Page 1

H BO-niveau

NAUTISCH

WO-niveau

BEROE PSOPLE I DI NG E N & I N FORMATI E

BEROE PSOPLE I DI NG E N & I N FORMATI E

Waterbouwkunde

Werktuigbouwkunde (masteropleidingen: Offshore & Dredging Engineering)

Eisen: Havo: N&T, N&G + na of nl&t; Vwo: N&T, N&G + na of nl&t, E&M + na; MBO + wi + na Het uitvoeren van waterbouwkundige werken. Je werkt bijvoorbeeld aan baggerprojecten en kust- en oeverwerken zoals de aanleg van kanalen of havens en de bouw van dijken .

Opleidingsinstituten: 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19

Hydrografie Eisen: Havo: N&T, N&G + na of nl&t; Vwo: N&T, N&G + na of nl&t, E&M + na; MBO + wi + na De hydrografische surveyor is eigenlijk de landmeter op zee. Op alle waterbouwkundige projecten vervullen zij een sleutelpositie bij het meten van de waterdiepten, het berekenen van de hoeveelheden verplaatste grond, het in kaart brengen van nieuwe havens en vaarwegen.

Opleidingsinstituut: 14

Sleephoppertechnologie Eisen opleiding Maritiem Officier: Havo: N&T, N&G + na of nl&t; Vwo: N&T, N&G + na of nl&t, E&M + na; M B O + wi + na Sleephoppertechnologie is een specialisatie van de HBO-opleiding Maritiem Officier. Met dit diploma kun je als kapitein gaan varen op de grootste sleephopperzuigers.

Opleidingsinstituut: 14

Bagger-, Kust- en Oeverwerken Eisen: Havo: N&T, N&G + na of nl&t; Vwo: N&T, N&G + na of nl&t, E&M + na; MBO + wi + na

ma r iti e m e in d ust r i e

ha v e n & D I E N S T VER L E N I N G

Eisen: V W O: N&T, N&G / E M / C M + wib + na Bij baggertechnologie wordt het ontwerpen van en het werken met werktuigen in belangrijke mate bepaald door fysische processen, zoals het losmaken van gesteenten, en het verder geleiden van de materiaalstromen door pompen en leidingen. Toepassingen in het vakgebied zijn bijvoorbeeld landaanwinningsprojecten voor aanleg van havens.

Opleidingsinstituut: 20

Civiele Techniek (masteropleidingen: Hydraulic Engineering, Water Management)

Engineering,

GEO-

Eisen: V W O: N&T, N&G / E M / C M + wib + na Waterbouwkunde vormt een kerngebied van de civiele techniek met veel aandachtsgebieden, waaronder: bodemverandering onder invloed van stroming en golven, alsmede de ontwikkeling van baggerprocessen. Binnen waterbouwkunde is er aandacht voor verschillende deelgebieden zoals kustwaterbouwkunde, havens en scheepvaartwegen, rivierwaterbouwkunde en waterbouwkundige constructies.

Opleidingsinstituut:21

Als afgestudeerd baggertechnoloog houd je je bezig met het voorbereiden en het uitvoeren van waterbouwkundige werken. Je weet wat de mogelijkheden zijn van alle soorten baggermaterieel in de zin van productie­capaciteit en projectkosten.

Opleidingsinstituut: 15

Naam: Maurits Degelaar Geboren: 9 oktober 1981 Vooropleiding: VWO 3 Opleiding: Scheepswerktuigkundige Waterbouw Hobby’s: hardlopen

Een baggeraar is een waterbouwer. Hij of zij – want er zitten ook meisjes in onze klas – verplaatst zand om ruimte te maken voor havens, vaarwegen en irrigatiesystemen. En grond om dijken te bouwen. Wat leer je op school?

Waterbouw

‘Ik doe Scheepswerktuigbouwkunde Waterbouw. Je krijgt dan exacte vakken en alles over motoren en hulpsystemen zoals compressoren, hydraulische installaties, lieren en kranen. Op school werken we met simulators zoals in een echte machinekamer.’ Wat verwacht je van de toekomst?

