Page 1

NMS Region Stavanger

det nor ske misjonsselskap nr 1 feb 2014

Fokus på Laos s 10-19 Hilsen fra Nordøst-Thailand s 20-21 Misjonærblogger s 22-23


adresser og telefoner Det Norske Misjonsselskap Region Stavanger Postboks 226, Sentrum 4001 Stavanger Besøksadresse: Misjonsmarka 1, 4024 Stavanger Åpningstider: 08.30-15.00 Telefon: 51 51 62 81 Telefax: 51 51 61 61 E-post: stavanger@nms.no WEB: www.nms.no/stavanger Konto for gaver: 8220 02 85030 Telefonliste til ansatte: Hauglid, Eivind 40 40 60 26 Dale, Marta (perm til 30.11) Ramirez, Mahel 40 40 60 81 (vikar) Jakobsen, Sverre 95 97 61 30 Restad, Rune 40 40 60 83 Tveida, Berit 93 48 98 91 Ydstebø, Tone Julseth 41 92 51 54 Vada, Kjetil L. 90 52 05 34 Vik, Roar 92 60 66 49 NMS U Region Stavanger: Leder NMS U Stavanger Nyvoll, Evy Torunn (perm til 01.04) Ramirez, Mahel 40 40 60 81 mar@nms.no (vikar for Evy) Høgseth, Sunniva (vikar for Mahel) 51 60 50 60 sho@nms.no Høvring, Ada S. 48358172(perm) Lone, Øyvind S. 41 06 08 16 olo@nms.no NMS hovedkontor: Det Norske Misjonsselskap Postboks 226, Sentrum 4001 Stavanger Sentralbord: 51 51 61 00

leirsteder i regionen Fjelltun leirsted, Flekkefjord Kontakt: Sverre Jakobsen Tlf. 38 32 48 87 sja@nms.no Furutangen misjonssenter, Randøy i Hjelmeland Daglig leder: John Sigmund Bjerga Tlf. 51 75 28 27 furutangen@nms.no Himmel & Hav kurs- og misjonssenter, Sola Daglig leder: Torbjørn Opsahl Tlf. 51 65 04 60 himmel&hav@nms.no www.himmelhav.no

2

regionblad 1 - 2014

Kjære lesar! Det nye året har starta med ein svært travel periode, men også med inspirasjon, glede og oppmuntring. Entusiasmen og gleden som eg møter blant medarbeidarar, både lønna og ulønna, er stor. Og det er ei glede som smittar. I Ordspr. 11,25 står det slik: Den som spreier velsigning, trivst, den som livar opp andre, vert oppliva sjølv. Dette er jo ei fantastisk oppskrift for trivsel! Det er nesten så ein kunne vurdere å spekulere i dette. For tida opplever eg ein stor entusiasme i områdeutvala. Årsrapportane byrjar å kome inn og områdeårsmøta ser ut til å bli inspirerande samlingar (sjå invitasjon på s 4). Ein av årsrapportane starta slik: ”Arbeidet gjennom året er halde oppe av dei mange trufaste i foreiningar og i kyrkje og bedehus.” Så sant, så sant. Utan alle trufaste hadde vi ikkje kome langt. Det er flott å oppleve optmisme og pågangsmot, sjølv om det heilt sikkert er nok av tunge og vanskelege ting ein kunne fokusert på. ”Vi er skapt til å dele” er motto for sommarfesten og for generalforsamlinga. Det er eit flott motto. Det var difor Misjonsskolen sto ferdig for 150 år sidan og misjonsskipet Elieser vart kjøpt, også for 150 år sidan. Vi er skapt til å dele dei gode nyhetene gjennom ord og handling. Eg ser fram til store og små samlingar i 2014, noko eg håpar du også gjer. Planlegg sommaren slik at du får med deg ”Sommarfest & generalforsamling” i Oslo! Eivin d Hau glid P S Les o m La o s og br u k gje r n e ve dlagt gir o!

områdekontor:

Haugalandet Øvregt. 153, 5572 Haugesund Tlf. 52 72 37 52 Dalane/Flekkefjord: Brogt 27, Boks 69, 4401 Flekkefjord Tlf. 38 32 48 87 Bok & Musikk Storgaten 23, 4370 Egersund Daglig leder: Berit Tveida 51 49 23 52/nms-bm@frisurf.no

Bladet er gratis. Det sendes til foreninger og til de som er interessert i å motta det. Nyhetsbrev sendes til de som vi har e-postadresser til. En gang pr. år legges det ved en blankett for bruk til frivillige gaver til bladets drift. Layout:

Inger Marie Stangeland/Eivind Hauglid Forsidebilde: Endelig - rennende vann! Foto: Eivind Hauglid


Innhold: Kjære lesar! s 2 Det skjer... s 4 Dalane/Flekkefjord-glimt s 7 Andakt s 8 Utsendinger & bønn s 9 Laos i mitt hjerte s 10 Enda mer takknemlig s 14 Regionstevnet 2014 – plakat s 16 Rent vann fra Gud s 18 Fakta om land og prosjekt s 19 Hilsen fra Nordøst-Thailand s 20 Misjonærblogger s 22 Sommerfest & generalforsamling s 24 Gjenbruksoversikt s 25 Haugalandet-glimt s 26 NMS U Stavanger si’å s 28 Sommerfest & GF s 32


det skjer... OMRÅDEÅRSMØTE 2014

OMRÅDEÅRSMØTE 2014

i Betlehem bedehus, Hinna 8. mars, kl. 11.00-15.00

på Flekkefjord bedehus 22. mars, kl. 11.00-16.00

Sandnes og Stavanger Andakt v/daglig leder i NMS U Stig Sunde Vitnesbyrd av Sunniva Høgseth, NMS U Region Stavanger Misjonsinformasjon: Repr. fra Middle East Concern Regionleder Eivind Hauglid blir med

Dalane og Flekkefjord Bibeltime: Torrey Seland professsor ved MHS Sang: Else Marie Rafoss Regionstyreleder Terje Sindland blir med

Enkelt servering: Pris: 150,(betales ved frammøte)

Det blir middag/kaffe Pris: 150,(betales ved frammøte)

Påmelding innen 3. mars til stavanger@nms.no eller 51 51 62 81

Påmelding innen 15. mars til 38 32 48 87 eller sja@nms.no

OMRÅDEÅRSMØTE 2014

Jæren og Ryfylke

OMRÅDEÅRSMØTE 2014 Haugalandet

på Himmel & Hav, Sola 29. mars, kl. 11.00-15.00

kl. 13.00-20.00

Dagens gjest: Misjonær Laila Beate Helvig

Bibeltime v/Eldbjørg Andreassen

Sang Toril Egeland Reime Regionstyreleder Terje Sindland blir med Enkelt servering Pris: 150,- (betales ved frammøte) Påmelding innen 24. mars til stavanger@nms.no eller 51 51 62 81

4

regionblad 1 - 2014

i Etne 5. april,

Kl 18.00 Misjonsfest: Tale av Thor Strandenæs Regionleder Eivind Hauglid blir med Enkelt servering. Pris: 150,(betales ved frammøte) Påmelding innen 31. mars til områdekontoret i Haugesund 52 72 37 52 eller karmsund@nms.no


det skjer... Påskemøte 2014 på Himmel & Hav, 16.-19. april Magnar Kartveit tar deg med inn i Bibelens påskebudskap!

