Page 1

NMS Region Stavanger

det nor ske misjonsselskap nr 3 sept 2013

Arkivflytting p책 Madagaskar s 6 Regionstevnet 2013 s 10 Korttidsmisjon s 20


adresser og telefoner Det Norske Misjonsselskap Region Stavanger Postboks 226, Sentrum 4001 Stavanger Besøksadresse: Misjonsmarka 1, 4024 Stavanger Åpningstider: 08.30-15.00 Telefon: 51 51 62 81 Telefax: 51 51 61 61 E-post: stavanger@nms.no Internett: www.nms.no/stavanger Konto for gaver: 8220 02 85030 Telefonliste til ansatte: Hauglid, Eivind 40 40 60 26 Dale, Marta 40 40 60 79 Jakobsen, Sverre 95 97 61 30 Restad, Rune 40 40 60 83 Tveida, Berit 93 48 98 91 Vada, Kjetil L. 90 52 05 34 Vik, Roar 92 60 66 49 NMS U Region Stavanger: Leder NMS U Stavanger Nyvoll, Evy Torunn (perm) Ramirez, Mahel 40 40 60 81 mar@nms.no (vikar for Evy) Høgseth, Sunniva (vikar for Mahel) 51 60 50 60 sho@nms.no Høvring, Ada S. 48 35 81 72 (permisjon) Lone, Øyvind S. 41 06 08 16 olo@nms.no NMS hovedkontor: Det Norske Misjonsselskap Postboks 226, Sentrum 4001 Stavanger Sentralbord: 51 51 61 00

leirsteder i regionen Fjelltun leirsted, Flekkefjord Kontakt: Sverre Jakobsen Tlf. 38 32 48 87 sja@nms.no Furutangen misjonssenter, Randøy i Hjelmeland Daglig leder: John Sigmund Bjerga Tlf. 51 75 28 27 furutangen@nms.no Himmel & Hav kurs- og misjonssenter, Sola Daglig leder: Torbjørn Opsahl Tlf. 51 65 04 60 himmel&hav@nms.no www.himmelhav.no

2

regionblad 3 - 2013

Kjære lesar! I desse dagar har både Vårt Land og Dagen hatt heilsides oppslag om landsstyresaka: «NMS eiendommer i et misjonsperspektiv.» Også Misjonstidende har presentert saka. Dette er ei stor og omfattande sak, og så langt er det leirstadene som har fått fokus. Administrasjonen og landsstyret har arbeidd med denne saka i lang tid som ei oppfølging av strategimeldinga som vart vedteke på generalforsamlinga i Kristiansand i 2011. Det er gjort eit grundig arbeid gjennom eit leirstrategiutval og ulike høyringar. Også eigedomsavdelinga i NMS har arbeidd lenge med saka, og m.a. fått Multiconsult til å utarbeide ein tilstandsrapport for alle eigedomane. Etter at LS utsette saka i juni-møtet vart regionleiarane og regionstyreleiarane invitert til eit samtalemøte med LS i slutten av august. I gjeldande strategimelding står det at «Leirstedene anses som viktige redskaper i organisasjonens overordnede visjon.» Og visjonen kjenner vi - den lyder slik: «Ei levende, handlande og misjonerande kyrkje i alle land.» Nå har LS bede regionstyra om å uttale seg om ”lokalisasjoner og type fasiliteter for et strategisk og fremtidsrettet misjonsarbeid; med tanke på leirsteder, kontor- og møtelokaler osv. Regionstyrene bes også å legge frem en vurdering av hvilke av de nåværende lokalisasjoner som er minst strategiske og fremtidsrettede.” Før spørsmåla frå landstyret kom, har regionstyret i Region Stavanger alt sagt at leirstadene er viktige og nødvendige redskaper i arbeidet og at dei skapar NMS-fellesskap og lokalt engasjement. Nå skal vi arbeide vidare med dei nye spørsmåla. Har du synspunkt - ta gjerne kontakt!

områdekontor:

Karmsund (Haugalandet) Øvregt. 153, 5572 Haugesund Tlf. 52 72 37 52 Dalane/Flekkefjord: Brogt 27, Boks 69, 4401 Flekkefjord Tlf. 38 32 48 87 Bok & Musikk Storgaten 23, 4370 Egersund Daglig leder: Berit Tveida 51 49 23 52/nms-bm@frisurf.no

Eivind Hauglid

Bladet er gratis. Det sendes til foreninger og til de som er interessert i å motta det. Nyhetsbrev sendes til de som vi har e-postadresser til. En gang pr. år legges det ved en blankett for bruk til frivillige gaver til bladets drift. Layout:

Inger Marie Stangeland/Eivind Hauglid Forsidebilde: Fotball-turnering på Båt & Bibel Foto: Eivind Hauglid


det skjer... SØNDAGSSAMLINGER – høst 2013

MISJONSKVELD med JULEMIDDAG

I tillegg til hovedtaler inkluderer kveldsprogrammet et musikkinnslag, aktuell misjonsinformasjon og bevertning. Invitasjon til søndagssamlinger sendes hver måned til menighetene i Sandnes og Stavanger, annonsen blir satt inn i Stavanger Aftenblad fredagen før samlingen, og programmet legges ut på www.nms.no/stavanger under ”Møter og arrangement.”

på Himmel & Hav

Misjonshøgskolens aula, Stavanger kl. 19.00:

29. sep: Tale: Jarle Stormark Sang: Con Brio 27. okt: Tale: Ola Sandland Sang: Sola Gratia 24. nov: Tale: Kjetil Aano Sang: Impuls 05. jan: Jeffrey Huseby og Eivind Hauglid

Elim, Sandnes kl. 19.00: 06. okt : Tale: Malvin Tomren Sang: Glede 03. nov: Tale: Tormod Wasbø Olaug og Rune Slettbakk Sang: Blåkorsmusikken 01. des: Sangkveld v/Per Tjøstheim og Sven Viste

Velkommen!

onsdag 4. des kl 18.00 torsdag 5. des kl 18.00

Kveldens gjest er Tiina Klemet, menighetsbygger fra Mustamäe, Estland. Tiina har gått på Solborg folkehøyskole og studert i Norge. Hun prater godt norsk. Meny: Ribbe. Pris pr. person: Kr 275,Påmelding innen 25. november til stavanger@nms.no eller 51 51 62 81

Søndagsbuffet hver søndag – med kaffe og dessertbord. Pris kr 229,- Barn 3-12 år kr 95,Åp n i n g s ti d e r 1 2 . 3 0 - 1 6 . 0 0


det skjer... AKTIVITETSDAGER på Himmel & Hav, Sola 16. oktober ”Åpent hus”-opplegg fra kl. 17.00 (kom og gå som det passer deg)

Vi lager salgsartikler til misjonsmessene. Vi inspirerer og lærer av hverandre. Ta med symaskin, stoff, tomme kaffeposer, strikketøy eller andre hobbyaktiviteter. Vi ordner med kaffe og noe å bite i.

