Page 1

2012

NMS Region Stavanger det nor ske misjonsselskap nr 2 april

Regionürsmøte Aksdal 2. juni Velkommen!


adresser og telefoner Det Norske Misjonsselskap Region Stavanger Postboks 226, Sentrum 4001 Stavanger Besøksadresse: Misjonsmarka 1, 4024 Stavanger Åpningstider: 08.30-15.00 Telefon: 51 51 62 81 Telefax: 51 51 61 61 E-post: stavanger@nms.no Internett: www.nms.no/ stavanger Bankgiro: 8220 02 85030 Telefonliste til ansatte: Hauglid, Eivind 40 40 60 26 Arnesen, Martin Ivar 98 03 75 71 Dale, Marta 40 40 60 79 Jakobsen, Sverre 95 97 61 30 Laland, Turid 95 15 55 02 Tveida, Berit 93 48 98 91 Vada, Kjetil L. 90 52 05 34 Vik, Roar 92 60 66 49 NMS U Region Stavanger: Leder NMS U Stavanger Nyvoll, Evy Torunn 99 23 74 29 etn@nms.no Høvring, Ada S. 48 35 81 72 ash@nms.no Ramirez, Mahel 40 40 60 81 jms@nms.no NMS hovedkontor: Det Norske Misjonsselskap Postboks 226, Sentrum 4001 Stavanger Sentralbord: 51 51 61 00

leirsteder i regionen Fjelltun leirsted, Flekkefjord Kontakt: Sverre Jakobsen Tlf. 38 32 48 87 E-post: sja@nms.no Furutangen misjonssenter Randøy i Hjelmeland Daglig leder: John Sigmund Bjerga Tlf. 51 75 28 27 E-post: furutangen.misjonssenter@ norgespost.no Himmel & Hav kurs- og misjonssenter, Sola Daglig leder: Torbjørn Opsahl Tlf. 51 65 04 60 E-post: himmel&hav@nms.no Internett: www.himmelhav.no Bladet er gratis og sendes til alle foreninger og til de som er interessert i å motta det. En gang pr. år legges det ved en blankett for bruk til frivillige gaver til bladets drift. Layout: Inger Marie Stangeland/Eivind Hauglid Forsidebilde: Eivind Hauglid

Kjære lesar! Det er vår – og våren er ei god tid. Det vert lysare om kveldane, det spirer og gror, og etter kvart vert det også varmare! Eg er glad for at eg fekk starte i ny jobb nå om våren. I løpet av mars månad - og fire områdemøte, har eg fått sett litt av det som spirer og gror i regionen. Eg har fått helsa på mange av dykk som trufast stiller opp, tek i eit tak, ber, syr, heklar og strikkar, tek på dykk styreoppgåver, står på gjenbruksbutikk osb. Lista er lang. Då det storma som verst for eit par år sidan, med omorganisering, nedskjering og oppseiing, vart eg ofte spurt om korleis det sto til i organisasjonen. Eg måtte ærleg innrømme at det var tøffe tider, – men, sa eg, – eg håpar og ber om at NMS må kome styrka ut av denne situasjonen. Og det trur eg vi ser nå. Det var ein oppmuntrande runde med områdemøte. Det var spennande rapportar å lese, og stor entusiasme for det som ein har fått til og for det som er i planleggingsfasen. Nå er det snart regionårsmøte. Vi treng å samlast for å inspirere kvarandre. Velkomen til årets storsamling for Region Stavanger.

Eivind Hauglid

Regionstevnet 2012 Sted & dato: Aksdal kirke, lørdag 2. juni Program: Kl. 11.00 Bibeltime ved prost Helge Gaard. Sang av Sola Gratia Kl. 12.30 Varm lunsj Kl. 14.00 Årsmøte m/tema innslag om landsby-utviklingsprosjekter Saksdokumenter til årsmøtet står på trykk i dette bladet: Årsmelding 2011 for Region Stavanger, inntektsrapport 2011, driftsrapport 2011 og medlemmer i regionstyret 2012-2013. Kl. 15.30 Kaffepause Kl. 16.00 Misjonssamling med underholdning, musikkinnslag og misjonsinformasjon Pris: 150 kr. (50 kr. arrangementsavgift; 100 kr. lunsj) Påmeldingsfrist: 29. mai til stavanger@nms.no el. 51 51 62 81 Til påmelding trenger vi hver enkelt navn med kontaktinformasjon, og verv; lunsj bestilling; og transport bestilling. Transportinformasjon: Vi tilbyr transport med buss som kjører over Jæren, via Ruten i Sandnes og innom Fiskepiren i Stavanger. Bussen har plass til 40 personer. I tilfelle overfyllt buss, prioriteres passasjerer fra Jæren og Ryfylke. Pris: 250 kr. fra Jæren, 200 kr. fra Sandnes/Stavanger (ferjeutgift inkl.) Kl 07.04 Kl 07.30 Kl 07.40 Kl 07.45 Kl 07.55 Kl 08.05 Kl 08.20 Kl 08.40 Kl 09.30 Kl 10.30

Tog fra Egersund til Vigrestad Buss fra Vigrestad togstasjon Varhaug, Odlandsvegen ved Fjordland Nærbø ved Meieri Bryne, ved Shellstasjonen Kleppekrossen Sandnes, ved Ruten Stavanger, ved Fiskepiren Ferjeavgang Arsvågen Ankomst Aksdal (Retur rett etter at møtet er ferdig.)


...det skjer SØNDAGSSAMLINGER våren 2012

Sted: Misjonsaulaen på Misjonshøgskolen i Stavanger I tillegg til hovedtaler inkluderer kveldsprogrammet et musikkinnslag, aktuell misjonsinformasjon og bevertning. Invitasjon til søndagssamlinger sendes hver måned til menighetene i Sandnes og Stavanger, annonsen blir satt inn i Stavanger Aftenblad fredagen før samlingen, og programmet legges ut på www.nms.no/stavanger under ”Møter og arrangement.” 29. april: Tale ved Egil Eggen Sang av Randaberg mannskor 27. mai: Fokus på Misjonshøgsskolen 26. aug: Fokus på KIA 30. sept: Tale ved Ragnar Skottene Sang av Gausel kirkekor 28. okt: ”Syng med oss” ved Bruno Jakobsen 25. nov: Tale ved regionleder Eivind Hauglid Sang av Sangvennene 6. jan 13: Hellige trekongersfest

AUKSJON & LOPPEMARKED på Fjelltun

Tid: Lørdag 30. juni. Det blir mye spennende å kjøpe, mye folk og god stemning. Varm mat, vafler, kaffe og kioskvarer selges hele dagen. Loppemarkedet åpner kl. 10.00, auksjonen stater kl. 11.00, med auksjonarius Kjell Erfjord. Fjelltun ligger 11 km fra Flekkefjord, i retning Abelnes og Hidra (RV 44 og RV 469). Har du noe å gi, ring 38 32 48 87. Vi er spesielt interessert i eldre verktøy, gamle redskaper og lignende.

BÅT & BIBEL på Furutangen

Sosial aften og inspirasjonskveld for hele forening. Ta med nistemat, – vi serverer kaffe og kake.

10 herlige dager med liv og røre langs vannkanten på naturskjønne Randøy i Ryfylke. Båt & Bibel er en fullblods familieleir med bibeltimer for alle aldersgrupper, familiesamlinger, misjonstivoli, midnattsmesse, og god tid til å slappe av eller å ha det gøy i fellesskap med fotballturnering, talentshow, sjørøvertokt, vannvittig moro, m.m. Vi tilbyr plass på internat, eller plass til fortøying av båt ved bryggen, eller plass til parkering av bobiler. (Se også s. 14)

Tid: Mandag 4. juni og tirsdag 5. juni Begge dager kl. 19.00-21.00

Tid: 13. - 22. juli Påmelding: www.nmsu.no/stavanger

Gjest: Oslo-misjonær Maria Bjørdal

INVITASJON til INSPIRASJONSSAMLING

FORENINGSDAGER på Himmel & Hav

Påmelding til stavanger@nms.no el. 51 51 62 81 innen 1. juni. Vi trenger navnet på foreningen og antall deltakere.