Marit Kartveit har temasamlinger der hun forteller og viser fram ikoner hun har malt selv. Vertskap: Roar

og Kristine Vik

Påmelding innen 7. april til stavanger@nms.no eller 51 51 62 81

”Mannen mellom himmel & hav” Mannsweekend 21.-23. mars på Himmel & Hav Påmelding innen 7. mars til: stavanger@nms.no eller 51516281 Les mer på www.nms.no/stavanger og på Facebook

regionblad 1 - 2014

5


det skjer... SØNDAGSSAMLINGER

våren 2014 I tillegg til hovedtaler inkluderer kveldsprogrammet et musikkinnslag, aktuell misjonsinformasjon og bevertning. Invitasjon til søndagssamlinger sendes hver måned til menighetene i Sandnes og Stavanger, annonsen blir satt inn i Stavanger Aftenblad fredagen før samlingen, og programmet legges ut på www.nms.no/stavanger under ”Møter og arrangement.”

Misjonshøgskolens aula,

Stavanger kl. 19.00: 23. febr: LAOS-kveld 30. mar: Misjonshøgskolens kveld 27. apr: Tale: Ludvig Bjerkreim Sang: Hinna/Hillevåg Mannskor 25. mai Egersund misjonskorps

Elim, Sandnes kl. 19.00: 2. mars 6. april 4. mai 1. juni

Tale: Åsmund O. Steinnes Sang: Åsulv og Ingrid Kvammen Tale: Anne Lise Matre Sangevanglistene Tale: Klaus Muff Sang av to gassiske studenter ved Misjonshøgskolen Kjetil L. Vada

Velkommen!

SETT AV FØLGENDE DATOER I KALENDEREN: 29. mars

Misjonsmesse i Riska kirke

24. mai

Regionstevnet på Nærbø

29. mai

Kristi Himmelfartsstevne på Furutangen

2.-3.-4. juni

Foreningsdager på Himmel & Hav

23. juni

St. Hans feiring på Himmel & Hav

2.-6. juli

Sommerfest & generalforsamling

6

regionblad 1 - 2014

asjon på Se mer inform tavanger o/s www.nms.n


t

im l g D R O J F E K ALANE/FLEK

D

medarbeiderfesten

– viktig brikke i områdearbeidet Lørdag 14. desember 2013 var 69 medarbeidere samlet til fest i Lund menighetssenter på Moi. Reidar Bjånes holdt en inspirerende tale og Bente Brogeland og John Nikolaisen deltok med sang og musikk. Til samlingen inviteres alle som på en eller annen måte er engasjert i NMS sitt arbeid i Dalane og Flekkefjord område. Festen har lange tradisjoner. I mange år hadde området en egen barne-og ungdomskomite og i 1978 står det følgende i et møtereferat: ”Det var stor stemning for at man også i år arrangerer en julesammenkomst for alle styrene i distriktet. Dagen blir satt til 12. desember. Man ble enige om at Moi lå sentralt til for samlingen.” De første årene var festen lagt til Lundheim folkehøyskole. Men da Lund menighetssenter ble ferdig, ble den i 1986 flyttet til dit. Barne- og ungdomskomiteen sto som arrangør hvert år fram til 1985. Fra da ble ansvaret delt slik at denne komi-

teen og distriktsstyret/områdestyret hadde ansvaret annethvert år. Fra midten av 1990-tallet har områdestyret hatt ansvaret hvert år. Det eneste året festen har blitt avlyst var i 2012. Da kom det såpass mye snø at styret valgte å avlyse festen. Tidspunktet er lagt til andre lørdag i desember. Da er medarbeiderne ferdige med alle julemessene og adventsleirene. Et par år ble det forsøkt å ha festen i januar. Det var ikke så vellykket så man gikk tilbake til desember. Programmet består av festtale, sang, informasjon om det lokale arbeidet og litt lettere underholdning. Menyen var i mange år koldtbord, men har de senere år vært gryterett. I mange år var det også en liten utlodning mens det nå er kollekt. Overskuddet har alltid pleid å gå til områdets samlingsmerke, nemlig Fjelltun leirsted. tekst & foto: sverre jakobsen


Andakt

fredstanker I skrivende stund har vi akkurat gått inn i et nytt år her i Japan. Selv om japanere ikke er så veldig religiøse sånn til det daglige, besøker så å si alle templene de første dagene og ukene i det nye året. I tillegg til å be en bønn for året som ligger foran, kjøper man ofte også en spådomslapp (horoskop). spådommer Det som står skrevet på disse lappene kan graderes i ulike nivåer alt etter hvor bra det kommende året kommer til å bli, og man kan også være uheldig å trekke en dårlig spådom. Skulle dette være tilfellet, oppfordres man til å henge lappen i et hellig tre eller noe lignede i tempelet, og på den måten vil man, forhåpentligvis, unngå at de dystre spådommene trer i kraft. forventninger Selv om det ligger fjernt fra vår tankegang å skulle forholde oss til spådommer for det nye året, har nok likevel de aller fleste av oss gjort oss noen tanker om hvordan det nye året vil bli. Mange av oss har nok positive forventninger, men det er ikke til å legge skjul på at det også kan være en viss grad av bekymring og usikkerhet. Det er da vi kan hente visdom fra Jesu ord i Matteus 6:31;”Så gjør dere ikke bekymringer”. Mens de dårlige spådommene kaster mørke skygger inn i det nye året, vil bekymringene være med på å sette sitt preg på hverdagen vår. ”Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi

