Page 1

NMS REGION

SØR

God stemning i Barcelona! Mer på side 4.

Foto: Britt-Marie Damsgaard

NR 1 FEBRUAR 2019


KONTAKTINFORMASJON NMS Region Sør Barstølveien 50a 4636 Kristiansand Åpningstider :Mandag til torsdag 10-14 Kontortelefon: 40406006 Email: sor@nms.no Internett: www.nms.no Bankgiro: 8220.02.85030 TELEFON- OG MAILADR. ANSATTE: NMSU: Flystveit, Elin (leder): 95925588/ elinf@nmsu.no Julie Omdal Egeland (permisjon) Henriette M. Saga (vikar): 40806980/henriette.m.saga@ hotmail.com NMS: Jakobsen, Sverre: 95976130/sverrej@nms.no Kristiansen, Helene: 40406036/helene.kristiansen@nms.no Sjøtveit, Silje (Telemark): 97541299/silje.sjotveit@nms.no Sjaastad, Gunstein: 40406048/gunsteins@nms.no Topland, Espen Schiager (migrasjon): 40406034/eto@nms.no LEIRSTEDER: Fjordglimt leirsted, Bamble Lien, Jorunn, daglig leder 40406092 Havglimt, Høvåg 40406042 Åpta misjonssenter, Farsund Jelte Smit, daglig leder 40415165 GJENBRUKSBUTIKKENE: Grimstad, Skolegt. 8, tel: 40433448 Arendal, Vestregt.17. tel: 40033608 Kristiansand, Barstølveien 50, tel: 40445409 Lyngdal, Kirkevn. 12, tel: 40445415 Risør, Storgt. 2, tel: 40445423 Lillesand, Østregt 9, tel: 40445413 Evje, Kinovn 16, tel: 40413454 Notodden, Heddalsv.649. tel: 40438336 Skien, Sliperivegen 22, tel: 40445427 Bø, Bøgata 19. tel: 40039420 REDAKSJON: Harry Omdal (redaktør), Knut Inge Tokheim, Bjørg S. Nikolaisen, Bladets adr.: harry.omdal@gmail.com. Opplag: Ca. 2.500

2

REGIONBLAD 1 - 2019

HARRY OMDAL Tidl. adm.leder, gjenbrukskonsulent, personalkonsulent i NMS

NØDVENDIG KURSJUSTERING «NMS har arbeidet på samme måte i 177 år»! – Det ville vært en veldig oppsiktsvekkende overskrift, og det er naturligvis ikke sant om NMS. Med ulike mellomrom har organisasjonen vårt valgt å justere kursen, ikke minst på grunn av store endringer i vårt eget land og i verden for øvrig. Mange av oss husker tidligere års justeringer, og vi kan i etterpåklokskapens lys sikkert finne at ikke alle justeringer ble gjort på en så god måte som ønskelig, eller at endringene førte til de resultater som man ønsket. Nå er NMS nok en gang i ferd med å foreta en kurs­ justering, noe som føles som dramatisk og smertelig for mange, og som er krevende for dem som er direkte berørt. Alle skjønner at vi ikke kan arbeide på samme måte i 2019 som i de årene som var NMS’ og andre organisasjoners glansperiode. Det er så mye rundt oss som er forandret. Men det er også noe som står fast, nemlig det oppdraget som vi har fått av Jesus selv, og som vi har sagt JA til å gå videre med! Forfatteren Gunilla Wolde laget på syttitallet noen barne­bøker om Emma, ei jente på tre-fire år. En av bøkene heter «Emma Tvertimot», og noen av oss husker nok boka vi leste for barna våre, om Emma som noen ganger gjorde akkurat det motsatte av det som var for­ ventet av henne. «Plutselig ble Emma så veldig tverti­ mot, og tok genseren på beina og buksa over hodet….» Når vi tenker at «det går så dårlig med NMS at vi kanskje like godt skal la være å engasjere oss», så tror jeg at jeg kjenner «misjonsfolket» såpass godt at nå er det mange som vil ta en «Emma» og gjøre akkurat det motsatte av å gi opp – stå på fortsatt med alle de forskjellige små og store oppgaver som vi kjenner så godt til! Fortsette i foreningen – jobbe for basaren og julemessa – smøre rundstykker og koke grøt – dekke bord til fest – be for arbeidet – fortsatt støtte økonomisk – tale vel om NMS – engasjere oss i NMS Gjenbruk – støtte opp om arrangementer – sende barn og unge på leir. Og så videre og så videre. Å nei, vi gir oss ikke – tvert imot (og der skrev jeg det riktig)!