FORENINGSDAG på Fjelltun

Vi inviterer kvinne-, manns,- og misjonsforeninger til andakt, lunsj, omvisning og orientering. Kom gjerne hele foreningen. Tid: Mandag, 11. juni Dere kan velge om dere vil komme på dagtid (kl. 11.00 – 15.00) eller om ettermiddag/kveld (kl. 18.00- 21.00). Det er også mulig å gå på sti fra Fjellså til Fjelltun til ettermiddagssamlingen. Påmelding til sja@nms.no eller 38 32 48 87 innen 25. mai. Vi trenger navnet på foreningen, antall deltakere, og om dere kommer dag eller kveld.

ST. HANS-FEIRING på Himmel & Hav Stor og populær samling for alle generasjoner.

Tid: Lørdag, 23. juni, kl. 18.00 (Ingen påmelding) • Misjonssamling • Barnesamling • Matsalg • Åresalg • Kunstlotteri • Bålet tenns ca. kl. 21.00

på Himmel & Hav

Tid: Fredag, 21. september, fra kl. 18.00 Områdeutvalgene for Jæren/Ryfylke og Sandnes/Stavanger inviterer til en kveld med inspirasjon, god mat og strategiarbeid. Elektronisk påminnelse sendes ut i august. Vi inviterer: Foreningsledere, misjonskontakter i menighetene, NMS bedehuskontakter, NMS kontaktpersoner for sine nærområder og ledere for NMS Gjenbruksbutikker. Påmelding: stavanger@nms.no el. 51 51 62 81 seinest 14. september. Vi trenger navn og verv.

BIBEL & MISJONSDAGER på Himmel & Hav

Tid: 9.-11.oktober Ledere: Astrid og Lars Reinlund, Gunvor og Klaus Muff, Inger Johanne og Jens Stangeland Program: Bibeltimer, musikkinnslag og temasamlinger. Ankomst: kl. 16.00 den 9. oktober Avreise: kl. 13.00 den 11. oktober Priser: Enerom: 2 200 kr. (begrenset antall) Dobbelrom: 1 800 kr Dagsbesøk: 650 kr Andre hoteller i området kan også brukes til overnatting. Påmelding: stavanger@nms.no eller 51 51 62 81 innen 1. oktober Mer info på: www.nms.no/stavanger


Nye misjonærer

Takk til Terje

Leah Anne og Kristian Tjemsland ble på årets første søndag innviet som misjonærer i Bryne kyrkje. Ekteparet har tre barn, Matias Aleksander, Oskar Børge og Simon Josef. Den 6. februar var familien på plass i England, i Carlisle bispedømme. Kristian er engasjert i koordinering og utvikling av ungdomsarbeid, rekruttering og oppfølging av ettåringer. Leah arbeider med barn, og skal kanskje også arbeide med gjenbruksbutikker i prostiet. Både Kristian og Leah er misjonærbarn. Han er født i Norge, men hadde deler av oppveksten i Hongkong. Hun er født i USA, men hadde deler av ungdomstiden på Filippinene. Vi ønsker Guds velsignelse over liv og tjeneste!

Misjonskonsulent Terje Høyland har sin siste arbeidsdag i NMS Region Stavanger den 31. mai. Terje har de siste tre årene hatt ansvar for å følge opp misjonsavtaler med menighetene i Sandnes/Stavanger og Jæren/Ryfylke områder. I denne stillingen har han spesielt vært opptatt av at misjon skal bli allemannseie i menighetene og ikke bare for spesielt interesserte. Terje begynte i Region Stavanger som områdeleder for Sandnes og Jæren i 2008. Han går nå til en full stilling i IMI Kirken, hvor han har vært utlånt i en 60 %-stilling siden 2009.

Link til misjonærenes blogger: www.nms.no/blogg/

Takk for innsatsen, Terje!

Minneord Emissær Erling Amdal døde 26. januar 2012. Han ble gravlagt fra Klepp kyrkje 2. februar. Erling Amdal ble født i Nedstrand 27. oktober 1916. Etter Misjonsskolen i Stavanger 1939-40 begynte han som emissær i Det Norske Misjonsselskap (NMS). Fra 1943 var han ansatt i Stavanger krets. Dette ble hans arbeidsplass helt til han ble pensjonist i 1983. I alle disse årene gjorde han en trofast og pliktoppfyllende tjeneste for NMS. Han var stadig på farten, for det meste i Region Stavanger. Det ble mange offeruker, basarer og deltakelse i andre sammenhenger. Hans forkynnelse var levende med et folkelig språk og hverdagslige bilder. Han var tydelig og ingen behøvde å være i tvil om hva han hadde på hjertet. Reisene kunne bli lange ettersom kommunikasjonsmidlene ikke var de samme den gang som i dag. Misjonsvennene tok godt i mot han, men mange ganger var det under enkle forhold han måtte bo så lenge møteserien varte. Mange morsomme episoder ble det, og Erling likte å ta vare på disse. Hans humor var til god hjelp i mange situasjoner. Også som pensjonist var han i mange år ute på taleroppdrag. Og kollegafellesskapet tok han godt vare på.

Sin takknemlighet for tjenesten han fikk være med på uttrykte han gjerne slik når han kom til arbeidermøtene: ”Tenk, ...så skulle eg få oppleva endå eit arbeidarmøte!” Sokneprest Åsmund Steinnes forrettet i gravferden og fortalte at han hadde gode minner fra leirer der Erling Amdal var forkynner. Han understreket også hvor viktig hjemmearbeidet er for ytremisjonsarbeidet. Erlings sønn Rolf Einar omtalte i sitt minneord sin far som en såmann. Erling giftet seg i 1956 med Ruth. Hun var en god livsledsager til hun døde for 3-4 år siden. De fikk tre barn. En av de siste nyhetene Erling oppfattet var at han hadde fått et nytt oldebarn. På dette reagerte han med forsiktig klapping. Både familie og venner vil savne Erling. Ikke minst er det mange misjonsvenner rundt om i bygd og by som sitter igjen med mange gode minner etter emissær Amdals forkynnelse. Han inspirerte både enkeltpersoner, foreninger og bedehusflokker til ny innsats for evangeliet og misjonen. NMS Region Stavanger takker for trofast innsats og lyser fred over minnet! Sverre Jakobsen


Årsmelding 2011 NMS Region Stavanger Det har vært skrevet om turbulens og vanskelige år i de siste årsmeldingene fra regionen. Det hadde vært fint om denne rapporten kunne fortelle om litt mer stabilitet og gode tider, men det ville ikke gi et helt riktig bilde. Omorganiseringen av arbeidet i Norge, og særlig prøveordningen med organisering av de ansatte i landsdelsteam, gjorde også 2011 til et krevende år. Frem til generalforsamlingen i Kristiansand i juni, var organiseringen fremdeles i landsdelsteam, og Region Stavanger befant seg altså i et samarbeid med Region Bjørgvin. Dette var også landsstyrets forslag til videre organisering, til tross for flere fremstøt fra regionstyrene i Stavanger og Bjørgvin om å la de to regionene bestå hver for seg. Regionstyrene la da også fram dette som eget forslag til GF. Denne uavklarte situasjonen med ulike løsningsforslag fra landsstyret og regionstyret, gjorde arbeidssituasjonen fram til GF vanskelig og lite tilfredsstillende. Arbeidet på grunnplanet gikk sin vante gang, og de ansatte fortsatte også stort sett i samme spor, mens det strategiske arbeidet med fagområder ikke fikk det fokuset det hadde trengt. Likevel var det klare tegn til en ny

giv, og i det siste halvåret merket man en økt giverglede og aktivitetsdriv i organisasjonen.