Åpent misjonsmøte under NMS’ rådsmøte på Quality hotel, Sola Lørdag 19. oktober, kl 19.30 Tale - sang - apell Her kan du møte internsajonale kirkeledere, tillitsvalgte og ansatte i NMS.

Velkommen!

Velkommen!

Forkynnerseminar på Himmel & Hav Tid: Onsdag 11. desember kl 17.00 Forkynnerseminaret ønsker å inspirere og dyktiggjøre deg som forkynner Guds ord og formidler misjon til grupper, foreninger og menigheter. Velkommen til sosialt fellesskap med faglig og åndelig påfyll. Tema for seminaret er NMS’ årstema for 2014 og GF-2014: ”Skapt til å dele” Professor i Det gamle testamente ved Misjonshøgskolen, Knut Holter, er kveldens taler og inspirator. Påmelding innen 6. desember til stavanger@nms.no eller 51 51 62 81

SETT AV FØLGENDE DATOER I KALENDEREN: 2014: 30. januar

Foreningssamling, Haugaland

7.-9. februar

Kvinnehelg ”Avkobling-tilkobling” på Himmel & Hav

21.-23. mars

Mannsweekend ”Mannen mellom himmel og hav” på Himmel & Hav

16.-19. april

4

Påskemøte på Himmel & Hav

regionblad 3 - 2013

asjon på Se mer inform tavanger o/s www.nms.n


NMS Bok & Musikk Egersund

Ta turen til Egersund og støtt opp om NMS sin egen bokhandel. Stort utvalg i bøker og gaver! Kjøp julegavene her! I oktober kommer den nye salmeboken for salg. regionblad 3 - 2013

5


arkiv-flytting Den 25. januar 2013 dro vi, Paula og Nils Kristian Høimyr til Madagaskar for å gjøre en jobb for Den gassisklutherske kirken (FLM) og NMS. Arkivet som vi var med å opprette fra 1977 - 1980 skulle flyttes fra Antananarivo til Antsirabe, – til det nye kultursenteret Lovasoa.

av kirkebøker etc. Det var de som var mest ødelagt av kakerlakker. Det var kommet mye arkivstoff inn til arkivet etter 1980 og mesteparten av det sto i esker på gulvet og hadde trukket til seg mye fuktighet. Noe var så ødelagt at det måtte kastes. Men det var heldigvis av mindre viktighet.

Vi var klar over at det ville bli stort og vanskelig å få flyttet det. Men det ble mer en det. Lokalene det har stått i var små og fuktige. Mye var ødelagt av kakerlakk- og museskitt og ikke minst av fuktigheten i lokalene. Det ble en skikkelig jobb å få den verste skitten

Men vi ble ikke arbeidsledige av den grunn. Det var kommet en del hyller til arkivet fra Norge som viste seg å være lagerhyller for bedrifter, – og ikke arkivhyller! Men en må jo gjøre det beste ut av det og fant ut at de kunne brukes, tross alt.

6

regionblad 3 - 2013

Vi reiste nokså snart til Antsirabe for å ta de nye lokalene i øyensyn. Men de var dessverre ikke ferdige. Det ble arbeidet iherdig for å få arkivrom, bibliotek og museum ferdig.

hyller fra norge


T.v. Nils Kristian Høimyr er redd for at overgangen fra hovedstaden Antananarivo til Antsirabe ble for voldsom for alle de verdifulle dokumentene.

Nils Kristian gikk i gang med å vaske dem og få satt dem sammen inne i en container slik at det var muligheter for å få litt av alt arkivstoffet til Antsirabe. Så fikk en ta det etter hvert! I tillegg var det hyller som det manglet sidestykker til. Det ble etter hvert bestilt fra Norge og kom ut med flyfrakt akkurat tidsnok til å få dem plassert inn i de nye lokalene som ble ferdige i mars måned. Så nå var det bare å få resten av arkivet fra Antananarivo og til Antsirabe. Det ble kjørt i mange vendinger! Vi turde ikke sende alt det viktige arkivet med bare en eller to biler. Det beste ble å ta det i små porsjoner i en mindre bil. da ble det også lettere å laste det på plass med en gang det kom frem.

Mye hadde blitt angrepet av kakkelakker og mus. Maka Charles sorterer!

sortering Midt i mai måned var alt kommet til Antsirabe og vi gikk i gang med å sortere etter nummerrekkefølge på det som var kommet i ulage ved flyttingen. Det ble en større jobb en vi regnet med, og Nils Kristian utbrøt da han ble takket for jobben at “hadde han visst at den ble slik den ble, hadde han aldri sagt ja”. Nå har vi vært her ute i 4 1/2 måned og skal hjem. Men enda er ikke rullearkivet på plass. Det står enda i en container i Tamatave. Derfor har vi sagt ja til en ny arbeidsøkt her ute til høsten. For har vi begynt, må vi få avslutte det arbeidet som er påbegynt. Tross alt har vi hatt en fin tid her ute!

– Deler av arkivet var i en svært dårlig tilstand.

Vennlig hilsen Paula og Nils Kristian Høimyr Totalt ble det kjørt 25 lass med minibuss fra Isoraka til Antsirabe.

regionblad 3 - 2013

7


A lle f ot o: Paula o g N ils K r i st i an Høimyr

Over: I dette bygget på den tidligere norske skolen er arkivet nå plassert.