8

regionblad 1 - 2014

dere hvile” sier Jesus i Matteus 11:28, et ord som har blitt til trøst for mange. framtid og håp Jeg må innrømme rut terese kringstad at jeg ikke har noen fjeld er misjonær i tro på spådommejapan ne fra templene, eller at det har noe utslag om man henger igjen de dårlige spådommene eller ikke. Men det jeg virkelig har tro på er å komme til Jesus med alt vi har av bekymringer, usikkerhet og forventninger, og «feste» det til Ham. «For jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren, fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp.» Jer 29,11

mange ønsker å bli kvitt dystre spådommer og henger lappene derfor opp i et hellig tre


utsendinger fra region stavanger:

takk & be:

england

Kristian Tjemsland ktj@nms.no Leah Anne Tjemsland ltj@nms.no Ettåring (Ucrew): Marie Lund ml.marie.lund@gmail.com Kaja Austad kaja.austad@hotmail.no

estland

Ettåring (Ucrew): Miriam Valle Landmark miriam.v.l@hotmail.com

etiopia

Marit Breen mbr@nms.no

japan

Yukiko Yamaoka Idland yyi@nms.no Ivan Reidar Fjeld irf@nms.no Rut Terese Kringstad Fjeld rtf@nms.no

kamerun

Sandra Bischler sab@nms.no Erik Bischler ebi@nms.no Johannes Nyhamn jny@nms.no Åslaug Lunde Nyhamn any@nms.no Martha Helene Frønsdal mhf@nms.no Ettåring (Ucrew): Ole Rasmus Grøtteland olgr93@gmail.com

laos

Haldstudent: Silje Asserson, Stavanger siasser@online.no

madagaskar

Arild M. Bakke aba@nms.no Landy Robenhariziva Bakke lab@nms.no Stine Hedeager Pedersen shp@nms.no Anders Rønningen aro@nms.no Anna Vea Rønningen avr@nms.no Haldstudent: Tor Inge Auestad, Varhaug auestad2@hotmail.com

thailand

Anne Brit Hatleskog abh@nms.no Arne Hustrulid ahu@nms.no Dag Johannessen djo@nms.no Solveig Meling Johannessen smj@nms.no Anne Storstein Haug aha@nms.no

• Takk for alle julemessene - flott resultat og stor innsats • Misjonærer, ettåringer og Hald-studenter - om glede og frimodighet i tjenesten • NMS U Stavanger - påskeleirer og andre arrangementer - samlinger for aldersgruppen 18-30 - ledertrening • Ansatte og frivillige i Region Stavanger - om glede og frimodighet - takk for stor innsats • Områdemøtene - Sandnes/Stavanger - 08. mars

- Dalane/Flekkefjord - 22. mars - Jæren/Ryfylke - 29. mars - Haugalandet - 05. april • Leirstedene i regionen - Fjelltun - Furutangen - Himmel & Hav • NMS Bok & Musikk i Egersund • NMS Gjenbruk i Region Stavanger - for alle butikkene som er i funksjon - om nystart for Sola-butikken

Flere bønneemner på www.nms.no

Frode Helvig fhe@nms.no Olav Skjerpe osk@nms.no Prakaikaew Phochan pph@nms.no Laila Beate Helvig lbh@nms.no Åse Turid Årdal aar@nms.no Astrid Follesøy Haldstudent: Ingrid Bergesen, Stavanger residens_bergesen@hotmail.com

regionblad 1 - 2014

9


prosjektsider - LAOS! prosjektnummer: 141310

Terje Sindland og kirkepresident Khamphone.

Gudstjeneste i Laos

laos i mitt hjerte – Laos har satt noen sterke spor som kommer til å prege meg i lang tid framover, ja, jeg tror jeg kan si at det har gjort noe med livet mitt! Regionstyreleder Terje Sindland er ikke redd for å bruke sterke ord når det er noe han brenner for. I slutten av november var han og kona Målfrid med på en to ukers gruppetur til Thailand, Burma og Laos. Siden gruppa skulle besøke hele tre land på to uker, ble det ikke mange dagene i hvert land. I Thailand ble det en lang-weekend i hovedstaden Bangkok og to dager i badebyen Hua Hin i slutten av turen.

10

regionblad 1 - 2014

thailand - smilets land – Jeg har i mange år vært engasjert innen bistandsarbeid i Romania. Har opplevd mange sterke skjebner og møtt mennesker som lever under ekstremt vanskelige forhold, f.eks. gatebarna i Bucharest. Slummen i Bangkok var annerledes. Opplevelsen av Klong Toey-slummen var at den var både kontrastfylt og etablert. Lovsangshjemmet midt i slummen og med motorveien som «tak» gjorde inntrykk, og barna fikk godt stell. Nådehjemmet var også et flott arbeid. Der kan unge enslige mødre som ikke har noe sted å gjøre av seg, få være til barnet er født. Noen barn blir adoptert bort, men de fleste mø-


Ung mor på Nådehjemmet i Bangkok.

femti år siden ble Burma regnet som et av de rikeste land i Asia og ble kalt for Asias risvugge. Guiden hadde lagt opp til besøk på mange buddhistiske templer. Den berømte Shwedagon-pagoden er Burmas mest berømte tempel og et imponerende syn. I følge tradisjonen skal pagoden inneholde åtte hårstrå fra selveste Buddha. – Det ble mye buddhisme og flott templer, men personlig vil jeg gjerne trekke fram besøket på partikontoret til Aung San Suu Kyi. Jeg skrev en personlig hilsen til henne, og den håper jeg hun har lest, smiler Terje.

drene beholder barnet selv. I løpet av 25 år som hjemmet har eksistert, har over 700 kvinner fått en ny start på livet her. Det var oppmuntrende å møte misjonærer og få se misjonsarbeidet på nært hold, forteller Terje. burma – myanmar I Burma var det hovedsakelig turisme. Fire dager og tre netter i den gamle hovedstaden Rangoon (nå: Yangon) var fulle av inntrykk. For

Det berømte Shwedagon templet i Burma.

laos På forhånd var det knyttet store forventninger til besøket i Laos. Representanter fra Laos evangeliske kirke hadde forberedt et besøk i to landsbyer for at gruppen skulle få se og lære mer om et fantastisk diakonalt arbeid. – Jeg hadde store forventninger og var svært spent på besøket i Laos. Det var ikke så mye informasjon jeg hadde, men jeg hadde hørt om både stor kirkevekst og forfølgelse. Jeg så fram til å møte kirkeledere og evangelister og håpte å bli smittet av deres iver og begeistring. Og jeg må si at jeg ikke ble skuffet. De kristnes Kristusfylde gjorde et mektig inntrykk og fornyet min kristentro.

regionblad 1 - 2014

11


prosjektsider - LAOS! prosjektnummer: 141310

rent vann – Det var en opplevelse å se skolebyggene og vannforsyningene som NMS hadde støttet, langt ute i distriktene. Prosjektene hadde en uvurderlig betydning for lokalbefolkningen, særlig for kvinnene, for det var de som fikk den jobben! Tidligere måtte de gå flere kilometer for å

Nå kan barna gå på skole i landsbyen.