INNSAMLING OG ØKONOMI Innsamlingsresultatet for 2011 ble hele 17 % større enn innsamlingsmålet. Totalt kom det inn 28,6 millioner kroner, en økning på 4,8 mill fra 2010. Dette er også det beste resultatet i Region Stavanger sin historie. Aldri tidligere har det vært samlet inn et så stort beløp i denne regionen. Dette er svært gledelige tall og på vegne av NMS må vi takke og atter takke alle våre givere og støttegrupper for trofasthet i arbeidet med å nå ut til hele verden med evangeliet. Sammen med testamentariske gaver på ca. 11,2 mill kr. og inntekter fra gjenbruksbutikkene på ca. 3,8 mill har Region Stavanger bidratt med ca. 43,6 mill. Dette er en økning på 23 % fra 2010.

Det var oppgang i alle giverkategoriene i 2011. Gaver fra personer har gjort et veldig stort hopp, både pga store enkeltgaver, men også pga at flere og flere foreningsmedlemmer går over til avtalegiro og dermed blir registrert i den gruppen. En oppgang i gaver på 12 % fra menigheter er svært gledelig og vi håper denne utviklingen vil fortsette. Foreninger, møte/aksjoner (dvs. misjonsmesser m.m.) og eksterne grupper viser en vekst på 2-5 %. Her vil vi gjerne gjøre oppmerksom på at i løpet av de to siste årene har NMS U økt sitt foreningsantall med over 50 nye foreninger. De fleste av disse er grupper i nyplantede menigheter som NMS har vært med å etablere i samarbeid med Den norske kirke. Regionens ni gjenbruksbutikker fortsetter med en tydelig tilstedeværelse i nærmiljøet med fokus på møteplass, miljø og misjon.

N M S R egio n Sta v a n ger 2008 2009 2010 2 0 1 1 Foreninger Menigheter m/avtaler Givere Enkeltmedlemmer

367 81 3098 1167

362 80 3221 1104

355 83 3270 971

345 81 3308 940


Uten gjenbruksbutikkene ville NMS hatt betydelige større utfordringer i arbeidet. Region Stavanger hadde et positivt driftsresultat i 2011 på 471 606 kr. Overskuddet skyldes hovedsakelig en delvis ubesatt stilling. Utadrettet arbeid NMS sitt arbeid i regionen foregår i hovedsak på grunnplanet. Her er det de enkelte foreningene som har sine foreningsmøter, av og til samler de seg til forenings-samlinger, noen steder tar de også ansvar for jevnlige møter på det lokale bedehuset. Mange steder legger man også kreftene sammen for å arrangere basarer eller misjonsmesser. Disse messene står fremdeles som noe av det viktigste og stolteste utadrettede arbeidet NMS har. På områdeplan er det områdeutvalgene som koordinerer arbeidet, og utvalgene arrangerer også områdestevner og inspirasjonssamlinger for foreninger og frivillige. På regionplan er det i hovedsak de ansatte som organiserer arrangement, selvsagt med hjelp av mange frivillige. Vi kan nevne: • juletrefest i januar • familiearrangement • ekteskapskurs i januar i samarbeid med Navigatørene • kvinnehelg i februar for de mellom 30 og 60 • Påskemøte & foreningsdager • Regionstevne på MHS i mai • St. Hans familiefest • Misjonskveld med julemiddag • ”Smak av misjon!” Bortsett fra regionstevnet og ”Smak av misjon” ble alle disse arrangementene arrangert på Himmel & Hav.

Av annet utadrettet arbeid står leirstedene i en særstilling. På de tre leirstedene som ligger i Region Stavanger er det mange som får sitt første møte med misjon. Butikken NMS Bok og Musikk i Egersund er også en fin mulighet til å vise igjen til folk som vanligvis ikke har kontakt med NMS. Samarbeid med NMS U NMS og NMS U har et utstrakt og godt samarbeid. To konkrete samarbeidsprosjekt er Båt & Bibel på Furutangen og St. Hans-feiring på Himmel & Hav. Båt & Bibel er kanskje det største løftet i regionen. Det er en familieleir i juli på Furutangen som går over ti dager. Til enhver tid er det ca 200 personer til stede på leiren, og i løpet av de ti dagene leiren varer, deltar ca 400 forskjellige personer. Av programmet kan nevnes aldersbestemte bibeltimer, eget ungdomsprogram, daglige familiesamlinger, forskjellige aktiviteter, egen leiravis og lokalradio. Samarbeid med andre organisasjoner Sammen med seks andre organisasjoner danner NMS på landsplan Samarbeidsråd for Menighet og Misjon (SMM). Dette har sine lokale råd i hvert bispedømme, og samarbeider med bispedømmene om å

lønne misjonskonsulenter som arbeider ved bispedømmekontorene. Dette er det viktigste samarbeidet NMS står i regionalt. NMS står også veldig sterkt i dette arbeidet, både fordi vi kanskje er den organisasjonen som har sterkest bånd til Den norske kirke, men også fordi vi har klart flest avtaler. I Stavanger bispedømme har vi avtaler med svært mange menigheter! Andre samarbeidsorganisasjoner er Kristent Interkulturelt arbeid (KIA) og Lederforum for de lutherske organisasjonene i Sør-Rogaland (LOS). Personell I det første halvåret av 2011 hørte staben til i NMS Vest-Norge og hadde et tett samarbeid med staben i Bjørgvin. Etter GF 2011 og en saksbehandling i LS i august/september 2011, ble stabene i Bjørgvin og Stavanger skilt og regionens stab ble ført tilbake til NMS Region Stavanger. Regionleder Lars Sigurd Tjelle var altså i vårsemesteret teamleder for hele NMS VestNorge, mens han for høstsemesteret igjen ble regionleder for NMS Region Stavanger. I 2011 har NMS Region Stavanger hatt følgende ansatte: (NMS U - se egen rapport)

N AV N

STILLING

%

Arnesen, Martin Ivar

Misjonskonsulent, menighet

50

Dale, Marta

Misjonskonsulent, frivillighet

100

Høyland, Terje

Misjonskonsulent, menighet

40

Jakobsen, Sverre

Misjonskonsulent, menighet

100

Laland Turid Evelyn

Misjonskonsulent, frivillighet

50

Reinertsen, Sonja

Butikk medarbeider

25

Tjelle, Lars Sigurd

Teamleder/Regionleder

100

Tveida, Berit

Butikkleder

100

Vada, Kjetil Lillebuan

Misjonskonsulent, grasrot

50

Vik, Roar

Misjonskonsulent, grasrot

100


de fire fagfeltene grasrot, menighet, frivillighet og 18-40. Strategiplan 2012-2014 for Region Stavanger ble vedtatt på regionstyremøtet den 29. november 2011 Valgte medlemmer til regionstyret for 2011-2012 er navngitt i tabell nederst på siden. Andre faste medlemmer har vært Lars Sigurd Tjelle, regionleder; Sverre Jakobsen, ansattes representant (Martin Ivar Arnesen var 1. vara); og Kjersti Wee, representant fra NMS U Regionrådet.

