Page 1

Bielsko-Biała 20.08.2012 Miejscowość i data

Rachunek dot. umowy o dzieło z dnia 20.08.2012

Zleceniodawca: mLingua Sp. z o.o., Stary Rynek 100, 61-773 Poznań, NIP: 7781435103 Zleceniobiorca: Tłumaczenia Natasza Moskała, ul. Michałowicza 61, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5470000000 Praca została wykonana zgodnie z warunkami umowy.

………………………………..……

………………………………..……

Zleceniodawca

Zleceniobiorca

1. Kwota wynagrodzenia brutto: 3475,5 EUR 2. Kwota uzysku: 1737,75 EUR 20% lub 50% pozycji nr 1

3. Kwota do opodatkowania: 1737,75 EUR różnica pomiędzy pozycją nr 1, a pozycją nr 2

4. Podatek od wynagrodzenia: 313 EUR

18% pozycji nr 3

5. Kwota do wypłaty: 3162,5 EUR różnica pomiędzy pozycją nr 1, a pozycją nr 4

(słownie: trzy tysiące stosześćdziesiątdwa Euro 50/100)

Rachunek do umowy o dzieło  

Używam takich rachunków u siebie w pracy.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you