NMS GJENBRUK, EVJE vi måtte ha å tilby uansett om vi lokker med 50% på varene og grønn gele til kundene. Butikken er også aktiv på Facebook. Her legges ut bilder og informasjon om hva som skjer, hva slags varer som er kommet inn, og mye mer. Derfor kompenserer vi litt med basar på bu­ tikken tett opp under jul. Det er jo ikke mye folk det er plass til, så når vi får inn ca. 15.000 på «pøsene» våre er vi storfornøyd. Elisabeth Leifsen, Evje

Gjenbruksbutikk nr. 6 i Region Sør ble åpnet på Evje i et eldre hus vi fikk låne av kommu­ nen 1. september 2006. Vi er en av de mindre butikkene, for vi har valgt å sette «tæring etter næring.»

I mange år har vi hatt flyktninger hos oss utplassert fra voksenopplæringen til språk­ praksis eller arbeidstrening, noe begge par­ ter har hatt stor glede av. Leder i styret for butikken er Valborg Hauan, nestleder Lillemor Gundersen, sekretær Elisabeth Leifsen, kasserere Berit og Bjarne Haugjord, og styremedlem Tutta Flåt.

Evje og Hornnes er en liten kommune. Fordelen vår er hyttefolket som trofast drar oppover til Hovden, til Gautestad, Fjellestad, Abusdal og andre hyttegrender. Vi har og en fordel som nabo til Odden camping og Horn­ nestangen. Ikke minst derfor har vi muligens et godt salg av bøker. Vi får ikke lov av veivesenet til å sette opp skilt for butikken, derfor er det viktig å bli sett fra hovedveien. Så sist sommer pyntet vi endel utenfor butikken, slik at flere svingte av veien og stakk innom. Vi deltar med ekstra tilbud på «Handelens dag» på Evje. Under «Naturligvis» på Evje­ moen har vi ekstra åpningstider på lageret vi har der ute. Vi har valgt å være lojale mot «Grønn fre­ dag», men Evjefolket drar selvsagt til byen da (på «Black Friday»), de er lite fristet av det

Skal det være en brudekjole? REGIONBLAD 1 - 2019

3


Hilsen fra Barcelona Julie Omdal Egeland har permisjon fra sin stilling i NMSU. Sammen med Maria Othilie Georgsen er hun «ettåring» for NMS i Barcelona for å jobbe med integreringsarbeid blant nordafrikanske innvandrere. Her er en hilsen fra Barcelona!

«ENGLISH MUSIC CLASS» Det er onsdag, vi er på senteret i Mataró og klokka nærmer seg 17.30. Det har gått to uker siden første gang vi startet den nye musikklassen, og vi er spente på hvordan det vil gå i dag. Barna er like spente. De kommer inn i klasserommet mens de nynner melodien til «Lean on me» og spør hverandre om de har lært glosene. Jeg hører Mohamed teste søsteren på eget initiativ, mens ei av de andre jentene spør meg hva vi skal gjøre i dag. «Vi skal repetere ordene vi lærte forrige gang», sier jeg «og så skal vi fortsette med neste vers». Iveren er stor når vi repeterer ord ved å spille «hangman», og engasjementet bare øker når vi fortsetter videre i sangteksten. Jeg og Maria Othilie må bare godta at koret vi ønsket å starte beveger seg i retningen av en ganske vanlig engelskklasse, bare med utgangspunkt i sangtekster. «Hva betyr ‘that’? Hva betyr ‘understand’? Hva betyr ‘lean’?», spør de, mens de til lærerens frustrasjon glemmer å rekke opp hånda. 4