I november inviterte søsknene Økland fra Randaberg til konsert i Grødem kirke til inntekt for mor – barn – helse-prosjektet i Etiopia. Resultatet ble hele 47 000 kroner. F.v. Aina Økland Schøld, Kjetil Økland og Merete Økland Espedal Foto: Odd Arne Berge

Regionstyret vil takke alle ansatte for godt utført arbeid. Og en stor takk til alle ulønnede medarbeidere og alle frivillige som bruker både tid og krefter for å organisere, lede, bake kaker osv. Resultatet ville ikke vært mulig uten hundrevis som er villige til å prioritere innsatsen for Guds rike. Her vil vi også nevne alle som bruker tid i forbønnstjenesten, selve grunnlaget for all vår innsats. Samtidig vil regionstyret rette en takk til Lars Sigurd Tjelle for lang og trofast tjeneste i regionen, de siste årene som regionleder. Regionstyret Regionstyret har brukt mye tid på omorganiseringen av arbeidet i Norge. Sammen med andre regionstyrer ble det lagt fram et alternativt forslag til løsning på fjorårets generalforsamling. (Omtalt i Misjonstidende nr 5-2011) Landsstyret (LS) fikk flertall for sitt forslag til sammensetning av LS, men det alternative forslaget fikk flertall når det gjaldt antall re-

Regionstyret har i 2011 behandlet 55 saker. Arbeidsutvalg har behandlet 19 saker.

gioner. Dermed ble det sju regioner og ikke fem som landsstyret ønsket. Regionstyret kalte sammen til en strategikonferanse den 5. november 2011 for å bearbeide en strategiplan for regionarbeidet og for å definere hovedoppgavene blant

VERV

NAVN

Leder

Terje Sindland

Haugaland

Karla Berit Log

Haugaland

Jakob Vea

Haugaland 1. vara

Anne Margrete Høie

Haugaland 2. vara

Asgjerd Widvey Haugen

Jæren og Ryfylke

Trygve Tjora (Nestleder/AU)

Jæren og Ryfylke

Torunn Rogn Lerbrekk (AU)

Jæren og Ryfylke 1. vara

Bodil Turøy

Jæren og Ryfylke 2. vara

Kjell Nygaard

Jæren og Ryfylke 3. vara

Erling Bleie

Sandnes og Stavanger

Magne Hersvik (NMS U)

Sandnes og Stavanger

Sigrid Bjerg

Sandnes/Stavanger 1. vara

Ingjerd Karin Mestad

Sandnes/Stavanger 2. vara

Wenche Torkelsen

Dalane/Flekkefjord

Tor Harald Kristiansen

Dalane/Flekkefjord 1. vara

Andreas Steinberg


ÅRSMELDING DALANE OG FLEKKEFJORD Foreningsarbeid/ møtevirksomhet

Områdeutvalget

Det er 77 foreninger i området, fordelt på kvinne-, manns- og misjonsforeninger, barneforeninger, kor og korps. Områdekontoret har organisert 9 kvinnestevner/ foreningstreff. De enkelte foreningene har til sammen arrangert ca. 40 basarer. Det har også dette året vært julemesser på Øye, Flekkefjord, Moi og Egersund. Fra disse er det sendt kr 636.000 til NMS. Hegrestad kvinneforening har feiret 125-års jubileum og Øye julemesse feiret 35-års jubileum. På begge disse samlingene dukket stedets ordfører opp med Kongens fortjenstmedalje. Det er stor møtevirksomhet i området og mye aktivitet på Fjelltun leirsted.

Områdeutvalget fungerer også som leirstedsstyre for Fjelltun leirsted. I 2011 har det bestått av: leder Kjell Erfjord, Moi; nestleder Tor Harald Kristiansen, Flekkefjord; Andreas Steinberg, Hovsherad (til april); Reinert H. Vassbø, Vikeså; Aud Hersvik Gya, Kvinesdal; Hans Friestad, Egersund og Rita Slettebø, Egersund (fra 2012). I Regionstyret sitter nå Terje Sindland fra Kvinesdal som leder. Tor Harald Kristiansen er også medlem i Regionstyret.

Misjonsavtaler med menighetene Den 12. juni inngikk Helleland menighet en ny avtale med NMS. Menigheten valgte prosjektet ”Utstyr til jordbruksskolene på Madagaskar”. Rolf Moi som er en av ildsjelene bak dette prosjektet var med og presenterte det. Den 28. august ble det inngått ny misjonsavtale med Egersund menighet om prosjektet ”Budskap Europa”. Sammen med Egersund misjonsforening har Egersund menighet inngått en vennskapsmenighetsavtale med den nystartede menigheten i Müstamäe, Estland. I tillegg til disse har 7 andre menigheter misjonsavtale med NMS.

Områdearrangement Områdeårsmøtet 2011 var i Sokndal. Det var godt besøkt med 59 deltakere. Misjonsforeningene i Sokndal gjorde en kjempeinnsats som vertskap og det ble en inspirerende samling. Direktør ved MHS Kristin Fjelde Tjelle hadde bibeltime og informasjon om MHS. I offer ble det gitt kr 8000 til NMS og kr 8070 til Fjelltun leirsted. Medarbeiderfesten på Moi for frivillige og ansatte hadde i år rekordstor oppslutning med 63 deltakere. Lars Sigurd Tjelle talte og Kvartetten fra Moi sang.

• Anne Steinberg fra Hovsherad, ettåring på Madagaskar skoleåret 20102011. • Vegard Tjørhom fra Sirdal, ettåring i Mali skoleåret 2010-2011. • Astrid og Atle Roger Mydland fra Sokndal, misjonærer i Thailand og Laos. • John Olav Dankel fra Flekkefjord, reiste i slutten av desember til Kamerun for å undervise på bibelskolen på Meng i tre måneder.

Forskjellige aktiviteter NMS Gjenbruk Også dette året har begge gjenbruksbutikkene gått bra. Butikken i Flekkefjord fikk nye lokaler i september. Butikken flyttet over til den andre siden av broa. Butikklokalet er mye større, mer oversiktlig og alt er i en etasje. Ikke minst betyr det mye at her er det god parkeringsplass utenfor. Salget gjorde et kraftig oppsving etter flyttingen. Butikken i Egersund selger fortsatt veldig godt. Også den har sentral beliggenhet og god parkeringsplass. På begge butikkene er det regelmessige medarbeider-samlinger. Medarbeiderne på butikken i Flekkefjord reiste i mai på dagstur og besøkte NMS Gjenbruk på Sola, Bryne og Nærbø.

NMS Bok og Musikk Salget har økt i 2011. På generalforsamlingen i Kristiansand var butikken på plass og fikk solgt en god del. Underskuddet for 2011 er kraftig redusert sammenliknet med 2010. 2012 blir derfor et spennende år. Landstyrets AU i NMS står fortsatt fast på vedtaket om at NMS ikke kan ta et ubegrenset ansvar for driften av butikken. Styret vil drøfte situasjonen når det reviderte regnskapet for 2011 er klart.

Misjonærer fra området • Ingjerd Benestad Sand og Trond Henrik Sand fra Flekkefjord, misjonærer på Madagaskar, fra 2010.

Noen av menighetene har satt i gang en aktivitet for å få penger og blest om arbeidet. I mai var det afrikansk marked utenfor Flekkefjord kirke med salg av afrikanske varer, vafler, speideraktivitet og minikonsert. Inntektene på kr 13.000 gikk til menighetens misjonsprosjekt på Madagaskar. Lund menighet arrangerte misjonstivoli etter høsttakkefesten i oktober til inntekt for sitt misjonsprosjekt. Også prosjektet som Atle Roger Mydland driver i Laos har fått stor oppmerksomhet i år. Dalane videregående skole har bestemt at i de neste tre årene skal pengene fra deres Operasjon Dagsverk aksjon skal gå til dette bistandsprosjektet i Laos. Hele 2011 har Egersund Misjonshus vært under oppussing. Inngangspartiet er fornyet, huset har fått universell utforming, heis, nye vinduer, nye stoler, nytt lydanlegg og nytt kjøkken. Alle golv, vegger og tak er fornyet. Dugnadsgjenger har vært i sving hele året.

Økonomi Gaveoversikten viser en økning på 46 % men dette skyldes enkeltgaver. De ordinære gavene fra området er omtrent som tidligere år, det vil si ca 3,4 millioner. Antall avtalegirogivere har økt fra 141 i 2010 til 152 i 2011. Misjonstidene har 282 abonnenter i området (i 2010 var det 298).