‘Eerst eens wat van de wereld zien. Want baggeren is een internationaal vak. Later als ik een gezin heb, wil ik dichter bij huis in Europa of in Nederland werken. Dat kan allemaal met deze opleiding.’

check ook onze site: www.spetterendeopleidingen.nl Nederland Maritiem Land t: 010 205 27 20, e-mail: info@dutch-maritime-network.nl  SOOW O&O Fonds Waterbouw t: 0182 56 73 67, e-mail: info@waterbouwers.nl

OPLEIDINGEN DIE G E Z I E N M O G E N W O RDE N


M BO-niveau

Wegwijs in beroepsopleidingen voor de Waterbouw

BEROE PSOPLE I DI NG E N & I N FORMATI E

Je toekomst gelijk op koers met één van de spetterende beroepsopleidingen in de maritieme wereld. Van Zeescheepvaart, Visserij, Marine tot Watersport en Scheepsbouw, geen enkele branche kent zoveel uitdagende beroepen als de maritieme wereld. Je kunt er altijd in volle vaart vooruit en er is altijd een opleiding voor jou bij, zoals de Waterbouw.

Met een beroepsopleiding in de Waterbouw kies je voor afwisseling. Er is volop werk en er zijn veel verschillende beroeps- en carrièremogelijkheden. Zo kun je onder andere aan de slag als: Steenzetter Baggermeester Stuurman waterbouw Scheepswerktuigkundige Werktuigbouwkundige Waterbouwkundige

Waterbouwer (BBL**) Niveau: 2/3

Opleidingsinstituten 1. SPG Zuid-Holland Schiedam • www.spgzhz.nl 2. Deltion College Zwolle • www.deltion.nl 3. Koning Willem I College ’s-Hertogenbosch • www.kw1c.nl 4. ROC Westerschelde Terneuzen • www.rocwesterschelde.nl 5. ROC Zadkine Rotterdam • www.zadkine.nl 6. Scheepvaart en Transport College Rotterdam • www.scheepvaartentransportcollege.nl 7. Gilde Opleidingen Roermond • www.gildeopleidingen.nl 8. ROC Zeeland Vlissingen • www.roczeeland.nl 9. Friese Poort College Drachten • www.friesepoort.nl 10. Helicon MBCS Apeldoorn - Velp Velp (G) • www.helicon.nl 11. Hogeschool VanHall Larenstein Velp (G) • www.vanhall-larenstein.nl 12. Hogeschool Rotterdam Rotterdam • www.hro.nl 13. Avans Hogeschool ’s-Hertogenbosch • www.avans.nl 14. Maritiem Instituut Willem Barentsz Terschelling West • www.mi.nhl.nl 15. Hanzehogeschool Groningen • www.hanze.nl 16. Noordelijke Hogeschool Leeuwarden Leeuwarden • www.nhl.nl 17. Hogeschool Utrecht Utrecht • www.hu.nl 18. Hogeschool Zeeland Vlissingen • www.hz.nl 19. Hogeschool INHOLLAND Alkmaar • www.inholland.nl/alkmaar 20. TU Delft Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek & Technische Materiaalwetenschappen Delft • www.3me.tudelft.nl 21. TU Delft Faculteit Civiele Techniek en Geo­wetenschappen Delft • www.citg.tudelft.nl

Eisen: In principe wordt iedereen toegelaten tot deze opleiding, ook voor schoolverlaters zonder diploma voortgezet onderwijs. Zonder diploma kan de opleiding wel langer duren. Met deze opleiding kun je zelfstandig gaan werken bij de aanleg en het onderhoud van zowel kust- en oevervoorzieningen als waterbouwkundige constructies

Opleidingsinstituut: 1

Allround waterbouwer (BBL*) Niveau: 3 Eisen: V M B O KL, G L,TL sector techniek Met deze opleiding kun je zelfstandig gaan werken bij de aanleg en het onderhoud van zowel kust- en oevervoorzieningen als waterbouwkundige constructies

Opleidingsinstituut: 1

Steenzetter/rijswerker (BBL**) Niveau: 3 Eisen: V M B O KL, G L,TL sector techniek Met deze opleiding kun je zelfstandig gaan werken bij de aanleg en het onderhoud van kust- en oevervoorzieningen en daarnaast ook waterbouwkundige constructies.

