Page 1

GAVE HAVEn groep 5/6

Leskaart 10 | Sector Offshore

Barst maar los! In het maritiem ontdekboek is informatie te vinden over de maritieme wereld. De maritieme wereld wordt ingedeeld in elf sectoren. Jouw klas is ingedeeld in groepjes. Elk groepje is verantwoordelijk voor ĂŠĂŠn van de elf sectoren.

1

Deze leskaart is bedoeld voor de sector Offshore. Lees in het maritiem ontdekboek de bladzijde over de sector Offshore.

Ontdek en onderzoek

1

Zoek meer informatie over jouw sector. Volg hiervoor onderstaande stappen. Ga naar de website www.gavehaven.nl en klik door naar: - Groep 5 en 6 - Links - Sector Offshore Lees de achtergrondinformatie over de sector Offshore.

2

3

Beantwoord onderstaande vragen over de sector Offshore: a. Veel boor- en productieplatforms staan met poten op de zeebodem. Wat is het voordeel van drijvende platforms? b. Wat is een continentaal plat? c. Waarom is een continentaal plat belangrijk voor de offshore? d. Hoe worden olie en gas van een platform naar de kust getransporteerd? e. Wat gebeurt er met de ruwe olie die de haven binnenkomt? f. Noem drie voorzieningen die in een haven nodig zijn voor de offshore. Zoek aanvullende informatie en afbeeldingen voor fase 3: Ontwerp en maak. Lees de opdracht bij Ontwerp en maak alvast goed door. Suggesties voor websites staan op www.gavehaven.nl en klik door naar: - Groep 5 en 6 - Links - Sector Offshore

Samenwerking

Jullie sector werkt samen met de volgende sectoren: Sector Waterbouw - Ontwerp havengebied - Ontwerp transportvoorzieningen

Sector Waterbouw - Wegen, spoorwegen en waterwegen - Pijpleidingen in havengebied

Sector Maritieme toeleveranciers - Bouw boorplatform

Sector Zeevaart - Bouw opslagtanks in havengebied

www.gavehaven.nl

Offshore OFFSHORE


GAVE HAVEn groep 5/6

Leskaart 10 | Sector Offshore

Ontwerp en maak Bouw met de hele klas een gedeelte van een havengebied na in 3D. Jullie havengebied wordt dus een schaalmodel of maquette van een echt stuk havengebied.

1

2

Jouw sector is verantwoordelijk voor het ontwerp en de bouw van de volgende onderdelen: a. Een boorplatform voor de kust In samenwerking met de sector Maritieme toeleveranciers. b. Een petroleumhaven met terminal Overleg met de sector Haven over: locatie in het havengebied en benodigde ruimte voor jouw sector. c. Specifieke onderdelen voor de terminal. Denk bijvoorbeeld aan: o Opslagtanks o Verwerkingsindustrie o Wegen, spoorwegen en waterwegen o Pijpleidingen voor transport van het boorplatform naar de haven Bereid een korte presentatie voor over jouw sector. In de presentatie komen in elk geval de volgende punten aan bod: De antwoorden op de vragen bij Ontdek en Onderzoek Welke uitdagingen jullie tegenkwamen tijdens het ontwerpen en bouwen Hoe jullie die uitdagingen hebben opgelost Hoe jullie hebben samengewerkt bij het onderzoeken, ontwerpen, bouwen en voorbereiden van de presentatie e. De presentatie van wat jouw sector heeft ontworpen en gebouwd a. b. c. d.

Laat maar zien! Elk groepje houdt een korte presentatie over de eigen sector. De presentatie vindt in elk geval gedeeltelijk plaats bij het schaalmodel dat jullie met de klas hebben nagebouwd.

1 2

Offshore

Houd de presentatie met jouw hele groep. Geef iedereen een rol in de presentatie. Kijk en luister goed naar de andere presentaties. Na afloop van de presentaties moet je een aantal vragen kunnen beantwoorden.

www.gavehaven.nl

Leskaart 10 SectorOffshore_LR  
Leskaart 10 SectorOffshore_LR  

Suggesties voor websites staan op www.gavehaven.nl en klik door naar: - Groep 5 en 6 - Links - Sector Oshore Ga naar de website www.gavehave...

Advertisement