– Sammenlignet med lokalene på Isoraka er disse nye arkivrommene her på Antsirabe både større og i langt bedre forfatning. Flyttingen skulle bare vært ordnet for flere tiår siden. Nå gjenstår det å se om forskere og andre brukere av arkivet som kommer fra utlandet vil ta den lange ekstra turen det blir, sier Nils Kristian Høimyr

8

regionblad 3 - 2013


F R E E D O M E L S T A V A N G E R B E L I E F N G C ON F E R E N C E I 2 0 1 3 O N Freedom of Religion or Belief

- a threatening or threatened human right? Sted Misjonshøgskolen, Aulaen Dato 18. oktober 2013 Kl. 9.30 - 16.30

Stavangerkonferansen 2013 med Bjørn Bue Minneforelesning Religions- og trosfriheten kan oppleves både truende og truet. For selv om alle menneskers rett til å ha, skifte og utøve en tro anerkjennes av FN’s menneskerettighetserklæring og flere internasjonale konvensjoner, lever mange tros- og livssynssamfunn under diskriminering og forfølgelse.

Ambassadør Petter F. Wille

Spesialutsending for minoriteter, Det norske Utenriksdepartement Introduction to the Norwegian MFA Minority project - Freedom of religion or belief on the agenda

Som arrangører av Stavangerkonferansen 2013 ønsker Det Norske Misjonsselskap (NMS) og Misjonshøgskolen (MHS) å bidra til å skape økt bevissthet om hvordan mennesker lever med og jobber for å bekjempe religiøs diskriminering og forfølgelse. Konferansen vil bli holdt på engelsk, og første del vil også være årets Bjørn Bue Minneforelesning om menneskerettigheter.

Ziya Meral

Kjell Magne Bondevik

Midtøstenekspert og forsker ved Universtiy of Cambridge Making sense of increasing religious persecution and discrimination in the world

Respons og paneldebatt:

Biskop Samuel Azariah

Church of Pakistan Freedom of religion or belief and legislation

Leder, Oslosenteret for fred og menneskerettigheter Freedom of religion or belief – experiences from different countries

Respons og paneldebatt: Berit Hagen Agøy

Generalsekretær, Mellomkirkelig Råd Freedom of religion or belief and religious dialogue

Petter F. Wille

Ziya Meral

Freedom of religion or belief and business

Freedom of religion or belief and secularism

Lena Larsen

Marlene Labib

Styreleder ved Media-Arts for Development (MADEV) Freedom of religion or belief and national unity

Prosjektleder, Oslokoalisjonen for religions- og trosfrihet, Universitetet i Oslo Freedom of religion or belief in the public

Påmelding til post@mhs.no eller tlf 51 51 62 10 innen 10. oktober. Fri inngang. Pris inkl tapas 200,- (student 100,-) For mer info, se nms.no/stavanger2013 og mhs.no Mellomkirkelig Råd og Stavanger bispedømme Misjonsmarka 4:5 2012

regionblad 3 - 2013

9


300 på regionstevnet Te k s t & foto: Eivind Hauglid

I sol og fint vær fant ca 300 misjonsvenner veien til Egersund og regionstevne for NMS Region Stavanger. Det ble en inspirerende dag med bibeltime, rapporter og aktuelt om misjon.

– Tre religioner regner Abraham som sin far, men det er bare kristendommen som kan si med Jesus: «Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile.» Mæland viste også hvordan kristendommens tyngdepunkt har flyttet seg fra Europa. I dag kan vi kalle Europa for en misjonsmark. – Misjon er Guds sak, og misjon er viktig også i 2013. Det er ikke noe som kan eller bør skje, - det må skje, sa Mæland

Varaordfører Unn Therese Omdal ønsket forsamlingen velkommen til Egersund. Hun berømmet NMS for et allsidig arbeid gjennom Misjonshuset, misjonskorpset, bokhandelen Bok & Musikk, flere misjonsforeninger og ikke minst gjenbruksbutikken. Stevnet ble arrangert i de nye lokalene til Evangeliehuset, Egersund Arena.

Abrahams barn Jens Olav Mæland holdt bibeltime med tema: «Abrahams barn – og vår misjonale identitet.»

10

regionblad 3 - 2013

På bibeltimen var det nydelig sang av Bente Brogeland akkompagnert av John Nikolaisen.


T.v. Misjonskorpset fra Egersund gledet alle med fengende korpsmusikk.

Årsmøte Regionstevnet er også årsmøte for regionen. Årsrapporten fra regionstyret ble godkjent og Terje Sindland ble gjenvalgt som leder av regionstyret. De andre regionstyremedlemmene er valgt på områdemøtene. Etter ulike rapporter og presentasjoner fikk englandsmisjonær Kristian Tjemsland ordet med temaet: «Hvorfor Europamisjon».

Englandsmisjonær Kristian Tjemsland inspirerte forsamlingen.

Misjonfest Det eneste Misjonskorpset i NMS-sammenheng hører til i Egersund og de slo an tonen for misjonsfesten. Festen ble ledet av Kjell Erfjord som også er leder av områdeutvalget for Dalane og Flekkefjord område. Misjonærer som har returnert til Norge etter forrige regionstevne ble takket for tjenesten og nye misjonærer, ettåringer og Hald-studenter ble presentert. Kristian Tjemsland fortalte levende om den kirkelige situasjonen i England og utfordret forsamlingen til å søke opp til Gud, inn i det kristne fellesskapet og ut i verden med evangeliet. I offer kom det inn ca. 62 000 kroner.

regionstevnet 2014 lørdag 24. mai på nærbø

Kjetil Bårdsen orienterer om arbeidet i Egersund misjonsforening.

Kjell Erfjord leder misjonsmøtet.

regionblad 3 - 2013

11


Utdrag frå bibeltimen til Jens Olav Mæland på regionstevnet:

abrah ams barn – o g vår mis jon a l e i de n t i t e t Temaet ”Abrahams barn” har vore tematisert gjennom ei einmannsforestilling på norsk teater, der tekstar frå jødane sin tradisjon, vår kristne arv – og muslimane sine skrifter har vore framført. slik tok det til For om lag 4 tusen år sidan kom kallet til ein iraker, Abraham, son til Tarah: Herren sa til Abram: ”Far ut or landet ditt. Bort frå folket og farshuset ditt, til det landet som eg vil syna deg! Eg vil gjera deg til eit stort folk; eg vil velsigna deg og gjera namnet ditt stort. Og du skal verta til velsigning! … I deg skal alle ætter på jorda velsignast.”

