Kuopioon avaa yhteistyömahdollisuuksia Kuopion alueen yrityksille ja muun muassa Savilahteen sijoittuville tutkimus- ja koulutusorganisaatioille. Osaaminen löytyy läheltä, Kuopion ja Joensuun metsä- ja bioalan koulutuksista. – Biotuotetehtaan sijoittuminen Kuowww.digimag.fi

pioon on hyvin merkittävä piristysruiske koko Pohjois-Savon ja Itä-Suomen myönteiselle kehittymiselle. Moninaiset positiiviset kerrannaisvaikutukset heijastuvat laajasti myös Kuopion talousalueen ulkopuolelle, Pitkänen muistuttaa. TEHTAAN VAIKUTUKSET koko metsä-

sektorille ovat mittavat. Pitkäsen mukaan on tärkeää saada kuitupuu liikkumaan metsistä hyötykäyttöön ja metsänomistajat aktivoitumaan metsäkaupoille. 12

Luonto, metsä & mökki 2017

Valtaosa raaka-aineesta tulee Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan ja Kainuun alueelta. Tehtaan vuosikulutus tulee olemaan 6,7 miljoonaa kuutiota. Myös puunkorjuuseen ja logistiikkaan syntyy runsaasti lisää työpaikkoja. – Hanke lisää merkittävästi puunkorjuuta Itä-Suomesta ja siten lisää myös koulutustarvetta metsäalalla. Vieremän suunnalla uskoisin myös tehdaslaajennuksien jatkuvan. Hankkeen myötä Pohjois-Savon ja

Profile for NMT Kuopio

Luonto, metsä ja mökki 2017  

Jokaisen ympäristöstään nauttivan elämys- ja tietopaketti. Runsas lehti on täynnä asiaa luonnosta, metsästä ja metsästyksestä, hyvinvoinnist...

Luonto, metsä ja mökki 2017  

Jokaisen ympäristöstään nauttivan elämys- ja tietopaketti. Runsas lehti on täynnä asiaa luonnosta, metsästä ja metsästyksestä, hyvinvoinnist...

Profile for nmtkuopio