12

regionblad 1 - 2014

hente vann, noe som var både strevsomt og tidkrevende, forteller Terje. Rev Khampaeng forklarte at rent vann fører til mange forandringer i landsbyen. – Bedre helse er en naturlig følge, men vi ser også kvinnene nå får bedre tid til f.eks. veving og annet håndarbeid. Dette er produkter som de kan selge og på den måten skaffe seg inntekter, sier pastor Khampaeng som også er ansvarlig for kirkens diakoniarbeid. stengt i mange år Fra 1975 til tidlig på 90-tallet var det ikke lov for kristne å møtes til gudstjeneste. De siste 20 år har flere kirker blitt gjenåpnet og nye menigheter plantet. – Å oppleve ungdommene sin begeistring og Kristusfylde er noe jeg ikke kommer til å glemme. Mange av prestene har opplevd å bli fengs-


let for sin tros skyld, men dette skremte ikke ungdommene, sier Terje. kirken som brant – bygges opp igjen For to år siden brant kirkebygningen Nakham, midt i hovedstaden Vientiane. Denne bygningen var også hovedkontoret for kirken. Det fantastiske i dette er at myndighetene har gitt tillatelse til å bygge opp igjen kirken, og ikke bare det, – det nye kirkebygget blir både større og høyere enn det gamle. – For oss er det svært viktig at vi nå også får gode lokaler for lekmannsopplæringen, sa kirkepresident dr. Khamphone, da gruppen var så heldig å få et møte med ham. – Jeg møtte dr. Khamphone på NMS sitt rådsmøte i oktober, og det var veldig inspirerende å møte ham igjen i Laos. Han la virkelig inn over oss viktigheten av dette bygget som et kraftsenter for kirken og spesielt for opplæring av vanlige kirkemedlemmer, sier Terje. laos-prosjekt i NMS Region Stavanger På regionstyremøtet i desember vedtok regionstyret (RS) at det denne våren skal fokuseres på Laos og innsamling til kirkebygget. – Vi håper at mange vil gi litt ekstra til dette prosjektet. Arbeidet i Laos kan jeg best sammenfatte med ordene «Verdig liv – Varig håp». Turen og opplevelsene har inspirert meg til fornyet innsats. Vi planlegger ny tur i januar 2015. Da håper vi at mange blir med! begeistring og frimodighet Helt til slutt kommer Terje igjen inn på frimodigheten og begeistringen som han møtte i Laos. – Det var nærmest en del av hverdagen å bli forfulgt, men de kristne vi møtte hadde en frimodighet og begeistring som vi kan lære mye av.

Over: Byggingen av den nye kirken er godt i gang. T.h.: Den gamle kirken som brant ned for to år siden.

Flere ganger kom sangen «We shall overcome» - fra borgerrettsbevegelsen i USA til meg. - Jeg må også nevne en ung mann vi traff en kveld i Vientiane. Han var tidligere student ved Hald Internasjonale Senter i Mandal. Mens vi satt og spiste ble han plutselig dårlig, - så dårlig at vi tok ham til det lokale sykehuset. Jeg fikk være hos ham en stund. Etter at vi kom tilbake til Norge sendte han meg denne tekstmeldingen: Takk Herre Jesus Kristus, - om jeg blir frisk eller ikke er du min helbreder, du sørger for meg, du utfrir meg, du er min frelser. Takk Herre! Det er fred i min sjel, i Jesu navn. Jeg ønsker å tjene deg hele livet. Jeg har ingen som støtter meg, heller ikke foreldrene mine. Takk for at du tok meg til sykehuset den kvelden. Gud velsigne deg. Hilsen din venn. tekst & foto: eivind hauglid

regionblad 1 - 2014

13


prosjektsider - LAOS! prosjektnummer: 141310

enda mer takknemlig! Å bo i Laos byr på både gleder og utfordringer. Jeg kan bare innrømme at kultursjokket inntraff i samme sekund som jeg landet i Vientiane, hovedstaden i Laos. Alt er så veldig forskjellig fra Norge. Menneskene, kulturen og ikke minst språket. Etter å ha bodd litt over tre måneder i landet er det fremdeles mye jeg ikke forstår og jeg lærer noe nytt hver dag. Jeg har blitt enda mer takknemlig av å bo i Laos. Det å se at menneskene rundt meg er takknemlige for så mye mindre enn det jeg selv har, gir meg et annet perspektiv. Jeg ser også at deres muligheter er begrenset i forhold til mine, særlig i forhold til utdanning og arbeid. Det er bare de med penger som kan studere og det å reise utenlands for å studere blir for de fleste laotere bare en fjern drøm. Jeg har blitt mer takknemlig for de mulighetene som jeg har, og ønsker å bruke dem. Det har også blitt mye viktigere for meg å ikke kjøpe gjenstander som jeg ikke trenger. Jeg trenger virkelig ikke så mye materialistiske gjenstander i livet mitt. Nestekjærlighet er utrolig viktig blant de kristne laoterne. Alle kristne er brødre og søstre i Kristus. De kaller ofte hverandre bror og søster og er utrolig flinke til å ta vare på hverandre. Er noen syke ber alle for dem. Er det bare en forkjølelse er det fremdeles viktig å be for at personen skal bli frisk. Helt siden vi kom til

14

regionblad 1 - 2014

Laos har vi blitt tatt godt vare på av våre nye venner i kirka. De inviterer oss med på ulike arrangementer, oversetter og forklarer ting vi ikke forstår. Jeg og team-maten min, Charlotte, har fått gode venner på kort tid, venner som vi aldri vil glemme og alltid vil bevare i hjertene våre. Når jeg kommer hjem til Norge skal jeg bli mye flinkere til å si de positive tingene jeg tenker om andre og vise de rundt meg at jeg bryr meg. Ikke bare av og til, men la dem føle seg verdsatt hele tiden. Alle mennesker fortjener å føle seg verdsatt. ”Be uavbrutt” står det i 1 Tess 5, 17. Jeg ber altfor lite, noe som må endres. Det var et sjokk å komme i kirka og be i hva som føltes som timer. Når de kristne kommer sammen er det ikke uvanlig at man ber sammen i 10-20 minutter. Gjennom å be mer har jeg blitt flinkere til å stole på Gud og syns det er blitt lettere å bare prate med Gud. Fortelle Han hvordan jeg føler meg og holde Han oppdatert, selv om jeg vet at Han vet hvordan jeg har det uten at jeg sier noe. Det bekymrer med heller ikke lenger at jeg ikke vet hva morgendagen bringer, fordi jeg vet at Gud er med meg. Å bo i Laos gjør at jeg vokser i troen på Gud og jeg lærer mer om både Ham og meg selv. Oppholdet former meg på måter jeg selv ser, men jeg tror også at det former meg på måter som jeg ikke ser enda. Måter som jeg vil være takknemlig for i framtiden. Jeg kan aldri stoppe å være takknemlig for muligheten til å bo i dette fantastiske landet!