12

regionblad 3 - 2013

og slik heldt det fram Abraham lydde kallet; han drog bort frå farshuset der dei dyrka framende gudar (Josv 24,2), og gav seg inn i det ukjente. Abraham trudde Gud. Men han fekk ikkje noko land opp i hendene. Då Sara døydde fekk han kjøpa eit jordstykke så han fekk gravleggja henne. Gud er Abrahams Gud, og lovnaden om det store folket blir ført vidare gjennom Isak og Jakob, - gjennom Israels historie. Slektledd på slektledd forstod seg som Abrahams barn. Etter nokre generasjoner blei det gjennom David og Salomo etablert eit kongedømme med eit stort territorium. Var det slik lovnaden om det store folket og den grenselause velsigninga skulle realiserast? Og korleis skulle alle folk på jorda bli velsigna i han?


profetar frå gud Kongane i Israel gjekk bort frå Guds veg i hovmod, korrupsjon, vald og ulivnad. Då sende Gud profetar for å gjera det klart at dei hadde brote pakta med Herren Gud. Berre ein rest var Herrens fortrulege, Abrahams rette barn. Kongedømma, både i nord og sør, blei knuste – og folket og territoriet blei desimert og til slutt blei folket drivne i eksil. Der, i Babel, sat dei ved elva og gret: Dei som skulle realisere Guds veldige lovnad om eit stort folk og ei verdsomspennande velsigning, var djupt fornedra, utan land og utan ære. Men der, på null-punktet, vart håpet tent igjen: ”.. eg vil gje dykk eit nytt hjarta og la dykk få ei ny ånd inni dykk”, Esek 36,26. Det skal opprettast ei ny pakt som er annleis enn den som blei etablert då dei blei førde ut or Egypt; ”eg vil leggja mi lov i hugen deira og skriva henne i hjarta deira”, Jer 31,34. Fredsfyrsten, Messias – ein rettferdig spire, skulle koma og gjera alle ting nye.

ein etnisk religion Det jødiske folket sin identitet består i at dei er Abrahams barn, med veldige lovnader om ei framtid med velsigning, som i sin tur skal bli nasjonane til del. Det er frå deira røter Messias skal koma og snu historiens blad. Det er aldri tale om misjon i GT, dvs sending av sendebod til folkeslaga – slik at dei får del i den velsigning gudsfolket har lovnad om. Folka kjem til Jerusalem. Jødedomen er ikkje misjonerande, og er i dag ein etnisk religion.

islam og abraham Også muslimane fører røtene sine attende til Abraham. Han er deira stamfar, og dei forstår seg som Abrahams ætlingar. Herrens engel fann henne der, og sa til henne:

”Stor vil eg gjera ætta di; reint uteljande skal ho verta”. (1 Mos 16,10). Det store, utvalde folket, ’Ummah’, er eit kjerneomgrep i Islam. Inngangsporten til dette folket er ikkje etnisitet, men lydnad, underkasting under Guds vilje, med fem plikter: bøn, trusvedkjenning, faste, almisse og pilegrimsreise.

jesus og abrahams barn Me som reknar oss som Kristus-truande, og forstår oss også som Abrahams barn. Jesus blir omtalt som Abrahams son i Matt 1. Jesus kjem med ei utfordring som sprengjer grenser. Jerusalem/templet er ikkje lenger sentrum for ei rett tilbeding. Den gamle pakta er avløyst av ei ny pakt, og det er ikkje fokus på å arve landet, men å arve Guds rike. Jesus talar med absolutt autoritet. Han er Guds eigen Son, og kallar mennesket til å koma til han. Me blir gjennomlyst som syndarar som treng radikal tilgjeving og ny fødsel for å koma inn i Guds rike. Det er ved trua på Jesus som Guds Son og vår frelsar at mennesket får del i velsigninga.

frelse og fridom Jesus har sterke konfrontasjonar med jødiske religiøse leiarar som pukkar på at dei er Abrahams barn, og difor frie menneske. Jesus repliserer at dersom dei var frie og i pakt med Guds vilje, ville dei ha teke imot Guds utsending, Messias (Joh 8), han som er før Abraham. Ved å forkasta han som kjem med frelse og fred, har dei diskvalifisert seg som rette Abrahams barn. Frelse og sann fridom får ein ikkje ved etnisk tilhørighet, eller gjennom eit religiøstsosialt program, men ved tru og dåp. Dei som tar imot Jesus Kristus skal vita at regionblad 3 - 2013

13


Tyngdepunktet for kristenheten ligg ikkje lenger i Vesten, men i Afrika, Søraust-Asia og Sør-Amerika. Og frå desse landa blir det sendt ut misjonærar. Endringa er stor!

guds store sak

dei er Abrahams barn. Dei har den same tru som Abraham hadde, for han såg framover mot Kristus (Hebr 11,10 ff), - ja mot det evige heimlandet. Den som trur har fått ein radikal fridom, ikkje til å synda, men til å leva det nye livet (Gal 5).

kva så med ’misjonal identitet’ og utfordringane i dag? Den misjonale identiteten er i sterk endring – og likevel er det noko som er konstant i den. I den første kristentid gjorde romersk vegnett, Pax Romana og Silkevegen det mulig å spreia evangeliet både i imperiet og austover. I nyare tid har trykkekunsten, radio, TV, internett og moderne framkomstmidler skapt uante muligheter. ”Misjonsmarka”, med tilhøyrande misjonsstasjoner, var eit udiskutabelt omgrep for femti år sidan. Språkbruken og organisasjonsstrukturen skjedde i ly av vestlege kolonisasjonsprosjekt. Vesten var overlegen politisk og økonomisk. Det er ikkje slik lenger! I dag er ”misjonsmarka” gjennom folkevandringar og migrasjonsprosessar komen til oss. Store folkemasser har banka på vår dør – og etablert seg hos oss. Den største kyrkja i London er nigeriansk; ei av dei største forsamlingane i Oslo er kinesisk. I Stavangerområdet fins det ein samlande internasjonal menighet, og ulike etniske menigheter.