ÅRSMELDING JÆREN OG RYFYLKE OMRÅDE Områdemøtet 2011 for Jæren og Ryfylke var på Himmel & Hav lørdag 19. mars. Det ble en inspirerende samling med 100 deltakere. Ingolf Pedersen var møteleder og Eivind Hauglid talte og presenterte Misjonstidende. Lars Sigurd Tjelle sang og orienterte om situasjonen i NMS og det var samtale om arbeidet. I offer kom det inn kr 13 590.

Foto: Sverre Jakobsen

Områdeutvalg/ regionstyre Områdeutvalget har dette året bestått av: • Ingolf Pedersen, Jørpeland (20102014), leder fram til mars 2011 • Svein Helge Harbo, Nærbø (20102014), leder fra mars 2011 • Kjellaug Rossavik Franzen, Forsand (20102012) • Einar Vigrestad, Vigrestad (2010-2012) • Marit Meltveit Vigsnes, Finnøy (2010-2013) • Ole Bernhard Eriksen, Sola (2011-2013) • Kontaktperson fra de NMS-ansatte: Sverre Jakobsen • Fra området sitter Trygve Tjora og Torunn Rogn Lerbrekk i regionstyret. Inspirasjonssamling Sammen med områdeutvalget for Sandnes og Stavanger ble det arrangert inspirasjonssamling for foreningsledere i disse to områdene. Samlingen fant sted på Himmel & Hav fredag 16. september. Bjørn Bakkane ledet samlingen og Astrid Harbo fortalte fra misjonsarbeidet i Japan – til stor inspirasjon for de frammøtte. Ca. 60 personer deltok.

Det ble en god samtale om arbeidet og mange hadde mye å ta opp. Dette ble notert og begge områdeutvalgene jobber videre med dette. Leirstedene Områdeutvalget arrangerte ettermiddagsmøtet på Kristi Himmelfarts-stevnet på Furutangen. Ingolf Pedersen ledet møte, Kåre Ånestad talte og Finnøy kyrkjekor sang. Innenfor området ligger både Furutangen og Himmel & Hav. Etter den nye instruksen for områdeutvalgene skal områdeutvalget hjelpe til og støtte opp om Furutangen mens områdeutvalget for Sandnes og Stavanger får en tilsvarende oppgave overfor Himmel & Hav. Når det gjelder leirene henvises det til NMS U. Andre saker Områdeutvalget har hatt 5 møter og drøftet 18 saker. Alle møtene i områdeutvalget har vært lagt til Himmel & Hav. I tillegg til å planlegge de tidligere nevnte arrangementene, har utvalget drøftet områdeutvalgets oppgaver og forslag til ny instruks. Utvalget har fulgt strategiarbeidet i regionen og legger i februar fram en handlingsplan for områdeutvalget. Områdeutvalget har også arbeidet med planlegging av neste områdemøte 10. mars 2012.

Økonomi Gaveinntektene for 2011 viser en økning på 16 % i forhold til 2010. Dette skyldes for en stor del stor(e) gaver fra enkeltperson(er). Totale inntekter fra Jæren og Ryfylke område er 11.007.349 mot 9.460.073 i 2010. Persongaver er kr 1.329.361 større enn i 2010 (økning på 31 %). Foreningsgaver har også steget med 16 %. Tallet på avtalegirogivere har steget fra 519 til 549, men antall Misjonstidende-abonnenter har gått ned fra 921 til 903. Foreninger/ gjenbruk Foreningstallet er nokså stabilt og er omtrent som i 2010. Det er 97 kvinneforeninger, 10 mannsgrupper og 11 fellesforeninger. Gjenbruksbutikkene har hatt et veldig godt år. Innenfor området er det nå disse butikken: Sola, Ålgård, Randaberg, Tau, Hå og Bryne. Menigheter Mange av menighetene i området har misjonsavtale med NMS. Mange av disse har fått besøk fra NMS i løpet av åpenbaringstiden. Avtalemenighetene følges opp av Terje Høyland, som er misjonskonsulent med menigheter som sitt fagfelt.

2010

2011

Personer Personer via forening Foreninger Menigheter Møter, aksjoner

4 281 392 279 800 2 188 624 1 024 887 1 529 747

5 610 753 198 250 2 541 919 939 334 1 592 466

1 329 361 -81 550 353 295 -85 554 62 719

3-2916-84-

Eksterne grupper TOTALT

155 622 9 460 073

124 628 11 007 349

-30 994 1 547 277

-2016-

Jæren og Ryfylke

Diff Diff %-


ÅRSMELDING SANDNES OG STAVANGER NMS-området Sandnes og Stavanger svarer til Sandnes og Stavanger kommuner. Området består av 62 misjonsforeninger: 20 i Sandnes og 42 i Stavanger. Det er avtale med 14 menigheter i Sandnes og 17 menigheter i Stavanger. NMS har 154 enkeltmedlemmer i Sandnes og 420 i Stavanger. Utvalget består av: Bjørn Bakkane (leder), Per Inge Fjelde (nestleder), Oddvar Mestad (sekretær), Liv Alsaker, Wenche Torkildsen og Aslaug Riska. Marta Dale er regionens kontaktperson. Møtevirksomhet Områdeårsmøtet 2011 ble holdt i Sandnes kirke 9.4.2011. Her hadde prost Ludvig Bjerkreim bibeltime, Lauritz Bauge sang og Øystein Ro spilte. Etterpå var det mat og forhandlinger i menighetssenteret. Her var det også misjonsinformasjon om Thailand ved Frode Helvig. Om lag 60 personer var til stede på årsmøtet.

for å forberede det videre arbeidet i utvalget: 1: Samrådingsmøte med foreningsledere 23. februar i NMS-bygget i Stavanger. Det var veldig godt frammøte på dette møtet og mange meninger kom fram. Fint å få fram synspunkter både på søndagssamlingene i MHS Aula, misjonsmesser og generelt om NMS sitt arbeid. 2: Inspirasjonssamling og strategimøte 16. september på Himmel & Hav for foreningsledere både i Sandnes/Stavanger og Jæren/Ryfylke. Dette møtet arrangerte vi i fellesskap med områdeutvalget for Jæren/Ryfylke. Det var et frammøte på ca. 70 personer. Oddvar Mestad åpnet med andakt. Astrid Harbo fortalte og viste bilder fra NMS sitt arbeid i Japan. Ola Ohm og Magnhild Moe gledet oss med musikk og sang.

Utvalgsmøter: Områdeutvalget har hatt 6 møter i løpet av 2011. Et av disse hadde vi sammen med Jæren/Ryfylke område for å planlegge inspirasjonssamling i september. Dessuten har vi vært med på strategikonferanse som Stavanger Region arrangerte 5. november. Utvalgsmøtene har i stor grad vært preget av diskusjon omkring strategi og handlingsplan for veien videre for NMS i Sandnes og Stavanger område. Det pågående arbeidet på lands- og regionalt plan med å få på plass strategier og handlingsplaner har medført at vi ikke er kommet så langt i vårt arbeid som vi ønsket.

Det kom fram en del synspunkter på NMS sitt arbeid: Informasjon både generelt og i forhold til prosjekter er viktig. Dette kan oppnås f. eks gjennom studieheftene, årboka/årsrapporter fra misjonærene, via misjonærenes blogger på internett eller nyheter/ rapporter som NMS legger ut på nettet. Det er også kjærkommet å få besøk av misjonær og/eller taler som kan fortelle fra arbeidet ute og hjemme. Mange menigheter tar også med misjonen i kirkebønnen på søndager. Vi må også være bevisste på å få informasjon ut i menighetsbladene og på menighetenes hjemmesider. Noen menigheter har også vært med på turer til misjonsland. Dette kan gi en fin bevisstgjøring om NMS sitt arbeid.

