Page 1

GAVE HAVEn groep 5/6

Leskaart 2 | Sector Zeevaart

Barst maar los! In het maritiem ontdekboek is informatie te vinden over de maritieme wereld. De maritieme wereld wordt ingedeeld in elf sectoren. Jouw klas is ingedeeld in groepjes. Elk groepje is verantwoordelijk voor ĂŠĂŠn van de elf sectoren.

1

Deze leskaart is bedoeld voor de sector Zeevaart. Lees in het maritiem ontdekboek de bladzijde over de sector Zeevaart.

Ontdek en onderzoek

1 2

3

Zoek meer informatie over jouw sector. Volg hiervoor onderstaande stappen. Ga naar de website www.gavehaven.nl en klik door naar: - Groep 5 en 6 - Links - Sector Zeevaart Lees de achtergrondinformatie over de sector Zeevaart. Beantwoord onderstaande vragen over de sector Zeevaart: a. Wat zijn bulkgoederen? Noem drie voorbeelden van bulkgoederen. b. Welke kenmerken heeft een schip dat droge bulk vervoert? c. Welke kenmerken heeft een schip dat natte bulk vervoert? d. Wat zijn stukgoederen? Noem twee voorbeelden van stukgoederen. e. Welke kenmerken heeft een schip dat stukgoederen vervoert? f. Een haven heeft een aantal voorzieningen nodig om alle goederen te kunnen laden en lossen. Leg uit wat de functie is van de volgende voorzieningen: i. Terminal ii. Opslagtank iii. Opslagloods g. Waarom is het voor een zeehaven handig om dicht bij de zee, wegen, spoorwegen en waterwegen te zitten? Zoek aanvullende informatie en afbeeldingen voor fase 3: Ontwerp en maak. Lees de opdracht bij Ontwerp en maak alvast goed door. Suggesties voor websites staan op www.gavehaven.nl en klik door naar: - Groep 5 en 6 - Links - Sector Zeevaart

Samenwerking

Jullie sector werkt samen met de volgende sectoren: Sector Haven - Ontwerp havengebied - Ontwerp transportvoorzieningen

Sector Maritieme toeleveranciers - Bouw zeeschepen: in overleg

Sector Binnenvaart - Voorzieningen terminal

www.gavehaven.nl

Zeevaart Watersportindustrie


GAVE HAVEn groep 5/6

Leskaart 2 | Sector Zeevaart

Ontwerp en maak Bouw met de hele klas een gedeelte van een havengebied na in 3D. Jullie havengebied wordt dus een schaalmodel of maquette van een echt stuk havengebied.

1

Jouw sector is verantwoordelijk voor het ontwerp en de bouw van de volgende onderdelen: a. Een containerhaven met terminal. Overleg met de sector Haven over: locatie in het havengebied en benodigde ruimte voor jouw sector. b. Specifieke onderdelen voor de terminal. Denk bijvoorbeeld aan:  t7PPS[JFOJOHFO o Hijskraan o Kadekraan o Transportkarretjes  t7FSTDIJMMFOEFTPPSUFO[FFTDIFQFO,JFTJOFMLHFWBMEJF[FFTDIFQFOEJFQBTTFOCJKKPVXUFSNJOBM Bijvoorbeeld: o Containerschip

2

Bereid een korte presentatie voor over jouw sector. In de presentatie komen in elk geval de volgende punten aan bod: De antwoorden op de vragen bij Ontdek en Onderzoek Welke uitdagingen jullie tegenkwamen tijdens het ontwerpen en bouwen Hoe jullie die uitdagingen hebben opgelost )PFKVMMJFIFCCFOTBNFOHFXFSLUCJKIFUPOEFS[PFLFO POUXFSQFO CPVXFOFOWPPSCFSFJEFOWBO de presentatie e. De presentatie van wat jouw sector heeft ontworpen en gebouwd a. b. c. E

Laat maar zien! Elk groepje houdt een korte presentatie over de eigen sector. De presentatie vindt in elk geval gedeeltelijk plaats bij het schaalmodel dat jullie met de klas hebben nagebouwd.

1 2

Zeevaart

Houd de presentatie met jouw hele groep. Geef iedereen een rol in de presentatie.

Kijk en luister goed naar de andere presentaties. Na afloop van de presentaties moet je een aantal vragen kunnen beantwoorden.

www.gavehaven.nl

Leskaart 2 SectorZeevaart_LR  

Barst maar los! Suggesties voor websites staan op www.gavehaven.nl en klik door naar: - Groep 5 en 6 - Links - Sector Zeevaart Ga naar de we...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you