REGIONBLAD 1 - 2019

Mohamed sitter på første rad og noterer ivrig ned. Jeg prøver å forklare at noen ganger kan vi ikke oversette alle ordene hver for seg, for da gir det ikke mening, men de gir seg ikke før de i hvert fall har fått én mulig oversettelse av hvert ord. Tida går fort, men til slutt finner jeg frem gitaren, og så synger vi de to første versene av full hals, så klassen i naborommet kan høre oss. I år er jeg ettåring i Barcelona og jobber i Puente, som betyr bro. Puente driver brobyggingsarbeid mellom arabisktalende immigranter og det spanske samfunnet, blant annet ved å tilby ulike fritidsklubber/ undervisning for barn. I den engelske musikklassen bruker vi sangtekster for å undervise i engelsk. Det åpner opp for at vi kan snakke sammen om meningen bak tekstene, og på den måten fremme gode verdier og holdninger. Ikke minst får vi som lærere være gode rollemodeller for barna. Vi får være med å vise nestekjærlighet og investere i relasjoner. Det viktigste er ikke undervisningen som tilbys, men møtene mellom mennesker. Julie Omdal Egeland


HVA SKJER

...

REGION SØR

FEBRUAR: Torsdag 21.2 kl. 19.30: Misjonsmøte på Kirkesenteret i Lyngdal. Tema: «Madagaskar». Ingeborg og Sigmund Edland besøker oss.

MARS: Lørdag 2.3 kl. 12: Lørdagsgrøt på Sørlandstunet, Kristiansand. Lørdag 2.3 kl. 12: Lørdagsgrøt på Øyestad Menighetssenter. Tirsdag 5.3 kl. 18: Områdemøte for Aust-Nedenes i Frydendal menighetshus. Tale av Svein Skalvik og kommunikasjonsleder Eivind Hauglid. Søndag 17.3 kl. 18: Områdemøte for Vest-Nedenes. på Resvik Bedehus i Landvik. Jens Damsgaard formidler inntrykk fra besøk på Madagaskar. To gassiske studenter (ved Hald) deltar. Torsdag 21.3 kl. 19.30: Misjonsmøte på Kirkesenteret i Lyngdal. Tema: «Madagaskar». Gro Line Gaudestad besøker oss. Fredag 22.3 kl. 19: Konsmo og Helle kvinneforening har basar på Konsmo bedehus. Mandag 25.3 kl. 19:. Områdemøte for Arendal i Øyestad menighetssenter Tirsdag 26.3: Områdemøte for Otredal i Hægeland menighetshus. Andakt ved Gunnar Ellingsen, sang av Silje Nestad, diktlesning ved Gunvor Ropstad. Lørsdag 23.3 kl. 11: Områdemøte for Nedre Telemark på Fjordglimt. Velkomst med kaffe og rundstykker. 11:30 «Misjon i vår tid»; bibeltime ved Silje Sjøtveit. 13:00 Årsmøte. 15:00 Middag, pris kr. 150, påmelding innen 18. mars. 16:00. Misjonsmøte med glimt fra den verdensvide kirken

APRIL: Onsdag 3.4 kl. 18: Områdemøte for Mandal på Audnastrand. Tale av Stina Neergård, sang av seniorkoret Da Capo. Lørdag 6.4 kl. 12: Lørdagsgrøt på Sørlandstunet, Kristiansand. Lørdag 6.4 kl. 12: Lørdagsgrøt på Øyestad Menighetssenter. Lørdag 6.4: Områdemøte for Øvre Telemark i Kviteseid. Søndag 7.4: kl. 11: Områdemøte for Lister i Lyngdal kirke. Taler blir Terese Bue Kessel og utenlandsstudenter fra VID Stavanger. Lørdag 13.4 kl. 18: Ågedal kvinneforening har basar på Ågedal bedehus i Konsmo. Fredag 19.4 kl. 12: Langfredagsgudstjeneste på Fjordglimt. Samarbeid med Bamble menighet. Torsdag 25.4 kl. 18: Områdemøte for Kristiansand i Oddernes menighetshus. Kathrine Tallaksen Skjerdal taler, Lund kor synger og vi får besk av Haldstudentene. Søndag 28.4 kl. 11: «Moro med misjon» – misjonsgudstjeneste i Oddernes kirke. Studenter fra Hald deltar. Misjonsmarked etter gudstjenesten.