Diverse samlinger: Vi har gjennomført to vellykkede samlinger

Det kom også fram at mange foreninger har stått på i mange år og at

de gjerne skulle hatt mer hjelp fra områdeutvalget. Områdeutvalget vil arbeide videre med de sakene som kom fram på disse møtene. 3: Misjonskvelder med julemiddag. Områdeutvalget har arrangert 2 stk vellykkede ”Misjonskvelder med julemiddag” på Himmel & Hav i desember måned. Begge kveldene var Magne Hersvik med oss og fortalte om NMS sitt arbeid i Laos. 4: Søndagssamlinger. Det har i løpet av året vært 8 søndagssamlinger i MHS Aulaen. Samlingene har hatt et godt og variert innhold. Det kommer mange trofaste tilhørere, helst blant den eldre garde. Elim, Sandnes har også søndagssamlinger hver måned. Økonomien Misjonsmessene: Misjonsmesser og basarer ble gjennomført i området også i år. De to største messer er Riskas misjonsmesse i Riska kirke i mars og Misjonsmessen for Sandnes og Stavanger på Misjonshøgskolen i oktober. Riskas messe er arrangerte av 2 foreninger på en lørdag og sendte kr 85.500 til NMS i 2011. Misjonsmessen går over to dager, engasjerer alle foreninger i Sandnes og Stavanger og, i 2011, sendte kr 235.000 til NMS. Gjenbruksbutikk: Det har ikke lykkes å komme i gang med gjenbruksbutikk innen vårt område. Inntekter fra foreninger, menigheter og personer etc: NMS sine inntekter fra området Sandnes/Stavanger er følgende: Det har vært en fin økning i gaver fra enkeltpersoner. Også fra menigheter har det vært en økning i forhold til 2010. Informasjon om NMS sitt utstrakte arbeid er viktig for å holde givergleden oppe.


ÅRSMELDING HAUGALANDET Takk til alle som trofast bruker tid og ressurser på NMS, og som gjør en stor dugnadsinnsats rundt om i området. NMS arbeider for at flere både i vårt eget land og ute i verden skal bli kjent med Jesus som Frelser og med hans kall til tjeneste og etterfølgelse. Derfor forkynnes kallet til misjon – både til frivillig og lønna tjeneste i vårt eget land og ute i verden.

kirke. Vår nye generalsekretær, Jeffrey Huseby, talte over temaet ”Jesus – inspirator og veileder”.

Områdeutvalget Områdeutvalget har i 2011 bestått av Henning Liknes (leder: 200811, vara: 2011-12), Jakob Vea (leder: 2011-14, og repr i RS), Olav Johannessen (sekretær, 2007-10 gjenvalgt 2010 – 13), Kristine Aurdal (2009-12), Asgjerd Widvey Haugen (2009-12), Halldis Nedrelid (vara: 2010 – 11, vara: 2011-12), Anne Marie Steine (vara: 2010-11, vara: 201112), Anne Margrete Høie (2010-13), Oddvar Haugsland (2010 – 13). Karla Log møter som representant i Regionstyret (RS). Følgende gikk ut av områdeutvalget: Olaug Solheim (2008-11), Hallvard N. Sveen (medlem i RS). I tillegg har ansatte møtt på utvalgsmøtene. Områdeutvalget har i 2011 hatt 7 møter og behandlet 46 saker.

Gjenbruksbutikken Over 60 frivillige kvinner og menn er engasjert i butikken. Regnskapene viser at det ble solgt for omtrent 600.000 i 2011. Foreninger inviteres til å legge foreningsmøtet til Øvregata og et besøk i butikken. Gjenbrukspersonalet ordner med servering, program/ andakt og besøk i butikken. En stor takk til alle frivillige i butikken!

Ansatte med tilknytning til Haugaland område • Martin Ivar Arnesen, misjonskonsulent – fagområde menighet (50 %) • Roar Vik, misjonskonsulent – fagområde basisarbeid (100 %) • Ada Storesund Høvring, barneog ungdomsarbeider (50 % NMS U) Frivillige forkynnere En stor takk for innsatsen til de mange frivillige som tar forkynneroppdrag for NMS i området! Den 8. september var frivillige medarbeidere og kontaktpersoner samla til inspirasjonssamling i Norheim

Kontoret Kontoret i Øvregata er åpent tre dager i uken og er betjent av frivillige og ansatte. En stor takk til Jens Stangeland, Olaug Solheim, Sigve Tjelle og Bjarne Stornes for flott innsats som frivillige medarbeidere!

Eiendommene i Øvregata og Ludolf Eidesgate NMS eier to hus på samme tomt men med to forskjellige adresser sentralt i Haugesund. Øvregata i 1. etasje er brukt som gjenbruksbutikk og kontor for området. I kjelleren er det møtelokale og lagerrom for gjenbruksbutikk, julemesse og området. Møtelokalet blir brukt av områdeutvalg, ansatte og foreninger. Huset er i god stand. 1. etasje av Ludolf Eidesgate blir brukt som lager for gjenbruksbutikken. Det er lagt ned en betydelig dugnadsinnsats i vedlikehold og reparasjoner på husene. 2. etasje i begge hus er utleid. Leiligheten i Ludolf Eidesgate ble noe oppusset i samband med ny leietaker høsten 2011. Møtevirksomheten Antall møter som blir registrert av områdekontoret har gått opp fra 217 i 2010 til 229 i 2011. I tillegg kommer mange møter som er arrangert

lokalt og som selv ordner med taler og annonser. I disse tallene ligger også ca 25 basarer og 10 messer. Møteaktiviteten er mange steder god, mens andre steder er det en trofast liten flokk som samles. Det er ei utfordring å legge til rette for økt aktivitet på steder hvor det er få eller ingen møter. De lokale misjonsstevner rundt om i området er viktige samlinger (9 misjonsstevner i 2011). En stor takk til Inger Johanne Stangeland som organiserer de fleste av disse! På inspirasjonssamling i Vår Frelsers menighetshus 20. januar deltok Jon Steinar Dale som satte fokus på SAT-7 – arbeidet i Midtøsten. Misjonsmessene Jule- og misjonsmessene betyr mye for inntektene til NMS og også mye for det lokale sosiale liv. De gir oss derfor en unik mulighet til å synliggjøre misjonen. I løpet av året ble det arrangert messer på følgende steder: Skudenes, Kopervik, Haugesund, Førresfjorden, Tysvær/Bokn, Skjold /Vats, Skjoldastraumen, Vikedal, Ølen og Sveio. Noen messer er en dag, mens andre arrangeres over to dager og med flere møter. Det blir også arrangert basarer i tillegg til julemessene. Oppslutningen om messene er god og i 2011 ble de samlede inntektene på kr 1.138.300. Menighet og misjon Av 34 menigheter i området er det 22 menigheter som har totalt 28 avtaler. Seks menigheter støtter to prosjekter. Seks avtaler ble inngått/fornyet i 2011. Ved inngåelse/fornyelse av avtaler har vi møte med stab eller menighetsråd og deltar på gudstjenester og andre arrangementer i menighetene. Misjonssøndagene i august/september har lang tradisjon i området med deltaking fra NMS på gudstjenester og møter.


Misjonsforeningene og enkeltmedlemmer Misjonsforeningene er fortsatt en av bærebjelkene for NMS sitt arbeid i området. Det er i de 105 foreningene vi finner de mest trofaste misjonsvennene. Det er med takknemlighet og ydmykhet vi mottar meldinger om foreninger som går inn etter mange år. Samtidig gleder vi oss også over nye foreninger som blir startet. Det er registrert ca 176 enkeltmedlemmer i området. Mange av disse er også med i foreninger og som frivillige medarbeidere.