Silje t.h. bor sammen med Charlotte i en vertsfamlie i Vientiane. Arbeidsoppgavene deres er å være engelsklærere og delta på aktiviteter i kirka. – Det er spennende og givende å være lærer, selv om det ikke alltid er enkelt å gjøre seg forstått og forstå barna, sier Silje.

Silje Asserson, 19 år, fra Stavanger, går på Hald Internasjonale Senter på linja Connect, som er NMS sin linje. Nå er jeg på utveksling i Laos i 6 måneder i samarbeid med Lao Evangelical Church (LEC).

Nasjonalblomsten i Laos: Champa

Jeg er veldig glad for at NMS Region Stavanger vil samle inn penger for å fullføre Nakham kirke. Den kirken betyr mye for de kristne her. Hilsen Silje.

regionblad 1 - 2014

15


ÅRSMØTE

Kl 13.00:

MISJONSFEST

Kl 16.00:

tale av Klaus Muff Sang & musikk av Nashville Sound Egen samling for barna med Jarle Waldemar

Kaffepause

Kl 15.00

m/bl.a. visjonsinnlegg av generalsekretæren Aktiviteter for barn

Lunsj

Sang av Jærklang Samling for barn

BIBELTIME v/ generalsekretær Jeffrey Huseby

Kl 12.00:

Kl 11.00:

Klaus Muff

Jeffrey Huseby

lørdag 24. mai - nærbø kyrkje

regionstevne 2014


Gi beskjed ved påmelding: - om evt. matallergi - hvis du reiser med tog og vil hentes på stasjonen. Fra Stavanger: 10.01 - 10.40 Fra Egersund: 9.25 - 9.59

Pris: 250,- Gratis for barn 0-15 år Salg av bøker, musikk og kort

til 51516281 eller stavanger@nms.no

INFORMASJON: Påmelding innen 15. mai.

Velkommen!

Jarle Waldemar

Nashville Sound

Jærklang


prosjektsider - LAOS! prosjektnummer: 141310

rent vann fra gud te k s t: k h amphone k ou n t h ap an ya, k i rk e pre s i de nt i l aos e van g e li sk e k i r k e

Ett av de beste programmene NMS har i Laos i partnerskap med Laos evangeliske kirke (LEC), er prosjektene med å føre rent vann fram til avsidesliggende landsbyer. Programmet letter den tunge byrden for landsbykvinnene, som vanligvis må gå svært langt etter vann til daglig bruk. Dessuten har det nye vannsystemet direkte bedret helsen i landsbyen, særlig barnas. Vi har også merket at leveforholdene i landsbyen er blitt sterkt forbedret, siden familier med tilgjengelig vann for eksempel kan drive kjøkkenhage. Tidligere kunne de ikke dyrke grønnsaker på grunn av vannmangel. Dette siste året har det skjedd mirakler i landsbyene Ban Venh og Ban Pung, i Phonsavanh-distriktet i Xiangkhoang-provinsen. Her har folket manglet vann i nesten 100 år. Beboerne har mange ganger tatt kontakt med lokale myndigheter for å få hjelp, men blitt skuffet. Det var ikke teknisk mulig å bygge noe vannsystem der, ble det sagt. På grunn av det store behovet kontaktet de også ulike frivillige organisasjoner, men ble skuffet også der. Til slutt gikk de til LEC. Etter å ha søkt Guds ledelse bestemte vi oss for å sende vårt u-hjelpsteam for å sjekke grunnen. Til vår overraskelse fant medarbeiderne våre en måte å bygge et system for å få rent vann fram til landsbyene. Det var et under! Vi takker Herren for den visdom han har gitt oss. Derfor trodde også folket i landsbyene på underet og kalte det ”Vannet fra Gud”. Den positive virkningen stanset ikke der. Noen familier ville lære den kristne Gud å kjenne. Da jeg som kirkepresident kom for å overlevere vannsystemet til de lokale styresmaktene og samtale med parti- og regjeringsmedlemmer, fortalte en mann fra landsbyen oss om et mirakel i hans husholdning. Måneden før vi kom hadde været vært kaldt og dårlig som aldri før. Tusener av landsbykveg døde. Men, sa mannen, bare en av hans okser døde. Resten, over 30, overlevde. En høytstående embetsmann spurte hva han hadde gjort for å spare kveget. Hans svar var enkelt: ”Jeg ba til Jesus. Ved hans mirakuløse kraft berget jeg dem.” Da ba embetsmannen ham å lære de andre i landsbyen å be slik. LEC-presidenten bekreftet at dette var et Guds mirakel. Vi hørte seinere at noen fra disse landsbyene gikk til byen for å finne kristne, så de også kunne lære Jesus å kjenne. Omsider fant de ham – og ble frelst. Halleluja! Frøet du og jeg planter gir god frukt. (Andakten sto på trykk i Misjonstidende nr 9-2011) fo t o : at le18 rog er mydla n d1 - 2014 regionblad


FAKTA om LAOS

prosjektet:

folketall: 6,7 mill areal: 236 800 km2 selvstendig fra Frankrike i 1949 nasjonaldag: 2. desember offisielt språk: Laotisk valuta: Kip (1 kr = ca. 1200 kip) grenser til Burma, Kambodsja, Kina, Thailand, Vietnam

høyeste fjell: Phu Bia 2 817 meter naturressurser: Tømmer, vannkraft, gips, tinn, gull, edelstener religion: Buddhister 67%, kristne 1.5%, andre/ uspesifiserte 31.5% hovedstad: Vientiane - 800 0000 innbyggere Kilder: Wikipedia og The World Factbook

f

3 2 1

gjenoppbygging av nakham kirke i vientiane Kirkepresident i Laos Evangeliske kirke (LEC) Dr. Khamphone Kounthaphanya tok tid til å møte gruppen. Han var veldig entiusiastisk over tillatelsen til å bygge opp igjen kirken, og muligheten for å drive lekmannsopplæring. Nakham er hovedkirken til LEC og er også den med flest medlemmer. Mens den nye kirken bygges, blir en idrettshall brukt til gudstjeneste/møtested. Dr. Khamphone er også veldig takknemlig for støtten fra NMS til gjenoppbygging av kirken. Totalbudsjettet for bygningen er ca. 3,8 mill kroner. NMS Region Stavanger har som mål å samle inn 700 000 kroner. 1) hovedstaden vientiane 2 & 3) landsbyer som gruppen besøkte og som har fått skole og rennende vann.