MAI: Lørdag 4.5 kl. 12: Lørdagsgrøt på Sørlandtunet, Kristiansand. Lørdag 25.5: Inspirasjonsdag på Lønnegraf i Vrådal. Torsdag 30.5 kl. 11.30: Havglimtdagen. Program: Kl. 10 - 11: Frammøte på brygga. Kl. 11.30: Gudstjeneste i samarbeid med Høvåg/Lillesand menighet. Tale: sokneprest Frode Fjeldbraaten. Kl.13: Salg av grilltallerken. Kaffe og kaker. Leker, utlodning og kos ute og inne! Torsdag 30.5: Stevne på Åpta Misjonssenter. Tale av generalsekretær Jeffrey Huseby.

JUNI: Mandag 3. juni: Foreningsdag på Fjordglimt. Detaljert program i neste nummer Mandag 3.6 og tirsdag 4.6: Foreningsdager på Havglimt. Påmelding: 40406006 eller sor@nms.no

REGIONBLAD 1 - 2019

5


JULEVERKSTEDLEIR PÅ FJORDGLIMT

Her er et lite glimt fra hva som be laget på den fulltegnede juleverkstedleiren på Fjordglimt siste helgen i november 2018. Mange barn, foreldre og besteforeldre var samlet til juleverksted og misjonssamling. Kristin Aker og Ingvill Aakre ledet leiren sammen med flere frivillige.

NMS-basar i Mandal I slutten av oktober var vi samlet til den årlige basaren for NMS kvinneforening. Dette var eneste fellessamling for NMS i Mandal denne høsten. Misjonsfolket møtte tallrikt opp, og det var god stemning. Ingebjørg Oftebro ledet kvelden på en god måte. Mette Stoveland talte og Seniorkoret DaCapo ga oss mye fin sang. Eivind Hauglid – kommunikasjonsleder i NMS og Bjørg Synøve Nikolaisen – regionstyreleder i NMS Sør, takket og overrakte gaver til Dagny og John Olav Straume for deres lange og trofaste Innsats som misjonærer i Japan. Etter maten ble det åresalg. Det var mange fine gevinster, og folk åpnet villig lommeboka, den vitner det imponerende 6

REGIONBLAD 1 - 2019

Dagny Harkmark Straume takkes for lang misjonærtjeneste i Japan. Regionstyreleder Bjørg Synøve Nikolaisen t.v.

resultatet om, over 75 000,- kr. som ble sendt til NMS. Mange uttrykte sin glede og takk for en fin misjonssamling. Bjørg S. Nikolaisen


Misjonsbasar i Solum menighet Et lite glimt fra misjonsbasaren i Solum kirkestue i Skien en torsdag i midten av november 2018:

Tre fra menigheten hadde vært i Estland på besøk til Tiina og sett NMS sitt arbeid. De var svært begeistret og imponert over arbeidet som ble drevet av NMS der og fortalte og viste bilder fra turen. Solveig Bergsland som har jobbet tett sammen med Tiina var sammen med oss og fortalte siste nytt fra Estland. Silje Sjøtveit fra NMS Telemark hadde kveldstanker og sa litt om NMS og misjon generelt. Det ble samlet inn 11.000 kr til arbeidet i Estland denne kvelden.

Rauland menighet støtter arbeidet i Thailand!

Misjonslaget i Rauland var samlet på det gamle kommunehuset i slutten av oktober 2018. Nydelige veggmalerier til Draumkvedet av Sveinung Svalastoga prydet veggene i kommunehuset. Foreningen ble enige med Rauland sokn at de vil støtte NMS sitt arbeid i

Thailand fremover. Dette markeres på misjonsgudstjenesten i Rauland kirke søndag 17.mars 2019. Prosjektleder i NMS Telemark vil da delta med preken under gudstjenesten og misjonsnytt på kirkekaffen.