Områdestevnet 2011 Det årlige områdestevnet for Haugaland ble arrangert i Vikedal 9. april. Haldis og Asle Reigstad deltok med sang og lyrikk. Misjonskonsulent Martin Ivar Arnesen hadde misjonsglimt fra Madagaskar. På familiemøtet deltok både barne- og ungdomsarbeider Ada Storesund Høvring og ”Kids of Joy” fra Ølen. Prost i Haugesund og tidligere Kamerun-misjonær Norodd Stavenjord hadde festtale på kvelden hvor også Åkra kirkekor deltok med sang. Preben Lindøe deltok fra Regionstyret.

Regionstyret 2012-13 Leder Terje Sindland Haugaland område: Jakob Vea

Offentlig støtte Salg/leieinntekter Varekostnad Bruttofortjeneste Personalkostnader Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat Netto finansposter Resultat etter finansposter

Budsjett 2011

Avvik 2011

-248 447 407 175 158 728 2 768 482 438 512 3 206 994 3 365 722 27 3 365 749

-357 000 260 000 -97 000 3 440 329 494 000 3 934 329 3 837 329

108 553 147 175 255 728 -671 846 -55 488 -727 334 -471 606 27 -471 579

3 837 329

NMS Totalt

2010

Anne Margrete Høie (v)

2015

Ikke valgt (v)

2015

Sandnes og Stavanger: Magne Hersvik

2014

Sigrid Bjerg

2014

Ingjerd Mestad (v)

2014

Wenche Torkildsen (v)

2014

Jæren og Ryfylke:

Regnskap 2010 -17 800 -1 883 106 1 281 893 -619 013 3 642 167 1 342 072 4 984 239 4 365 226 14 751 4 379 977

Inntektsrapport 2011 for NMS Region Stavanger  

Trygve Tjora

2013

Torunn Rogn Lerbrekk

2013

Bodil Turøy (v)

2013

Kjell Nygaard (v)

2013

Erling Bleie (v)

2013

Dalane og Flekkefjord: Tor Harald Kristiansen

2014

Andreas Steinberg (v)

2014

NMS U Regionråds representant: Maren Leite Ansattes representant: Sverre Jakobsen Martin Ivar Arnesen (v) Regionleder: Eivind Hauglid

Personer Personer via forening Foreninger Menigheter Møter, aksjoner etc. Eksterne grupper

10 603 817 574 674 5 240 046 2 634 138 4 219 292 490 888

14 919 965 460 010 5 443 445 2 960 573 4 301 077 516 077

2011

Diff 2010 4 316 149 -114 664 203 399 326 435 81 785 25 188

41 % -20 % 4% 12 % 2% 5%

%

TOTALT “vanlige”

23 762 855

28 601 146

4 838 291

Støtteorg, russ, TOTALT inkl. Støtte. Testamentariske TOT inkl. Testm. Gjenbruk 31.12.11

157 043 23 919 898 7 776 185 31 696 083 3 699 862

22 314 28 623 460 11 217 155 39 840 615 3 838 580

TOTALT

35 395 945

43 679 195

2015

Ikke valgt 2015

Driftsrapport Region Stavanger 2011 Regnskap 2011

2013

Budsjett 2011 Diff. Budsj

%

11 000 000 410 000 5 400 000 3 000 000 3 900 000 700 000

3 919 965 50 010 43 445 -39 427 401 077 -183 924

36 % 12 % 1% -1 % 10 % -26 %

20 %

24 410 000

4 191 146

17 %

-134 729 4 703 562 3 440 971 8 144 533 138 718

-86 % 20 % 44 % 26 % 4%

24 410 000 24 410 000 3 116 364

22 314 4 213 460 11 217 155 15 430 615 722 216

17 % 63 % 23 %

8 283 251

23 %

27 526 364

16 152 831

59 %


Årsrapport 2011 for NMS U Vi har mye å glede oss over i arbeidet. Det er stor aktivitet med mange leirer, innmeldte klubber og enkeltmedlemmer. Vi har et godt samarbeid med flere menigheter. Over 100 ulike frivillige leirledere har deltatt i arbeidet. Den årlige leirlederhelgen i september hadde 30 deltakere. NMS U Regionråd Årsmøte 4. april 2011 valgte følgende nye regionråd: Frida Liv Biørn-Hansen (leder), Erik Kristoffer Ueland Chancy (nestleder), Solveig Sandland, Kjersti Wee, Tora Skarstad, Andreas Fyllingen og Kjersti Vingen (1. vara). Lina Håland har vært vår regions representant i NMS U landsstyre og møter fast i regionrådet. Rådet har hatt 9 møter inkludert årsmøte og behandlet 43 saker i løpet av året. Vi er glade for engasjementet regionrådet viser. Hovedfokus har vært leir og oppfølging av leirledere. Vi har arrangert litt flere leirer for ungdommer og leirlederfester for ledere. Klubber, kor og menigheter Det var 156 innmeldte klubber ved årets slutt (2010: 148). Vi følger opp klubbene med det de måtte ønske av besøk, materiell og annen støtte. Vi besøker også menigheter som tar kontakt. Leir, ledertrening og medlemskap I 2011 ble det arrangert 1 knøtteleir, 7 leirer for 2.-4. klasse, 7 leirer for 5.-7. klasse, 2 leirer for 2.7. klasse, to 5. klasseleirer i samarbeid med 8 ulike menigheter, én ungdomsleir, 3 tenleirer, én leirlederhelg og én familieleir (Båt & Bibel) som arrangeres sammen med NMS. Totalt blir dette 25 leirer, en

leir færre enn i fjor. På barne- og ungdomsleirene har vi likevel flere deltakere totalt (over 800). Dette skyldes god deltakelse på ungdomsleirene. Snitt pr. leir på barne- og ungdomsleirene er 34 deltakere (32 i fjor). Båt & Bibel hadde færre deltakere i 2011 (304 www.nmsu.no/tmf/ mot 394 i fjor). Tenmisjonsfestivalen (TMF) er en landsdekkende festival som arrangeres av NMS U sentralt. Gjennomsnittlig kommer over halvparten av deltakerne på dette arrangementet fra vår region (totalt ni regioner). NMS U Stavanger hadde 281 betalende enkeltmedlemmer ved årets slutt (298 i fjor). Leirklubben hadde 365 betalende medlemmer i 2011 (352 i fjor).

av misjon”, dette for å sette misjon på dagsorden i nærmiljøet rundt NMS bygget i Stavanger. Tre fra regionrådet, Kjersti Vingen, Tora Skarstad og Frida Liv Biørn-Hansen, deltok på teamtur til Estland. Dette var en konferanse for unge ledere fra flere europeiske land. I 2011 har vi også hatt ungdommer fra vår region både som studenter ved linjen Connect ved Hald Internasjonale senter og i U-crew.

get involved! orgenmøte beachparty snakkishjørnet kveldsmøte lovsangskro café nattinatti-radio misjonsmarked chille på stranden TMF-lekene nye venner tenmisjonsfestivalen det episke vannslaget go-cart nattkino turneringer åpta’s got talent vinn en iPad konsert med Tôg håkon kalvenes + mye mer!

Globalt engasjement U-kid prosjektet skoleårene 2010/11 (Thailand og Kamerun) og 2011/12 (Etiopia og Madagaskar) er blitt profilert på leirene våre. På barne- og ungdomsleirene ble det i 2011 samlet inn kr. 43.162 til U-kid prosjektene (36.124 i fjor). I september var vi sammen med NMS om arrangementet ”Smak

Ansatte Ada Storesund Høvring kom tilbake etter permisjon 1. januar 2011 i 50 % stilling på Haugalandet. Mahel Ramirez jobber i 100 % som barne- og ungdomsarbeider (Stavanger) og Evy Torunn Nyvoll i 100 % som leder for NMS U region Stavanger. I tillegg har vi hatt Gregory Tauan Ramos Bieberbach som ettåring fra oktober og ut året. Han skal være i vår region til april 2012. Evy Torunn Nyvoll Leder NMS U Stavanger

stivalen tenmisjonsfe 12 ÅPTA 6.-11.AUG.20


NMS U Stavanger si’å

Barneleirer: Fjelltun: 15.-17. juni

Sommerleir 2.-7. kl.