USA slapp ned ca. 2,5 millioner tonn bomber over nøytrale Laos under Vietnamkrigen (19651973). Dette tilsvarer ca. 260 millioner klasebomber. I gjennomsnitt ble det sluppet en bombe hvert åttende minutt, 24 timer i døgnet i ni år. 80 millioner av disse detonerte aldri. Bombene fortsetter å drepe over 40 år etter krigen.

regionblad 1 - 2014

19

f f


:

st-Thailand ø d r o N a fr n se il H Åse T. Årdal er dette året lærer på Den norske skolen i Mukdahan, Nordøst-Thailand.

NMS driver en barneskole og en ungdomsskole i Mukdahan, Thailand. Barneskolen har lokaler i en katolsk thaiskole. Skolen heter St. Joseph. Mottoet for den norske skolen er: “Det beste fra to kulturer”. Det legges vekt på et godt samarbeid med thaiskolen. Vi deltar blant annet på en del arrangementer som thaiskolen har. Dette gjelder for eksempel feiringen av kongen i Thailand sin bursdag, juleavslutning, sportsdag mm. sosialt nettverk Hver morgen er det fellessamling på skoleplassen som start på dagen. Da stiller alle elevene opp på fine rekker, synger, heiser flagg og får fellesbeskjeder fra «sister» som er skolens inspektør. Elevene våre har uniformer slik som de andre elevene på St. Joseph. Der er fire forskjellige uniformer pr uke. Den norske skolen følger Kunnskapsløftet som er læreplanen for norsk skole. I tillegg får elevene opplæring i thai. Dette skoleåret er det fire elever ved skolen vår, en i 5. klasse, en i 3. klasse og to førskolebarn. Elevene har tilknytning til sin egen thaiklasse. De har fri-

minutt sammen med thaiskolen og dermed er de en del av et større sosialt nettverk. viktig bindeledd Moonoy som er assistent på skolen, er thai. Hun snakker godt engelsk og er det viktige bindeleddet mellom thaiskolen og Den norske skolen, spesielt for meg som er lærer og ikke kan snakke thai. Å være lærer her ved Den norske skolen i Mukdahan er både lærerikt, interessant og selvsagt utfordrende. Det er viktig at elevene får den undervisning de har krav på. kulturmøte Da jeg kom hit, var jeg forberedt på en del selvvalgt ensomhet. Dette har jeg ennå ikke opplevd. Dagens teknologi gjør det enkelt å bo vekke fra familie og venner. Med viber-appen kan

Mukdahan sett fra Laos. Mekong-floden skiller mellom Thailand og Laos. Foto: Eivind Hauglid

20

regionblad 1 - 2014


jeg ha telefonisk kontakt med Norge daglig, helt gratis. Verden er ikke så stor lenger. Å bo i Mukdahan, denne vakre bygdebyen ved Mekongelven er bare helt fantastisk. Her er nesten ingen turister, så her møter du det ekte Thailand. Folket her er svært vennlige. De kan lite engelsk og det er en utfordring for meg som ikke kan noe thai. Jeg prøver meg på kroppsspråk og engelsk, og ganske ofte ender det med at jeg må ringe en venn som kan snakke thai for å få hjelp. Det å møte et annet helt fremmed språk, krever utrolig mye energi. En liten tur på butikken kan ende opp i stor frustrasjon for meg. Det er nettopp disse situasjonene en møter i hverdagen som krever en god del energi og tålmodighet. Nå har jeg vært her i mer enn fem måneder og det dukker stadig opp nye utfordringer i det daglige liv. Dette året blir dermed et år der jeg lærer utrolig mye. Jeg tenker at litt av det jeg opplever her, kan kanskje overføres til å forstå innvandrere i Norge og noe av frustrasjonen de møter i hverdagen før de lærer det norske språket. Alt i alt, jeg har det spennende, utfordrende og lærerikt. Dette er ikke noe hvileår, snarere et læreår for meg.

Elefantfestival i Surin.

Farsdagen blir tydelig markert ved St. Joseph-skolen

regionblad 1 - 2014

21


b r æ n o misj http://nyhamn.wordpress.com/

om å da n s e i k i r k a Selv er jeg ingen danseløve. Det er gøy å danse litte grann, det er ikke det. Men du fant aldri meg på scenen med vrikkende hofter da «Good News» hadde konsert på Torvastad. Jeg steilte likevel da jeg som ettåring i Bergen ikke fikk lov til å reklamere for at dansegruppa «Rahab» fra den karismatiske menigheten Kristkirken, skulle danse på et møte i den mer konservative forsamlingen Betlehem. Møtet var et fellesarrangement for ungdomsgruppene i flere menigheter og organisasjoner. Med min Ten Sing-bakgrunn var dansen en helt naturlig del av et ungdomsarrangement, selv om jeg altså ikke var så glad i å danse selv.

Nå har mitt forhold til dansen imidlertid gitt meg nye utfordringer, for her i Kamerun danses det jo over alt og i nesten alle sammenhenger. Dansen er en del av livet og av det å være sammen. Herfra synes diskusjonen vi hadde i planleggingsgruppa i Bergen fullstendig meningsløs. Min frykt for å danse foran andre skjønner man heller ikke så mye av. Og når jeg forteller at man vanligvis danser veldig lite i kirka i Norge, mistenker jeg at ingen som ikke har vært i Europa egentlig forstår hva jeg snakker om. Men i dag havnet jeg altså langt utenfor komfortsonen. Jeg har vært på gudstjeneste i Garoua sammen med generalsekretæren i EELC og en av prosjektlederne i kirka, Hamidou Djoulde og Jean Christophe Bassané. Den regionale biskopen var også tilstede på gudstjenesten, og siden det var så mye fint besøk måtte det jo feires. Og hva gjør man da? Jo da synger man tradisjonelle sanger for full guffe, og utfordrer selvfølgelig besøket til å være med å danse. Og en misjonær slipper i hvert fall ikke unna. Så der stod jeg foran hele menigheten og vrikka på hele, stive meg, midt i kirka på søndagsgudstjenesten. Heldigvis stod jeg ikke alene. Å danse, det gjør man helst sammen. Og jeg innbiller meg at det handler mer om å vise glede enn om å vise seg fram.