REGIONBLAD 1 - 2019

7


8

REGIONBLAD 1 - 2019

Ø Opprettholde foreninger Ø Øke inntekter og engasjement Ø Åndelig vekst

Ø Oppfølging og inkludering Ø Øke fast givertjeneste Ø Rekruttere og dyktiggjøre frivillige

Ø Rekruttere og følge opp menigheter med avtale Ø Misjonsforståelse Ø Øke inntekter

Ø Godt samarbeid

2. Enkeltpersoner

3. Menigheter

4. Leirsteder

Mål

1. Foreninger

Ansvarsområde

• Invitere leirstedstyrene til et regionstyremøte med fokus på leirstedene i regionen

• Bruk til aktuelle arrangement • Leirer for barn med følge og familier

• Formidle ressurser fra NMSU

• Oversikt avtalemenigheter • Istandsetting av frivillige som kan ha kontakt med menighetene • Besøk, forkynnelse

• Materiell

• Fokusere på fast givertjeneste på aktuelle samlinger • Samlinger for potensielle frivillige • Ledertrening i samarbeid med NMSU

• OU/RS • Ansatte, leirstedstyrene • RS

• Ansatte/ frivillige • Hald-studenter • Presentasjons­ pakker • NMSU Ansatte, leirstedstyrer, venneforeninger, frivillige

• OU • Ansatte

• Ansatte/OU

• OU • OU/lokale komiteer

• Ansatte/OU • Alle …

° RS

° OU ° OU

• OU*

Ansvarlig

• Sentralt register • Ansatte

• NMSU

• Medlemsregister

• Oversikt medlemmer • Invitere til aktuelle arrangementer

° Ledersamling region • Nye foreninger/grupper • Gjøre kjent Våre kjennetegn

foreningstreff/takkesamlinger

° Inspirasjonssamlinger/

• Materiell

Ansatte, RS, OU, Andre frivillige

• Følge opp eksisterende foreninger

° Personlig kontakt ledere

Ressurser

Tiltak

– vedtatt RS 22.01.2019 Telemark:

Tid

• Turnus

• Jan., aug.

• Jan., aug.

• 14. sept

HANDLINGSPLAN REGION SØR 2019


REGIONBLAD 1 - 2019

9

Ø Godt samarbeid Ø Felles misjonsforståelse

Ø God kontakt med NMS sentralt Ø Arbeidet i region Sør blir mer synlig Ø God kontakt mellom regionstyret og områdeutvalgene

Ø Godt samarbeid

6. Ansatte

7. Kommunikasjon

8. NMSU

• Fast representant fra NMSU i regionstyret • Leir – rekruttering av deltakere og ledere • Unge voksne – internasjonalt nettverk Kristiansand • Menigheter/trosopplæringsprogram

• Gjøre avtaler for regionbesøk våren 2020 i god tid slik at både regionstyret og flest mulig områdemøter kan få besøk • Aktiv bruk av Facebook og Web • Referat fra møtene i OU sendes til alle i RS, referat fra møtene i RS sendes til alle i OU.

• Utarbeide handlingsplan sammen • Delta på møter i regionstyret etter oppsatt plan • Ansatte delta på møter i områdeutvalgene

• Samling for de som jobber der – takk, inspirasjon, informasjon … • Samlinger i butikkene • Samling for alle butikkene i regionen på Havglimt

Tiltak

• RS/NMSU • Ansatte/OU • Domkirken

• Møteplan • Leirprogram • Hald-studenter, NMSU, ansatte • Materiell fra NMSU

• Ansatte/frivillige

• Ansatte/frivillige • RS/OU

• Regionbladet, nms. no, Facebook

• Turnus

• OU/ansatte

• Vår 2019

• Januar • Turnus

• RS • RS/ansatte

• RS

• 12.-13. juni

Tid

• OU/butikkstyret • Gjenbruk-LS + Leirstedet

• OU

Ansvarlig

• Info fra HA

Ansatte i Gjenbruk, Gjenbruksstyrene, frivillige

Ressurser

RS = Regionstyret, HA = Hovedadministrasjonen, LS = Landsstyret

* OU = Områdeutvalget. Der OU er satt opp som ansvarlig, tenker vi at det enkelte områdeutvalget må vurdere i hvilken grad de ønsker og har mulighet til å følge opp dette punktet. Aktuelle punkt tas inn i områdeutvalgets Tiltaksplan og områdeutvalget bestemmer selv tidspunkt for gjennomføring.

Ø God kontakt Ø Misjonsengasjement

Mål

5. Gjenbruk

Ansvarsområde


Høst- og julemesser er viktige arbeidsredskap for NMS i region Sør.

Det er flotte arenaer der vi treffer mange folk og får presentert arbeidet vårt på en god måte.

