Page 1

GAVE HAVEn groep 5/6

Leskaart 7 | Sector Waterbouw

Barst maar los! In het maritiem ontdekboek is informatie te vinden over de maritieme wereld. De maritieme wereld wordt ingedeeld in elf sectoren. Jouw klas is ingedeeld in groepjes. Elk groepje is verantwoordelijk voor ĂŠĂŠn van de elf sectoren.

1

Deze leskaart is bedoeld voor de sector Waterbouw. Lees in het maritiem ontdekboek de bladzijde over de sector Waterbouw.

Ontdek en onderzoek

1

Zoek meer informatie over jouw sector. Volg hiervoor onderstaande stappen. Ga naar de website www.gavehaven.nl en klik door naar: - Groep 5 en 6 - Links - Sector Waterbouw Lees de achtergrondinformatie over de sector Waterbouw.

2

3

Beantwoord onderstaande vragen over de sector Waterbouw: a. In welke vijf onderdelen kun je de werkzaamheden van de sector Waterbouw verdelen? b. Geef bij elk onderdeel een voorbeeld. c. Waarom is kustwaterbouw zo belangrijk voor Nederland? d. Wat is baggeren? e. Waarom is baggeren belangrijk geweest voor de groei van steden als Amsterdam en Rotterdam? f. Welke werkzaamheden doet de sector Waterbouw voor de droge infrastructuur? g. Wat doet een sleephopperzuiger? Zoek aanvullende informatie en afbeeldingen voor fase 3: Ontwerp en maak. Lees de opdracht bij Ontwerp en maak alvast goed door. Suggesties voor websites staan op www.gavehaven.nl en klik door naar: - Groep 5 en 6 - Links - Sector Waterbouw

Samenwerking

Jullie sector werkt samen met de volgende sectoren: Sector Haven - Ontwerp havengebied - Ontwerp transportvoorzieningen Sector Offshore - Aansluiting bij pijpleiding uit zee

Sector Zeevaart - Aansluiting pijpleiding terminal Sector Maritieme toeleveranciers - Bouw schepen waterbouw: in overleg

www.gavehaven.nl

Waterbouw WUOBRETAW


GAVE HAVEn groep 5/6

Leskaart 7 | Sector Waterbouw

Ontwerp en maak Bouw met de hele klas een gedeelte van een havengebied na in 3D. Jullie havengebied wordt dus een schaalmodel of maquette van een echt stuk havengebied.

1

2

Jouw sector is verantwoordelijk voor het ontwerp en de bouw van de volgende onderdelen: a. Aanleg basisontwerp havengebied: i. Scheiding water en land ii. Deelhavens iii. Kades iv. Bruggen v. Tunnels b. Aanleg transportvoorzieningen: i. Wegen ii. Spoorwegen iii. Waterwegen iv. Pijpleidingen Bereid een korte presentatie voor over jouw sector. In de presentatie komen in elk geval de volgende punten aan bod: De antwoorden op de vragen bij Ontdek en Onderzoek Welke uitdagingen jullie tegenkwamen tijdens het ontwerpen en bouwen Hoe jullie die uitdagingen hebben opgelost Hoe jullie hebben samengewerkt bij het onderzoeken, ontwerpen, bouwen en voorbereiden van de presentatie e. De presentatie van wat jouw sector heeft ontworpen en gebouwd a. b. c. d.

Laat maar zien! Elk groepje houdt een korte presentatie over de eigen sector. De presentatie vindt in elk geval gedeeltelijk plaats bij het schaalmodel dat jullie met de klas hebben nagebouwd.

1 2

Waterbouw WATERBOUW

Houd de presentatie met jouw hele groep. Geef iedereen een rol in de presentatie. Kijk en luister goed naar de andere presentaties. Na afloop van de presentaties moet je een aantal vragen kunnen beantwoorden.

www.gavehaven.nl

Leskaart 7 SectorWaterbouw_LR  

Suggesties voor websites staan op www.gavehaven.nl en klik door naar: - Groep 5 en 6 - Links - Sector Waterbouw Ga naar de website www.gaveh...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you