åslaug nyhamn 22

regionblad 1 - 2014


blogger http://tjemsland.wordpress.com

når det ikke går helt som planlagt Det har vært en travel høst, men også en litt vanskelig høst. Det er liksom ikke like motiverende å skrive når det ikke er gladnyheter. Men her får dere en liten smakebit av høsten. En av de første tingene vi gjorde som nettverkskirke var ganske enkelt å sette ut et bord med gratis kakao utenfor St. Barnabas kirke i Rafflesbydelen. Etterhvert som tiden gikk ble vi kjent med flere og flere av ungdommene i området. Etter ca. et halvt år med frosne tær, bestemte

vi oss for å åpne en liten lavterskelkafe inne i kirka. Vi syntes det gikk veldig bra, mellom 10

og 20 ungdommer kom innom hver tirsdag og vi begynte å bli kjent med dem. Det virket også som de stolte nok på oss til at vi kunne ha litt dypere samtaler. «Dette går rette veien!» og «Snart kan vi begynne å jobbe med å dyrke fram ei cellegruppe», tenkte vi. Men så kom høst semesteret… Plutselig kom en hel drøss med ungdommer, noen ganger over 30. Bortsett fra en kjerne på 5-7 gutter, så var de fleste helt nye. Fort ble det en veldig annen klubb: hærverk, knuste vinduer, sinte naboer og politi. Dette tvang oss til å stille spørsmålet: Hva er formålet? Hvorfor åpner vi hver tirsdag? Svaret var at klubb er fint og gøy, MEN vi er her før å dyrke frem disipler og dette skjer ikke nå. Svaret førte til at vi la ned klubben og gikk tilbake til begynnelsen: Gratis kakao på et bord ute. Nå kan vi fokusere på den gode samtalen, på å bli bedre kjent med ungdommene. Et av de store spørsmålene vi slet med var, hvis vi tar en pause med klubben, hva gjør vi med de 5-7 guttene som virkelig var interesserte? Resultatet ble at vi f.eks. kunne dra på tur sammen for å holde oppe kontakten. Vi håper å opprettholde kontakten og forhåpentligvis på sikt dyrke frem et trygt nok forhold til at de våger og er interesserte i å bli med i ei celle- eller bibelgruppe hvor vi da kan fullføre formålet: å dyrke frem disipler.

kristian tjemsland regionblad 1 - 2014

23


sommerfest & generalforsamling 2014:

storinnrykk på ekebergsletta i juli Nedtellingen er begynt, og påmeldingen i full gang. Fra alle landets kriker og kroker reiser folk til Oslo for å være med på storsamlingen på Ekebergsletta 2.-6. juli denne sommeren. Meld deg på, du også! Te k s t : Magnhild Landrø

Generalforsamlingen som Det Norske Misjonsselskap inviterer til hvert tredje år, blir denne gangen en gedigen Sommerfest – med programopplegg for barnefamilier og ungdommer, så vel som for voksne/unge voksne Programmet for disse fem inspirasjonsdagene byr på mange valgmuligheter: Det blir egen leir for tenåringene, eget opplegg for de mindre barna – parallelt med voksentilbudet: forhandlinger, bibeltimer og seminarer.

24

regionblad 1 - 2014

Mange gleder seg spesielt til utfluktene: Omvisning på Slottet, tur til Eidsvoll og 1814-jubileet, etc. I og utenfor den store møtehallen på Ekebergsletta etableres ulike mat- og møtearenaer, gjenbrukstorg, mattelt og en global landsby – med gode muligheter for å bli inspirert, i møte med kjente og ukjente. Skaff deg programheftet for Sommerfesten og generalforsamlingen, så får du all den informasjon du trenger for å melde deg på. www.nms.no/gf2014


nserten ”Guds draum” Mange gleder seg til ko t norske koret SKRUK i Oslo domkirke, med de koret LOVA. Vi utvider (bildet) og det gassiske , så det vil bli hele to oppsatte programtilbud ld. Foto: Odd Furenes forestillinger torsdag kve

Flere av seminarene har hentet sin tematikk fra sommerfestens motto ”Skapt til å dele”. Storseminaret fredag kl 17 er ved Geir Lippestad: ”Hva er da et menneske? Menneskeverdet i forandringens tid”

Buktaleren C hris og dukk en Øystein vi tert fange bar l garannas oppmer ksomhet båd familiebibel e på timen og på den store so festen nedi mmersentrum av byen på lørd ag.

På Ekebergsletta får du også møte mange av NMS sine misjonærer – mennesker som har valgt å gi våre misjo nsvisjoner bein å gå på. Mali-misjonærene Els e Storaas Vatne og Helge Vatne er noen av dem.

en stor campingsplass, Ekebergsletta har også et camp-område for de og her er det avsatt et eg som har lyst til å campe Sommerfest-deltakerne nte eller på hotell. Også i stedet for å bo hos kje egen campsite her. ungdommene vil få sin

regionblad 1 - 2014

25


Gjenbruksbutikker i NMS Region Stavanger Ønsker du å være med i dette spennende og interessante arbeidet, ta kontakt med de lokale butikkene eller med gjenbrukskonsulent Anne Margrete Seland, mobil 40 42 97 33 eller Helge Hiim, mobil 40 40 60 19. NMS Gjenbruks motto: Misjon,

Miljø og Møteplass

Trivsel med brukt NMS Gjenbruk Bryne Saronsbrotet 3 4340 Bryne Tlf. 95 10 60 28

NMS Gjenbruk Randaberg Randabergveien 374 4070 Randaberg Tlf. 95 97 81 03

NMS Gjenbruk Egersund Jernbanevegen 34 4370 Egersund Tlf. 91 79 38 13

NMS Gjenbruk Sandnes Havannasenteret, Hanavegen 17 4327 Sandnes Tlf. 94 79 12 08

NMS Gjenbruk Flekkefjord Brogaten 25, Pb. 69 4401 Flekkefjord Tlf. 48 26 90 66 NMS Gjenbruk Haugesund Øvregate 153 5527 Haugesund Tlf. 52 72 56 90 NMS Gjenbruk Hinna Hinnatrekanten Hinnasvingene 55 4020 Stavanger Tlf. 91 63 36 76 NMS Gjenbruk Hå Jernbaneveien 6 4365 Nærbø Tlf. 90 61 32 40 26

regionblad 1 - 2014

NMS Gjenbruk Tau Fiskåveien 2 4120 Tau Tlf. 95 15 67 21 NMS Gjenbruk Ålgård Krambugate 5 4330 Ålgård Tlf. 90 20 57 60 Har du lyst til å starte butikk i ditt nærområde? Ta kontakt!