Messa i Arendal (Øyestad menighetssenter) hadde et netto resultat i 2018 på kr. 140.000, i 2017 var det tilsvarende beløpet kr. 120.000.

Vi opplever at vi er mange som arbeider sammen. Dette er inspirerende, og det gir oss mot til å stå på videre.

Et par bildeglimt; det ene er av Marie Louise Landsverk fra Froland, medarbeider på messa i Arendal (foto: Helene Kristiansen), det andre er fra messa i Gjerpen menighetshus i Skien (foto: Knut Inge Tokheim).

Det er også en viktig inntektskilde. I 2018 kom der inn nesten 2,4 millioner kr. her i Region Sør. Noen eksempler: Julemessa i Lyngdal fikk et bruttoresultat på kr 238.791. Det er en god økning fra 2016 da det var kr 212.395. Kr 225.000 ble sendt til NMS i 2018. Julemessa på Birkeland i Hægebostad sendte i 2018 kr 41.500 til NMS. Denne messa arrangeres sammen med NLM og inntektene deles hvert år likt mellom de to organisasjonene. De har taler fra NMS annethvert år. Sist gang det var taler fra NMS var i 2017. 10

REGIONBLAD 1 - 2019


Flere Helligtrekonger-fester fremdeles

Noen av leserne husker muligens ennå hvor stor stas det var med Helligtrekongermøtene i Kristiansand i «gamle dager». Da var det arrangementer både lørdag, søndag og mandag, med årsmøte lørdag formiddag, ungdomstreff lørdag kveld, gudstjenester søndag formiddag, misjonsmøte søndag ettermiddag, bibeltime mandag formiddag og stor fest mandag kveld. Det er nesten ikke til å tro hvor omfattende denne begivenheten var, og folk kom fra fjern og nær, mange måtte overnatte i Kristiansand, og det ble til og med solgt billetter til festen på mandag kveld! Jaja, det var den gang! Nå er Helligtrekonger-arrangementene mer beskjedne, og begrenser seg til enkelte fester på Kristi Åptenbarings dag, søndag etter nyttår. Og i Kristiansand er festen erstattet av en nyttårsfest i NMS-lokalene. I år var det Helligtrekonger-fest i Lyngdal, Søndeled og Dalen i Vestre Moland, for hhv Lister, Aust Nedenes og Arendals områder.

Fra festen i Søndeled har vi fått denne rapporten fra Eva Tokheim: «Søndag 6. januar inviterte områdeutvalget for Aust Nedenes til tradisjonell Helligtre­ konger-fest på Søndeled menighetshus. Le­ der av områdeutvalget, Nils Audun Gryting, ledet festen, og tente det tre­armede lyset mens vi sang alle versene på «Deilig er den himmel blå». Pensjonert sokneprest Arne Lauvhjell fulgte opp med et interessant fore­ drag om Betlehemsstjernen. Manns­gruppa fra Kragerø bidro med mye god sang og musikk, og sokneprest Inger Øybekk holdt andakt og minnet oss om englenes gledes­ budskap og at Jesus også skulle få navnet Immanuel – Gud med oss. Områdeutvalget hadde stelt til flott kvelds­ mat med et rikholdig koldtbord, og Eva Tokheim formidlet nytt fra de ulike misjons­ feltene. Selv om det finnes utfordringer, kan vi glede oss over å stå i en verdensvid sam­ menheng som vi kan være stolte av!» Bildet, som er tatt av Eivind Hauglid, viser koret KOREMI som sang på festen i Lyngdal. REGIONBLAD 1 - 2019

11


LEIRER SOMMEREN 2019 HAVGLIMT: «Barn med følge-leirer»: 24.-26. mai 31. mai-2. juni 7.-9. juni 14.-16. juni Påmelding fra og med 25. februar; 40406006 /40406043 / sor@nms.no Familieleir: 11.-14. juli 18.-21. juli Påmelding fra og med 25. februar; 40406036 / sor@nms.no Seniordager: 19.-21. aug 27.-29. aug Påmelding fra og med 1. april; 40406043 NMSU -leirer: 21.-23. juni (5.-7. klasse) 24.-26. juni (2.-4. klasse) 26.-28. juni (5.-7. klasse) 28.-30. juni (2.-4. klasse) 1.-3. juli (5.-7. klasse) Påmelding og opplysninger: www.nmsu@no