Furutangen: 8.-10. juni 15.-17. juni

Sommerleir 2.-4. kl. Sommerleir 5.-7. kl.

Himmel & Hav: 8.-10. juni 15.-17. juni

Sommerleir 2.-4. kl. Sommerleir 5.-7. kl.

Røvær:

31. aug.-2. sept. Skjærgårdsleir 5.-7. kl.

For ungdom:

Velkommen til vår årlige leirlederhelg på Himmel & Hav 21.-23. sept. (fra 8. kl. og oppover) I fjor var vi 30 deltakere og i år satser vi på enda flere. Meld deg på enten du er ny leder eller har vært med som leder før. Her blir det ledertrening for alle. Kurset passer også for deg som er leder i klubb eller forening. Det blir fokus på ledelse, åndelig påfyll og sosialt samvær.

Knøtteleirer:

(barn 3-7 år i følge med en voksen) 29.- 30. sept. 6. – 7. okt.

Fjelltun Himmel & Hav

Familiefestivalen: Tid: 28. juni-1. juli på Åpta Påmelding: www.nmsu.no

TMF kick-off på Himmel & Hav

26.-27. mai (13-19 år) Et innholdsrikt døgn for alle som synes det er gøy å være sammen med venner. Du som skal reise på TMF i august har muligheten til å møte noen andre som også skal dit, men du er uansett velkommen til å være med selv om du ikke har anledning til å reise på TMF.

TMF (Tenmisjonsfestivalen)- Åpta

Båt & Bibel 13.-22. juli på Furutangen

Påmeldingen er allerede i gang. Ikke nøl for lenge men meld deg på i dag! Dette er en kjempekjekk familieleir for alle som liker sosialt samvær, lek, moro og påfyll! Du trenger ikke å ha båt for å komme. Vi har plass på internatet.

6.-11. aug. (ferdig med 8. kl – 19 år) Også i år arrangerer vi fellesreise fra vår region til TMF. Dette blir gøy! Få med deg en venn og meld deg på.

Påmelding: www.nmsu.no/stavanger


Bli leirklubbmedlem!

Ny gjenbruksbutikk i Sandnes

Husk at da vil du få rabatt på alle leirene! Leirklubben er for barn fra 2. til 7. klasse. Alle som vil kan bli medlem. Medlemskap i leirklubben koster 50 kr pr år, og gjelder ut kalenderåret (2012). Medlemskapet må fornyes årlig. Vil du vite mer om leirkubben eller leirene våre, kan du klikke deg inn på www.nmsu.no og velge Region Stavanger. Der finner du påmeldingsskjema til alle leirene.

Glimt fra vårens leirer:

I juni starter NMS Gjenbruk en ny butikk i Sandnes! Ønsker du å være med i dette spennende og interessante arbeidet, ta kontakt med leder av butikkstyret Gerd Anny Hadland, 47 02 75 01, Per Inge Fjelde 45 42 06 93 eller gjenbrukskonsulent Håkon Høyland, 40 40 60 19 NMS Gjenbruks motto: Misjon, Miljø og Møteplass

Trivsel med brukt

Påskeleir på Himmel & Hav

NMS-Gjenbruk i Region Stavanger NMS Gjenbruk Bryne Saronsbrotet 3, 4340 Bryne Tlf. 95 10 60 28 NMS Gjenbruk Egersund Jernbanevegen 34, 4370 Egersund Tlf. 91 79 38 13 NMS Gjenbruk Flekkefjord Brogaten 28, Pb. 69 4401 Flekkefjord Tlf. 48 26 90 66

på Påskeleir Fjelltun

NMS Gjenbruk Haugesund Øvregate 153, 5527 Haugesund Tlf. 52 72 56 90 NMS Gjenbruk Hå Jernbaneveien 6, 4365 Nærbø Tlf. 90 61 32 40

Påskeleir p Furutangen å

NMS Gjenbruk Randaberg Randabergveien 374, 4070 Randaberg Tlf. 95 97 81 03 NMS Gjenbruk Sola Solakrossveien 14, 4050 Sola Tlf. 97 98 91 73 NMS Gjenbruk Tau Fiskåveien 2, 4120 Tau Tlf. 95 15 67 21 NMS Gjenbruk Ålgård Krambugate 5, 4330 Ålgård Tlf. 90 20 57 60 NMS Gjenbruk Sandnes Havannasenteret - åpner i juni


Gud er trofast! I påsken var jeg i Rio de Janeiro sammen med ei gruppe nordmenn. Selvsagt var en tur opp til Kristus-statuen lagt inn i programmet. Vanligvis er det en fantastisk utsikt over byen fra toppen av dette fjellet, men denne ettermiddagen så vi omtrent ingenting. Tette skyer skjulte byen, og innimellom også Kristus-statuen. Vi sto rett ved siden av statuen, rett ved Kristi føtter, men vi kunne ikke se ham. Jesus viker ikke fra vår side. Han omgir oss bakfra og forfra og har lagt sin hånd på oss (Sal 139), men det er ikke alltid vi er i stand til å se ham like tydelig. Livets skyer og tåkete dager kan gjøre at vi mister Jesus av syne, men Han er der like fullt. Det utgjør en stor forskjell om vi er klar over Jesu nærvær eller ikke. I Brasil er navnet Emmanuel vanlig. Det betyr «Gud med oss». Det er få brasilianere som setter spørsmåltegn ved Guds eksistens. Lastebilene er dekorerte med bibelvers og proklamasjoner om at «Jesus er Herre». Likevel opplever jeg at mange egentlig ikke kjenner Jesus. Han er blitt en del av kulturen og språket, men han er ikke deres Herre og Frelser. I januar var jeg på en reise i Nordøst-Brasil for å besøke noen misjonsmenigheter. Jeg så kors og statuer av Jesus i nesten alle byer, men likevel er det få kristne i området. Så fikk jeg treffe Rose, ei ung kvinne med et stort smil og lys i øynene. Kristne menneskers vitnesbyrd hadde gjort at tåken lettet for henne og plutselig kunne hun se den levende Jesus Kristus klart og tydelig. Nå vet Rose at hun ikke er alene, selv i de mørke og tunge dagene. Jesus vil så gjerne at vi skal vite at han alltid er nær, alle steder og hos alle mennesker. Det skal ikke mer enn et blikk til fra vår side, så er kontakten opprettet. Mona Dysjeland Misjonær i Brasil

Bønneliste • Misjonærer, ettåringer og Hald-studenter Takk og be for deres arbeid og familie. • Situasjonen i Mali. Be for den politiske situasjonen etter kuppet. For en alvorlig hungerskatastrofe og for de kristnes situasjon nå når alle misjonærene har reist fra landet. • NMS U Stavanger Be for sommerleirene; ledere og deltakere. • Ansatte og frivillige i NMS Region Stavanger Be om at flere blir kalt inn i arbeidet og at tjenesten oppleves meningsfull. • Leirstedene i regionen Takk og be for leirstedene og alle ansatte/engasjerte. • NMS Gjenbruk i Region Stavanger Takk og be for NMS Gjenbruk, for alle engasjerte, for alle som stikker innom og at mange flere vil velge å ta vare på miljøet ved å handle på gjenbruk. Be spesielt for oppstart av ny butikk i Sandnes. • Regionstyret og områdeutvalgene Takk for flotte områdemøter i regionen. Takk for glede og iver som utvalgsmedlemmene viser i sine verv. Flere bønneemner på www.nms.no

Fest på Misjonsmarka

Lørdag 1. september • stort gjenbruksmarked • internasjonal mat • underholdning og foredrag

• aktiviteter for barn • lotteri

Regionblad nr 2-2012 for NMS Region Stavanger  

Informasjonsblad for Region Stavanger av Det Norske Misjonsselskap (NMS)

Advertisement