14

regionblad 3 - 2013

Misjon er ikkje eit ekstratiltak for dei som har overskudd av kristeleg tiltaksevne. Det er ikkje ei sak for nokre få som har spesielle åndelege interesser, eller misjonsstrategisk innsikt. Misjon er Guds store sak, og han vil at alle Kristi etterfyljarar skal gå for misjon. Misjon er ikkje noko som kan skje eller bør skje, men det må skje! Huset må bli fullt, himmelen må bli befolka av eit folk som er ropt inn frå alle folk og alle stammer og tungemål. Eg står i skuld til grekarar og andre folkeslag, seier Paulus i Rom 1,14. Difor forkynner han evangeliet.

ulike oppgåver: Somme får kallet som noko som ein ikkje kan koma frå – og må kryssa grenser: Formidle evangeliet der det er ukjent. Andre må vera med og senda dei som skal til fronten! Andre igjen må høyra til støtteapparatet, slik Paulus hadde med ein seg legen Lukas, eller ein som kunne gje gode råd – t.d. Barnabas,. Atter andre, ja alle, må be om at Gud må driva ut arbeidarar i si haustvinne. Og dei som har overflod må støtta dei som lid naud, slik det var i urkyrkja.

den store dagen Så kjem den store dagen – då vi skal sitja til bords i Guds rike, – saman med Abraham, Isak ... Og Herren sjølv har heidersplassen… Det var dette Abraham såg fram imot – og det var denne visjonen Jesus gav til sine. Den visjonen gjeld også oss!


rekordstor oppslutning på m i s j o n s da g e n på f j e l l t u n Den årlige misjonsdagen på Fjelltun samlet i år 48 deltakere. Det er bortimot dobbelt så mange som tidligere år. Tema i år var Thailand og Laos. Astrid og Atle Roger Mydland fra Sokndal hadde mye spennende å fortelle fra de siste seks årene. Atle Roger fortalte om mennesker han hadde møtt i Laos gjennom prosjektene han har hatt ansvar for. Skoler er blitt bygget og landsbyer har fått nytt drikkevann. Men det viktigste har vært møtet med enkeltpersoner. – At barn og unge blir sett og verdsatt er det viktigste i det diakonale arbeidet jeg har vært en del av disse årene, fortalte Astrid. NMS er i dag med og driver barnehage, skoleinternat, kirkesenter og presteutdannelse sammen med Den evangelisk-lutherske kirken i Thai-

land (ELCT). Når vi har vært der ute, har det å vite at dere hjemme ber for oss, vært det som har båret oss. Ca. 100 foreninger har bedt for oss, det betyr at 500-1000 mennesker har stått sammen med oss. Derfor bruker vi gjerne av vår tid til å møte dere som vi har blitt kjent med gjennom flere samlinger her på Fjelltun, sa Atle Roger. Tilhørerne satte pris på det de fikk høre og ga kr 7 300 til Fjelltun og kr 6 460 til NMS. Børre Berge fra Egersund spilte og sang. Medlemmene i områdeutvalget/Fjelltunstyret deltok med matlaging, møteledelse og annet praktisk arbeid. Deltakerne fikk informasjon om leirstedet og mange benyttet anledningen til å se både de gamle husene og den nye aktivitetshallen. Tek st & f o t o : S verre J a k o b sen

regionblad 3 - 2013

15


nye utsendinger:

lærer til thailand

lærar til kamerun

Søndag 30.juni ble misjon og det verdensvide aspektet markert på gudstjenesten i Sørnes kirke på Sola. I tillegg til tre dåp var høydepunktet i gudstjenesten forbønnshandlingen for Åse Turid Årdal som reiser til Mukdahan i Nordøst-Thailand som lærer for skoleåret 2013-14. Åse er godt kjent i menigheten og mange har også hatt kontakt med henne som lærer. – Det er ikke lenge siden jeg sa ja og det har skjedd mye på kort tid, men jeg gleder meg til dette året, sa Åse i sin hilsen til menigheten. – Sørnes menighet er allerede en misjonsmenighet, sa sokneprest Berit Espeset i sin hilsen. Vi har Brasil som vårt misjonsland og nå vil vi også ta med Åse og Thailand i vår forbønn og vårt engasjement. Misjonsutvalget i menigheten inviterte til kirkekaffe. Under forbønnshandlingen deltok Sverre Jakobsen fra NMS.

På gudstenesta den 4. august var det eit ekstra innslag i Vår frelsers menighet i Haugesund som menigheten sette stor pris på.

Tekst: Sverre Jakobsen Foto: Mahel Ramirez

Tekst: Roar vik Foto: Mahel Ramirez

16

regionblad 3 - 2013

Martha Helen Frønsdal, som skal reise til Kamerun for å være lærar for norske elevar, vart presentert for menigheten og bedt for. Sokneprest Jostein Vestbø intervjua Martha Helen og tok ho med i forbønn. På kyrkjekaffien etter gudstenesta var det helsingar frå NMS områdeutval og regionen. Fleire kamerun-misjonærer og andre ønska lukke til og gav gode helsingar på vegen. Me håpar og oppfordrar misjonsvener til å be for Martha Helen som det komande året altså skal arbeide på Den norske skulen i Ngaoundéré, Kamerun.


utsendinger fra region stavanger: brasil

Mona Dysjeland Gjesing mdy@nms.no Rasmus Gjesing rag@nms.no

england

Kristian Tjemsland ktj@nms.no Leah Anne Tjemsland ltj@nms.no Ettåring (Ucrew): Marie Lund ml.maria.lund@gmail.com Kaja Austad kaja.austad@hotmail.no

estland

Ettåring (Ucrew): Miriam Valle Landmark miriam.v.l@hotmail.com

etiopia

Marit Breen mbr@nms.no

japan

Ivan Reidar Fjeld irf@nms.no Rut Terese Kringstad Fjeld rtf@nms.no

kamerun

Sandra Bischler sab@nms.no Erik Bischler ebi@nms.no Johannes Nyhamn jny@nms.no Åslaug Lunde Nyhamn any@nms.no Martha Helene Frønsdal mhf@nms.no Ettåring (Ucrew): Ole Rasmus Grøtteland olgr93@gmail.com

laos

Haldstudent: Silje Asserson, Stavanger siasser@online.no

madagaskar

Arild M. Bakke aba@nms.no Landy Robenhariziva Bakke lab@nms.no Stine Hedeager Pedersen shp@nms.no Anders Rønningen aro@nms.no Anna Vea Rønningen avr@nms.no Haldstudent: Tor Inge Auestad, Varhaug auestad2@hotmail.com

thailand

Anne Brit Hatleskog abh@nms.no Arne Hustrulid ahu@nms.no Dag Johannessen djo@nms.no

Takk & be: • Misjonærer, ettåringer og Hald-studenter - om glede og frimodighet i tjenesten • Situasjonen i Mali - takk for en positiv utvikling og for den nye presidenten i landet - de kristnes situasjon - for Ngayab Moïse som leder samarbeidsorganisasjonen i Mali. • NMS U Stavanger - høstens leirer og arrangementer - ledertrening • Ansatte og frivillige i Region Stavanger - om glede og frimodighet - takk for stor innsats • Leirstedene i regionen - Fjelltun - Furutangen - Himmel & Hav • NMS Bok & Musikk i Egersund • NMS Gjenbruk i Region Stavanger - for alle 11 butikkene - for misjon, miljø og møteplass • Landsstyresaken om ”NMS sine eiendommer i et misjonsprespektiv.”