t

m i l g t e d n a l a g u a H

tekst & foto: roar vik

”krabbeteina på nr. 1347” INSPIRASJONSSAMLING I HAUGESUND Det er etter kvart blitt ein tradisjon for foreningane her på Haugalandet med ein storsamling mot slutten av januar. Dette året trur me det var ny rekord når det gjaldt oppmøte. Om lag 150 møtte til samlinga. Programmet var allsidig. Koret Keryx gledde oss med fine songar. Kveldens talar var direktør ved Misjonshøgskolen (MHS), Kristin Fjelde Tjelle. Emnet for talen var om å vere disippel. Ho fortalte og om stoda på MHS. Ellers var fleire gjester frå fjern og nær med og gjorde kvelden til det den var tenkt å vere, til inspirasjon. Områdeutvalget som var arrangør for samlinga hadde dekka festbord og det vart god tid til ei matøkt. Fellesskapet rundt bordet er viktig når me samlast på denne måten.

Det er lite broderi og heklabrikker når mannsforeninga i Veavågen har basar. Fiskeruser, teiner, drill og hagebenker er berre litt av det som vert lodda ut. Basaren går av stabelen i Veavågen kyrkje ein fredag i januar. Mennene bestemte at inntektene skulle gå til Region Stavanger sitt vårprosjekt, gjenoppbygging av Nakham kyrkje i Vientiane, hovedstaden i Laos. Som alltid når det er basar er det viktig med god tid til kaffe og litt å bite i. Nå skal me vel innrømma at dei aller fleste av oss hadde snakka fint med konene våre og ein av NMS foreningane i bygda for å sikra kvaliteten på kaffimaten. Når basaren var over og resultatet talt opp, var det heile 30 000,- kroner til prosjektet. Det var litt vemod over årets basar, for det blei den siste basaren for denne gongen. Me leiter etter gode idear til eit mannsarbeid i Veavågen kyrkje. Me vil gjerne vere ein kyrkjelyd med fokus på misjon, så får me ha det som mål for vegen videre.

regionblad 1 - 2014

27


NMS U Stavanger si’å

Lilly Restad likte seg godt i den nye Tarzan-løypa. Foto: NMS U

Tarzanløypa på Furutangen Vi har lenge ønsket å lage en aktivitetsløype i skogen rundt Furutangen. Vi bestemte oss for cirka ett år siden å innhente et pristilbud fra Stavanger natur- og idrettsservice. Etter mye planlegging og forhandlinger sto den ferdig 11. juli 28

regionblad 1 - 2014

2013, dagen før Båt & Bibel-festivalen begynte. Det at den sto ferdig før Båt & Bibel var også vårt mål, og til glede for mange barn og unge så ble den altså det. Vi er glade for at løypa kan brukes både i organisert sammenheng og på egenhånd. Løy-


pa er også tilpasset slik at den kan brukes av både barn og unge.

Kjekkere leirer Vi tror at denne løypa kan være med å gjøre NMS U-leirene enda kjekkere, og at flere derfor ønsker å komme på leirene. Det ble satt opp totalt syv forskjellige elementer i skogen mellom bygningene og sjøen. Bildene som dere ser her på NMS U Stavanger si’å, er tatt på fjorårets Båt & Bibel-festival.

Løypa kan brukes til flere ulike aktiviteter, som f.eks. skattejakt, sporlek, teambuilding og sjørøvertokt.

Fjelltun Det har også blitt veldig bra på Fjelltun Misjonssenter etter at aktivitetshallen var ferdig. Så det neste prosjektet må bli at vi tilrettelegger bedre i uteområdet rundt Himmel & Hav.

Dugnsånd på knøtte-leir på Fjelltun. Prosjekt: Ny sandkasse!

Ny stor-hall på Fjelltun gir mulighet til flere aktiviteter når det er leir.


30

regionblad 1 - 2014


Furutangen Knøtteleir

05. - 06. april

Påskeleir 2. - 7. klasse 11. - 13. april

Bli med Himmel & Hav på Påskeleir 2. - 4. klasse 04. - 06. april leir, Påskeleir 5. - 7. klasse 11. - 13. april du også! Fjelltun Det Påskeleir 2. - 4. klasse 0 4. - 06. april er Påskeleir 5. - 7. klasse 11. - 13. april veldig w w w . n msu.no kjekt! All p å m e l d i n g v i a h j e m m e s i d en: – velg Stavanger på kartet!

regionblad 1 - 2014

31


SOMMERFESTEN 2014 Første uka i juli kommer folk fra hele landet - og også fra andre land - til en femdagers storsamling i Oslo. Velkommen til spennende seminarer, bibeltimer, inspirasjonsmøter, konserter, etc. Her skjer det noe hele tiden - for store som for små. GENERALFORSAMLINGEN 2014 Forhandlingene foregår fra onsdag til fredag - innimellom annet program.

FOR FAMILIER Sommerfesten/generalforsamlingen er tilrettelagt for familier med både små og store barn.

SOMMERFEST & GENERALFORSAMLING EKEBERG, OSLO 2.-6. juli 2014 Det Norske Misjonsselskap

Sommerfest camping

Ekeberghallen

KFUMhallen

FOR BARN De yngste barna får kjekke opplevelser i trygge omgivelser i KFUM-hallen på Ekebergsletta - hele dagen, om de vil! FOR TENÅRINGER Det blir egen action/badeleir for tenåringene, på Solsetra leirsted i Drammen, fra onsdag til fredag. Det etableres også en egen ungdomscamp på Ekeberg Camping. FOR VOKSNE Det blir et flott program for de voksne, inkl småbarnsforeldre, hele dagen, i Ekeberghallen, og i ulike stortelt og mingle-områder på Ekebergsletta.

sk

e l e d å l i t 20 seminarer å velge mellom . t . . p . a . Kristen familie i dagens samfunn Gjenbruk, mer enn ting og penger Forvaltning av skaperverket Lippestad: Menneskeverdet etc

nms.no/gf2014

Halv pris for påmeldte under 30

facebook.com/nmssommerfest Ring 51516100 og få gratis tilsendt programheftet

Regionblad nr 1-2014 for NMS Region Stavanger  
Regionblad nr 1-2014 for NMS Region Stavanger  

Informasjonsblad for Region Stavanger av Det Norske Misjonsselskap (NMS)

Advertisement