Opleidingsinstituut: 1

Matroos waterbouw (BOL*) Niveau: 2 Eisen: drempelloos, minimaal 16 jaar Na deze opleiding kun je als matroos gaan werken op een beunschip of baggermaterieel.

Opleidingsinstituut: 6

Baggermeester (BOL*) Niveau: 4 Eisen: V M B O KL, G L, TL sector techniek of sectoren: zorg en welzijn, economie en landbouw met wi of nask 1, HAV O / V W O 3>4 Na het volgen van deze opleiding kun je schipper worden op klein en groot, stationair baggermaterieel; ook kun je als baggermeester aan boord van zeegaand baggermaterieel leiding geven aan het baggerproces in binnen- en buitenland.

Opleidingsinstituut: 6

Scheepswerktuigkundige waterbouw (BOL*) Niveau: 4 Eisen: V M B O KL, G L, TL sector techniek of sectoren: zorg en welzijn, economie en landbouw met wi of nask 1, HAV O / V W O 3>4 Met dit diploma kun je als scheepswerktuigkundige gaan varen op zeegaande sleephopperzuigers dan wel op stationair baggermaterieel. Je zorgt dat de voortstuwingsinstallatie en de baggerinstallatie in orde zijn .

Opleidingsinstituut: 6

Stuurman waterbouw (BOL*) Niveau: 4

Naam: Robin Bootsman Geboren: 30 januari 1977 Vooropleiding; HAVO Opleiding: Stuurman waterbouw Beroep: Eerste stuurman op een sleephopperzuiger

Hoe was je opleiding?

‘Ik heb een MBO-4 allround opleiding stuurman waterbouw gevolgd. Drie jaar op school en het vierde jaar stage lopen aan boord.’ Wat vind je achteraf van je keuze?

nd zelfvarend aa eg ze n ee is er ig zu er pp ho ‘De sleep are storm niet uit de baggerschip, dat zelfs een zwn baggerbedrijf ben ik weg gaat. Als stuur man bij eepsoff icier en kan naeen allrounder. Ik ben schee reren met het schip tuurlijk navigeren en manoeuven plannen.’ en het baggerwerk organiseren

‘Het werk is afwisselend en bevalt me goed. Je verdient meer dan het gemiddelde en hebt veel verlof. Maar het is wel stevig aanpakken en soms ben je langere tijd van huis.’ Hoe zie jij je toekomst?

‘Als kapitein, maar daarvoor heb ik nog wat meer ervaring nodig.’

Eisen: V M B O KL, G L, TL sector techniek of sectoren: zorg en welzijn, economie en landbouw met wie of Bask 1, HAV O / V W O 3>4 Met deze opleiding kun je als stuurman of kapitein varen aan boord van zeegaande sleephopperzuigers. Je staat op de brug van de sleephopperzuiger en zorgt voor het navigeren en manoeuvreren van het schip.

Opleidingsinstituut: 6

Middenkaderfunctionaris Bouw-Infra (infra - waterbouwkunde) (BOL*) Niveau: 4 Eisen: V M B O KL, G L, TL sector techniek of sectoren: zorg en welzijn, economie en landbouw met wi of nask 1, HAV O / V W O 3>4 Met dit diploma kun je aan de slag als uitvoerder op waterbouwkundige projecten in binnen- en buitenland, zoals de aanleg van kanalen, havens en de bouw van dijken.

Opleidingsinstituten: 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10

BBL ** BOL *

beroepsbegeleidende leerweg beroepsopleidende leerweg

Waterbouw 2009-2010 versie 090709  

Wat leer je op school? Civiele Techniek (masteropleidingen: Hydraulic engineering, GeO- engineering, Water Management) Werktuigbouwkunde (ma...