Flere bønneemner på www.nms.no

Solveig Meling Johannessen smj@nms.no Anne Storstein Haug aha@nms.no Frode Helvig fhe@nms.no Laila Beate Helvig lbh@nms.no Åse Turid Årdal aar@nms.no Haldstudent: Ingrid Bergesen, Stavanger residens_bergesen@hotmail.com

regionblad 3 - 2013

17


2 0 0 på f o r e n i n g s da g e r I løpet av tre kvelder i juni var 200 foreningskvinner og -menn samlet til foreningsdager på Himmel & Hav. Dette er en lang tradisjon som er viktig for foreningen, regionen og for leirstedet. For de fleste foreningene er samlingen en markering av semesteravslutning for foreningen. Fra regionens side er det en flott mulighet til å treffes, pleie kontakten med selve grasrota i NMS og takke for godt samarbeid for Guds rike.

program Programmet på samlingene er enkelt. Forkynnelse, misjonsinformasjon og god tid til kaffe og drøs er bærebjelkene i samlingene. Det vanligste er at deltakerne tar med nistemat og får kaffe på stedet. I år var det også mulig på en av kveldene å få kjøpt kveldsmat.

18

regionblad 3 - 2013

trofaste ildsjeler Misjonskonsulent Rune Restad begynte som medarbeider i regionen i høst. To av kveldene var det han som delte Guds ord og informerte om aktuelle ting i misjonsarbeidet. – Det var med spenning og begeistring jeg gikk opp på talerstolen for å se disse trofaste ildsjelene i øynene. Så mye visdom, livserfaring og Gudsopplevelser i ett og samme rom! I ydmykhet til denne situasjonen delte jeg første kveld om Marta og Maria, – forskjellene på oss mennesker og svakhetene vi drar med oss til Gud. Andre kveld underviste jeg om lydighet – veien til frelse og velsignelse. Mitt ønske var å gi de frammøtte en åndelig nistepakke til veien videre i arbeidet for misjonen – det fortjener de, og så mye mer enn det! Det ble en rik opplevelse for meg og jeg tar med meg inntrykkene fra mange gode og hyggelige samtaler over to kvelder i nydelig sommervær – med fantastiske misjonsfolk, forteller Rune.


Foreningsdagene på Himmel & Hav er populære samlinger. Foto: Eivind Hauglid

integrert landsbyutvikling Den tredje kvelden fikk de frammøtte en spennende og grundig innføring i hvordan NMS og Den lutherske kirken på Madagaskar (FLM) arbeider med integrert landsbyutvikling. Stine Hedeager Pedersen fra Danmark har vært utsending for NMS i to år på Madagaskar. Nå er hun på et fem ukers kurs i utviklingsstudier på Misjonshøgskolen. Med stor entusiasme fortalte hun om et spennende arbeid. Spesielt entusiastisk ble hun da hun fortalte og viste bilder fra det første biogass-anlegget på Madagaskar, et samarbeid mellom Madagaskar og Kina. Les mer om prosjektet her.

To av kveldene fortalte Sigrunn Melling om utfordringen hun fikk om å være byggeleder for et prosjekt i Thailand. Ved hjelp av venner og venners venner på Facebook, en hagebasar og en julebasar, nådde hun målet med god margin. Til sammen kom det inn ca 27 000 kroner til misjonsarbeidet på de tre foreningskveldene første uken i juni.

bygg en kirke I 2012 hadde NMS en spesiell kampanje som brukte internett og Facebook for å samle inn penger. Konseptet ble kalt byggenkirke.no og utfordret noen personer til å være "byggeledere" og samle inn 50 000 kroner til et prosjekt. Til sammen kom det inn rundt 400 000 kroner på denne måten.

God stemning med god kveldsmat og prat i pausen.

regionblad 3 - 2013

19


korttidsmisjon

Landsstyret (LS) vedtok i vår å arbeide med to konsepter for å knytte misjonsarbeidet nærmere til støttespillere i Norge. Det ene er Korttidsmisjon - det andre er Ferie med mening. Misjonskonsulent Rune Restad leder arbeidet med å utvikle Korttidsmisjon.

20

regionblad 3 - 2013


Den 17. juli dro NMS til Hongkong for å observere muligheten for fremtidig samarbeid med en bevegelse under navnet CCMN, Cell Church Mission Network. Rune Restad og Rolf Arne Tjøstheim tok med seg tre medlemmer av F2 i Oslo for å prøve konseptet og vurdere om dette kan bli en satsning for 18-40 arbeidet i NMS.

Konseptet går ut på å sette sammen og trene team i Hongkong for tre dager, for så å sende de videre til andre land i Asia. Denne gangen ble vi fem sendt i internasjonale team til Japan. Konklusjonen av turen kommer i neste utgave! Følg med. Tek st & f o t o : R u n e Rest a d

Bildetekst - bakgrunnsbildet: Lokalitetene for teamtrening, undervisning og fellesskap i Hongkong.

regionblad 3 - 2013

21


i mange, mange år! – Jeg er overbevist om at veldig mange vil komme til å få glede av dette i mange år framover, sa eiendomssjef i NMS, Tor Helge Køhn, på en festmiddag for dugnadsfolk på flotte Furutangen misjonssenter på Randøy i Ryfylke. En lørdag i slutten av april inviterte leirstedsstyrer John Sigmund Bjerga til fest. Han ville takke en gjeng trofaste dugnadsfolk som i løpet av vinteren hadde lagt ned en stor arbeidsinnsats på leirstedet. Bjerga hadde også invitert eiendomssjefen Tor Helge Køhn og driftsleder Elmer Eriksen, begge fra Eiendoms- og driftsavdelingen i NMS.

