Page 13

što će prema moru formirati ugodni plato s javnim klupama i pogledom na more. Na tom platou postavit će se kamena fontana pitke vode, oblikovana u formi nekadašnjih bucala iz kojih se kantama vadilo vodu iz gustirni. Poboljšat će se i postojeće istezalište brodova tako da bude olakšano izvlačenje brodova. Uredit će se i južna linija uvale Rogač s kamenim rubom rive. A riva će biti opremljena za privez brodica, uključujući i ormariće s priključkom jahti na vodu i struju. Riva u tom dijelu bit će obložena kamenom odgovarajuće debljine i površinske obrade. Poseban ugođaj i cjelinu nove rive u Rogaču dat će oprema s novim modernim kandelabrima javne rasvjete.

HO ROGAČA

metno usko grlo, projektom se predviđa širenje obalne linije. Rogač tu dobiva i kolno-pješačku išta. Sa postojećih jedva četiri metra proširit će se na dva prometna kraka ukupne širine 5,5 metara s i će od kolne prometnice biti zaštićeni posebno oblikovanim kamenim niskim ogradnim elementima

13

Profile for Netmedia Sistemi

Lucki vjesnik br.4  

Lucki vjesnik br.4

Lucki vjesnik br.4  

Lucki vjesnik br.4

Profile for nmsistemi
Advertisement