Page 1

LA PISSARRA DIGITAL INTERACTIVA QUÈ ÉS?


Segons la forma d’interacció amb les imatges projectades es distingeixen: LA PISSARRA DIGITAL

LA PISSARRA DIGITAL INTERACTIVA

LA PISSARRA DIGITAL INTERACTIVA portàtil


UNA PISSARRA DIGITAL

segons les darreres conceptualitzacions de Pere Marquès

pissarra digital: f. (tecno.) sistema tecnològic, generalment integrat per un ordinador i un videoprojector, que permet projectar continguts digitals en un format idoni per a la visualització en grup. Es pot interactuar sobre les imatges projectades mitjançant els perifèrics de l'ordinador: rateta, teclat... http://dewey.uab.es/pmarques/pizarra.htm


la biblioteca


el gimnĂ s


sessi贸 de cinema a l'aula


l'auditori


UNA PISSARRA DIGITAL INTERACTIVA

pissarra digital interactiva: f. (tecno.) sistema tecnològic, generalment integrat per un ordinador, un videoprojector i un dispositiu de control de punter, que permet projectar en una superfície interactiva continguts digitals en un format idoni per a la visualització en grup. Es pot interactuar directament sobre la superfície de projecció. http://dewey.uab.es/pmarques/pizarra.htm


UNA PISSARRA DIGITAL INTERACTIVA PORTÀTIL pissarra digital interactiva portàtil: és una PD (ordinador, videoprojector i superfície de projecció) on es disposa ademés d'una tauleta gràfica i d'un pack de software PDI. És pot interactuar amb les imatges projectades des de qualsevol punt de l'aula i aprofitar les funcionalitats del software específic de la PDI: tinta digital, eines, editor de presentacions... Nou concepte considerant la possibilitat d'interactuar amb les imatges a distància http://dewey.uab.es/pmarques/pizarra.htm

EL CONCEPTE DE PD  

marc conceptual

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you