22

regionblad 3 - 2013

– Jeg ønsker å rette en tydelig takk til dere dugnadsfolk. Det er fantastisk å komme her og treffe dere og se resultatet av dugnadsarbeidet, sa Køhn.

båt & bibel For mange er Furutangen mest kjent for familiefestivalen Båt & Bibel som har vært arrangert i ca. 30 år. Sommeren 2012 var det 375 personer innom den 10 dager lange leiren. Denne dagen hadde også Båt & Bibelfolk sin årlige dugnadsdag og eiendomssjefen kunne fortelle at han har en fortid som Båt & bibel-sjef! – Også for meg personlig er det ekstra kjekt å være her i kveld. Det er ingen leirplass som jeg har overnattet så mange ganger på som Furutangen. Jeg hadde i mange år ansvaret for Båt & Bibel, fortalte Køhn.


spennende å drømme Eiendomssjefen orienterte så om arbeidet med eiendommene i NMS, og spesielt de femten leirstedene som er i aktivt bruk. Han understreket at ikke alle er i like god stand som Furutangen. – Vi har nettopp gjennomført en teknisk gjennomgang av alle leirstedene og noen av eiendommene. Denne gjennomgangen har vist at vi har et totalt renoveringsbehov på ca. 200 millioner.

Eiendomssjef Tor Helge Køhn taler til trofaste dugnadsfolk

dugnad og drøm – Vi lever i en tid der dugnadsånden har endret seg, samtidig som de offentlige krav også har endret seg. Eiendomsmassen er bygd i en annen tid med andre krav. De er gjerne bygd litt spartansk, billig og enkelt. Dette er også litt av grunnen til den store utfordringen vi har i dag. Vi har hatt møte med alle daglige ledere på leirstedene og satt oss ned og tenkt – hvordan ønsker vi at dette stedet skal se ut om ti år? Det har vært kjempespennende. Vi har gitt oss selv lov til å drømme, selv om vi vet at ikke alle drømmer blir virkelighet. Nå skal vi lage en plan for alle leirstedene og planlegge hva vi ønsker å gjøre de neste ti årene. Offentlige pålegg kommer nok ikke til å bli mindre framover. Her tenker jeg at vi som en kristen organisasjon har et ekstra ansvar. For eksempel når de gjelder brannpålegg. Dette må være lovlig, godkjent og trygt. De som sender barna på leir skal være trygge. Mye av det som dere som dugnadsfolk har vært med på nå i vinter har sin bakgrunn i dette. Det er fantastisk å se engasjementet for stedet. Jeg tror ikke at dugnad og frivillighet er forbi. Vi er avhengig av dugnader rundt våre leirsteder. Vi vil ha det, – for det skaper

engasjement. Morgendagens dugnad kan gjerne gjøres slik det har blitt gjort her – et samarbeid mellom dugnadsfolk og profesjonelle. På den måten sikrer vi også kravene.

takk – Tusen takk! Dette er utrolig flott. Fra vår side i organisasjonen setter vi utrolig pris på innsatsen, både dere som fysisk utfører arbeidet og dere som skaffer penger til det, avsluttet Køhn.

Fl0tte Furutrangen i april - før naturen ble grønn! Tek st & f o t o : E i v i n d H a u g l i d

regionblad 3 - 2013

23


b r æ n o misj http://nyhamn.wordpress.com/

espace jeunes i garoua Sist helg var det ungdomstur til Garoua. Fredag morgen var over 50 ungdommer fra Ngaoundéré klar til å sette seg på bussen for seminar og fellesskap med ungdommer i Garoua. Da vi planla dette før sommeren var jeg veldig spent på hvor mange som ville bli med og også om de ville klare å skaffe de 7000 Fcfa som var egenandelen for reisa. Derfor var det utrolig bra at nesten alle ble med. For anledningen hadde vi fått laget t-skjorter til Espace Jeunes med logo på ene siden og bibelvers fra 1. Tim. 4,12 på andre siden.

Helga var vel forberedt både når det gjaldt program og mat. Mange ungdommer i Garoua deltok og på ungdomsgudstjenesten lørdag kveld var vi ca. 200 i kirka. Vi håper at dette skal bli til inspirasjon slik at også ungdommene i Garoua kan ha Espace Jeunes. For en “kviting” som meg er det fryktelig varmt i Garoua. Jeg har derfor lært meg noen nye ord på foufulde; n’gouldum don wagi” som skal bety: ”Det er veldig varmt.” Jeg opplever at arbeidet med Espace Jeunes og ungdommene her i kirka er utrolig spennende. Selv fikk jeg holde et foredrag om ulike ledelsesfilosofier og hvordan vi har strukturert arbeidet med Espace Jeunes. Kanskje er det ungdommene som skal vise kirka og samfunnet at det går an å gjøre ting på en ny og bedre måte der en både kan bruke bibelen og ulike teorier og forskning om ledelse som et godt fundament for hvordan vi kan bygge noe sammen. Vær med å be for dette arbeidet!

24

regionblad 3 - 2013


blogger www.drommenomenfremtid.blogspot.com

nytt hjem for lille N For en måned siden ble et av barna i barnehagen husløs. Siden da har han bodd på lekeplassen i nabolaget sammen med mor og far. Foreldrene måtte dusje i tempelet, mens toåringen dusjet i barnehagen. Det er ikke noe toalett på lekeplassen. Begge foreldrene bruker narkotika og de hadde ikke betalt husleige på mange måneder, de hadde også vært voldelig med huseier. Derfor fikk de beskjed av huseier om å flytte ut. Far jobber delvis nede på havna, mens moren er arbeidsløs. Takket være fritidsklubben på Lovsangshjemmet (som drives av Immanuel kirke) så har de nå fått et rom å bo i. Fritidsklubben har betalt en måneds husleige samtidig som de prøver å få moren ut i arbeid, slik at de skal klare å betale husleigen selv framover.