FJORDGLIMT: 14.-16. juni Minileir (3-6 år med følge) 24.-26. juni Agentleir (2.-4. klasse) 27.-29. juni Tweensleir (5.-7. klasse) 1.-7. juli FamilieCamp

ÅPTA MISJONSSENTER: 15.-16.juni blir det Barn med følge-leir. En komite har i lengre tid vært i gang med planleggingen. Leiren starter lørdag kl. 11.00 og varer til ca. 15.00 på søndagen. Barn med følge-leirene på Havglimt har vært svært populære. Derfor er det nok mange som har lyst til å reise til Åpta på denne leiren. Torill Tobiassen og Elin Flystveit vil ha programmet for barna. Konfirmanter og andre ledere vil gjøre det de kan for at det kan bli ei hyggelig helg for store og små. Påmelding: www.nmsu.no

12

REGIONBLAD 1 - 2019

Åpta Misjonssenter inviterer til «Barn med følge-leir» i sommer!


LITT AV HVERT Årets områdemøter Opplysninger om de forskjellige områdemøtene står i oversikten «Hva skjer» på side 5. Av plasshensyn kan vi ikke lage større annonser for de enkelte arrangementene.

Regionbladet er gratis, og nye abonnenter er velkommen! Da kan det være lurt at dere som får bladet i postkassen sprer ryktet til de som ikke får det, så er det bare å ta kontakt, 404 06 006 eller sor@nms.no så ordner vi det.

Samling for medarbeidere i Gjenbruksbutikkene Dette blir så vidt vi har fanget opp på Havglimt 12. og 13. juni. Mer i neste nummer.

Og stoff til bladet tar vi gjerne imot, send det til harry.omdal@gmail.com. Neste nr. kommer ut i midten av mai. Deadline 20. april.

Høstens Landsstyremøte i NMS Landsstyret i NMS har valgt å legge sitt første møte i høst til Havglimt (og Kristiansand), nærmere bestemt fredag 13.9 og lørdag 14.9.

Ledig på Havglimt Det er noe ledig på Havglimt i år; helger i mai og ukedager i september, og noen dager i juli (til ei vennegruppe f.eks.). Kontakt oss på 40406043 eller 95753221 for evt. avtale.

Lederkonferansen høsten 2019 for ansatte, områdeutvalgsmedlemmer og medlemmer av leirstedsstyrer og regionstyret blir på Havglimt lørdag 14.9. Foreningsdager på Havglimt (foreninger for voksne) Ta med foreningen til Havglimt mandag 3. eller tirsdag 4. juni. Arrangementet starter opp kl. 18.00 Da er bordene dekket til fest, og menyen er reker (alternativ meny dersom du ikke tåler reker), pris kr. 100,-. Deretter blir det møte og avslutning med kaffe og is. Påmelding til 40406006.

Regionstyrets handlingsplan er gjengitt på midtsidene i dette bladet, og noen av de som er med i regionstyret (det vil si de som er med i arbeidsutvalget) er folkene på vårt bilde; fra venstre Helene Kristiansen, Tor Audun Danielsen, Bjørg Synøve Nikolaisen og Eva Tokheim.

«Det store kvinnestevnet» for Kristiansand er i lokalet vårt i Sørlandstunet tirsdag 3. sept. kl. 11.00. «Misjonsstevnet for Aust-Agder» er i Øyestad menighetssenter torsdag 5. sept.kl. 19.00

REGIONBLAD 1 - 2019

13


NY TYPE SMÅGRUPPE I NMS! I Tinn i Telemark er det en misjonsforening som har holdt på uavbrutt siden 1847. Den het Atrå Misjonsforening. Men så er det slik at nye generasjoner ønsker å samles på nye måter. I forståelse med den tradisjonelle foreningen ble det startet et nytt fellesskap i slutten av november i 2018; «NMS Connect + i Tinn.»

for misjon», «Turmisjonsjentene» – listen er lang. Og så har du kanskje en annen ide om hvordan du har lyst til å samles rundt misjon. Ta gjerne kontakt med prosjektleder i Telemark eller om du ønsker å starte et nytt fellesskap der du bor.

