Misjonstidende nr. 1/2021

Page 40

PORTRETT

40

MISJONSTIDENDE 01 / 2021