"drømmen om en fremtid" er navnet på bloggen som omhandler arbeidet blant fattige barn her i Thailand som Det Norske Misjonsselskap er med og støtter. På den bloggen fortelles det jevnlig fra arbeidet på Lovsangshjemmet og Immanuel daghjem og også fra det andre arbeidet som NMS er med og støtter. Vi har også en Facebook-side med samme navn. Bli gjerne medlem der og du vil få nytt fra oss jevnlig. Hilsen Anne Storstein Haug

regionblad 3 - 2013

25


Gjenbruksbutikker i NMS Region Stavanger Ønsker du å være med i dette spennende og interessante arbeidet, ta kontakt med de lokale butikkene eller med gjenbrukskonsulent Anne Margrete Seland, mobil 40 42 97 33 eller Helge Hiim, mobil 40 40 60 19. NMS Gjenbruks motto: Misjon,

Miljø og Møteplass

Trivsel med brukt NMS Gjenbruk Bryne Saronsbrotet 3 4340 Bryne Tlf. 95 10 60 28

NMS Gjenbruk Randaberg Randabergveien 374 4070 Randaberg Tlf. 95 97 81 03

NMS Gjenbruk Egersund Jernbanevegen 34 4370 Egersund Tlf. 91 79 38 13

NMS Gjenbruk Sandnes Havannasenteret, Hanavegen 17 4327 Sandnes Tlf. 94 79 12 08

NMS Gjenbruk Flekkefjord Brogaten 25, Pb. 69 4401 Flekkefjord Tlf. 48 26 90 66 NMS Gjenbruk Haugesund Øvregate 153 5527 Haugesund Tlf. 52 72 56 90 NMS Gjenbruk Hinna Hinnatrekanten Hinnasvingene 55 4020 Stavanger Tlf. 91 77 73 96 NMS Gjenbruk Hå Jernbaneveien 6 4365 Nærbø Tlf. 90 61 32 40 26

regionblad 3 - 2013

NMS Gjenbruk Sola Solakrossveien 14 4050 Sola Tlf. 97 98 91 73 NMS Gjenbruk Tau Fiskåveien 2 4120 Tau Tlf. 95 15 67 21 NMS Gjenbruk Ålgård Krambugate 5 4330 Ålgård Tlf. 90 20 57 60 Har du lyst til å starte butikk i ditt nærområde? Ta kontakt!


Fokus på Kamerun!

Båt & Bibel er en årviss familie-festival på Furutangen Misjonssenter i vakre Ryfylke.

Ungdommene trives godt på Båt & Bibel.

Ti flotte dager på Båt & Bibel ble avsluttet med lovsangskveld på Tangen.

regionblad 3 - 2013

27


Bli kjent med Sunniva 1. Hvorfor vil du jobbe i NMS U? – For nå kan jeg være med på å gjøre Jesus kjent for andre. Jeg får muligheten til å møte mange flotte mennesker, jeg kan fortelle om Jesus og virkelig være en disippel i hverdagen. Jeg gleder meg stort til tiden fremover! 2. Hva betyr det for deg å tro på Gud? – Alt. Jeg kan ikke se for meg en hverdag uten Gud, det føles så meningsløst. Jeg har fått oppleve at Gud er den samme uansett hvor man er i verden, og det gjør det bare enda mer virkelig. 28

regionblad 3 - 2013

3. Hva er det beste med leir? – Gleden og samholdet. Det er få steder jeg har sett så mye engasjement og glede som på leir, og da blir miljøet også helt spesielt. Jeg synes det er helt fantastisk å få muligheten til å se hvordan barn og unge vokser, utvikler seg i troen og tar nye steg! 4. Hva drømmer du om? Jeg er en person med mange drømmer, men den største drømmen jeg har må likevel være å nå ut med evangeliet til hele verden. At alle skal ta i bruk den gaven Gud har utrustet oss med, for jeg tror at når vi er på lag med Gud er alt mulig og store under vil skje.


Sunniva Høgset (21) • • • •

kommer fra Midsund i Møre og Romsdal Var Hald-student i Laos 2011/12 Bor i Stavanger Vikariat som barne- og ungdomsarbeider i NMS U Stavanger Leirlederhelg på Hi

mmel & Hav. Illustr

asjonsfoto: NMS

U

rna!”Foto: NMS U

”Jesus elsker alle ba

regionblad 3 - 2013

29


NMS U Stavanger si’å

Knøtteleir på Fjelltun i 2012 Foto: NMS U

Jesus elsker alle barna! ”Rød og gul og hvit og svart, er det samme har han sagt - Jesus elsker alle barna på vår jord.” Du har kanskje hørt sangen før? Vi i NMS U ønsker at alle barn, uansett hvor de bor, skal få høre og lære om Jesus og følge han i hverdagen. 30

regionblad 3 - 2013

Vi vil gjøre som Jesus og la alle barn komme til Ham gjennom leir og ulike aktiviteter der du bor.


Bli med på Knøtteleir!

Leir skal være et tilbud for barn i alle aldre og Knøtteleir er et tilbud vi har for de minste, i alderen 3-7 år. Her kan både foreldre, besteforeldre, tanter, onkler eller venner dra på leir med de minste. Vi kommer sammen for å ha det kjekt, lære om Jesus og om misjon.

Fjelltun: 28.-29. september

Knøtteleir (barn 3-7 år m/voksen)

1.-3. november

Tenleir 13-19 år

22.-24. november

Adventsleir 5.-7. kl.

29.nov - 1. des

Adventsleir 2.-4. kl.

Furutangen: 22.-24. november

Adventsleir 5.-7. kl.

29.nov -1. des

Adventsleir 2.-4. kl.

6.-8. desember

Tenleir 13-19 år

Himmel & Hav: 5.-6. oktober

Knøtteleir (barn 3-7 år m/voksen)

22.-24. november

Adventsleir 5.-7. kl.

29.nov. - 1.des.

Adventsleir 2.-4. kl.

All p å m e l d i n g v i a h j e m m e s i d en:

w w w . n msu.no

– velg Stavanger på kartet!

Bli med på leir, du også! Det er veldig kjekt! regionblad 3 - 2013

31


Om akkurat ett år skjer det! SOMMERFEST & GENERALFORSAMLING

EKEBERG, OSLO 2.-6. juli 2014 Det Norske Misjonsselskap

Hele verden i Oslo! Begynn å gle deg til en storsamling med tilrettelagt program for alle aldersgrupper: bibeltimer, konserter, turer & utflukter, kor, kveldsmøter, ungdomskro, forhandlinger, misjonsfokus, seminarer, flerkulturell landsby, gjenbrukstelt, café-mingling, etc For de voksne Hovedprogrammet foregår i og rundt Ekeberghallen, med tilrettelagt transport til/fra hoteller/overnattingssteder. For tenåringene Egen bade/actionleir på Solsetra i Drammen, fra onsdag til fredag. Under Sommerfesten fredag-søndag: egen ungdomscamp på Ekeberg Camping. For de yngste Artig opplegg i KFUM-hallen, hele dagen fra onsdag til fredag for barna, ”vegg i vegg” med Ekeberghallen.

sk

a

t p

ele d å l ti

nms.no/gf2014

Regionblad nr 3-2013 for NMS Region Stavanger  

Informasjonsblad for Region Stavanger av Det Norske Misjonsselskap (NMS)

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you