Dette fellesskapet er inspirert av NMS sitt «unge voksne» arbeidet i Oslo, Bergen og Trondheim (Connect), som samler studenter til misjon og quiz, misjon og middag, helgeturer osv. De har også en årlig inspirasjonssamling som denne våren skjer i Bergen 8.-10.mars – Connected 2019. Prosjektleder i NMS Telemark, Silje Sjøtveit, lot seg inspirere av dette «unge voksne» arbeidet og inviterte folk på sin egen alder i Tinn til et slikt Connect + fellesskap. Plusstegnet antyder at de som er med er litt eldre enn studentalder. Fellesskapet i Tinn samles rundt bålpannnen til litt mat, bibel, bønn og misjon og samles videre en tirsdag i måneden nå i 2019. NMS har allerede mange ulike foreninger og fellesskap: «Misjonsforening», «Tur og misjon», «Vandringsmannen», «Kvinneforening», «Misjonsring», «Mosjon 14

REGIONBLAD 1 - 2019

KOSELIG PÅ LEIRTREFF! Deltakere på fjorårets «Barn med følge»leirer var invitert til Leirtreff i NMSlokalene en dag i januar. God stemning, taco, aktiviteter og mimring om hyggelige leirdager sto på programmet.


Menigheter og fokusland Fra og med 2017 gikk menighetenes misjonsavtaler med NMS over fra å støtte et enkeltprosjekt til å støtte det helhetlige arbeidet i et bestemt land. I den økonomiske situasjonen vi er i, må vi tenke nytt når det gjelder ressursbruk, og hvordan vi kan gi våre avtalemenigheter god og oppdatert informasjon. Ved å ha fokus på land fremfor prosjekt gir det oss, og menigheten, større bredde og variasjon knyttet til informasjon. Gjennom en lang prosess ble følgende land valgt ut som Fokusland, i forbindelse med inngåelse av en misjonsavtale: THAILAND, MADAGASKAR, ETIOPIA, MALI, ESTLAND, MIDTØSTEN OG ENGLAND. Det er flere grunner til at nettopp disse landene ble valgt. For det første innsamlingsbehov i de ulike landene, og muligheten til å hente inn og videreformidle informasjon. For det andre tilbakemeldingen fra de ansatte som arbeider tett på avtalemenighetene på spørsmålet om hvilke land som burde prioriteres. Og sist,

men ikke minst, er det alle land NMS har et spesielt strategisk fokus på i inneværende strategiperiode. Vi har i dag 563 misjonsavtaler med menigheter i Den norske kirke, av disse er over 500 avtaler knyttet til våre syv fokusland. At noen land kalles fokusland betyr ikke at arbeidet i de andre landene ikke er like viktig. Det er heller ikke «skrevet i stein» at det for alltid skal være disse landene som er fokusland. Men som organisasjon har vi innsett at vi ikke har ressurser til å følge opp hvert enkelt prosjekt og avtale på en tilfredsstillende måte. Vi håper og tror at denne måten å gjøre det på kan bidra til å løfte opp arbeidet de ulike menighetene er en del av, og skape engasjement for misjon, både lokalt og globalt. Sammen arbeider vi for å dele troen på Jesus, bekjempe urettferdighet og utrydde fattigdom. Sven Fjelde

England er et av NMS sine fokusland REGIONBLAD 1 - 2019

15


RETURADRESSE: NMS Boks 226, sentrum 4001 STAVANGER

Flere ganger i Bibelen oppfordres vi til å be, både gjennom brevene fra Paulus men også av Jesus. Jesus var forbilde på bønn. Flere ganger kan vi lese at han trakk seg unna og brukte tid med Gud i bønn, og han gav oss en oppfordring til å be: «Alt det to av dere på jorden blir enige om å be om, skal de få av min Far i himmelen.» Matt. 18:19

Vi ser etter deg som tror på bønnens kraft og som vil stå sammen med oss i bønn. Send NMS BE til 2490 for å motta en gratis SMS med bønneemner hver måned.

iStock

UTLYSNING:

Profile for Det Norske Misjonsselskap

Sør regionblad nr. 1 - februar 2019  

NMS Region Sør sitt blad.

Sør regionblad nr. 1 - februar 2019  

NMS Region Sør sitt blad.

Profile for nms1842
Advertisement